Skip to main content

Full text of "OEUVRES DE BOSSEUT"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's bocks discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


I 


OEUVRES 


COMPLÈTES 


DE BOSSUET 


TOME XVI. 


MESAMÇON. — IMPRIMBftIE DB OCTBENniHSHALAMDRE FIL8. 


OEUVRES 

COMPLÈTES 


;  DE BOSSUET. 


TOME SEIZIÈME. 

CONTROTERSE. 


BESANÇON, 


OUTHENIN-CHALANDRE FILS, ÉDITEUR, 

■ ■FaiMBDH  DE  ■>•• L'*ilCHSVtOD E. 

PARIS, 

MÊME MAISON  DE COMMERCE, 


UNIVERSITY < 

2 1 1107 1967 

OF OXFORD 


DEFENSIO DECLARATIONIS 

CLERI  GALLICANI 

DE ECCLESIASTICA POTESTATE. 


MM 


UBER TERTIUS. 


ffBO A G1I60RII Vn TEMPORE , RES EXTBÀ CONCILIA CBCUVENICÀ GESTA REFERURTUl; 

AD CAPUT PRINUM GALLICANJB DECLARATIONIS. 


CAPUT PRIMUM. 

io Gn^orii Vn ac secatis decretis ita res confecla sit, ut de eâ ambigere catholiels 
DOQ Dceat : contrarium istatuitur certis exeroplls et catholicorum omnium con- 
Kosione : Melchior Canus,Bellarminus, Rainaldus, Perronius teste adducuntur. 

Nuncdeyeaimus ad ea tempora, quorum maxime auctoritate nos 
premuDt, Gregorii scilicet YII, secutorumque pontificum. Quippè 
objidQQt bisce temporibus quaestionem totam Ecclesise auctoritate 
dedsam : depositos quippe pontifîciâ auctoritate imperatores«ic reges : 
coDseDsisse in eam depositionem ortbodoxos ; neque tantùm rem à 
roiDaDis Pontificibus esse factam , sed factam in conciliis œcume- 
Bids : depositum enim in concilio Lugdunensi II \ ab Innocentio IV, 
Fridericam II. Quin etiam ab ipsis synodis multa esse décréta, qu® 
^eam praxim comprobandam manifesté pertineant, ut est illud 
^^^cretum Lateranensis conciiii III | de relaxato fidelitatis debiio ad- 
^ersùs haereticos ; et Lateranensis IV, ut summus Pontifex hœreiici 
^o»9atto$ ab ejtM fidelitate denuntiet absolutos ' : denique rem adeô 
<^^m, ut à conciliis in formulam versa sit , extentque conciliorum 
CoDStantiensis et Basileensis décréta , quibus privationis pœna prin- 
cipibos etiam ac regibus intenletur -, ex quibus concludunt, rem totam 
^onnn etiam conciliorum ^ quibus maxime utimur, auctoritate esse 
^feclam. 

Bsc adversarii catbolici objiciunt. Hœretici verô postquam nobis- 
<^ai potestatem indirectam aversati sunt, ut à sacra Scripturâ et 
^tiquitatis eccIesiasticsB dogmatibus abborrentem , tum verô incul- 
^^^qus jam memoratasunt, posterions sévi décréta, ut in tantà 
^'^^os mutatione , ea quam tuemur, câtbolicœ Ecclesise infallibi- 
liïâs slare non possit. 

' Omic. n. Lugd. ceeumen,, tom. xi. Conc, ool. 64o.~t Cône, Later, m, cap. xzm. tom. z. 
'"• u»; Later, nr, cap. xn. lom. zi. col. 148. 

ZVI. t 


^ DEPENSIO DECLARATIONIS 

Nos autem haereticis statlm respondemus , more solito calumniaif 
eos. Non eiriro catholki docent, quœcumque in eonciliis gestasint, 
ea ad Eeclesiœ cathoUcœ Qdem pertinere : sed eo loco babent illa 
tantùm , quœ decreto edîto fidelibus omnibus credenda ac tene^a^ 
proponuntur : qiiod et Melchiop Canus copiosè docet ^ , et catho- 
lici omnes uno ore conGtentur. Cujus rci ratio est, quôd id suffi- 
ciat , ut verba Christi firma stent de œternâ ecclesiasticorum dpg— 
matum firmitate ; nec proiadè labat ËiK^Iesiae fides , si ea qua& 
extra fidem décréta sunt, haud pari auctoritate consistunt. Atque 
certum omninà , mutta ia condiiis sine expresse deiiberailione aa 
determinatione esse dicta gestaque, quibus adstringi se catholici 
omnes uno ore negant. Multa etiam décréta sunt, quœ non perti- 
néant ad invariabilem fidei regulam , sed sint accommodata tempo* 
ribus atque negotiis. Quin etiam illi qui romanum Pontificem vel 
maxime infaUibilem esse oontenduni, non propterea neeessarî^^ 
tuenda suscipiunt , quœ Pontifices gesserint -, sed profectù certs sujit 
regulœ, quibus et bi PontiGcibus, et omnes catholici eonciliis oecu- 
roenicis certam fidem docent adhiberi oportere. 

Certè Melchior Canus, pontificiœ infallibilitatis defénsor aeerrimusy 
asserit, « qui summi PontiQcis de re qiiâcumque judicium temerè aa 
sine delectu defendunt , hos Sedis apostolicœ auctœitatem labefoc-^ 
tare, non fovere, evertere, non firmare '. * Ac paulô post : •• No» 
eget Petrus mendacio nostro , nostrà approbatione non eget : • tun» 
adductis decretis d^ religiosis ordinibus approbatis : «« Satis fuerit^ 
inquit, si eam habeant auctoritatem, quam epistolœ decrelales, qua- 
Fum nonnullas constat à posterioribus meliore consilio refutatas ; y^ 
quoniam non ex firmo decreto, sed ex Pontificum opinione pro- 
dierunt. 

Neque negat Bellarroinus , aitque , Pontifices « ex ignorantî  laj^ 
SOS, quod, inquit ', posse PontiGcibus accidere non negamus; cùm 
non deGniunt aliquid, tanquam de Gde, sed tantùm opinionem suam 
aliis déclarant. » Alia ejus responsio est : « PontiGces tum nibil oertt 
staluisse, sed tantùm respondisse , quod sibi probabilius videbatup. » 
Addit « multa alia esse in epistolis decretalibus , quœ non faciuntrem 
aliquam esse de Gde, sed tantùm opinionesPonliGcumeâ de renobis- 
déclarant. » 

Quôd Stephanus Vi et Sergius romani pontiGces iterum ordinari 
jusserunt eos, qui à Formoso * papa, postquam is degradatus ftûi^ 

* Melchior. Can., de Loc. theoL, ediu Lovan,, 1564. pacs. — i Ccmus., ibid,, lib. y. Ibl. S49. 
— 3 Btll,^ de R. P., lib. !▼. cap. 12, 14. 

* Formosus fuit ille epiicopus , quero de sede Porluensi dejecit JoaDnes YIIT. Honc deind^ 
TMlitutum â MarUno 11 , rooaana demùm Ecclesia auscepit paatorem. Quàin iobumanë For^ 
inoii cadayer violaTcrint , et ejus memoriara diris devoverlnt Slepbaoua YI et Sergius 111». 
narrât D. Fleuat , quem Yide. {Edit. Paris, ) 


GLERI GALLICANI, LIB. III. 3 

iviiMti estent , idem BellamiiDus respondet * : « Eos non edidiscto 
dKfood deeretom , qood décernèrent ordinatos ab episcopo degra^ 
(lito... esae U^^ùm ordinandos , sed solum de facto jnasisse iterùm 
«oioniifiari , quad jussio non ^l ignorantift ant bœresi, sed eL ôdio 
B Formo6am proceddmt. » 

Ne erg;o tu imhi bœc dicito : Gregorius YII et aliî , nnperat(H*es ac 
ng» deposaere ; ergo id jure factum : docet emm Beilanninus , 
idqoe nos diligaiter tolA bàc tnictatione meminisse oportet v docet, 
iaqaaoi , Ole , aecuratè seeemenda esse qu» PonUfices iB facto jus^ 
nm$, ab iis qo^e decreto edîto facienda constituerint. Neque enim 
onâ ab ipsis jare fieri ; sed quœcfam ex odio ; neque eorum décréta, 
qwetkm ad doctrinam spectent yalere omnia; hnô verô ab îpsis 
nièetordme interrogatis, mnlta esse responsa atque in Jure édita, 
le âeeretaUum epistolarum nomine iûsignîta , quœ tamen probabili 
tet&ii , imô etiam falsâ romanorum Pontiflcom opinione nitantur^ 
■Iq^ein confesse est etiatn apud eos, qui pontificiam infalUbilitatem 
^ maxHoè propognant 

Piacâ etiam adscribere quae Odoricus Rainaldus docnit, occasione 
decretalis Exiii, et eorum quœ in eà àNiooiao 111 defintta, à Joanne 
HRpostea rejecta sunt, deChristi paupertate : « Sanè, inquit *, 
Bqor propositîo : nimiruro nefas esse contradicere in iis quœ defl** 
aiU SQDt per Sedem apostolicam in fide et moribus , certissiftia est ; 
etaddite propositiones eam omninô confirmant, si intelligantur, 
Q(î deboit, ea quae spectant ad fidem et universalis Ecclesise mores 
iaoecessariîs ad salutem. At pseudo-m inoritœ non in eo sistunt, sed 
<|w ad fidem et mores tantum spectant accidentariô et remotè , qualia 
soDtnifflirùm Franciscani instituti encomia, privilégia, seu décréta 
^otificum eô attinentia, et oronia in iis contenta, fidei et mbrum 
Ciseotmlia esse falsô supponunt; ac ludunt in œquiyoco. Illas ergo 
ABctiones, lieèt sint in sexto ( Decretalium libro ') esse fidei et 
moram décréta essentialia, negandum est constantissimè neque 
^nim décréta fidei condunt Pontifices , nisi id expresserint , et de 
Messitata credenda proposuerint. >* Ex quibus id habemus : Ponti- 
feoQi romanorum decretis propositis , duo adhuc quaeri oportere : 
^tteram , an res sU cui fidei et morum essentialia pertinens, idque per 
^ et proximè , non accidentariô et remotè : alterum , an expressum 
Aid de fide credendum ? 

frocul ergo absunt ab apostolici de fide decreti auctoritate, bœc 
Qeoiaotîna, Principes romani, et Clementina Pastoralis *, de fide- 
Btitis juramento ab imperatoribus debito, deque potestate romani 

• ^eH., de R. P., lib. it. cap. 12. — i Odoric Bain., t. xf . an. ISM, n. 32.— » Sext. Décret.^ 
v^ T. cap. I . .4 04m,, Wto, it, tiU ». de Jurejw.;ei Ut. 11. de ScnU tt n Jud. cap. 3. 


A DEFENSIO DECLARÂTIONIS 

Tontificis ad imperatoris irritanda judicia, quas Glemens V edidit^ 
-procul, inquam , absunt hsc ab apostolici de fide decreti auctoritate,^ 
jquanquain ea Clemeos tq^ostolicâ auctoriicUe declarare se dioat. 

Procul ab eà auctoritate rursùm abest id, quod idem Clemens V 
ut certum supponit : «« Nos ad quos romani vacantis imperii regimen 
pertinere dignOscitur, etc. ' » Quo fundamento nixus, Robertum 
Sicilise regem vicarium imperii , sed in Italift tantùm constituit. Ne-» 
que huic decreto certiorem addit auctoritatem Joannes XXII , dùm 
haec ad se pertinere, propter Pétri auctoritatem et jura concessa divi- 
nitus , testatur his verbis ' : « In nostram et fratrum nostrorum de- 
ductum est, Tamft divulgante, notitiam, quôd Itcet sit de jureliqui- 
dum et ab olim fùerit inconcussë servatum, quôd vacante imperio, 
sîcut et nunc per obitum quondaqi Henrici Romanorum imperatoris< 
vacasse dignoscitur, cùm in illo ad sœcularem judicem liequeat ha- 
beri recursus , ad summum Pontificem , cui in personft Pétri terreni 
simul et cœlestis imperii jura Deus ipse commisit, imperii pnedict» 
jurisdictio, regimen, et dispositio devolvuntur. » Quanquamenim 
is Pontifex, hoc Tundamento nixus, vicarios imperii in Italift qui- 
dem , alift auctoritate quàm pontificift constitutos, omnesque iis obe- 
dientes excommunicatione damnet; tamen h^ec civilia nullo modo 
ad fidem et mores universalis Ecclesiœ pertinere constat. Quo jure 
hsec omnia à decretis fidei procul amandamus; parique ratione quae- 
rimus quœ Gregorius VU aïiique in deponendis imperatoribus gesse- 
rint, quanquam et Pétri jure atque auctoritate gesta esseprœferant^ 
an ad Gdem et mores Ecclesiœ catholicœ potiori ah'quâ ratione per- 
tineant, aut etiam ad ea pertinere, ullo legitimo decreto declaratum 
deQnitumque sit. 

Hœc dicimus secundùm eos qui pontiOciam infallibilitatem a& 
summam in temporalibus potestatem vehementissimè asserunt : quà 
defensione non modo hœreticorum calumniae propulsantur, verùni^ 
etiam cathoiicorum eorum, qui nobis adversantur, Tranguntur im- 
petus; eoque demùm restoladevolvitur, utquœramussintneea,quie 
ad reges deponendos pertinent, eo ordine modoque gesta, qus& 
summam et indeclinabilem apud catholicos obtineant auctoritatem. 

Ac primum : nemo nisi dementissimus dixerit, ea gesta esse sumraà 
et indeclinabili auctoritate; alioquin theologi parisiensesgaliiquepas- 
sim omnes, post censuram Sanctarelli sallem, ne jam antiquiora 
memoremus, pro hœreticis aut schismaticis haberentur, qui rem> 
ab Ecclesiâ , summft auctoritate decretam non modo negarint , sed 
insuper gravi censura notarint. Ipse Perronius cardinalis tôt ab aulà 
xomanâ gralulationes tulisset immeritô , pro eft oratione quam habuit 

i Ciem, Past, ^tpxtrav. Joan., jxii, lit. y. Ne Sede vacante, c. unico : SL 


GLERI GALLICANI, LIB. III. S^ 

m orffioiiin cœtu ; cùm ibi postulavit haberi istam quœstionem inter 
proMematicas et libéras, quœ ab Ecclesifl gravissimà auctoritate- 
^tadta de&nitaque esset. 

GAPUT IL 

Geste 9iib Gr^orlo Vn, primumqoe ejas deHenrico deposito decretum. 

Posteaqaam universlm constitit nihil ad fidem catholicam perti- 
Bereqo» à Gregorio VII aliisque, in deponcDdis regibus gesta sunt; 
iUad jam ipsam evolutis excussisque gestis, $ingillatim ac luculen- 
liùsexplicemus^ simulque ostendamus quanti sint, quse summâ et 
indediiiabili auctoritate non vaiere liquet. Séries postulat temporum^ 
Qt i Gf^orio VII ordiamur. 

Anoo Christi 1073, adversùs Henricum IV, nequissimum et flagi- 

tiosisumom imperatorem Saxones rebella veran t. Belli causa meitio- 

nlur*, imposito arces atque prsesidia quœ Saxones prsedis agendis at- 

<IQe opprimends liberlati esse comparata querebantur. Obtendebat 

impentor décimas Sifrido arebiepiscopo immeritô denegatas ; ipse 

oceoltè archiepiscopum instigabat : abbates Thuringos * ad iniquas 

cooditiooes adigebat : bis initiis causisque bellum atrox gerebatur. 

Hic Terô ex^ibro superiore repetendum ' id , quod per idem tempus 

contîgit Henrico imperatori : ab Alexandro II diem dictam propter 

causas quidam ecclesiasticas , nullft depositionis interminatione : 

tom Àlexaùdrum II infecto negotio decessisse : Gregorium Vil ei sub* 

stiltttum, cum Henrico IV multa tractasse^ ac, ne superfluis immo- 

Kmor, narrât Baroni us ', anno 1075, Henricum, Victoria de Sa- 

xooibus reportatâ, contempsisse quse Papœ promiserat, de pace 

TJdelicet cum Saxonibus ineundâ , deque Thedaldo in ecclesiam Me- 

diolanensem intruso, aliisque ejusmodi negotiis; communicasse 

«tiain iis quos Sedes apostolica ob simoniam et alla flagitia rejecisset. 

AoDo verô 1076 , refert idem Baronius ^, h missos à Gregorio legatos, 

<|Qiregem ad dicendam causam vocarent ad synodum \ » dicta dies 

^ feriam secundam secundœ hebdomadœ in Quàdragesimâ : adhi- 

l>itapœna, nisi diclà die se ^isteret, sed excommunicationis tan- 

tÙBi , Qt ex historicis hujus œvi , Baronio etiam probante , ostendi- 

iQQs'. De depositione altum adhuc ubique silentium. 

Beoricus tamen eà Gregorii citatione commotus, statim habita 
Votniatis pseudo-synodo Gregorium « deposuit, eique subjectionem 
^obedieotiam interdixit' ; • quin etiam datis litteris imperavit, et 

* 

*Kai,Sax. beU., p. los; Lambert. Sdiaf., an. 1073. ap, Freh,, p. 190. 

* FoUfliiMtt ntmçè et Her? ddeatam. 

*'i9., Hb. 11. e. SO. — » Bar,, t. xi. p. 412. — 4 Ibid-, , p. 47«. — f ZIb, 11. loccit, -« • EUU 


6 DEFENSIO OECLARATIONIS 

Uiî laC tb ^MMtolieft Sede discederet , et dero populoqae romano ut 
« qai prknus easet ki fide, esset primas in ejus damnattone. » Itoc 
miror catholicis quibusdam non salis cautis scriptoribus probari po- 
tuisse. Neque enim aut Gregorius Vil quidqaam egerat , quo depo- 
neretur, nec, si eft de re qasestio moveretur, ei finiendœ; idonei 
erant imperator cum eoque oollecti Germaniœ episcopi ; prorsùsque 
Ecclesiœ catholicœ ac Sedis apostolicae jacet auctoritas , si hse moli- 
tiones valeant. Sed postquam imperator, inconcessa ausus , Gr^;o- 
rium deposuit ; Gregorius quoque eô posilire ausus , ut regem non 
tantùm excommunicandum more majorum , sed etiam deponendam 
novo exemplo susciperet. Neque illud omittendum , quod à cosevo 
auctore mémorise proditum suprà retulimus * : delectatum eum vi- 
der! dandi regni dalcedine et glorift , quam ultro blandientes offere- 
bant : visos etiam illos môtus^ quibus Germania fluctuabat, amplifi- 
candœ in civilibus romanse potentiœoporlunos : quels fretus Gregorius 
eam tulit sententiam , cujus initium est * : « Béate Petre , apostolo- 
rum princeps. " Decretum autem sic habet : «< Et ideo ex tuâ gratift , 
non ex meis operibus, credo quôd placuit tibi et placet, ut populus 
christianus tibi specialiter commisâus mihi obediat specialiter pro 
vice tuà mihi commissft ; et mihi , tuâ gratià , est potestas à Deo data 
ligandi atque solvendi in cœlo et in terra. Hâc itaque fiduciâ Tretus, 
pro Ecclesise tuae honore et derensione , ex parte omnipotentis Dei 
Patris , et Filii , et Spiritûs sancti , per tuam potestatem et auctorita- 
tem , Henrico régi , filio Henrici imperatoris , qui contra tuam Eccle- 
siam in auditft superbiâ insurrexit, totius regni Teutonicorura et 
Italiœ gubemacula contradico ; et omnes christianos à vinculo jura- 
menti quod sibi fecerunt vel facient, absolvo, et ut nullus ei sicut 
régi serviat interdico. Dignum est enim, ut qui studet honorem 
Ecclesise tuse imminuere , ipse honorem amittat qnem videtur habere , 
et quia sicut christianus contempsit obedire , nec ad Dominum rediit 
quem dimisit participando excommunicatiSjHieaque monita, qu» 
pro suà salute sibi misi, te teste, spernendo, seque ab Ecclesià taft, 
tentans eam scindere, separando, vinculo eum anathematls vice tuâ 
alligo. » 

Eo in decreto , quod ad verba attinet , illud imprimis notatum Volo, 
distinctis verbis atque sententiis depositum primo principem , tum 
etiam anathemate aliigatum fuisse. Et meritô quidem anatbemate 
percussum contitemur eum, qui nullà causa, nullftque potestate. 
Pétri succe^orem deponere ausus fuerat. Quôd autem Pontitex per- 
peram depositus, haud meliore jure imperatorem ipse deposi^erit» 
id verô ut novo , ita pravo exemplo esse factum oonteodimus. 

ft Sup„ lib. I. seet. i. o. xii.— • Conc. Rom. tu, sub Greg. Fii, tooL z. ool. ue, |ST. 


CLEftI GALLIGANI, LIB. III. T 

CAPUT ni. 

HiGrigoriaBi deoreii auctoritate quœritur : paucis repetuntar qus de ejus novitate 

dicta suât. 

Com secutœ de regibus deponemiis seateatiœ , ab eo Gregorii Vli 
^fecreto et exemplo , tanquam ex fonte prodeant , de totà ejus de- 
treti ralione quœrendum est. Et quidem ab ipso disputationis initia 
pnBstniximils îpsam rei novitatein ^ : nuUum ex^inploin , auctori-^ 
Mem nullâtti hBjus rei aggrediundie prseoessisse : itaque attomtnin 
^)rbein : Gregorii asséclas ipsà novitate cominôtos : ipsum Grego- 
4m agiliâè interrogatum nihil nîsi faha yanaque et nimia protulisse : 
Uw Cf«gorwni decreti novitatem ^ pc»t tôt ejus «yi tractatioti^ , 
fOlt^sios Gregorii onmî tngento ac studio elaboraià responsa , virièi 
pis et givvSH» iM)n ttiinùs fuisse suspectêai : euDidem Gregorium 
Mfasopenilroxisse noris : Tictoriam novo ausu , novique génois y 
^KvelD edRo, ab Henrici exeroitu arcuisse, et yelut obsiupefacto 
^Hk înanes objecisse terriculas : ac nibilè secius^ audentissimum 
iBèt, xQk tantâ novitate, nec ipsum sibi satis constare potuisse. ftee 
^■MliOi oibBia novitatem sonant, hoc est, in cbristtanft doctrin* 
<«fam ac perspicuam falritatem. Nunc aut^n tota res roultô clariùs 
eitaseiL Eece eaim evcriutîs , ab omni antiquitatis memorift ad b»c 
taque tanpora , eedesiœticis gestis , spoliâtes fuisse unquam , eccle^ 
^tolieo deCTeto ^ ullà bonorum parte laieos , nedum ditiône atque 
ioperSa l'tges ; ant taie quid unqoam cuipiam intenrtatuDi , non in- 
tenfuius, non legimus , non acdivimus ; cùm taipen demonstrave- 
rims tôt ac tantas hajua rei.intervenfese causas, si îd vei Ecclesiii 

etiim tkltinus christianos omnes, etiam episcopos, roma-^ 
âdeo Pontifiees paasim obedisse apostatis , hœreticis, exoom- 
regibus; neque tanlùm (M[>eiËsse, sed etiam docuisse ex 
pfftceptis ddieri ers obedientiam , exceptis iis rébus, quœ 
eontra Doi tt^ka juberentur ; Pontifices quoque , discretis utriusqne 
4igailatl9 KniitîlmB , oltro esse professes , nullam essesoam in rébus 
^rdinandis cîvilibus potestatem. Nuno cAm Gregorius VIl^ nulh> 
ttquft&i exemple, auctoritate nutlft, contraria omnia faciat; roga^- 
ma adtarsarios, toc quœ ndnc gerit, an ad cathoUcam fldem et 
eedariaaticMD dogma perttneant? Si pertioere contendont : ubi illud^ 
fM Bodesia oatholioa invicta baetenàs stetit : valere oportere qrtioft 
iMfw, 9tD*d êtmpir * et iliud Id emàtn quùi prim; id adultenm 
9mi$mmquê p0Êù$rim * ? Quid aotem respondemus h«reticis , diiia 

>a^« MÉi li fML 1. ca^ t «t •«{.-«•t nnatiÊL LMn,, CmHMmHii, ti — > Ttrt., 4e Prwv^m 
A. âœnL, c. im. 


8 DEFENSIO DECLARA TIONIS^ 

doctrinœ novitatem erroremque manifestum , yel hîs vel anteactis 
sœcolis improperant ? Sin autem his argumentis victi , hsc Gr^;orii 
gesta pro fidei doctriaft atque ecclesiastico dogmate habere noa 
audent ; nempe non ab ejus duntaxat, sedab illoruâi etiam qui eum 
secuti suQt auctoritate, nos libérant. 

CAPUT IV. 

Qui Gregorio VII Henrlcum déponent! adhsserint, eos faUo fandamento nixos, fala<^ 
nempè intellect u interdicU de vitandto excommunicatis, idque jam in confesao 
esse sancti Gebliardi et aliorum ejus aBvi in eam rem sententise. 

Nunc ne sanctorum virorum , qui Gregorio Vil reges déponent 
adhœserint , auctoritate plus œquo moveamur ; conaiderandum istud t 
illos, quotquot fuere, faiso fundamento nixos; nempe quod inter- 
dictum de vitandis excommunicatis , falso et ab omnibus jam re- 
jecto intdiectu acceperint. Quid inde consequatur orationis séries 
aperieL Nunc rem ipsam aggredimur. Incipimus autem à Gebbardo 
Juvavensi, quem à Metensi Herimanno de hâc quaestione rogatum 
memoravimus ^ Jam quid responderit audiamus. Rescribit autem 
eo tempore, quo non modo Henricus IV à Gregorii VU comma- 
nione recesserat, verum etiam antipapam fecerat nefarium iUum 
Guibertum Ravennatem , Clementem appellatum. Hune qui respue- 
rent episcopi, sedibus ab Henrico pellebantnr; pseudo-episcopi per 
vim intrudebantur ; ipse Gebhardus in exilio agebat, quo tempore 
hœc scripsit ; meritôque damnât episcopos qui talibus consentirent. 
Cœterùm, cùm Herimannus de deponendis regibus ecclesiasticà 
auctoritate yel maxime quœreret, Gebhardus, nullft depositionis 
mentione factà, rem totam cum excommunicatione connectit, et 
controversiœ statum ab ipso initie sic exponit : « Hàc puritate con- 
tenti, eoquôd in prœsenti versatur negotio, hoc solum toiemus 
quod Ecclesia catholica semper tenuit, quod ab initie cœptœ christia- 
nitatis usque ad monstrosa hœc tempera stabile et inconcussuia 
perstitit , scilicet qliôd excommunicatis non est communicandum» 
Hœc namque dissensionum cauite est et seditionum, quôd iUi ab 
excommunicatis non abstinent et non abstinendum docent : nos. 
verô et abstinemus et abstinendum persuademus , prœcipuè ab iUis 
qui à prima et prœcipuâ Sede excommunicantur \ » Sic ille totius 
negotii fontem rationemque, in ipso interdicto de vitandis hasre*^ 
tids reponendam putat : depositionis per totam epistolam mentione 
nuUft ; quippe qui de tali re nihil in Scripturis, nihil in canonibus» 
nihil in Patribus , nihil in historicis gestisve ecclesiasticis inv^niret. . 

Ji Fïd,, llb. I. Met. I.— t Gebh,, apitl. ad Berm,, ex. lib. oui tfUilai : rtUrm momtm* cottL 
SchUm,, IngoL, i«i3, pag. lo. op. Tegnag. i 


CLERI GAtLICANI, LIE. III. 9 

. Hoc dispatationis posito fundamento, docet yalere excommunia 
catioDcm qqUA canooicA examinatione rescissam : « Illos, inquit % 
veUmos atteadere, qui tam facile etiam quorumiibet episcoporum , 
aedum romani Pontilicis sentenèiam , sine leg^aU examinatione re- 
âdndunt. » 

Agit postea contra eos qui Gregorium « indiscussum, inauditum , 
inoonvictum, nec confessum, vel commonitum » Vormatiœ depo- 
aoerunt \ et Guibertum antipapam , vivente v^t) et legitimo ponti- 
fiée Gregorio , in Pétri catbedram intruserunt , a romanA Ecclesià 
nec consciA, nec consentiente. » Et addit : « Ecce, omni tergiversa- 
tione remotà , causœ à nobis exposit® sunt de hoc , quôd excom- 
municatis , quibus iUi communicant , non communicamus : quôd 
apostoUcœ Sedis PontiCci, et beati Pétri vicario abrenuntiare non 
pnesumimus : quôd eodem vivente et cum romanA EcclesiA concor- 
iSter ageote, alium ad eamdem Sedem eiigere, aut eligentibus con- 
aeotire non aquiescemus. » 

Qaod autem objiciebatur juramentum Gdelitatis principi pr^sti"» 
tam; respondet primo : jitUiquilus prœce$$i$8e voium, quo se, in 
ordjoatione suA, beato Petro suisque vicariis et successoribus ob- 
striaxerint : tum violari fidem principi datam ab iis maxime , qui 
eom pessimis implicuere negotiis : postea non valere juramentum 
contra jus fasque datum : postremô rem totam hue ea^ devolutam : 
« Ucitur, inquit ', nobis : Fidelitatem principi jurastis, cui si fldeles 
esse Yoltis, fidem Domino apostolico et obedientiam abnegate, et il- 
lom abnegationem juramento vel scripto ûrmate, et ab excommuni- 
eatis à Sade apostoUcA non abstinete, et non abstinendum docete. » 
(hK) quffistionis constituto statu, concludit : a Nihil unquam juravi- 
mos, nisî quod salvo ordine nostro Qeri posset. » 

Qw si quis inteUigat , inveniet sancto viro ne p^r^iectum qui- 
dem fuisse quœstionis statum. Neque enim si fidditatem servaret 
principi 9 ideo domino apostolico obedientiam abnegaret, sed in ci- 
vilibus principi, in sacris apostolico obediret; neç si principis prava 
imperantis jussa detrectare , ideo obedientiam absolutè négare opor- 
tiBret; nec si cum excommunicato principe in malis et in sacris, 
ideo etiam in civilibus, reipublicœ causA , communicare vetaretur. 
Atqoeotelarèomnia distinguamus, illud quidem rectè, quôdGebhar- 
dos et aUi , Henricum simoniacum et infandi schismatis auctorem , 
pro excommunicato habebant : quôd Gregorium ab eo depbsitum 
pro vero Pontifice colebant : quôd Guibertum anti-papam ejusqua 
asseclas respuebant : quôd iis qui essent excommunicati ipsique adeo 

1 Gebh^ ep. ai Herm., èi lib. cai Utniui : Vetera moman, emU. Sékitm,, Ingol., isia, p. ts* 
^S iHd. p. iT. — i J»Ut., p. 30, SI, 24 el §911. 


tO DEFEffSIO DECLARATION IS 

régi kk maïs et kk sacris oontmcmiGare nolélMiit ^ hë9C recta Mus- 
qué : qaài aiktem in re nullâ^ ne qmleiii temporali, ac reïpuMieie' 
caosA, cuiQ excommunioato rege oommuoicare se posde credêlNitit; 
id verô errorem esaô manifestum , et nos probavimm j et iam ik 
conlèsso est; atque omnino constat, falso nixos systemate, obe^ 
dieatiam omnem prindpi denegasse. 

Neque aliter alii passim cau^m banc tuébantof . Extat apod Dod^ 
elmium abbatem * , Bfariam Scoti coirtinaatorein , atqne hujus 9^ 
annalistam,St^hani Halberstatensis episeopi , sab nonrine Lodoviai 
Oomitis * ad VaKramnuin Magdeburgensem régis Renrici défense*' 
rem, epistola veheraens, cnjus quidem somma est : regem ad«M^ 
nim, homicidain, simoniacam , atqne adeo hœreticoBfi, non esse à 
Dec ordinatum^ eft ratione qoôd « pro bis nefandis malis ab aposto^ 
lieâ Sede excommunieatus , nec regnum , nec potestatem super nos, 
quia cattiolici sumus, poterit obtinere. » Qnam epistolae somttiafia 
Dodechinus bis verbis comprehendit : « VenerabiKs epîscopus/t^ 
eato notario , epistolam dictavit , in quA Henrîcum hœreticQai et ex- 
commuuicatuni , ideoque nec regem dicendum comprobavit. » Sic 
depositiooem ab excommanicatione suspendunt, errore manifesto, 
Ht jam in confesso est. 

SoMbant autem bis temportbus vehementissimè urgere, qoôd eof^ 
comtmmica4o9 vitare deheamm ; legiturque eft de re Bernaidi ** opus- 
culum ad GeUiardum abbatem Schaffiisensem * ; eàqae se ratione 
maxime ttrabantur, qui regem respoebant. 

Lambeotus Scharnaburgensis, Gregorianarom partimn studiosîs** 
simus, ad annum 1076, memorat excommanicatione factum, nt 
Hto episcoptn Trevirensis aliique, cum rege stare vererentor •. \\û> 
que, hflc de causa, ab efrisoopis et proceribus Palatinis rijstinebat^ 
« obtendens et eos et ipsum regem excommanieatos esse a romano 
Pentiice; sibi taraen , quod ipsum vix ^mmrs precibtis extorserlt , 
induttam taotùm esse coUoquendi r^^ licentiam ; nullft prœter tobù 
in oibo^ in potu, in oratione , vei in cœl^is omnibus communione 
«jus permissft : n quasi spedali permissione indigerent, utdonecessa^ 
ms reipnblicœ negotii8,cumexcommunicato imperatore tractarent. 

ipse Gregorins VU, qoanquam, uti memoravimus, distiMtis ver-^ 
bis à deposiUonis senténtiA escommunîcationem ipsam diBOrevisse 
viddbatur; id tamen omnibus epîstolis incuicabat, ne régi, ne cœte^ 
ris excômmunieatis oommunicarent ; ut qui intelligeret eâ re omnem 
eausœ sus nm conlioeri ^. 

f Dùdedi., an. i090. 

* Thuringi». 

** CoDSUnUeMit preibjteri. 

t FeUra monum,, etc., p. 239 > LamberL, p. tSl.— < Greg^ Vil, llb. IT. ep. xi« n» TA. 


CLERI GALLICANI, LIB. Ilf. 11 

AiqM 1b tamea , ut viâimiM\ in ooneitiô romano IV, mùo IWB, 
«eeeasitate ipsà, iHud de Titandis excomomnicatis tnlerdictum ita 
iDottifarart, ut ab excommunioatiom itlos exeiperet qui cum exoom- 
Bnmicatis oecessarià eausA oommunicareiit : exores videlieét, Kbe^ 
ras, serf09L,aaciila8, rastiooa semeotes, nuHà subditoram regis(|ue 
iKtà 01611 tione ; tanquaiB ea nécessitas, q«A regibus obsequïmur, una 
esset, cojus api|d diristianos nuUa raUo habeatur : quod tamen (riB- 
tiom ne prorsus omîttoret; exeeptos quoque rolebat « omnes alios , 
qm iKHi adeo curiales sunt , ut eorum consilio sceAera perpetrentur ; » 
Qt jam Dihil aliud iretHum inteltigatur, quàtn ne soelerum consortes 
fièrent : quo uno Gregoriî decreto , omnia de deponendis regibus 
dsereta oorruunt. 

Qnin etîam seculi romani Pontifices depoetticM^m ab exooœmuni- 
eaUane Astinctam esse voluerunt , uti jam yidimos et ssepè videbi-' 
nos; certumque est omnino auotCMritate eorum, canomstarumque , 
ae ttieologiœ omnis , totam regnandi vim , cum ipso anatbemate stare 
pooe. Neque minus certum Childericum et Irenem , quos regno é^ 
peatos esse volont, nuUA unqaam exeommunicatione fuisse per<« 
€01808. Quare nihil erat manifestiùs fàisum quàm depositionem 
coonexam esse cum excommunicatione , ifcue sine depositione, et 
sme quA depositio esse possit. 

CAPUT V. 

(hod naoquam de potestate reges deponendi canon conditus fnerit , nnnquam édita 
yrofetôo , Buaquain eà de re pronantiatum , ac nequldem onquam qussitiiiii : 
iBcœpttun à facUs quae deindô ad Jus tracta sint. 

Iflud etiam asserimus ad placandos catholicos,et fattreticos re^ 
tand^dos , de deponendis regitHis nunquam caaonem aut i^rofës- 
aioiiem ab iScdesil fuisse editam , neque à qooquam aut condlio , 
aot eliam l^pâ pronuntiatum esse, ne quU ne§arêt prmeipes é jpon* 
tificibui posse deponi; neque ab ullo doctore, ab uUo historiée, ab 
uUo yiro bono esse scriptum , bœrettcum aut schismatieum ftiisse 
qoeoiquam, eo prscisè nomine, quod negasset r^ges à Pontificibus 
poan depom. 

A Riultis saaè id negalum , etiam Gregorii VII tempore, confiteirtor 
<MDne8,el ipsea testantur Heiïmanni quœsti<me9. Id etiam negaront 
quetqoot ilûa tempoiibos pro Henrico IV apologias ediderunt : id 
negavit Ecclesia Lc^icensis celebri illft epistolft, quA Ula décréta de 
deponendis regibus , salro in atiis apostoiic» Sedis primatu , inter 
aovellas traditîoDes apostoiic» doctrin» adveraantes reoensentur *. 

i S9p„ Hb. I. saM. n. 0. »; f^Hâ., t. z. Orne., «oU na.— * Bfi$L CUfi Leod. adv. Pan. II» 
4.t.<2«ie^eQl «90. 


12 DEFENSIO DEGLARATIONJS 

Alios innumerabiles commemorare nihil attinet. Neque tamen pfo^ 
termîtti débet aactor vide Henrici IV, cujus hœc verba sant : « Ab- 
solvit (Gregorius) omnes à juramento, qui fidem régi jaraveranL... 
Quod factûm multîs displicuit, si cui displicere licet, quod aposto- 
licus fecît; Qt assardoant tàm ineflicaciter quàm illicite f^clum quod 
factum est ^ » Id si error fuit , qui in eo versabantur, canone aliquo, 
dogmate, professione, doctrinà, erudiendi fuerunt. Cùmenim eiro- 
res proferuntur, eos damnare ac prohibere solet Ecclesia catbolica, 
et contrariam veritatem edito canone declarare. Solet etiam postularo 
ab enrantibqs erroris sui professionem. Exempli gratift, postquam 
Grœci negarunt primatum apostolicae Sedis in spiritualibus , non 
contenta Ecclesia est romanum Pontificem pro eo ac debuit modo ve- 
nerari ; sed édita professione à Grœcis exegit ut eam potestatem 
agnoscerent. Quare si pro certo haberet Ecclesia , valere eam potes- 
tatem ab bona temporalia , atque etiam ad imperia detrahenda ; id 
quoque édita professione declararet, vel à negantibus rq[)0sceret; 
neque unquam alitw est factum in ôdei dogmatibus. At neque 
Gregorius VU, neque alii pontifices, quidquam taie prsestiterunt ; ne- 
que quisquam canonem talem uncfuam , professionemve protulit. 
Cur hoc? nisi quèd omnes jntellexerïnt, rem banc ejusmodi esse, 
quœ ad dogma ecclesiasticum nullo modo pertineret? 

Neque verô inter canones recensemus j quse Gregorius Vil ad He- 
rimannum scripsit, tametsi eorum excerpta, à Gratiano etaliis, in 
decreti corpus illata sint *. Satis enim constat illam epistolam nun- 
quam inter décrétâtes fuisse recensitam , Gratianumque et alios ca- 
nonum consarcinatores, nihil majoris tribuere auctoritatis iis quœ 
operi suo intexuerint. 

Idem respondemus acT caput Jurâtes, ab eodem Gratiano, sub 
Urbani II, qui Gregorio VII saecessit, nomine proditum * ; neque 
epistolam, undè Gratianus bunc descripsit canonem, uspiam in- 
yenimus. 

* Caput autem , Nos sanctorum , à Gregorio VII in concilio romano IV 
prolatum, Gratianus exscripsit^, nosque suprà retulimus, et ex 
yerbis patet, rem quidem narrari quœ à Gregorio VII geri soleret , 
non autem quœ decreti vice, aut sub anathematis pœnà saneiretur. 

Nam quod inter dickUus Papœ refertur, a quôd Papœ liceat impè- 
ratores dqionere ^ quôd àfidelitate iniquorumsubjectos posait ab- 
solvere % nihil est. 

Fateor à Baronio dictahis illos Papœ , qui inter Gregorii VU epi- 
stolas recensentur, concilio romano III anni 1076, fuisse adscriptos '; 

« Fid, op. Usperg,, p. SIS. — t Deer,, ptrL ii. cans. t. q. ti. — » Ibld,, c, ▼, — 4 iWd., c it. 
FM, tup.» 1. 1. lecl. I. c. Tiiu —iGreg, VU, 1. ii. poft ep. lt.— s Bar., ta. I07ft, t xx. p. 4M. 


CLERI GALLICANI, LIB. III. Î3 

Kà oolk) teste, auctoritate nullà. Cùm enim eorum dictitiuum int 
jpsft synodo, aut in Gregorii VII epistoKs, aut in historicis, qai 
de synodo scripsere, DUlIa mentio habeatur, probabilius est, hos 
Papœ dietahu ex epistolis Gregorii à studioso quodam fuisse collectos. 

Atque ut maxime fateamur diciaium hune à Gregorio in concilio 
aliqao fuisse editum , Don tamen ita ut inter canoues adscribatur ; 
^œmadmodam neque illud : « Quèd romanus Pontifex , si canonicè 
foerit ordinatus, mentis beati Pétri, indubitanter elBcitur sanc- 
tas ': w aliaque ejusmodi, quœ inter dickUus Gregorii relata, ipsi 
adversarii canonibus accensere erubescant. 

Neque obstat quôd bœretici ac schismatici habeantur qui Henrico 
bvebant Quœrendum enim est quo nomine hœretici aut schismaUci 
essenl. Meritô enim schismatici , suoque sensu bœretici, qui et legi- 
timuin pootîficem nullâ auctoritate dejecerant, et apostaticum in 
Pétri sedem per vim ac sacrilegium intrudebant : ad hsec canones 
cooeulcabant , et simoniacos, et incontinentes clericos fovebant. Qui 
autemeos aut hœreticos aut schismaticos dixerit, eo prsecisèno- 
nwie, quôd negarent à Papa reges deponi potuisse , tôt inter gravis- 
sima qu» mutuô inferebant crimina , nemo extitit. 

Certum igitur est nunquam eà de re expresse quœsitum , talisne 
potestas Pontifîcibus à Domino data esset ; nunquam expresse con- 
stitutom, concessam eam esse : neque unquam, à quoquam qui id 
pemegasset, exactum, ut eam sententiam factâ professione ejuraret. 

Sanè, anno 1102, cùm Paschalis 11 , concilio Romœ habito, ad- 
Tersùs Uenricum IV et ejus asseclas antecessoris anathemata itéra- 
it habiti pro haerelicis, qui anathemata contemnerent , adactique in 
hancformulam : a Anathematizo omnem hseresim , et prœcipuèeam 
quai statum prœsentis Ecclesise perturbât , quœ docet et adstruit ana- 
thema contemnendum , et Ëcclesiae ligamenta spernenda esse : pro- 
mitto autem obedientiam apostolicœ Sedis Pontifici , domino Pas- 
chali, ejusque succes^oribus , sub testimonio Christi et Ecclesiœ, 
aiSnoans quod affirmât, damnans quod damnât sancta et uhiversalis 
Ecclesia'. » Haec erant quae catholica Ecclesia, édita professione, à 
scfaismaticis ad unitatetn redeuntibus postularet : quae omnia in con- 
fesso sunt apud omnes catholicos. Ulteriùs prosilire , aut de depo- 
oendis regibus quidquam expromere, ac pro canone edere, Ecclesia» 
doclor Spiritus sanctus vetuit. 

Ac postea, anno llOô, cùm de compositione inter pontifices Gre- 
gorii successores et eumdem Henricum IV ageretur , nihil aliud ab 
Benrico postulaturo , quàm ut fateretur se « injuste Hildebrandum 
cssepersecutum : Guibertum ei injuste supposùisse, et injustam per- 

* Diet, ixm.— t Conc Later. 9ub Pasc, II, lom. x ; Fid, Conrad, Ursperg,, an. liM. 


t4 DBFBNSIO DEGLARATIONIS 

secuIkiieBci in apostoKcan Sedem et omneni Ecclesiam hacteikte 
eoborcuisse^ : » qu£& qyidem ertftt certîssiiDa , eo nomiae, qaàd ad 
obedieniiani vevo Poattfici denegandam , flilsoqiie pnestandam, om-* 
Desadogisart* 

Ht ttulam recognosceret à Sede aposMicl dari aui adimi potuisse 
pni^paiua namo poaiulavk^ aenio cogitaviL 

Objtciuntt Gregfmom VII alioaqoe pontifices j ooii alio rundamo[iU> 
nîiiiai, hflMs de Heorieo aliiaque anctoritate clavium deponendis edi-' 
diase décréta, qaani quôd existimabanti id su» eaae potestaiis : ergi^ 
eam doctrinam ut certain supponebanC. 

Qui hax objicktnt, memioerint ^ velim, id quod est à Bellannina 
aiâBque.imgno eonaensu dktuin ' : nempè aceuratîssnnè discer- 
nenda j que romani Poniifiees de facto jusserint, afo ils qo» décrètes 
edito facîeada constRuerint ; neque etiam decrelorum omnium pa* 
sem^esae raiionem , eùm eodem BeUarmino, aliisque consoitieniibus^ 
iidem Pontifices muita décréta protulerint ex fabà sententifl , quaaa 
ipsi probabilem reputareni. 

Quare oœnino certum est, dé bàe potestate reges deponendi^ 
etiam postquam negaia est, nunquam queesitum, nedùm pronuntia- 
tum fuisse : sed postquam eam ex facto exercere coopérant, jus ex 
facto trahere conabantur. Verùm aliud profectô est factum Gregorii ^ 
quôd, quantum ad temporalia adempta pertinebat, Henricum regem 
doniaxat, solamque Germaniam Italiamve spectaret : aliud decre* 
tum seu dogma , quod univers» Bcclesise probandum refutandumve 
proponereUir. 

CAPUT VI. 

Quod multi in Germaniâ orthodoxi etiam episcopi à Gregorii VII sententiâ discreparlnt,. 
exemplum Trevirensis Ecclesise : ac Brunonis archiepiscopi , imperatori deposito 
omnia jura serraotls, etiam ea qus ad deafgoaodoB episcopoa antiquitua data 
easent. 

Nequ^ verô hœc hœserunt , infixaque sunt animis eà firmitudine ^ 
quâ soient fidei seterua dogmata , ab altâ chrisiianitatis origine per 
omnem sœculorum seriem devoluta. Etsi enim horum temporum 
historié, plerumque obscufse manc^eque sunt, pervenere tamen ad 
nos praesulum illustrium nomina , qui Henricum IV jam depositum , 
ut imperalorem débité obedientift in civilibus coluerunt. Hic autem 
Germanos solos proferemus, alios alio loco commodiûs suo ordin& 
memorabimus. 

Laudatur in HisioriA Trevirensi Bruno archiepiscopus', eleemosy- 
narum summœque pietatis nomine : atque illum quidem Ecclesi» 

« Ep. Benr, ir. ad Reg, Celt. in vit, Benr. ap. Ursperg., p. 8o»7; nd. Bar., t. xii. an. liOd^ 
p. 45.-.t^id. »up, hoç m., cq». i; ellfi opp., 1. m.— i /f l«l. Trev,, i,\i\\SfUM,,9.%VSU 


eLERI GALLICANI, LIB. IIL 15 

Ç9tboIiQB» et rQmaoa Pontiiet coDjuncâssimum faisse eonstat r 
qaippe qui Egilberti antecessoris, fUso ponlifiei Guîberto et Uea^ 
mo IV.oommaoèeantis; gesla resciderit, àb eoqœ ordinatos nullos 
9àBàsmtj « nîsi qfà se legtttmo romaaœ Eeclesk& Pontffîci obeditti^*- 
N&sup»: EwDgeUiiia fidem fiacerent K » 

Cùm tamen ita effeetu» easet erga yerum PontiCcem , tune Paa« 
ehileBi II, haud mtoùs ipsi Henrieo iV tolo epîscopatûs viUsque suo^ 
tempore gratus et obsequeos fuit; de quo eiian ibidem scribitur : 
I Cam Ui^ aolertià et sapientift ab ipso cem adam, » ut in gravissi- 
Bis ilUfl regnum inter et saeerdotium disaidiis, a ita catfaolicoruia 
ampleitts ait consortium, ut imperatori debitum non denegaret otn 
sequitun ; oequç ita se Cœaarianorum communione contaminavmt, 
at catholicoraai ofifensas incurrerit *. » Itaque et episcopi simul et 
9pega eivis functus officio , utrique parti conjunctissimus , idonens 
etim reconciliandîs animis habebatur. Et quidem ab Henrieo IV jam 
sspè deposito , multis jam oniatus beneficiis , anno liai , flagranli*- 
Irauimaximè dissidiis, Trevericœ prœfeetus est Ecclesi», petentibos 
Trevencis. « Treverici petierunt sibi episcopum dari , quibus impe^ 
r^slwr, petentibus principibus et consentientibus civibus, Brunonem 
oonseerari jussit. Deoique ibidem ordinatus est ab Edalb^one Me*» 
teosis Ecdesiœ e{M8copo, oteum sacrœ benedictionis imponente^ 
Joanne Spirensi , Richero Virdunensicooperantibus; et assistentibus 
archiepiscopis Ruthardo Moguntiensi et Friderico Coloniensi, et alita 
qaua plurimis episcopis '. » Pror&ùs antiquo more rituque, quodque 
Botandum est, eas partes agente imperatore, quae pridem à piis im-* 
'peratoribus actœ essent : adeo imperatoris nomine colebatur, atque 
oiDDia in designandis episcopis oltm usu Ecclesiffî regibus'attributa , 
deposito etiam et excommunicato principi intégra, servabantur. 

iam ut ejus antistitis gesta prosequamur, sic seribit historicus ^ : 
«Anno ordinationis suœ tertio, Romam profectus, apostolorum 
gratiàet percipiends benedictionis magistri causa, invenit donnnum 
Pascbalem papam universali synodo praesidentem , papatûs sui an- 
aum octavum agentem, à quo honorificè susceptus est, utpote Bel- 
gica^alliae primœ metropolis prassul magniOcus. » Addit tamen^ 
bistoricus : « Sed quoniam episcopalia, videlicet annulum et bacu- 
lum , per manum laicam suscepisset ( contra Gregorii VII , Urbani II' 
et Paschalis II interdictum), atque quia ecclesias dedicasset, et cle- 
ricos,necdùm pallium consecutus, promovisset (quod à romanis 
Pontificibus pridem erat vetitum) multùm asperè correptus est; et 
decernente episCoporum ibi congregatorum concilio , pontificatûs 
oflicium deposuit : quod tamen ipsis intervenientibus, quia discretio 

A BM. Tnv., U xu. SpiciL, p. 334. -^ s Ibid., p. 343. — > Ibid,, p. 240^ — 4 IbM,» p* 34i.« 


10 DÉFENSIO DECLARATIONIS 

ejus et prudentia oiBcio et tempori x^ngruens erat, post triduam, 
non sine admissorum poeDitentià recuperavit. » 

Diligenter attende quid in illo Papa et episcopi reprehenderjnt , et 
cujas eum pœnituent. Non profectô quôd regem depositum agno* 
visset, ab eoque pnefectus Trevericœ esset Ëcclesiœ. Id enim , inod6> 
absque simonift , ac servatis canonibus fieret , non improbabat Ëccle* 
sia ; sed propter annulum et batuium , consecrationesque et ordina-* 
tiones sine pallio, ad versus pontiûcia décréta factas. 

Liquet ergo , ne ipsam quidem Papam et universalem^ synodum , 
cui ipse prœsideret, quidquam ab eo exegisse, qaod ad ejurandum 
Henricum IV împeratorem pertineret ; rediitque in Germaniam pari 
in regem Gde atque obsequio clarus, teste eodem historico ^ : « Ta- 
lem sein omnibus modis exbibebat^ut in administrandis quoque 
regni negotiis, ex omnibus principibus.... nuUuseo sublimiorhabe- 
retur : adeo ut eum imperator patrem suum vocaverit, et majorem 
caeteris bonorem ei impenderit ; sed et ob omnibus episcopis quàcum- 
que se conventi eorum ingessisset, ut par quidem diligebatur, âed 
ut major yenerabatur. Igitur quoniam in rébus sibi commissis stre- 
Duissimus erat, defuncto imperatore , communi consiiio principum, 
regiœ curiœ vicedominus effectus est, et regnum regnique hmres 
(Henricus videlicet hujus nominis V rex) adhue adolescens circa 
annos viginti ei committitur. » Hœc quidem satis probant quœ in de- 
ponendis imperatoribus gesta essent, non esse considerata ut dé- 
créta fidei , sed ut facta Pontificum , quibus sancti viri orthodoxœque 
Ecclesias minime consentiendum ducerent, romanis PontiGcibus non 
improbantibus. 

CAPUt VII. 

Sanctus Otho Bambergensis , sanctns Erminoldus abbas , designationes episcoporum 
ab imperatore deposito factae , ab orthodoxis Ecclesiis petits et admisss : quid in 
ils Sede3 apostolica et concilium romanum improbant. 

Eodem ferè tempore, anno videlicet Christi 1102, quo ad Trevîren- 
sem Ecclesiam istepromotus est, sanctusOtho Pomeranisè apostolus, 
Bambergensem episcopatum sortitus est, cujus vitam habemusapud 
Canisium, à Baronio postea transialam in Annales ecclesiasticos ^ 
miris eum viri laudibus '. Is ergo in Henrici IV aulâ versatus , can- 
cellarii munere prœclarè est defunclus , alque imperalori in pietatis 
ofliciis conjunctissimus fuit. Nam Henricus, varius moribus , pietatis 
etiam officia frequentabat. 

Dum ergo sanctus Otho cancellarii munus egregiè exequeretur^ 
« Rupertus Bambergensis episcopus de bftc vilâ migravit. Itaque ex 

f Bi9t. Trev.s tom. xii. SpiciL, p. 342.— • Cani$„ Ant, lecL tom. n. lib. i. pag. SSS ; Bar^ 
tom. xu. an. ii03 et aeq* p. n et seq. 


CLERI GALLICANI, LIB. III. IT 

iBoretempôris , insigoia episcôpatûs * ad ouriam allata sunt, et peth- 
tia Eoden» pro pastore. Sed imperator consilio sex mensium indu* 
CHS poDit; Ecck^ia verô Bambergensis , cum clero et populo , Deo 
iitoim devotissknè , pro idoneo reetore supplicabat. » Sic pise sanc- 
Usque Eeclesîae , etiam in iis quœ ad ecclesiastica pertînerent , impe- 
nloreni quantumvis depositum observabant. Hoc ritu sanctus Otha 
^Msoopus desîgnatur, et ad sarcinam subeundam invitus adigitur. 

Fadam id sub Paschalis II initia ** , et scribit ad eum sanctus Otho 
ia bsc yerba : « In obsequio domini mei imperatoris per annos ali- 
qootdegeos, et gratiam in oculisejus inveniens, suspectam habens 
in manu principis investituram , semel atque iterùm cùm dare veliet ^ 
reDiri episcopatum \ » Non il le obsequium ac fidem, in excommu- 
nkatom ac depositum licèt principem , nequidem provectionem ad 
epsoopatQiB, eo désignante, sed investituram tantùm suspectam 
bibet Pergît : m Nunc verô jam tertio in Bambergensi episcopatu me 
ordinavit, in quo tamen minime permanebo, nisi vestrœ complaceat 
SmdiUti per vos me investire et consecrare '. » 

Ai Riscfaalis , dominum imperatorem professo neque ab ejus obse- 
<fpio discedenti , ut dilécto fratri Bambergensis Ecclestœ electo rescri- 
icDSjSaiuiem et apostolicam benedictionem impertit, et ejus probat 
eiecticoem ab imperatore factam : nihil aliud quàm investituram im- 
probat Quid plura? Baculum et annulum deponenti restituit : eum 
CûDsecravit ad Ecclesiam de ejus consecratione , salvo metropolitani 
jore, k se factâ scripsit ' ; nihil tamen de ejurando imperatoris obse- 
qmoj aut ab eo postulavit, aut Ëcclesiœ signiQcavit. 

Habemus, apud eumdem Canisium à Baronio reiatam Vsancti Er- 
minoldi abbatis^^ vitam , in quâ hœc legimus : « Henricus aliquando 
imperator (V quarti filius) , cùm propter excessus suos in papalis 
excommunicationis sententiam incidisset, et tamen à religiosis ac 
niagnk etiam prœlatis Ecclesiae , imperatoriœ dignitatis intuitu honor 
siU ^csolita reverentia deferretur, etc. » Non ergo omnesin eo errore 
Tersabantur, ut ab eo excommunicato imperatore , etiam in civilibus 
sbstinendum esse, cum sancto Gebhardo aliisque crederent; sed 
laagni etiam ac religiosi episcopi contrarlam sententiam tuebantur. 

Et quidem Erminoldus excommunicatum Henricum aditu eccle- 
sbesacrique monasterii , atque etiam Tratrum salutalione prohibebat : 
ipietamen et imperatorem appellavit , et pro officio salutavit , et quod 
excommunicato non omnia consueta prœstaret, excusatum se voluit *. 

'Aastdog et bteulai. 
** Abbo tertio «tjus pontiflcalûs . 

« Cniff.. iù., cap. ?. pag. 3S8.— * fbid., et tom. x. Cône. x. col. «88.— » fbid,, c. ix.— 4 Can,, 
<>«• n. pig. M7 ; Bar,, tom. xii. ao itsi. p. i48. 
*** MMiafterii Pnueniiigeiuit uniof ex Ulls qa« S. Otho Bambergeniis episoopua erexertt. 
*B^,, lom. XII. ta, H2i. p. 520, 521. 

xn. 1' 


18 DJEFENSIO DECLARATIONIS 

Vùnà eleetionea episooporum eas, qam aactore imperatore soie- 
baat fieri, post Henrici lY deposilianem, ab episcopis etiam Grego- 
rio Vf I addiciis, consueto more Caisse frequentatas , testatur Histork 
Trevireosis suprà memorata * : cujos qnidem auctori , sua saocpie 
a&voproxima eniarraiiti , &cilè adhibemus fldetn. Hœc ergo ia eft Uis- 
toriâ l^mus : Anno 107S, depositionis jam à Gregorio YII dicta 
sententià, Udonem archiepiscopum Trevirensem vitA discesstsse^ 
Sttbstituendi episcopi gratià imperatorem Treverim advenisse : e6 
eliam advenisse Hertmannum , Metensem eum, quem sœpè mémo* 
ravimus, Theodericum Virdmnensem, eum quem Magnum appellaot, 
et Bibonem Tallensmi , provinciœ Trerirensis suffraganeos episeo* 
pos : Herimanno ac Bibone auctoribus, idoneas personas imperatori 
fuisse à clero nominatas, quas tamen respuerit, « quôd nemo ejas 
benevolentiam dignft taxatione prsveaerat. » Tandem Egilbertum 
ab eo fuisse admissum , sed ab Herimanno ac Bibone non fuisse recep- 
tum 9 prohibitosque episcopos à clero et populo ne eum consecra- 
rent-, « propter canonicum iUud decretum , quo pr^cipitur ut nuiios 
in episcopum , nisi canonicè electus , consecretur. 

Ergo quem imperator canonicè designasset, onxninô recepturi 
erant *, idque sentiebat Ecclesia Trevirensis ilia sub Othone ( is est 
qui superiùs Udo appellatur * ) Gregorio VH addictissima. In eam 
sententiam eum coepiscopis Herimannus quoque Metensis episcopus 
convenerat , is quem Gregorio VU addictissimum fuisse memorayi- 
mus : ut profectô non miremur toties Quctuasse et consultasse eum» 
qui Henricum etiam depositum , in tam solemni tamque ecclesias- 
tico actu imperatorem agnoscat. 

Theodoricus Virdunensis, ilie etiam à nostro historico Magnus 
nuncupalus , tum Gregorio VU Sedique apostolicâe conjunctissimus, 
haud minus imperatorem agnovit, probante Pontifice, cujus- etiam 
jussu eum imperatore causam Herimanni Metensis studiosissimè egit. 
Testatur epistola in eàdem HistoriA Trevirensi ' ad Gregorium ^VII^ 
quâ simul eum Poniificem , et Henricum depositum licèt , regem 
agttosctt. 

Multos alios episcopos religiosos et magnos in eàdem sententii 
fuisse vidimus ; ac vitas sancti Gebhardi Ju vavensis suprà laudatas 
auctor ', in totà Germanià quinque omnino episcopos memorat, qui 
Gregorio in omnibus adhsBserint , et ab imperatore penitùs discesse- 
rint. Hos ilte quidem catholicos nominat; sed intérim ipse dubius, 
cujus nimirum verba retulimus dubitantis ^, justane an ii^usta Gre- 

t Bitt. Trev., lom. xii. SpicU., p. 236, 3t7. 

* Semper llle appellatur Udo , nunquam Olho in Historié Trevirenii ( Sdit, Paris, ) 
t ffui Trev,, (om. ui. SpicU., p. S3«.«i Jp, CanU», lom. ti. p. iaS4^*4 Fii, sup. , Ub. i. 
Mct. I. cap. 9. 


CLGRl GALLtCÂNI, Lifi. IIL ]# 

fflflMrtentia àmtt; ut iuc(Btu»e ^feat etiatâ «fos qui Gregorio Tllr 
ntaoïè fifiBse yideftatur. Meque his quinque episcopis catholien 
4pd Germaiios eonlinebatnr Eeclesia , cùm aKos multos magné» 
«■MiqQe ab iîâ dissenaisse ^ romafoo quoque Pontifice probante y 

Mqoererèpatendum est, omnea qui Henrico adhserebant, faviss^ 
fiaaseyMMS. Vel unus vita Henrici auctor prodeat in médium , qui 
Jkmkxmi jam à Gref^rio Vil discessurum , quasi ab eo scelere de- 
baititin») sic eompe^»t * : « Cessa, obseoro, rex gloriose, cessa 
ak hoe moUmioe , ut ecclesiasticum caput de sue culmine dejîcias y 
«liaMMeadA injuria te reum facias. Injuriam patt fëlicitatis est^ 
i«M6re,^Q(rii»8. » Excusât ut potest; cœterum, quantum abesset 
idoariûi 8Ui to^do scbismate apertè signifîoat. Idem cùm de depo- 
ailioi»i Gregorio^ Vil prolata diceret, bsec summft modestià scripsit * : 
• QofflfisGtuiii (Gregorii VU) multis dispUcuit, si cui licet displicere 
4|iMid apostoKcus fçcit ; et asservant tam ineiBcaciter quàm illicite 
tKliim,quod factum est. Sed non ansim assertiones eorum ponere^ 
nefidaffcumeisapostolici factum refellere. » Factum quidem; non 
«mo bsc putabant ad dogma ecclesiasticum pertinere. Laudamus 
pradentem historicum, qui romanum Pontificem tam reverenter 
hibeat;cujus ego exemplo de his conticescerem , si tacendo deleri 
alqne oblitterari possent. liiud intérim intelligo , muitos extitisse , 
qiitt àGregorii Vil novitate, et ab Henrici IV schismate procul essent. 
Ita|iefliirum cur eorum nomina , tanlft in perturbatione rerum roi- 
maè ad nos pervener int ; cùm is etiam , qui Henrico IV apertissimè 
ftvet , vite ejus scHptor, tam timide repérât , quâs in Gregorium dice* 
imt». 

CAPUT viir. 

i^eodienais Ecclesls egregium testimooium : Leodienses an fuerint schismatici : an in 
«â epIstolA falsum aliquid docuerint : cur pro eâ doetrlnà venlam petlerint , cùm 
!■ eoiiimiiii]«nein recepU sunt. 

Leodiensis Ecclesia à tôt sanctissimis episcopis instituta, pietatis, 
doctrinas , atque ecclesiasticœ disciplinée, laude floruit. Hœc de nostra 
^iWstione insignem scripsit epistolam tomis Conciliorum insertam '. 
fi0C ut intelligatur, exponenda paucis horum temporum historia. 
i&no Christi 1 105 , Henficus V , Henrici IV Qlius , biennio anteà rex à 
ftbedesignatus, in parentem arma movit, tanquam eum coacturusad 
^^estoticae Sedis obsequium. Principes ad Qlium defecerunt : captus 
ûbperator : • anno 1106 ^, conventus principum Moguntiœ factus^ 

« nt. ffenr. op. ITfÈp,, p. SS4.— t ibid,, p. n%i f^id, tup. hoc Ub., cap. t.— s Tom, x*. Cône, 
<iL«it; Dôdeth., an. nos, iiM, iior. , 
' U m aa« iiti, anta Efatale Domini, 


90 DEFENSIO DECLARATIONIS 

ubi sapervenieates apostolicie Sedis legati , anathema à romanis Pon**' 
tificibus in imperatorem factum omnibus qai aderant promulgabant : 
principem Henricum seniorem omnibus modis conmioniium, vel, 
juxta alios, circumventum et coactum, insignia ^ regni resignare 
ac mittere fllio persuadent. » Itec Otho Frisingensis \ Tum subdit : 
« Quœ omnia utrum licite an secus acta sint , nos non discernimus : •• 
adeô' bœc omnia , licèt auctoritate romani pontificis Paschalis II facta, 
à Yiris doctissanctisque, pro ambiguis habentur. Henricus IV Colo- 
niam pergit , exindè Leodium , in utraque parte regio more s.ascep- 
tus , bellum instaurât. Hac ergo temporum necessitudine j Leodienses, 
quôd episcopum suum secuti , Henricum seniorem adversùs filium 
tuerentur, à Paschale II excommunicati, jussusque Robertus cornes 
Flandrensium ferro adoriri eos. Extat epistola Pascbalis II , quœ in- 
cipit : Benedictus Dominus : qua, comiti ejusque militibus, in pee- 
catorum remissionem, et apostolicœ Sedis familiaritcUem prœcipii, ut 
Leodienses clericos , omnesque Henrici hœreticorum capitis fautores 
pro viribM perseqtAOtur *. 

Ea causa Leodienses , superstite adhuc Henrico IV, bellisque inter 
patremet filium flagrantibus, gravem eduut epistolam sub bob titulo : 
Omnibus hominibus bonœ voluntatis ' : quos quoniam Baronius ut 
scbismaticos suggillat , ne inauditos damnemus , audire nos oportet. 
Ergo prolixae epistolae hœc summa est. 

Primùm quidem Leodienses romanam Ecclesiam non aliter quàm 
mairem, Paschalem non aliter quàm patrem, quàm aposlolicum , 
quàm episcopum episcoporum, quàm angelum Domini, quàm Chris- 
tum Domini appellant , ad quem pertineai sollicitudo omnium Eccle- 
siarum ^. Ilildebrandum etiam seu Gregorium VII non aliter quàm 
pro papft habent. Jam ergo constat eos non adhsesisse antipapse, 
nequeà veroPontifice recessisse. 

Secundo, tiegant excommunicari se debuisse , quôd regem cole- 
rent, ac Gaesari redderent quae essent Gaesaris '; iaudatisque Pétri et 
Pauli locis de colendis regibus : « Quia ergo, .inquiunt ^, regem ho- 
noramus, quia dominis nostris non ad oculum, sed in simplicitate 
servimus , ideô excommunicati dicimur? - Addunt inviolabiiem esse 
quœ régi , ex regalibus ejus acceptis ab omni tempore , jurata sit fide- 
litas : primum Hildebrandum hseccommovisse : hune novellœ traditio" 
nis auctorem, ut débita régi ac jurata etiam fidelitas solveretur. Quod 
autem Paschalis II Henricum seniorem vocaverathaereticorumcaput , 
sic respondent "^ ^ « Si talis est, quod absit, et pro nobis dolemus^ 

* Cnicem tciUcet, lanceim , sceptram , globam, atque coronim. 

« Oth. Fris . lib. tui. c 8, 9, lO^ ii, I2; l/rsp.. p. i43.— * Tom. x. Conc. ep. tii. Pose, ilp 
(A, 629. — 3 Ibid , col. 630; Bar., l. xii. an. ii02, p. 26. — 4 Fid, tôt epist. sed impr. coU OS. 
^i ibid,, cd. 636, 6Zl.—9ibUt„ et col. 639.-7 nd. tôt epitt, tcd impr, p. 33S, 999. 


GLERI GALLIGANI, LIB. IIL SI 

«( 98r4oimao nostro ooDdoIemus : nibil modo pro imperatore nos- 
tro dicimus ^ sed hoc dicimus, quôd etiamsi talis esset, tamen eum 
oobis principal:! pateremur, quia ut talis nobis principetur, peccando 
meremur. Este , concedimus vobis inviti , eum talem esse qualem 
dicitis, née talis à nobis repellendus esset , armis contra eum sumptis, 
sed precibus ad Deum fusis. )> 

Patet ei^ Henrioi IV tempore fuisse multos , qui cùm Sedem apo- 
«Udicam, eique présidentes romanos Pontifices colerent, intérim à 
ttgm obedieniià, pontificiis decretis abduci se posse pernegabant. 
Tota eoim Leodiensis Ëcclesia , divinis eloquiis erudita , eam doctri- 
Dam tud)atar. 

Neqoe dicas Leodienses , commotiores scilicet , quœdam prof udisse , 
qo» nec ipsi probemus : neque enim nostrft refert , quàm con^noti 
(ueriat, qui ferro, flanimftque vastari juberentur; sed quàm veram 
doctrinam de romanis PontiGcibus deque regibus tradiderint. 

Neque etiam objîcias, aperto errore laborasse eos, qui excommu- 
ùcari posse reges negare videantur. Neque enim id absolutè dicunt , 
qnôdreges et imperalores excommunicari non possint : sed «« quôd 
aat minime, aut difficile possunt reges et imperatores excommuni- 
<^,secundùm etymologiaxn nominum iilorum, et juxta determi- 
natioDem excommunicationis ^ *• Hsec enim non obscure signiGcant, 
nrè quidem et difficile veniendum esse ad excommunicandos reges, 
qood nemo diffitetur : minime verô et nunquam, ad excommunican- 
dos eos eâ excommun icatione , quà societas etiam civilis abrumpilur. 
Undè excommunicationem à Pontificibus latam , non absolutè nul- 
lam, sed indiscretam , appellant. . 

Quidautem esset illa excommunicatio indiscreta^ prolato canone 
Cregorii VII, exponunthis verbis* : « Quôd excommunicati dicimur, 
non gravius justo feras; quia, ut credimus, nos ab excommunica- 
tione excipiet, saltem ipsa romana aucloritas. Hildebrandus papa, 
qoiauctorest hujus novelii schismatis , et primus levavit sacerdota- 
lem kiQceam contra diadema regni , primo indiscrète Henrico fa ventes 
^xcommunicavit : sed reprehendens se intemperantiae, excepit ab 
excommunicatione illos qui imperatori adhœrebant , necessariâ ac * 
d^t& subjectione , non voluntate faciendi , vel conciliandi malum ; 
^ hoc pro decreto scripsit : » quod est illud decretum , Qtumiam 
9Mltos, à nobis intégré suo relatum loco '; in quo et illud notavimus 
Bberari ab excommunicatione eos, qui non ita curiales sunt, ut eo- 
ram consilio scelera perpetrentwr-y quo quidem Leodienses satls se 
tatosab excommunicatione putabant , cùm nullius malœ rei auctores 
OLtitissent. 

A yid. (OU ep. êedimpr, col. 637. — s Ciottc. R(m„ IT. U z. col. I70| 638.— i Sup», l.i.f . u. c^tt. 


St DEFEN8I0 DECLARATIONIS 

1^0 ea erat Leodiensibas inâUcreia exoommanicatio , q^m ùMb-- 
criminatim communictUonem omnan cam fanperatore, etiam hi 
drîlibusac necessariis negoUts prohiberet: quam profectô doctrinam 
toto terrarum orbe à Leodiensi Ecdesift divulgatam , à nemine ^toris 
fuisse Dolatam legimus , aut nanqtiam ab eâ Ecclesià postolatom ut 
eam ejuraret. 

Quod autem objfciuot , Leodienses petitft venîft in conmnimonein 
receptos , nihil hoc ad ejoratam efristolœ doctrinam pertlnere testafur 
ipse Baronius, qui eft de re ex Urspergensi * sicscribit ^ : •' Leodien* 
sis episcopus, cœteriqae coepiscopantes, inter estera recipiuntur in 
communionem pœDitentiœ, hâc conditione, quôd cadaver ipsiua 
excommonicati per se pridiè in monasterio tomulatum effoderent , 
et absque ullft sepultarâ vel exequiaram communione, in loco non 
oonsecrato deponerent; comprobantibus his qai ad^^nt arcbiepî- 
scopis et episcopis; quia quibus vi?is Ecdesianon commnnicat, ilKs 
etiam nec mortuis communicare possit. » Rectè omninô et ex priscà 
disciplina , meritôque Leodienses emendare coacti , quod pravà mi- 
seHcordià fecerant : intérim patethanc unam ab eis conditionem pos- 
tulatam , ut cadaver excommunicati sacro loco projicerent : non pro*- 
fectô ut epîstolœ su» doctrinam abdicarent. Manet ergo epistola , 
antiqu^D doctrinœ de inviolabili regum majestate testis, adversùs 
Gregorii VII novitatem , quam distincte notât; neque quisquam eam 
notam eluit. Manavit opinio hujus novitatis ad posteras , ut vel Qtho- 
nis Frisingensis à nobis relata verba testantur. Alios postea testes 
audiemus. Hic quidem germanici nominis episoopos ac scriptores 
commemorare voluimus. 

CAPUT IX. 

Quod hsc deereta Gregorii VII , aliorumque pontiflcum nullo délibérante aut appro- 
bante concilio , tum pessimo exemplo et infeiicibus auspiciis facta sint. 

Id verô in primis notatu dignum arbitror , quôd illud Gregorii YII 
factum, nullâ in légitima synodo, dictis sententiis, comprabatum 
fuit. Nam solemne est ramanis PontiGcibus, utquœ approbante con- 
cilio fecerunt , edicant factàm aut constitutum esse , sacro appro- 
barUe conciUo, vel aliam similem adhibeant formulam, quà ea qua 
egerint synodi judicio confirmentur. Id passim videre est in romanis 
conciliis, quorum gesta habemus. Placet, exempli causa, referre 
concilium à Joanne Vlll habitum , de Garolo Galvo in imperatorem 
electo. Sic interrogat Pontifex * : « Que in prsefato piissimo... Garolo... 

* Non tlio unqutm nomine Baronias tppelltt Conradam à Litchientw , Urfpergensis mo- 
natleril in Suevlâ ibbaiem. lUe tcripsit chrooicon tb Assyriorum rege primo Belo td aa. 1280. 
{Bdit, Paru. ) 

t Bût., tom. xn. an. itof . p. st.— t Conc Rom, i. sub Joan. Vtll, tom. u. col« SH. 


GLERI GALLICANI, LIB. III. SB 

genamsfl^iteDti» pnriatioiie, si OM&îmi generalitatî veslre videtur, 
eèper manus sabseriptionem etiam in prœsenti ac yenerabili synodo... 
iteratô promcilgeiiius ac roboremna. Saûota synodus respondit : Pla- 
cet eli^dèplacet.... Tune.... poiitSfte : .... piissimi.... Caroli... ad 
imperialia sceptra eieclionem et promotionem.... ex tune et nooc, et 
ia perpetQom firmam et stabilem decemimas'permafisurain. Re- 
apondeniiit omies : Placet, placet^Sat, fiât. » Fit communi conseiH 
ame decretam : ei sobacrâsilur ea ritu paaskn : Jomnes^ vel aUiis 
<|aivis ramanœ Ecdesiœ epiêcopuê huic décréta d nobis promut f&io 
pà9trip$i : eodém tenore singuli episoopi sabscribunt : Decreto'd nobis 
fnmulgaio, Sexcenta ejasmodi acta in coneinis extant. At in Gre- 
gorii VII cbnctliis nihil simîle. Non uti Joannea Viil de conflrmando , 
ita bie Gregorius de deponendo rege episcopos interrogal *, neque 
iUi deeretain assensione firmant. Soins Gregorius hœc edicit : « Re- 
gDUin contnMfico , juramentum solvo , ne qnis ut régi pareat inter- 
dico. » Cùmque tôt décréta romanorum Pontificum extent in conei- 
las promolgata , quibus concilii consensio et approbatio inseratar ; 
ia deponendis regibus nihil unquam taie legimus : imô in concilio 
liOgdQnensi oecumenico illi decreto quo Fridericus II ab Innocentio IV 
depooitur , non est appositum . ex formula consueta : Sacro appro^ 
AoKe concilio, sed sckTo prœsenie concilio '; adeô PontiOces id sibi 
privatim resenrare voluerunt. Quod quidem , quocumque animo ges- 
sermt, certè ipsi testantur, hœc, non conciliorum auctoritate, sed 
ab ipsis tantùm pontificio nomine esse gesta. 

Qaam autem inauspicatè gesta sint, multa testantur. Imprimis in- 
faustum illad , quôd tùm primum cœpit de deponendis regibus eo- 
giUri, cùm beliis civilibus attrita respublica , ipsa etiam règia nut^- 
ret auctoritas. Saxonibus enim^ ab aliquot jannis rebellantibus, 
• nonnulli Longobardorum , Francorum , Bavarorum , Suevorum , 
data et accepta fide conglutinati sont, qui regem undique beliis pul- 
aarent*. > Auctor vit» Henrici id prodit : id Lambertus Schafnabur- 
gensis : id Saxonioi belli scriptor -, jamque adverses Benricum tota 
seGermania, totum imperium commovebat. Tune -Gregorius depo- 
neodum aggreditur imperatorem , til à 8ui$ destitutum, scribit Otho 
FrisÎDgensis '. Gregorius ergo ambitiosis principibus et quomotto- 
cùmque regem aggressuris , gerendi belli colorem et qualemcemque 
tituhim , auctoritate apostolicâ pnebuit : quoqaid infélicius? Hoc 
verè exemplo (piget commemorare quidem ; sed cause ratio id pos- 
tulat , neque manifesta dissimulasse quidquam juvet ) , hoc , inquam , 
exemplo csteri Pontifices tùm regibus adimere régna cœpenint, 

• 2\wii. XI. ome^ col. «4o. — i jiact. vUœ Henr. IF, Unperg., pag. U2.— 1 01*. Fi^U. de 
^«x. #>ltf.« Ub. 1. cap. 1 ; ap. (TrU., p. 407. 


!H OSFENSIp DECLARAT)ONIS 

cùm idtrô ruere , vel certè iDclinari bellis maxime iotestiois , faUs- 
c^nte republiçft , viderentur. At si bis prolatis decretîs bella cessa* 
rent, tamen infausti erat ominis , apostolici nominisaucloritate ambi- 
tionem alere; nuncaatem magis magisque bella civilia exarsere, 
profligati ingénies exercitus, qui Pontificum regnabaot anspiciis 
Bodolphus Suevus, Hermannus Lotharingus ^, in prœliis cœsi : et quod 
Bertholdus Constantiensis tradit ' , pontificiarum parUum per eam œta* 
tem studiosissimus : « Totum rcnqanum imperiam civili bello, nimîo 
schismatis dissidio laboravit , aliis quidem domino apostolico , aliis 
Henrico faventibus : ob hoc utrinque totum regnum pnedâ , ferro et 
igné miserabiliter devastantibus. » Quo bello per triginta ferë annos 
Germania etitalia conflagravit ; Roma ipsa capta, recepta, hostibus 
et auxiliantibuâ praedœ fuit ; quodque omnibus pejus est , ad poste- 
ros exempla manarunt : et quoties à Pontificibus sunt incboata talia, 
esedem consecuUe calamitates toli orbi testabantur , quàm infausto 
omine à Gregorio Vil hœc cœpta sint. 

Neque verô haec rererens , id nostrsB causœ patrocinari volo , quôd 
Rodolpho et Hermanno , pontiQciâ auctoritale bella moventibus , res 
improsperè successerint. Sanë scriptores ii qui nostris temporibus 
Gregorii Vil aliorumque ponlificum eadem conantium acta , tanquam 
cœpta divinitus, tuenda susceperunt; ubi pontiQcias« partes felicio- 
ris successùs aura aillaverit , continué altiùs se extollunt : tanquam 
nesciremuschrisliani, occuitisjudiciis hœc agi, ac plerumque pœn» 
loco à Deo immitti vicloriam. Nos autem , si prospéra omnia romanis 
Pontificibus , tam nova in imperium molientibus, contigissenl; noii 
minus infaustam prœdicarem us apostolici Sedi potestatem eam , qus 
ipsi tôt slragibus , totque bellis, quanlumcumque prosperis, con- 
stitisset. 

Nihil ergo hic attinet commemorare Henrici IV calamitates arma- 
tosque in ipsum filios; Henricum prœsertim V, jam unum supersti- 
tem , à quo victus pulsusque est : nisi quôd hoc quoque pars est in- 
felicitatis , quôd Gregorii Vil Paschalisque II décréta, tant» impietati 
occasionem dederint , in eàque opem et prœsidium nacta sint. 

Nequeeô meliùs Paschali II res postea successerunt , qui Henri- 
cum V tanto à se studio ad viventis patris régna provectum , statlm 
atque imperatorem coronavit , hostem expertus est , rupto iterùm sa- 
cerdotii ac regni fœdere, novoque de investituris bello comparato. 
Sed hœc postea paucioribus. Nam Gregorii VII Henricique IV rébus , 

* Hermannus Lolharingus, seu polids Luxeroburgus etided diclus Lolbaringiis, qait pro< 
fbgus in T/>lharingiA ; potlquam Saxones , à quibui rex elecUii fuerat , stbi sensit infldos , Ibi 
4lieai supremum obiit. Non enim , id quod innuere Tideior Bosscet , prœlio cccsus etl. Vid. 
J^TiboUï.iBdiLParU.) 

i Berihold., op. Uerm., m. 108S ; Ur^,, pag. 353. 


CL ERI (TALLICANI, LIB. III. 25 

que baJDS qussUonis fons et caput essent , diutiùs nos ummôrari 
oportdNit : cietera leviùs transibimus. 

CAPUT X. 

ASi^QSlyFrancorum rex , excommunicatas , nullâ unquam depositionis mentione. 

Qddqaid Gregorius , eumque secuti romaDi Pontifices in depo- 
nendis regibus aggressi sint ^ , non roanavit ad Galiias infaustse de- 
positioiiis exemplum ; cujus rei his temporibus insigne habemus do- 
comentum. 

Anoo Christ! 1094, viginti ferè annis postquam Gregorii VU de 
fleorico deponendo infausta acferalia edicta exierunt, historici hu- 
joseri, ac post illos Baronius memorat* , Phiiippum I, Francorum 
rqiem ,repudiasse Bertham uxorem legitimam , et duxisse Bertra- 
damFulcoDis comitis Ândegavensis uxorem, ad hsec cognatam 
sum;atqDeadulterium raptu etiaro et incestu cumulasse. Id fac- 
tumUibioo II pontifîce. « Tum , inquit Bertboldus, hujus œiri scrip- 
^^ioGalliarum civitate quam Oslionem vulgariter vocant, con- 
tf^gèiam est générale concilium , à venerando Hugone Lugdunensi 
^fduepîscopo ac Sedis apostolicœ legato, cum archiepiscopis, epi- 
s<^ et abbatibus diversarum provinciarum, 17 kal. novembrium : 
ÎQ qoo concilio rex Galliarum Phiiippus est excommunicatus , eo 
p6d, vivente uxore suà, aiteram superinduxerit... Haecomnia, 
^li^pUD, ibi sunt constituta et apostob'câ legatione firmata. *> 

Annosequente , ipse papaUrbanus II habuitPlacentinumconciUum. 
CitatQsPbilippus , eodem Bertboido teste * , inducias impetravit. Paulô 
pos^,eodemanno 1095, « inGalliis, inquit, ad Ciarummontemsynodus 
geDeralis à domino Papa congregata est, in quà tredecim archiepi- 
^pi cum eorum sufiraganeis fuerunt, et ducentae quinque pastorales 
^rg^enomeratsesunt. In hâc synodo dominusPapa... Phiiippum re- 
P^ Galliarum excommunicayit , eo quôd , propriâ uxore dimissâ, 
mOitissoi uxorem in conjugio sociavit. *• Alii historici idem mémo- 
^t;nec tantoscelere, nectamjusto anathemate toties iterato , ne* 
q^etanti concilii tantiquepontificisauctoritate, detractum imperium 
^ilippo fuit. Nemo id decrevit , nemo minatus saltem est , nemo id 
^imo designavit ; cûm tamen prsecessissent Gregorii VII Henricum 
^i^Dentis multa décréta , gravesque ad PhiUppum ipsum aliis de 
<^QÀ maximis , etiam intentatse depositionis ipinœ , quas yidimus *• 
^ Deque bis Franci auscultabant , et ab iis adversûs Francos romani 
Notifiées temperabant. 

J^.. U XI. an. 1 073 ; Greg. Fil, lib. x ep. xxxt. — t Bar,, ibid., tn. 1094. p. 048. t. fu. 
^ Ate.. part X. p. soft ; ^ abb., t. z. col. 499.» > Bertkold., an. 1094 ; Jppend. ad Htrm., op. 
*^ ^ m.— 4 iM,, an. 1095, p. J7 J.— » Swp„ L n. c 27. 

XTX. î 


SB DEFENSIO DSCLARATIOmS 

Vemm qnidem est quod BerOolduf scribit *■ , amie MM , • PMq»* 
pum regem Gallîarum , jamduâùin pro «didterio exeoBunimiotliMiy 
tandem domino Pap« , dùm adbuc in Galliis moraretur , salis humi- 
liter ad salisractionem venisse , et , abjaratft adultéra , in gratiam re- 
ceptum esae, seque îa servitium domim Papœ saite promptumcshi^ 
buisse. » 

Sed eô fuit sceleratior atque odiosior , quôd vicario Cbristi datam 
fidem fefellit. Unde Ivo Carnotensis , per eatempora episcopus, om- 
niumque episcoporum doctissimus atqae sanetissimus scribit*: 
« Regem excommunicatum à domino papa Urhano in Claromonteost 
coneiiio, faetoque cum Bertradâ divortio , reversum ad ejus consor- 
tium , iterùm excommunicatum esse in Pictavensi concilio à cardîna- 
libus Joanne et Benedicto. » Quâ de re sic scriptum legimus in hajus 
BdYi historicis ' : « Per idem tempus duo cardinales apostolicae Sedis 
legatione fungentes, ad urbem Pictavium concilium convocarunt, 
în quo cxL* Patres adfuerunt, qui PhiUppum regem Francorum, 
propter uxorem Fulconis consulis Ândegavensium , quam in adulte- 
rio tenebat , anathematis vindictâ percusserunt. » Idem refert Hugo 
Flaviniacensis abbas , in Chronico, ad annum 1100. 

Cùm autem Philippus hoc ad flagitia addidisset, ut, reversusad 
vomitum, diutissimè in excommunicatione sordesceret accompu- 
tresceret , nihilo tamen secius episcopi sequè ac cœteri omnes in ob- 
sequio perstitere. Perstitit ipse Ivo Carnotensis omnium fortissirous, 
pro eft quoque causa , tantique scandali ecdesiasticâ ultione ab ini- 
quo rege carceres, aliaque infanda perpessus, utadalia régis sceleca 
etiam persecutoris nomen accederet. 

Procul ergo ab nostrorum animis abfuit illud Cermanis mullîs hoc 
tempore persuasum; nempe excommunicatione seu aaathemate 
abrumpi omne vinculum ** societatis humanse , ac nequidem in civi- 
libus communicari posse cum excommunicatis regibus : procul ab- 
fuit à Francorum regno illa , de deponendis regibus , reipublicœ in- 
fausta sentenlia^cùm régi flagitiosissimo excommunicationisdatseque 
fidei , per tantum temporis spatium contemptori , nemo eam pœnam 
vel verbo intentant , nedùm re ipsâ intulerit. 

« Berth,, p. S7&.— t Iv. Carru, ad Rad. Rhem,, part. ii. ep. ccxt. p. 90 —3 Fit. Bernard,!, 
4tb. de Tirono, per Gavf. Gross. Duchess., l. iv.p. 167 ; Labb., l. x. col. 720 tlwq.iBor.^l^' 
an. iWf; Uug, Flavin,, in Chron. eod. an, 

* Lxxx tantûm numéral llugo Flaviniacensis. {Edit. Paris.) 

** Longissiiné aberant Galli noslrî ab illo errore , in quo lune plerique Gerniaiionmi t*^ 
tnntur , quibua persuasum erat, eum , qui in excommunicatione êorduerat diem et aaottSi 
.non pofae deinceps regem este. \id. sup. ( Edit, Paris.) 


CAFUT XT. 

Ud quidam Ivonis Garaotensis per summaiQ inscitiam oblecti solvnntnr : corona 
ftpà régi resUtuenda In his locis qnid sit? Ivonem cum aBl» omnibus Francis in 
ijamoi^pemtitiw : ÛnUldiiil Mfibnesliiviensis locua, 

Qaanquain hœc per se clara et inyicta sunt, tamen expedire nos 
qpoitet ea quas sunt à Francisco Jureto notata , ad fvonis epistolam 
XLTi I et à cardinale Perronio objecta ^ 

Iteope Ivo sic scripsit ad Urbanom If * : « Yenturi sunt ad' vos in 
pnnânonuntii ex parte régis Francorum ,... qui confidentes in cal* 
Mtrte ingenîi sui et venustate linguœ su® , prœdictis de causis im* 
poidiatem flagitii se impetraturos régi , à Sede apostoKcft promise- 
nuit : bàc ratione ex parte usuri, regem cum regno ab obedientiA 
TOttl discessurum , nisi coronam restituatis , nisi regem ab anathe» 
iD9te absolTatis. » Hic quidem videmus anathemate percussnm haud 
imnis pro rege agnosci. Subdit régis prœceplum de convocandîs 
"becistiium provinciarum episcopis, quibusRhemensis, Senonensis, 
Ttotmisis arcbiepiscopi paruissent : adeô nihil intermissum eorum , 
(picregiis prœceptis consuevissent fieri , ac tam pronam omnium or^ 
dioum drca regem fuisse constat obedientiam , ut etiam periclitari 
po65e Tideretur unitas ecclesiastica , nisi excommunicatum r^em 
VriMUiQs absolyeret. Quo quidem metu Ivo negat ecclesiasticam di^ 
ciplioam soivi debere ab Urbano. Verùm bœc scribens, nihii intérim 
deadimendo régi imperio cogitât. Sed Franciscus Juretus hœc Wonis 
Terbacommemorans : Nisi coronam restituatis, nisi regem ab ana~ 
themateabsolvatis , hsecaddit : « Hiclocus eorum adjuvat sententiam 
qui assenint Pfailippo excommunicatoà papa Urbano II, interdictum 
sioiul regnum Francise. » Nimis imperitè iile quidem. Sanë Ivo scri- 
bit sic epistolà lxvi , ad Hugonem Lugdunensem , romanse Ecclesi8& 
legatmn : ■ Turonensis archiepîscopus in Natale Domini, régi contra 
iotenfictum vestrum coronam imponens, hâc arte à rege obtinuit 
ut Joannes eidem Ecclesiœ praeficeretur episcopus. » Item epistolft 
ixrn, • Turonensis archiepîscopus contra interdictum legati vestri in 
Natale Domini régi coronam imposuit. » Item epistolà lxxxiv , ad 
^oannem Presbyterum cardinalem , romanœ Ecclesiœ legatum : 
« Quidam Belgicae provincisa episcopi in Penteôoste contra interdic- 
tum bon» mémorise Urbani , coronam régi imposuerunt. » Videmus 
in Natali à Turonensi archiepiscopo , et in Pentecoste à Belgis episco- 
pis coronam impositam : quse si quisretulerit ad solemnem illam co- 
Tonationem, quà inaugurantur reges, prorsùs Ineptiat. Ea enim et 
semel fit , neque à Turonensi aut Belgis episcopis fieri consueyerat ^ 

^ O^HTv, ad Iv(m„ ep. zLih part< n ; IPenr,, OEuv* div» p. SOT.— t Spl$i, xlti. p. 21» 


-28 DEFENSIO DECLARATIONIS 

sed ab archiepiscopo Rhemensi : quo jure longë antea , ut Annale» 
habent ^ , Philippus vivo Henrîco pâtre anno 1059 , Henrici régis trir 
gesimo-secundo ^ à Gervasio Rhemensi archiepiscopo consecratus fue- 
rat , cùm septennis esset. Ergo illa corona , de quft Ivo agit , quolannis 
in prsBcipuis festis imponi solebat. Quam cœrimoDiaro honoris ecde- 
siastici genus quoddam, ab ipsis episcopis adhiberi solitum, régi 
anathemate percusso, Pootifices eorumque legati adhiberi vetabant. 
ilaec illa est corona, quam restilui sibi, soluto anathemate, Pbilip- 
j)us postulabat; non autem corona regia, sive regia potestas, qui 
usque adeo intégra potiebatur , ut eâ etiam exerc^ret , quœ in eccle- 
^iasticis negotiis ipsisque etiam episcopalibus promotionibus , ad re- 
gium oflicium pertinerent. 

Sanè Ivo signifîcât detinerià se tantisper de excommunicandorege 
jitteras ab Urbano II missas : quia , « nolo, inquit*, regnum ejus, 
•quantum ex me est, adversùs eum aliquâ ratione commoveri. >• Sed 
aliud profectô est, propter eas litteras aut aliquod decretum pontifi- 
dum regno cadere ; aliud regnum in regem aliquâ ratione commo- 
f)eri; quod quidem plerumque fit in impios reges , legum divinarum 
atque ecclesiasticffî censurœ publicos contemptores : quo sensu item 
^ixit : « Régis anathemate periclitari terram '. » Cœterûm quas ulte- 
jiùsde sollicitato régis imperio Jùretus suspicatur, mera somnia 
âunt, à Francorum moribus ac sensîbus aliéna. 

Et quidem Willelmus Malmesburiensis Anglus de concilio Clara- 
jnontano hœc scribit* : a In eo concilio excommunicavit dominus 
Papa regem Philippum Francorum , et omnes qui eum vel regem vd 
idominum suum vocaverint, et ei obedierint, et ei locuti fuerint, nisi 
quod pertineret ad eum corrigendum. » Cseterùm cùm unus hsec 
jscribat , caeteris repugnantibus , facile intelligimu3 scriptorem extrar 
Beum, ac rerum nostrarum ignarum audito excommunicationispro- 
nuntiatœ nomine , ex suo supplevisse , quae imperatoris excommu- 
jiicationi Pontifices miscuissent. Sed profectô quœ turbato jCermanis^ 
istatu in imperatores audebant, haud competebant Francise, altâ 
pace, optimis legibus, atque hsereditarifl successione fîrmatœ. 

Qùis autem sanse mentis crediderit deponendo régi Francorum 
xlelectam esse à Pontifice Claromontanam urbem , partem imperit 
Francici, aut Francos episcopos , qui in eadem synodo frequentissimi 
jsederint; cùm eos in régis obsequio perstitisse, vel ex unolvone 
.satis constet? Jam régi deposito quis substi tutus fuit? Ludovicusoe 
YI , ejus filius , quem patri semper fuisse obsequentissimum Sugerius^ 
abbas in ejus vita scribit ' ? An nobilissimum regnum in anàrcbiam 

« Dueh,, t rr. p. i«i.— i Bp, xxm. p. il.— i Bp. clît; Pose. If, p. «l.— 4 ffUUL M9tm^ 
JLif.de gtiU Reg, Jng„ cap. n.— » Sug,, vii, Lud, FI, flp. Duch. 


GLERI GALLICANI^ LIB. III. 2^ 

fedaetomab Ecclesia est, eo tempore, quo proceres saos cruce sig- 
Dtkis, ae nobilitatis robur in christiani nomiais bostes emittebat? 
am bec deliria non contemnat ? 

Sanè quod memorat Juretus in Cbronico cœnobii sancliDionysii 
scf^iuQi esse : « Toto tempore excommunicatîonis ejus actîs publi- 
ai aoUtum sobseribi : Régnante Domino Jesu Gbristo, » longé est 
«mhissimum , càm profectô non nisi imperitissimus ac stolidissimus 
negare possit, banc titaJum in Jionorem Régis regum Jesu Christi. 
loDgè anta ea tempora , ipsis etiam Caroli Magni temporibus , aa 
deiaeeps passim et ubique terrarum frequentatum, sub iis quoque 
rogibos, qui vel maxime ecclesiastica pace Dorèrent. 

Sitameo obstinatè Willelmo Malmesburiensi creditum yolunt, dio- 
tamibUriMmo in Phiiippum deposittonis seotentiam; cùm intérim 
ceastet Francos etiam episcopos , eosque sanctissimos atque fortis- 
Mos, in régis obedientia perstitisse ; nempè id quoque argumenta 
«rit, qoàm hase de deponendis r^;ibus décréta apud Francos nulla 
lnAontor. Sed nos in rébus gestis ipsam veritatem, non causœ nos* 
trepicadia , etiam ab adversariis mînistrata , qusrimus. 

CAPUT XII. 

ItefimsUtnris loter Paschalem H et Heniicmn Y, Imperatorem : excommunicatione» 
i coocilib lais : deposltio in Rhemensi concilio à solo Papa : facta compositio ia 
L^enneDsi I général! sub Calixto U , revocats dépositions , aut régis réhabilitât! 
MOi meoCione. 

Ber eadem ferè tempora sub Paschale II et Henrico Y imperatore 
Hearid IV filio, gravis illa à Gregoril VU et Urbani II decretis incboata 
^investituris contentio , in apertum bellum erupit *, quamvis investi- 
tnm eliam p^rannulum et baculum , priscis temporibus à viris etiam 
^aoctiflùnis frequœtatœ , adbuc in Francia , alio licèt ritu * célébra- 
mentor. Sed Germani imperatores per eam tempestatem abutebantur 
iis, ut Ecclesias venderen t , œternaeque servituti Christisponsam addi- 
^^teoL lUud certum , tanta dissidia baud difficulter potuisse componi , 
padolùm, ut postea factum est, immutatis rilibus \ si jam indè ab 
iaifio pacatos animos adhiberent. Sed Germani ferociebant : Itali as- 
pernabantur : intérim prœlia , cœdes ; bellisque atrocibus Germania , 
^Uia,Roma ipsa, in suis quoque mœnibus conflagrabat. 

* Qoii fiierit itle alias rilos prortûi ignoro. Certè , prim» sUrpis Franeorum reges per ba* 

ioTMliUiraB dediite teslU est S. Roautnus, quem eo riiu ClodOTBus II, seu pater ejo» 

tas, Boiboiiiageiisein episcopum tn?esltvii ; neque alio ritu Alricum Cenomanensein 

im à Lodorioo Pio, an. 832; investttum fuisse roemorat Is , qui Alrici vitam scriptiL 

Htamodoque celebratas (Uisse investituras per annuium et baculum tempore iTonis 

mais, ex ejus scriptis InteHigimus. Sed Calixto II pontiflce, cùm romani imperatores 

9«ftapinim snos episoopoi eœperint inrestire, placuit Francis regibus tItA Toce deincept» 

^ Nripio iBfeetituras dare. (£dll. Farii.) 


36 B^JF'EW&IO ï^flClÀtlATtONIS 

AdàctQs KsehaSKis âb Msnrioo, ut ihVëàHttfr^ ip^ (HAiMêtltét; 
atcpte ejas prf^legH eittisa faset-esis éti&tn infbmatus. Ônarretniio lllS, 
eoncilio Romœ habito , Lateranensi II , aese ultrô à Sêd6 apedtdliieâ 
deponere yoluit ♦ : aed VMItus est à ï^atribus , qnî , hoitâtuté IHmti- 
ffèe, hamc settteûttam protulerant * : « Pritflégîtira fllod, qiiôaiion 

€St pHi^Iegiuih , sed pravH^mm per violenliam HenrféiTègîs «• 

tortnm , nos onmeâ in hoc sancto concîHo , ctrm eodem domino ftfpa 
cotigregafti , canotîica censura et ecdeàîastlca auctoritale, jh^Kdo 
sanctiSpiritûÀ, danmamns et irritnm essejudicamus... Et acclunMh 
tom est àb unirerso concffio : Amen , amen : fiât , fiiit : • quod ite- 
rùm atque iterùm notsri volumus , ut InteHtgatur qiio ritu ^ soleat , 
eùm Piitrum consenslone décréta firmantor. 

Oe eftdem synodo Lateranensi anno 1H2, hujus temporis scriptor 
manuscriptus in conciliorum edftione à Binio aliisqùe dehnceps eol^ 
l^tdribus relatos , hœc scribit * : « Anno incamationis Bominieïe 
11 12, ceiebratum est Romœ conciIium,in quo irritnm jodicatum est 
l^rd&dietum pHirHegium , dataque est sententia excommunicationis ia 
personam r^s, non à Papa, quijuraverat se nunquam facturam 
hoc, sed ab Ecclesià injuriam sui patris vindicante. » Nihil hic de 
depositione audimus, quod infaosto successu, hœc nonnihil tum 
refrïxisse ^ideantm* ; neque in oondilMs Patres ita pronunliare soie- 
reut. 

Idem enim advertere est in eoncilio Yiennensi , GiiidoBe archi- 
episcopo, mox Calixto II papa présidente. Sic autem Patres dece^ 
nunt ' : «Henricum Teutonicorum regem excommunicamus , anathe- 
matizamus, et à gremio sanctse matris Eccleslœ sequestramas : » 
ubi diserte eu m pro rege habent; ac postea epistolâ adPaschalem 
data de confirmando hoc decreto , haec scribunt : « Adfuerunt legafi 
régis, » et : «Scriptum illud quod rex**àsimplicitate vestrâ exlorslt, 
damnavimus ; in ipsum etiam regem nominatim ac solemniter et 
unanimiter séntentiam anathematis injecimus '. » Sic à eoncilio Late- 
ranensi jam, et à se quoque nunc excommunicatum , regem ap- 
pellant; neque de depositione quidquam agunt : adeô, quod jam 
diximus, haec à conciliorum ritu et consuetudine abhorrebant. 

Conon quoque Prsene^inus , Sedis apostolicâe legatus , Hierosolymîi 
habito eoncilio , « excommunicationis sententiam in regèm didàvit, 
et eamdem in Grœciâ , Hungarià , Saxonift , Lotharingie , Francià, in 

* Sic UQtu Gôtfrldttf Viterbioaiis. Cateri hUtoriaram aut cbroDicoram aacUves hoc dionl 
Ùniàm : 'Paschâli»ai II , hareseos insimulauim , lese eâ stispicione tiberariise. Vid. G<Mfr> 
Chrdn. pari, xui^^pag. hêt. ( SdiL Parit, } 

^ i tom, X. donc, col. 76». — t Èin., t tu. pirl. i. p. M ; t>abb„ U x. col. 771. — « Tom. h 
ConCf col. 78 1 

*• HoDricus V. 

4 Tarn. X. Cône,, eol. 78S. 


(HJOa CALLICANI, LIM. 111. 3f 

^coD^k) pneéûstaram fiedcaiiiram iVBOvaodo cou*- 
fimiifit K « Hœc anno 1116, in concUio Lalammisi lY^ aliîs III, sub 
VmMfi S^ Miatâ et firobata woai. Qtt«re et flliid «^robatum est - 
flBiie«DV'et ene ezoooimaDÎQttuiD ^ et tameii peranaoere regeoi : 
G«rmaBOB multoa po- ea tempera aensiase yidimus. In 
sjQOdo deeretnn A Paschale factam e^, in b»c verba * : 
iMlaialiiiiKogr^tinD, qood pro pravitate suiipraritegtum dicstur^ 
sob p^pelBD anathemate, ut sH niiUiiia ionquam bon» 
»; 8t ffOfD "VOS omiies at idem fK^iatis : tnac ab maiversis 
: Fiat, fiât I » Sic oempeagebatur oàm ooDoiiti ascto*. 
ritate fiipprotoliODe rea fie^itt : ci^us generîs ^eeretum in depo- 
\mÊÈ n^ibos ntâfaHB iMutoam legimns lab qUo condlto foctum. 

Mipe BadKfaaie Ilac Geiasio II pontÂficibiis, de ^u)OBimunicata 
loto r malla ; é» defiosHo, nihil in aotis legiraiis : quaoqnaiii 
oriiyiMiilA à iîiagarii VII tempcMribus opimone, exeommuoioa- 
tl— 1 i|wi«iii camdepoaitieneeQDjunctam pntrfiant , et à régis obe- 


I4« WKto li ^pipA, aBtar gestom est ; neque tantùm exooonna-- 

V^ Md eliam ^leposiâos : quie tamen diversissimis 
Jà yiàwt est m cencilio , qood Galixtus II ad versas 
¥, «Boacpie aatipapam Bnrdinum, anno 1119, Rhemis 
WiriLBo enim in coneilio , Patmm sententiâ , trœaactasunt^imnia, 
paalireiqQe ad Heorioum deponendum attinerent. Âc statim qui- 
4BB«4iBrda oaoïposîtîone ageretur, profecturus Pontifex ad im- 
^jîc«fiiodiioi allocatus est : « Sicut xKwyeatioaem paois, 
m et per vos cenfimiare optamus ; m in oommentoreoi 
siiitBddb évasent, judicio Spiritûs sancti et vestro, gla- 
i ^piHMre tortaUmiis \ » Neque res aliter gesta est. Itaque 
qam de co^poaktone deqoe inrestUoris ; sed eUam 
impeiatoris , et antipape lra(^ata:suBt^ 
^^twatHMearione «t judide «eta memocairtur ; idqiie est gestis 
Vlh^At^pQitqQam imperater pcrilkitis non stetit, omiflSHmque 
«jlfiain «Mgôtitmi ; m «ctis legitar i ccccxrvi episoqpis et abba- 
%ii«aDâeiaB ttenantibu aaBcoiBwnicatos eos ene, • qaos ptm^ 

^eKMiBiDBatcare deounos Papa ; inler 4iiios prtmi 
amt vsK aanriour, «et remaftœ Seelesod inrasc»* Bur- 
^Wa*, »qMm idiimatici Gregorioin Vin appeUabant. Sic Patres 
^—iHft Âe^eiBcnmmBicaÉioae deererâaeTereruntiir. Tum déPapà 
^Mlii«Mtar:>«Abaotttt6ttam dominus fttpa , aaictorilale apo- 
MbI, ft lagisâdeËtatevOmiMB tinotqoot d jmaf«BBt, mié reûpis- 
<*i^:»itelaa|iiid ilhid quodia^epositiMetreBOBi fit, taceaUbûs^ 

^^UX. Omc^COLTOT «180».— tlNd.^ OOl.afl^.'MTS,aik— 4ifttf«« MUfO. 


32 DEFENSIO DECLARATIONIS 

episcopis, à romano PontiGce solo agitur. Factam sspè notaransy 
facti causas postea investigabîmiis. 

Neque ita multè post Calixtus et Henricas , dissidiis bdlisque atro- 
cibus fessi y in hanc formam consenserunt : imperator quidem , « at 
investitaram per annulum et baculum dimitCeret, ut liberam Ec- 
clesiis eleclionem et consecrationem fieri concederet ; » Papa verô, 
« ut electiones Teutonici regni, in régis fiant praesentià : ut eieetus 
regalia per sceptrum à rege recipiat ^ : » quœ in concilio generali 
Lateranensi I, sub Calixto II, anno 1123, gesta et probata sunt, 
quemadmodum jam in concilio Rhemensi omnium episcoporum ju- 
dicio tractata, eomposita, limata et confirmata fuisse diximus. 

Nihil quidquam aliud ab imperatore , deposito licèt, cùm Eodesias 
reconciliatus est, postulatum fuit. Uti regnabat Henricus, vêtante 
licèt Pontifice , ita porrô regnavit. Non se iile regno restitui aut reha- 
bilitari, ut vocant, voluit ; juris sui securus , satisque confisus eâ in 
re à Pontifice, ut nibil detrahi, ita nihil dari posse. Neque etiam e& 
de re quidquam Pontifex cum imperatore egit , aut ab eo postulavit, 
cùm postularet ea quœ juris ecclesiastici esse reputabat : quod certo 
argumento est, nibil hœc visa esse ad ecclesiasticum dogma, aut 
omnino ad jus ecclesiasticum pertinere , cùm ab errantibus et delin- 
quentibus expressa ejuratio postuletur eorum, quibus dogmata Ec- 
clésiœ autcertè ej us jura violari judicetur. 

CAPUT XIIÏ. 

Sanctorum Patrum ejus svi, Anselml Gantuariensls Ivonis Carnotensis , Bernard! 
Glarayallensis de imperatonim deposiliooe silentium : locus Anselmi probantis 
Walerannum Henrico IV deposito , ut régi, adhasrentem. 

Vixere bis temporibus (id est undecimo et duodecimo sœculo) viri 
sanctitate ac doctrinà conspicui, episcopi, Fulbertus Carnotensis, 
Anselmus Cantuariensis , Ivo item Carnotensis, Bernardu$ Clara- 
vallensis abbas , aliique multi, quorum de omni re ecclesiasticA bft- 
bemus epistolas, sermones, tractatus. Memorabile certè est dede- 
ponendis regibus nihil ab eisscriptum , cùm eft contentione.tota jam 
Ecciesia personaret ; et tamen multa tractarunt , qu» huic caosi^ 
proxima viderentur : Anselmus in investituris toUendis , adversûs 
reges Ânglos multa egit , multa scripsit , multa sustinuit ; inteata* 
turque sœpè tune excommunicationis , at , ne verbo quidem , depo- 
sitionis metus. Ivo Carnotensis prolati in Philippum I , FraDCorum 
regeiQ, anathematis defensor accerrimus, moltus in eo ùegotio est; 
at intérim de deponendo rege Ecclesiœ contemptore, na quidem 
cogitasse, imàin ejus obedientii, gravibus licèt afflictum incom' 

t Conc. Laier, i. gêner., ibié., eoL 901, 902 • 


CLERI GÂLLICANI, LIB. III. 33 

nodiSy pentitisse Tidimns. Bernardus, ut alia omittamus, disci- 
INdomsuam Eugenium m docet omnia sigillatim, quœ ad penti-. 
tifietteoffidumportinere videantur. Subit autem admirari, cùm de 
mmoUasûni» agat, de deponendis regibus, tam gravi re, ne verbo. 
qnidem egiase, aut monuisse quidquam, imô verô deterruisse, ut 
sequeotia demoustrabunt. Intérim, ut de silentio duntaxat hic aga-. 
mus,tanti profectô silentii, in tantft re; tan toque christiani orbis 
aola ac tomultu gestà causam aliquam fuisse oportet. Nultam autem 
ÎBTeoio ni» banc; quèd buic rei tam novœ, tam insolenti, immiscer! 

DOkDt. 

Fidiè autem eô adduci potuerunt ut à scriptis temperarent, qui- 
tel Tel tantillum romanus Pontifex lœderetur ^ ne scilicet pessimis 
îoperitoribas et Pontifidbus apostatids , quos imperatores susten- 
tabmt, adTersùs veros PontiGces favere yiderentur. Âd .hœe viri 
km reprehendere plerumque romanorum PontiGcum , Joannis eUam 
lu Bianifesta flagitia verebantur : testis Otho Frisingensis sœpè me- 
anntas. De auctore vitœ Henrici IV , jam vidimus quàm cunctanter 
iKQonit eorum assertiones, qui ejus depositionem improbarent. Si 
Ua fimidè ille agebat, qui Henrico faveret, quanta libentiùs alii 
cithoKd conticescebant ! Atque utinam infausta bœc oblitterari sine- 
reat pnepostm defensores, ac non pro fîdd decretis obtruderent. 
Fortassis bec meliùs tacerentur. Quominùs miramur fuisse paucos , 
<|îiiadyersùs PontiGces regum depositôres expresse dicerent; at qui 
FTo ipsis scriberent, innumerabiles haberemus, nisi ha^ tum pro 
PoDtificum honoreac pace Ecclesiœ , tacenda potiùs quam laudanda 
liderentur. 

Neque tamen eô usque conticuere, ut non suam quoque sine 
vffioi offeodone sent^tiatn expromerent ; quod vel ex uno Ânseimo 
pixrfMM possumus. Is theologicft scientift prœcellentissimus, Cantua* 
rie&sis archtepiscopus factus est , Urbano II ponliGce : quo tempore 
iiBperibat Ifenricus ille lY, lot decretis depositus, inducto etiam 
Cofterto antipape , jam apertè scbismaticus. Fer ea ergo tempera , 
Wrierannus Naumburgensis episcopus * , Henricianarum partium , 
BHit ad Anaelmum epistolam quft interrogabat de azymo et fer- 
meotato , aliisque riUbus. Huic epistolœ rescripsisse Anselmum anno 
1094, Uiimni II tempore memorat Dodechinus, et post eum Ba- 
fonius K Anaelmi epistola sic incipit : « Anselmus servus Ecdesi^o 
Ctntoarieosis , Waleranno Naumbnrgensi episcopo. Scienti breviter 
hqoor. Si certus essem prudentiam vestram non fevere successori 
jQHi Caesaris , et Neronis , et Juliani apostat® , contra successorem 

'toSnonii. 

iDoieçk. dnm., in. io»4, p. M ; Bat., tn. lOM, t. zx. p. TIS ; VId. pp«r. dmél., p. US» 


91 DCEFENSIO DCCLARàTIONIB 

• 

et ▼icarium i^ctoî «poskdi , libeatfBBiiiiè ¥08 ut amiciisiBttni et je«e* 
peûdom epiacopum flttotarenu* n Qao loed State id<iectifrit : à berto 
AûsekBo, ut Urbanom Pétri, ita soWteatinim InptrilorNn , pio 
sucoessore Ca^ram , Julii , Noronis et Joliani afx^state , fuisse agai* 
ttim, quosTeros ac legiHnu» tmpemtores fuisse Bemo negat. àcûe 
ipso Nerone Scriptura testatur. Sed raentem Aiudoû, iqiw detode 
seenta simt , locûleotiàs edooebtmt 

Urbano mortuo , ac Paschale II in ejns loeum sobstitiito ,!hiterro0st 
ilertoi Anselmutn Walerannos de Sacramentorum étwerniMe , afeqve 
in fine epistolœ haec scribit ^ : « Graiid Dei sum id quod sum ; eoL DmIo 
Paulus, ex adver«irio romans Eodeais, intimas Pasclnli paptt, 
aBoeptisrimos cimli&aiium copseoretarim, et In omnibus ta hfte>parCe 
proeperos sperowicoessus. Joseph tn domo Pharacmis, ego in pahtio 
Henrici imperatoris ^ neque îniquitas, neque peccatom m^m^s^ 
quod absit, aut quasi Ni^*o ioeestus, aot apestata Mntttts. » in 
igitur iUe coB?ereu8 ex Saolo ^Paalus , ille Papae acoqitissmms , Hea- 
rioum regem depositom ac schismatioum f(^n*avtt? JUaimè^ qvnn 
potiàs apad eum foit , ut apod Pharaonem Josepbas. Mqin Jom^bm 
Pbaraonem , ips& SripturA teste y pnicul dobio pro yero r^^ tebuit, 
quippei'egBi admkiister : igitur et Walerannus Henneum ; neque ai 
denegatbat agnitam in Nerone ac Juliano apostaCà âi|^iîtatem,asd 
tantàm aversabatur scelerum consortium *, neque ab egos ioi|nia, 
sed lantùm à schisoute discedduit. 

Ad eum sic affisctum erga scïiisamticum et depositam priscipem 
bœcrescribît Anselmos : « Domino et amico Waleranno, gratià Dei 
Naumburgensi venerabili episcopo , Anselmus servus Ecctaâœ<3aa-» 
tuariensB salutcm , servitium , orationes , diieetionis afBM^uas. Gau- 
dao et gratias ago Beo , quia , sicot scribitis, gkirificat eam fai vobis 
Eeclasia catholica, quoaiam in vestrft mutatione émmm boaîMii 
apparet gratia , et domini Pape pascbalis amidëam MMii et tari* 
liaritatem ; ut jam mihi liceat ^estram amicabiliter saiutare saaolHa» 
tem *. » £rgo Walerannus , Anselmus , ac , si warwn amamus , «pas 
Pasobalis, depositiones istas, à Cregono VU inwaitaB, pfotiifeiio 
habebant ^ ; idque tmtùm postalabant , ut eptefqn à fioBieDtiaa 
adiismate abhorra«iit :<ade6 honun pertesam erat 

* jémttmut depùêmomt Uki»jf^ «IMl0A«M«l,all Boiêow tiwp miraw.; «aèf^^ 
ducaiB lequelNiUir LanfraDCuoi aate le CanluarieuMoi archiepitoopuai , fllnm qaem in tnif 
éiMMBlli iaptnrinlaè' TêMfauir. LMfipaiioiii ««tem, pMieaqiiani UttgMMi nwaiiii , la 
wiatP. Bened. redaf^uU, eonaâd, in epitlolft ad m miiià. Grcforiani YII fiuiptrafaal, 
toltantum antlpainm pUtrimum «iiollebat , «i tietorian ab Hentieo de^ftodolpho Teponanav 
nagnUlcenUdt prâdlcalMt; slcdicll de Henrioo Imperalore x « Crodo quôd inporaUM', non 
sine nugnft raiione, lanum rem non est aggre«as patrare nec fine magno aoxiaDtlMMMMiB 
WiM^^f^mÊ^mmm\mBikîfi,*J(talLmp,mK^t^^ 


CLtm galli<:ai:)ii, lib. in. ss 

CAÎ>UT XIV, 

fmâi GfirBoteaUft kel^piliaai «xfeadraïAar : «dmirta memarantur : honim ocoMtoee 
4e rafilte caasà, atque , inità per epUcopos galUcanos compositione , actum : de 
GraUani decreto quaedara alTeruntar. 

Bàdem «tete Yîgeiiat ^nctos Ivo Carnoteosis, m «iqus deoreto 
autta l^mus €x antique 4e regibus Ëcclesiœ iraditioBe depromptag 
atod iaiprimiB œ Mdero 4€Boripfcum : a Populi peccaoies judiceia 
■eUiiuii : reiseB autem, nisî solo Dei timoré metuqoe gebeanœ coer- 
, lS)erè un prsBcepsiproruuai K -^ Quippe qui in suprême tem- 
arœ -ab 4pso Deo ooastituti, in temporalibus nibil aisiA 
Dio naliiaiit; 4}iUB |>Foreotè vaaa sunt, si deponi possmit, deipositi^ 
^ «e piivati, aliis qoogtte pœnis obBO&ii vivant. . 

Qaod«Qlem acripeit^ id etiam exemplo docuit, qui régi ^ Eccleska 
tljne aaathani«teooatemptori.y (am promptam ubique pra^stîtit obe« 
^tiaro. 

8ia6iB deepeUiffi transtulit partem epistolœ Gregorii VU ad Heri- 
wwwim Melensem ; sed cur eam attulerit , quidve ex ^ probaro 
^^ilMril, testatur bie titulus : • NuUam digoitalem s«cularem, sed 
oec imperialem bonori vel dignUati episcopali pesse adflequari '. » 
Qoireeum locum epistolœ protulit, quo Gregorius VII ex Gelasio, 
Aobfosio, aliisque probat, sacerdotes Cbristi regibus antecellere. 
Ose autem buic loco inseFta atque implicita reperit de rege Fran- 
cûrom deposito, ille ppofert^iâidem^, netextom mutilet, sed in quo 
ÛB ÛMûat , titulus indicavit. 

Mon ei^ id Ivo fecit , quod Gratianus postea. Mempè hic ex relato 
(^ngorii VII loco , egusque de deposito Childerico sententià , caput 
PttUcalare fecit, jam sœpè memoratum : j4liu$ ' > idque ad propriuna 
fiMaretulit Diserte enim scribit : « A fidelitatis etiam juramento 
roouuios Pontifex nonnullos absolvit , cùm aliquos à suà dignitate 
dsponit » En Gratiani mens, ac velut hijûus <»pitis titulus. Gui rei 
Probindffi addit alia duo capita : alterum ex eodem Gr^orio VII , 
^Itenun ex Urbano II : neque enim babuit antiquiora , quœ expro- 
ineret Ât Ivonis tempore nondùm bsec idonea visa erant, quœ in 
I^Metoram librum suo venirent nomine ac titulo : neque post Gra- 
^om, proprio ac nativo sensu , pro verà depositione à glossariis 
^cc^lasunt, uti jam vidimus. 

Enu^llamen ea 4empora, quibus vd maxime flagraret, post Gre* 
torii VU, Urbani JI, ac Pascbàlis H décréta, de investituris cum 
BeoQoo V^udxurta «QBtentio. Neqoe tamea Ivo eè adduci potuit, ut 

••*• ^r^, p. m.—» CaM. YT. q. tt. et. 


96 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

m 

iavestituras prorsus intolerabiles judicaret , nedùm inler hœreses, ut 
multi illius temporis deputaret. Teslis epistola ad Joannem Lugdn- 
nensem ^ Idem post interdictam coacilii Claromontani : « Ne epi- 
scopus vel sacerdos, régi vel alicui laico ia manibus ligiam fidelitatem 
faciat *, • Radulphum archiepiscopum Rhemensem adduxit ad r^em, 
qui talem fidelitatem 4psi faceret, quia aliter pax eccleslastica stare 
non potuit. Id fecitvir xavovutOTeerof , verique ac necessarii Ecclesiœ 
juris defensor acerrimus. Hujus exemplo dicimus primitiva Ecclesiœ 
jura inviolata habere : adventitia quoque et secundaria tueri pro 
yiribus : ex necessitate interdùm mêlions rei gratift ac pacis studio, 
omittere. Quo exemplo , episcopi gallicani eam de regalift composi- 
tionem inierunt, qufl necessaria permitterent Jam amissa relaxarent, 
nova , et iis qu» concédèrent potiora , lucrarentur ; ut et obiter ali- 
quid , occasione Ivonis, quod ad banc causam et initam à dero gai- 
Ucano pacem faciat (quandoquidem nostri censores tantoperè banc 
improbant') aiTeramus. 

Caeterùm id pra^isè è quaestione nostrâ est, quôd Ivo Pontificom 
romanorum studiosissimus,non modo non tuetur ea, quœ in depo- 
nendis imperatoribus fecerint, sed antiqua de regibus à solo Deo 
judicandis Patrum décréta, etverbo et exemplo défendent. 

CAPUT XV. 

Bernardas Glaravallensls abbas : sub Innocentio H schisma ingens exUnctom : libri 

de Gonsidenctione ad Eogeninm Hl. 

Gratianus ille quem memoravimus, monachus Bononiensis, triginta 
ferè annis post Ivonem mortuum, decretum suum composuit ex 
conciliorum canonibus, decretalibus epistolis, et Patrum sententiis. 
Quiquidem, quàm imperitè, nuUoque delectu multa congesserit, 
nihil necesse est commonere doctos. Is primus omnium, decretis 
inscrit illum titulum, quem suprà memoravimus : Quôd romanuf 
Pontifex quosdam à juramento fidelUatis absolvat. Quôd igitur ro- 
manis PontiGcibus maxime omnium favere videretur, ab iis corn- 
mendatus, magnam apud posteriores canoaistas et theologos aucto- 
ritatem obtinuit ; sed longè postea , cùm decimo-tertio sœculo vix 
innotescere cœperit. Cœterùm, uti jam diximus , apud omnes constat, 
tanti valere ab ejus decreto deprompta capita , quanti sunt auctores 
ii , ex quibus descripta sunt. 

Jam verô apostolicum virum, neque tantùm Ecclesiœ gallîcanœ, 
yerùm etiam univers» lumen, beatum Bernardum audiamus. Is 
viginti duo annos natus Cisterciense monasterium ingressus est, eo 

1 SpUt, ccKxsTi. — t Conc. Clarom,, can. xti. t. x. Conc, ool. so8 ; Ivo, Cam., ep. cl.— > 
1 Nicol. DuboU, et Charlat, Tract, de Libert, Sccl, GalL, pan. 


CLERI GALLICANI, LIB. III. 37 

tempcNre, quo gravibus dissidiis cum Henrico V Ecclesia laborabat, 
atque imperatorum depositionibus omnia perstrepebant. Anno deindè 
Christi 1130 et sequentibus, egregia ejus fuit opéra pro Innocentio 
poDtiGce , adversùs Petrum Leonis , qui Anacleti nomine Pétri cathe- 
^m occuparat. Quo in dissidio lata persœpè e&communicatio ad- 
venus schismaticum Pontificem ejusque asseclas, quorum muiti 
ennt principes , eàque causa nominatim excommunicatus Rogerus 
ScOkerex, in Lateranensi II generali concilio % présidente Inno- 
centio, anno 1139, de depositione ne minœ quidem auditœ sunt^ cùm 
in sdiismate, novem jam annis obstina tissimo animo perduraret. 
bnocentius ac Bemardus aptioribus remediis rem ecclesiasticam 
promoYebant. 

Ânno postea circiter 1 152 , scribere aggressus est admirandum opus 
De eansideraiiane , ad Eugenium III, ex quo libro multa depromimus, 
sedpriùslibri argumentum afferendum est. Eoergo libro sanctissi- 
iDBSTir, Eugenium III, olim in Claravalle optimis vitœ monastic» 
pneceptis institutum, ad apostolicaa jam gubernationis vitseque ré- 
gulas informabat. Cùm autem undique temporales causas ad apo- 
stoBeam Sedem ultrè déferrent, iisquo curis, vel maxime romani 
Pootifices premerentur ; bas quidem sanctus vir ,,etsi apostolici oiBcio 
non satls dignas , haud tamen omnino removeri posse putabat : 
« Ego autem , inquit * , parco tibi : non enim fortia loquor, sed pos- 
sibilia. Putasne bœc tempora sustinerent, si hominibus litigantibus 
proterrenâ hœreditate , et flagitantibus abs te judicium, voce Domini 
toi responderes : Oliomines ! quis me consiUuit judicem super vos? 
ÎQ qnale judicium mox yenires ? Quid dicit homo rustio^nus et im- 
peritns, ignorans primatum suum, inhonorans summam ac prse- 
celsam sedem , derogans apostolicœ dignitati? » Hsec quidem curiales ; 
tt Bemardus : « Et tamen non monstrabunt , puto , qui hoc dicerent, 
utri aliquando quispiam apostolorum judex sederit hominum, aut 
diviser terminorum, aut distributor terrarum. >» At nunc, si Dec 
placet, pro apostolicâ auctoritate orbem ad arbitrium divident, ac 
dacatus, marchionatus , comitatus, ipsa etiam régna distribuent. 
Pace eorum dîxerim , ne putent imminutam à nobis apostolicam di- 
gnitatem, si ea respuamus quœ curiales jactarent, quae Bemardus 
apostolicœ dignitatis studiosissimus prœdicator diceret, amplectamur. 
P^t porrè sanctus vir : a Stetisse denique lego apostolos judicandos^ 
sedisse judicantesnon lego. Eritillud, non fuit. Itane imminutor est 
dignitatis servus , si non vult major esse eo qui se misit? Aut filius , 
à non transgreditur terminos, quos posuerunt patres sui? Quis me 

* CMC. Laier,, n. tom. i. col. 999 et leq.— * Bernard., de Consid., llb. i. cap. ti. tom. u 
•* Ut, 41X 


9S QEFENSI<]k BCCJLARAI^IONIS 

cmrtitmii^éi(am, rn^Hi^ J>momm et Migî^t^? Et erUiBÎuimoeivci^ 
4ia«wileiv^.> im jjMilifi«t um«ec90ft^ ^^ At quhp viam dpo^t qqieî 

digivtaitem ; prpsoiVHtttr enim sic : « Hthi tamm ooa yi^^tur Imm 
«çtîq^tQP PQruQi , qui iodignum putat apostoli^ seu apoMoMeiiS vim, 
«tf» judie«re 4/8 talibiiiii, quîbus datim est judieMim in iQajora. Çté^i 
coAtemnaiit judîcaro de torrenis posses^iuineulis boniaMOi, qui in 
eœiestibMs et angelos^judicabuot? Ërgo ia crimiiubus, no9 in j^o^se^ 
siwibus potestas ^estm ; quoojam propter ilbt et non pcQpt^p bi^ > 
accepistis claves regni cœlorum , prœvaricatores uliqu^ e:(olqsari , 
non possessores^ » Noo igitur profectô 3Ucoessor6s Pétri , pro potes- 
tate clavinm , legitimos possessores posçessione déficient : iMm act- 
sciseeot aiios » nec humana jura confupdent \ imô peccata scrfyeat , 
cœlum daudent prœvaricatoribus , pœniteotibus aperient , l^reint 
xelinqueqt iis , quibus bumana jura conqesserint ; oisi fortiè i jpos <- 
seèsiunculis quidem abstiinere, regua verô dare jubentur. At non Ha 
Beraardus. Urget enim ratio Bernardi diserte negantis, de iis judjieari 
pro apostoUeà potestate , qiue ad claves non pertineant : ad davœ 
yerà pertinent sola cœlesUa propter quœ datœ sunt, non terrena 
quœvis, eliam régna et iœperia />rop(er quœ daUB non $unL Hiseir^ 
cumscribit finibus ecdesiastioam atque apostoKçam potestaten^ quaoa 
nunc adversarii ad terrena omnia ei^tendere se posse conQdjunt y 
dummodô mdirectam appellent , eoque nomine ludant. 

CcHicIudit postea Bernardus bis verbis : « Quœnam titu major tî- 
detur et dignitas et potestas dimittendi peccata, an prcedia dividendi ? 
Sed non est comparatio. Habent h«c inGrma et terrena judices suos, 
leges et principes terrsa. Quid fines aliénés invaditis? Quid falcen 
yestram in alienam messem extenditis? Non quia indigni vos, sed 
quia indigBum vobis talibus insistere^quippe potioribus occupatis : 
denique ubi nécessitas exigit, audi quid censeat, (non ego, sed) 
apostolus : Si enim in vobis judicabitur mundus , eatis indigni qm de 
minimis jtidicetis. Sed aliud est incidenter incurrere in ista , caus& 
quidem urgente; aliud ultrô incumbere istis, tanquam matois > 
dignisque.tali et talium intentione rébus ^ » 

Quid sitin rem aliquam incidenter incurr«re ^ jurisconsuiti sciunt. 
Puta cùm quis judex ecclesiasticus de matrimonio cognoscens , mei- 
denier, et, ut aiunt , casualiter de dote, alimentisve dec^nit ; atque 
ad ejusmodi res Bernardus forte respexerit. Utcumque est, régna et 
imperia incidenter dari , longè esset absurdissimum. Cœterùm, quœ- 

1 Bernard,, de Consid,, Hb. i. cap. 7. 


CLSIT GiLLLlCâNI, LIB. m. 90 

Bamsit illa nécessitas incuirondi io temporalia, quam vîr sanctus 
agDOsdt, satis perspicuè aperit : quoniam, ut suprà disseru»*at, 
bonnies nltrè tute ab apostoKcis eaUgmat, ac de fais juêicium flagi^ 
UoU. Pavent apostoli allegata verba, quœ de delectis arbitris agunt. 
lit auten tuM Pontifcx pr» jure suo ad se trahai, prohibent ea verba, 
fribns bealii»Beniardti8lioitmi potestatem di^m esse negiat, hopom 
ImtettoBem aHminiiBeris invasionein vocai. Cujus sentepUœ s»pè 
WQê kk sequeotibus^ neminisse oportebiL 

Hocelîam flM^t ille loess, qiao saDctuavirtain^avia^taln fortia 
ikintardieto apostoKcis doiiiinatn docet '. Non eaim video qacMinodo 
dominalioiiem , eaflMpie ambitiosissinMim ac sciperbissimam évitent, 
ai régna quoqne coficiilciBint et quolibet transférant. 

Itoftteproptereaà Pontificum meta superbes reges absolvit^ q«i 
dont » Pontifieem • oportere esse uUorem seelerum ,.•• virgam po- 
teotiBiB, malleom tyrannorum, regum patrem ,.•• postreoiô Deum 
MttioDis ' \ • atque insuper addit : « Inteliige qn» dico : dabU tibi 
BoBîflBs intdtectum. Ubi malitiœ |nnc(a potentia est , aliquid tibi 
fopra boomem prsesumendum. Vultus tuus super facientes mala. 
Taneat spirttum irœ tu» , qui homtoem non veretur , gladium non 
toaidat. Timeat orattonem, qui admonitionem contempsit. Gui tu 
inaeeris , Deum sibi iratum , non hominem putet. Qui te non ai»- 
dierit , audîtunun Deum et contra se paveat. » Itec summa doctrinie 
tttqoam epilogando tradidit , cùm librum clauderei, eoque viœ oid- 
Bem contniit. Sic ergo Pontifex maUeus tyrannarum, ac Pbaraonisin 
Borem obduratos, ipse in Mosis morem, impetrato extraordinario 
raûiio,non ex tabuift décrète recttato, dejicit. ffoe iimeat, inquit, 
9d hominem non verelur , gladium non formidat. Uumanft omni po- 
testale major, non id profectô timeat, ne data sententifl deponas, 
ne r^Qum alteri dono dederis, quod neque unquam Christus, neque 
tpostolici factitarunt ; sed ne oratione divinam ultionem elicias : 
TimecU orcUionem , qui admonitionem contempsit, Neque enim prse- 
tmoiltit ceosuram ecclesiasticam , admonitionis nomine compre- 
bensam. Hanc et alibi passim commendat; clavesque cœli et judicia 
desolvendis relinendisque criminibus, et gladium spiritualem me- 
inorat,quem, ubi opus fuerit, Pontifex evaginel' : eam potestatem 
qoà r^na omniaque temporalia ordinare se posse putabant prOximi 
Eugenji antecessores , non modo omninô tacet, verùm etiam, ut 
Tidimus , negatà penitùs temporalium potestate, proscribit^. 

« Bernard^ de Coruid., lib, ii. etp. 6. col. il9 etseq. — • Ibid., lib. it. cap. 7. col. 444. — 
— » IM., lifc. I. cap. 0; Hb. it. cap. a. 

*Loeiiaeal oelebria io epialolâ Bersardi gcxzth» ad cardinales, deeleetioneEngeiiil,à 
lottosT hic prAtemissus , ex quo quidam theologi malè coocludunt non proscriptam , imà 
aBertam â Bemardo banc poieiutem ftiiaae. H«c lunt Berntrdi Terba : « Ridiculum profect6 


40 DEFENSIO DECLARATIONIS 

CAPUT XVI. 

Ejasdem Bernard! allegoria de duobus gladils : qoid ad eam m^ores nostri re^n- 

derint obiter indicatur. 

Unum est quod ex Bernardo objici soleat de duplid gladio : sic 
enim loquitur ad Eugenium^ : «< Aggredere eos (Romanos contu- 
maces) , sed verbOy non ferro. Quid tu denuo usurpare ^dium 
tentes, quem semel jussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui 
tuum negat , non satis mihi videlur atlendere verbum Domini , di- 
centis sic : Converie gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, 
tuo forsitan nutu , et si non tuâ manu evaginandus. Àlioquin si nulio 
modo ad te pertineret et is , dicentibus apostolis : Ecce gladii duo 
hic y non respondisset Dominus : Saiis est : sed, nimis est. Uterque 
ergo Ecclesiœ, et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is 
quidem pro Ecclesiâ ^ ille verô et ab Ecclesift exerendus : ille sacer- 
dotis , is militis manu , sed sanè ad nutum sacerdotis, et jussum im- 
peratoris. Et de hoc aHàs, » supple, egimus. Quœ ultima verba ma- 
nifesté spectant Beroardi epistolam cclvi , ad Eugenium- papam , in 
quft quidem epistolâ , de duobus gladiis eadem habet , quse in libro 
de Consideratione mox legimus ; ut hos profectô locos e6dem coUi- 
mare constet. Jam in eft quid egerit, quâve occasione de duobus 
gladiis dixerit , audiamus. Agebat autem cum Eugenio de magnft 
cbristiani exercitûs strage in Patestinâ , de quà item in libris de 
Consideratione multis agit , ac postquam in epistolâ banc stragem 
roemoravit , hœc subdit : « Exerendus nunc uterque gladius in pas- 
sione Domini , Christo denuo patiente, ubi et altéra vice passus est. 
Per quem autem, nisi per vos? Pelri uterque est :. alter suo nutu, 

-videtnr pannosum bomuncionero assomi ad prssidendum principibus, ad imperandum epi* 
tcopis, ad régna et imperia disponenda. m Quo quidem io non siriclè nimii accipienda ranU 
sed benignâ interprelatione molli enda ad roeniem sancti docloris , qui ideô verbis exaggerat et 
amplificai aposlolicam potestatem , ut Eugenium huic tanl« dignilaii quim maxime difpareo 
et inequalem oatendat. 

2» Jubent leges critic» ut in omni auctore , si qus sint obecura, ea locis dilucidioribus expla- 
nentur; neque statuas eam esse ejus sententiaro, quam pra sese statim feront qusdam Terb» 
ambigua, qu» illi, de aliis rébus disserenli, fortuilô exciderant; sed qûam demonstrat séries 
et oontexlus oralionis , in illis prssertim locis , in quibus, deditâ operâ, questiones eas tracut 
de quibus controversia est. Igitur non staluendum ex eâ epistolâ ad cardinales, quid Bernardus 
de ponliflciâ poiestate , quam btc tangit obiter , senserit ; sed adeundi sunt libri de Conside- 
ratione ad Eugaiium , post banc epistolam scripti , id quibus sigiliatim explicat omnia offlda 
et Jura pontiflcis, eo modo, ut supremum ejus in reges dominalum proscindat. llaque aut Ber- 
nardus setpsum-correxit, aut ipsa yerba epistolâ aliud , quim id quod prima fronte videntor,. 
significant. Nam. . 

80 Ea verba , Disponere régna et imperia , et illa , jure suo de regnis et imperiis dirimere 
ac judieare , plurimùm inter se discrepant : quandoquidem rerbum disponere sspè apud 
Latines idem sit ac describere, ut apud Tullium de Petit. Consul. d<jpoiiere ciii^ue fimmia 
aifum , tdem signiflcat ac describere cuique qiUd fiiciendum sit, Porrô Terbum disponere sie 
interpretatum sanaro habet ac veram sententiam ; cdm Pontifex suo jure possit eo modo regooi 
officia describere, ut eos adbortetur , imd jubeat sunm munus adimplere. Sic profectô iateili- 
gendus est S. Bernardus , ne Untus doctor sibi ipsi oontrarlus esse videatur. (£dlC Paris.y 

i Bernard., de Consid., I. it. e. 8. col. iZ%} Fid, tup., 1 1. i«ct. n. c. 87. 


CLERI GALLIGANI, LIB. IIK it 

aHorsoA mana y quoties necesse est evaginandus» » Ac paulô post r 
• Tempus et opas esse existimo ambos educi, in defeasioaem Orien-- 
tafis Eedesiœ ^ » 

Jam ergo facile intelligimus, quatenùs gladius materialis non mod6 
flt imperatoris , sed etiam Pontiûcis ; quatenùs pontificio nulu , im- 
peratorio verô j tissu exeratur. Notum enim est in regibus ac fidelibus 
ad sacra bella ciendis , PonliGces quid egerint. Hic mihi , si quis nu- 
tameo sensu accipiat, ut imperatores ac principes, statim atque 
PoQtifex arma capienda vel nutu signiGcaverit, ea capere teneantur ; 
is profectô nec nutum à jussu secreverit, et id asseruerit quod neque 
PODtifices cogitaverunt. Prœdicando, adhortando, dando indulgen- 
lias, ac sacrum Ecclesiœ thesaurum aperiendo , christianos principes 
acmffîtes ad sacra bella incitabant; ea etiam suscipienda injunge- 
biBt in remissionem peccatorum ; quâ conditione obslringebant eos^ 
t|Qibosanimusinerat sacra indulgentifl frui : utautem ad sacra belia^ 
imperiis unquam ac pœnis adigerent, et absurdissimum est, et in 
Cedesift inauditunu 

Hoc ergo voiuit sanctus Bernardus , ut ad belium Pontifex nutv 
inpeiiere, imperator jussu cogère habeat ; ex quo id quidem sequitur : 
(iadiain materialem, eu m propriè in imperatoris potestate sit, tame& 
îa potestate Pontificis suo modo esse , quatenùs bonus piusque im- 
pentor, pro Dei et Ecclesiœ causa prompto atque alacri animo , an- 
lutente Pontifice , bella suscipiat. 

Qood autem Gregorius IX ac Bonifacius YIII Evangelii locum *, ia 
qoo Bernardus piè Inscrit , ita urgere videantur , ut materialem gla- 
^m, propriè ac stricto jure', sUum esse défendant^ id quidem ad 
}k)C rtabiliendum dogma, reluctante omni antiquitate , non suflicit : 
ac subit admirari Baronium ' , qui bœc eorum dicta ad fidem catho- 
iicam pertinere novo exemplo asserit ; cùm profectô constet , neque 
ad credendum proposila , neque pro certo fidei dogmate recepta 
foisBe onqaam ; majora enim hœc sunt , quàm ut uno Bemardi verbo 
^looD, quantumvis clarus esset, unâque allegoriâ comprobari pos- 
âoU Dicit sanè Dominus : Qui non habet peram vendat tunicam suam, 
^ emat gladium. Dico enim vohiSy quoniam adhuc hoc quod scriptum 
^, oporUt impleri in me : Et cum iniquis depuicUus est^ : nempè et 
iUod ad Christi contumelias pertinebat , ut violentis hominibus stî- 
pitos, neque inraieritô, per vim militum comprehensus esse vide- 
r^ur. Reliqua quœ sanctus Bernardus cœterive , alii alio , piè inge- 
niosèque detorserint, ad elucidanda quœ aliundè certa sint , theologi 

^Bernard., de C(mâld.,\ib. n. cap. i; Ep. cclti. col. 2$T.— « Greg. VU» ep. ▼!. tom. w^ 
^3nk., col Bss; BâMf, Fill^ extr, Unam sanoUiin. — i Baron., tom. zx. an. lOSS, pag. too. -«- 

XVU 2* 


41 MPËNSfO DECLARATIOÏIÏS 

«dttiKtitnas : non xsettè progredi eo osque sinimtis , tit lis qnoqné 
firmari theologica dogmata arbitremur. 

Si quis tamen scire valt , quid ad Bernardi interpretatiouem ante- 
eessortô nostri,cùmeàpfremeiretitûrBonitodî VIII tetnpore, respon- 
derint, JEgidiom Rômanum **' , Joannem <de Parisiis , aliosqae bajtis 
^m consulat ^ Nos enim/theologis parùtn dignum arbitramur , nt 
hœc allegorica ftisiùs pertractentur. 

GAPUT XVII. 

Hugonis de Sancto Victore locus ab adversariU objectus. 

Hugo de Sancto Victore, MqgiHer Hugo dictus, MBcti Bernardi 
«qualis , ad qoem etiam ejusdem Bernardi extat epistola * , Saxo fuît 
nobilis^, atque à primft œtato in Victorino Parisiensi cœnohio,pin 
pietatis ac scientis laude floruit. H^jus auctoritas ab indirecte po- 
(estatis defensoribus objicitur. Jure an iqjuriâ, locus integer, qaem 
jam proferimus , indicabit. Is igitur lib. ii de Sacramentis fidei chn- 
4itian8e, parte ii , cap. iv , de duabus potestatibus , sœculari et spri- 
4uali, haec babet' : « Illa potestas dicitur sœcularis, ista apirituaiis 
nominatur; in utrftque poteslate diversi sunt gradus , et ordines po- 
testatuoiySub uno tamen utrinque capite distributi, et velut ab qdo 
principio deducti , et ad unum relati. Terrena potestas caput babet 
regem , spiritualis potestas summum Pontificem. Ad potestatem régis 
pertinent quœ terrena sunt , et ad terrenam vitam facta omnia : ad 
potestatem summi PontiScis pertinent quœ sunt spiritualia^vCt Yite 
spirituali attributa universa. Quantè autem vita spiritualis ^lignier 
est quàm terreyia, et spiritus quàm corpus; tantô spiritualis po- 
testas , terrenam si ve sœcularem potestatem honore ac dignitate pne- 
cçdit. Nam spiritualis potestas terrenam potesUtem et instituere 
habet, ut sit , et judicare si bona non fuerit : ipsa verô à Deo primùm 
institota est; et cùm deviat, à solo Deo judicari potest, sicut est 
âcriptum : Spiritualis homo dijudicat omnia, et ipse à neminejudir 
catur^. » 

Hœc ilia Hugonis verba sunt quœ ab indirect® potestetis defenso- 
ribus adducuntur. Reliqua audiamus : « Quôd autem spiritualis po^ 
testas , quantum ad divinam institutionem spectat, et prior sit teffl- 
pore , et major dignitate, in illo antique veteris instrumenti populo» 

* GolamBim arehiep. Burdigal., Tlnini eâ aUte doctinimum. 

i jEgid, Rom,, de potat. Pap. Joan., de Par., de potesi. Heg. et Pap,, cap. xi, XTin; vA 
qnml. de pot. Pap. yind. Maj., i. i. p. 4S, 82, 1S5. — t Bern.^ Bpitt. ad Bug., Olim. txxTii. 
KUQc inter iracU, col. 625 et seq. 

" Sic ttaluunl canonici regulares. S. Victor. Par. in Till Hugonis , quam ejos operibai pr»- 
lUcrunt. At Mabilloniui tom. t. Analect. Sac. p. 263. Hugonem vocat Yprenaem . Ctti ttûpi^ 
laniur. D. Fleurt tom. xit. et Dupis BiM. x. MCuU. (£<<«. Parit.) 

« r<wii. ui. p. 607. — 4 i Cor. Il, 1$, 


IF, flbi priiaàra à fteo saeMdottuméDitît^^ 
frihi fW&fMTMDerioliaiii , jubrate l>eo , regalis potestts ordioata. 
DM ài Iwlaoit «Hrac sftcerctotalift ilîgaitffii i^oitestatem regaleoi 
., it MnetifiamB par bmecBoUoBeffl , et formans per josti- 
«iFf», ut didl afMBtolus, qui ieneiKotl major esi\^ 
liai bnedidtQr; coosùit absqoe omni dubitatîaiie quôd ter*-' 
reiui potesias , quœ à spiriluali benedictioDem accipit, jare lirferiQr 
enstimetur. • Capite tii ^tpnerit qmomeio Ecclesia terrena possideat : 
«Qosdam, ioquit*, Ecclesiis Christi, devotione fidelium concessa 
ttfitpoasidCTda. • Et paolô po8t : « Spiritualis siqaidem potestas oon 
ideà pnesidet , ut terrence in suo jure prœjudiciuin faciat : sicut ipsa 
Umaa potestas , quod spiritual! debetur, nunquam sine culpà usur> 
lut «Capite tiii , qusritur quot modis in sœctUari potestate determi-- 
^mia €$t justitia. Quos in ter modos et hune refert : « Secundùoi 
(tosun justitia determinatur , ut videlicet negotia sœcularia à po- 
Mite terrenâ , spiritualia verô et ecclesiastica à spirituali potestate 
«uoiDeotur. » Tu m subdit : « Sœcularis autem potestas caput habet 
reposive imperatorem , ab illo per subjectas potestates, et duces ^ 
€t comités , et praefectos et magistratus alios descendens , qui tamea 
offinesi prima potestate auctoritatem sumunt, in eo quod subjectis 
prclati existant. » 

Sumina ergo doctrinœ est : ambas potestates, juribus , ofBciisque 
^iwtto, ad suum supremum caput, per diversos gradus referri 
^iBgalis; nec éb altéra alterius fines invadi oportere : atque id doc- 
Mns ftcvet , qoà eas potestates sub uno Deo coordinari , non auteia 
Amm alteri 'SUbordinari drximus. Jam quod Hugo dicit : « Spiri* 
Mb potestas terrenam potestatem et instituere iiabet, ut sit, et 
JucScne, si bona non fuerit, » ad illud référendum est quod postea 
^ ▼«(ère Testamento prodidit : « Saœrdotium à Deo primùm insti'* 
te^ol, postea verô per sacerdotium Jubente Deo, regalem potes* 
Mbqi ordinatam. » Quod ad Saillis bistoriam spectat manifesté , nec 
^ad mandatum Dei extraordinarium referri potest; non autem 
^ordinariam potestatem, de qufl nnnc agimus. Undè etiarh Hugo 
^^lioat, Deo jiAente; id factum, à Samuele scilicet, ad eam rem 
^^^ressèdelegato, atque extraordinario, propheticoque, ut diximus % 
potiûs quàm levitico ministerio. Quod autem poslea subdit : « Potes* 
^tom regalem adbuc in Ecclesia sanctificari per benedictionem , et 
formari pçr institutionem ; » nemo , credo , ita interpretabitur , ut 
'^^ i consecrante propriè ac stricte potestatem accipiant. Quod si 
Mago dixisset, ab omnibus, praesertim verô à Francis, exploderetur, 
^Qd quos pridem constabat reges ex génère esse; nec fieri, sed 

' Mv TU. 7.^ 1 Bug., ib., 0, T0. p* «M.— i Sup,, llb. i. tect. a. e. 7< 


44 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

nasci. Sed nos, quô pertioett regiœ consecrationis anotiOQUKiae ritM, 
suo loco exposuimus K Csterùm , io hàc Hogonis disputatione , nihil 
de imperatorum Henrici IV et Henrici Y depositionibas memoratur, 
quas toto orbe celebratas, ac receatissimA memorift factas, Genmunis 
homo non ignorabat^ neque bas ad qusestionem maxime pertinentes 
omninô tacuisset , si apud catbolicos boni atque intégra famà esse 
inteliexisset. 

CAPUT XVIII. 

Friderici 1 res , daplex dissldium : primum cum Adriano IV : quid 8it beneflcium ; 
quid coronam dare ex Adrianl responso ? Varius Adrianas : ejas decretum de 
insulis. 

Sancti Bernardi tempore , Lothario (II) Saxoni , et Conrado Suevo , 
Fridericus I item Suevus^ à principibus electus fuit successor, anno 
1152. Hujus temporibus mulla contigerunt, partim sub Adriano IV, 
partim sub Alexandre III, quae ad nostram qusestionem spectant. 

Ac sub Adriano quidem IV non tulit Fridericus , ut curia romana 
imperialem coronam beneBcium seu feudum prœdicaret suum : sed 
eam uni Deo acceptam referebat*. Quare nec ferebat in palatio Late- 
ranensi inscriptos hos versus**. 

Rex venit ante fores, jurans priùs Urbis honores : 
Post Homo fit Paps, sumit quo dante coronam. 

Quos versus eô usque Friderico displicuisse refert Radevicus , rerum 
Friderici scriptor cosetaneus, ut illos omninô deleri vellet. Cùm igitur 
imperator ac principes hsec à PontiQcibus vindicari sibi molestissimè 
ferrent , venit ad Fridericum epistola Adriani, in quâ commemo- 
rabat, c( quantam ei Ecclesia romana plenitudinem potestatis conta- 
ient et honoris , imperialis insigne coron» iibentissimè conferens *. i» 
Addebat Pontifex se gavisurum , si imperator k majora bénéficia de 
manu suft suscepisset. » 

Commotus est vehementer imperator ambiguë beneûcii nomibe , 
quod sensu jam usitato feudum sonaret. Refert etiam Radevicus ^ 
« principes omnes indignationecommotos, n quôd passlm jactarelur, 
« dignitatis et honoris plenitudinem imperator! à Pontifice romano 
collatam : reges imperium Urbis et regnum Italicum , donatione Pon- 
tiûcum hactenùs possedisse. » 

Quin etiam à principibus exerti gladii ***, cùm legatus Papœ dixis- 
set : a A quo ergo habet, si à domino Papa non habet imperium? » 

* £Qobtrdus nuocapatiu. 

1 Sup.A. II. c 44. — t Radev,, de gest, Ffld. I, lib. i. cip. z ; UnU, pag. 482. 
** loicripti erant hi Tenus ia el labuU , in quâ Loiharius II , tmpertior , piogebatur flon* 
f cnibos à Papft lUate accipieos'coroaam ( EdiL Paris. ) 


S Adr. IF, Bp ii. tom. z. Cône.» col. II4S.~4 Radev., loc. dU 
«»> ouio PtlaUnus comoi dt Baloarift, legato aecem inteaubtu 


CLERI GALLIGANI, LIB. III. 4^ 

fiompodtd iiK>ttt imperator per omne imperiam edidit epistolam, 
fiojos mitium est : » Gùm cUvina potenlia, à quft omnis potestas ia 
ooioetiB terrA , nobis, Ghristis ejus ,*regnuin et imperium commi- 
serk, etc. » Qao fundamenlo posito , significat quàm horruerit illam 
ke^fidi vocem aliaque id genus, ab Adriano jactata : additque « per 
deciioDem principum à solo Deo regnum et imperium sibi esse 
ooDcessom : quicumque imperialem coronam pro beneficio à Papa 
8a8eq)tam à se esse dixerît , divinse institutioni et doctrinœ Pétri 
coDtrarium, et mendacii reum esse : » quod ilerùm inculcat, applaa- 
deDt3)us episcopis : « ac liberam imperii coronam uni Deo tanlùm 
adscribit. > Quod et memorant episcopi ac laudant in eà epistolft , 
qoun scripsere , à Radevico relata ' . 

Tanlà ergo totius imperii consensione permotus Adrianus, sic 
saam epîstolam emolUvit , ut bene/icium usu latinse linguœ interpre- 
taretor, non feudum, sed hcnum factum : quôd autem imperator 
Biûiestë tulisset îUud , • Contulimus tibi insigné imperialis coroûœ , » 
aie PootiCex interpretatur : per hoc vocabulUm , « contulimus tibi 
îosigoe imperialis coronœ, nihil aliud intelleximus quàm imposui* 
1DQ$ '. » Ergo coronam imponit episcoporum ritu , non propterea 
poCestaton confert. Quo pontiûcio responso , omnia ex coronalione 
deprompta argumenta corruunt. 

Fateiulum quidem altioris esse spiritûs, quse paulô post scripsit 
idem Adrianus; cùm Friderico objiciens, «homagium exactum ab 
qxseopis, et eorum sacras manus ejus manibus innexas, » aliaque 
qosmodi , bsec addit ' : « Resipisce ergo , resipisce , tibi consulimus ; 
qoia cùm à nobis consecrationem et coronam merueris , dùm incon- 
cessa captas , ne coucessa perdas, nobilitati taœ timemus. *• Quid re* 
scripsmt Fridericus ad rem nostram non pertinet, sicut neque aliœ 
inter PontiQcem et imperatorem subortœ simultates. Sed profectô , 
cùm yidemus romanum PontiGcem talia comminantem pro iis, quse 
iHiQc omnium usu innoxia celebrautar, tum etiam de coronà con- 
cessà ab eodem tàm varié scribi ; sanè meminerimus , hœc et alia ge- 
Mis hujus Sedi apostoUcs attrtbuta adjura secundaria , quœ immu- 
taripossunt, non ad primitiva, quse à Christo concessa sint, cer- 
timque et iiicommutabilem rationem obtineant , perlinere , ut jam 
diiimos ^. 

Hic iile est Adrianus IV quem suprà memoravimus ^ scripsisse ad 
Henricum II, Angliœ regem : « Hiberniam et omnes insulas, quibus 
sol JQstitiœ Christus illuxit^ ad jus beati Pétri et sacrosanctse romanœ 
Ecdesiae pertinere; • neque id esse dubium : pertinere autem eo sensu, 

1 aotfev.. de Geêt. Frtd. l, 1. 1. o. xti. p. 4S6.— s md.» et Uwi. x. Conc., ooU tl47«-^' 4dr.^ 
^^ Tl. Ml. 1149.*- 4 Swf,, 1. U, C. M,— s i^lfp., L X. lecU L C. 14. 


itfm )fBft> grtt TOgeaÉM^dfMtommimtM^ 
irf ttommum. Qdo jore HiberaiaBi , mdsu «nnuo tesenrsto , ragi -Aa^ 
gHiehâbettAotti poaridflMiiffiiqm trad^-Qw si^tàiii cepte^suat^ «qiiàm 
dertô ÂdiiattM asseifit^{n(ee>€i|usdiMriai) aiMl jsm affiadMpeômt^ 
qiiàm ut ei com iwa^, ^erathieatem qiioque lepram tf^ qmt 
«nm poliore jure est , et iMios chiMiaiii ortus imperium ocmcedi^ 
«itis : «d qoi&, ^redo , ccnfitenda nemo »» «dîget. 

CÀPUT XIX. 

jUternm Priderici 1 dfssiâhim eam Atexandro Itl. ïîteommimle&tiir , dcpotiftnr , tiie 
tmliiàB agnosoitur pro imperatoro , eliain à ^Pafà : exoommanicatiOyar» «erlig 
depositio pro olhilo habetar. 


Alterum itludque maxiimim Friderico i dissîdkim cam Aâeztn- 
dro III '^interces^. Oifenros quif^^ë Fridericus romanis Poeetifioibiis, 
quôd victis Italis ac rebellantibus fiiva^ , ac Germaiionmi jugcnn A 
Italis depeHere velte videre&tur-, Octaviantun schimuiticum penlift- 
cem , Viotorem III appéllatiim , ad versus Àlexandrum m vtrum sano* 
tisshnom taetur. Ân&o circiter 1 160 , à saocto pontifice Victor meritio 
anathemate uaà cam assecUs , atqae ipso imperatore peicellitur ^. 
Alexander profectc» ad Francos , afflicloriim pontiBoum peripiadriii^ 
geotos jam aanos commune perfuginm; annoll63,i& oondiio Ta* 
iponensi excommunicationem renorat S nulla baetenàs depositionis 
mentione : banc enim ab ^ccommonicatione romani Pontifioea sepa- 
Tabant. Itaqne nemini est visum , Fridericum , licèt in scbisBiate 
obduratum, eoque nomine excommunicatam , imperio cecidisse; 
constititque apud omnes, excommunicatos principes sao jare 
regnare, nec abrumpi anatbemate civilis societatis fœdos , contra 
quod tempore Gregorii VII sentiebant. 

Ânnodemum 1168, in concilio Lateranensi 'Fridericam ab Alexaii- 
dro III novo anathemate ac simul depositione muictalnm scribit 
Joannes Sarisberiensis , epistolâ ad Cantise sub-priorem. Sed qui bas 
depositiones admittere nos cogunt , videant an hœcetiam auctoritate 
eftdem décréta probare velint : « Abstulit ( romanus Pontifex) ei etiam 

* Alexander, Rolandiu tntea dictas, et legatus Adria-Friderico eam epistolam attaleral, de 
quft dixU capile prscedenti D. Bossubt , qus quidam lam graves exciUrat sacerdoiiuat inter 
et imperiam controversias. ( Bdit, Paris. ) 

** Baronius , quem sequihir aactorem D. Flichy, pronantiat , Alexandrum HT, « càm apod 
Anagoiam excommunicationis rlnculo innodaret Octavianum (seu Victorem III antipapam ), 
•irouleo8,qui cum Friderico Juramenio fldelitatis ieaebanlur ad8tricli,ab ipso jurMiwolo 
atMolvisse. » Tom- xii,an. ii6o. pag. 459. Sed utrumque allucinari patet ex episiolà ipsius 
Aiexandri ad Arnulphum Lexoviensem episcopum , in qui ea narrât qu« aota fueraot io pa- 
piensi conciliabulo , quod Fridericus coegerat, eo ut OctaviaQurn pseudo-papam coosUtoeret; 
deindè addit^se Anagoi» Fridericum cum Octaviano et fautoribus suit excommunicùsse. 
Tom. X Gonc. col. 1399. ki verô de eà absoluiione àjuramento ftdêliuuu, quam Banmius com- 
minbcltiir , ne ferbum quidem fooit. {Râit. Paris. ) 

I Conc. Turon,,i, x. col. I4il.r-s Tom, x. Conç, eol. i4{0| lUO. 


CLÏJRl eALMCANl, LÏB. MI. If 

lactoritate Déi , ne ykts t^ds èmOoOô in iMfflteis i^Mgrëââiioiitbus ha- 
beat, isnt de thUAiéXio aliqao tietortam oônseqirator, aut aKttibi 
quiète et pace gaudeat , douée fruotus pœniteatiœ condignos opère- 
tor : in quo secutus est exemplum Gregorii VII , decessoris sui , qui , 
Mstfl «tate, Hemietm) imperateMm E&cHe&ied |>rivilegla eonvelleii^ 
tem deponens in condUo romano^ simili seotentià eonileiiuiavît. » 
I^oa habuil historicus antiquius^ quod i^teret, Mis depoeiliaiiis 
atfoeexcommunicationis exemplam : tametsi eam dioit de Pétri pri- 
tîkgio latam. His scilicet Pétri claves et excommunieatioBis vim 
commendari posse putabant. Nos autemiurbitramur bas irrita jaotatas 
esse minas ; hœc de victoriis submovendis excommunicaliom prseter 
ordinem ac traditionem adjuneta^efTecisse ut magno suo malo, cbris- 
tiani excommunicationem minus minùsque vererentur, fsJlente pie- 
nunque eventu , aut fortuitis casibus consecuto. 

Ânno 1177, concilio Veneliis habite, facta pax ; quâ de re, acta 
maiiQscripta bibliothecœ Vaticanœ Baronius refert \ quibus nostra 
finmntur. Ibi enim cerDimus Fridericum semper imperatorem no- 
minari, depositum quamvis; quodque vel maximum, imperatoris 
procoralores coram Domino Papa jurasse in haec verba^ : Ego cornes 
IHedojuro qiwd dominus imperator mandavU tnihi, et: £go Sigil^ 
iatkjuro , qtiod dominus imperator^ etc. Ex quo , Papa etiam audiente, 
qnaotùmlibet depositus, pro imperatore est habitus. Sequitur in actis 
miasos à Pontifîce ad imperatorem legatOs , qui quidem imperato- 
rem, « postquam renuntiavit schisma , promissam quoque obedien- 
tinn domino Alexandre ejusque successoribus canonicè intrantibus, 
ipsmnà sententià excommunicationis pariter absolverunt, et catho- 
lies unitati aggregarunt. » Audis quàm sollicité de exconununica- 
tiooe diclum , de depositionis sententià nihil prorsùs. Quœ plané 
deroonstrant, quantum inter excommunicationem jure divine con- 
stitutam, et depositiones novitiis exemplis inductas intersit discri- 
miais. Imperator excommunicatus ab excommunicatione solvitur : 
depositus ubique, etiam cum PontiGce , pro imperatore se gerit , nec 
se restitui petit ; sed suo jure régnât. Casterùm , quse de conculcato 
Friderico commémorant, hœc Baronius meritô amandat ad fabulas. 

Jam putamus haec, qusc sœpë inculcamus, certo certius stabilita : 
scbismaticum et excommunicatum principem haud minus jure re- 
gnare : à schismalicis et excommunlcalis regibus rilè postulatum , 
^ schisma ejurarent, ac venift petitfl absolverentur : à depositis, 
nanquam ut se jure deponi potuisse faterentur : addimus depositos 
baud minus pro regibus agentes , à PontiGce quoque fuisse agnitos : 

t CMC. FcncL, ibid,, col. H8i i Bar,, tom. tu, an, U77.-t Tom, z. Conc, col. lies. 


48 DEFEiySIO DEGLABATIONIS 

ut excommuDicatio, prout reverà est, res séria el gravis ; 

yerô tanquam vana, nullumque eiTectum consecuta, ac per se 

ipsam nulla haberetur, quantÀcumque pompft in speciem prolata. 

CAPUT XX. 

Henrici VI , Friderici flliS , excommunicatio sine depositione per GœlesUnum m. 
Item Philippi Augusli régis Francorum , ob repiidiatam uxorem per Innocentlmn 
m. Item depositio Othonis IV imperatoris per eumdem Imiocentiam : bella alrocia, 
harum deposlUoniim appendix. 

Henricus VI imperator, Friderici I fllius , quôd regem Angliœ Ri- 
ebardum Hierosolymis à sacro bello redeuntem carcere tenuisset *, 
anathemale condemnatus à Cœlestino III, et contumaciter obsurdes- 
cens , placide tamen regnavit , neque est deposilus. Ejus cadaver jussu 
Pontificis insepuUum mansit, quoail Richardo régi de redemptionis 
pretio satisfactum esset. 

Anno 1199, quôd Philippus-Auguslus rex Franciœ , pulsà uxore *, 
aliam superduxerit **, jussu et auctoritate Innocentii 111 , tota Phi- 
lippi terra ecclesia$iico interdicto subdita est ; cui tnterdicto déférentes 
episcopos magnis rex incommodis afTecit. Idem postea , Ecclesiae de 
injusto divortio, episcopis eliam de injuriis satisfecit, magnftque 
omnium lœtiliâ, interdicti sententia relaxata est '. At ci]im per annum 
ferë integrum tenuerit , nemo intérim de obedientiâ denegandâ , de 
deponendo principe nemo cogitavit ; neque Franci talia admittebant. 

Idem Innocentius III Othonem IV imperatorem , quorumdam Ap- 
puliœ oppidorum et Sicilise intasorem, anathemate primùm, deindè 
depositione affecit. Quœ Rigordus noster***, ejus œvi scriptor, eum- 
que secutus Joannes Nauclerus accuratissimè distinxerunt; nihil ut 
sit cerlit]is quàm depositionem ab excommunicatione sejunctam '. 
Quâ depositione, ut et aliis prœcedentibus , bella atrocia commota 
sunt, atque inter Othonem et Fridericum II, multo sanguine decer- 
tatum est. 

CAPUT XXL 

Post imperatores hactenus depositos , primus aliorum regum Joannes sine terra 
Anglus , ab Innocentio lU depositus , regno Sedi apostolicse tradito resUtutus ; qiis 
Sedis apostolicx odio et contemptui vertunt. 

• 

Hactenus romani Pontifices imperatores solos , regesque Germani» 
atque Italise deposuerant, quos peculiari titulo obnoxios sibi esse 
putabant. Primus omnium Innocentius ill , alios quoque reges de* 

* Bar., an. 1193, II97; Fid., tom. z. Conc, col. 1768. 

* logeburgA , Danio régis fliiâ. ~ ** Nempè Agnetem , Meraoia ducis filitm. 
s Rigord., in PhU. Aug., an. 1I93. tom. t. Duch, 

*** Monacbos S. DIonysii. 

1 Ibid,, an. uioj Naac, t. xu Conc, col. 5«, 


CLERI GALLICANI, LIB. III. 49 

ponere aggressos , ducto iniUo ab Anglise rege, misero flio Joanne 
<pri tm terra dicUur ^ Is, jussu Papœ , electum Cantuarienseni ar- 
duepiscopom Stephanum de Langetune , Presby terum cardinalem , 
dûcbÎDâ moribusque conspicuum , nolebat admiltere ; Cantuarien- 
sesqœ monachos ^ penës quos electio erat, Pontifici obsecutos, ut 
DUjjestaUs reos exagitabat. Grave id PontiGci visum. Cœptum ab in- 
terdicto est ; denuntiatumque régi per legatos apostolicos , « ut si 
per bocpertinaciam suam non ducereteorrigendam, ipse (Pontifex) 
ïïmvm adhibere curaret graviorem *. » 

Bex,propterinterdictuin, in Anglos , ac Romanos in Ânglià ver- 
notes, diris indignisque modis sœviit. • Post continuatam per bien- 
UQiD po^secutionem gravissimam , decretum à Pontifice nominatim 
«xcominunicari regem, et ab omnibus evitari '; » quae sententia, 
licèt ab episcopis regem metuentibus promulgata non esset, om- 
Diom tamen ora repleverat. 

texconsueto more ac jure regnabat; neque quidquam Pontifex 
de 60 dq)onendo decreverat aut etiam interminatus erat. At anno 
]2tlf jam totà in regem commotâ Angliâ, praecipuis episcopis angli- 
MBisid postulantibus , Innocentius definivit, « ut rex Anglorum 
loaoDes à solio regni deponeretur , et alius, Papa procurante, suc- 
cederet. Ad hujus sententise executionem scilpsit potentissimo régi 
Fnmcorum Philippo, quatenùs, propter omnium remissionem pec- 
caninam , hune laborem assumeret, etrege Anglorum à solio regni 
cipolso, ipse et successorfe sui regnum Angliae jure perpetuo possi- 
deret\ » Hic ergo videmus non modo deturbatum regem, sed etiam 
domom regiam , Joannisque liberos etiam innocuos; et amplissi- 
niQm regnum privatum esse jure eligendi sibi principes ; et ad ex- 
tnneos translatum imperium, pontiQcio jussu. Quis hœc congé- 
raidis quàm soi vendis peccatis aptiora esse neget? 

At enim objiciunt, huic decreto Francorum regem Philippum pa- 
niisse, ac pontiticiam in deponendis regibus agnovisse potestatem. 
^rtè, qui per eam occasionem, eoque decreto, Angliam suo regno 
iofensissimam occupare conaretur. Quanti autem haec exempla 
Taleant, et omnes per se vident ; neque eo tempore ignorabant ; cùm 
cornes Flandriffî * regem ad bellum sequi jussus, id etiam objecerit : 
« Fuisse injustum idem bellum , quod ad debellandum regem An- 
gh>ruiD susceperat *, cùm nuUus antecessorum suorum jus hactenùs 
5ilH aliquod in regno Angliœ vindicasset ^ : » adeô hi tituli regnandi 
Tani habebantur. * 

t Jfaa. Par. Blst. Angl,, an. 1207, p. M2, 223 ; Vid, Rap, Thoyr., lib. ▼m.— « MaU, Par., 
a. ISOt, p. 226 — * Ibid,, m. 1200, p. 228.— 4 Ibid,, ID. 1212» p. 232. 

* Ferdinandas SancU Lusitani» régis ûlius. 
s MaU, Par,, an. I2IS, p. 230. 

XVI. 5 


SO DEFENSIO DECLARATIONIS 

Posteaqnwi Joanaes rex lafeorrimus , «(que htiid tsmùs 
temptus quàm detestatus , suis tantam vim i viokiis Frands ae r^ga 
Tictoriosissimo inuDinere vidit ; Innocentio UI quaque auccasaori-^ 
bus re^um Anglîœ tradidit, quod ipae à Pontifice nib homofii /v- 
fU fide reciper^t. Quid inuita ? contiuuô Joannes regno reatiiutos; 
ab Innocentio in barones p^uelles aoathemata yertuntur, aique 
in Philippum ipsum , nisi bellum încœptum ataiiiu omitteret. Sed 
barones in proposito pergunt, Ladovicum Phiiippi filium regoq 
pronuntiant; idin Joanne maxime deleatantur, qu6d regnum no» 
bilissimum chirographo àiemœ $erviMi$ obtigamei ^ Ai ex illâ ser- 
Titute Joannes id commodi referebat, ut barontboa, belloruiii ne* 
cessitate inilisque fœderibua multa polUoitua, multa larjptus, ea 
omnia , tanquam sine romani Pontificis supremi jam soi domini aoe* 
toritateconcessa, facile revocaret. Neo deerat Innocentius , qui pro* 
missa ac donata rescinderet. Intérim Ludovîcus mare trajeoit^ nilûl 
deterritus excommunicatione, quœ profectà humanis jam intentata 
ac soluta consiliis, piis quoque, quoruaa numéro fuit Ludovicus^ 
proh dolor ! sœpë contemptui erat ; ac vana tantùm suffugia qtue* 
rebantur. Et quidem I^udovici causa coram Innocentio acta *. Ob- 
jectum est inler cœtera , decretum condlii Lateranensis 111 geaeraliSt 
quod tamen non extat ^. Oratores , Ludovid nomine , responde- 
bant : a Quôd tempore latie sententiae dominus Papa nesciebat quùd 
Ludovicus haberet jus de regno Angli», et cùm boc illi consUterit^ 
non crédit quôd concilium possit ei jus sAum auferre*. » Sic sanè^ 
ut poterant, in curift romanâ, regum jura ab ecdesiasticA potestata 
libéra tutabantur. Denique morte Joannis finita controversia est. 
Tune odia Angloruro concidere ; in Henricum Joannis filium conversa 
omnium studia , atque in Ludovicum odia ; ac tune metui cœpit ex* 
communicatio , cùm vires undique defuere. In bœc misera et infanda 
Ecclesiam induxerunt , qui partem tantam apostolicœ potestatis, ia 

i MaU. Par., an. 121 5 ; Fit, Charl. Joan. Spitil., i. t. p. 5t4; ei Corne, 1. 11. p. n?. 

* ObsenraDdum est Ludofici oralores nuoquin dicere, « quôd ille baberet Jua de ttfo^ 
Angll», quia Joannes i solio deposilus ftierat. Papa procurante, • ut Mattbsl Pariaientii Terliii 
uUr. Hoc enim argumentum non salis tutum flrmumque eis Tidebatur. At Yerodicunl,potH à 
4|uam Joannes morte damnatus esseï à baronibus Francis , et de solio dejectus propter varia ^ 
crimina ab ipsis Anglio baronibus , Jus occupandi regnl Ludovico Tenisse» non modd, qo^ 
rex Anglorum electione renuntialus nierai ; sed eiiam hsreditario jure Blancbse è CasielU e]o» 
«xoris. Addebant Joannem , qui rex non esset, summo Ponliflci Anglis regnum dare nonpo- 
tnisse, cikm rex qnoque id non possei , nisi liaronura consensus aecederet ; undè conclodebini: , 
Joannem , suo donationis diplomate , regnum quidem non dédisse ; sed semelipsum eisodo- 
x«sse; neque deinceps esse in illius polesUte digniutem regiam recuperandi. Vid. D. Fliu«t* 
«l eos quos allegat. Adi quoque Rapin Thotkas, lib. Yni. {EdlL Paru.) 

** Extat in concilie Lateranensi IV , bis verbis : « Staluimus ut saliem per quadrienniuiD'»'* 
discordantes reducanlur ad plenam pacem , aut flrnam ireugam intiolabiliter obaervsodiiBf 
«t qui acquiescere forte contempserini, per exoommnnicaiiooem compeHaiiiiir. » Ton. x> 
4^nc. part. 1 , col. 233 , 238. {EdiU Paris.) 

aMatt, Par., an. 1316, p. m. 


CLERI GALLIjCANi, LIB. IIL 51 

teaporaiibas ordinaDdis seu potiù$ subverteadis , pes^o con^ilio 
cûBoearont B^ verô utcmnque eicus^e libieat , tanquam lH)n9 
HWQO, per hiQus «etatis imperitiam , à bonis etiam Pontificibus gjesta^ 
Qtfleculom saculo répercutèrent^ tam^ colère non possumus , q\m 
Bimquam iCbristo, autapostoli^, Patribusqueprodita, tam infaus* 
tissQccessibMs prodieruat. 

CAPUT XXII. 

Befeitnr capnt NovU. extrav. de Jjudleiis : hujus edendl occasio : nihil ad rem ; 

interpretatio necessaria. 

Per ^ teflopora ^ Innoceotius III multùm laboravit in componeojdA 
piceinta' Fraiicos et Anglos, ni dein(}.è in infidèles arma conv^rte- 
Q»L PeDijfice' djgna res ! Novnm illud» quôd pro pote^te pacem 
vd indttcias r^bus imperaret. Grave id gallican^ epj^opis visuai ; 
• etregem excusabant, Papam rogantes, ut non lœderet juri3dîcr 
ttooemr^Fraocorum ^ : » at graviter redarguti suntab Innocentio^ 
4ltl«deo6 epiMoIft » cujus initium est : iVovi7 ille, exjtrav. de Xudiciis '• 
Soami epîstc^ est, non sejudicofe de feudo, ci^us judjcium ad 
regem pertin.e4 ^ $ed decemere de peccato , cujtM ad nos , inquit , per- 
tket me dubiiatione censura : bine coerceri à se possé qui pacem 
abrompant, prœsertim juratam ] cùm Ecclesim sii de juramenti reli- 
gim eognoscere. Quœ quidem nihil ad banc qusestionem pertinent , 
cte non agat Innocentius de regibus roetu deposRionis coercendis, 
qood unum quœrimus \ vanique omninô sunt et à quœstionis recé- 
dant statu , qui bsc objiciunt. Sed tam^i si ad extremum urgean- 
tnr^jam décernant episcopi ac prsesertim romanus Pontifex, non 
tuAim de bello ac de pace , quod ipsum per se est gravissimum et 
i^ oDicii pars maxima; sed etiam de mÛitiA, de judiciis, de ma- 
gistnUbus, de feudis etiam, quorum cognitionem à se Innocentius 
«noYerat; cùm in bis omnibus juramenti religio interveniat; ac si 
ab aliis r^us juramentum absit , non abest certè peccatum ; quo 
Hûnioe, privata omnia et publica ad potestatem Ecdesiœ revocen- 
tor. Qoàre h«c Innocentii vel emolliant necesse est , interpretatione 
CQBmiodà, ac modum aliquem adbibeant, vel omnia imperiorum 
JM eonfundant. 

M Pbifippus^ Augustus senserat , cùm olim ** legato Clementis UI 
râitaoti , m mA rex Francias , et cornes *** Ricbardus **** cum r^e 
Ao^muB . ( Henrico II ) conuK)nerent , foré ut terras eorum sub in- 
^oto concluderet ; respondit se illius sententiam nullatenùs for- 

1*11.1199. 
^BiepUa TriveU Oiron, Spic, U nn, p. 581.— t Ext. Grég. IX, llb. u. lit. i. cap. is. 
" Aa. lies. — *** PieUTieniis. — **** Filiui Henricl II, regti AngU» > ao deindè ejtis sat- 


52 DEFENSIO DECLARATIONIS 

midare , cùm nuUâ sequitate f ulciretur. Addidit etiam ad episcopunt 
romanum miDimë pertinere in regem aliquem , maxime Francorom, 
per sententiam animadvertere, si rex idem in homines suos, démentes 
et regno suo rebelles , ulciscendi causa insurgere disposuerit ^ » Sic 
in sœculis etiam ineruditis, reges nostri , et majestatem intelligebant 
8uam , et pro vhrili parte tuebantur. Itaque bis minis nihil Clemens ni^ 
nihil Innocentius III profecere. De peccato cognoscat romanus Pon- 
tifex, legitimo, canonicoque ordine, ubi grave facinus évidente 
injustum , notorium , neque ullà tergiversatione celandum , vel , si 
velint , Claris probationibus certum : tune excommunicationem tan- 
tùm, idque adhibitâ cbristianft prudentii, non autem depositionem 
comminetur. Ut autem peccati nomine, regnorum jura, ambigoas* 
que bellorum causas , et iroperiorum arcana ad se tf abat , ne ipse 
quidem velit. Cseterùm in foro conscientiœ, ubi babemus conGten* 
tem ac pœnitentem reum, quo pacto quascumque peccata sunt, etiam 
in temporalibus (sive illa sint ambigua , sive certa , sive publica , sive 
occulta ) clavibus Ecclesiœ subdantur, quatenùs quidem peccata sunt, 
nemo sanus objiciet : neque ad rem uUo modo pertinet. Quod pro- 
ptertardiores, aut cavillatores monitum esse volumus. 

CAPUT XXIII. 

Bonifacii VIII cum Philippo IV Pulchro Franconim rege dlssidium : acta Boniikcil 
rescissa à Clémente V : rex omnesque regni ordines , regni in temporalibus tueninr 
independentiam. 

Hic temporum ratio postulabat , ut de Friderico II ageretur ; sed 
quandoquidem novo exemplo in concilio genersdi est depositus ; ia 
eoque negotio , de concilii generalis auctoritate multa mentio fuit, 
totam rem eô remitti placet,. ubi de iisquœin conciliiscirca tempo- 
ralia ordinanda gesta sunt , disseremus*. Properamus ad alia, neque 
tamen animus est explorare omnia quibus PontiGces usurpatam se- 
mel temporalem potestatem exercere aggressi sunt. Posteaquam enim 
orbis christianus bis assuefactus est, non defuere reges ac principes, 
qui hune cupiditati et invasioni titulum obtenderent ; placebatque 
jactare in vulgus , Sedi apostolicse obsecutos , dum fœdœ cupiditati 
morem gérèrent. Caeterùm seditiones ac bella atrocia sequebantur ç 
quo metu factum est , ut base reformidarent omnes ; et magno terrori 
fuit, quôd bis decretis, si non dari régna, saltem perturbari pos— 
sent. Quae postquam generatim diximus , ea tantùm sigillatim refe— 
remus , quae ad banc elucidandam qusestionem aliquid singulare 
praeferre videantur; qualla sunt imprimis ea quœ sub Bonifacio VIII 
contigerunt. 

s Mau., Par,, tn. 1188.— t /n/:^ liK ri. cap. 9, 


CLERI GALLICANI, LIB. III. 57 

Eo PoQtifice nullus unquam graviùs à Gregorii VII temporibus cou* 
eolctvit imperia : quo nomine non tantùm apud nostros, quos acer- 
limè aggressus est ; yerùm etiam apud exteros malè audivit. Testis 
Jotmies Hocsemius oanonicus Leodiensis , ejus œvi scrtptor : « His , 
iaqiait ^ , temporibus, Bonifacius animosè nimis omnia facta sua ex-- 
padMNit pro libilo , nec fratrum suorum consilia sequebatur , et quia 
videbat quôd propter potentiam regoi Fraociœ , suam non poterat 
exsequi Toluntatem , et considerans régis Formosi simplicitatem , eo^ 
qiiàd totum regni regimen à suis consiliariis dependebat , ad régis 
et regni humiUationem pro viribus nitebatur. » Haud longè absimiiia 
Joinnes Villanus Italus prodidit *. Alii ab eodém multa superbissimè 
at^ arrogantissimè dicta gestaque commémorant. Hanavit ea opi^ 
&io ad post^os. 

Platina Italus, bistori» pontificiie sçriptor nobilis : « Horitur Boni- 
liKios , qui semper regibus , principibus , nationibus , populis , ter- 
rorem potiùs quàm religionem injicere conabatur ; quique dare régna 
etaoCnre, pellere homines et reducere pro animi arbitrio conaba- 
tur... Uscant hujus exemplo principes omnes, tamreligiosi quàm 
sascolares , prœesse clero et populis , non superbe et contumeliosè , 
ut hic, de quoloquimur; sed sanctè et modeste, ut Cbristus rex 
noster ejusque discipuli '. » 

Huic adversùs régna , prsDsertim yerô adversùs Francos gravia mo- 
lieati, Phitippus IV , Pulcber appellatus , acerrimi ingenii atque ani- 
mi rex Francorum , Francique omnes, principes, nobiiitas, plebs, 
deras ipse magnà consensione vebementissimè obstiterunt. Quse per 
Tim (acta sunt adversùs Pontificem, lacrymis prosequenda, neque 
reiprobavit, bujusque sceleris insons, pontificio quoque judicicx 
prainntiatus est; et nos silentio prœterimus. Quœ ad illud quod trac- 
tamus doctrinde caput pertinentia utrinque prolata sunt, exsequemur^ 
immt ea apud Odoricum Rainaldum Baronii continuatoVem , Anna- 
liominr et xv tomis legimus, et in editione Parisiensi anni 16$& 
VuUmsd hujus dissidii ex regestis regiis diligentissimè colliguntur ^» 

Ceterùm cûm Bonifaciana décréta, quoad boc negotium attinet, 
Qomefitis V partlm antiquata auctoritate , partim temperata , partim 
ex regestis toili jussa , ac reverà suMala et deleta in regestis Vatica- 
Dis, ab Odorico Rainaldo reperta sunt : nos ubi ea deôreta ex tem- 
porom série referemus , suam cuique apponemus notam , ut lector 
Teritatis amans, et quid decretum sit , et quo loco hâbendum , uno 
intuîtu complectatur. 

Ac ne quis existimet hœc, quœ à Rainaldo ex regestis deleta re- 

« Boc9. mtL BpUc LeodL, c. xzix.— t FM. Blst., p. iSO.— > PUU. vit, Bonif. FUI, p. 28S» 
cÉiLCokm. i9n.^iHaln., au. iDi. n. M; Birt. du différ,, p. S97. 


64 DEFENSIO DECLAIIATIONI& 

perta sunt, prii^Us forte contins faisse suMata, prœmîttiiiius Oe- 
mentis V decretam , in bullft quœ iiidpit, Rexylûrîœ, qtm qaidem 
abOdorico Rainaido, omissft tantùm prœfatione, describitur^ Sic 
aQtem decernit Clemens : « Nos , eorum qus tantis periculis atque 
inalis caosiatti et occa^onem dédisse noseuntur , volentes abolere 
inemoriam....... sententias, constitutiones, dedarationes , privtle- 

giorum i^vocationes , suspensidoes , excomtnunicationes , interdieta, 
privalionesf , depositiones , et pro<!ïes6us prsditios , de libris capito* 
kribiis, et regiatris Ecclesiœ ronranse, de fratrom nostrordm con- 
•ilio otnninè tolli et penltùs mandavimus amovéri. » 

Estât etiam apud Odoritom Rainaldum * authentica déclaratif ipsî 
regesto Bonifaciano inserta , quft base omâia jussa CtementisT ^«sa 
esse constat. Quœ autem potissimum Bonifacii décréta Clemens T 
antiquavit et retocavit , docet ipse Rainaldus ex manascriptâ Ustorià 
Bemardi , qaœ in bibliothecâ Vaticana asservàtnr. Hsec enitn rerba 
blstorici refèrt* : « In kal. feb. duas constitationes Bonifaeii quon- 
dam papte , dnabi qoam (firexerat régi Francise in qaA ficribëbat ei- 
dem , ipsum regem es(se subjectum roman» Ecclesiœ in temporalibus 
et spiritualibus ; aliam verô, quœincipit : Clerieis taicos, reYOcarit, 
et omnia quse &l ipsis constituta. >» Jam postquam nnirersim rerum 
formam delineavimus, singularia gesta aggredi placet. 

IMssensioniis exordium , aut maximum fuit incentivum celdbris 
iâa anno 1^6 , Bonifticii Vni édita constitutîo invidiosissimo exordio ; 
Chricis laicos infesios oppiio prodil antiquiêas ^. Hàc vetat Bonifacios, 
sub anathematis pœaft , ne quid in regnorum et reipublicœ subsi- 
dîam ) aut principes exigant à dericis , aut clerici solvant sine Sedis 
apostolic^ licentift. 

Gomraotum eà re Philippum significat bulla fnefftéQis * , ad ipsum 
eodem anno directa ; sed Bonifacius suam sentenûam sic tempérât : 
A Non prttci'sè statuimus pro defensione yel tiecessitatibos tais , vd 
regni tui ^ ab iiadem prœlatis eceletiastidsque personis , pecomarum 
subsidium non prœstari; at adjecimus, id non fleri absque nostrft 
lica^tià ^peciali. » 

Neque expHoatio placdtt , pamm ut videbatur public» necessitati- 
bus consulens. Quin anno sequente, ipse Bonifacius dato diplomate 
dedaravit : c&m necessihu imminerei, peti ac reeipi ab ecdeaiastidi 
posae pecutiias , quM etiam , Pontifice romano inconsultd , impertîn 
im^anêur, atque ut neees$itati$ iechratiô, régis et successarum âno- 
rum conscienUisrelinquatur^. 

i HUt,, etc., pag. 300; Raln., an. isit, n. M et leq. — t Aaiit., m. t30i. n. St.— i Bernard,, 
Cht^n, àp. nain., Cn. ifloO, ti. U^iHUt. du lOiftér^ «to;, ^. Ï4.^i /Met., p. lS.-^»fNtf , p. If» 
Aaifi., an. 1297. n. so. 


CLERI GÀLIICANI, LIB. HL 55 

^ëd ftiilem necesae erat talîa invidiosis^aiè commoveri , ut deindè 
npm pemittereotar «rbitrio ? Deoique Cletneus V id Bonifacii de- 
«ntoti , omoiaque esL eo seoute , andqaavit , et baberi voluit pro 
èifKiiiy edRft biiHft, cojftô inftium est : Quoniam ex eomUtutiane*^ 

Eedem aiiso 1296 , Philipims vetuit « aanim , argentum , pecu-^ 
BiHD, vidoalia, ara», eqooB, munimenta, à qtioeumque, cujas- 
comqoe dignîtatis ac nationis, à regni Hmitibus, sine sua speciali 
Jkmû/i deferri * ; » ut hts regnurti afflueret , neque inimici augmenta-- 
fmt». At BoriififtduB baltam rnefabUis, ad ipsum tegem dirigit, qua 
bMar taterdàm id utile , ne cfvibQs necessaria subtrahantur , eaque 
athoates transeaiit : « Sed , iaquU , sic generalem proferre senten* 
tai^ot tQlteti,BOn solùm reprobatur insubditos, sed etiam to 
exteros cujusiibet nationis. » Tniu addit : « Et si , quod absit, fuerit 
^ndoitiam intentio , ut ad nos et fratres nostros Ecdesiarum prse- 
ktos, ecdemsticasque peimnas, et ipsas Ecclesias, et nostraet 
Vnriim bmia, non solùm in regno too , sed etiam constitutoinm 
riffibet estetfdatur : hoc non solum fuisset improvidum , sed insa-* 
Mtt, teHe ad illa temerarias manus extendere, in q.uibos tibi sœ-- 
«riiribusqae principibus nulla est attributa potest». Quin potiûsex 
boc, contra libertatem* eamdem temerè Teniendo , in eioommuni<* 
catioQis seatenttflm promol^ti oanonis incidisses. » At non puto 
^Mmquamessepontifioiordmdictorum tam protervum defenscnrem^ 
qtf tQ«î httcaudeat ; improvidum , insanum ac anath^nate plecten* 
facinus , si princups prohibeat ne ab ecclesiasticis tes tam 
, sikieregfi licenUà extra regnum transportentur. Qui yer6 
is défendant ecddsiaaticam Hbertatem, profectônon defendunt^ 
M tegeto invidiosam ac noxiam reddunt ; çlericosque , non cives , 
M propomodùm hostes , atqm omnibus graves invisosque faciunt. 
Qm« Milippus ab edioti sui gravitate et aoctoritate non recessit. 

Raque commotus est bis Bonihcii minis * : a Cogita et repensa 
BdattorinB , Anglia et Hi^ni^ régna , quœ undique te circunn 
Aoi, aormfiqae potentias ac strenuitatem et multitodinem incola* 
tM; et patenter ag^osces , quM non sit tempos aceeptabile, non 
te aalotis in diebos istls, nosetipsam Ecciesiam talibos pertnribare 
limtuiiu. Meo revOG»re débuisses in dubium , quôd nostri et Ecde- 
il^miMorn et (kvoris sola subtractio^ in tantùm te debilitaret, ac 
tau» quèd » ut tmtmi tua omtttamus incommoda , persecùtiones 
t^Mtte ferre non poeses; ac ubi nos et eamdem Ecciesiam tibi ad*- 
Tersarios constitueres principales, adeô nostra et ejusdem Ecclesiis 
^ aliorum prsedictorum provocationis tibi sarcina gravier reddere- 
bir,qtièd àd^egus pondus tui efflcerentur humeri impotentes. » A& 

1 fmu. de Différ,, p. UT.* 1 md„ p. 11^ • ibfd., p. t7. 


5d DEFENSIO DECLARATIONïS 

postea : « Quid ergo tibi accideret, si, qaod abnt, Sedem ipsam 
offenderes graviter, eamque hostium tuorum constitaeres adjotri- 
cem; quin potiùs contra te faceres priocipalem ? )> Jadicet lecAor 
pontificiumne sit ac paternum , catholico régi regium offidiun fortiter 
ac innoxiè exsecuto, neque quidquaih contra religionem aut Ecclesiam 
molienti, haecintentare, commovere adversùs eum reges, se pne-^ 
hère (uijutarem , imô cuiversarium principalem. 

Neque erat levius , quôd subortis Philippo cum Romanorum atqne 
Angliœ regibus controversiis , Booifletcius sic scriberet ^ : a NumqukL 
super lis dicti reges denegant stare juri ? Numquid apostolic» Sedis^ 
quœ cbristicolis omnibus prœeminet, judicium yel ordinationent 
récusant? Dumque in eos super iis peccare te assuerunt, de hoc ju- 
dicium ad eamdem Sedem non est dubium pertinere. » 

Ad bœc respondet Philippus oblatum à se esse ut reges starent 
arbitris *, ac postea de controversiis cum rege Anglo campromisii m 
summum Pontificem, sed tanquam in prwatam personam, ac bime^ 
diclum Cajetanum *, quod erat Pontificis nomen proprium ac genti-» 
litium. Hoc enim expresse additum , ne pontificiœ potestatis nomifie^ 
hoc ad se judicium necessariô deferendum putaret, quod quideia 
arbitri offlcium eâ conditione Pontifex ipse suscepit ^ 

Cùmautem anno 1297, Franciœ atque Angli» regibus "^^ aub ex^ 
communicationis pœnft treugas seu inducias indixisset , legalique e& 
de re Bonifacii ad Philippum litteras attuiissent ; quid ille responde- 
rit, et in vulgus spargi jusserit, legati testautur sic^ : a Cùm dictas 
litteras prœsentaremus dicto régi legendas, idem rex in conUnenti^ 
antequam litterœ eœ legerentur, nomine suo et se présente, fedt 
exprimi et mandavit in nostri prsesentift protestationes ejusmodi , et 
alia quœ sequuntur : videlicet , regimen temporalitatis regni sui ad 
ipsum regem solum , et neminem aiium pertinere ; seque in eo nemi- 
nem superiorem recognoscere nec habere ; nec se intendere suppo- 
Bcre vel subjicere modo quocumque viventi alicui , super rébus parti- 
Bcntibus ad temporale regimen regni. » Ac postea : « Quatenùs autem 
ipsius régis tangit animam, et ad spiritualitatem attinet, idem rex 
prœdecessorum suorum sequens vestigia , paratus est monitionibos 
et prœceptis Sedis apostdicœ devotè ac humiliter obedire, in quan- 
tum tenetur et débet , et tanquam verus et devotus filius Sedis ipsius » 
et sanctœ matris Ëcclesiœ reverentiam observare. » Sic sua tudi)atiir, 
nec Sedi apostolicse, cujus auctoritate res Ecciesi» stant maxime» 
quidquam derogabat. 

I Preuv, du Diffir., p. it.— t Ibid., p. 2S et 14. — s Ibid,, p. 4i ; Rain., an. 1298» n. 2. 
* AUrae etiam reci Romanorum. ( SdlL Parla. \ 


1 rreuv, au oifitr., p. it.— t /^lo., p. 23 et st. 
* Atqoe etiam régi Roaunorum. ( J?<Ù<. Pof/l. } 
é UisU du Diffir,, etc., p. 28. 


CLERI GALLICANI, LIB. IIL 57 

Attuo 4301 , passlm drcuinferebaDtur brevissimœ BonifacU ad 
fbHippum , et Pbilippi ad Boniraciam litterœ omnibus note. Bonifaciî 
epelMm taie est initium : « Scire te volumus , quôd in spiritualibus et 
koiporalibus nobissabes ^» Quœ ne in prsBjudicium Iraherentur, « die 
fiominicà post octayam PunGcationis béate Mariœ 1301 , rex Frando 
fedt comburere bullam Papœ , in medio omnium nobilium et aliarum 
persoBamm , qu» erant eàdem die Parisiis , et cum trompis Fecit 
OQobostîonem huju$ bullœ per totam villam Parisiis prseconisari : 
item à die Veneris antediem Dominicam erant elapsi quiadecim dies, 
qoàd idem rex condemnavit filios suos in prœsentift totius curi» 
A», et procerum omnium» qui erant pnesentes,' si advocarent ab 
aliqoo mente , nisi solummodo à Deo regnum Franciœ *. » 

Qoôd ergo regia potestas , alteri quàm Deo in temporalibus subjici 
diceretur , id non modo régi , sed etiam universœ genti adeô inU> 
knhile visum, ut nullà unquam in refuerit omnium ordinum tanta 
coQsensio. £à de re consultus Petrus de Bosco regius advocatus , ita 
re^K)ndebat : a Quôd Papa sic scribens et intendens , sit et debeat 
bcreticus reputari '. » Neque tantùm ministri régis hsec Pontifici^ 
cogîtata adversabantur , sed etiam gravissimi hujus œtatis theologi 
scriptis editis confut&bant; ac ne jam privâtes appellemus, Franc! 
principes, duces, comités, barones, nobiles, in iis actis quse ad 
eirdinalium collegium ediderunt , illud horruerunt , quod expro- 
brabant à BoniPacio dictum : « Regem in temporalibus subjectum 
ipù esse propter regnum Francise , cùm reges Francique omnes sem- 
per dixerint , omnibusque sit notorium , id regnum in temporalibus 
floli Deo subdi ^. » 

Haie contestationi eodem anno clerus universus assentitur , datis 
adBonifacium litteris, subhoc titulo': a Archiepiscopi , episcopi, 
abbates, prières conventuales , decani, prsepositi, capitula, con- 
Teotus , atque collegia ecclesiarum, cathedralium , collegiatarum , 
regniarium et saecularium totius regni Francise Parisiis congregati j )> 
testanturque ad tuendam régis in temporalibus supremam potes- 
tatom «se adfuturos eidem, debitis consiliis atque auxiliis'opportu* 
nis.» 

Quod ipsum postea , anno 1303, luculentiùs déclarant. Cùm enim 
à BoDifacio VU! ad futurum concilium oecumenicum rex et barones 
^ypdlarent, archiepiscopi, episcopi, et abbates prsecipui in appel- 
htionem consentiunt , atque bsec insuper addunt * : « Nos dicto 
domjDo régi, et baronibus, ac sibi assistentibus assistemus, et 
secundùm Deum pro viribus defendemus , nec nos separabimus ab 

« But, du Différ,, aie., p. 44.— i Ibtd., p. 69.— i Ibld,, p. 4S.— 4 Ibid., p. «0.— « Jlfid,, p. «T. 
«>4iMé.,p,U3, US. 


88 DEFEIISIO DECLÀRÀTIONIS 

lisdem , nec absolationibus à joraméntis fldeliUiUs , vd aliis quibûs- 
eumque relaxaUoniln» , indultis et k^algendis, impetratis, vel 
impetrandis, vel ultrô oblatis, vel offbrendis , tel concedeiMfis, «te- 
mur : imô semper ddem domino régi, barooMms et adbœrefitibQs 

adbœrebimas ; jure romanœ Eecleaiie , noBtroque et Ecdesiarum 

nostrarum in omnibus et per omnja semper saWo. » 

Quœ appdlatioDem ad conciliom specUtnt non sonthiôtis loei. fflo 
vidisse snfficiat , consentire omnes regni ordines in eam sententiam, 
regem in temporalibus soli Deo subesse, atque etfam q^eeiaikn prse- 
latos profiteri , nuilis se aententiis asaensuros quibos à fidelitate régi 
débita absolrantur. Cogitet nunc ieetor dtligens, an h»e mi^ribug 
nostris tam gravia visa j indirecte potestatis distinctiimculi emodiii 
posse videantar nostri : oertè non Toces , sed rem ipsam JndicabaDt 
iutolerabitem. 

CAPUT XXIV. 

BaHoB ÀutcuUa /itt , et , Unam sanetam , expendciatur. 

Non désuni qui dubitent vérane an falsa sit parva ea epistola Bo- 
liiracii VIII, quamanno 1301 loto regno divulgatam, eodemque 
tempore conrutatam à totgravibus viris, regià quoque auctoritate 
combustam vidimus. Yerùm id nihil nostrà interest , dummodô apud 
nos constet, omnibus curœ fuisse, ne apud Prancos doceretur re- 
gem in spiritualibus ac temporalibus Papœ subesse. Sanè BoniFacium 
id sibi vindicasse, et historici hujus œvi suprà memorati, et certa 
monumenta probant % imprimis buUa Ausculta fili , quam ad Phi- 
lippum, anno 1301 , perlatabi esse constat^, et bulla Vnam sane- 
tam, quas nunc perpendere nos oportet. 

Ergo Bonifacius in bullft, j4u$culla fili, postquam ex )eremi«e 
Verbis * id sibi tribuit , consUtulum esse se super génies , et régna , sic 
concludit : « Quare nen\o tibi suadeat quôd superiorem non habeas, 
et non subsis summo hierarchas ecclesiasticœ hiérarchise. )> Id qui- 
dém à Philippi mente longè aberat , ai de spiritualitate ageretur. Au- 
divimus enim regem pio studio banc obedientiam professum -, sed 
Bonifacius aliô spectabat. Âccusat& enim régis administratione per- 
versà tàm in rébus temporalibus quàm ecclesiasticis , signiRcabat 
èvocatos esse Romam ad diem certum ** nempè totius regni « archi- 
episcopos et episcopos , unà cum abbatibus, capitulisque ecclesia- 
rum , et magistris in theologift, et jure canonico \ ut , inquit, sublatft 
repentinft exceptione consilii, cum iis, sicut cum personis apud te 
bmni suspicione carentibus, quin potiùs acceptis et gratis, .«.. trac- 

fl BUi, du Ditfér., etc., p. 41, 14. 

* A Jaoobo de Jformmdis ardildlacono Narboneoti. 

'• StHim,, I. fo. 

•• I noTemb. 


CLERI GALLICANI, LIB. III. 5d 

tm ooDsidtiAs , et ordiotre salubriàs vateamos , quœ ad pmmisso^ 
ron emendattODem ,.... acbonum et prosperum regimen ipsius regni 
tîddMraus expedire ^ » InYitabat deindè tegem ut fidos tiros mi(>- 
taret per quos deiiberatiofii interesset « Alîoqiiin , ioquit , tuam, et 
ipMraBi abBentiam divine reptente prœsentift , in prsBmissîâ et ea 
cDotiDgentîbus ae aliia^ prout eipedit^e Tidebitar, proeedemus. ^ 
<^ii vduisseDt, ac de regni regimine romanos Podtifex Rom^ , 
tege, sire absente siye prœsente^ decerneret, nempè regnaret Pon^- 
6baL : ipse rex nudom régis ttomen obtineret : quœ absurda et ni^ 
mia 9 teÉtatnr Odoricus Rainakins * érasa et expunctà démentis T 
jasBB fuisse 9 neqde » his Bonifacii Ktteris quidquam integrum teh 
nuisisse in acUs, prœter ea quibus regem ad Hierosolymitanam ex^ 
peditionem adhortatur. 

8ed quanqiMiDi hisee regt Tehementissimè displicebant , non ibi 
tmeii eonstitit BoniheiuS. Anno enim 1302 , edidit illam cdebrem 
extravagantem , Unam ionetam * , in quA duo à liobis diligentis^më 
«e Bobtilissimè secotii oportet : primàm , id qtiod exponit Pontifex : 
altemm , id quod définit ac decernit ; haec enim non ejusdem virtutib 
esse et sœpè diximus et omnes confitentur. Expositionis autem hsefe 
somma est : « Unam Écclesiam esse : unum ejus caput Christucb 
Qiristique viearium Petrum ac Pétri successorem : duos eàse gtadios, 
apirituatem similiter et materialem : hune etiam Pétri esse , dicente 
Bomino : C&nverte gladium futnn in vaginiam ; sed regum et militum 
manu exerendum : tum gladium esse sub glàdio , et temporalem 
aacloritatem spirituali subjici potestati , cûm^ti^ eséeni, â Deo orip- 
Mia esse ; neque ordinata f utura esse , nisi secundàm beatum IMo- 
liysium inferior redueeretur per alium in snpremA. » Addit postes : 
« Iféritate testante , spirilualis potestas terretiam petestatem }nsth- 
tatre habet et judicare , si bona non fuerit , ut indè teriRcetur iUud 
Gérante : Te e&nsiifui nip^ génies et tegna : quare si deviat tempo*- 
Mispotestas, à ^irituali judioanda; Èi spintuaUs, minor à suo 
aaperiori s si spiritualis maxima , Deo solo , testante apostolo : Spi^ 
fi^uiis horno judkat ofnnia ; ipse autem à nemine jHiieûiur; quœ 
qHidem ^ipiritualis potestas maxima Petro est tradrta his verbis : QÛoâ- 
nmtfÊe Ugaveris. Quicumque igitur^ inqult, huic poiesUsii à Deô siè 
ofdiâate refait, Dei ordinaliôni resistii , nisi duo , sicut Manichœu», 
ingst esse principia, quod fabum et hieretieum jadieamns; quià 
Mtttite Moyse, non in printipiis , sed inprincipio eeslum Deus trea^ 

ns ergo eocpositis i eô viam albi piorasse vidébâtur , ut romane 

« nu., etc., ptg. 50, SI.— t Fld, Rain., tom. xt. — s Sxlrav^, de HaJ, et obed,; HiêU, ete. 


€0 PEFENSIO DECLARATIONIS 

PontiGci omnem poteslatem esse subditam , etiam in temporalibus^ 
pro certo fidei dogmate definiret At profectô non eô usque proceasit : 
hoc enim tantùm habet deGnitio ï a Porrô subesse romano Pontifici 
omnem humanam creaturam declaramus,dicimus, definimus, et 
pronuntiamus omninô esse de necessitate saluUs ; » quod quidem 
est verissimum , et apud catholicos certum , si de spiritaali potestate 
intelligatur : animadvertique hic volumus audentisstmum Pontifi* 
cem , nec id fuisse ausum, ut potestatem temporalem , licèt in expo- 
sitione ssepë memoratam , uti sibi subditam in temporalibus , in ipsâ 
definitione ac determinatione diceret. Qiiippe cùm in dtatissimo 
cursu eô quoque abripiendus esse videretur , ut temporalia invado- 
ret, repressit sestatim, rei povitate ac difficultate deterritus, de- 
flexitque ad ea , quae spiritualem potestatem certissimè stabiiirent. 

Dùm hœc agebantur, negabat Pontifex, negabant cardinales i 
pontifice dictum unquam , « quôd rex recognoscerét se tenare 
regnum suum ab aliquo , aut ab Ecclesià, aut ab ipso Pontifice* , » 
neque profectô hamagium postulabat , quœ plana et mera esset insi- 
pienUa. Sed quid verba proderant , si alioquin Pontifex , regnum , nt 
apertè prœferebat, inconsulto rege, Rom» ordinaturus esset, et si 
Tatione peccati omnia ad se traheret? Ad hœc fréquente consistorîo 
mînaretur, a se regem Pbilippum depositurum, ut unum garde- 
nem* : » quin etiam in bullâ Unam sanctam, sipertè scriberet, « qaôd 
spiritual is potestas terrenam potestatem instituere haberet ac judi- 
care^ » hoc est^ procul dubio, data sententift deponere , quam à se 
înstitui doceat : qui subjectione nulla erat major, ne quidem in eo 
quod vocant homagio - iigio ? Quid quôd gladium materialem tu 
potesUUe PontificU plané esse dicebat , aliâ licët , regum nempè et 
militum manu exerendum ? Qutd si doctrina valeat, ac jus sit Pontifi- 
cibus in bello ac pace tractandi , non jam hortatione et consilio , sed, 
uti Bonifacius facere aggressus erat, summ  potestate , ac pro im- 
perio agere ; nempè reges nibil aliud quàm PontiPicum ministri et 
exécutoires essent. 

Quare etsi Bonifacius non hoc definire , aut pro certo et catholico 
dogmate asserere videbatur, grave erat Francis regique Philippo, 
bsc, quibus continetur regise potestatis certa pernicies , pontiGdo 
nomine quocumque modo doceri ; impetraruntque à Clémente V ^ 
Extravagantem Meruit, ccgus h«c verba sunt' : « Nos régi et regno 
(Francorum ) per deGnitionem ac declarationem bon» memoriœ Bo- 
nifacii papœ VIII, prœdecessoris nostri, quse incipit Vnçun ionciam, 
nullum volumus vel intendimus pr®judicium generari ; nec quôd 
per illam rex , regnum , et regnicols prselibati , ampliùs Ecclesiœ sint 

i Misi., etc., p. •$, 74, 7S.— «/M(fo p. T9.— s Bxtrav. comin. de PrivUeg,, BUU, etc., p. tM« 


CLERI GALLICANI, LIB. III. 6t 

8Ql)jecU romanae , quàm anteà existebant; sed omnia intelligantur ia 
eodem esse statu , quo erant ante definitionem prœfatam, tàm quan-^ 
tùm ad Ecclesiam , quàm etiam ad regem , regnum , et regnicolas 
saperiùs uominatos. » 

Sic decretalis Unam sonctom ^ tanto apparatu prolata, perindë ha-« 
bita est à romanis etiam Pontificibus, ac si nunquam fuisset édita, 
démens enim V id sanxit ; atque à Leone X quidem innovata * , sed 
âneprsjudicio declarationis démentis V quœ incipit, Meruit^ remque 
eomem ad traditionem antiquam ac majorum placita reduci placuit. 
Neqoe nostri rePugiebant , satis sibi conscii , quàm procul ab antiquft 
patram traditione , atque ab Ecclesiœ gallicans sensu nova hœc ab- 
foissent \ seque omni ex parte tutos arbitrabantur , dummodô Boni- 
ficii Vlll constitutio nocere non posset. Et certè fateamur est necesse, 
Dec stare potuisse , qus solis allegoriis atque accommodatitiis , non 
litteralibus genuinisque Scripturse interpretationibus niterentur. 
Qoale enim illud est , de romani PontiGcis supremo judicio : Spiri^ 
tidiê hamo d neminejudicatur*; tanquam hic spiritualis Homo, apud 
apostolum fuerit romanus Pontifex, non autem quivis christianus, 
qai Deo per Christum in spiritu serviat ; aut illud, ad duo principia 
refdlenda magis sit ^ppositum , non in principiis, sed in principio 
fedtDeus cœlum et ierram^ : aut quorsùm pertinebat hue duo Mani- 
chsiadversa principia allegare? quasi du» potestates, ecclesiaslica 
ac civilis, adversœ essent, non sociœ ; aut ita supremse in suo ordine, 
at nec in Dei potestate essent, neque ejus providentiâ regerentur. 
Qoe si quis ad litteram tueri voluerit , nœ ille se omnibus deriden-* 
dom, non jam confutandum prœbeat. 

ùeterûm quod decretalis Âferuit, soli Francorum regno consulit, 
causa esse potuit, quôd bulla Unam sanctam , occasione Francici 
exorta dissidii , Francorum regnum maxime petere videbatur. Hue 
accedit quod cum Germani, Angli , aliique in temporalibus colla sub* 
didissent, Franci existimabant super alia régna, hujusce regni digni-* 
tatem ac libertatem à regibus ac majoribus suis fuisse defensam : 
qoippe qui christianissimi , pariterque fortissimi, in spiritualibus 
quidem romano Pontifici maxime omnium paruerant , in tempora- 
libus verô minime omnium huic potestati se obnoxios fecerant. 

CAPUTXXV. 

Reliqua BonifàcianI dissidii acta : gallicana iotacta : Bonifaciana à successoribuft 

antiquata. 

Qus supersunt in Bonifacianâ contentione leviter transilimu^* 
Anno 1303 , prodiere in Philippum duœ bullœ , quarum initium est : 

Aleo. X, Bull, Pailor aler., t. ut. Conc, col. 3I3.— 1 1 Cor,, u. 15.— s Gtn,, x. l. 


63 *    DEFENSIO DECLABATIONIS 

VtT prace$9Uê noftros, et Nufer ad audi^fUiain, quibus dedandMur 
Pbilippus mut/tplta exeommymiç^UiofM censtrietus ^ sed e», teste Baî-« 
^aldo , jussu Clem^ti^ V eiwœ 0xpuQct«que sunt ^ 

Conscripta quoque fuerat depositionis sententia , adeèque horum 
Q^niiiuni d^ri memorîam , ac levissima etiam vestigia plaçait ; ut 
haee seoteotia , eodem teste Raio^p*, €fwa cêeœpumeta sUj quamm 
pranuntiata non e$set. Sanè Bonifticius, antequim eam s^fitentîaai 
promulgaret, Âlbertum imperatojreœ sspè à se rcgectum, omni studio 
atque industrie constabiliverat in eo idoneum suœ sententiae execu^ 
torem , regnique Francici invasoran naetum se esse arUtratus. Qoa 
firetus prsesidio » cùm extrema ofaooiia moliretur , captus ipse Anagoi» 
per proditionem civiiw , Columnar^mque et aUorum , ae GiûUdfltt 
prss^tim Nogareti infandu^i scelus, piuil6 post obiit. Irftne ac furore 
pepcitus , ut memorapt, an moarore oppressas, an alià causa , nîhil 
ad nostram qusestionem ? Quàm autemi oinnîa impotcmter et inten-* 
peranter egerit adversûs Philippum, vel id abundè testatur, quôd 
Cfus successores lea stattm pro irritis habuere ; ac Beonedictus XI , qui 
ei proximè successit, PhiUppo necpetmti, excommunk^tionea» re- 
I^avit , absolvit etiam episcopos » barones , et alios eàdem caosft 
excommunicatos à Bonifacio ; privilégia regum. cbristianissimorum 
ab eodem suspensa restituit ; denique sponte rescîdit quidquid Bo* 
lûfaciusin regni regisque dignitatem fecerat*. Clemens verô V omoin 
ejus gesta h^jus occasione dissidii erasii, expunxit, antiquayit» 
resque eo loco essç decHtravit, quo fuerant ante ea gesta decretaque. 

Le^mus in regestis regiis ad Benedictum XI , Bonifacii suceesso- 
rem , mullas expostulationes éditas per fratrem Petrum de Peredo, 
refigioslssimum virum , Romam à Philippo missum. Is ergo conque- 
ritur multaà Bonifacio gesta, quœ à sanctorum Patrum moribiis 
abhorrèrent. In bis ergo hœc babentur : « Temporibus Patrum non 
fieri solere jura ad nu tu m oculi, ut diceretur statim : « Absolvimus 
cannes in talibus provinciis conslitutos, ut nonobstante sacrameoto 
et juramenlo fidelitatis quocumque a4stricti sunt, obediant tali prin- 
cipi amico noslro. » Âddebat, neque illud,dici solitum ^ : « Quôd Papa 
est dominus spiritualitatis et temporalitatis , et quôd graviter pecc^t, 
qui hoc non crédit ^ et 'quôd à temporalibus regum appelletur addo- 
minum Papam : » et quanquam romani curiales non hsec diserte 
asserebant, noslris tamen, summs&rei intentis, non ad alium per- 
tinere scopum Bonifaciana décréta videbantur. Hœc ergo conqueritur 
legatus regius, subditque : » Dicitur in Franciâ, quôd non restât, 
nisi quôd Gat una constitutio , quœ œquipoUeret omnibus , quôd 

tHltt, du Dit; p. 98. 166 ; Rain,, an. ISII, n. $9, 40.— « ila/n., ib», n. 44, 49.— » BUL, e\c^ 

^ ÎW7, 208.— 4 Ibid,, p. 212, 213. 


CLEUI GALLICANI, LIB. III. 63 

msn^ ideriei et laici easeint miniatri duntazat ad mitum sumini Pou* 
tfficii, eorumque qui pneaiideQt. » Quem loeum sic concliidit : « H»o 
iQteoi omsîmUia non Sdbant teBiporibussanctorum Patrum ;sed de 
TitI et iK^^tate <)l€trioormn ^ et defensioae libertatis eqclesiasticœ et 
joiiam fiebant coi^titutionea ^ cum pœnis ^Gommunicationis et in^ 
ia^cA'^ » ut profeotà doeeret quœres, eccIesiasUcœ spilieet, quibusve 
pœnis , nempe ecclesiasticis , excommuoicaUone et interdicto sanci-i 
reotor. Itec nomine régis significata Pontifici, neque improbata sunt : 
adco irreprehensibilia videbantur. 

Cetera quse iu l^oc negoUo gestas^nt ad àlium patinent locum ^ 
Qaôd aotem ad banc quœstionein spectat, bœc summa est : quidquid 
Booifacius VUI edidit , ut regiao) potestatem , quoad temporalia, sibi 
ohaoxiam faceret, non modo à rege regnoque Francorum , totàque 
Ecdesià gallicanft rejectum ; sed etiam à summis PontiGcibus anti- 
qoatam fuisse : quod autem rex regnuoMiue, etgallicana Ecdesiaeft 
dere professa est, et à summis PontiGcibus illsesum permaaere, et 
seoipiterDCB hominumiQeiQoris consecratum ; datumque est omninô 
sascôlis aecuturis exemplum illustre, doctrînaxn Scripturft, antiqui- 
Ute, traditione nixam , quocumque nomine » quàcumque auctoritate 
oi^goatam , œterno atque invicto robore in Eoclesiâ catholicft ma- 
Qere oonstitutam. 

Hsc ex publicis ge^tis bausimus. Jam si excutimus quœ privati 
doctores aeripserint, inveniemus id iEgidii romani aliorumque theo- 
logoram summà consensione defensum * : « Clavium potestati nid-* 
lam temporalium potestatem à Domino fuisse adjunclam : nunquam 
iaTeniri sedisse apostolos,, ut de temporalibus judicarent, nec pe- 
tiisse ut rc^es et principes eis in temporalibus su]]|jacerent, aut da 
ejosmodi respondere. deberent : falsum esse et invalidum , neque 
Francis ferendum , quod de Cbilderico per romanos Pontifices de^ 
posito, et Pepino per eosdem subslituto Jactaretur : falsum item 
quod de Iranslato à Grœcis ad Francos imperio*, neque à Papa esae 
trandatum imperii veritatem , sed nomen ; cùm Carolus Magnus jam 
Twask potiretur; quodque blc factum est, qualecumque fuit, non 
fuisse foctum per solum Papam , sed populo acclamante et favente , 
cujus est se subjicere cui vult, sine alterius prœjudicio , et ex causft 
oecessarià pro sut defensione ; neque trabenda in exemplum , quse 
Postea in deponendis imperatoribus facta sunt, postquam iUi Pap» 
ut domino paruerunt : tum verô hœc omnia nibil esse , quod sunt 
argumenta de facto, et dicunt quod factum sit, non quod fieri de- 
I>eat; » aliaque ejusmodi quœ mirum edt ad ea saecula permanare 

* /nA. L X. c. «T. — t jEgid, Rom,, qumH. disq, arl. nx ; Find. MaJ„ I. n. c. 31; Joan., de 
^OF., dtpoL Reg, et Pap„ c. 15; ibid,, p. lOT, et alii pa». 


64 DEFENSIO DECLARATIONIS 

potuisse, cùm tôt depositionum exemplis, tôt falsis donationibu^ 
CoDStantini , Ludovici Pii, aliisque tôt falsis historiis, tôt novis pec 
tolerantiam aut consuetudinem inductis, ^u veris, seu pnetentis, 
colorati'sque juribus undique premerentur ; ad hsc in sumnià jaris 
publici ignoratione versarentur : ut profectô bœc intégra et suia , 
non nisi ex antiquœ traditionis robore et cursu , oppositas moles evi* 
cerint, et ad eos usque perruperint. 

CAPUT XXVI. 

Joannis XXII successorumque  acta advenus Ludovicum Bavarum imperatorem 
summatim referuntur , nec ad nostram quaBsUonem perlinere ostendontur. 

Quse in Ludovici Bavari imperatoris electi depositione gesta sunt , 
ad nostram quaestionem vix pertinent ; cùm iis f^cta sint juribus, qms 
ad imperium romano-germanicum speciatim spectent : rerum tamen 
summam perstringemus , ne quis suspicetur latere nonnihil , quod 
causœ nostrœ odiciat. 

Ânno 13l4^,Henricus Luxemburgicus imperatorobiit.CIemens V, 
decreto edito , cujus est initium : « Nos ad quos romani vacantis im- 
perii regimen pertinere dignoscitur, » Robertum Sicili» regem, quoad 
electus imperator à Sede apostolicfl fuerit approbatus, vicarium im- 
perii ad Sedis apostolicœ beneplacitum constituit, sed in Italià tan- 
tùm, quôd Germania haec jura non agnosceret K Nec ita multô post 
obiit Clemens. Sed vacante Sede , Ludovicus Bayarus et Fridericus 
Âustriacus discordibus electorum principum suffragiis, reges Roma* 
norum electi sunt. 

Prolata à Rainaldo^ acta testantur , dictam communi septem elec- 
torum consilio electioni diem^^, adfuisse omnes Francofurtum , in 
loco consueto, prœter Henricum Coloniensem archiepiscopum et 
Rudolphum comitem palatinum : prorogatum horum gratiâ electionis 
diem : citatosque. illos, ut.ad eum convenîrent, defuisse : Ludovi- 
cum Bavarum quinque reliquorum concordibus suffragiis fuisse 
electum. 

Satis constat Fridericum extra Francofurtum à Coloniensi et Pa- 
latino fuisse electum. Sed ii obtendebant è quinque electoribus, qui 
Ludovico suffragati essent, très fuisse, de quorum jure esset con- 
troversia'; ac parem utriusque electi conditionem fuisse : quo Rai- 
naldus contendit litem à Papa fuisse dirimendam. Vacabat intérim 
apostolica Sedes. Anno 1316, Joannes XXII electus est*. I^ Ludovi- 

* Sive poiiûs an. islS, mense Aaguito. 

* Rain., an. I3i4, n. 2.— « Jbid,, n. 18. 
•• 19 Oclob. 

3 Rain., an. i3i4, n. 25.» < Jbid., an. I3i6, n. lO. 


CLERI GÂLLICANI, LIS. III. 65 

com Bimurain eleetum ad pacem cum Friderico electo adbortâtur i 
neatram ooa&nnat Anno 1317 , vacantis imperii regimen ad roma- 
nofli Pootificem esse devolutum pronuntiat, « cui in personâ Pétri 
terrenîfimQl et cœlestis imperii jura Deus ipse coipmisit ^ : » quo jure 
Tkafàun Résignât vacantis imperii , sed in Italift tantùm ; cùm tamen 
Mri jma^si seriô aU^gentur, ad totam christianum (M4)em protendi 
eoQstet. 

Inierea Ludovicus et Fridericus de imperio in G^manii ferro de* 
«nebaot. Anno 1322, Fridericus magno prslio victuscaptusque est ; 
LncbTîciim Joannes ad clèmentiam adhortatur, suamque operam ad 
picMa cooeiliandam offert '. 

Victor Ludoyicus, anno 1323, pergit ad Italiam , tueturque eos qui 
Pontifid displicebant ; imprimis vice-comités * Mediolanensis du* 
catâs invasores , ab eo excommunicatos. Quo ioco hœc babèt Rai- 
naUus : « Inde lis in Ludovicum Bavarum , ac legibus in eum agi 
oœptam est. Prsecipua accusationis capita hsc erant : Ludovicum 
disoofxlibos electum suffragiis, antequam ea controversia dirime- 
retor k Sede apostolicà , imperii administrationem corripuisse ; alte- 
mm, quod maxime Pontificis animum asperaverat, Galeatii, quem 
hostem et h«resi contaminatum pronuntiarat Siedes apostolicà : tum 
perdodiiam Ferrariensium patrocinium suscepisse '. » Itaque bis de 
caosis auctoritate apostolicà Ludovicus ab imperii administratione 
est prohibitus , quoad ejus electionem Sedes apostolicà approbasset* 

£x iis profectô constat banc controversiam non ad regum causam 
genênitim, sed ad imperii romano-germanici singularem ac p'roprium 
sUloffl pertinere. 

Eodem pertinent ea , quse sunt ineundœ pacis causa , à Ludovico 
BaTaro ultro oblata Benedicto XII , Joannis successori , de limitandà 
in Itatià et Romœ auctoritate imperatorià , et ut idem Ludovicus , si 
pactisnon staret, excommunicationi , interdicto ac privation! subes* 
set* : qus quidem vel ad imperium romano-germanicum , vel ad 
Lodovid personam propriè et singulatim spectant. 

Intérim Ludovicus sœpë et publicè , actis editis, est contestatus ea 
JQra, qu® sibi Joannes XXII in imperium vindicaret , à se et imperio 
ïMm agnosci , imô improbari ; extatque solemnis electorum princi- 
pam Domine ad Benedictum XII , anno 1338 , édita declaratio'^ , quâ 
^drersùs Joannis XXII décréta contestantur , « quôd vacante romano 

• JUia^ iB. isi7, D. 37.— t md., an. 1333, n. 30. 

*EnalgitieUiiionioi dacei bcUoniê, adTersûs quam goelpha proPontifloe slabant Cor 
*o^ hc facUooet , qam luliam in duat partes diutlwimô dittraxerunt , guelpha ei gibeUina 
**ate fiMrfnt , non tradilnr, quanquim quidam bit torici mulu de earam origine , conieoUu4 
^^ Baglt qnàm scientiâ , oarraTerini. ( BdU, Parié, ) 

• toi„ an. 1333, n. 30 el Ibq.— 4 /^id^ to. 1330^ n. 4».— » CoW. Con$t, imp., uwu i. 

XVI, 3* 


«s DEFETfSlO DËCLARÀTI0NI8 

intperio , â qui eligitiir eèncorditer , Tel à majore parte tantâm dec-* 
tonna , pro régie ftomanorum ab omnibiM est babendm^ et quôd nec 
Aomliàtioiie , approbatioiie, coûflrmàtiôilé, consejoau, tM auôtoritato 
Sedîs «pœtdiicœ , super admttiffitiiltione bonorum et jurium itnperli 
mdiget , sire titulo regio «seumeiKlo ; quodque Jura et bona împerii 
admiliistrare iioterit de Jure et consoetadine, nuHft Sedia apcistdKci& 
super hoc licentiâ habitA, vel obtentA. » Hœc igitur omnia osteûdisae 
eotitenti , eo quo suot 4oco , intateta rèlhiquitnus. 

Qu6d autem Ludoricus Bavarua Joaonem XXII tiieresis accuâRitam 
dqK»uerit , fœdom antiptapam aubatituerit , iPYancisoaûos adrersùs 
PontiQcem juverit; hœc, à tanto principe exasperàto lieèt fteta, 
lugemos. 

CAPUT XXVII. 

De Navarrse regno Hispanls tradito : item de Joannà Albretanà , hasresis criinine, Bob 
priirationiâ pœna Romain à Pio IV evocatà , qnod Galll tmprobarlnt ac prohlbaerial. 

Quod à Julio II , in deponèndo Joanne Albretano Navarrœ rege ^ 
factum ease dicitur, id et Hispani varia referunt, et nuUum hujus 
rei diploma proferunt ; et qualecumque est, sive sub brevis bullœve, 
aut sententi® forma ; Joannes Mariana , hispanus Historicus celeber- 
rimus, subreptitium et nuUum fuisse significat*, totamque rem, 
verane an falsa sit, Odoricus Rainaldus sub dubio relinquit, apud 
quem etiam videre est Mariant aliorumque historicorum Iocos^ 
Henricus verô Spondanus ex temporum nous diploma faisi couvin- 
cit*. Quôd autem à Julio II, anno 1512, 12 kal. Aug. in Laleran'enâ 
concilio de Ludovici XII sociis , quorum numéro Mavarricus erat , 
decretum est editum, ut excommunicarentur, et omni dignitate 
privarentur, nisi ab eâ societate discederent, Spondanus idem do- 
cet^ , primùm haud œquo jure fuisse editum; tum verôHispanis, ad 
Navarram occupandam nibil prodesse potuisse , multis quidem de 
causis, eâque imprimis, quôd, nondum elapso tempore ad resipiscen- 
dum dato, Navarricum regnum i Joanne innocuo et repente oppresso 
desertum , Hispani invaserint. 

Addit Garoli Augusti ** et Philippi II notissimas gravesque do 
htqus regni possessione légitima Quctuationes \ adeôque abfuisse ro- 
manes Pontifices ab eo, ut regnum ^(avarrœ jure ad Hispanos transia- 

1 Hatn„ an. isis, n. 60 et teq.— • Spond,, eod. an. lom. ii. p. 296 et leq. 

* Spoadtoas docet Hispanos bisiorioos dicere altum aliud. El quidem bie narrât illas punit- 
fidoi buUiu datas TuIsm la februarli , ille i MarOi , aller même Julio , aUatas aulem RomA 
dunlaxat même jéugiuio , aut retentas Romis , aut h Fetdinando oceulias , qui eas non otten- 
dit , nisi posttfwm regnum oeeupatum fuit, Ctsterdm nnihu historiens dieit se ridlase bullam 
bane inlegram,attt saliem itlius allquam partem : boc tantdm omnes referunt, quod tàmk ei 
andiiione aceeperant. ( EdU. Parié, ) 

** Ainnt Garoium V, morti proiimnm , Phinppo H In mandatls dedliie, m Natirrv regituia 
reitituerel, et Pbmppain U morCeàtem «adey juMà dedbie PbiUppo m. ( EàU. Fari9é ) 


CLCftl GÀLLIGÀNI, LIB. IIL 6T 

tan Atiw crêdflretrt , ut Pius IV , Antonhim Borbonium Nararr» re« 
fBÊyWKB» 15B1, ad obacKentiam pro regno Navarr» admîserit : quod 
MUiiiai hûtoriannâ mcmOHieiifis constat. 

Qttre^9â depooitio atqoe trwélatio, qro aola memoratiir ad effec- 
taiiflqiieperdtiéla, ab iprisHispaiiis iiliqaa , ab aliis dubia, ab aliis 
l^da^Qaiii iHomeiib PontiHcibiis nulfai «sse joAcatur. 

Qaè ftetam est ut idem Pfds I?, anno 1563 , loannam Albretanafn 
AMinA ^dnfii , Qt reginam Navame, hœreais causft Romam dtaret ^ 
9éb pœsft priTaHoiris regni , nîsi st jndieio sisteret ; quod quidem 
CffolasIK probibult, ac toderat» cognatœqne, injurift communi 
etiim Tegjim imôeatafis pennotus, toielam suscepit : cujus ettam 
jmà , • cùm netoriens dutkitns Oisèlhis , tune Roms orator regius , 
grtrtter eâ de re apud Pontificem expostulasset , et regem injuriam 
lAm, qnalem majores sui nunquàm inultam reliquissent , minime 
Uonan ostendisset , tandem obtinuit , ut diploma jam in Urbe so- 
hiimiDore pablicatum rerocaretur, et omninô induceretur , ita ut 
Ittter Pfi 1? oonstRutiones bodiè minime reperiatur. » Haec Thuanus 
Nfcrt* ; qum adeô certa sunt, omnibusque liistoriis comprobata , ut 
Aiisainpitûs laborare sit supenracaneum , liqnidumque omninô sit 
AvKos ab eo abborruisse, ut qmdquam adreges deponendos pon* 
fiMo nomme moveretur. 

CAPUT XXVIII. 

^ V rt Gregorli XIV décréta In Heniicum IV , Pfavarrœ ,.ac postea Francorum et 
KiVin» regem , qaoad teaiporalta nullo loco habita : à Clémente VIII absolutia 
tM«ft Heorlco IV nuUà rehabilitationis menlione , ut régi impertitur : oblter 
BoUtQr , qoi adversûs Declarationem gallicanam de Lihertatibiu galUcanis scripsit 

Anoo 1585 , Henrico III rege , Sixtus V, edito diplomate, Henricum 
BûriMmiom, Navarr» regem, Antonii et Joannœ filium, ejusque 
^puUom Hoiricum Borbonium Condaeum , tanguam hœreticos et in 
^tmnm relapsos , ad hœc bereticorum fautores ac defensores publi- 
^9 ac fidei catholicœ bostes proscripsit ^ : Navarrum eo regno, 
^ Benearnensi principatu excidisse : utrosque ad ullum principa* 
1^, ac maxime regnum Francise jure hœreditario capessendum 
'l'ulHles declaravit : quod decretum rex , Francique omnes molesté 
tolerunt. Quôd autem , tune temporis conjurati , seu Ligœ, ut vocant, 
^ddJcU , catholicœ i:eIigionis obtento studio , multa in regem move- 
'^t eamque ut suspectum bœreticœ pravitatis apud vulgus tradn- 
^^wt, Navarrusque et Gondœus Galvinianse factionis duces bellum 
^ inferrent ; « ideô , ut ait Thuanus *, qui circa regem erant , sati^ 

n!!^' *^' i^xzni. tom. ix. pig. 2T« ; nd, Hb. xxxT. tom. IT. p. 58lt edU. GtU^ 1T&4. -r 
'^*>^Ub. LiJULU, pag. SS» et Kq.— i Ibid., p. ST«. 


6g DEFENSIO DECLARATION IS 

pro tempore babaerunt , cayere ne decretum uspiam in rcgno pro^ 
mulgaretur, aut ejus ratk) publiée haberelur \ • quod infirmum quH- 
dem , et priscœ circa eas res Francici regni fortitudioi baud salis 
coDgruum , satis tamen demonstrabat quàm bœc nuUa putarentur. 

At Kavarrus programmate in ipsâ Urbe ac celebrioribua cjus locis 
affixo , multa egit io Pontificem , ac publiée declaravit , appellare se 
ab hoc decreto, quantum ad regni jura attinet > ad çuiiam Pariom 
FrancisD , quorum ipse princeps esset , primus scilicet regii sangainis 
princeps , quantum autem ad bœresim sibi objectam , ad universale 
concilium ^ : quibus id perfecit , ut ipse Pontifes talia intrépide au- 
sum ac gnaviter exsecutum , magnanimitatis nomine collaudarel. 

Gœterùm nihil ad nostram quœstionem, si quid suœ contestation! , 
hujus quo adhuc tenebatur, erroris asperserit. Gertum iilud corda- 
tioribus Francis probatum, quôd Pontificem de jure regnandi decer- 
nentem non tulerit : adeôque hœc décréta pro irritis ac nuliis apud 
nos habebantur, ut Henricus 111, cum Henrico Navarro pace compo- 
site , eum baud minus pro primo regii sanguinis principe agnosce- 
ret, et socium adversùs conjuratos regiae familiœ hostes adbib^^, 
et moriens successorem lege Salicâ renuntiaret ; cui sententiœ flos 
nobilitatis etiam catholicœ , multique etiam sacrorum antistites ad- 
hœrebant, Henricumque IV regem agnoscebant *. Neque Gregorii XIV 
decreto, 1 Martii 1591 dato , à régis obsequio deterreri se passl simt^ 
imo diploma illud , quod de temporalibus factum , pro apostolico et 
ecclesiastico non habebant parlamenta , quae ut religioni , ita régi 
regnoque fida , regiâ auctoritate Gaesaroduni Turonum , Gatalauoi , 
et Cadomi residebant , vehementissimis sententiis proscripserunt * : 
temperatiùs praesules conventûs Autrici Carnutum habiti decreve- 
runt ; « et tamen ex auctoritate Scripturse sacrse sanctorumque de- 
cretorum conciliorum generaliûm, canonicarum.cbnstitutionum, 
perpensis sanctissimorum Patrum exemplis , juribus , et libertatibus 
Ecclesise gallicanae , quarum prœscriptione decessores sui episcopi 
se , adversùs ejusmodi conatus semper tutati sunt ; eapropter inter- 
dictiones , tàm in forma quàm in materift , nullas et injustas , et sug- 
gestione hostium Franciae factas declararunt , salvo cuitu et honore 
qui romano Pontifici deberetur. » Decreto dato duo cardinales, Ca- 
rolus Borbonius * et Philippus Lenoncurius, qui sacro conventuî 
prseerant, subscripsere : acta hsec sunt anno 1591 , ab iis prsesuli- 
bus , qui régi regiœque familiae adhserebant. 

Quo ex ioco , ut id obiter memoremus , ille confutatur qui adver- 

t Thuan., I. Lxxxn. p. 877. ^i Ibid,, zen. t. z. p. 67S ; Fid. t. zi. 1. zcrn. p. i etseq. et 
1. CI. p. S4S.— 3 Décret. Boclu, I. ii. tit. zti. c. S et seq.; Thuan., 1. ci. p. 367, 370. S74. 
* Fratrii flllui ilterioi ctrdlaalii Borbonii , qui Zlgcc rex fueraU 


CLERI GALLIGANI, LIB. III.  . 69 

sus gaffictnam Declaratîoneiii de LiberMihm guUieanis trackUum 
edidU âuctor anonymus. Is eoim primum caput gallicaaœ Déclara^ 
tioois oppugnaiulum aggpressus sic incipit ' : « Difficile intellectu est, 
1^ ratiooe illuslrissiiiii antistites gallicani , libertates Ecclesiœ illiii9 
Rgai^iefeBdeiulassttscipieates, à propositione auspicati sint, qua 
jitri Ecclesis potiùs adversatur. » Nempè id iutfCr Ecclesi» jura revo-r 
cat, ut potestate clavium reges deponi possint : quœ jura gallicani 
pnesnles ignorabant, partemque libertatis Ecclesis galUcansB in bis 
proUbeodis juribus reponebant ; quippe qui intelligerent libertatem 
gallicaiiam priscis juribus contineri \ quœ his essent superaddita , ea 
ad UuliaDdam gravandamque Ecclesiam pertinere. Sed nos eum vi« 
mm, qui de libertatibus gallicanis ludat potiùs quàm disserat, omit*» 
lifflos. Nobis sufficiat quôd gallicani prœsules in hftc novissimâ De-*- 
dumtione majores suos secuti sunt -, eosque praesules régi regnoque 
fidos caeteri deindè complexi sunt omnes. Neque enim attendi débet 
quid pars adversa senserit ; quippe qu® jam indè ab Henrici III tem*- 
poribus , religionem fœd® rebellioni obtendebat : non , înquam , at- 
tendi débet, quid illi senserint vel fecerint, qui Guisianos, si Deo 
phcet, Gapetis regibus, sanctique Ludovici posteris anteferrent, 
ffispanicisque artibus , imô Hispanico auro corrupti , ad bœc Ligœ 
fororibus dementati , Hispanos Lotharenosqueseesse, quàm Fran- 
008 malebant. Itec ergo febricitantium deliria contemnamus , quid 
sini et pacata Francia fecerit ac senserit^ attendamus. 

Coaversus adcatbolicam fidem rex, omnium clementissimus atque 
fortissimus, à Reginaldo Belnensi, arcbiepiscopo Bituricensi, ia 
Sancti Dionysii celeberrimft toto orbe terrarum ecclesiâ , ad Ecclesi® 
Citholicœ gremium admissus est *. Quœ cùm à Sede apostolicà com-* 
prcdlMui ë re esset, Henricus se quidem ejus Sedis auctoritate ab hœ- 
reâ absolvi supplicavit, missis ad Glementem YIII procuratoribus ; 
^ de rehabilitationc , quam vocant, agi vetuit , indignum id gailicà 
intestate ratus : neque Franci, etiam conjurati, aliter sentiebant; 
qoippe qui, rege converso, in obsequium certatlm ruèrent, nullà 
Sixtiani et Gregoriani decreti ratione Habita. Tentati procuratores , 
lacobus Perronius , Ebroicarum episcopus designatus , et Arnaldus 
Ossatus , postea cardinales \ « an coronam ad pedes Pontificis vel- 
lent deponere , ac per iilud signum quasi regnum Francise in ejua 
inanus consignare , quôd ille se pro rege gerens , quamvis à sanct& 
Sede jure successionis privatus, contra divina jura et humana occu-* 
passet; quam coronam post illam summissionem in capite procura- 
torum mox reponeret. Verùm illi ab eâ conditione se valde alienos 

* Tract, de libert., etc., lib. it. cip. i, n. 1. pag. 1&5.— t Thwm^ ilb. cfu* tom. zu. ptg. %% 


tO .  DErENSIO &ËCLARÀTIONIS 

éfttenaérunt, tùm dtcereot : Rdged Fmn^te^ quantum ad juiiKBe^ 
tionem speoiat, nttllam «gnoseere soperioUBm ; nieque ter6 ptli pease 
Franeos , ut t-eges ipsonim ulM se tmquam êuperiori summittaiit , 
iiie prsBscHtlm âobiMbitem : ac kmgè decipi eos, et iu reram nostitt-* 
mm cogUatione toto oœk> errare, qui aHter eredmt : uain Mtn id 
eos sibi persuadera , qui de regni usurpattene c^itaât. « 

Gàm autetti « Pohtirex abs(rintiotieai ab eptocopis galticatiis goih 
eessam , tauqaam uuHam et irritam rereeare deerevisset , procura- 
tores assentiri noluerunt : cùmque atiimô perteuderet Pontifesc y et 
frustra absotutionem suam peti aut dari dieetet , si prior taKda ma- 
neret, non approbatt à procuratoribuS rerocatione : conventum nt 
statim in decreto pontiécib ea dausula adftceretur, qui Pontifex 
cUncta religionis aeta, qute ib person& régis seeuta, et qu» per 
Ipsam faeta erant , vi âbsolutionis in Francîft concess» probaret et 
eonfirmaret , perindë atqne si ]am tune i Pontitice rex absototos 
esset. Qui in reeautè à procuratoribus servatum fuit, ut tantûm ad 
reKgionis aeta oonfir matio porrtgeretur ^ *» Adeo quidquam quocum- 
que prœtextu , dtea temporalia attentari refugiebant. 

Omni ergo temporalium ac rehabilitationis omissft mentione , im- 
p^ilBd vQïlenti régi conditiones, quse regtœ majestati conventrent *; 
revooaUe Sîxti V et Gregorti XIV censurse , quod nostri de excom- 
Inunieatione intelligd)ant ; permissam alits ut de solntâ quoque 
depositione interpretarentur, nullft licëtejus fkctà mentione, ne quîd 
liovae rei , vel eo prœtextu , inqaieti homines conarentur. Cœterùm 
à Clémente nihil aliud factum est , qaàm id quod unum rex postula- 
Verat : « nempè ut Henricum regem i rinculo excommunicationis , 
quâ , ex cau^ bœresis erat ligatus , absolveret *. » Res autem ita 
gestsB sunt, ut nemini catholico , aut etiam ecclesîastico fraudi esset 
4uôd regem needùm eatholicum , rôtis potiùs quàm armis ad ve- 
ram religionem vocarissent, atque intérim coluissent, ut qui optimo 
jure ex SalicA lege regnaret ; fuitque rex sumnîa postea apud omnes 
catholicos principes Sedemque aposColicam auctoritate et gratift. Ex 
Thuano ha3c referimus eo libentiùs , quôd iHe nihil aliud quàm aeta 
pubiiea , certaque hujus rei , apud nos celebris , monumenta retuKt. 
Qas si cui rerum nostrarum nimis imperito suspecta sint , apud 
cardinalem Perronium omnia inveniet suo ordine recensita '. Tpsa 
etiam bulla démentis YIII abundè testatur Henrieo IV Magno abso- 
lutionem ab hseresi , ut régi ab omnibus ipsoque Pontifice agnito , 

« Thtum., lib. CTU. Unb. zu. p. 47S, 4T«. 

* Perroaiom ei Osuuim procuralores regios «ccasat Mizt&iT, ptram fei^simililer , qoaii 
tltlMent absolutionem in FrancUdium, ui nuUam et irrium reroctri, qoof qnidem ipie 
Thuantu bâc calpt libérât, ut mos f idimoi. ( Bdit ParU. ) 

a Thum., U cm. u xu. p. 4T|. •« i OEuv. di9, de Du Pcrr., p. m tX f eq.; p. ISI et f^. 


CLteRI GALLI(ÎA)VI, LÎB. IV. ^1 

iMiatém iXmà ftiitte frâpertilum. Hm qoAtttAm eft vàleânt, ad 
mÊreBêm Eodédte l^iIfieÉiMé , àe FnMèkn regni de supremft in 
lÉnpdMibiis soêqné iMo otmoiift potestate aententiam ; qbàinqué 
«L Ml Hqvidè éonatèt, ^onqnim ab eà destititros, qui Verè sint 
RmcM ttomiiiis ac generia , omnes i^ se vident. 


LIBER QUARTUS. 

4^ A GEEGOUd VII TÉll^ÔRIBtS RBS IN CONCILIIS (ECUMEXICIS GESTJS RÈFERUNTUR : 

kù GkPCf MMJII ^ALUGANifi BECLARATlONIS. 


CAPUt PRIMUM. 

dm xxni eoneilli Lateraneasis III, ddb Alexandro III, quo pœnœ temporalef 
advenus hsreticos deceraantar : Ibl distinctio notabilis , eorum quœ Ecclesia per 
tt, et eoram qaae gerat prlncipum a^jnta constitutionilras : bine lax huic et alila 
^■sdem genecis secutia canonibas : his decretis prlncipum consentos intenreniit 
fo&tus : hinc qaoqae certa iUls auctoritas. 

IVMtqaaiB exposuimua , quœ propriè à romania Pontificibus drea 
tappendem poteslatem ordttiandam deponendamque ; nimc qiM 
«Mem de re in conduis oecumenids geste sint, esplioemus. 

Mnuisiaotem occurrit Làteranensis concilii lil , snb Alexandro III ^ 
«mo 1179;'<^ut xxvu ; de Hœretieiê \ Quo capite affirmant doé^ 
et exerceri indârectam potestatem , dùm auctoritate condiii adversùs 
ABrigBQses tueretices , eorumque stirp^n Brabantianos et alios , in- 
cmBis , cœdibos , popdlationîbus omma dévastantes , fidelitatis et 
ohseqoii juramento saneitum obsequium reiaxatur, et subditi se» 
nasalli à dominorum potestate absohruntur. 

lliror, qui ista objidnnt , non saltân advertisse quo fonte pro- 
ihunit. Sane initium bujus capitis, ex sancti Leonis epistoM xotii 
eicerptuiti , sic habet * : « Sicut ait beatus I..eo , licèt ecclesiastiea 
disciplina sacerdotali contenta judicio, crtientas non eflteiat iritio^ 
MB ; catbolicorum tamen principum constitutiobibus adjuvatur, ut 
ifepè quœrant hoinines salutare remedium, dùm corporale super se 
iMaont evenire supplidam. » Sic Patres Lat^nanettses sobtiliter 
<fiseemunt id quod pertinet ad meeréoêah judicium , ab iis in qui- 
tes Ecdesia ad corparcde suppliemm catholieorum priiUsipfUn cofiilt- 
Monibiif adjuvaiur. 

His positis , jam utrnmque remedium à sacro concilio ad versas 
iuN^tkos adhibetur ; nam et illi et illorum fautores anathemate 
poniuntur, societate fldelium , sacris oblationibus , christianft seput- 
turà privantur , quibus continetur sacerdotale judicium. Tùm spiri- 


72 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

tualibus expeditis, expediuotur eUam corporalia supplicia, qaibotf 
Ecclesia principum canitUiUionUms adjmatur ; ex quo fonte htoù 
profecta suDt : « Rdaxatos autem se noveriot à debito fideliiatis et 
bomini et toUus obsequii , donec in tantA iniquitate permanserint , 
quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi : ip^ autem cuactisqoe 
fidèlibus , in remissionem peccatorum injungimus , ut tantis cladibus 
se viriliter opponant, et contra eos armis populum christianum 
tueantur, confiscenturque eorum bona, et liberum sit principibuSy 
hujusmodi homines subjicere servituti. » Quôd ergo bœretici sua* 
rum hominio ac Qdelitate priventur ; quôd in servitutem redigantur ; 
quôd armis oppugnentur ; quôd eorum bona confiscentur; ea sunt 
quœ Ecclesia , non sacerdotali judicio y sed fviadpMim constitutionUms 
adjuta decemit. Quare locus iile omninô nos juvat, cùm ex eo videa- 
mus temporalia supplicia, quœ hic corporalia , spiritualibus sciliceC 
opposita, nominantur, ab ecclesiastico ordine, non nisi consensione 
principum attrectari. 

Quôd autem bellum in hsereticos omnia populantes injungunt m 
remissionem peccatorum ; atque id bellum suscipientibus , biensdum 
de pœnitentià injunctà relaxant, ecclesiasticae est potestatis : neque 
hoc decreto sibi tribuunt armorum inferendornm potestatem ; sed 
iis praecipiunt, qui banc potestatem habeant, ut si modo Ecclesis 
indulgentiâ uti velint , eam potestatem ad baereticorum furores com^ 
primendos adbibeant. 

Ut autem conciiii Patres hominia , servitutes , conGscationes sibi 
potiùs, quàm amorum potestatem vindicent, ratio non sinit. Quare 
est necesse id stare quod diximus , ut baec omnia eorum numéro 
censeantur, quae principum consensione praestet Ecclesia. 

Hœc semel explicata , sub tanto PontiGce Aiexandro III , atque ab 
oecumenicà synodo tam nobili l^teranensi III , procul dubio omnibus 
ejusdem generis decretis lucem prœferunt , ac debent subintelligi , 
etiam ubi expressa non sunt. 

Hue accedit quôd conciliis generalibus aderant principes per léga- 
les , ac décréta in sacro conventu promulgata recipiebant : sicut de 
hoc concilie Lateranensi III legimus apud Rogerum Hovedenum *^ 
hnjus œvi scriptorem , qui sacri conciiii canonibus recen$itis, hsc 
addit : His decretis promtUgatis, et ab universo clero ac populo dr-- 
cumstante receptis, etc. Populi autem nomine, ecclesiastico more 
styloque, laici omnes intelligebantur, ipsique adeô principes et eorum 
legati ^ Quare si quid in conciliis adversùs bsereticos decerneretur, 
quod ad civilem potestatem pertineret , id quanquàm ad majorem 

* Anglam juris canonici periliisimam et bonom biftoricom. ( Edit, ParU, ) 
i Fid, tom. z. Conc, col. 1S2S. 


CLERI GALLICANI, LIE. IV. 73 

îdigio&isreverentiain concilii Domine editum ; tamenà civili potestate 
receptum ac ratum habitum , ex eà consensione vim suam obtinebat. 
Eodem modo rituque actum est sub eodem PontiQce ^ adversùs 
eosdem bsreticos , io concilio Turonensi *, cap. iv, quod iDcipit , 
h partibus Tolosœ. Postquàm enim Patres decreverunt quse sunt 
ficerdotalisjudicii, nempè: « Quisque contra hœcveniretentaverit, 
analheinate feriatur ; » jam quœ principum auctoritate fiant, exe- 
qauDtDr bis verbis : « Illi verô si deprehensi f uerint , per catbollcos 
principes custodiae mancipati, omnium bonorum amissione mulcten- 
tu^^ » Sic Patres suo defuncti oilicio, principibus quoque ut siias 
jampules exequerentur , indicebant^ nihil temporale ipsi per se 
attredabant. Hœc dicimus ad canonem xxvii concilii III Lateranen- 
às , ex quo conflatum est caput Sicut ait , et capu t Absolûtes , aliaque 
amOa, Ext. de Hœreticis *. 

CAPUT II. 

CoBcOfiLateranensis IV canon m , sub Innocentio HI, quod ad pœnas temporale» 
^li6aAf ejus est generis , in quo Ecclesia consensu et constitutionibus principum 
minitar : principes facile comproba])ant qusB adversùs hsereticos ab Ecclesift 
«Mclreiitur. 

Haod aliâ mente actum esse in concilio Lateranensi IV, sub Inno- 
ceoUo m , aequi rerum sestimàtores facile judicabunt. Ad hoc con- 
^om reges omnes , datis à Pontifice litteris , per legatos invitati ad- 
faenmt ', *eà prsecipuë causa vocati , ut quœ ab eorum potestate 
P^derent , ipsi suâ non modo prœsentiâ , yerùm eliam consensione 
^ÙTDarent. Quare nihil mirum-est ibi fuisse conditum cap. m , quod 
mcipit : Excommunicamus , eodem initio relatum extr. de Hœreticis, 
^ quo quidem capite baec habentur ^ : « Si dominus temporalis re- 
qoiatns et monitus ab £cclesiâ , terram suam purgare neglexerit ab 
hfc baereticâ fœditate , per metropolitanum et cœteros comprovin- 
^^iales episcopos yinculo excommunicationis innodetur; et si satisfa- 
<^re contempserit infra annum, significetur hoc summo Pontifici , 
lit ex tune ipse vassallos ab ejus fidelitate denuntiet absolûtes , et 
^m exponat catholicisoccupandam , qui eam , exterminatis hœre- 
&is, sine ullâ contradictione possideanj; , et in fidei puritate conser- 
^^t, salvo jure domini principalis ; dummodô super hoc ipse nullum 
protêt obstaculum , nec aliquod impedimentum opponat ; eâdem 
lûhilomiDùs lege servatà circa eos qui non habent dominos princi- 
P^€s. » Decemunt postea , ut defensores et fautores hœreticorum 
^nt eliam infâmes, sint intestabiles , nec ad testimonium admittan- 

*H«biU>iii. 1163. 

'^. khd. X. Conc, col. 1419.— « Decr. Greg. ÏX, lib. v. tlu tu, de Hœret. cap. tiii. xti.— 

*^.ix. Conc, coi. iM, 127.— 4 Décrétai. Greg. IX, loco mox, cU„ c. xm ; et tom. ix. Conc, 

XYi. 4 


71 I>EFENSI0 «ECLARATldltlS 

tor, nec ad faséreditatië suecessiônett! accédant : « qusB ôiàolatiiâ 
sont , qnse non ^cerdotali jndlcio , sed prindpnm adfjnta oonfltKo^- 
tionibas Ecdesia sanciat. 

fjtiçdem generis sunt quse âtd)âantttr po^ea in tneredcnni sed 
fantorem : « NnUus ipd dtiper quôcumque negotio , sol ipse ^ 
respondere cogatin*... si judéx extfterit, cjos^ntentia nnHamtAti- 
neat firaiftàtem... si advocatns, ejus patrooinium nuMeniks admit- 
tatur : si tabellio , instrumenta cônfeicta t>er ipsotti , tfuHinsi)(ettitài^ 
^içt momenti ^ » 

Quœ si per se ad ecclesiastiicam pertinent potestaltem , qttid ent 
necesse ut romani Pontiflces eadem iisdem verbis àb imperatoribtft 
impetrarent , ot ftictum est in iis I^fbns , quœ à Priderico fl impe- 
ntore edits ^, atque ex canonibns ixvn et m conciliornni Latert* 
nensis III et IV conflat^e express^ue sunt. Is enim constitatione 
quœ incipit, In die y eadem quse in his conciliis habebantur repetit, 
de dominis temporalibus ac principalibus : item hœreticorum ttfram 
exponit à catholicis occupandam : bœretieos eonimqoe fautores bo- 
norum publicatione mulctat : infâmes , intestabiles , iisdem yerbis 
pronuntiat : de advocatis, de judicibus, de tabellionibus decernit 
eadem : quœ profectô satis demonstrant à quo fonte baec manant 
undè transfusa sint in Ecdesiam. 

Atque bas leges edidit Fridericus , « in die , inquit, ill^, in qné de 
manu sacratissimi patris nostri summi Pontificis , recepimus imperi 
diadema. » Recepit autem ab Honorio lîl, qui Innocentio lYI est 
proximus , à quo h^ec Friderici leges laudesntuTy approbantur ' , noa 
profectô conduntur. 

Ac profectô principes tam pronft voluntate Ecclesiam ad extin- 
guendas haereses cœteraque oflScia adjuvabant , ut in ek eonstituUone 
Fridericus hœc diceret : « Cùm ergo , dispositione divinft farente 
nihil velit Ecdesia, quae nihil débet prœter bonum appeterè, quod 
nobis eodem concursu et eftdem non placeat Toluntate , etc. • Qoâ 
principùm voluntate confisa Ecclesîa , multa edicere de temporalibas 
baudquaquàm verebatur , quibus postea principes , religionis studio, 
expresse vel tacite consentirent. 

Quare , quod diligenter notari velîm , cùm concilia I ^terancnsia 
III et IV baec decemunt de hsereticis, ut feudis, ut homagiis, nt 
honore mulctentur ; nequaquàm auctoritate clavium , aut apostoBcà 
potestate, de quâ hic conlroversia est, id faciunt, aut facere sede^ 
darant, aut omninô eam potestatem aUegant ; patetque explicatif 
vera ac nativa , quâ nimirùm hœc fieri à conciliis intelligantur ,quô(^ 

• Pecreto/. Greg.IXJoco fnoxdl. cxni; eltom.u. C^c, col. 119. ~tC;0f»l.^^*P^ 
M», feud. — I Cornu JSonor, III, md. 


CLEAi GAI.LIGANI, LIB. IV. 75 

Irinevei inrtaftontas, ac décréta reoipîeate^, bœcfi^j T€i(ent, per- 
oiHereDt, ooBseo^ireiAt , ac postea etiam, ne dubium 3]iy)erje3iset 
«tam» J^gibos editif, confiraient^ ut à Fridei;f(^ ]I |)aul<^ po^t 
Mn esse cermauis. 

CAlPUT III. 


imperatornm leges , quibus Ecclesia juYabatar ad pcenas temporales 
aèitnâs basreticos, lu GonclÛis LateranensibosIII et IV , decerneAdas. 

At a quig qiuesierit quales illse siat copstiluUoDes pripcipum , 
pAw je coDcilio LateraneDsi III , canone xxyii , Ëcclesiia ac|juy^ 
pipnifiWiir, cùm D0D4ùm Friderici II leges, aut etiam îpse ¥n^ 
^jQitiUsset, facile respondebimus. Prsecesserant enim multis 
iM!i<|y antiquorum prjncipum circa hœreticos coiistitutiones eœ , 
|Bai h codice Tbeodosiano et Justinianeo legimus , ac prsesertim 
Nebu erant , titulo de HœreUcis , leges ix et v ^ 

(^MirtaqqaB est Honorii , Arca^ii , ac Theodosii Augustoi:um , sic 
baM : • Manicbseos , seu manichœas vel doqatistas nieritissimà 
ievnlbiiepersequiinur. Huic ergo hominum generi nihil ex moribu^, 
ttUot k^bus sit commune cum cœteris : ac primùm quidem vo- 
bmns esse publicum crimen , quia quod in religionem divinam 
iomimUitar, in omnium fertur injuriam, quos bonorum etiam 
IBmîiim publicatione persequimur... Prœterea non donandi, non 
tneodiy non vendendi , non poslremô contrahendi cuiquam convicto 
AigoiinMS facultatem... Ei^o et suprema illius ^criptura irrita sit, 
Ntestamento, sive codiciilo, siveepistolâ , sive quolibet alio génère 
IriMpierit voluntatem, qui manicbœus fuisse convincitur, sed nec 
Bios basr^es eis existere aut adiré permittimus , nisi à paternà pra- 
iiate discesserint. y* 

bnidi^i donatistœque hic notantur mulctandi supra cseteros : 
pniid»â quidem , propter insignem in eà sectâ Dei creatoris con- 
ffidiun, et quod prœ csteris per occultes conventus et obstinatam 
KM^mtionem , fœdi , subdoli , malefici habebantur : donatistœ verô 
Copier immanes illos circumcellionum furores , quos beatus Au- 
pBtmus saepè déplorât *. 

E^'^ m decernuntpœnas, lege v, Tbeodosius Augustus et Valen- 
Cœsar, ac diserte a etiam manicbœos de civitatibus pellendos, 
0 supplicio tradendos. » 
ibs leges, qui diligenter attenderint, fontem invenient eorum 
Ptt i Gonciliis III et IV Lateranensibus adversûs hsereticos Ecclesia 
jrtidjpiim cotuHtutionibus adjuta decrevit. Statim enim intuemur 
Nr infâmes , cur intestabiles babeantur , cur bonis priventur ^ ac 

*C«/«itfii,, lSt.T.Ieg.iTel i,^t\iA,pa9Simjiug> contra Dùûat. 


76 DEFÊNSIO DECL4RATI0NIS 

*^tametsi bœc de manicfaœis et donatistis speciatim dicta sunt, hand 
immeritô ad csteros bsreticos extenduntur, praesertim ad albi- 
genses, quos manicbœorum stirpem fuisse docti sciunt : cùm prse- 
sertiôfi in provinciis devastandis donatistarum furores itnitati , Ksdem 
quoque pœnis meritô cœrcereDtur. Nec mirum carcere attioeri , ad 
servitia redigi , bellis oppugnari , quos etiam leges vitâ privent. 

Veterum imperatorum legibus secuti principes addiderunt, qu8& 
temporum conditionibus apta essent ; multaque in bœreticos eccle- 
siasticis permiserunt , ut magis magisque sacro ordini , adversùs 
contemptores , débita reverentia sanciretur. Hinc illa de feudis circa 
dominos temporales principalesque dicta. Bomini autem principales 
dicebantur ii, qui cùm inferiores sub se baberent dominos, ipsi 
supremis absolutisque dominis , boc est , regibus , immédiate sub* 
erant; neque refugere poterant ea, quae supremorum dominorum, 
regum scilicet,qui perlegatos aderant, consensione décréta essent. 

De regibus verô , quos speciali ter designari oportere, eorum quoque 
temporum jura postulant, si quid in iis aliisve conciliis expressum 
legeretur, quod nullibi occurrit, tamen nihil nocerent quœ îpsis 
prœsentibus , atque odio hœresum ultrô consentientibus agerentur. 

CAPUT IV. 

Ex historiis  demonstratur  quae de  feudis aliisque temporalibus , ecclesiasUcâ 
auctoritate gererentur , principum concessione et consensione valuisse. 

Non desunt qui putent ea quœ in bis conciliis de feudis decer- 1 
nuntur, ad feudos tantûm ecclesiasticos pertinere. Nos generatim i 
dicta, ad omnes pertinere non refugimus , et principum consensiono 
décréta ostendimus. 

Àdstipulantur nobis monumenta historiarum. Willelmus Brito, 
diligentissimus per eam œtatem bistoricus, Philippidos lib. xii, me- 
morat de Albigensium negotiis babitum fuisse Parisiis totius Gallia» 
générale concilium , procurante Philippo Âugusto. 

Quo fine , cùm reliqu! nihil deûnire valerent , 
Quamvis torreret ipsum intolerantia febris, 
Parisios , medicis contradicentibus il)at K 

Nempè damnatà jam albigensium bseresi , quse per bœc tempo 
epîscoporum synodi babebantur, eœ in puniendis per bonoru 
ademptionem atque alias temporales pœnas hœreticis toi» sunt , 
acta ejus sévi legenti videre est. Quare baud immeritô Willelm 
haec à reliquis sine rege definiri posse negat. 

Et quanquàm passfm apud auctores legimus comit'atum Toloj 
fianum et alias terras Simoni comiti Montis-fortis , per Innocentiui^ 

1 mi. Brii. Phmpp,, lib. zii. in BUt, Franc, Pithœt, pag. 889. edit. FrancoC: 1M«. 


J 


CLERI GALLIGANI, LIB. IV. 77^ 

91 et geoearale conctUum fuisse adjudicatas ^ : bœc tameo vero sensa 
cxpBeiUsant ab lis qui rem subtiliùs distinxerunt. Rigordus imprimis. 
aailiMKius de gestis Pbiiippi Augusti. « Per bœc , inquit * , tempora^ 
(«M 1215 quo tempore est habitum Lateranense concilium ) Simoa 
MKi MootisforUs factus est cornes Tolosanus , papa Inuocent»> 
jlHnDte, et Pbilippo rege concedeDte, propter hœreticam pra-t 
[riMnatlbigeosium , et propter apostasiam Raymundi comitis Tolo* 
> Verba memoratu digna : Papa enim procurât, rex verà 
U; et tamen Pontifie! omnia tribuimtur ; quôd in causa relî- 
attinente , reges omnia delata ipsi vellent. 
I Etcàm in concilio Lateranensi IV, capite illo m, de /ictreêicis , 
||Hi nrtKS objicitur , diserte scriptum sit de summo Pontifioe : 
^Twiexponat catbolicis occupandam , qui eam sine ullâ contra- 
^UiMpossideaDt; ^ tamen id nonnisi regum consensu factum ex 
Wébo Britone constat, cujus de Raymundo hœreticorum de* 
tenoextant bi versus, Pbilippidos libro viii, pag. 192. 

Ra et Papa simul exponant omDibus iUam 
£t res et patrlam totam , qus spectat ad illam ; 
tt qui prœTaleat armis et Tiribas illi 
tDltere qoid , proprias licite convertat ad asus , 
£t dominus fiât rerum , quas auferet illi. 

IftiKs fendis haud aliter aclum facile inteUigimus. Utriusque po- 
^csWii ooocurrebat auctoritas : ac regia quidem bœretico principi 
i^u «dimebai, alteri principi concedebat; pontificia verô et dei 
^miîiadicabat, et in bcereticum meritô bœc à cege fieri declarabat> 
^SBtMqoe et accipîentem in-conscientià tutos prœstabat -, et sic etianL 
^Mtio eoftcedere putabatur. 

^^^ reges repugnabant quin Simon et alii noTos feudos ab h»-; 
'MiQii€a|i(08 PontîGci accq>tos referrent , ut Sedi apostqlicœ atque 
'^dencatbolioae eô fideliores esseot, quô, aoctore Pontifice, talia. 
^>>4Bk impetrarent 

Itande condtio Bituricensi anni 1 225 , sub Ludovico VUI, ronoano; 
H?«<^tHKâde, Mattbœus Parisiensis bœc refiert * : « Simon de Monte- 
fcrtî* ( Amalriciim cgns filium dîeere debuit : pridem enim obierat 
^"^9 anno scilicet 1218, in seeundft <ri)6idione Tolosanà lapida 
'^'^^WQS; sed bœc nibil ad rem), « Simon ergo de Monte-forti petiit 
^iV'Mtttii terram Raymundi comitia Tolosani , quam dominus Papa. 
1^*^ ^ncorum Philippus sibi et patri suo contulerunt, exbibeasi 
N^^'oDatîene fociâ ^ utriusque, Papa scilicet ^ régis monimenta. • 
WiDChronico Turonensî, in gestis conciliorum inserta distinctiùs* 
^WboUir bis yerbis^ : « Qnibus (Raymvmdi sciUcel petitionibus)i» 

Duc*.» tOflll. T. p. Mk «-* 
t9U 


iaS^lI!''^^*^^^* ^^x^ftûm.T.p.TTO, etc.— 'tJU^or.op. 
"^ IV., tD. isM, p. 277 ; et tom. zu C^fic «oL sn. «- 4 /&<<<• col. 


78 DEFEN8I0 DËCLARATIONIS 

ilrmiriei» CMM8 de M onto^ferfi (rtmans ^ littoràs fÊf» hùiooefiUi , 
necDon et Phflippi régis Franeiiè oMendebat , in qtiibis coBtinebstar, 
et dfcti comitis Tolosani datnnatio , et tente aUngeosium Sirnoni de 
Montè-forti patri sue facta donaUo. » Quibas intelligimas reps dona- 
ttotiem PoDttficis daimiatione nixam, suo quoque modo ad eum 
leiatam ^ i quo damnatio processisset. Quis autem propriè ac relpsà 
doùaret , noo erat obscurum. ta oenipè rex fuit , A quo terram St-* 
iton reeqrit, qui Simonem inveitivit, terrain ei ei hœredibus confit^ 
mcmil; ut profectô Rîgordus accuratè diligenterque, Poniifiùe pro^ 
curante, rege coneedenie, hœo facta esse seripserit ; sed in bsMretids 
ptifiienëis reges , pontificiie potestati ferè omnia tribuebant 

QfiKre qui talta pontifici» potestati per sese innata , non aatem 
conceasione eut oonsenslone taeità vel expresse eivilis potestatis 
quœsîia esse dixerk, prorsus ineptiat. Idem Judicium esse volumus 
de trium denariorum eensa , quem Innocentios lU de terra contra 
hiereticos acquisità Sedt apoStoUe» annuatlm resenrabat \ 

CAPUT V. 

Eccleslastica potestas multa sibl viDdicavIt clvllia ; sacra bella rellglonls ciaaaA , aive 
CniciataB : ails ejasmodl occasionea : S. Lndûvlcl de Phllippo Augusto avo insigne 
tesUmonlum : tacits conaenslonis eicepUo atriqoe ordinl ad sua Jura explicanda 
necessarla est : utriusque potestatis sancta socletas : Petrl Damlanl ropetltor locos. 

Neminem , oredo , latet ^ molta ^usmodi contigisBe saerorum bd- 
lorum 4 qiœ Crueiûêas voeant, tempore^ sive ille in Saraeenos reeu- 
perante Palastinie gratiâ , sive in hnretioos soseepte essent ; pla- 
oebat enim cbristianis regibas , in tilis saeris bellis , préesse ooinibiia 
pontificiam potestatem, ut et conjunctioribus animis , et DM|}ori reU** 
gionis rerereatîA rem gérèrent. 

Saepè etiam reges ac principes , bellnm sacrum tnitnri , m seaque 
omnia Pontiflcibos tuenda commendafaanti Itoc obvia et nota tanlùm 
referimus. Neque duntaxat in saeris, sed etiam in omoibua liellis, 
paeto de pace tedere^ bujns firmandi et esequendi gratiâ, Sedi 
apdstolic» se ultrô submiltebant ; aliisque miiltis modis ae reUgioais 
nomine ac revereoliâ tutabantur ; quibus fient nt seenlaria negotia 
maxima, Rom» potiasimàm covmi Pontiflce tractareator» 

Per eam intarkn oooaaionem spiritoalis poteslas multa reganjora 
invadebat 9 eùmcpie id peiapioerent boni ac pfi principes , non semper 
n^pognabaot. 

Nokum ittod tn tosteaMnto aancti Lwlevici, qoo rex aaaotisaimiia 
et maximos, Phiiippo fllio ataucceasori ccriendam omni studio Ec- 
desiam eomaeiidat bis vetbia ' 2 « Gùm Phiiippo régi avo meo ( Aa* 

deJoUa. Fié. iTon. J^lMoiiyi^^^.l^iicfc. isnu t. 


CLEUI GAhUdkm, LIB. tV. 79 

|qrt«JH»€8t>CD0$iIiaiifrhiiicai!Wt à sabséA Eodesià muUis modis 

^ jim knradi eA miaui» ae nkuqa. râleri sîbi qoôd 

la^fidmtor ; ftapomUsm meoiQraat optimum ppi&c^>ein< : hœe 

^0m9bi aota ; cùm iaimii ooiifliderarat quttitai Deo ^bi coor- 

iMt ennit^ mai» de jure 3uo éwedere, qHim sanots Eeeiasœ 

I «ÉBattooem «e lîkem modère, aut crétin ioooimnoduiii. h Eôgna 

, fdhm christianissimo ac maximo rege. ^entettUa ! QuA taçien ia-r 

lÉliliiiiUMUgtttr, non esM aemper pto vero iaimtoque Ëçclesœ 

I jWtWIoteidmii id qiiod et qpopît, luèaadt^ decrevieiit, tao»^ 

tBminihus; aed dÛigMtiaaimè jseoernesda, quœ à Christo^xmn 

cMiÉrtyri)' i», qiw regum auctoritate , oonBenatt, peraiisBu, 

I MiiiiiiUâ, aikntîo dmi^iie sesaerit aut babuertt. 

I  (MlUfim Qfiu venU in eocleBiasdeiSi rébus, quaa ssqpé videmns 

Miili aUrihatas. Sic ùnfMeratorea id sibi aexto etiam saculo et 

4«Vn Magaî tempore vindtcab«it, utnemo in cathedrA Feiri etiam 

^MttMdmA, msk qim ip«s probapetur. Sic ia epiaûopatûs emnes^ 

nB»lniidfPriail»qiiQqttedfiia3tkBt(ni^^ gen- 

iMmes > id aSh juria tribiiebaat, ut aonnisi eoram vûluntaile «e 

JMM^aeopi fljerenU eùque res deteoit, «t edttà fonnulà^ise 

^^0^6^ pradîcalîQQia inunQ3 iqjungermt « ac ptmtificalem m 

MÉ#JM ceatmftÉiiniil digmilai^fi S* eoa denique à metn^olitanis; 

^MliVia caopiaoQlMs kmedîci prtteiperent. Sic denique à tot se^* 

^liMPtpneÉ^iMhia, tôt eedesîaaticas dignitatea, tot aUa bimeficia 

akaiiQ emky Tel regaKum, Tel aiia quocumque noHiine^ 

iure conférant Non îdeè advnraarii hœc ounnia regibus 

*>^iMta per ae, inné werô ab Ecdesift manasse decemœt : ac 

tekinolke coBceasdûnea producuntor, Talere tamen ea omnia ex 

^^Mttkme tacità facile demonstrabunt. Quid ita ? quia seîlieet ipaa 

*>MftialQni docat ecctodaakiea nonnisi per Eeeleaiain baberi posse. 

^MtîCeekBift foudea adimit ^ eoftcedit, aut aliud quid ex ciTili po» 

'Mitldooerpit, oa tivilis potaatatis consenaioni , aaltem tadt», 

Snè passlm occurrit in imperatorum r^umque autbentioia et 
^VMiQbitt , ut qui hfOG et h»c feeerit , aacvo ordine dq>Qnatur , 
yyimioatar, in poeadteutium redigatur * : qu^ haud minus in- 
^"liMa caaoïmm aiietoritaite fierî \ tameisi non id seœp^ esipres* 


iilaetiafliàrQgibaa de Eccleatis ordinandis edicta sunt» quœ ia 
***ÛMi8 Tix ac ne Tix quidem iuTenire possumus. Consensu Ec- 
*^talere^ ftcilé inte|ligimp9. 


80 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Sit etiam id exempli causa positum. Decernit îta Carolus Calvos : 
« Haec si quis transgressus fuerit, anathematis vindictà feriatur; et 
comitis districtione constringatur : » quœ uno licèt tenore posita, 
tamen ad suos fontes quaeque revocamus.Sic cùm Pontifices eodem 
contextu ecciesiasticis civilia miscent, sanè meminerimus haod 
minus secernenda esse, quœ ipsis per sese competant, ab lis qu» 
à civili potestate mutuaniur. 

Nempë utriusque potestatis sancta societas postulabat, ut altéra 
alterius munia in speciem usurparet , eo jure, quo amici amicorum 
rébus utuntur : bis certè omnibus communi societate et consensione 
valituris. Quô spectans sanctus vir Petrus Damiani càrdinaliâ epi^ 
scopus Ostiensis , boc à nobis jam commemoratum tradidit * : « Qqo^ 
dam mutyœ cbaritatis glutino , et rex in romano PontiBce, et 
romanus Pontifex inveniatur in rege. » Âc postea : « Cœterùm (Pod- 
tifex ) delinquentes, cùm causa dictaverit, forensi lege coerceat; et 
ipse rex cum suis episcopis super animarum statu , prolatA sacrorom 
canonum auctoritate décernât. » Qusb quidem miré congruunt cum 
bis quœ de conciliis Lateranensibus III et IV diximus. Quo enim 
jure reges ex canonibus , super animarum statu , toties cum episcopis 
décreverunt; eodem jure Pontifices , in conciliis Lateranensibus llf 
et IV super temporalia , cum regibus synodo adhœrescentibus atque 
prœsentibus , ex legum auctoritate decrevisse vidimus. Reliqua hojus 
loci verba ex antedictis répétât, cui bœc recolere est animos. Hic 
tantùm volumus, ut cum summo viro, et pontificia ab regiis distin^ 
guantur officia, et liquida appareat, sic regem inter et PontiGcan 
consentire, ut si quidalter ex altero usurpant, id ambobus voleo- 
tibus, consensione mutuft, tacità vel expresse factum , neutri firaadi 
essepossit. 

Hoc societatis ac mutusB amicitiae jure Luciuslll, capite Ai oio- 
lendam, de bsereticis statuit, « ut comités, barones, rectores et coo- 
suies civitatum et aliorum locorum,... nisi requisiti Ecclesiamad- 
juvent contra hsereticos,... honore quem obtinent spolientur, neque 
ad alios assumantur *. » 

Hoc jure vel nuUo, Bonifacius VllI, capite Felicis, de pcoùi/i^ 
Sexto , in eum qui cardinalem fuerit hostiliter insecutus bM sU-* 
tuit * : (( Ut sit infamis , diffidatus * , bannitus , intestabilis , ab omni 
successione repulsus : dentur cuncta ejus œdificia in ruinam : noUas 
d débita reddere, nullus respondere in judicio teneatur : bona ^Q^ 

t Sitp, lib. II. cap. niz. Pet, Dam. DUcept, tyn„ lom. ix. Conc, col. 1I73 ; el M. op. Dai^ 
lom. lu. opnsc. nr. p. so.—i SMr, Greg, IX, Itb. t. Ul. th. cap. 9.— > Sext. Decr, ]. ▼. Ul. n* 
de Pœn„ cap. ▼, FeUcit. 

* DifUdare propriè ett à fide quam qult alieui débet ,-aiil poUmâu est per littertu, éeh 
cere, inquU. Dvcarob : Gionar, média et infloi» Uliaatis. {SdU. Parti.) 


CLERI GALLTCANI, LIE. IV. 81 

fisco yel reipublicœ dominio applicentur; neque eorum flliis aut 
Dq)otibiis uUa uoquàm pateat janua dignitatis authoQoris ecclesiasticr 
Td muDdani , nullus aditus ad legitimos actus. » Tôt merè temporalia, 
fi m Ecdesiœ ac Pontificum potestate sint, eô tantùm nomine, quôd 
fiedesûe sint utilia; utilitas ecclesiastica nunquàm deerit, quft Pon-* 
ffîoes semper et ubique, incoosultis etiam invitisque principibusy 
de temporalibus décernant, atque absolutè régnent : quod , nec ipse, 
credo, Bellarminus dixerit. Quare est neces^e assentiantur omnes, 
btte décréta, quatenùs de temporalibus statuunt, non aliter vala^ 
peM, quàm consensu principum tacito vel expresso ^ prœlatamque 
sesid i conciliis III et IV Lateranensibus lucem sequi omninô nos 

ad canones conciliorum Lateranensium III et IV ex Latera* 
IV luculentâ interpretatione aliisque monumentis, dicenda 

bÉbdNUDQS. 

CAPUT VI. 

I^Wierico II deposito,sub Gregorio IX acta : excommunicatus , deindè depositus, 
l^indoTico et Gallis pro imperatore est habitas : concilium œcumenicum à 
" ^ nqvisituiii , & Gregorio IX Romam conTOcatùm. 


Itofenimus ad Frîdericî II depositionem ; atque banc primam in- 
Tttimas in concilie œcumenico promulgatam : quo nomine dignam 
sAitramar, quam diligentiùs consideremus ^ sed primùm sunt ex- 
poDenda quae antecesserunt. 

Qoèd ergo imperator Fridericus II, voto, juramento , ac pœnft 
raommunicationis ultrô susceptâ,.ad sacrum bellum obstrictus, 
neepromissis steterat, et christianos, eft spe magnft conatos ac 
postei destitutos, in gravia incommoda conjecerat-, Gregorius IX, 
^00 1228, eam dixit sententiam, quam suprà aliâ occasione retu- 
fintu ' : « Imperatorem Fridericum excommunicatum , quanquàm 
inriti, publiée nuntiamus, et mandamus ab omnibus arctiùs evitari : 
Wtack ipsum , si contumacia ejus exegerit , graviùs processuri. » Sic 
Booniiatim eum excommunicabat : gravius aliquid , depositioneni 
nempè excommunicationi additamintentabat;nondùm deponebat. 

Cùm autem Fridericus reges ac régna , prsesertim ver6 Anglos 
recenti servitnte, per Joannem sine ierrà romano Pontifici obstrictos , 
Ape re indignâtes adversùs romanam curiam * , quibus posset cla- 
ttoribosconcitaret, ac roman» Ecclesiœ civitates invaderet, Gre- 
iwios quoque altiùs inclamavit \ datisque ad Romanum suum ad 
Vftuicos legatum litteris, mandat : « Quatenùs per terram legationis 
SOS bec solemniter praadicans Christi fidelibus , eos inducat , ut prof 

*^.. lib. 1. feot iT. cap. 39 ; Greg. IX, ep. u. lom. q. Conc. ool. Sii ; Ifoll. Par*, p. 108. 


$S DCFENSIO DECLARATIONIS 

«tMu fidd el r^oBift <d)8er¥uUft fltent ex aaî^ 
pentes skiguM prcfurlum iotoresse ^ 

Tanc ea eooltigeruiit , qvm suai aliâ occasicaie à Dobis «cripta {Mu- 
€18 % et & MattlMBa Patisiensi, ejus »¥i aeriptore fusé memorata \ 
« Eodem anno (l2StS) Fridericus ifliperator, mare Meditemneuni 
ingressus, ut Dcmibiio peregriraUoais votum persolveret, êfaA 
Acbon applicuit. Veoientes ei (dmam elerus terne et popidus , ctim 
magoo honore ^ ut tantum deeebat VirtHn , illum récupérerai : yemm- 
tamen ^ quoniàm noverant eum à Pap& excoBuaanicatiim , oon ei 
coœoMuiîcayeraDt in osculo, neque m measâ; sed coosultteroiit nt 
domîQO Papae aatisfeciene , rec&et ad sancUe Eccleate unkatan. 
Templarii verô et hospitalarii in adventa ejus flexis genibus adora- 
verunt eum , genoa 4tts deosculantes , et omnia fideliiuD <|iiî atoat 
«xercitus , (^orificabat Dominum in adreotu ipsius , ^)eraiite& qnàd 
per eum salus fieret in Israël. » Ergo imperatorem ut excoBiiBiini^- 
tum habebant, et à communione que abstinebant m osculo et in 
mensd, ut jam suprà diximus ; cœterùm ut imperatorem honorabant 

Parebant etiam; eumque ut ducem sequebantur principes et rec- 
tores exercitûs Christian!, « Dux actlieet Lesiburgensis, patriarefaa 
Hierosolymitanus ; archiepiscopi Nazarensis, Cœsariensis, Narbo- 
nensis , episcopi Yintoniensis et Exoniensis , ac magistri hosisUdis 
ac teutonicorum ; » qui omnes ecclesiastici œquè ac laici , « pnepa- 
ratis omnibus ad progrediendum necessariis , processerunt féliciter, 
prœvio imperatore, et apud Joppen prospéré pervenerunt *• » 

Pergit historicus ' : « Anno 1229, papa Gregorius nimis molesté 
ferons quôd Romanorum imperàtor excommunicatus et rebellis , ad 
Terram Sanctam traosierat , de iilius pœnitentifl desperabat. Decrevit 
ergo eum , quem contumacem vidit et rebellem,ab imperiali fastigio 
depellere, ét.alium quemlibet filium pacis et obedientiœ, loco qas 
aubrogare. » 

Interea Geroldus patriarcha Hierosolymitaous , datis ad unirersos 
Christi fidèles litteris, de Friderico multa conqueritur ^ at nihilomi- 
nûs ubique imperatorem appeUat ^ 

Anno 1229, « vidons dominus Papa robur et constantiam impera- 
toris nondum enervatam , sibi et romanœ Ecclesi«e nondum incurvari, 
miait per totam AUemaniam prselatis magnifiais, et aliàs man^tibos» 
epistolas prolixas,commonitorias, et prœcepit districtè, ut omnes 
insurgèrent in imperatorem , Deo et roman» Ecdesie rebellem.... 
Ab^Ivit etiam omnes qui eidem fidelitatis juramento tenebantar 
adstricti ^. • Hœc Matthœus Pariaiensis parum Pontifici cessisse me- 

t Jfott. Pmr„ p, 149 ; et «p« m. Gr^. iX, Wm* xi, Cm^, ooL lie— t Sw9.p lil>. i. toc m»s 


C£.ERI 6ALLIGANI, LIB. IV. Si 

«0i»t Quas CMsa» attu^, wtene non Kbet^JKC wità necesniia 


Estai «I depotftioiris seotentiala oondKoFum vcdimuînib^ , qU 
JiMill exooflwmiucalîOBe , sic tegikir : « Onmesqui ei Qdditatis ju^ 
oneato teiiHitiip» deeeraendo àb observatione jûranmiti epsmoâi 
ahadiiioay el finniter prcdiibemla ne «bi fidriitaton observent , do* 
aa&fnerit Ttiieiiio excommuaicalieins a^trictus ^ » 

Ne tameo dixeris depositionem per se cum excomnHmieatîoM 
<x)imexain, cùm Friderieum vincoto excommunicationis adstric- 
tom, prohibente nemine , ne ipso quidem PontiQce , régnasse videa- 
iaos ; sed ipse seatentiœsuœ , quem vellet adhibebat modum. 

Aliodato diplomate, ait, Friderieum asseruisse hsresim., « dom 
eotttanter proponeret, inquit ', quôd per nos tanquàm Cbiristi vica- 
nom excommonicationis vlucolo adstringi non potuit. » Quôd autem 
OQpverit passim se potuisse deponi , hœresi non împutâtur : adeo 
bsedSversft auctoritate eonstant. 

hterei îlla contigit memorabilis ad r^em sanôtum Ludovicum et 
tmiMrum Banmagimn , de Roberto régis fjratre ad imperium eli- 
lOriD , Gr^orii IX legatio ^ Franci pro regni Francf d nobilitate ac 
doBiûs régis dignitate, magnifiée multa ; caeterùm , quod ad rem 
BQItram attinet, responderunt : a Si Fridericus ab apice imperiali, 
ttieriâsexigentibus, deponendus esset, nonnisi per générale condlium 
«aanodus judicaretur. » Hattbœus Parisiensis memorat addidisse 
M : é Insontem sibi videri adhue Friderieum , neque qoid sinistri in 
totisum , Tel in fidelitate sœculari , vd fide catholicA \ missuros ad 
^leratorem qui quomodo dé fide catholicft senliat dillgenter inqui- 
nnt : tum ipsum, imô etiam ipsum Papam , si malè de Deo senserit, 
W|lKadinternecionempersecuturQS. » Quœ quidem non probamus 
Ottmii, sed referimus, atque ab bistorieis recensita percurrimus. 

Credibile est Gregorium eâ Francorum responsione permotum 
ftÉMe ut condlium (Bcumenicum convocaret. Gertum quidem est, 
BoMn ab eo Pontifice fuisse convocatum. Fridericus episcopos mul- 
toê etiam gallicanos , ad Sedem apostoKcam ex obedientifl prope- 
tiQtes, cepit. Quà de re graviter conquestus est sanctus Ludovicus, 
data ad Friderieum epistolà. Intérim ad eum scribit ut ad impera- 
tMm, cjusque imperium cum Frandoo regno coujuQOtissimum 
ig&osdt ; quantumvis Fridericus à Gregorio IX fuisset anathemate et 
dôposiUone perculsus *. Addit : « Pnenestinum episcopum et alios 
legitos Ecdesiœ , in prsjudidum vestrum vdentes snbsidium nos- 

^^i9,iX, ^.04 Oa. Card^ ton. si.eol. |t9^tSk».m; IM^^ fol.Hl.^lifffl. Par., 
p.stf.^4 /m. ipM. Peu d$ FiHu 1. 1- 0. m nd. JUmnq.» de g€tk S, Lwhv.^ m. itl»; DmO^., 


84 DEFENSIO DECLARATIONIS 

trum implorare, manifesté repulimus; nec in r^oo nostro contra 
majestatem vestram potuerunt aliquid obtinere. » De episoopis suis 
hœc signanter notai : « Nam sicut ex eorum liUeris manifesté didi- 
cimus, nihil contra imperialem celsitodiAem excogitaverant ; etiamsi 
summus Pontifex fuisset ad aliqua minus débité processurus. « Haec 
senserunt de imperatore depositoepiscopi gallicani : hœcsensit rex, 
quo nollus unquàm sanctior, nulius sapientior, aut Sedi apostolic» 
obedientior. 

CAPUT VIL 

QuîB 8ub Innocentio IV, Gregoril IX successore , gesla ; concilium Lugdunense I : in 
eo acta ; atque ex his et antè dictls , argumenta contra nos. 

Gregorio mortuo , ad Innocentium IV habendi concilii cura trans- 
mittitur. Is igitur, anno 1245, concilium convocat Lugdunum, bàc, 
înter alias , causa memoratà * : « Necnon pro negotio quod inter Ec- 
clesiam et principem vertitur, reges terrae , prselatos Ecciesiarum , et 
alios mundi principes duximus advocandos. \Xc postea : « Nos dic- 
tum principem in prœdicatione nostrâ citavimus, ut per se, vei per 
suos nuntios, in concilio celebrando compareat, responsurus nobis 
et aliis, qui aliquid contra ipsum duxerint proponendum. » 

Misit Fridericus procuratores suos, qui primùm diiationem pétè- 
rent, « moxad futurum Pontificem et concilium f uturum generalius 
appellarent. Atque dominus Papa respondit : Quôd iilud çrat conci- 
lium générale , quia tàm principes sœculares quàm clerici ad illud 
fuerant invitati*, sed omnes qui in jurisdictione imperatoris fuerant, 
ad illud eos accedere non permisit , propter quôd appellationem non 
admittebat*. » 

Prolata sententia est in banc formam : « Innocentius episcopus, 
sacro prsesente concilio, ad rei memoriam sempiternam '. » Mox 
relatis Friderici criminibus , atque allegatâ clavium potestate, addit : 
« Memoratum principem.... suis ligatum peccatis, et abjectum , om- 
nique honore ac dignitate privatum à Domino ostendimus ac denun- 
tiamus; et nihilominus sententiando privamus ^. » Tum absolvit à 
fidelitatis juramento subditos \ et qui pareant vel faveant , vinculo 
excommunicationis adstriugit. 

Postea, « Dominus Papa et prselati assistentes concilio, candelis 
accensis, in dictum imperatorem Fridericum , qui jam imperator non 
est nominandus, terribiliter, recedentibus et confusis ejus procura-, 
toribus , fulgurarunt *. » 

Hinc argumenta congerunt : depositum imperatorem virtute cla- 

t Bp. ttm. IV. ton. SI. Orne,, eol. «M ; Mm. Par., tn. iMS.^t Fitf. in Cône. Lugd. brew, 
noL^ etc., ool. M9, «4o ; èiûU. Par., p. 0M. — i Tom^ n.Cone. /oc cil. — 4 iM., col. Ml. — 
f Ibid., eol. MS. Ifoll. Par., p. «T2. 


CLERI GALLICANI, UB. IV. 85 

^om , idqiie praesente concilio général! ; adfaisse principe^ cum epi- 
acoi»5 ; réclamasse nemineM ; quin ab ipso Friderico agnitam Ecctesi» 
potestatem , cum ab boc coDcilio ad futurum pontificem et futurum 
coDcilium appellarit; agnitam etiam expressissimè à Francis, quos 
antiqui juris retinentissimos fuisse jactamus ; cùm etiam ipsi respon-* 
derint id quod suprà vidimus ' *, « Si Fridericus deponendus esset, 
noimisi per générale concilium cassandus judicaretur : • quo res- 
poDSO fateantûr impéria subjici ecclesiasticœ potestati ; neque enim 
referre multi , concilione an Papœ subsint , quœ suâ jam arce dejecta 
smt. 

CAPUT VIII. 

SoIqUo objectornm prsecedentis capitîs : duo quseâam notatu digna : depositio édita » 

BACRO PRiESENTC CONCILIO , DOIl SACRO APPROBANTE CONCILIO , Ut SOlet. 

Haec nos ex gestis facile explicamus. Primùm ergo observari volu- 
miis in rei gesUe série, quàm diligentissimè descriptam haben^us, 
eoarrari quid Pontifex , quidve alii dixerint. De nullâ autem aliâ re 
tnctatum videmus quàm de Friderici sceleribus , decretisque in eum 
latis; de bis qusesitum deliberatumque esse : an autem datum Eccle- 
sis à Christo sit ut reges deponeret , ne inquisitum quidem fuisse ; 
Beqae quidquam eâ de re dictum ; neque blc in tantâ synodo, neque 
9Sb\ asquam : quod tamen vel semel fieri oportebat. 

Secundo notamus singularem formulam : Sacro prœsente concilio. 
£t quidem ille théologie professor anonymus , qui ad^ersùs Decla- 
rationem Cleri gallican! edidit responsionem historico-tbeologicam , 
hsc scribit * : « Innocentius in publico totius orbis Christian! uni- 
Tersali concilio , îpsoque approbante , Fridericum regno privât. » Vide 
quàm oscitanter haec legant , vel malft fide référant , qui nostra oppu- 
gDent : cùm tantùm intersit, an quid fiât, duntaxat sacro prœsente 
wncUio, an *etiam sacro approbante concilio. Nos autem advertimus 
lassim quidem in conciliis, ub! adest prsesens Pontifex, ed! décréta 
^us nomine , sed ubique adscriptum : Sacro approbante concilio, vel 
aliquid ejusdem roboris. In hâc etiam synodo , celebrata haec for- 
mula est : et de usuris quidem , cap! te xiii; prœsentis concilii appro^ 
batione sancimtAS : et ejusdem concilii auctoritate firmiter inhibemus : 
et cap. XVII, definientes, sacro approbante concilio : et, communi cov^ 
cUii approbatione .statuimus '. Quin etiam , more majorum in hoc 
quoque concilio vidimus , ab omnibus episcopis sententiam excom- 
municationis pronuntiatam fuisse. At is qui reliqua omnia , sacro 
approbante concilio, decernit Pontifex, sententiam in quâ depositio 
saudta est , 'sacro tan tum prœsente concilio , dictât ^. 

' Sttp., hoc Ub., c. Ti. — t Res, hist,, col 1683. p. 04. — s Tom, xi. Conc, col. 649, 654» 655. 
r^*Ibid„cci, M5. 


86 JDEF£NSIO DECLARATI0NI6 

Et qui jJOT iBteffterithoc à se decretqm ease, emm frmtrikuêet êmiro 
emùUio , ddiberaêione pr€Bhabiia i2tfi$mllkÂtiod autem est , cum e|Âr 
seopis delib«iBsae , et eomm oonsHia exqoisnsse : «lind , coBCila «ii&> 
lorkate atqoeappNbsiiQBe decreium aliquid esse. 

Ne veràaiiribremiirideoiUà formiilàPoiilifi^^ qoàd 

iofevatoffis depositioiiein tsaquam rem maximam , sam aiietontati 
potestatique resennrrt. Eece eaim excomiiHiBicatioDein more witior 
r^m^ cum aacro.OQDdiio soisqiie cœpisoopis pnmmitî&t : qu» tasMi 
aeirtièiitia eô est gravior majorisque potestatis , quô legno ccelesti 
quàm terreno privari gravius est ac Inctuosius. Et tamen in conoîKis^ 
passim commun! Patrum décrète atque approbatione anathemata 
promulgantur ; commun! décrète episcopi deponuntur, quorum de» 
positîo, pro spiritualis potestatis amplitudine, majorem in Ecclesià 
potestatem requireret , quàm laicorum quorumcumque ; communi 
denique décrète , Gdei dogmata ac symbola sacrique canones pro- 
mulgantur, quo nibil est in totâ religione majus aut gravius. Cùm 
igitur ecclesiastica omnia, quanticumque sint ponderis , communi 
auctoritate ac sacro approbante concilio promulgenîur ; quœ prœ^ 
$enU tantùm concilio fier! dicuntur, habere ea non debemus pro 
ecciesiasticis. 

Certè docent Patres, ac tbeologi confitentur, quae verè ecclesias- 
tica sint, atque à Christo tradita , ea quidem in Petro et successori- 
bus eminere : cœterùm ad omnes manare episcopos , atque in epi^ 
scopatu toto unam esse potestatem. Nibil enim Papae attributum^ 
quod non sub ipso et cum ipso facere ac decernere coepiscopi pos->- 
sint. Rursus ergo testantur romani Pontifices , non esse ecclesiasti- 
cam principes deponendi potestatem , quam soli exerceant. 

CAPUT IX. 

De statu imperli romano-germanici qusdam quœ ad objectorum soluUonem spectant 

Tertio notamus , reverà imperatores germanos , seu romano-ger* 
manicos eft conditione fuisse, ut romani Pontifices existimarent, 
prœter illam potestatem , quam à Cbristo haberent in omnem animam 
christianam, aliquid sibi peculiaris juris in eos, processu temporis 
quœsitum et comparatum fuisse. Neque tantùm romanes Pontifices, 
sed etiam alios multos in eam sententiam consensisse. 

Placet colligere bic paucis^ quœ sparsim eft de re monumenta ex- 
tent , quorum etiam parlem maximam suo loco retuiimus ^ 

Primùm autem yidimus % quœ à Baronio relata sunt^ ut probaret 
jam pridem sub Othonibus , imperium romano-germanicum ejusque 

I Sup„ lib. it. cap. 8S.* t Jbid,, cap. xl ; Bar,, tom. x. an. 964. p. 78S, 7M> «n* Me> p. n$» 


CLBRI GALLICANI, LIB. IV. 87 

imperatercs , romanis Pontificibus ita foisse obDoxios , uft ab eis ae« 
dpmoty non modo imperiu|n, sed etiam suceessoris destgnanâi 
, poMatem. Hoc primnm : inm illod conaecntam , ut extinctft -Otho- 
Dom familifl romani PontiGces, suà auctoritate designarent eos 
Ceraumi» principes , qni regem Tentonum eHgerent , in romanum 
postal nnperatorem à romano PontiGce promovendum. Queequidem 
Baromos à Gregorio V Germano , anno Ctiristi 996 , circa ipsa initia 
impern romano^gennanici constituta esse memorat. 

Ifeeâtam vera sont , quàro à Baronio magnft vi aflSrmantur, faier! 
noBOportet, imperium romano-germanicum , ejusque imperatores , 
inipii soâ origine romanis Pontificibus^ quoad ipsa temporalia fuisse 
obixxiSos. 

non ita multô post , circa Gregorii Vil tempora , audivimus ^ quid 
iQctor vitae Henrici iV scripserit ; nempè ad eum Pontificem à Ger«- 
maois perdueliibus fuisse jactatum, « non decere (Henricum IV) 
tamflagitîosum , plus notum crimine quàm nomine , regnare , maxi- 
noècten sibi regiam dignitatem Roma non contolerit ; oportere Romo 
sinnD]iis in constituendis regibus reddi : providerent apostolicus et 
Romt ex consilio principum, cujus vita et sapientia tanto honora 
coQgrueret. » Hœc igitur à Germanis Gregorio VII fuisse suggesta 
Dsrratcoffivusfaistoricus : a Quà subreptione delusum apostolicum, 
sinmlet honore creandi régis quem sibi fallaciter obtulerant. » Que 
protectA ostendunt bis jam temporibus , in romano Pontifice fuisse 
iH)tatum peculiare aliquod jus ad constituendum eum regem , qui 
pQStea imperator futurus esset ; atque ad eum postea deponendum. 

Hnnc ad locum pertinet lUud , ab eodem Gregorio VII romanis im« 
peratoribus postulatum , rëgiœ fidelitatis sacramentum , quod mémo- 
ravimus suprà *. 

Sub Paschale II, qui romanusPontifex à Gregorio VII est tertius, 
Ahujussvi historico Gotfrido Vilerbiensi relata baec sunt ', tanl[uèm 
à romanis Ponlificibus dicerentur : 

Iraperium dedimus , tu pauca dédisse Tideris. 
Imperlo nostro , Caesar romanos haberis. 

Hinc profectum iilud, quod ex Radevico retulimus , de imperatore 
l^)ttMirio Saxone inscriptum Lateranensi palatio : 

Rex venlt ante fores , jnrans priûs Urbis honores. 
Post Homo fit Pap» , sumit quo dante coronam ^ 

Hoc eUam faeit, id quod est ab Adriano IV ad Fridericum I scrip- 
^Qm de hmefieio^ atque insigni coronœ imperatoriœ per Pontificem 

• Slip,, Hb. I. «ecu 1. c. 12 ; Urst,, p. 382.— « /Wd.— s Gotf, Vit&rb» Chron,-^ 4 Sup„ lib. ra; 
*• «; fUéev,, de gt^U Frid, I, cap. x ; Urtu, p. 492. 


«8 DEFENSIO DECLARATI0NI6 

dato : quffî quanquàm ab ipso Pontifice erasa et emollita , usque adeô 
PoDtificîs animo adhœrebant , ut postea rursùs ad Fridericum scri- 
béret, datum à se imperium, atque auferri posse à quo datum 
esset. 

Id passim fuisse creditum testatur paulô post in concilio Turonensi^ 
habita ab Ârnulpho Lexoviensi concio, quâ, ubi docuit'eam qaam 
Fridericus T imperator commuDem cum caeteris Ecclesis&debebatobe- 
dientiam , hœc subdit ' : a Prœtereà specialem causam habet quà 
sanctam romanam Ecclesiam domioam recognoscere débet : alioquin 
manifestissimè poterit reus ingratitudinis apparere. Si enim ad vête- 
res recurramus bistorias , certum erit prsedecessores ejus imperium 
non de alio jure, quàm de solâ sanctœ romansB Ecclesiae gratiâ per- 
cepisse. Nihii igitur plus juris vindicare principes possunt, quàm 
quôd in eos contulit dignatio largientis. » 

Neque ita multô post, Innocentius III ha^c déclarât * : de electori- 
bus quidem , jus eorum omne ab apostolicâ Sede descendere, de 
electâ verô personâ , si indigna haberetur, eam à romano Pontitlce 
rejici posse, ne Ecclesia romana idoneo defensore carere cogeretur: 
quae in gratiam Friderici II factaet ab eo agnita, ejus deponendijus 
romano Pontifici tribuebant. 

Hue accedit , quôd jam pridem romanis PontiGcibus ab imperato- 
ribus id praestitum fuerat juramentum , quod fidelitatis fuisse romani 
PontiGces postea declaraverunt ' : summi certè obsequii fuisse nemo 
diflitetur. 

Cùm ergo haec, et sibi romani Pontifices vindicarent, et omnes 
passim pronis animis acciperent; haud absurdum videbatur dejici 
imperio posse imperatores , qui erga Pontificem , quo auctore regna- 
rent , debito ac jurato ac jurato ofTicio defuissent : quam in senten- 
tiam toio jam orbe vulgatam , Lugdunenses Patres , pontiGciohonori 
faventes, facile adductos esse nihil mirum est. 

Quod autem jus illud quaesitum et adscititium , romani Pontifices 
cum apostolicâ potestate sedi suas innatà pariter exercèrent simulque 
împeratorem excommunicarent atque deponerent 5 excommunica- 
tionis quidem episcopi utparticipesclavium,proantiquo jure ac more, 
se socios adhibebant; depositionem verô, in quâ jus sibi nulium, 
neque innatum neque quaesitum vindicarent, nolebant à se,aat 
pro potestate decretam , aut approbatione solemni firmatam ; sed tan* 
tùm , quod res erat , présentes esse se , atque etiam in concilium 
«dhibitos fatebantur. Quo ritu aliquid , quod verè esset ecclesiasti- 

* Ad. 1163. 

« Serm. jérnulph, Lex. in Conc. Tur,, lom. x. col. 14I5.— « /wi. ///, Extr, lib. i. lit n. de 
SlecUone, cap. FeneraMem.^3 aem., 1. xi, lit. ix. de Jurejur., cap. unico, Principe* rtm. 


GLERI GALLICANI; LIB. IV. 8» 

CQDi, ab qMSCopis gestum nemo unquam in conciliorum acUs ostendet* 

Neque tamen arbitramur , si hœc in Fridericum , sacro concilia 
approtnote, gesta essent , ideô statlm rem esse confectam ^ quœren- 
dooique soperesset , an ita gesta sint , ut soient ea , quibas certa Ec- 
desi» fides suimnaque auctoritas explicatur , ut dictam est suprà *» 
Coosentiunt enim catholici omnes, non ejusdem esse generis, quœ^ 
in coQciliis etiam cecumenicis fiiunt ; quseque expresse quœsita , quaer 
de fide, quœ lato canone sancita sunt , magno ab aliis habent discri- 
mine; et tamen hic maumum est causse deploratœ argumentum, 
qnèd cOncilium générale non eam susceperit , neqqe tali facto ad- 
scribt Tolaerit solemnem formulam : Sacro approbanie concilio. 

Reoolique hic yolumus , id quod est à nobis perpétua rerum série 
demonstratam : quœcumque hactenùs à romanis PontiQcibus, ad 
deponendos reges, etiam in synodis sunt gesta, in iis, Deo ita pro vi- 
dante, nunquàm ac semelquidem adscriptum, hsec Patrum consen- 
sione, approbatione , decreto gesta esse : quœ formula , cùm in cœ- 
teris ecclesiasticis decretis , Pontifiice prœeunte perpétua solemnisque 
sit, certum est hsec quidem, quanquàm Petri nomine agi videban- 
tnr , ioDgo discrimine distincta à reliquis , quœ certô verèque essent 
ecclesiastica. 

Ex antedictis solvimus , quœ de Francis imperia concilio generali 
subjicientibus sunt objecta. Et quidem , si Franci id vel maxime 
tertio decîmo sœculo facere incepissent , gliscente imperitiâ , tamen 
anteactissseculis stare nos oportet; quantô magis cùm id nequidem 
cogitarerint? 

Primùm enim , si quis stricte eorum ad Gregorium IX de deponendo 
imperatore responsa perpenderit, inveniet ab iis non absolutè dic- 
tum , imperatorem à concilio deponi posse ; sed , « si exigentibus 
mentis deponendus esset , nonnisi à concilio generali cassandum 
Tideri : » tùm etiam illud de imperio romano-gertnanico dici , quôd 
siogalari tituio Ecclesiœ obnoxium credebatur ; putabantque nostri 
Uotam rem, qualis est depositio romani imperatoris , qui reipublica^ 
cfaristians caput haberetur , ad romanam licèt Ecclesiam pertineret, 
noDoisi exquisito totius orbis concilio * perfici debuisse , aut etiam 
potuisse. Gœterùm coronam Franciœ , nec Papœ , nec concilio , Franci 
unquâm subjecerunt. Imô verô non multô post , Bonifacii scilicet VIII 
tempore, cùm objicerentur eis depositi imperatores, hœc statim re- 
pooebant : a Quod dicitur , quôd Papa deponi t imperatorem : res- 
poodeo, Veram est illum quem ipse posuit, quia ab ipso accepit 

' Swp,, lib. m. c. 1. 

' EdUi habent coneiiio, nulio tenia : nos Terô codicii BIS. abbé Fliurt auctoritate ralti» 
M^BûliiiaBni eonciUo, ( BdU. rcr soi,) 

XVI. V 


90 D^EFENSIO D£CLARATiONiS 

• 

feudum K » Et de Friderico.II diserte : « Quod ratera dîeitaur de Fri- 
derico , quem déposait luDOcentius lY , dico quôd yerum est , et de 
illo imperatore concède; quod Papa est ejus doaûnvis temporalis, 
quoniàm ille imperator Gt per decUonera , et i Papft ooofirmaUoiiiem 
recipit et coronam ; sed nibii horum est in rege FrancÎKU » Hiec noBr 
tri quadraginta circiter post Fridericum depositura anoîs, facti r^ 
cente memorià, respoadebaat. 

Quo etiam pertinebat illud , -sancti Ludovici tempore, & Fninco- 
rum legatis dictum ; r^em Franciœ , quem linea régit semgumiê pro^ 
yexit ad sceptra Francorum , ex^llentiorem esse aliquo imperatpre , 
quem sola electio provehit vohmtarîa *. Quantum autem nostri ab eo 
abfuerint, ut coronam Franciœ uUi alteri quàm Deo subditam esse 
yellent , Bonifaciana , quœ jam retulimus * , gesla demonstrant. 

CAPUT X. 

Constaatiensia et BasU^ofiia décréta : Slgismaadi imperatoris in synodoConstantiensî 
impériale decretum; ejusdem imperatoris de romano-germanlci imperil priacipibus, 
declaratio. 

Facile est, ex antedictis , conciliorum Constantiensis et Basileensis 
ea qusd objîciunt décréta explicare. Pari enim ratione dicimus , si 
quid ibi à Patribus de pœnis temporalibus decernatur, id Qeri con- 
sensu principum , qui ex toto orbe christiano per legatos aderant : 
eoquejure , quo Ecclesia ad temporales pœnas inferendas, princip'-n 
constitutionibus adjuvatur. 

Id verô ex ipso Gonstantiensi concilie satis constat. Anno enim 
1415 , sessione xiv , decretum legimus hoc titulo ^ : QiAùd %mper€Uor 
det operam ; ut concilium sit êutum. Sic autem decernit : « Sacro- 
sancta synodus exhorlàtur invictissimum principem dominum Sigls- 
mundum Romanorum et Hungari» regem , quatenùs plaeeat paten- 
tes litteras sub suœ Majestatis sigillis dare, et omnibus principibus , 
vassallis et subditis sacri imperii , et prœsertim ci vibus et incoUs ci- 
vitatis Constantiensis praecipere et mandare, quôd manutenebunt 
etderendent prœdictum concilium,.- quandiù duraverit, et qui- 
*cumque.... nonobservaverit.... sententiam imperialis banni incor- 
rat, perpétué sit infamis , nec ei unquàm porlœ dignilatispateant,... 
omnibus fendis.... sit ipso jure privatus. » Qu» ad ecclesiasticam' 
dignitatem et utilitalem maxime pertinentia , si per sese sancta sy- 
nodus decernere potuisset , non erat cur à rege requû'eret. 

Quâ de re rex decernit bis verbis : « Qui statuit terminos genCum 

i Tract, Joan., de Par. de pot, Reg. et Pap„ cap. xt ; Find, Mai,, lib. xi. ptg. tOT ; F'iO, 
ibid,, quœtt. de pot. Pap., p. 18S.— *MaU, Par., «a. 12S0, p. SIS.— i Sitp., L Ul. 0. SS et wq. 
—1 Conc, Comt., Sest. ut. tom. xu. col. lis, 116. 


CLERI GALLICANI, LIB. IV. 91 

lacadàn DamèniBii AogekMtmi , et utrcMmmqtte minist^ia ordioe 

Iri» dfaçeasâi» 9 sioiit choros «agelicos variis  dignitatibus 

fÈâtttat inaignMt; sic et Ecolesiam adhoc militantem in terris , 
Imé tèms{rffitiialtiiin qoèm teiiip(MraIiam distnixit titulis potesta- 
lMt«tpiilohnifldelîbiis,et tnflddibas terribiiis apparens, ut ca»* 
mm ides ordhitta procédât. ^ Qnà temporaliam et spiritualium 
ÉjÉMlone «( jure dMno expËcatà , temporales pœnas ipse decer- 
■««filtati aceksiisticeservtturas. At si bas Boclesia per sese inferre 
pÎÉMt, dbtinctioneiii vanam , neque ex jure di?ino imperator 
hmlOMet, neqae sancta synodas r^^episset. 
' hrsi tsmpora Fridericus, dox Anstriœ , Georgium episcopum 
IHdeiiimun ejus civitatis aliorumque loeoram possessione dejecerat. 
inidiMperalorem delata per episcopum ^ dus episcopo restitoere 
Jws, imperatoris Jttssis non stetit. Sessione xxviii , episeopas pos- 
takCiooBdSo CoQstantiensi monitorias lîtteras, quibus dux bonis 
wnfiSs oedere cogeretw , siib pœnis in eonstitutionibus Caroli IV 
NwnMs editis aliisque gravioribos. Eàdem sessione xxvif i , dat 
^BoittimoBitorium, qno déclarât Fridericum ducem incidissein 
t^^mprinoHonis feudorum e$ MiabiliUUianis in constiiutiane Caroline 
MMtt^ addito anathematis vinculo '. Non ergo bas pœnas per se 
^^Wit, aed principom adjuta oonstituUonibus. 

Mi 8«iè décréta sunt i principibus adverses eos qui in hceresî 
^Miitt permanserint 9 qjiique in excommunicatione sorduerint. 
^ virt legimus in constttutione Friderici II , memoratà suprà , 
^^te^ tb alite postea principibus décréta , conGrmata , amplifi* 
^Mt;quitMis adjuta sypodus Ck)nstantiensis decernit, contu* 
^Mliilversùs Eecl^am spiriiualiier et temporaliter puniendos , ut' 
Mk deereto , et eontm ifwasores wcedeniium ei recedenlium à con- 
^i ^ja monitario centra Philippwn comitem virtutwn *. 

QuoeUam ex fonte manavit id quod est à Martino V, sacro €on- 
'^^l'flltti eoncitio approbante , editum in bullà Mer cunctas , adver- 
^^SHoSsique defensores* ^ nempè, « ut quAcumque dignitate 
^^Mgeaot, etiamsi patriarcbati , archiepiscopati , episcopali , regali , 
'^K^) diioaii , » in eos ab episcopis atque inquisitoribus bseretics» 
l^v^tis inquiratur^ ab iisque « per excommunicationis pœnam^ 
*?*rteni8, interdieti, necnon privationis dignitatum, persona- 
^1 et officiorum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum, 
^^l^riim , quœ à quibuscumque ecclesiis , monasteriis , ^c alii» 
■* ^lesiasticis obtinent , ac etiam bonorum , et dignitatum s«- 
^rium , ac graduum scienUarum , quarumcumque Facultatum, et 

^<^ <kmt„ Se$$, xxrm, col. 30t, su. — iCdfMfil. Conc, CofWl. cottf. bw., JeM.xr» 
«. IM; Fid, Jmi. aa. coL 2W.— 1 0UL, po4t* Seti. xlt. col. 27i. 


92 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

* 

per alias pœaas, senteatias et censuras ecclesiasticas , ac vias et 
modos , quos ad hoc expedire videriat. » Quœ conglobata licèt , quis 
non videat jure tamen diversissimo decemi , nec ab eodem fonte ma- 
nare , conf usèque dicta , tamen congrue aptèque singulorum ratione 
habita , intelligi exercerique debere ? Quis enim cùm audiat eodem 
tenore intentari privaiioMm htmorum ac digniMum sœcularium , ac 
graduum scienliarum quarwncumque FaetUtatum; quis, inquamy 
cùm hœc audiat colligata , ideô putet ab iisdem inquisitoribus , digni^ 
tates omnes , etiam, si Deo placet , regiam pari jure tolli posse, ac 
doctoratum, baccalaureatum et magisterium artium? Quare hxo 
omnia conglobatim licèt dicta atque congesta, tamen diligenter se* 
cerni oportere , luce est clarius. 

Ac si vel maxime hujus vi decreti etiam régna tolli possunt, quis 
vetet inteiiigi de iis regnis, qu» sunt feudi ecclesiastici ; cùm ex- 
presse dicatur tolli quidem feudos , sed eos , qui â qu^fuscwnque^ 
ecclesiis , monasteriis , ac aliis locis ecclesiaslicis obtinentur ? 

Yel decretum sessionis xix audiamus , contra invasores ecdesias- 
ticœ libertatis atque ditionis. Ibi inveniemus inter bona ecciesiastica» 
quœ occupata reddi debeant , bis terque recenseri , régna , prwin^ 
cias j comitatus y dcnninia, territoria, civiUUeê^. Neque immeritô; 
cùm régna utriusque Siciliâe , Sardiniœ , Corsicœ , ad Ecclesi» ro- 
manae feudum certâ possessione pertinere constet , ut alla régna 
omittamusy quae se uitrô huic conditioni^subjecerint, atque etiant 
imperium romano-germanicum , quod eodem vel simili jure habere 
pertendunt; ut profectô nec mirum esset, si in conciiio Constan- 
tiensi , privati fuissent reges , qui amplexi hœresim , juratam Ecclesie 
romanse fidelitatem ejurassent. Ut autem eodem jure, Francise aut 
Castellœ , quo Sardiniae aut Corsicae régna adimantur , neque quis 
anime cogitare, neque |Gonstantiensi concilie , sine gravi contume-, 
lia, tribuere possit. 

Hœc ergo , conglobate licèt conf usèque dicta , valeant apte ,con- 
grue, distributivè, respective, suo quœque ordine ac modo \ neque 
omnia eodem jure constare, aut cum potestate clavium conjuncta 
esse intelligiantur ; sed adhibitâ diligendi ca^tione , ad suos fontes 
quœque revocentur. 

Quo itidem sensu decretum fuerit , ut qui Sigismundum Romano- 
rum regem ad Hispaniam pacis ecclesiasticœ causa profecturum im- 
pedisini ^ qudcumque dignitaU, aut ecclesiastico henefidOy sœcularwe 
priventur * : quatenùs scilicet ese dignitates , ea beneQcia , Ecclesias 
sint, vel innato, vel acquisito jure. 

t Sets. nz. in confirm. Corut, Frid, U et CaroUnK* Fîd„ col. 279 et leq.— • Seu. xys, <^. • 


CLERI GALLICANI, LIB. IV. 63 

Idem dicimus de constitatione ejusdem condlii sessionis xxxix ^ 
coi est titalus : Provisio iidversùs fuiura sekismata '; qu4 Bomfacii Vlll^ 
coostitotio FeUeis, à Dobis suprà mémorata * , adversùs eos extendi- 
tor, qui ùnperiali, regali, poniificaUy vel aliâ qitdvU ecclesiasticA 
ma 9œculari prœfulgeani dignitaU : que ita întelliguntur , primùm 
Ht temporalia ad consensnm principum referantur ; tùm ut non 
eomia omnibus, sed singulis , quse singulis sint congrua, appiicentur.^ 

Ifec alio sensu valent ea qus eodem modo à conciiio Basileen^ 
sesâone ix décréta subI *>subpœnà excommimicatianis etprivatianU 
HftUaiU cujtêslibel ecclenastieœ aut mundanœ ^. Nequeenim illis Gon-* 
stiotieDsibus Basileensibusque formniis usquàm exprimitur, hœc 
tenporalia ad ecclesiasticum ordinem auctoritate clavium ac jure 
difiDO pertinere , de quo uno litigamus; ac facile inteUiguntur pri- 
ïvi dignitate, etiam mundanà, eos in quos sibi taie jus Ecclesia 
conparavit 

Et quanquàm Ecclesia catholica , seu concilium générale eam re-* 
imeotans, nuUos per se feudos , nullas ejusmodi res obtinet ; sacr» 
Unes synodi Gonstantiensis ac Basileensis ^ eo jure quo se in roma- 
Bn Pontifierai aliosque prselatos illa jura obtinentes poUere intelli*. 
gAant , de iis quoque decrevere. 

Ro?o id exemplo in bis conciliis factum esse confiteor ; neque mi*- 
nimbiec, quse nullatenùs ad fidem perpetuamque morum doctri-. 
Ml, sed ad yariabilem disciplinam pertinent, varié tractata, ordi- 
B«ti, administrata fuisse. 

Qui ergo baec Gonstantiensia et Basileensia tanto studio inculcant , 
jua credo ipsi intdligunt, nihil bœc ad nostram quœstionem perU- 
oere : velimque meminerint , quà defensione à concilii Gonstantiensis 
sessionibus iv et v tutos se esse putent. Nempè lata illic tam clara , tant 
finna de conciliorum superioritate décréta , sic elevare soient , quôd 
^^oodlium , sessione iv , a non tractet ex proposito materias aut quss- 
^ioQesfidei, nec intendat ibidogmata fidei statuere, aut hsereses 
Yd errores damnare -, » neque id decretum fecerit « per modum de-, 
fi^oois; quia non additur ita secundùm fidem catholicam esse te- 
neodum ; nec dicitur anatbema contrarium sentientibus , ac docen-i 
tibQs\ )) Hœc auctor Doclrinœ Lovaniensium , ex Joanne Viggers : 
hscBellarminus et aiii scribunt , Melchiorem Ganum secuti ' , cujus 
^ rerba sunt : « Si quis ( tradita in sessione iv concilii Gonstan- 
tiensis ) diligenter expendat , inveniet ea non formam habere de- 

*«SeM. xTu. in cùnfirm. ConU. Frid. IL et CaroUnœ. Vid, col. 239.— s Sup, hoc. Ub,. c. y, 
* In iUo decreto irrita declarantur ea qo» adrersib Sigismundam imperaUMrem synodi de- 

^"Wm Eogenios IV feoerat. ( Bdit, Paris.) 
' Orne, Bas,, Seu. ix. tom. m. eoi. soo, soi. — 4 Daci. Lov„ p. 78, 74, — s BfU,, de Conc^' 

*"^ Uk. a c. uzi jfelch. Con.^ <l« Xoc. 27^.^ lib. Y. cap. 0. 


M DTEFEIfSIO DEGLARATIONIS 

cveti , qoo videlkdt autfidries oMigeaUur , aat cootrarium sentieQtes 
•xplodaBtur. » 

Ofitendant bas formulas eonfiMà cooptas , farmam hàbere ieerê- 
Éi : osteadant in his propositum aiiquid omnibus ad eredendum : 
ostendant sattem in lis aiiquid disUoetè dictnm , quod ad rem nos- 
tram , et ad claTiom à Domino eoncessam potestatem pertineat Quod 
eùm inteUexerint nulle modo posse fieri , dùm h»c profectô objiocre 
pergunt, nitiil aliud qnàm fucum fadunt , et imperkos ludant 

Qttôd ergo si argumimtatur passlm Nicolaus Dubois ^ : Tel Imsc 
esse admitteoda , yel conciliorum Gonstantiensis ac Basiteensis oon- 
tenmendam auctoritatem : nœ iile sno more nugatur , qui oostra 
tbeologorum omnium, suaque etiam placita, resà concilio obiter, 
eonfusè , indistincte , nuUA deliberatione dictas , lequiparet iis, qosB i 
concilio diserte, datftque operft , décret» , ordinate , definitœqoe sunt. 

Idem D. Dubois synodo Basileensi exprobrat , quôdde feudojodi* 
eare volumt , probibitaquesit ab imperatore Sigisraundo : quasi verd 
negemus fieri potuisse , ut ea synodus , aUœve , inconsultô aliéna 
tractarent , et ab iis yetit» abstinereot. Sed qnandoquidem bœe ob- 
jicit , velim, cogttet , qu» à Sigisraundo in his expressa sint actis : 
« Palàm. ac solemniter protestati sumus , quôd arebi*H>rincipatos , 
arcbb*marescbaBatus, et jus eUgeodi romanum principem a nobis et 
sacro roBMnum imperio immédiate descendant , ac in feudum de- 
pendeant *. » AliA oocasione idem Sigismundus ad eamdem synodum 
Basileensem h«c scribit * : « Notum facimus tenore pr»sentium uni- 
versis, quèd, cùm inter alios orbis principatus, sacrum romanom 
imperium divinitus institutum obtineat prinoipatura, etc. » Que à 
relîgiosissimo imperatore dicta, de priocipatibus divinitus institut^, 
■ostr» sententis favent. Qoatenùs autem ad romanum spectant im- 
perium , dectorumque et aliorum principum jura ad imperium re?o- 
eant , nuUà romanorum Pontificum mentione , Tehementissimè dicta 
decretaque videmus. Ex quo appœreat in his temporalibus, nuUo fidei 
religionisque p^ieulo , posse quœdam à romanis Pontificibos ven- 
dicata , à romanis imperatoribus propulsari. Sed hsc quidera parùm 
ad nos. Ad propositum revertamur. 

CAPUT XL 

OoncUiam Lateranense V Bub Julie U. Be «oactlil Trideetinl decreto seastonis xxv , 
eapite xix de referaïaUene t qiild nestri , etiam onris roouuin tddioUiiirT' , 

aenserlnt. 

Ne quid prsetermittamus quod concilii œcumenici titulo nobis ob- 
jici possit , recensenda sunt quœdam quae sub Julio II , in concffio 

i Pari u refûi., p. 29» 81 et piM.«-« 4pi». t., COM. Bot,, eel. M>, M9««i JMi.« oot 99f • 


CLfiai GALLICiUNI, LIB. IV. 96 

IMmmsêoaij sub e* foriDolà, 4uer0 appraImM cMcUio, décréta 
SQit : iin|»îaiw iUad anni 1512, quèdrw Lodoviciifl XII regnmn*^ 
qneSmi^^ exeeptà Britanoift, ae maamè LugdaDenais dvHaa, 
omUabiilQ , otakiiit, Maaao aibasisteot; conatat non modo ex^* 
wnnii^HcMiwa et iaterdktum proaluitiatuin este, sed etiam €s 
bilémaiti mmiaiam GAênnmêemirandûtUêifmniiiMs ^ Sic bdlia fla- 
PMrtibos , GaUia(itte absentUnis , JuUos H in Lateranensi aynodo 
boÉUi ikoimo dacerndlMbt. Qu» quidem proforîmils in exempiiiai 
«asB, qum licèt magno nomine , oiflua, eiad tarrorem eiMnpoaita; 
alfiaat noUo efliBotu , ita DttUâ auctoritate gesta» nemo oordattor 
«itebitnr. 

ttjicliint concUii Tiidentifii capat IhieaabiHs, de dudlis, qaod 
est sessionis xxv caput xix de Iterormatione. « Imperator , regea , 
dam» principes, marcbiones , . comitea et alio quocomque Domine 
itmM temporales, qai locum ad monomachiara in terris suis inter 
«iaistianos ooncessmnt , eo ipso sint excommunicati , ac juriscKe^ 
fioae et domink> oi?itatis, castri , aut loei, in quo vel apod qnem 
dnJiwn persniserint fieri , quod ab Ecdesift obtinent , privatt intel- 
ipitor , et si feadalia sant , directis dominis statlm aequirantur *« » 
Hcc conceptis verbis de feudis ecclesiasêicis décréta, fayent noUs po- 
tiùsquàm nocent -, cùm nec tanti sceleris atrocita^ecompelli potuerit 
saocta synodus , ut aliquid de feudis temporalibus decemeret. Inte- 
rin cùm excommunioationem et feiidi privationem pari Terboruai 
teoore décernât, hoc exemplo docet , optimè à nobis dictum , ad di- 
Tmissimos fontes esse revocanda , qu» à sanctis conciliis persaspè 
coOigata atque congesta sint. 

Qood addit sacra synodus : « Qui verô pugnam cemmiserint, et 
qui eorum patrini vocantur , excommunicationis , ac omnium bono- 
niffl proso'iptionis ac perpetuœ iafamiœ pœaam incurrant ; » idA 
aobis reiatam est inter eas causas , quibus Franciœ regnum prdii- 
Ktam sit ab acceptandis tanti concilii de disciplina ac reformatione 
deaeUs^ 

Hocenim et similia effecerunt, utanno 1576, sub Uenrioo III , in 
<!OQTentu ordinum Blœsis habito, tametsi deputati ferè oomesè oon- 
JQratis sive ex Ligd erant , curiseqjue romanœ eo nomine addictissi- 
loi, concilii tamen Tridentini de reformatione décréta., nonnisi e& 
exceptione admitterent , salvis Ecclesim galUcavue liberUUAus* 

Neqae etiam Ula sessionis xxv dausula in constitutionem Blsesen* 
sem iilata est ; cùm tam multa ex concilii refq(rmatione pelita e6 
conferrentur. 

* Ctnc. later., w. Sie$$. m. toa. nir. «ol. tu — t C&nc. TXtf., S$m. iir .4e R$(^., c xix. 
«WMifrIUi ; (on. HT. OQL9it.^iBochcl.sD9G,Sççl. GQU.,^.^.mp. |«« 


96 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Quin etiam in eà coDgregaUone , quœ nomine GODventûs ordiaam j 
anno 1593, vigente £i^4^ habita Parisiisest, à dooe scUicet Medtm- 
neiisi convocata : cùm dax Feriœ Hispanique conciliam recipiendam 
urgerent , probti sunt articnli , quibus Franci deterrerenttir à con- 
cilii decretisadmittendis, quos inter arUculos is legitur : «Concîlîum 
excommunicat et privât regem eft ci vitate , aot loco , in quo daeUom 
permissum sit : » sessione xxv. Addita nota : « Hic articalus tedit 
potestatem régis , qui temporali suo uUàve cgos parte privari non 
possit; cùmeo respectu nulium superiorem agnoscat, qualiscumque 
ilie sit ^ » Qu», jussu cardinalis Pellevei , coqjuratorum antesigna- 
ni , qui sacro ordini prœsidebat , aiiata , eo tempore et loco ubi ro- 
mana curia regnare videbatur , ostendunt quàm sit insitum Francis 
ne quid ecdesiasticœ potestati in temporaliajuris tribuant. 

Sic décréta de rébus temporalibus à conciliis etiam œcumenicis 
proiata, rata sunt vel irrita, prout principum vel consensione ad- 
mittuntur, vel dissensione respuuntur : nedum ad clavium divînam 
potestatem aut ad Qdei invariabilem regulam pertinere possint. Ai- 
que hsec quidem sunt , quœ ex conciliis œcumenicis opponantor; 
patetque clarissimè sacras synodos de rébus temporalibus nibil auc- 
toritate clavium decrevisse. 

CAPUT XII. 

No3tri saecali gesta ulUmo loco reservata : dissIcUum Venetum , snb Paulo V, Heniici 

IV Blagni operà compositum. 

Priorum ssculorum gestis evolutis, quae nostro œvo nostrâque 
memoriâ gesta sunt, ultimo reservamus loco. 

Quôd anno 1602, duxet senatus reipublicœ Venetorum de bonis 
immobilibus per ecclesiasac monasteria, sine senatûs licentiâ ac- 
quirendis, quaedam judicia legesque edidissent, et quasdam ôccle- 
siàsticas personas prop/er joree^ensa crimina carceri mancipassent*, 
Paulus V , die 17 aprilis , anno Ghristi 1606 , pontificatûs primo , mo- 
nitorium promulgavit , quô ducem ac senatum , nisi ea omnia certis 
praestitutis temporibus revocarent, excommunicatos , ciWtatem ip- 
sam Venetorum terrasque omnes eorum ditioni subjectas, ecclesias- 
tico interdicto suppositas nuntiat et déclarât. 

Statim atque id brève perlatum est ad episcop^s ac praelatos Venets 
ditionis, ad quos directum erat die 6 Maii ; prodiit ad eosdem edic- 
tum Leonardi Donati, Dei gratta F'enetorum ducis nomine * , in quo 
annotamus ea quœ ad quœstionem nostram faciunt. Hoc primùm : 
« Nos qui tranquiUitatem ac quietem dominii , nostro regimini à Deo ' 

, i Fid. DupUlx,, uun. it. SIsIùk Benr, IF, Thuan», llb. cf.— s MoniL Paul. F, op. GM.^ 
tODL ni. p. m. — 3 IbUl,, p. 315. 


CLERI GÀLLICANI, LIB. IV, 9? 

i aervare tenemiir , et auctoiitatem principis , neminem su- 
perioroa in tmiporalibus sub divine msjestate agnoscentis debemus 
teeri , etc. » Tom ista : « Gùm cognoverimus prœfatum brève , contra 
omne jos et aeqanm émanasse , et contra ea qnœ divina Scriptura et 
KMioniBi Patrum doctrina sacrtque canones prœcipiant, in prsju- 
ëàmk aocUmtatis sscularis à Deo nobis tradite , et libertatis reipur 

bBca oostrae, corn perturbatione tranquille possessionis , non 

SDe omnium scandalo promulgatum fuisse ; prœdictum brève mm 
mode Ht injostam indebitumque , verùm etiam ut nullum nuUiasque 
loboris aut momenti » nobis habendum esse non dubitamus , atque 
ita invaiiduin , irritum , et fulminatum illégitime , et de facto nulio- 
qœ îBris ordine s^rvato ; ut ea remédia adhibenda non duxerimus, 
qoibas majores nostri et alii supremi principes usi sunt cum Pontifia 
cShis, qui potestatis sibi in aedificationem traditœ , limites acmodos 
egrean fuertnt. » Sic ipsà per se nota nuUitate contenti , appellatio- 
DemtdeoDcilium oecumenicum superfluam censuerunt. Hujus dissi- 
dii eveati» cùm nemin^n lateat, tantùm observamus hic aliqua, 
qo» caosam nostram spectent. 

Frimùm : excommunicatos ducem et senatum reipublicœ Veneto- 
nuB; dvitatem aliasque cjus imperii terras ecdesiastico interdict<^ 
sappositas ; nihil sollicitatum imperium ; et excommunicationem pe- 
aitàs à depositione sejunctam, contra quod Gregorii YIl tempore 
seo/ôAsDi ; paeterùm de depositione nihil actum esse , neque aucto- 
litale apostolicà dissolu tas leges à senatu conditas, quas Pontifex 
ioprdiaret , sed jussum senatum ut eas antiquaret : metuentibus , 
aifaBor, romanis carialibus, ne depositiones aliaque ejus generis, 
ocolato saeculo, jamque harum rerum pertœso, parùm approbari 
possent 

Secundo : ducem ac senatum, dato edicto, professos principum 
potestatem in temporalibus soli Deo subesse : Papam , dùm ad ea 
proaQiret, egressum esse limites ac modos traditee sibi à Deo potes- 
tatis : ejus decretum Scripturis, Patribus , sacrisque canonibus ad- 
Tersarl. 

Tertio : omnes Venetos atque ecclesiasticos religiososque , haud 
minus qoàm laicos, exceptis paucissimis ^, eâ doctrinft nixos, senatui 
obtempérasse , décréta Pauli V pro nullis habuisse. 

Qôartô : constitisse decretum Leonardi ducis : conslitisse leges ^ 
qoas de temporalibus rébus senatus dixerat ; tametsi ecclesiastica 
iKma personasque concernèrent : nihil eorum à senatu fuisse revo- 
catum : excommunicationem rerum temporalium causa latam , prœ- 

*Bfe«nmi, prêter omneijefaitaf» nonnoUlez faœiliifl. capaclnorom et UieatinorniBi qol» 
''^■W neoMemperarent, malueruni este eiolcf. (JEdU, Paris.) 


VR DEFENSIO DECLÀRÂTIONIS 

UaMs licèt ecdesiasttcis hnmaiittatibuS) pronuBà beliîtaBi, ae remi 
ut taleiD per sese ceddisse; nullàque Td in speciem à seaato ymk 
postidatà^, aut absolutione accepta, pro cathoUcis atque EccWs 
lomaiie filiia eos ease hatMtoa» 

Qamtô : factom id esse Hearici IV operft , toU GalHA, hnè é&m 
totà Ecdesià applaodente : HispaDis eUam in hnjus glorie fmtkm 
▼enire cupientibus ** : nuUo cathoiico extra cmiam romanam soa^ 
pOTe conato Panli defensioneai ; nullo oppngnante ea, (puo sentais 
pnMico edictQ toto terranim orbe promulgasset : qinn etiam edîctMi 
à noUo romano PontiGce, ulià unquàm censura fuisse improbatmiu 

Sexto : non promo?eri aut augeri , sed potiùs atleri rem ecdesias* 
ticam nimiis aut praBposteris incœpUs ; defendique potuisse, adviersAs 
PontiGces vebementissimos ac nimia ausos, tempondîa juni supre* 
marum potestatnm, intégra religione Sedisque apostolice reverentiâ; 
càm ille frater Paulus calvinisme hœresi , quam cueullatus fo^rtiat^ 
per ecHtim dissidiorum occasionem ^^ , adUum aliquem quacreBS, 
nallum invenerit , aut Senatum inducere ausus sit , insidiosinimiia 
licèt, ad infringendam Sedis apostolicœ nugestatem. 

Haec perpendant , qui religione semel nominatâ , romano Pontifid 
permittenda omnia , etiam temporaUa ; eamque sententiam ad roma* 
jsam fidem putant pertinere. 

Neque eo seciùs bœc atque alia bigusmodi dissidia , et inviti eons* 
memoramus, et toto animo, ut Ecciesiœ simul et reipuUk» norâ 
aversamur ; gravemque putamus divini numinis ultionem incombera 
bis, qui bsec vel induxerint, vel libenti animo susceperint, aut id» 
modo aluerint , vel ad ea ocius restinguenda sud(nîbu8 ac sanguini 
pepercerinL 


* Cardioalls dx Joteusb, cai boc negotium Hemicui Magiuf conmiterat, qucnMiiM 
tirez 8uà instruzerai auclorilale , cûm senatus noilet aul peiere abaolulionem, id qood Pontifes 
tpebemenler cupiebai, aut etiam illam non petitam saltem aceipere, diiU in senala : StM^ 
tum esse interdicium ; et lenatus catceri mancipatos ecdesiasUcos tradtdit , non quidam tk 
prœlato cui Papa jiiMerat ; sed legato regii Francis. Hiitoria pauca babel exempla dUsSékh' 
rum, que, ot tllad , ad flnem osque um firroiter et conatanter defensa ftteHnt ( Bdiî. PatU^} 

** Rex Hispaniarum Philippus TIIsolus dilat» pacis causa Aiit, dûm se cum omnibus soto 
copiis Pontiflçi offérebat, ad bellum Venetis inrerendum. Vid. ejusepiat. ad Paulan T, ap. 
Tbnan. lib. csxxtii. Deindé , seu pudore victus , seu quâlibet aliâde causa, pacis arblter 9tm 
Toluit; etquidem nonnullas condltiones proposuit. Veneti ipsiUm, arbitrum admiserunt; wm 
llem condltiones, qoas, ut iniquas^ nec reipubiice dignas majeaiale retpuenwt. Quapr^ptar, 
rébus deroùm compositis.quanquàm uno HeoriooMagno reconciliatSB pacis bonor debecMr^ 
mi Hispaoi eiiguam operam navassent, Veneti Umen Hispaniarum quoqoe régi graiica rafeni 
JUMerunL ( BdU. Paris.) 

"** Eonim dissidiorum occasione, anooymus libellum fixerat VeneUis, quo renpablicaa 
adbortabatur ad desciscendum ab Ecdesià romanâ. Senaïus in nbelli aoctorem inqoJri i«Mii> 
et interei edicio conflrmavit ; se i fide et obedientiA sancte Sedis nunquèm diacessorum. B«ia* 
4li86idii temporc,FRA-pAOLo,ususoperâ Marci-Antonii DEDoHi9is,ed{dit apud AngkisHislo- 
Ttam condiii Tridentini, eo nempè consilio, ut curiam roroanam calumnjif respergerd, d 
«ancta synodi decreiorum imminueret auctoritatem. (Edit, Paris.) 


CLERI GALLICANI, LIB. IV, M 

CAPûT xm. 

ûrélMBs BeBannlni libri adversÙB Barclœam : Benalûs decretam , antlquis ejnsdem 
KBilte decretis congraum , qu» sacra Faciikas tuseeperit : regii concilU decretum, 
Ptmaiii eardinallt Ofierà. 

àBno 1610, "Èà nov^mbiis, alîqaot menribus post Henrid IV in- 
Mmi 4C parncidialein cœdem , cardinalis Bellarmiiu tractotus de 
)0Male siimmi Pontificîs in teinporalibas , adversùs Guillelmum 
todeun , prodat. Is sUtlm à pariamento Parisiensi est prosmpius , 
•fÉttnaque est, sub pœnîs lœsœ majestatis , ne qnîs eum libnitti 
UMnl,eder6t, venderet , ut qui contineret falsam et deCestabilem 
frofoUàmem, eô pertînentem, ut submittereiitur bominî à Deo con- 
ititirtc sopr^nœ potestates ; et adverses eorum personas et imperia 
itAdkbpqmli coQcitarentuT ^ » fnterdictum toto regno, ne quis eam 
prapottâonem directe vel indirecte doceret. 

Hœ senatùs decretum consonabat ei quod ab eodem senatn ^ , 
uoalôôi , editum fuerat , jussusque Tanquerdlus besc ?erba pro- 
spère: « Mibi diiqdicet , quôd dixerim, quôd Papa Christi yicarius 
iDODarcha, Bfttritualen) et secularem potestatem babens, principes 
9Bk fnxefiis rebdles , dignitatibus privare potest *. » 

ilmab eodem senatu, anno 1595, eanidem doctrinam ejurare 
ittOB est Florentinus Jacob clericus regularis sancti Âugustini. 

Btioqne deereto vetita sacra Facultas banc doctrinam permittere, 
imîaa senatui egit, decretisque paruit. 

Os crgo consona adversùs Bdiarmini b'brum senatus decreverat ; 
cajas decreti, cardinab's Perronii operfl , suspensa est à supremo régis 
Kmiio, executio , usque ad régis beneplacilum ^ ; decretumque id 
ti est forma , quâ rege présente decemi solet. 

Cnuabatur Perronius Beliarmini in Ecclesiam mérita , dicebatque, 
nMo principe ac novo principatu, omitti oportere ea, quœ roman» 
curie Aqdicerent. Datum ergo temporibus , ut res in suspenso habe- 
fCtar; neque quidquam aliud potuit impetrari. Data clàm opéra est, 
iaBribrmini hic evulgaretur liber, aut sententia doceretur , virique 
Mtonomini et honori parcitum. Âlii laudabant Perronii pruden- 
tei : plerique, hoc obtentu, veterem Galliœ vigorem infringi, et 
iftwere adulationem dolebant. 

^^rit 4u Parlent. 36 nov. J610 ; Vid, Ub, cui tilulus : Becueil de pièces concern. lliift. de 
**liXni. Pur., 1717, lom. it. p. u. 

<tM«eBb. 

•«Mfcd., j)tc. EccU Coll., lib. y. cip. «, 7 i Fid. Dup. xyj. iœc. pap. 1469. — 3 Recueil de 
>*•. etc., Wid„ p»g. 13. 


-12i DEFENSIO DECLARATIONIS 

l)us in soft religione viverent. Taie autem erat juramenbim , qui 
« in conscientift suâ, verè ac sincère ^ nullft reservatione meot^ 
quilibet catholicus testaretur Jacobum esse regem suum legitim 
qui à Papft , aut apostolicâ Sede nullo modo deponi ac deprimi 
rexque maneat nonobstante aliquft declaratione, vel sentenlii 
eommunicalionis , vel deprivationis , atque etiam tolli non 
absolutione quavis fidelitatem atque obedientiam su» majestati q 
que successoribus ^ » 

Hoc verô juramentum quod Angli fideliiatis aut allevantûe?< 
cardinalis Bellarminus cum illo Elisabeth», quod erat 
re ac sententift convenire asserit; negatamque Pontifici excoama 
candi principis potestatem : quœ quidem œqno lectori dqudi< 
relinquimus. Quœ verô auctoritate certà, in eft re gesta sint, 
ferimus. 

Huic certè Jacobi régis juramento insidiosissimè atque invii 
inè erat insertum illud : « Prœterea juro, quod ex corde abhorreo, 
testor, et abjuro , tanquàm impiam et hœreticam, banc doctrinam 
propositionem : quôd principes per Papam excommunicati, yd 
privati , possint per suos subditos deponi et occidi. » 

Hoc eô pertinere videbatur , ut catbolici quivis privatA au 
décernèrent impiam et hœreticam eam esse sententiam , qaim 
deponendis , hœresis saltem causa , regibus , viri maximi atqoe 
tissimi , ipsique adeô romani Pontifices postremis sœculis, boDO 
mo, tanquàm probabilem défendissent. Et quidem ab eonun 
ientiâ abhorrere , perspectis meliùs rébus, uti nos Franci fi 
€rat licitum ac bonum ; damnare ut hœreticam , absque Eccies 
auctoritate , nimium et temerarium videbatur. 

Nostri doctores rem totam , in eft quam prœdiximus consoltatiofl 
sic tempérant, ut quandoquidem haereticum esset, et ab Ecdesià 
Constantiensi concilio ut hœreticum damnatum , tyrannos, hoc < 
principes etiam legitimos maiè potestate usos, occidi passe , eoà^ 
titulo possit insigniri ea propositio, quœ depositionem cam €« 
conjungeret, ut erat in juramento positum. 

Utcumque est ( neque enim hic de hàc consultatione qus: 
sed rem gestam enarramus ) Paulus V, eodem anno 1606, 10 
oclobris, brève edidit ad anglos catholicos cujus est initium: 
cnimi mcerore^ quo quidem in brevi, relato juramento, h«c*d' 
m Vobis ex verbis ipsis perspicuum esse débet , quôd hujusmodi j 
inentum , salvâ fide catholicà et salule animarum vestrarum, 
non potest ; cùm multa contineat, quœ fidei et saluti ap^ëadv« 
^ntur. » De quo brevi, cùm in Anglift quidam ambigerent) iUi 

* Fid, Rap, Thoyr., lib. xthi. lom. th. p. 50, 51. 


CLERI GALLICANI, LIS. IV. ]9f 

fieeserrorisdamnarentur;.... multa quoque in regnum et rempn— 
Itom ioeommoda , perturbationes graves secuturas : quin etiaia 
Boœre r^m incolumitati ac majestati ea, quibus illam adjuvare 
TeDeoL» 

fisc Tir maximus toto eloquentœ flomioe peroravit. Jam objicitur 
apbis, non modo tanti cardinalis archiepiscopi Senonmsis toto orbe 
fMntis8îmi , ac de Ecclesiâ catbolicà benè meritissimi , verùm 
tfina deri tbtios, cujas nomine agebat , auctoritas \ quœ duo magno 
lÉonos discrimine. Aliud enim est cleri decretum, aliud ab oratore 
iognÉMissinio quœsita et aptata cansœ argumenta. 

Aede dero qoidem quod objici potest, nostros nempè episcopos 
BQDC i majorum sententià dèflexisse, cùm id anno 1682 declarariot, 
fiodiie declararetur , eorum antecessores, anno 1615 , tanto stiidia 
€htitennit : facilis responsio ex dictis. 

QiMeDÎm clero gallicano anno 1615 displicuit, hœc quœ ad relî^ 
|iomi pertinerent , nomine ordinum regni Qeri , idque auctoribi» 
]Ai8 tertii ordinîsdeputatis, nihil ad oonventum nostmm anni 168& 
^BmsL Conventos ordinnm regni , licèt ibi sacer ordo , et ut regni 
noDbnim ÎBtersit , et pro 3uâ dignitate primas ferat , tamen civilis^ 
coofootos est, reipublicœ, non rei ecclesiastic» causa convôcatog; 
^ordo ecdesiasticus , conventûs tertia pars, à dnobus ordinibus 
UeiHras numéro ac suflragiorum auctoritate vîncitur ; de cujus bsT" 
tinte rex decemit supremft auctoritate : conventûs verô noster 
^m 1682, totns eodesiastîcus , ac de re ecelesiasticfl congregatus, à 
i^A&on deo^ti firmamentum, sed executionem, Patrum more^ 
e^oeUvit. 

Qu6d aatem anno 1615 metuebant ne schismata Gèrent , gravi ad- 
^^801 catholicQS , qui à nobis dissentirœt, intentatà caisurà , id 
cwoitas noster cavit , dùm et veritatem asseruit , et ab omoi cen- 
ttfl (emperatmn esse voluit. 

Qweùm ita sînt,nibii jam necesse est nos de Perronio cardinale 
^teodàm kdborare , utcumque adversiB sententiœ favisse videator» 
'^ eum credimus vebementissimum oratorem, ipso, quo rapiebai 
'^'mi, doquenti» impetu , fuisse abreptum : neque veritum audi- 
^ ultra metas impellere, ut cùm se repressissent y tamen quo ipse 
^^ lœa consistârent, atque à censarft abstinerent. Quanquàm et 
^ttoseineranty eur in romanam curiam propenderet; ut née 
^ivtnijit, si gaUicani Patres potioribua doeti momentis, ab ejus 
'^■Ntt disceaserint. 

Re ijoid tam^i prœtmmisisse videar , de ejus oratione , quœ meoL 
^idem jodîdo moment! sint maximi , pauca àkam. 


im DEFEorsio lyECLARÂfioms 

CAPUT XV. 

In Perronii cardhialls oratione ad tertium ordioem anaotata faœdam : ejtis dlct^ 
confutantur : acta laudantur : hujus controversiae finis. 

Ac stalim occurrit ipaa qiwstio artificioâissimè ooastitttta. lilod ei 
dial6ctices regiilis, atque ab intimo artificio depromptom, qaôd opH 
pognatarus universalem aegatiyam istam, qaam legis fundamantali^ 
loco esse volebant : NuUo easu tege» à PanUfiee depani poumaUç opi 
pcHièbat ille particularem alBrmativam banc : « Possuat à Pontifio^ 
deponi aliqui rages , bis nempè conditionibtis , si fidei caLbcAtca& proJ 
pugnaûd» sacrameato obligatt sunt, si eam deseront; « deniqu^ 
persequuntur ^ » Qoibus cùm finibus qua^tionem cireamsariberet^ 
eô coarctare adversarios nitebatur , ut ^ qaod erat inridiosissiaiujii^ 
reges bœreticos, violatique jurisjurandi reos, ad bœc perseeutores ^ 
defendere yiderentur. Illad intérim atudiosissimè tacuit , qiiod siepè 
}am dixinius : inter iadirects^ potestatis defeosores, neminem onqaàm 
fuisse aut esse potuisse , qui se bis Gnibus contineret ; quq[>pe càoi 
indirectam potestatem Dei gloriâ, aaimarum salute , et potestate da^ 
Ysum metiantur : quam quidem ad bos très redigere casus, non modâ 
esset absurdum, verùm etiam hœreticum. 

Quare nec ipse cardinalis, qui se ad eos redegisset , quidquam pn>- 
barepotuit, nisi ultra tenderet; protulitque depositos Heoricos^, 
Fridericos ^ , nuUum catholicœ Gdei articulum denegantes, CliiMe* 
ricum etiam Fraucico regoo, et grsecos imperatores imperio Oecideit* 
tali nudatos, cùm mbii Ecclesiœ repugoarent. Nec tantum viram 
puduit allegare Gregorium Magnum, tanquàm privaturum imperio 
reges , si unius xenûdoebii privilegium violassent. 

Id seiiftt vir acuUssimus , atque ultrô professus est , • adhibui i 
seejusmodi exempta , qoatenàs toservire posseat boiethesi geae* 
rali : dari quosdam casus , quibus subditi exsolvi posseot à prcstilo I 
reg^s sacrameaio; aut huic bypotbesi particutari : licere id fievi in 
prâieipes hcreticos , sire apostatas , ac persecutores *. » Tanquàn ia 
oratorîB potestate esset , coereare ad arbkriam ipsam argomecitoniai 
vim : Bcm autem aut totft vi suà valeant , aut , si nimls pn4>aiit, totâ 
Ti suà cormant. 

At illud dissionuiare non possum, quôd etiam ab OriestaUbos bêfiif 
laoris prssiâtum quœrit , contenditque : non alio nomine jostiiia 
piumque esse ehristianorum adrersùs Torcas betlum , quàm qoèd 
infidelis princeps , nullum jus sibi in cbristianoram pcovinciaB 

« fTd. Perr., ioc, cii^ p. «». 

• rv et V.— • !• et II. 

t Fid, Perr,, Ioc dL, p. eo2, 601* 


CLERI 6ÀLL1CANI, LIB. IV/ MB 

p«V9p68sit : «• Qood oagare, inquitS nihil aliad essét, quàm er* 
ronm Latheri delfeDdere , prucoFanque beroum , qui ad versas ma- 
knetanoe tania bella gesserufit, sancti etiam Ludorid damnare 
Bworiaa.» 

i^iie fliud perpendere voluit , mafaometaiios ac Turcas , ex qaa 
iMmmt, hostilem animam , atque inexpiabile beUam professos 
MWtàs €hrlati«ia8 provincias , meritô ut perpétues hostes alqoe 
iMMres baberi , qui etiam ubî paeem se fovere simulant, nibil nisi 
Mb «optant y idque ex ipsis impi» legis friaoitîs : nuHà nobiscum 
pm tati, B«dlofido foedere, noKo unquàm beneGcio, nisi eydcK 
piea; Qt extremi pereant , quibus intérim peperciase videantor. Qna 
JQiteqins dabitet justa ebriatianorum inter se adversùs communeoi 
bsBfm todera , jostas societates ; ac prorsàs sue more insanissd 
LatanuD , qui à tetris pnedombus beilum amoliretur ? Hiec quàm 
piScM abrint à nostrft quœstione , ne imperitissimos quidam f agit , 
tBfHam virum latere potuerit; qui tamen hic, si Deo placet, ai 
LudoTid damnandam memoriam , et Lutheri errores crepabat, 
aprito, ut poepos territaret. 

tarimum et iHud quod toties incuIcaTit : causam deposltionis, vèl 
tùaSaik ia eo esse , qu6d mutuo sacramento , et se reges populis ad 
tuadam reetara fidem , et populi regibus ad Gdele obsequium oUi* 
9>iBl;utsi Hli à Juramenti rdigione discesserint, hi quoque vicissim 
àMaaaeramento absolvi possint : neque verô obstare <c quôd reges 
^iiki ante coronationem factamque unctioném, ac prœstitum jusju* 
nBAm régnent ; responderi enim ab indirect® potestatis defenso-^ 
rite, reges nondùm consecratos sic baberi, ut qui jam in prœde-> 
ceMiibus solerane Jusjurandum populis prsestiterint*. » Hœc enim 
qnm ▼anèjactentur, multa demonstrant -, imprimis quôd ne illud 
fAkUtt ad causam, hoc est , ad pontificise potestatis quœstionem per- 
tafeat : quippe eùm si semel statuamus reges conditionali tantùèt 
Mmnfione regnare, Jam, nullo pontifîcise potestatis interventu„' 
sparte etaneseeret illa regii nominis auctoritas , ruptis conventts 
^coBifitiDiHbtts quSMis nReretur. Hue accedit illud à càrdinali pro certa 
pnbiiQi -.prineipum juramentis eam eontineri regnandi conditionem^ 
IQI dcfleiente airaul sdyantur imperia ; quod ille immeritô pro certa' 
MMk. Ea emm Juramenta ralere ut commendetnr infigaturque prin- 
<^MkBo* vera fides ; non eo profectè ut regnandi jus ad conditio- 
bAi pada neeessariô revocetur, ut suo loco docuimus, et Ânastasii, 
I^Mbqoe iraperatoris suprà memorata exempta testantur '. 

Itoquetolerari potest quôd Perronius tta argumentatur^ : « AKucl 

» na. Pen., ioc dl., p. «30.— i Ibid., p. 599, WT, «31, 630, «48.— i Sup„ Ub. il. c. T, II» 1^ 
<(ii9^— 4?€fT.^ foc. dC^ p. «3«, ««8. 


f04 DEFENSIO DECLARATIONIS 

esse , adversùs jurisjorandi reUgiooem aotu quodam^ alhld ipeà p«H 
fesstone pugnare, aUud peecare adversùs jusjuraadum, alîud ÔMma 
jusjoranduin evertere contrario etiam edilo jurejurando... Et qoktoA 
cùm aliquis princeps iiyustè judicat, peccare illum contra joriqa* 
randi religionem ; at si profiteretur juramentoque firmaret, se semper 
ûqostas dieturom sentaitias; tùni yerô everteret, inquit, ipsam 
josjurandum de serrandà justitià, simulque regnum abdicaret, evcrsi 
conditione regnandi. » Ita déindè respondet ^ : « Regni sub GhrMo 
obtinendi fieri incapaces, qui à prsfôtito ipsi christianisque popalis 
fidei catholicœ servandœ sacramento defecerint. » Hic lubens à tanto 
yiro quflBrerém, in historiis ac libris, quos studiosissimè evcrf^, 
ecquem invenerit principem,qui ipsam justitiam factâ professioQe 
ejurarit ? Cerlè neminem. Multos autem à rectà ûde abhorruisse lu- 
gemus^qui nihilô seciùs rempublicam benè gesserint ; quandoqaidem 
Oeo placuk , veram fidem , non humanà sapientià comparari j sed 
divinà gratià provenire. Quorsùm ista ? Ut pateat , illam quam fiiigit 
cardinalis de justitiâ ubique contrainendâ profession^n juramanto 
firmatam , ne in insani quidem principiis mentem încklerQ posse. 
QÙamobrem si fingendum est quid fieret de principe qui ita jostiUam 
ejuraret, facile respondemus , amovendum eum à gubernacQliSt 
dandumque tutorem , non quidem ut ei qui regnandi conditioaeiii 
yioia?erit,sed ut ei qui propriè strictëque supra omnem bumai^un 
morem insaniat. Ita , inquam , ei tutor adhibendus esset, i|ti phr^ie- 
ticis ac f urentibus principibus factum est , ab iis ad quos pertinet ; 
non tamen profectô à romano Pontifice aut sacrorum antistîtibiis , 
qui quidem nibilo magis huic rei se immisceant, etiamsi eana vd 
maxime placet fieri, ex conditionalibus pacUs. ^^neret enim jos 
suum integrum liberœ civitati \ quo jure fraudari nequeat ; nequidem 
si religio conditionali fœdere continetur. Eo enim casu , postquim 
de reKgione sacrisque, sacrorum antistites, tùm de imperio, lib^a 
re^>ublica civitasque decemeret ; ut profectô bœc omnia , qoœ tanto 
drcuitu apparatuque verborum amplificat eloquentissimus cardinalis^ 
extra causœ statum tota sint, nec nisi imperitis fucum faciant. 

Quôd autem déclamât reges, sacramento dato , Christo regi ob- 
noxios , « ipso feloniœ crimine , excidere fendis , quos à supreiiio 
Domino Christo obtineant \ » tanquàm Christo regi , accepto à rogibus 
fidelitatis sacramento » novum jus in reges comparetur ! bœc ut m 
populari oratione toleramus^ ut theologicè ac seriô dicta respuimB5§ 
neque propterea tanti viri judicio nostrum anteponimus; sed tam^ 
docemus multùm interesse, aa quis oratoriis ampuUis,an tbeoio- 
gicà gravitate ac simplicitate disserat. 

1 Pen., foc. cw., p. «38. , 


CLERI 6ALLICANI, LIS. IV« 105 

Cstertei id si^dt m^xiisi eafdînalts glori», qoôd si cgus dicta 
quodam r^rebendm*e cogimur, certè geeta ka&mus. Glomtor 
eopm , Dec immeritô , » se verè genuinèque Fraocum Francorunuiiie 
fijten , seiDper adhœsiase r^bus, seœper respesdsse reges; ac post 
Bmnd IH necem, Henrioo lY MagBO ohaecatum esse; etquidem 
taH eoasdentift, ex utriusque partis seotentiâ) cùm iUe priiK^eps 
mMpiàm îDCorrigibilis fuerit, relapsas verô halntos sit, infin*- 
Mtiûne falsà K • Optimè omnino. At ilhid iolmm constat : eom^ 
din totA coiiscieoti& seqaitur principeni à romaais Pontificibus regDO 
wÉiwiai , abondé docuisse quàoft facile hiec à PontiGcibiis , drea 
ÎBçerium ac res traiporales décréta , viri boni grayesqoe omittere 
imaCTmt. 

ad oratîonem Perronii dicenda babebamus. Et quidem ea 
de regnandi conditionalibus pactis, quœque sint aut esse 
fiqgntor , qusque etiam esse possint ^ udo verïx) traosegimiis ; 
ÇMtîoiiesque eas à caosfl nostrft prorsus aliénas , àb bAc dispa- 
ta^Diie procal amoyimus : quippe ciun agamus de jure divînitai 
meioclavium potestati, non deejosmodi, quales fingi postent, 
r^giBB pc^olorumque oonventionibus. 

Miqua , quœ tantus cardinalis copiosîssimè prosequitur momenta 
WiiaBBm ) aptatosqoe caus» ab artifice aiunmo veterum looos pris- 
oi^ histori», hic excuti nibil nece^e ; cùm bœc omnia sooloeo, 
iairactatione, diiigentissimè perpensa atqoe explorata sint, preaso 
bla etiam pleramque auctoris gravissimi nomine. 

Ihqne id omisimus , quod est occasîone hiqus eontroversiœ ccHram 
ifto rege, à sapientissimo principe G<»dœo peroratum * ; nibilqtte 
tria, dicendiim superest , quod ad nostram quœstionem faciat , niai 
id:rem ad regem evocatam , ac postes silentio esse transactam. 

CAPUT XVI. 

Cmmiià Sanetarelli. An eardhialls Perronias jare mettieret , ne Ecclesia errasse 
tlderetor, si censnrft netata esset illa de deponendis regibos sententia. 

Cseterùm cùm de deponendis regibus nova quotidlè scripta pro- 
Aitet, atqtte Antonii Sanctarelli exitiosissimus eà de re circum- 
MMtur liber; ne porrô pergerent,his inventis, Ecclesise conciliare 
odia, ac rempublicam commovere , nostr» Facultati visum est, etiam 
CEttsufft comprimendam ingeniorum licentiam : atque auno 1626 , 
li&lpào omnium consensu magistrorum , totiusque regni applausu , 
ttttd de6retum prodiit quod suprà retulimus *. 

Non iUi metuerunt , quod Perronius cardinalis nimio causœ su8d 

.'^Jhn^ toc. cêL, p.dM.'— tJ^.» ttb.1. Hol. a. cap. l.— • làUU, cap. 4. 


a«6 DEFENSIO DECLÀftATIOI^lS 

studio, in Hlft oratiom imminere dixerut * t ut si seatentni de depo- 
simâîs regibos censurft notaretnr , Sedes apostolica aberrasse à fide; 
imô ipsa i moltis jam aceolis oaddisse yideretar Eeclesia ; non id , 
inquam , metnerant. Satb etmn intelfigébant , fllos qui eam aenlen- 
tîam secuii easent, non eam amidexatos, ut dogma fldei, oti à nobis 
Inciilentiasimi demoaatratom est : neqne verô ignorabant pnestan- 
dam theologis ipsam Ecclesi» romanœ fidem , non etiam magnoram 
qoamlibet viroram , aut romanorum quoqoe PontiGcum opiniones 
certîs temporibus natas : neque iis prajudicari adversùs veritatem 
ae majorum doctrinam. Neque enim si Papias, JusUnus, Irenœos, 
«Itique apoetolid yiri ac sancti martyres mille annorum regnom 
approbarunt, communisque ea primis sœculis sententia ferebat«rr, 
ideô nunc yetamur rqioere eam , ut evangelic» apostoUcasque dec- 
tria» coûtrariam ; quaotô minas eas , qum postremis sseculis opî- 
nionea soecrevcrunt ? Imô id argumentum Tuent divinœ Provideiil» 
tuentis Eeclesiam ; quod ingemis ultro in dubia aut falsa làbmtibns, 
cursus tamen opinionum divino Spiritu sust^tetur » quomtnus m 
Ecclesias fidem irrumpat. Quare sacra Facultas nihil dubitavit snb- 
ortam de deponendis clavium auctoritate regibus opinionem {«h 
probture tt damnare Umquàm novam et falêom, errofieam, ac verbo 
^ei oonirariam. Id tantàm eayit, ne hiereticam, taoente Eeclesia , 
deelararet. Huic censurée consonant articuli , anno 1668 , Ludovieo 
SIV oblati , quos alio loco memoravimus * : à quibus Pacultatîs nostr» 
decretis, uti incoepimus, ita in tris desinemns : Deoque agimus 
gratias , quôd hane tractaticmem à remotissinns usque temporfl>ns 
wi nostra tempora, eo duceatqueauctore, deduximus, nostramque 
doctrinam tôt labentibus sieculis immotam inyictamque prœstitimus. 

CAPUT XVII. 

BecapUulatio dlctorom ad capat I gallicanae Declaratlonis de temporalls potestatis 
«upremà auctoritate : ao quod cardioaUs Perriniiis oUeelt, ooatmm aenteattim 
romani PontiÛces pro errooeâ habuerint? Ào ab ulUs fioaoUUs dattatta ait? An 
aliquis ex eâ adversùs Ecclesiœ auctorliatem metus? 

Jam quœ exdictis, tot&que hâc traclatione consequantur , pauds 
colligamus. Et quidem , id erat nobis propositum uti doceremos^ 
non modo nostram sententiam ab omni censura esse liberam , sed 
etiam veram , antiquam y firmam *, ac si censura adhibenda sit , eaai 
Ineritô in adversarios intorqueri. An id probaverimus , recensitis 
bmoibus qu» pro utrftque parte retulimus documentis^ intueri 
placet. 

I. Ergo haec demonstravimus * : quam ecdesiastico ordini , romt- 


CLERIfiALLICANI, Lift. IV; 16$^ 

ooqiifrFQDliAcî, virtate clariain tribaont reram temKKmlinin ae de-: 
fomadarum regmn , sive directaiii , sire indÂrec^m potestatem , 
mm ad Bimîa , perioQlosa , horreoda dedacere , ejcmque sententio 
aoritatie totam Eade^am perturbatam. 

n. Gregorium VU, qui primus omnium de deponendis regibui 
eiptaTît, etiaifi requisitam, aulium ^os rà cxmnplom, nullam 
aattoritatem proferre potuisse : pec niai manifesté rana , nimia et 
naila respondisse : eumdem née sibi canstare potuisse ; novaque 
sopûstruxisse novis , quo ausu sois deeretis omnem anctoritatefll 
abrogasse. 

m. £am potestatem in omnibus TSteris noviqne Testament! litois 
peoitite inauditam , neque unquàm traditam , cùm res atque occasi^ 
id aaximè postutaoret ; imô diserte ezplicatum à Lege , à prophetis , 
MbîstOy ab apostolis, regiam potestatem in temporidibus soli DM 
sabesse, eiqiie potestati, etiam sœyienti, atque Eodesiam perse* 
qvati, in ctTilîbus rebns prestandam obedientiam , nedum iûi uUà 
ctinn pootificiA anctoritate repti^^netor ^ 

W. Eam doctrtmuai ad secuta sœeala dimanasse, et usque ad extr^ 
nm ferè undecimum saeculum regibus idololatris , apostatis , hm^ 
retins, excommunicatis , Ecolesiam persequentibus , idem atque 
chodisÉtiam integram esseservatam : nunqoàm vel inteniatas minas 
depesitionis , neque quidqoam , de eà unquàm , cùm id res maxime 
pwcoret, à qaoquam christiano , sive clerîeo sîve iaieo fuisse Jao^ 
talaa: sad onmes ita concorrisse in obseqoium, nt qui nihil aliud 
CQgHarenl*. 

V. Id &ctam ibreguUs atque sententiis, qu» ad omnem «tatem^ 
^omnia tempora œquè pertineant; pessimèque mereri de cbristianâ 
Riigione 608,qai postremA state dixerint, apostoHs, martyribus, 
ystrAna, foamis denique PoirttQeibus , dtil! potestati etiam adrer* 
s«|ti obedîentibus, nocendi vires, non autem voluntatem atque an^ 
aùdefuisse. 

^ QliEm à Gregorfo Vif ae deinceps in eam rem àe^éU gestaque 
nt, pessimis imUia , pessimo exitn processisse. 

VIL Qui GregORO VII auetore, à régis obedientiA reeesserint , mar 
litatè ùdsft opinione duetos , malè intellecto interdioto de vitandis 
«BBommmieaî»; eorumqoe doctrinœ seeatos Pqntifices, theologos 
«MM wtipiB eanonistas , ipsom etiam Gregorium Vil obstitisse *. 

VBI» itatiOees rooMmos in deponendis regibus Gregoriom VII de 
teteimilMos, non (te}are prooeMtose; neque unquàm quœsituiâi 
neque canone aot professione editA constKutum , utrum et quid 
BoeleÉe dlca temporatta ofdinanda Chifstas conœsserft : unum 


108 DEFENSIO DEGLÀRÀTIONIS 

Gregorii VII factum pro somma aoctoritate fuisse : ergo PontiBces 
non ex certo dogmate, sed ex opinione, qaœ ipsis tantùm pro* 
babilis videretur, jadicasse ; neqae bmc ad Eoclesi» doctrinam om- 
nino pertinere, fatentibus etiam iis, qai roman» iiifallibtUtati maxime 
fayeant. 

IX. Prolatas etiam in synodis à romanis Pontificibns circa r^es 
deponendos sententias, à nullâ synodo dictis sententiis, editoqne 
aynodico decreto comprobatas : tanquàm prohibente Spiritu sancto, 
ne se rebas noyis sacrœ synodi immiscèrent. 

X. Viros sanctos doctosque, qui post ea PontiQcum , de dqxmoidîs 
regibus, décréta floruerint, nihii iis motos in Patrum sententiâ 
p^-stitisse. 

XI. Bonifocium VIII , qui primus omnium aggressus sit tempo- 
ralium rerum ordinandarum ac deponendorum principum potes- 
tatem Sedi apostoiicœ edito canone in bulift, Unam sanctam, vin- 
dicare , rei novitate deterritum , in nndâ rei expositione stetisse ; 
neque ad eam deGniendam prosiliisse ; et tamen , ne valeret id qood 
▼et exponendo in publico diplomate dixerat, buUam Unam stmcUm, 
eà in parte ab ejus successoribus ita habitam, ac si nunquam exti- 
tisset, eftque ratione robore yacuatam. 

XII. Ecelesiam gallicanam , clerumque gallicanom apertè obstitisse 
iis, quibus idem Pontifex, propter subordinata rdigioni régna, 
aummam sibi potestatem in ciyilibus tribueret : qu« eft occasione 
Eoclesia gallicana , regnique ordines, ipse rex , doctoresqne thedogi 
religiosorum ordinum gesserint, scripserint, decreyerint, ea illssa 
et immota stetisse et stare : quœ yerô Bonifacius , ea à secutis Ponti- 
fidbus antiquata , erasa , abolita esse. 

XIII. Qu« à sacris conciiiis oecumenicis circa temporalia décréta 
atnt , nunqoèm auetoritate clayium facta esse : nunqtritm adacripum 
^ auetoritate Qari; imô expBcatum fleri, mittintft à regibns po- 
testate; neque onquàm ea décréta, nisi consensu principum yaluisse. 

XIV. Cùm à romanis Pontifictbus reges pro potestate depositi smit, 
nunquàm ab ullo r^e , nunqu&m ab ullius regni ordinibus banc 
potestatem fuisse agnitam; imô obttitisae regesqoe, remqne ad 
cruenta bella extema et ciyiUa esse dednetam : qa«*e nec regsa 
nnqoàm y^ data^esse ; sed beili causas dantaxat , atqne ambitioei > 
rebeUionique colorem ac tituium , totomque orbem bis bdlis cenla- 
grasse ; atque omnino bas regum depootUones pontificiâ anctoritile 
laetas , nulU unquam utiiitati , maxîmo damno atque inyidte f aiai0* 

Ex bis faeilë duo hiec cbristianus Iect<Nr inteUiget 

Primùm id : cardinalem Pmrmiium haud ex yero dixisse^ M 

I Ptrr., loe. ^U, p. ei^, mal. Mi . 


CLERI GALLICANI, LIE. IV. 100 

np4 luAeri noêiram smtentiam tùnqudm erroneam. NqDus enim 
romanus Pontifex id unquàm docuit , yel censuit : malè item asse^ 
misse eamdem cardinalem : A decem eoncUiis cofUrariam sentent 
tiam, uiteram fuisse suppositam^ cùm ne unum quideooi conciliam 
extiterit , à quo dictis sententiis romanorum Pontîficum in depo* 
ne&dis regibus sententia comprobetur , aut potestas temporalium 
ecdesiasticis clavibus , annexa doceatur : (ï*ustrà ergo metuisse eum* 
dem cardinalem, ne si annexa clavibus temporalium potestas, inustft 
Doti proscribatur , Ecclesiœ catholicœ, Sedisque apostolicœ fides 
itqoe auctoritas collabescat; cùm nullum Ecclesiœ, nullum apo-> 
stoiic» Sedis de eà potestate decretum proferatur ; imô talis potestas 
cmD Scriptursac traditionis auctoritate stare non pôssit. Hoc primum 
ex Dostrà tractatione consequitur. 

Aiterum istud : nisi gallicani Patres summo studio pacem colerent,' 
nifail obesse potuisse , quominus adversam sententiam totà Scriptu-» 
nrom ac traditionis auctoritate, longoque malorum expérimente 
proscriptam, iisdem aificerent notis, quibus Sanctarelli doctrinam 
sacra et sapientissima Facultas configendam censuit. Sed episcopalem 
Dechrationem , quô per sese est gravior, eô moderatiorem esse 
debere judicarunt : atque id facere contenti , quô tam periculosa 
tamque invidiosa novitas ultro corrueret, non modo ab omni con- 
tomelià , verùm etiam à censura , quamvis œquâ , temperarunt. 

CAPUT XVIII. 

De regiboB propter haereaim et apostasiam deponendis : cnr œtate postremA multl 
regescoDsenserintPGur scholastici doctores? Cur ab eA sententia discedamus? 

QiMBres qui Tactum ergo sit , ut doctores scholastici passim in eam 
sentoitiam abierint : reges christianos , saltem propter hœresim atque 
apostasiam , deponi posse ab Ecclesià ; et cur ipsi principes postremis 
temporibus id ultrô fateri videantur? Cujus confessionis quœdam acta 
nferantur. 

Facile respondemus : primùm , ut sœpè diximus , hœresis atque 
apoatasiœ causas nihil habere proprium, quo reges Pontificibus 
fadant obnoxios : cùm clavium potestas , cui volunt connexam banc 
deponendi principes potestatem, non restringatur hœresis atque 
ipostasiae causis. Quôd ergo quidam forte principes se propter eas 
causas deponi posse concesserint, id non oritur ex ullà potestate, 
qaam in Pontificibus agnoscant ad ordinanda temporalia : sed quôd 
bsresim detestati , omnia in se ultro permittant, si eâ se peste infici 
siaaDt. Gœterùm cùm ab hœresi lantopere abhorrèrent , sanè intelli- 
gebant nibilinsejuriscuiquam dan à se, qui hœresis tantùm caus& 
dédissent. 


110 DEFENSIO DECLARÂTIONIS 

Gur aotera ooo eA eausâ budc âepo&i posée fateamur : primùm id 
probibet, quod yeruni amamus, ac priscam Eccleai» et profectam 
ab apostoUs Patribosque doctrinain novitiis opinionibils antqpOB»-* 
i^Mus : alterum , quôd baoresis nomen tam diffusé pateat, ut ad ont- 
nem causam latâ interpretaUoiie £ftcîlè deducator; quo aml^goa 
jerbo inyolyi sablimes poteatates publica tranquillitas non sinit : 
denique, quôd be^resis etiam stricte suœptœ sanel admiasA caosft, 
alias repudiare non sint integrum -, quippe ees causas séparant, Tel 
fraudem moUantur, vel in summA ignoratione versentur. 

De scbolasticis yerô , qui ab aliquot sœculis post sanctum Tbomam 
et alios 9 niagno eons^dsu fat^i yideantur , baeresis et aposiàsm causft 
deponi posse reges ; pneter ea , quœ dicta sunt * , hsc insup» ad- 
dimus : manifesté eos falsos ac nîmios fuisse , qui hœresis atqne 
sipostasiœ causam sufficere dixerin t ; cùm Peironius heresi atque apo- 
stasie yiolatum jusgurandum ac persecutionem adjunxerit : BeUar- 
minus yerô id salt^n , ut tuMttos a flde abstrakere canmiur ; qood si 
defuerit, quietè pacatèque régnent. Quare baud dubium est, qaîn 
acholasticorum bàc in parte caduca et infirma habenda sit auctoritas^ 
cùm ii, Bellarmino et Perronio fatentibus, falsi ac nimii fuerint. 

Jam ergo meminisse nos oportet opiniones schote , quantum à 
schoke decretis dogmatisque différant, Melchiore Cano teste. £o 
namque auctore, nobis est integrum , ut à scholœ opinionibus libéré 
recedamus, eisque anteponamus majorum dogmala , quse , eodem 
Cano teste, multô illustriora firmioraque sint. 

Idem Melcbior Canus décréta ac placita schoiœ eo intemosci docet 
à scbolse opinionibus , quôd placita quidem firme judicio stent ; nec 
sine censuras nota ii elabantur, qui ab bis discesserint. At inter 
scholasticos alicujus certë nominis ( quis enim prœstare omnes au- 
deat, aut yerô légère yelit, quos ad contaminandam potiùs quàm ad 
tractandam theologiam dirœ intemperiœ tanto numéro egerint ?) inter 
illos , inquam , neminem inyenies, qui ad fidei dogmata référât eam ^ 
quam pontificibus tribuunt in deponendis haereticis regibus , potes- 
tatem. Quod ergo hic sentiunt, ad opiniones , non ad placita scbole 
pertinere constat. 

Certè sebolastici yeter es , per librorum penuriam , aliasque causas, 
tantâ multarum rerum , praesertim juris publici , imperitiâ laborarunt, 
ut eos in bis quaestionibus testes adducere , relictis Patribus , nibil 
aliud sit, quàm altà caligine demersos, in apertâ ac limpidâ luce 
yersantibus anteferre. Vel hoc exemplum perpendant. Quis è scbo- 
lasticis , aut yerô è canonistis postremi seyi , non id docuit : clericoa 
yuUo modo principibus esse subditos ? tanta publici juris ignorantiA 

i In appendice, Ub. n. cap. H. 


GUERI CALLICANI, LIB. IT. Ut 

(flBflJMrefair! At Biinc quotitsquisqoe est , dm dko di^rkoilioi , seA 
lelgmorom , epflctqKMrum^ etiam roman» Ecclesiie cardinatimn ^ 
gn non se subcÛtos suis regibus fateantur, salvis privilegiis ordiof; 
sQoEcclesiœ auctoritate concessis, et publicâ regnorum lege firmatis? 
Qsfiales excipio , eosque non omnes. AxA dicant in rébus dùbiis, 
qiwitùm iis fidere nos oporteat , qui Patres apud solum ferè Gra-* 
fiman legerunt ; rei ecclesiasticœ seriem ignorarunt ; falsas hîstorias 
antinterpolatas, pro veris atque integris habuerunt. 

*MAus ergo delusos , non modo de principum , sed etiam de Pon- 
tîfieum jaribus multa fligerunt ; ac si à Pontificibus r^es haeresiiT 
et09& deponi posse fateantur, fatentur intérim à regibus quoque ac 
pnticularibus synodis deponi potaisse Pontifices ; Othonisque I ia 
Joninem Xn pontiflcem gesta laudant , quœ Baronius detestatur ^ : 
ot non nostra tantûm , sed etiam omnium intersit ab bis appellari. 

Mtto Constantin! aliorumque falsas donationes, falsasque décré- 
tées, Teternm Pontiflcum nomine consarcinatas , nunc omnium 
eonsensione rejectas, tune tamen pro sacrosanctis habitas ; atque in 
bis quîdem nihil legimus , quo Pontificibus ulla temporalium potestas 
triboator. Adeô haec , quœ nunc yenditant , bis quoque novellis ac 
posteris posteriora sunt. Sed tamen bœc nos admotient, ne imperitis 
âeedis omnia tribuamus, ntque recurramus ad ipsos ecclesiasticœ 
fnfiUonis fontes. 

QoJHl si porrô pergunt seholasticorum auctoritate nos premere 
tirca principes propter bœresim deponendos; duo hic in memoriam 
mocari yolumus. 

Primum , id quod gestum est , anno 1615 , in ordinum regni gene- 
raB conyentu , ubi cardinalis Perronius , allegato licèt scholasticorum 
sibi brente consensu, tamen id tantùm postulabat, ut haec quœstio 
iater prôblematicas ac libéras haberetur : « An reges hœretici , ac 
Jorate etiam in coronatione catholicae fidei persecutores , deponi 
pofisint * ? D Ergo existimabat eam sententiam , quœ deposilioni fa- 
vctet, non inter certa schote placita , sed inter opiniones esse recen- 
sendam. 

Alterum quod recogitari yolumus, hoc est censura Sanctarelli 
anno 1626 édita , anno 1682 repetita \ ac yulgati acceptique tota 
regno articuli ejusdem Facultatis anno 1663, quibus omnibus sacra 
Ftcultas , non modo profitetur sententiam de deponendis etiam hae- 
fesis causa regibus, non esse inler certa placita referendam^ sed 
etiam plané rejiciendam, notisque atrocibus configendam. Quare 
privatonim doctorum scholasticorum opinionibus, quas memorant, 
opponimus totius scbolœ ejusque grayissimae , ex quà nimirum ple- 

* Bor,, an. m3. t. x. p. 778 et leq-— i Perr. loc, cit., p. «00. 


119 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

rique Tetares scbokstid prodierunt, non jam opiniones, sediCerfar 
décréta» t(^ cbristianissimo regno publiée approbata, toti Ecciesias 
nota 9 à nemine unquàm pro suspectis habita , aut ullatenùs incusata. 

CAPUT XIX. 

Anonymi auctorls, qui tractatum de Libertatibus EccLESiis GALLiCAifiB edMUt» 

Uber IV ex antedictis confutatur. 

Scrlptor anonymils qui de Libertatibus Ecclesiœ gaUicanœ tracta-* 
tum edidit , primam propositionem nostrœ Declarationis aggressus, 
indè auspicatur : yin hœc propositio spectet ad libertates Eccle$iœ gaUi-- 
canœ ^ ? Quft quaestione nihil agit, nisi ut inanem litem moveat Non 
enim clerus galiicanus Ecclesiœ gallicauœ libertates tantùm, sed 
etiam décréta tutanda suscepit. Scilicet sic incipit Declaratio : • Ec- 
clesiae gallicanae décréta et libertates à majoribus nostris tanto studio 
propugnatas , earumque fundamenta , sacris canonibus ac Patram 
traditione nixa , muiti diruere moliuntur *. » Quibus verbis , quoniàm 
anonymus occasionem cœpit tractandi de libertatibus gallicanis , sanè 
Integra ea pensitare debuit. His certè vocibus clerus galiicanus Patmm 
scita universim antiquis traditionibus nixa complexus, illud etiam 
professus est : propulsari à se ea , quibus « bœretici apostolicam po^ 
testatem invidiosam et gravem regibus et populis ostentent : » qQ(H 
rum numéro vel maxime continentur, quœ de illft pontiflcift regom 
deponendorum potestate , tanquàm Ecclesiœ catholicœ dogmata es- 
sent, invidiosissimè objiciunt. Hœcigitur clerus galiicanus, ut falsa 
et catholicœ Ecclesiœ perperam imputata respuit. 

Sed âge : anonymo concedamus in gailicanft Declaratione tantûm 
agi de libertatibus : ne tùm quidem à verâ libertatum notione disce- 
dimus, dùm earum nomine retinemus ea, quibus Ecclesiœ prisca 
jura continentur : arcemus autem ea , quibus gravari non n)od6 
rempublicam , sed etiam Ecclesiam ipsa experientia docuit. 

Quod verô anonymus difficile intellectu dicil '^ quâ ratione ad 
libertates Ecclesiœ revocari possint quœ juri Ecclesiœ potiùs adver- 
sentur; facile admitterem , nisi ea quœ ille jactat jurium nomine, 
ad Ecclesiœ non jura , sed incommoda pertinere intelliger^n* 

Neque ut anonymus existimat \ clerus galiicanus libertates galli- 
canas ex Petro Pithœo aut Petro de Marca defiivit. Patrum monu- 
menta protulimus ", quibus ad ecclesiasticam libertatem hœc qao- 
que, de quibus nunc agimus, jura regia revocantur. Quœ sanè 
monumenta non miramur ab anonymo prœter missa " -, quippe 

t TracL de Lib,, etc., lib. 4. cip. l. — t Ded. aer. gall, 1682. prœfl — s AnofU, toc dL, 
0. 1.— 4 Jbid,, IL a.— 5 Sup,, lib. u, m el hoc lib. — « Jnon., n. ». 


CLERI GALLICANI, LIB. IV. U9 

eùm de SbeHatibi» galHcanis oontoatiosè magiflciQàm vere sofin 
dèqoe seripserit. 

NeqaequodiBepQtat, adeè absonum est regni libertatem cam 
Eecle»» libertale esse coDjuD(^m. Neque dedeeori dacîmus quocl 
theoiogi christianicpie jura regia derendimos , non làm ut jura regia ^ 
qaim at Cbristi placita ; Cbristi , inquam , pladta , rempublicam or- 
diaantis, tranqoiilantis imperium, ut Ecclesia in imperio future , 
jim à sedttionibiis libéra , melius Deo serviat : nec placet , religionis 
spede, régna pessomdari, quibus religio tutelœ esse debeat. 

Objieit anonymus decretalem Ntmi, in Gallià receptam , eamquer 
altercationem qu« sub Philippo VI Francorum rege contigit * : quft 
nempè « episcopi contendebant ecclesiasticam jurisdictionem sese 
ad temporalia extendere , saltem ratione peccati : » quam decretalem 
omiiiaqQe adeô bine secuta, ab hàc questione alienissima esse osten- 
dimos '. Neque enim id agebatur, ut eoclesiastici judices peccata 
prohiberÎDt sub depositionis, quod unum blc quœrimus, sed tantùm 
sob anathematis pœnft , ut profectô mirum sit virum eruditum, ipso 
in liiDîne, tanquàm fundamenti loco illud tantâ ambilione jactasse, 
quod oeqaidem ad questionem pertinere constat. 

Jam Qlud qusrimus : an seriô velit judices ecclesiasticos peccati 
nomine , de pace , de bello , de tributis summft auctoritate decernere , 
pacte y fœdera publica privatave , ac publica etiam judicia retractare ; 
UDo verbOy toîam rempublicam commovere ? Neque enim in bis nul— 
lum est peccalum. An igilur hœc, peccati nomine, ad ecclesiastica 
jodicia re?ocabimus ? Aut id ad Ecclesiae jura libertatesqûe pertinere 
dicemus? Non id equidem reor. Imô ?erô pars libertatis fuerit, ne 
eodenastici tôt sœcularibus negotiis implicemur, seu potiùs obrua- 
mor. Ea ergo décréta de peccatis ad ecclesiastica judicia revocandis 
commodà interpretatione.molliri , uti nos fecimus , non ad extrema 
urgm €>portebat. 

Neque me fugitextisse tempus, quo ecclesiastici judices hoc titulo 
omnia ad se traherent , atque ad civiiia prosilerent ; qus , ut Eccle- 
àsd profecerint , experientia docuit. Gertè bine factum est, ut civilis. 
■lagistratus , quasi vice versa, magno Ecclesiœ detrimento, tôt 
ecclesiastica invaderet. Quœ omnia utrinque resecari è re esset , ut 
omnes yerftpace, verâ libertate potirentur. 

Quaerit anonymus ^ : « Aliane sit hodië Ecclesia gallicana , ab eâ , 
qo» anno 1615 tam generosè restitit tertio regni ordini, proposi- 
tionem banc primam , aut certè simillimam statuere conanli ? >> Nos 
aalem ex actis docuimus *, quàm ea , quœ tune gesta sunt , à nostris 

*tM., B.4« Sxirav,, de Jud., llb. n. (U. x. cap. iZ.'-tSup,, Ub. m. c. 23. —s Anon., lOd^ 
Ot-* B. •«—4 Sup., hoc Uà,, C« UT, XT. 

xvu 6* 


tl4 DEFENSIO DJESLAfiATIOBJS 

Xùïïi ipsft re^ (Am ifÉl m trioluidœ rtttoae, àbttânsorait. Lavdtaft 
anonymus cardinalis Perrooii orationem quam se totîoa t\en , une 
et DobilittBi DCfmitie protmotiaro aflrnîabtt \ ^ quim deras galKea* 
nus y deri aetis inseri probavarit, Jam ab aiino l&M, dinteràm 
anflo 1673. Itec retert aaoDymoa ; neque id^invtatigi^ : qoam caun 
aam Perronias sasceperit \ quid dearua jtuserit ; quîd à Ineo aat dviB 
«(Btu tractari vetuerit \ Dec ai derus galiicanus aummam îpsam aeaoo* 
pum orationis , ideô omnta qu» in eA dieta sint eompeobêYit. Atque 
hœc quidan virant dodum ex actis poblida , qu» in onmiom saQt 
manibus , conquirere , non autem uniim Petrum Frizjpaium * dle- 
gare oportebat. 

Quœrit deindè anonymus : « An invidiosa et gravis regibus et po* 
i^olis fiât potestas ecdesiastica , si drca temporalia prineipum in 
sertis casibus exerceri posse affirmetur*? Que loco ilUud etim 
exprobrat ', gravem christianissimo régi factam ab episcopis gallica- 
nis injuriam , quôd suspicari yisi sint , moUturum ea , propter que 
Ecdesia decurrere cogeretur ad extremum illud, « ut ejua subditoa 
à prsestito fidelitatis Juramento absolveret. » Quœ quidem non modo 
invidiosë in denim , sed etiam in regem subobscurè jactata ano-' 
nymus omisisset , si cogitasset tanlum principem , quô ab illîs minis 
per se est tutior, eô securiùs approbasse ut posteris caveretur. 

Quod autem anonymus monet ^ : « Cùm prindpes spirituaiia non 
satls pertimescant , fadlè ruituros, nisi prindpatûs privatione se 
pleeti posse sentiant , • viri solertiam agnoscimus : tanta tuend» fidd 
Ecclesiœque remédia à Gbristo , ab apostolis , ab omni antiqoitate 
prœtermissa, ultimaque œtati reservata, admiramur. 

Quin etiam vir solertissimus , regnique gallicani studiosissimus id 
cavet : cùm regnum ab unft slirpe in aliam non semel translatnm 
fuerit, id existimetur non posse Qeri , « sinç praestiti juramenti solu* 
tione, acsineauctoritate EcclesiaB, quœ nunquam interventura sit, nisi 
gravissimœ causse , deficientibus aliis omnibus remediis , et adbibità 
cauteift quàm maximà, illuc adigerent*; » ut hoc quoque, si Deo 
placet, ad incolumitatem regtae domûs pertinere judicemus, si ali- 
qua extra regnum vis dejicere eam et deturbare possit. Gseterùm 
quàm verum sit, bas depositiones regum , nonntsî gravissùnis eau- 
sis ^ et adhibiià cautelà quàm maximd, factas, exempta testantar. 

Quid autem anonymus mutationes Francici regni commémorât , 
tanquàm eae sint metuendae , nisi ad pontificiam auctoritatem revo- 

i jénon,, n. 6, 8. 

* Frizontas, doelor Sorbonicai, historiam gallorum eirdinallam scripilt parûm diligenter , 
la eo libro, cui Ulalum Tecit : Gallia purpurata. \id. Sleph. Baluiii JnU-Frisoniwn, C BdiU 
Paris,) 

a Sup, hoc lià.j cap. a,-? s Jnon., a. 3. — « I^id» a. 9, — s Ibid., n, S» 


CLBRI GALLICÀIïr, LIB. IV. ItS^ 

? NBqoe iA eogitat la Cttpetoram, qu« nunc obtlnet, domo 
ibUiBBdà fKmfiQciain «uetoritatèm ae quidetn «sse nominalam» 
ai îUa ftunilia sapUDgentos Jam annos stabile imperium posridet : 
qoo nibil anquàm Grmiiis aut durabflias rébus bomanis contig[U 
Venkm ilia tatnta ftunilia , qa& nuITa aagusfim* extitit , patrum nostro* 
ram nemorifl ceeidiaset , si hœc qu» anooymus nunc , tanquàm fii^ 
■onenla meHiorat S vahiissent. Qutd ergo Henrici IV tempora ad- 
dodt ni iBedinm, quem ad fidem eatbolicam , non tam quonimdam 
cithdionrsiii repugnautifl , quàm aliorum obsoquils , ipsoque suc- 
œssu atque victoriis, perductum fuisse novimus? nec ideô homi- 
BQm înfeote probare cogimur, quôd Deum iis ad sua consilia exe- 
qoeoda usutn Diariiô ooUaudemus. 

Ladit Buo more anonymus, dùm quœrit quos reges possit dk 
Eeekêiâ Mettos facere itla regum deponendorum auclaritas ' P Pagor- 
«M fùria$âi$ ? Subditque : De illis antistites gaUicanos cogitasse non 
futo. Tanquim non de iis Paulus; quid aulem Paulum appello? 
Christns ipise cogitant. Vanum ergo iilud ac ludicrum , quod reponit 
aoonymas. At illad insulsum : « Sed numquid facultés ceusurarunt 
adimenda etiam erit pastoribus ecdesiasticis , ne illarum metus à 
SQseipieBdo baptismo retardet ? Nùm inermis esse debet^omois su- 
perior, ne poeuarum timor ab ejus obedientift deterreat? » Infelix 
theologos ! loermem et invalidam putat Ecclesiam, si à regno cœlesti 
taotùm arceat : nuOas Ecclesiœ censuras, si spiritualia tantùm, non 
atiam temporalia àuferant. Ât cogitare debuit non illud invidiosum 
et grave esse regibus ethnicis , si propter inobedientiam , ex Christi 
mandate ad ethnicos redigantur, intègre regnandi jure , inlegrâ repu- 
Uicà. Ut autem Ecclesia, unà cum christianâ fide, obtrudat regibus 
dofflinum , cujus nutu deponantur : hoc verô ad efferandos reges 
pertîaet; hoc eam dedecet Ecclesiam, quae omnes complexa gantes^ 
cmaibus securam pacem, neque tantum divinam, sed etiam huma- 
oam , Christîque imperlo dignam pollicetur. 

CAPUT XX, 

Retiqua aDonymi argumenta solata panels : ac primùm qaas ad Scripturara* 

Hcc anonymus duobus primis iibri iv capitibus exequitur : quft 
Tditatione prstermissft , ad ipsam quœstionem accedit y ac Scriptural 
locos aggreditur ; neque quidquam dîcit , quod non anteà fuerit dilî- 
gentissimè confutalum *. Hic verô prœtermittere non possumus egre- 
giam viri interpretationem ad illud Christi dictum ; Reddite QUiB 
scrr CiCSÀRis CiESARi , dummodô, inquît, reddantur quœ sunê DeC 

^dwm^ n. T.—i iM., m. 10. — s Su^,, lib. l sect i. cap. 6 i lect. u. cap. IS et aeq. 


116 QflFENSlO DEGLARATIONIS 

Deo K Quam exceptionein si admittimos, nihfl aliud Ghristos egerit, 
qaàm ut ea statim everteret, qu» statata voM>at invicto robore, 
statimque à Cœsare discedendum fuit , quem idolss senriratem , fine. 
bei 8unt , Deo denegare oonstaret. 

At enim subdit anony mas , à Cœsare discedendam , « si non aolùm 
quœ Dei sunt , non reddat, sed si sabditos à flde per vim reirabat, 
ac nîsi aliiindè mala graviora timeantur; » denique si Dei vicatim 
declaret, obediendcm esse Deo magis quàh hohimibus' : qaas glos* 
sas comminisci quid est aliud , quàm Christi yerbis sua aKena et 
inaudita assuere ? 

Sanë auctor ipse inlellexit perperam allegari istud Actorum : Ofo- 
dire oporM Deo magis qudm hominibus. Sibi enio^ objicit ', « bine 
tantùm sequi non esse parendum prineipi aliquid contra Deum prœ- 
cipienti , non autem proptereà in aliis ab ejus obedientià recedenduor ; 
ac potiùs bonorum ac vitœ jacturam faciendam. » Quœ cùm verissimè 
dixerit , quid ad haec responderitaudiendum : « Laudabiieid quidem, 
sed quotusquisque nunc est, qui paupertatis, exilii, ac mortis meta 
à Dei servitio non deterreatur? Quo concludit, licere Ecclesiœ « cbris- 
tiano prineipi monito et incorrecto potestatem nocendi adicn^re , ac 
ab eJQS tyrannide populos subducere. » Sic quia ab evangelicft forti* 
tudine tam multi deQciunt, alia nos remédia, Evangelio Patribusque 
incognita comminisci et humano ratiocinio omnia indulgere oportet » 
Dullft etiam adductà Scripturœ auctoritate, nisi forte illA, qtiam 
unam adhibet anonymos ^ : Data est mihi omnis potestas in cash et in 
terra * : quae quàm ad roman um PontiGcem pertineat , et omnes per 
se vident , et suprà demonstravimus ". 

CAPUT XXI. 

Argumenta anonymi deprompta ex antiquitate : tam ex Bcholastieis et canonisUs, 

Nihil moramur id quod capite iv anonymus agit multis, regum 
potestatem non ita esse à Deo , quin sit à populorum consensu : qu» 
nemo negaverit , neque quidquam ad rem pertinent. Nos autem qua- 
tenus regia potestas à Deo sit, lucide exposuimus ''. 

Jam Patrum traditionem capite v expendit : quo loco de Patribus 
iis primùm agit , qui in conciliis sederint. A Gregorii VII tempère 
traditionem probandum auspicatur : locos affert supra memoratos ex 
conciiiis Lateranensi III et IV, Lugdunensi II , Constantiensi , Basi- 
leensi , Tridentino depromptos. 

Quid autem attinebat locos referre tantùm , quos nuUus ignorât ? 
Res gestas ac rerum circumstantias aperire, decretorum causas 

« Anon, loc, cit„ cap. lu. n. 4. — t Act„ t. 29. — ) jinon. loc. cit^ n. s. — 4 Ibid,, n. i, 2.— 
f MotUi,^ uTia. 19. — 0 Sup*, Ub. I, Mct. I. c. 6 , aecu u, o. &9. -- ? Sup., loç, eu., c i| a, )• 


GLEBI GALLICANI, LIB. IV. 117 

mmtaaaifae invaiUgare, de scrfatioDâms qiwrere oportebat eam , 
qà mmfkm iitemiionem DectamUonia gaUicaiiœ initio haud exigui 
^rad^Aa, yel îpae tibdo prbmiaerat Nos baec omnia toto hoc JSbto 
furfo darè diacussiinuis. 

Cflfjommipè pertraefat sanoti Gregorii dictom de regibus etiam 
potestate privandis , qui xenodochii priviiegium yiolassent K Qoo 
laeo omnia satis sibi tuta arbitratur, si epistolœ Gregorians veri- 
taten asserat, ac Joannem LauDoium insectetur. Nos autem alia 
protoUmus *, quae docUs haud ignota , si animo providere anony-^ 
iiii8*n<Hi potuit \ bis lectis speramus ab eft ol^ectione facile desti- 
toram. 

. Uam didmus de Ghilderico deposito : quem quidem locum ^sko- 
nisraa copiosissimè tractât ' -; sed intérim œqualium auctorum testi^* 
aoon pleraque conticescit : eorum qui multa post seecula scripsere, 
aaietimiatem plus œquo extollit ; rerum circumstantias prœtermittit* 
Moa omnia eyolvimus , et certa documenta adduximus \ 

A Gregorio 11 negata tributa , translatumque imperium ad Francos, 
tuquiQi exploratam rem adducit anonymus ^ : ac de negatis tributia 
Mnoonfectam putat, allato Theophane et Zonarà, et Joanne Lau- 
Bob fortassis confutato : quid hic Grœci vel attingant , yel misceanf, 
^id Latioi memorent, quid ipsa rerum séries postulet, prœter* 
Battit : quamquàm hœc vel à Baronio didicisse poterat ^ quœ nos 
lecensnimus ®. 

AUa exempla refert regnorum pontificift pptestate ademptorum '' } 
neqne omittit Ivonis locum , de coronà Philippe I régi restituendfl, 
quarn per summam imperitiam de regift potestate esse intellectain 
docuimus *. Anastasium imperatorem memorat , sanc tique Sym-* 
machi locnm ' ^ quem nisi à totà sermonis série abrupisset , sibi no^ 
dtnram facile intellexisset : neque id saltem explicat; si Symmachua 
depositiones cogitabat , cur bœreticum , contumacem , excommuni- 
calum j denique persecutorem Anastasium , ubique appellet impera* 
torem? Neque ex imbeciilitate, tôt ubique adversùs Anastasium sedi- 
ticmibus concitatis : neque quôd pejora metueret , quàm quœ jam 
Ecdesia experta fuerat. Nos historiam banc , ut et alias retulimus 
integram *^, quo lector omnia dijudicare potestl 

At iUodomisimus ab anonymo relatum *^ : nempè quôd Petrus 
Blesensis, Eleonorœ reginœ nomine, ad Cœlestinum 111 scripserit 
pro liberatione Richardi filii , à Leopoldo Austriœ duce capti ; hœc , 
inquam , omisimus ; quippe quœ ad rem non pertinebant. Id enim 

« JnoH, toc, at,, c Ti.— t Sup,, lib. n. c. 9.-3 ^mn. loc, cit., c. x.— 4 ^up., I. ii. c. S4, 35. 
^'Jmm. loc, cit., c. xi, xu.— « Sup., l. ii. c. il, 12 et ieq.— M*»» 'oc. dt,, c. xi. n. 5.-n 
• ATd, Svtg,, l. m, c, 10.— » 4dfno}i.« n. 7, «.— lo Sup», t u. c. 7,— n dmn„ n. 9% 


ttS DEFENSia SECLâBATI01II& 

regim 11^5 mi Petto H moeosioréMs <min\$ ftiétkm refmii 
ÈmiUUur * . Qfure àkàtj mèn regem^ mminqmniorem, â imgo poÊH 
Hfeiœ jmri$d%eêiam$ eximi : excoaubaniottioids ceitè , qoenadoi»* 
dùm factum.esse vidimus ; non depositionis metu; nec, si qvid taie* 
SleoDora rçgina rébus suis serrieiis daodedoK) aseulo serq^MSdt , 
metoritatem ejus ta&(i esse putareoMis. 

Beroardi dietum de duobiis gladiis refert anoitymiis * : quA ooett^ 
siaae prolatom^ sue more, taeet Nos ex ipeo Bernardo, vobwêm^ùù 
série exposuimus '. 

Tum ille , à tertio deeimo siecmlo , schoIasticDS et caaonisUs km$f^ 
recensât ordine \ Quibus quanta fides baberi debeat paulô aniè 
diximus '• Casterùm , qui rem penitàs introspexerit , fadlè ântdfiget 
anonymum nou in bis semper bonà fide esse yersatum. Indick> eve 
poterit ioeus ex iEgidio romano , sire , quisquis ille est , Quœi^bmiê 
iitpuiaiœ auctore depromptus. Hune laudat anonymus hfio soribea** 
tem ® : « Et si rex Francise secundùm jura non sobest mauno Peu- 
tifici , nec'ei teqetur respondere de feudo sui , potest ei subgaœre 
incidenter et casualiter, ratione connexionis alicujus caos» spiritua- 
lis , sicut babetur extr. de Judieiis , cap. Novit , etc. » Quc^ verba 
pHmùm quidem ad depositionem nibil pertinent , quod nuac qos- 
rimus. Quin favet iglossa Hostiensis super verbo de Feuio , ibideai 
relata ab jEgidio romano ; quft glossfl Pontifioem sic inducit loquea- 
tem : (( Non intendimus cognoscere de feudo , sed tantùm ratione 
peocati , inducendo illum ad pœnitentiam , quia iliam non potest 
agere nisi satisfaciat. *• Tùm iUud notandum quod iEgidius paoià 
aàtè dixerat '' : « Gausœ merè temporales sont causœ feudales , et 
causas sanguinis, et hujusmodi ; istas commisit Deus immédiate et 
prineipaliter imperatori et regibus, de quibus nec Papa nec alii 
prœlati debuerunt cognoscere in Ecciesià primitivft; licèt modôcon- 
suetudine , de personalibus quibusdam et temporalibus , ad utrumr 
que judicem recurratur. n 

His aûimadversis , facile intelligi potuit, quôd praelati de tempo- 
ralibus interdùm judicent ; non id pertinere ad primitiya Ecclesiffi 
Juni , det|uibus qu»rimus ; sed ad consuetudinem consensu mutuo 
introductam, ad quàm auctores quosdam, ab anonymo laudatos, 
respexisse constat.. Sed bsec utcumque se babeant, graviore nos 
auctoritate teneri significavimus. 

r I Bp. Bleon. Reg. ai CœL llf; int, ep. PeL Blet, cxtr, tom. mit. Bibl, Pal., p. I089- — 
t Anon. loc. cil., c. th.— j nd. sup., \. m. c. 16.— < Anon.» c. ?ii, tiii, ix.— $ nd, sup. *oc 
Ub,, c. XTiii.— 6 Anon., c. tiu. n. T; JBg, Rom, quœfl, dtip,, art. it; Find, Maj., l. u.c.»» 
— 7^n<m., c. 84. 


CLBRI GALL1CANI, LIB. IV, Iff 

' CAPUT XXII. 

ÀAaajmi argumaiita e^ cooatasa vegam, jet swiGtorum eiemplis. 

Apad «fionymam csfiitis xiii tthdtis mira poIHcetar : Princtpet/ 
iftn i/tiquam Etelestœ in iemporaKa pote$tat€m agnovUse K Sanè 
■MDilMîmus de HIft potestate agi , qtift i^ges deponuntar. Quid 
âatom ad eam rem refert anonymus ? Nempè Ludoricam Germaoiid 
ae LoQiariam Aostrasi» reges adrersàs €arohrai Cahrum , de inva* 
Bkme eogHantem , ad Nioelaum I ^^nfugisse ; ut quos nalla pacia 
IMera, nulla neetoat consangQioHalis Ugamenta, apostolica in- 
jnetio per ceosuram ecclesiaatîcam venire eompellat. Hle Terô ano- 
BTDnis deposttiones somniat. Excoramunicatione agi volebant , ut in 
ranumiféstà; quod ad rem nostram*no& pertinet; neque à Nicolad 
inpebvuiit. 

ànono sœculo stalim ad duodecimum anonymus transvolat , qui** 
bas dqiosifîones islas iavalnfsse nemo n^at. Hœc ergo penitùs 
oniltere prœstitisset. An enim oportebat memorari Philippum II 
aeHI, FVancorum reges, qui Anglîcanum et Aragonense regnum 
pooQficiis depositionibus nixi , inyaserint ; tanquàm etiam ad auo- 
lorHatem trahi possint , quse reges cupiditate aut errore peccarunt ? 

At anonymus ex anteactis sœcuiis Justinum II manorat, qui chri»* 
timos Persarmenos à Chosroâ Persarum rege desciscentes , tutatus 
sit, et Chosroœ querenti responderit : « Nefas esset ut Christian! 
chretianos tempore beiii ad se confugientes , désertes esse palian- 
tor *. » Qnorsùm ista ? Ubi hle depositio , aut solutum fidelitatis 
Mramentum ? At enim ait anonymus : « Nonne melius est ut Gddes 
priocipibus non se subtrahant, etiamsi justam habeant causam, 
ni» Ecciesiœ accedente auctoritate ? » Cur non ergo illud Justinus n 
aut Persarmeni cogitaverunt ? Nempè illud mtUus nondùm christia- 
norum quisquam in animum induxerat. 

Quod Henricus IV imperator aliique , post undecim ferè sœcula , 
principes ah'quandô dixerint , parùm ad rem facere satis ostendi- 
nos'. 

Quod autem anonymus memorat de jure, • quod penès rempubli-* 
€«n maneat aliquandô principatûs transferendi , deque mutuft prin- 
cipam et subditorum obligatione , ad exequenda pacta in institutione 
>^ conventa % » jam diximus '. Quœ quidem , si quid valent , Ec- 
lesiam ab bis rébus arceant ; ut hoc aliène loco querere nibil aliud 
a 9 qoàm banc quœstionem involvere, non expHcare voluisse. 

Qa6d clerus gallican us Declaratipnem suam sanctorum exemplis 

* ^non. toc. ctt., c. xni. n. i.— t Ibid., n. 2 ; Evagr,, l. t. C 7.— > Sup. hoc Ub,, c. xthx. — 
< iHni, foc. €ii,, n* 10| 11.*- s Mqç M., c. xt • 


tu DEFBNSIO DECLARATIOMS 

Sede apostoUci coUocarént : qiiibus Biaitmè permotos, ad id dere^ 
Bisse ^ ut, extra cardiaalium collegium, Bàrtboloiiueum Baraosein 
archtepiscopum , Urbaaum VI digèrent , non qaidem romanam , aed 
tamen Italum ; quem in Italià , ipsa patri® charitas detinerèt ^. Atque 
is , deiinità plèbe , in pontificift cathedra constitutus, et ab omnibus 
agùitus. Neque eo seeiùs post aliquot meases, Robertns Gd>enBea- 
sis '*', Glemens VII dictus , Anagniœ ** eleetus est , qaèd pleriqae 
cardinales Urbanum yi electum contenderent : se quidgp meta 
adactos , ac datft copia , stattm ex urbe Romà tanquam ex costodii 
effngisse. UriMinus Romœ Glemens à Galiis agniios , Avenione sedit 
Vrbano Bonifacius IX, Innocentius VII , Gregorius XII, Clemeoti 
Benedictus XIII Hispanus suffectus est. Has inter turbas christiém 
respublica infando schismate, quadraginta ferè annorum spatio, 
laborabat. Quœrebatur primùm, an is metas fuisset, qui graves et 
constantes viros meritô permoveret , atque electionem irriCam hee- 
ret ? Tùm si electio per vim et seditionem extorta ab ipsâ orq;me 
nulla esset , an secutà consensione , atqne agnttione Urbani VI raU 
haberetur? An verô omnia per se, ettam ipsa agnitio atque cod- 
sensio , eodem scilicet metu prœstita , irrita caderet ? et quidem satis 
constabat à cardinalibus , quanquam non per omnia plebi furend 
obsecutis ; quippe cùm non romanum , sed Italum duntaxat Pou- 
tiGcem providissent , tamen electionem ipsam , non uti sacri canoDes 
postulabant, pleqft libertate fuisse celebratam; neque integram 
fuisse eis , ut , more majorum , ex totft rq>ublicft christianà digè- 
rent , qui toti prœfuturus esset. Utcumque est ( neque enim juvat 
hic tantam innpvare litem ), est certum, rem doctis etiam sanctisqae 
vins adeô obscuram esse Yisam, ut nationes, régna, principes, 
sacrorum antistites, illique etiam ipsi, qui vit® sanctitate atque 
miraculis célèbres babebantur, in re hactenùs inaudità, juris et 
facti ambiguitate, in dtversa sludia traherentur. 

Sœpè intérim de pace actum , sed inani operâ ; neque persuader! 
potuit utriusque partis cardinalibus, ne sede vacante, novo Pooii- 
fice constituto , schisma propagarent ; neque ipsi contendentes , at 
vocabant, hoc est, Angélus de Gorario, Gregorius XII, ac Petros 
de Lunà , Benedictus XIII , qui se pro Pontiticibus gérèrent , sspè 
licët poliiciti , adduci potuere , ut reipsà loco cédèrent , ac pacem 
honori suo anteponerent : adeô imperii dulcedine capti , vanis pol- 
licitationibus ac pactis, etiam sacramento contirmatis, nihil aliud 

i ytd, Rain., tom. xtii. an. 1378, n. i et teq. 

* Seu poiiûs GeneyeDsis. 

** CardiDAles primûm teceaserunt Anagoiam, et indé Fundos urbem regoi NeapoHinliB 
proTiocU Terr» Laboris, norem leucls distaoi ab urbe àoagnU. Uà Bobertus etoctuf est. 
{BdU, Paris.) 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 146 

soain coDScientiam , ac publicam fidem , totumque adeô or- 

jàristianum , ludere videbaotur. 

Qterque profitebatur se à pon tificatu pacis ecdesiasticœ gratiâ 

im; sed eà conditione, si priùs semulus loco cederet, 

et anio , ut vocabant, statim coalitura yideretur. Sed cûid 

tm  expectaret, neutér inciperet, nihil intérim fieret, 

iJB inOnitum extraheretur, totum id, quod inter ipsos, mis- 

wUrà ciirôque legatis, agebatur, fœdœ ludifieationi , quàm 

[imelationi, similius habebator. 

te f agit Gregorium XII , virum bonum ac simplicem , me- 
eg^se visum ^ Benedictum XIII , subdolum , pervicaeem , 
lofaeliiiatae mentis , eo tantùm coUimasse , ut in semulum con- 
acdiismaUs invidiam derivaret. Sed nec ipse Gregorius erat 
: quippe qui ad pacem et abdicationem per se ipse pronus , 
à dimittendà potentiâ, nepotum quibus ingenti studio ad- 
llMiebatur, artibus ac ludificationib us vetaretur. Placet referre 
Aretini Gregorianarum partium elegantissimi et candidis- 
de ipso Gregorio verba memoranda. •« Paulatim res 
eœperuDt, et cuncta in dies détériora  fieri; voluntas 
PonliGcis recta , nequaquam satis habere firmitatis reperta 
pontiGcatum deponendum. Cujus rei culpam muiti in pro- 
«jus referebant. Ab bis enim formidines inanes , et adum- 
peHcala quotidiè fingi, ac instillari ejus auribus prœdica- 
K» Neque ab bis abiudit Theodorus à Niem , earumdem partium 
z neque quidquam visum est gravius, quàm cùm Gregorius, 
cardinalibus , qui studerint paci, eorum loco car- 
Antonium Corarium fratris filium , et Gabrielefn Gon- 
sororis Glium postea Eugenium IV ^. Ac multa eum 
im torbà circumdabat, qui ad retinendum Pontificatum 
it 9  nec imbecillem senem puduit abdicationem pacisci eâ 
lu Faventinus * et Foro-Juiiensis principatus ** nepotibus tra- 
^. ?îihil ergo mirum , quôd tanta coorta sit christiani orbis 
adversùs ambos Pontifices , qui septuagenariis majores , 
cupiditate , rempublicam christianam certam in pemi- 

ab aliquot sœculis fœda erat Ecclesiae faciès , solutft 
et corruptis moribus ; et ab ipsft curià romanà prima totaque 

■l, j^rel- de ump. tiU MsL, p. 27.— i Theod. à Niem, Hb. m. de Schis., cap. is, 10» IT» 

mBmim^» CO0. svu* *"* ^*^^* "• 8. 

l^tlB vrbeiMila, dbtanf quatuor leucfs à Foro- Julio in Bomandiolâ proTinefâ. 

itei RaioaldiM illum qaoque potlulasie, ut nonnuUa oppida Eccleei» HaveDuatit dilio- 

%4areBtor. C Sdit, ParU,) 

. xTiJ. êU. 1407» n. 29 ; Thcod, à Nicm., loe, cit, 

r 


CLBRI GALLICANI, LIE. V. H7 

pi. Ea spes aninios suslentabat : quôque yebementiùs conciu98a 
^ aposlolica Sedes , eô magls in eam piorum incensa studia. Sed 

bal infirmorum fides , atque omninô navicula y yeluti dor- 

Gbrislo » mei^i fluctibus videbatur. 

CAPUT VIII. 

kismati qoaesiU remédia : coDcillom œcomenlcoin necessarlnm : Ecclesia 
ab Odorico Rainaldo Vicleûsmi accusata, propter subtractam simol 
m et anoatas. 

Gallia tanto Tulneri medicas adhibuit manus. Clerus galli- 

^Ltitetiœ coogregatus anno 1394, Simone Cramando '*', patriar- 

Alexandrino titulari, prœside electo. Quo duce hœc professi 

antistites ^ : « Tendimus ad redintegrationem et conservalîo- 

alatûs et honoris summaa dignitatis papatûs , et uniyersalis Ec- 

t, sîctit io nostris consecrationibus juramus. » Hic finis omnium, 

et universalis Ecclesiae dignitas pristino reponeretur loco. 

^OniTersitas Parisiensis commoveri cœpit. Muiti tractatus, multî 

tkifciti : compertum denique est tria sanando schismati accom- 

remédia. Primum, ut contendentes loco cédèrent, Secun- 

qooniam , id ab invitis extorqueri non potuit, ut se ab eorum 

itià onines subtraherent, ac neutrales essent. Tertium, cùm 

A esset exempli, ut subjecti ab obedientiâ se ipsi subduce- 

coocilii generalis auctoritas quœrebatur. In eam posteà sen- 

îbat frequens concessus Ecclesiœ gallicanœ, eodem Gra- 

prseside, anno 1406. Hinc tria illa remédia hoc sevo toties 

ita:cessio, obedientiae subtraclio seu neutralitas, concilii 

congregatio. 

aotem accedebat illud , quod per sese erât gravissimum , 

decli PontiGces sœpissimè etiam inter ipsa electionis initia ad 

ttum Yoluntarise cessionis adacti , cùm rem protelarent , nec 

lEccleslaeconsulerent, perjurii quoque nomine omnibus exosi, 

hodtes Ecclesise magls quàm Pontifices , eâque causa meritô 

imô per générale concilium deponendi haberentur. 
Odoricus Rainaldus, Simonem Cramandum, aliosque Gallos, 
optimè meritos arguit *, ut qui odio Benedicti , hœc per- 
la dogmata invexerint : nempe , « neutri contendentium 

\i>eerelorMm doctor famosisshnut , subtllis ipgenio, clarusque eloquentiâ, ot verbis 
eri g3Dicani cœliu an. 1394, Spicil. tom. ti, p. 73, ftiit rerercndarius , sea magisier pre- 
ioaccflarfui dueis Bituricensis, lum episcopus Pictavienbis, demûm patriarcba Alextn- 
xrcbiepiicoptis Rbemensis , et sub Joaone Xlll cardinalit llle Pisani concilii, ad ex 
JnB fcbbma coacli , pan Tuerai maxiina. Crantandum omnea lestaniur fuisse tui «?i 
miiDoni et eom- cujus opéra eral eximia , in gerendia et extrtcandis rebua ardui» 
iafl Cbriff 'loin, ii , col. 1 194 et seq. lom. ix , col. i33> i34. ( Edil. Paris. ) 
icà, kun. TJ. p. 7^» ®* ^^™* *^* C^^^»* ^^^' 2515.— « ila<«., lom. xtu. an. i4oe, n. le. 


-148 DEFENSIO DECLARATIONIS 

cbsequendum esse , sed provocandum esse ad générale concilium ; 
ooncilium romano Pontifici prœferendum ^ sacerdotioram conferen- 
dorum jus ad episcopos, proyocationes ad archiepiscopos revocan-* 
dos ; leges canonicas ab iisdem solveodas , neque extra Galliae regnan» 
evagandum ut Sedes apostolica consulatur ; Gallorum regem de h8&- 
resi et schismate posée cognoscere ; Gallos Sedi apostolicœ conjungt 
posse, quamvis sedenti in Sede apostolica conjuncti non sint, et 
iiegato Pontifici obsequio, non futuros acepbalos, cùm Christussit 
eaput Ecclesiœ ; quâ in re Cramandum ad Yiclefismum deflexisse. 
Tum illud gravissimum , atque ex viclefistarum subdolis conciliis , 
edicto regio, vetitas pendi annonas, » quas annatas vulgô dicimus. 
Quo fine desinere ineptissimam accusationem oportebat. Neque- 
enim bic dissimulare possumus Ecclesise gallicanœ injuriam , quse 
sub Cramandi nomine Yiclefismi accusetur : tanquam viclefistœ fue- 
rint et acephali , qui utrique Pontifici fœdum scbisma alenti obe- 
dientiam denegarent ; ut unus idemque indubitatus Pontifex , con- 
cilii œcumenici auctoritate , proderetur. An yerô putamus , vacante 
Sede apostolicft, dissipari ecclesiasticam unitatem; aut unà cum 
Pontifice Sedem apostolicam interire , cui quidem Sedi christiani 
omnes intérim conjungantur; aut Ecclesiam esse tùm corpus ace- 
pbalum ac truncum , cùm interdùm vacatio in multorum annorum 
spatium extrahatur? 

Gaeterûm subtractA semel obedientift , quid aliud fieret , quàm ut 
episcopali regimine tantisper componeretur Ecciesia y donec sum- 
mus Pontifex crearetur ? Neque verô quidquam est à regibus postu- 
latum , quàm ut ad abolendum scbisma , ipsâ hœresi tetrius , pr»eun- 
tibus eptscopis atque theologis , suam operam atque auctoritatem 
interponerent: quod praesidium, si periclitanti Ecclesiae denegarent, 
quis non videat, eos necessario ofiicio defuturos? 

Quod autem Odoricus Rainaldus premit Bénedictum, Gregoriam 
excusât , ejusque vitupérât cardinales , qui ab eo discesserint , 
cùm in ejus fide persistere , ac Benedicti asseclas ad eum deseren- 
dum urgere debuissent ^ frustra est. Neropè si hœc tùm concilia 
Yaluissent, dùm contendentes alter alterum accusarent, caeteri 
expectarent , et tanquam pacatissimis Ecclesiœ rébus omnia ordine 
consueto gérèrent; Ecciesia immedicabili vulnere scinderetur, et 
adbuc infandum scbisma duraret. Quare hœ ludificationes semel 
incidendae erant; meritôque cardinales toti orbi testabantur , eo loco 
€sse Ecclesiam , ut omnia ruitura essent , nisi jam non in verbis ac 
pollicitationibus 9 sed in ipsis rébus remedium quœreretur*. Quienim 
pertinebat inquirere diutiùs , pênes quem schismatis culpa resideret, 

A Main,, tom. xtil an. 140S, n. 7, 8 el seq.— i Bp, Cwti, ap, Rain,^ ib., n. S3| 54. SS> eic. 


GLERI GALLICANI, LIB. V. 11» 

mit cujus medici inscitià , yel scelere , vulnerata ac lacera périclita— 
retur Ecclesia ? Quia certum ulrosque in culpà esse , qui mercenarit^ 
nonveri pastores, semetipsos, non gregem pascerent^ satisque se 
^hismatis reos proderent, nisi sese citîùs propter Ecclesiam con- 
^enrandam, vel in aitum dejici paterentur. Ergo cardinales âpsam ^ 
anteaquàm funditus interiret , nisi Deus provideret , Ecclesiam ex 
Qtriusque manibus confestim eriperent , et concilio oecumenico sa- 
naodam conjungendamque traderent. 

CAPUT IX. 

Volliim remedium nisi in concilloram genemlium superlore potestate : an ea BiC 
agnita in caasft sehismatis tantùm , an ideù collata ad scbismatis cansam , quod 
in aliis qnoqae caasls prsvalere soleret ? 

Conciliorum generalium jam indè ab initio nascentis Ecclesi» 
summa auctoritas habebatur ; ac tum Vel maxime è re Ecclesiœ erat 
ut eam auctoritatem omnes agnoscerent. Quippe contendentes pon- 
tificiam potestatem immodicè extollebant , et Gregorius quidem apertè 
dicebat : « Ego snm Papa , ego sum supra jus ^ » Cùmque cardi- 
nales, ab eo dira omnia comminante, ad concilium œcumenicum 
appellarent, sic ipse respondit : « Hsec appellatio est contra sacros 
canones \ bsec appellatio non défendit , sed gravât : hsec appellatia 
împticat ignorantiam , vel malitiam , vel falsitatem *. » 

Beoedictus autem eo superbior, etiam datisbuUis, excommunica- 
verat qui à se , aut à successoribus romanis Pontificibus appellarent» 
QuÎD etiam Francorum regem Carolum YI , à se discedentein , admo- 
net, «nuUo casa à romano Pontifice appellare licitum : " simul régis 
SQbditos à juramento Qdelitatis absolvit ' : adeô tumidos vel in ad- 
verse fortunâ gerebat spiritus. 

At quotquot erant schismatis inimici , prsecipuè verô Universitas 
Parisiensis, quam pacis auctorem et sanse doctrinœ fontem universa 
tum suspiciebat Ecclesia , hsec opponebat ^ : •« Papa matri suœ, hoc 
tstsaoctae Ecclesiœ, quam fidelium omnium matrem esse constat, si 
ipse catholicus est, materno Jure subditur, ut et Ghristus matri : 
tum illod : « Cùm neuter nos audiat , nitiil superest , nisi ut dicamus^ 
Ecciesi® : n addebat « utrumque Pontificem apertè hœreticum , quôd 
schisma inveteratum sit hœresis : » denique , « reformationem om- 
ninô necessariam ; cùm nisi Ghristus provideat , in ruinam irrepa- 
rabilem ventura sint omnia; » ac propterea « synodum universalem 
^Dgregandam, cui auctoritatem consensus omnium fidelium da-* 

^Sfiai, ton. Ti. p. 200; Rain., lom. xtii. an. 1409, n. ss. — iJta/n., ib., an. iiOSa n. 2.— > 
'^Ktf. Benetf., Spu., (oc. ciL^ p. iso» U4, ta».— 4 /&id., p. «t. 


150 DEFENSIO DECLÀRATIONIS 

ret. » Quam sententiam Beaedicti cardinales, datis ad eum litteris*, 
conflnnabant. 

Neque Gregorii cardinales minore studio concilii œcnmenici aucto- 
ritatem prasdicabant ; quippe qui et ad illud appeUarent , et appella- 
tioui hœc intersererent : « A vobis , Pater sancte , vicario ad Domi- 
num nostrum JesumChristum , qui judicaturus est yîtos et mortuos 
et saecuium per ignem : item ad générale concilium , à quo , et in quo 
soient gesta etiam summorum Pontificum quaecumque pertraclari, 
decerni, et judicari : item ad Papam et PontiQcem futurum, cujus 
est gesta inordinata sui prsedecessoris in melius reformare, etc. ^ > 

Hinc patet quàm faisi sint, qui tum primùm, occasione schismatis, 
ortam putant de conciliorum superiore potestate sententiam , quique 
memorant appellationes ad générale concilium , rem novam , qoam 
hujus schismatis nécessitas expresserit. Neque cogitant à Bonifa- 
cio VIII, regem et regnum Gallise cum universis ordinibus appellasse 
ad futurum concilium ; suoque loco referemus * ejusmodi appella- 
tiones , sseculis anterioribus , à catholicissimâ tum Ecclesià an^icanâ 
celebratas. Sed ut haec et alia vetustiora omittamus , in modo recen- 
sitis actis yidimus appellationem inlerpositam à Gregorio XII ad gé- 
nérale concilium, u/ d quo, et in quo soient gesta summorum Pontifi- 
cum judicari. Ergo concilii superiorem potcstatem , ut rem solitam , 
non ut causa schismatis recens excogitatam implorabant \ neque à 
Papa , ut dubio , sed generatlm à Pap  recurri ad concilium Fateban- 
tur ; duaeque obedientise, hoc est tota Ecclesià catholica , agnoscebat 
hanc concilii superiorem potestatem , in quâ un  fidelium conscientia 
acquiesceret. 

Nam quod quidam commémorant, contendentium cessione seu 
abdicatione prœstantissimum atque tutissimum remedium contioeri, 
ex parte quidem verum est ; sed rem penitùs inspicienti vanum. Quid 
enim reverà tutius atque prsstantius in omni lite, quàm ut litigantes 
ultrô paciscantur ? Sed cùm id impetrari à pertinacibus sit difficilli- 
mum^ hinc fit ut necessaria sit judiciaria auctoritas, qus cuncta 
constituât. Quare concilium , quod litem disceptaret atque ambos 
Gontendentes in ordinem cogeret, omnes requirebant. 

Hue accedit, quô , ambobus etlam loco cedentibus , quœstio super- 
esset, spontene an coacti papatum abdicarint. Neque enim persua- 
der! poterat auctoritate pollen tibus ut cédèrent; ac si id deserti face* 
xent, visqusedam illata videbatur, resurgebantque vanœ spes tuends 
dignitatis , atque in pristina mala relabebatur Ecclesià. NuUum ergo 
remedium, nisi in supremâ concilii generalis auctoritate atque judicio. 

* Quibiu eam' ad Pisanum conclllam côQYOcabant. 

A BuU, Bcned,, SpMl,, p. 203 ; Jp.Raln., an. tois, iL'9«*t7nfv Ub. z. e«p. 2S. 


CLERI GALLICANI, LIB. V. îSt 

CAPUT X. 

t Plsatonn «b tttritlsiïae obedlentlse cardinalibus convocatam, c^o J ure ? Ejus 

eoncilii acta. 

«go omnes fateréntur generalis coticilii opem esse Eccleslœ 

km, qctMtio supererat, quis illud concilium convocaret. Nam 

canonifous erat cautum , neabsque roroano Pontifice Ecole- 

it; et id à contendentibus expectare, ut totam EccI»- 

do)» distractatn obedientias conyocarent , nihil aliud erat 

ruperam ladere. Neque enim qoisque eorum conciliam ullum 

erat , nîsi à quo pro vero certoque Pontifice coleretur» 

ieq)erimento claruît : ècce enim Gregorius , Senas ;'Benedic- 

mam petiit. Ibi diversissimis mundi partibus constituti , 

ifÉque synodum , Gregorios , Austriàm Âquileensis dioecesis, 

in Dtini yiciniâ oppidulum ] Benedictus , Perpinîanum 

dioecesis ^ convocarunt. Quo fine ? Nempè eo , ut , quem- 

erat praedictum à cardinalibus , a unus ad Occidentem, 

ientém, gressibus directis, ad schisma perpetuandutn, 

spém penitùs evacuandam pergerent ^ : » nihilque aliud 

iSûelesiae superesset, quàm illud propheticum , quod iidem 

tneritô inculcabant : F'enite y congregamini omnes bestiœ 

ie ad devorandum : ecce derelictus est grex *. 

r||ltOr eo loco res essent , ipsa nécessitas extorquebat , ut quô- 

(tttodo Ecclesia conveniret : quse ubi semel coacta et adunata 

;^ anctûritatem suminam et indetrectabilem futuram, pacis 

tonsentiebant omnes. Quare cardinales utriusque partis, id 

(ire decemuntlicere ; ut in tanto discrimine concilium con- 

'£t diséftè Benedicti XlII cardinales : « Ubi concilium est 

, sîctrt in casu nostro , et Papa unicus (quanta magis 

non Tult , negligit, aut non potest, vel est furiosus; non 

<jpiiD cardinales possint *, nec necesse est ut convocans habeat 

su^ concilium, cùm ab archiepiscopo convocante, 

into appelletur *. » 

ioa protessi Gregorii XII cardinales , et utmmque coUegium , 
'*Wrttedbu5 discessione factâ, concilium générale Pisas con- 
Qtiâ Terô auctoritate in casu tam extraordinario staret illud 
I, Poster Gerson exponebat anno 1408, factâ propositione 
^*ï}8llcis ad synodum 'Pisanam delegatis , in hœc verba Osée * : 
)Uit Juda et filii Israël pariter^ et piment sibimet capul 

S^'V^Bbi Helena, est oppldalum Galll» Narbonensto, cujiu sedes eptscopilis à 
' ^I> an. 1504. tramlaU est in Ticioam urbem PerpiDiaDum. ( BdiL Parité) 
f . Bain., an. i408, o. S4, S0. ep. Card,^ i Jertm,, xu. 9. — > SpiclU, toc. cil. He^ 
'^*Bom.iiiiperU, p. 370.-^4 Os„ i. il. 


152 DEFENSIO DECLARATIONIS 

unum. Docebatautem hsc , consideratione iv : « Congregatio filionim 
Israël et Juda pariter sumit suam efficaciam et virtutem à divlno 
semiae , quod per ecclesiasticum corpus , tanquim sanguîs vivificus , 
diffusum est , et radicaliter seu ioseparabiliter insertum ^ » Tum 
commemoratis permultis sanè casibus, quibus Ecclesia sine Papft 
congregarl possit : « la talibus, inquit, casibus , congregatio école- 
siastica sumit auctoritatem , et virtutem se ipsam unieodi, ex divine 
semine per universum corpus diffuso \ quod est ipsa fides , ipsa cha- 
ntas , ipse utriusque ductor Spiritus , ipse Ghristus , ex quo totum 
corpus compactum et connexum per omnem juncturam subminisira" 
iiams.,.. augmentum facii *. » Plura in eam rem postent referemus; 
nunc ista sufficiant; cùm prsesertim nemo dubitet jure îpsonaturali 
communitatem omnem, nativo licèt capile destitutam, quantômagis 
Ghristi Ëcclesiam ab eo optimè constitutam , suœ unitati ac saluti 
summft auctoritate et efficacià providere posse. 

Hftc igitur auctoritate fulti cardinales utriusque partis , Pisanocon- 
cilio , ipsi primi omnium numéro viginti très adsunt \ adcurrunt un- 
dique principes Ecclesiarum , fidei periculo et tantâ necessitate per- 
moti ; trecenti episcopi cum totidem ferè abbatibus , omnium penë 
religiosorum ordinum superiores et générales, legatiregum,princi- 
pum , regnorum , provinciarum , ex celeberrimis capitulis et aca- 
demiis deputati , atque innumerabiles sacrœ theologiœ et canonici 
juris doctores '. Fit « sancta et universalis synodus universalem Ëc- 
clesiam repraesentans , Spiritus sancti gratiâ in majori Ecclesia Pisanâ 
congregata \ *» En quft auctoritate freti ; nempè universalis Ecclesis, 
quam reprœsentarent , sanctique Spiritus , cujus gratià coalescerent ; 
quà deindè auctoritate citantur contendentes , et contumacia decla- 
ratur; ac demùm sessione xv *, uterque « de papatu damnabiliter 
contendentes (seu potiùs coHudentes), ut notoriis schismatici et an- 
tiqui schismatis nutritores, notorii hœretici et à Ode devii, notoriis- 
que criminibus enormibus perjurii et violationis voti irretiti, et 
universalem Ëcclesiam notoriè scandalizantes ; atque adeô ipso jure 
dejecti » declarantur, deponuntur , ab Ecclesia prœciduntur. Ses- 
sione XVI , antequàm eligatur Pontifex , fit decretum cardinalium 
sacramento confirmatum, a de continuahdo conctiio, quoad ratio- 
nabilis, débita , ac sufiiciens reformatio universalis Ecclesiœ, et status 
ejus tàm in capite quàm in membris facta sit , et quôd sede vacante 
continuetur concilium, et ad reformationem procedatur*. » His pactis 
atque decretis, anno 1409, sessione xvii, Petrus Philargus Cretensis, 

I Gert,» pfop. cor, Angl., ooos. it. tom. n. pag. iM. — t f'pftet., XT. 18.— i Fld^ ivhseri^, 
tom. XI. Conc, col. 2218 ; et in SpU.^ 4 Conc» Pis,, Sets, xr; ib,, col. 2201.— ' iàid,, et Spic*»\ 
tom. Ti. p. S2I.— < Ibid., sess, xvi. col. 220s, 2204. 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 153 

ex minoram familift , vir sanctus ac doctus , à cardinalibus eligitur, 
et assumpto Alexandri V nomine , in Pétri cathedra coUocatur. Déni- 
que càm multi antistites ac legati discessissent, sessione xxi, ab 
Alexandro V, sacro approbante coneilio, dimittuntur Patres, ac 
4rienoii tempus indicitur, quo elapso tempore, continuetur conci- 
fium. Atque hsec , quaeso , lectores diligenter advertant , nec schîs- 
matis tantùm, sed etiam reformationis gratià, Pisanam synodum 
initituiam et cùntinuatam esse recordentur. Ne miremur Constantien- 
aem synodum , Pisanœ continuationem , de reformandi auctoritate 
tanta dixisse : qaœ tamen Scbelstratus non modo dissimulaverit , 
ferùm etiam , quoad potuit , eversa voluerit. 

CAPUT XI. 

Cenllnnatiir assertum illud : quôd processus Ecclesise catholicœ et Pisanl concilii, 
soperiore conciliorum , etiam extra sçhisma , io summis quibusque negotiis , 
loctoritate nitattir : qulbus fundameotis concilii Pisanl décréta nitantur. 

Jam ex actis facile intelligitur, quo fundamento , et à contenden- 
ftns discessum sit, et illi loco dejecti, et novus Pontirexsubstitutus. 
Aiont passim id duobus niti fundamentîs : primuip , quôd in scbis- 
Bite, boc est sub dubio PontiQce, concilii auctoritas procul dubio 
potior habeatur : tu m etiam , quôd potior habeatur adversûs schis- 
natis altorem obstina tum , atque adeo suo modo hœreticum. Hœc 
qoidem vera sunt, sed non bis pertingimus ad radicem ipsam ; va- 
Baque bœc duo erant, nisi ab illo uno ac primo dogmate profluxis- 
aoit : Ecclesiœ catholicœ, ejusque concilii generalis auctoritateni , 
absolutè atque etiam extra schisma , in summis Ecclesiœ rebùs prœ- 
ralere, 

Nam de Papft dubio , et schismatis casu , ut inde ordiamur, falsuih 
iUod esse constat , imô periculosissimum , quod à Bellarmino aliisque 
passim pro certo axiomate asseritur : Papa dubius. Papa nuHus ^ 
Qoammus enim axioma illud , quo canone sit fixum , quo juris fonte 
iDanarit , quis denique ille sit dubius Pontifex , qui jam Pontifex non 
ait An ille de quo reipsà dubitetur? Ergo pseudo-papas omnes, 
Bordiinum eliam , et alios toties anathemate percussos in Pétri sede 
rqwnamus. An forte eos , de quibus ab electionis origine f uerit 
dobitatum? Abeant igitur laudatissimi pontifices Innocentius II, 
Alexander III , alii sancti verique Pontifices : redeant Anacleti , Yic- 
tores, alii antipapœ, aut cum veris Pontificibus squo jure discep- 
teot *. Atque hi quidem antipapœ in factionem suam, principes 

* BeUttmu, de Cùne. auei., Ifb. ii. cap. 19. et allb. pasi. 

* SigDiflcaC Bossun banc mm BeUarmlnt aenteDliam : coorto schitmate, tUtlmPapam et 
aàtipipaoi «qaè flleri dabiot pontiflcet, quoad uaque concllium diremerit controveniam. Qum 
•tBiMitia adeô abtarda est , et terô Paps , alqne eUam Eodeti» paci incommoda , ut mirum 
ii( Ifagnnm ilo wnsiaN fieUarminum. ( iffdll. Parl«. ) 


154 DEFENSIO DECLARATIONIS 

^oque et imperatores, totaque âdeo régna pertraxerant ; otai 
partem orbis etiam ingentem dubitasse sofflciat, optimi qooqoe 
Pontifices inter dubios ac nullos habeantur. Periculosisshni exem^ 
€st , si statim factione ortâ , et pseudo-episcopo per ambitioâem con- 
Btituto, verus Pontifex sit dubius, atque adeo tmllus. Ergo Bdla^ 
mini ivaga nimis , et latiùs fusa de dubio Pontifice ad certos limita 
€oercenda sententia est. Valeat nempe in eo casu , in quem BoncF 
-niensis et Parisiensis academiae , illa Gregorio , hœc Benedictottfveos, 
'iConsenserunt ^ : Ubi dubium de papatu sit inextricabile , propUr ûMh 
hiam juris et facti , eo casu Papa dubius sit protectô Papa nuflos. 
Nihil enim prodest nullo certo docaménto deprehensa aut probaH 
Veritas. Sed enim nec sic erat éxpedita dillicultas , aut sublatœ schis- 
matis causs ; remanebat enim quœstio : esset ne-in suo casu inextrir 
eabile juris, et facti dttbium. T^am uterque Pontitex, BenedîetfB 
sequè ac Gregorius, pro certo et indubitato Pontifice se gerebant, et 
id certum esse bullis promulgatis, canonibus editis, conciliis adbi- 
l)itis , siib anaithematis pœnà decernebant. Vel illud audiamus A Gre- 
gorio XII, in suà Àustriensi synodo, pronuntiatum ' : a Christ! 
nomine invocato, sancta et universalis synodus, universalem et 
catholicam Ecclesiam reprœsentans, ad quam cognitio et decisio hajds 
causœ noscitur pertinere,... pronuntiàt , decernit, et déclarât... TJr- 
banum papam VI, Bonifacium papam IX, Innocentium Ani,ftiisft 
indubitatos ac veros Pontifices,.... et nunc Gregorium papaùi fuisse 
verum et indubitatum Papam ;.... ac damnatse memoriœ Roberto G^ 
l)ennensi , Petro de Lunà et Petro de Candift in titulo papatûs nuUuiti 
jus competisse , ipsosque fuisse et esse notorios schismaticos et per- 
tinaces,.... ipsumque sanctissimum dominum nostrum Grejgoriuta 
papam modernum, ad professionem obedientiœ suse pér orbem 
universum restituendum esse. » En quid decernerèt illa sub Gre^rio 
ferè jam ab omnibus destituto , miserabilis synodus. Neque Bénedic- 
tus inferiora cogitabat : quin uterque Pontifex se certum, notorium 
et indubitatum Papam decemebat; âemulum verôsuum ndtoriumet 
indubium schismaticum , nuUftque vél probabili ratione nixum ; adeo- 
que dubium illud non esse inextricabile, si ad fontem veniretur. Nec 
utrique deerant sui sectatores , qui usque adeo faverent suo pontifia, 
ut nonnisi à contumacibus jus illius in dubium revocari posse cre- 
derent. Quare ex dubio , nuUum satis firmum perpetu» discessionl, 
siye, utvocabant, obedienliœ subtractioni praesidium, aut târbatb 
conscientiis piena tranquillitas , aut schismatis vûlneri certum rême- 
dium. Neque quidquam aliud prœsto erat, quo ottinis scropulQS tol- 
to^tur, nisi invict& auctoritate figeretur iHnd : Pontificem, leticm 

I Spicil,, t. Ti. p. 22t.— 1 Orne, jâuUr^ U v. Ml. MO», JlO^s mlÉè^pi<o«mi»«MI. '    ^ 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 155 

«aptam , in Eodeste catholicœ , ejusqae conciUi gen^ralls potestate 
esse, de qiio Eedesia deeemeret id , qaod rei eeclesiasticœ necessa- 
littm Tîderetur. 

Mm iitod de Pontiflce altore obstinato schismatis , ac proptereia 
«oo qtioâam modo hœpetîGo ; Imud miDÙs Ecdesiœ^oatholicœ, ejus- 
<}iieeoiicilii auotoritatem , Papa quoque ipso superiorem reqairebat. 
SiBèafferebaturex corpore Juris canon ille : Si Papa ^ qoo Papa di- 
«eretur à neoiine jadicandns, nisi êsset d fide devius K Quo bœresis 
casa AiteiMHitur onmes Papaïki etiam cerlum à conciKo judioandum. 
Sed oonstabat contendentes nullam hœresim professos esse , neqoe 
pro eerto ca&one habebatur, id qaod glossa dicebat : a Posseaccusari 
f^puD à notorium sit erimen ejns, et scandalizatur Eeclesia, et sit 
laeoitigibflis ; nam contomacia dicitur bœn^ *. » Quare Parisiensis 
^ Bonomensis académie , quibus postea Senensis , totaque adeo 
^ecessit Eede^, id quidem, quoad poterant, statuebant : « Quôd 
«Mtendeotes per schistna inveteratutn in bœresim incideriiit. » 

M qaoniam ea res dabia haberetur, addebant : si id quoqûe esset 
dÉtom, an propter schisma inveteratum in hœresim inciderint, 
6oqae nomine à synodo deponi possint, id quoque ad synodi cogni^ 
tioDem peftinere. 

Vteràm, bœc si ad vhrum persecare aggredimur, comperiemus eô 
àtare, quôd quiyis Pontifes, quovi& jure nixus , pacem Ecclesiœ ac 
rtotem gregis honori suo anteponere, atque adeo certis easibus 
dMicnre te&eatar -, quœ obligatio posait ac dcÂeat à conciKo oscume- 
nieacteclarari. Unde quocumque modo qusestio tractaretur, eô redi- 
bifit omnia, ut quiiis Ponllfex^ et quovê jure praditus, concilio 
OBomnenico cef'tis incasibus, usque ad abdicandam potestatem parère 

Etipiîâem sitls constabat, uti pr«diximus', Gregorium et Bene- 
^otom de abdicando saspè jurasse. Unde cardinales, ac florendsH 
simevcademi® concludebant eos esse saorilegos , impies , « Ecdesiiaa 
totos , ape^të schismaticoB, ac schismatumauctores et nutritores * : ^ 
ac FiMus : quôd « adrisma sit mater errorum , cujus obstinatione et 
^■«iaMate deseeudatur in hœresim, et Jldes hsdatur Deo et Eccieste 
<IAita, cQjas'proYîsio spectet ad eoncitium : » et quôd a schisma 
iBvMemtum in haeresim transeat : » ad bcec « Papam iMeiielfeum et 
^lAflÉOiaticum cessasse esse Papam , «et à schismaticorum atque bcere- 
tieefrom inoorrigibilium dbedientift reeedendum : » denique , h ^ in 
<lttbie, an toc inérementum schismatis transeat hi hœreshti, Tel 
^ Weftit ex quo provisio spectat ad conciliom , id quoque ad coi^ 


* ikerJmtt, iL,*-^ iHô$8, in cap. Si i^opa , (9KI.^ t Sup„ hoc lUf., e. nn.-^^^^ieU., i. ti. 


156 DEFENSIO DECLARATIONIS 

cilium pertinere : » quœ omnia à concilii summft , in quemcumque 
Papam , quocumque jure prœditum , polestate peodebant. 

Hue accedit , quôd Ghristus nullam specialem in schismaticos ant 
hœrelicos Pontifices, congregatis episcopis , aut synodo œcumenies 
concesserit potestaiem. Quare totum illud jus, quod omnes unanimi 
consonsu , in schismatis atque haeresis causa , concilio œcumeoico 
tribuebant, eo uno dogmate nitebatur; quôd synodus (Bcumenica 
totius Ecclesise, atque adeo sancti Spirilûs complexa potestatem, 
iiniversim , ubi de summft re ecclesiasticft agilur, summà et indecli^ 
nabili auctoritate deeernat. 

Quo factum yidimus ^ ut uno eo axiomate utraque obedientia 
niteretur. Et Gr^orii quidem cardinales apertè provocabant ad coo- 
cilium générale , « ut à quo et in quosoleant gesta etiam summorum 
PontiQcum quaecumque pertractari , decerni et judicari *. ^ Benedicd 
verô assèche, atque in his, vel potissima Ecclesia gallicana, Unive^ 
sitatis Parisiensis dictum illud comprobabat : « Papam matri sus, 
hoc est, sanctœ Ecclesiae materno jure esse subditum ' : » quœ vd 
nibil concludunt, yel ad omnem Pontificem , etiam extra scbismatis 
casum, protenduntur. 

Et quidem ab Odorico Rainaldo Simonem Cramandum patriarcbam 
Alexandrinum, suggillatum audivimus ^, quôd Ecclesiœ gallicame 
sacro conventui prœsidens, concUium prœtulerit rotnano Pontificii 
et Petrus Plaoul Parisiensis doclor idem asseruit , sacro ccHisessa 
applaudente; tantùmque abf uit , uteos ad banc tuendam sententiam 
vebementissimè pérorantes quisquam incusaverit, ut eorum maxime 
auctoritate atque consiliis, tota gallicana Ecclesia adversùs schis- 
maticos uteretur. Quin ipse Petrus Plaoul ab Universitate studii 
Parisiensis ad concilium Pisanum ambaxiator missus, in ejusdem 
concilii sessione publicft eà de re celebrem oraUonem babuit. Sic 
enim in gestis sacri concilii legimus : - Sessione xiii , die Mercorii, 29 
Haii, quidam valentissimus doctor, vocatus . magister Plaoul, asr 
cendit pulpitum, et proposuit verbum Dei,... et deduxit puldirè 
exaltando Ecclesiam , et asserendo eam esse supra Papam : quod 
deduxit pluribus rationibus, tàm ex parte materiœ, sciûcet anima- 
rum ; quàm ex parte formœ , quse est Spiritus sanctus ; quàm etiam 
ex parte causœ elDcientis, quœ est ipse Ghristus; quim etiam ex 
parte finis , quœ est ipse Deus in Ecclesia triumpbante ^. • Atqoi bis 
quidem argumentis, hujus œvi more, complexus est omnia , quibos 
0ummos tbeologos in eamdem sententiam adductos esse coosUt : 
Ht certum omninôsit, quœ in concilio Gonstantiensi , de concilioram 

1 Sup,, c iz.^i jtp» Rain,, tu. 1408, n. o.— s Spic, loc cU,, p. t7.— 4 Sup., ctult-s Oonc 
Pis,, Sesi. xiu. ool. 2184, am ; Spidl., tom. n. p. S20. 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 157 

sDpremft auctoritate, explicatiùs dicta sunt, ea in utrftqne obedientiâ, 
boc est, in Ecclesià catholicà, atque in concilii Pisani dictis atque 
gestis prœcessisse. 

CAPUT XII. 

An sine temeritate concilii Pisani auctoritas rejici poselt. 

ÂlPisano concilio Odoricus Rainaldu3 objicit : sine Papa, secundùm 
canones, legitimum haberi non posse concilium : pessimorum scilicet 
medicoruin more, qui , valetudine desperatà, sgrum interire malunt, 
quim à consuetis remediis, quamvis frustra tentatis, ad extraor- 
dinaria, quamlibet certa, confugiant. Nec deerant, Alexandri V 
tempore, imbecilles animse , qiiœ hâc superstitione tenerentur, quoss 
Cerson noster sermone coram Alexandro V confutat et irridet , bis 
T^is : « Cujus est ista tua substitutio , Pater beatissime , nisi Christi? 
Uodè convocatio concilii (Pisani scilicet) tàm mira? Undè priùs dis- 
cordantium inaudita consensio ? Undè tôt prsesulum et sapientium 
coQCDrsus tam celer? Non causa certè dissensionis , sed pacis. Non 
^wayit Papa : fuit conventiculum. 0 ridenda ac irrationalis nimiùm 
nSol Neque verô quatuor illa concilia, quse in Actibus apostolicis 
describuntur, Petrus vocasse memoralur. Neque synodus Ntcœna 
JQSSQ Silvestri , sed Constantini convenisse legitur. Ad quintum uni- 
Tersale concilium Patrum , contra Theodorum Nestorii discipulum *, 
Démine convocan te **, sese Patres exhortati sunt. Fuere ergo con- 
TenUcula? Cave dixeris. Coluntur ab Augustino (Gregoriumvoluit 
dicere, sive librarii mendum est ) tanquàm Evangelia. Quid si 
scbisma dubios reddit christianos, quem duorum pro Papa colant? 
Qaid si, quod perrarum est , summus Pontifex labatur in hœresim , 
ut legimus Liberium arianae pravitati subscripsisse , Marcellinum 
idolissacrificasse? Quid si intolerandis oneribus Christian itatem gra* 
^aret? An adversùs tantos morbos nullam relinquis medelam?Re- 
linqao, inquis. Credo sanè : nam imperfectam nimiùm ecclesias- 
ticam politiam adstrueres; necàDeo, cujus perfecta sunt opéra , 
salabriter institutam, si quis in eam morbus posset incurrere, contra 
quem nulla posset adhiberi medicina. Sed tamen nulla memoratid 
casibus relinquitur, si non aliquandô sine Papse vocatione , convenire 
possit Ecclesià. » 

* Bit nupicor Hbrarii yel typographi erratum , qui aut oscitantes prœlermiserint nonnalla 
^crba, aoi incmil unain pro allero posuerinL Neque eniro ignorabat Gerson ftiisse Theodorum 
Keiiorii nmgtstrwn , non discipulum. Sed Gersonia opéra, eliani editiouis D. Dupin ,tunl lot 
Beadis lypograpbicis deforroata , ut esset necesse ea recudi diligentiûs. ( Bdil, Paris, ) 

*' Convocatam fuiwe quintam aynodum à JuaUniano Imperatore diciiEvagrius, et leitalur 
1M<|Mina Juitiniani epislola ad episcopos tune C. P. degentes, qua lecta est in i|M0 concilio, 
<*^t T. Tid. tom. T. CoDC, col. 422. Hoc erratum ftiiise Gersonis yix credi potest. ProfecUV 
^"'«Hieiitis , cûm in ino codice tiaberet Cœsare convoconte , acripaerit incogitanier nemine 
*"»wafiic.v( £dtt. Paru, ) 


158 DEEENSIO DECLARATIONIS 

Ne hic mihi critici , fàstidiosam hominum genus , aliqoos ma* 
moriffi aut hisloriœ lapsus, seu menda operarum, quas in editione 
Gersonis sunt innumerabilia ; sed tpsum argumentorum pondus 
attendant. Eorum vîm invictam sentient. Quare Âlexandro V , Pis2& 
electo pontifie! , multô maxima pars ehristiani orbis statim adhœat : 
Gallia, Ânglia, Germania, Hungaria, Dalmatia, Groatia, Norvegit, 
Dania , Suecia , Polonia , Italia ferè tota , Roma quoque ipsa. 

Hue aeeessit postea tota posteritas , teste Bellarmino S et in Sede 
Pétri , post Alexandrum V , duos Alexandros sexti et septimi nomine 
venerati sumus; cùm Glemens VU, Leonis X suecessor, et Clemeois 
VIII , eum Glementem spreverînt , Robertum scilicet Gebennensem 
cardinalem, qui Glementis VII assumpto titulo, post Urbanum VI 
Avenione sedit. 

Neque valet Odorici Rainaldi responsio *, in romanorum Pontificom 
série, numeratos folsos Stephanos falsosque Joannes; undë vm 
Pontifices numerum ac titulum suum traxerint. Ita enim numeratos 
esse constat, obscuris t^nporibus et ab historicis, non ab ip»s 
romanis Pontifîcibus, cùm per ea tempora, nondùm in decrelis 
suis addere solerent nomini suo , ipsam numeri notam. Nunc aut^n 
cùm romani Pontifices sic passim edicant in capite diplomatum, 
Alexander papa Vly AUxanitt papa VU, numeratum ab iis esse 
faisum, et à falsà aut suspecta synodo creatum Pontificem, récente 
adhuc facti memorifl ac manirestis gestis, absonum, absurdom- 
que est. 

Quare et illud certum, Alexandrum V et Joannem XXIII, Pontificom 
bistoriis, vitis, catalogis, toto orbe terrarum , atque etiam inUrbe 
editis , passim fuisse adscriptos ; totique Ecclesiœ catholicœ probro 
maximo sit , tanto episcoporum aliorumque orthodoxorum numéro, 
tanto universitatum , religiosorum ordinum , provinciarum , regno* 
rumque catholicorum concursu , celebratam fuisse falsam et caoo- 
nibus repugnantem synodum, quam etiam Alexander Va Romanis, 
totoque propemodùm orbe jam agnitus , confirmarit. Extat enim 
illius synodi confirma tio Bononiœ édita *, aliquot post mensibos, 
quàm Pisana synodus soluta est; ne id Patrum auctoritati magis, 
quàm ipsi veritati tribuisse Pontifex videatur. Probat autem ejus 
gesta , ut quœ un%vtr%a\x$ Ecclesiœ aucioriiate et concordiâ facia 
sint ^. Neque ita multô post , idem Pontifex summâ cum pietateq^iit; 
testatusque est inter extrema suspiria, se quidquid Pisis egisset, 
summo divina^ gloriae amore fecisse. 

Hue accedit quôd ejus semuli ac Pisani concilii contemptores, Gtù- 

i'Beilar,, de Conc» lib. i. cap. Z.^^Rain,, an. 1409> n. 80. — ' Tcm, n. Conc, coL SIOI* 
<— 4 md„ col, 2>ii ; Rain,, an. i4io, n. 15, 17, 


GLERI GALLIGANI, LIB. V. 159^ 

gorioft atque Benecfietus^ coaTOcato licët generali concilio, vix 
piuoos episcopos congregare possent. Quin etiam synodu^BenedicU» 
Ferpiniani habita , Pisanum concilium venerata est , conclusumque 
me&est, utPetrus vocatus Benedictus, iret vel mitteret procum- 
torea Irravocabiles Piaas y ubi aliud coocUium congregabatur pra 
aflioiie EeclesÛB, qui procuratores , ejus nomine, papatui rejiun- 
tiareot, Gregorio cedente , mortuo , vd ejeeto K Id ex sexdecim de* 
potatis, quindecim conduserunt ^ ; atque ita ex duobus frustulis, 
qo» Pisano a>QdIio repugoabant, unum jam frustulum, à quo 
Besedictus colebatur, votis atque suspiriis Pisau2e synodo cohserebaty 
eique se suomque Pontificem submittebat. 

At in aliâ particulà Gregorius , cùm paucas Italiae urbes , easque 
ferè ignobiles , vix in obsequio retineret , frustra convocabat toUus 
orbis episcopos. Quâ de re sic Rainaldus scribit * : « Spreta suât ab 
epîscopis ejus imperia , cùm in magnam adduceretur inyidiam coa- 
db'um ad scbismatis propugnationem molitum ; misitque Nicolaum 
episoopum Ferentinum , et Dominicum designatum epîscopum Mdi-- 
tBsem, Venetias; ut, objecta anathematis pœnâ, illius provinciœ 
fmsulesad synodum cogèrent. SedVeneti, Alexandro, ex doctorum 
seotentift , quamvis Gregorius Yeoetus esset , adhœserant ; » nec im« 
meritô. Quis enim non sperneret tam paucos episcopos in tenui 
atqae ignobili Austrisa oppido synodum œcumenicam venditantesy 
wt ab eis universalem reprœsentari crederet Ecclesiam ? Tali tamea 
coDcilio Ecdesiâque fretus Gregorius, se notorium et indubitatum 
papam, Alexandrum V, quem tota ferè Ecclesia colère t, œquë ac 
Benedictum in altero mundi angulo pr^esidentem , notorium schis- 
maticum declarabat ; quem talia de^arantem Odoricus Rainaldus 
pro vero Papa haberi vult , in eoque frustulo totam Ecdesiae catholicœ 
potestatem collocat. Quis hœc ludibria et ecclesiasticœ historiée de* 
décora ferat? 

niud paulô gravius, quôd aucto Pontidcum numéro, Pisani Patres 
BûQ restinxisseschisma, sed auxisse videantur, Id quidem Odoricus 
Bainaldus, etalii passlm objiciunt. Sed profeclô immanem belluam 
iUe interemit , qui percusso capite , et corpore obtrito , seminecem, 
atque aegra vix membra trahentem , reliquit : quo factum est ut lethali 

* Tom. zj. Conc, col. 2019 et leq.; Raln,, an. H09, n. S4. 

* B«c uUima yerba nuUibi reperimus in tomis Concilionim , neque fn blstoricis Surlta ^ 
Tbeod. à Niem , Rainaldo , etc. Surila rem sic narrât : « Concilio interfuere prœlatl... circiler 
cxx....Càm Pater Beoedictus consuluisset , quid è republicâ chrislianâ este censerent..... 

noiiDl dinensione... in contrarias partes Patrum opiniones distrahuntur £a opinionum. 

<Kicrepantia eé rem deduxit , ut Perpiniano penè omnes discederent , et xviii » rellqui boo 
onnes fecerunt, quod bic à Bossubt refertur. CiBlerûm SuriUe narratio, argumentum Bossubt 
confirmât, nedûm iUud inflrmet. ( Jffdil. Paris.) 

^Bflin,, an. ii09> n. 2. 


160 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Yulnere ictam in Pisanâ synodo, Constantiensis synodus paulô post 
supervenîens confîceret. 

Cœterùm quisquis Constantiensis synodi salutarem Ecclesiœ , ac 
scbismati pestiFeram agnovit auctoritatem , Pisanam quoque syno* 
dum suscipiat oportet, quse Constantiensis continuatio est. Quid 
plura? cùm ipsos liceat adh ibère testes qui Pisanœ synodi adver- 
sentur. Nempè Bellarminus qui dubiam , Rainaldus et alii qui nullam ' 
pronuntiant, in hoc axioma consentiunt : romanum Pontifieem du- 
bium, sive in casu schismatis, concilio generali subesse. Omnes 
enim , excepto nullo, in eam sententiam uno ore decurrunt, ut Pou- 
tiQcem saltem dûbiumœcumenico concilio subdant. Âtqui Gregorius 
œquè ac Benedictus dubius erat Pontirex , à quo tanta pars Ecclesiae, 
suique cardinales discedebant. Ergo ille concilio suberat , ab eoque 
depositus acquiescere debuit, ac renitens pro schismatico habendus, 
eorum quoque calculo qui cum Odorico Rainaldo ei favent : quod 
est argumentum ex confesso ab adversariis plané peremptorium. 

Objiciunt tamen sanctum Ântoninum excusantem eos qui post 
Pisanam synodum, atque Alexandrum V, Benedicto et Gregorio 
favebant : Cûm dubium esset maximum de illo maxime , utrùm Gre- 
gorius et Benedictus Ecclesiam scandalizarent dissimulando unionem^ 
se velle» Nam, inquit % de Gregorio apparuit contrarium^ quia de^ 
facto renuntiavit. De facto renuntiavit sanè in Constantiensi con- 
cilio, posteaquàm quantum potuit ludificatus Ecclesiam, desertus 
ab omnibus , et ad angulum redactus Italiœ , rem in eo esse vidit , ut 
meritô anathemate feriretur , postquàm et ipsum et suos sui puduit ; 
malueruntque cum aliquft laude cedere , quàm ignominiosè ejici, ut 
œmulo Benedicto contigit. Quôd ergo Gregorius cessit , ipsi Pisaïue 
synodo imputandum est. Neque proptereà penitùs inexcusatos esse 
yolumus qui bonâ spe ducti , sive à Gregorio , sivè à Benedicto 
schisma produci paterentur ; quod unum Antoninus voluit. Cseterùm 
qui prœfractë contendunt cessionem utriusquePontificis, aut saltem 
Gregorii expectandam fuisse, eos ego dixerim invidiosissimum 
schisma propagatum voluisse, spreto remedio , quoad ipsa nécessitas 
extorqueret : ad haec in eo labi, quod imperfectam asserantàCbristo 
constitutam Ecclesiam , quse adversûs exitiosissimum yulnus nullo 
praesidio instructa esset. Tertio , grave illud est non agnoscere vinx 
occultam Spiritûs sancti, ad synodum Pisanam, tôt régna, tôt Ec- 
clesias, tôt principes, tôt episcopos, tôt abbales, totordinum capita^ 
cum reUgiosis cœtibus, tôt inclytas academias adducentis, ut face- 
rent sibi caput unum. Denique, jam diximus, dicemusque ipsam 
Constantiensem synodum eo esse fultam, quôd Pisanœ synodi con- 

i Antonin, $unm„ ptrU n. liu lu. de sctUsm,^ S «• 


CLERI GALLICANI, LIB. V. lei 

tinaatio esset, quod est vel grayissimum ejusdem Pisanœ synodi 
finnamentuin ; ut profectô nunc tàm sancta , tàm probata synodus ^ 
fiioe gravi saltem temeritatis notft abjici nequeat. 

CAPUT XIII. 

M CoDStantienae conciUum devenitnr : ejas causas atoae initia refernntur : rerum 
séries nsque ad sessionem y : hinc confutati qui ad schismatis tempus décréta 
restringunt. 

Jam ergo ad Coastantiensem synodum devenimus. Eam Joannes 
XXIII) Alexandro Y mortuo substitut us , coavocavit , ut Pisana syno- 
das coDtinuaretur. 

Causœ continuât! concilii in bullâ convocationis expresse : ut 
schisma fîniretur, uthœreses damnarentur, ut ecclesiasticae disci- 
plinae reformatio fieret ^ 

Schisma quidem vivebat adhuc *, ac si Pontificum atque obedien- 
iiaram numerum aspiceres , non excisum , sed auctum esse vide* 
lNitar;et falsorum Pontificum fautores, pauci licèt comparatione 
rdiquorum , Hispani prseserUm , quô inîquiùs , eô obsUnatiùs eos 
toebantur; neque immeritô timebatur, commotis adhuc anîmis, ne 
ex scintilla majus incendium resurgeret. Jam viclefiana hseresis totft 
in Eoclesift grassabatur, quodque malorum omnium caput erat, 
jacebat ecclesiastica disciplina ^ tantaeque morum corruptete inerant, 
ut vel eâ causa synodus necessaria haberetur ; cùm ex eà radice et 
scbisœata et hœreses prodiisse constaret. 

His de causis Constantiensis sytiodus est convocata , ac Jeanne 
XXIII Sigismundoque imperatore praesentibus, inchoata^. Primuni 
omnium sacra synodus recipit Papae sponsionem , sponte quidem 
oblatam, sed postea juramento, buUftque insuper édita, confir- 
natam : quàd cessurus esset papatu, non tantùm si Petrus de Lunâ, 
et Angélus de Corario cédèrent ; yerùm etiam , si id è re Ecclesiœ esse 
sjnodo videretur ' : eo nempè f undamento , quôd verus quoque et 
certus Pontifex; quo magis, quo veriùs, quo denique certiùs pater 
pastorque esset , eo magis honori suo Ecclesise pacem , et gregis 
saiutem anteponere teneatur. 

Hàc sponsione factâ , bullàque promulgatâ , Pontirex die 20 Martii, 
majore beddomadà imminente, clàm autugit Constantift, atque ia 
vicînum oppidum Scaphusense se contulit , ubi sub tutelà Friderici 
ducis Austriœ morabatur. Multum eà fugà commota est synodus , nec 
deeraot Pap» adulatores pessimi , qui synodum solvere-molirentur ^ 
sed habita est fréquente concessu, die 25 , sessio m, post Papse re- 

tBaa. CM». Cone, ConH., Sets. i. col. ii. — t ibld., Seu, ii. ool. le. — > Fid, in ap^enO^ 
laa. m. Crnie., ooL liSt. 

XVI. 7*. 


168 DEPENSIO DÏCLARATIOmS 

ees8uiii|)rima , iaquft decernitar, qaôd «ConstantûeiaSpiritasanctè 
synodiis generalis , pro reformatione et unione Ecclesi® in oai»te «t 
ia membris, fuit et est rite et juste convoeata , initiata , celébrata ^ ; ^ 
quod per reeessum Papœ aut aliorum quorumcumque , hoc sacrum 
coucilium non est dissolutum : neque traosferri debeat, nisi asseusu 
coDcilii, aut omninô dissolvi, « usque ad extirpationempraeseotis 
schismatis, et quousque Ecclesia sit reformata in fide et moribos, 
et capite et membris. » 

Quid sit apud synodum, et hujus œvi scrip tores, in Eedesiâ re- 
formari fidem, omnes facile intelligunt. Non hoc est, restitui colla- 
psam, cùm nunquam Ecclesiœ collabatur fides \ sed, eft firmà et 
intégra , damnari haereses , haereticos Ecclesrà ejici , quô clariore luoe 
fides enitescat. Cœterùm Ecclesiam « in fidei veritate semper imma- 
culatam permanere , et de bsresibus semper triumphare , » alibi 
dicet synodus * , Viclefum condemnans : atque hoc obiter dictam 
oportuit ; ne quis in ambiguà reformatée fidei voce falleretur. 

Verùm id diligentissimè Advertendum, très concilii causas ab ipso 
concilie statim ac diserte expressas : fidem , schisma , reformationem 
generalem in capite et in membris. His ut reliqua consentanea essent, 
sessione iv , ubi ad ipsos Pontifices devenitur , ad easdem très causas, 
débita ab ipsis obedientia refertur , nempè ut huic synodo obedire 
debeant in his quœ ad fidem pertinent, quaeque ad extirpatlonem 
hujus schismatis, quœque ad reformationem generalem Ecclesij^ 
Dei in capite et in membris. 

Dùm haec agerentur, et sessio iv fieret, renuntiatum est sacro 
concilie , Papse nomine , ipsum non alift causa , quàm propter sani- 
tatem corporis, Constantift recessisse, atque omninô impleturum 
amnia quœ $acrœ synodo promisisset *. Ha)C in acta relata sunt. Quia 
ipse Pontiîex, datfl schedulà propriâ manu, aliisque multis testifi*- 
cationibus, idem confirmavit. 

Sacra tamen synodus intellexit ex ejus recessu, quocumque 
colore qu^to tegeretur, nonnihil turbarum eventurum , multaque 
eum de disturbandâ synodo moliri -, nec déesse adulatores , qui pes- 
sima suaderent. Sex enim cardinales palàm pronuntiaverant , ejus 
absentiâ jam solutum esse concilium, ac Rainaldus memorat*, ple- 
rosque cardinales, alios post alium , ad Papam confugisse ; edictum- 
que Papas yalvis afiixum repertum fuisse , quo curia omnesque 
offîciales, ut ad ipsum accurrereut , sub excommunicationis ac pri- 
vationis pœnft citabantur : quag omnia ad dissolvendam synodum 
pertinerent. 

t Cone. Const., Sesi. ui. col. ir.— t Ibid,, Sess. tm. eol. 4S.— » Tbid,, Sess. ir. «ol. 2d; VSiim 
in app,, cedul. Joan. XXlIi, col. mi,^Anain„ ao. i4tS| n. G et seq.; ex TUeod, àNUwu 


CLERI €ALLICANI, LIB. V. 1^ 

Scribalit et tfii, Pâtres cardinalibos indignatos id etiam cogitasse, 
Qtprobiberentur à sessionibus eoncilii, ubi de Papft ageretar, cni se 
tiirpes adQhtok^ pnestitissent ; Petram de AUiaco cardinalem, 
«quùiii omnibus née minus Ecclesisa romanse, quàm ipshis concilii 
stôdiosum , his olistîtisise , et cardinalem défendisse dignitatem ^ 
Rec intérim deeMant, qui pessimo adulandi studio, pontificiam po* 
testatem immodicë efferrent. Quae cùm ita se haberent , necessarium 
trat Patrtbas , ut conciliarem auctoritatem magis magisque incul- 
carent. Quare sessione y, non modo sessionis iv canonem iterarunt, 
sedeiiam liiec duo addiderunt : primum, ut explicatiùs diceretur, 
cujuseumque alterius condlii generalis decretis Papam 8%tbj%ci ; alte- 
Tom, ui $% eontumacîier ohedire contempserit, débité puniatur '; ne 
scilicet, quôd plerique jactabant, honestè potiùs quàm necessari6 
obstringi obedientiœ videretur*, tantàque Patrum consensione finita 
ttt sessio , ut actis hœc verba inserantl^r : « Quibus constitutionibus 
lectis, concilium eas uniformiter approbavit et conclusit. » 

Ifi sunt illi duocanones relati superiùs,*de quorum sensu agitur. 
Sed ipsa , credo , rei séries persuadet , non alium esse posse, prœter 
emn qaem tuemur : nempe ut in fidei , schismatis , reformationis 
casQ,non tantùm Constantiensi , sed etiam cuicumque,quocumque 
tempore, et quftcumque causa congregato concilie generali, obe- 
dieoUam, à Papa etiam , prsestari oporteat. 

CAPUT XIV. 

Vana suffugia, ex ipso concilii scopo ac verbis , confutantur. 

Certë cùm Constantiense concilium in his sessionibus, duplicis 
gmeris décréta protulerit , quarum alia propriè ad concilium Con- 
stantiense pertineant, alia ad omne concilium protendantur , utrius- 
que geoeris decretis certam notam adhibuit. Et tertise quidem ses- 
Boni  décréta qui legerit , statim animadvertet ita decerni : « Quôd 
istod concilium non débet dissolvi : quôd ipsum concilium non potest 
traosTerri : quôd qui interesse debent huic concilie, non recédant '. )^ 
TuDc sessionibus iv et v multa in eumdem sensum de hoc concilia 
proprîè decernuntur ; quam notam si haberent omnia synodi décréta, 
libaiter fateremur non posse protendi ad omne concilium ea , quse 
de isto constituta fuerint. Nunc cùm concilium , in sessione v, diserte 
scripserit , « et huic concilio et cuicumque alteri concilie generali , n 
etiam à Papft deberi obedientiam ; patet sacram synodum , quasi 
dedità operà occurrisse eorum effugiis , qui ad concilia in schismata 

^PtL jéittae., de ùuet. Sed, in append., tom. n ; Gers, Leo„ Arrêt, de temp. sui hUt.^ 
* Gpuc. C9Mt,^ S€9$, T. coL M.— S ibêd,. Sets, m. ool. 18. 


164 DEFENSIO DECLARATIONIS 

habita, aat ad solum schismatis tempos horum decretorum veri» 
detorqueant. ' 

Hoc certè suffugiam post Basileensem conteDtionem , aoctore Tar- 
recrematft, primùm emersit. Is enim, cùm auctoritatedecretorum 
Ck>iistantîensiuni vebementissimè premeretur , primus omnium cou- 
tendit, « quidquid verba concilii in sono litterœ prétendant, » tamen 
aliter quàm sonant intelligenda esse ; diOicillimumque esse observare 
Gonstantiense decretum de obedientift à romano PontiGee débita , 
« nisi decretum illud , ad aliam trabatur intelligentiam , quàm yerba 
in superGcie prœtendant ^ » Itaque commentum illud excogitaTit, 
decretum Gonstantiense ad solam scbismatis causam restrmgendum : 
ex quibus satis constat , virum acutissimum semel iterùmque ac ter- 
tio verborum concilii perspicuitate summft eô esse deductum, ut, 
répugnante litterà , ad bunc sensum comminiscendum causse neces- 
sitate se fuisse abreptum , ullrô Tateretur. 

Quare qui eum secuti sunt , nihil aliud quàm ludibria protulerunt. 
Et quidem commemoravimus , quàm aliéna , non modo à sensu , 
verùm etiam à verbis horum decretorum dixerint , qui Gonstantiense 
concilium huic concilio duntaxat, non autem aUis, auctoritatem 
eam tribuisse respondent ; cùm Patres Gonstantienses diserte son- 
pserint : a Papam hujus concilii, et cujuslibet alterius concilii ge- 
neralis prœceptis teneri. » 

Nec minus absurde DisquisUianis auctor , pro conGrmando Turre- 
crematœ sufTugio hoc argumentum proposuit : ce Goncilium istud 
(Gonstantiense scilicet) fuit continuatio Pisani concilii ad civitatem 
Gonstantiensem translati : ex actis , Pisanum verô pro sublatione 
dicti schismatis congregatum fuerat : item ex actis * : » ergo ad schis- 
matis causam illa Pontificibus prœscripta obedientia revocatur. Qu£ 
jactata ad speciem jam ex gestorum série evanescunt. Esto enim , ur- 
gentissima causa Pisani concilii fuerit , extirpandum schisma -, tamea 
ex actis docemur , accessisse aliam haud minus necessariam , liempè 
reformationem in capite et in menibris ' : tùm continuatam in urbe 
Gonstantift Pisanam synodum, tria suscepisse; fidem exponendam, 
extirpandum schisma, reformandam Ëcclesiam in capite et in mem- 
bris ; atque in his tribus ab ipso PontiGee , non tantùm huic , sed 
cuicumque concilio genercUi, praestari obedientiam oportere. Ergo 
pessimâ Gde, décréta concilii sessionum iv et v , ejus gestis dictisque 
apertè reclamantibus , ad solam schismatis causam restringuntur. 
Quo etiam factumest, ut qui his solutionibus uterentur , subesse 
tamen aliud facile persentiscerent , ut de Turrecrematft vidimus. P. 

t Turrec, Aeip. ad BatiL, part! u. n. 2 et 4. t. xiii. Cône.» o. 1711, an,^*Dl$q„ n. T6, n. 
p. 27.-« I Conc. PU,, Se**» xn, tom. u. col. 2203; Oonc. ContU, Se**, U| ui| Titf. iS«p«4 ci* 


CLERI GALLIGANI, LIB. V. 165 

nrà Gonzalez , postquàm ad tempos schismatis dubiiqoe Pontifi<^ig 
Yerba restrioxit , subdit tamea : « Forsan vero incautè ia dilfiûitione 
ioâ Yerba posaerunt , quœ videntur ampliùs aliquid sonare K » Quis 
?er6 non existimet incautum potiùs fuisse Gonzalem , quàm tôt sa- 
pieotissimos Patres ac tbeologos ita incautè locutos, ut nec ipsi eo- 
imn Terbomm, quse tam accuratë selegerint , sensum intelligerent? 

Jam quod Bellamiinus quo uao vel maxime adversariorum causa 
nititor, dixit, ex décrète Constantiensi , subjectum fuisse eonciliis 
Papam dubiam , adeoque non jam Papam.* , manifestam absurdita- 
tem pne se f^t; nempe ut concilium , cùm sibi et cuicumque con- 
cSo asserit collatam immédiate à Chrislo potestatem , etiam in Pa- 
psm, tanto conatu nibil agat, quàm ut eonciliis eum qui non sit 
Papa, subjiciat : quo nibil est absurdius. Deinde observatum à nobis 
est, Papam dubium, qui jam pro Papa non sit , intelligendum esse, 
non in quocumque scbismate; sed in eo schismate, ubi est inextri- 
cAUe dubium juris et facti ' , quale erat illud sehisma post Urbanum 
^Talis autem casus est rarissimus ; quippe qui post Christum na- 
tal , semel tantùm contigit. Hinc argumentum : Constantiense con- 
cffium nunquam adhibuit illas voces, quibus generaliores ac latiùs 
fuscnulte esse possint, ad exprimendum eum casum, quo nuUus 
€st rarior et infrequentior ; atqui bis vocibus , quas Constantiensis 
adhibuit synodus : quicumque : quàcumque dignilate : cuicumque con^ 
^îitOynuUœ generaliores reperiri possunt; ergo Constantiense con- 
cilium non eas adhibuit, ut se ad infrequentissimum , ac tôt rétro 
sscQlis semel tantùm cognitum casum adstringeret ; cùm praesertim 
sacrasynodus alias futuras synodes, non modo animo prœvideret, 
sed îpsa etiam decretura esset. Neque enim quisquam ignorât cano- 
nem, Frequens, sessionis xxxix^, quo de décennie in decennium 
habenda concilia generalia decernuntur ; atqui illa concilia non omnia 
futara erant sub dubio PontiGce : ergo concilium Constantiense non 
ea tantùm concilia prœvidebat, qussub dubio Pontifice futura essent. 
Atqui eonciliis quibuscumque futurissubjiciebat Papam; ergo etiam 
sobjiciebat iis, qus à Papa indubitato haberentur. 

Prsetereà demonstravimus ' totam Ecclesiam sehisma elisuram, 
adeo abfuisse à restringendft ad Papam dubium concilii potestate, 
ut etiam intelligeret , ne in Papam quidem dubium valituram eam, 
nia absolutè valuisset; neque tolli potuisse dubium Papam, qui 
in saà obedientift certus haberetur, nisi et illud constitisset , cer- 
tam etiam Papam in concilii generalis potestate esse. Hinc illa ma- 

1 G<m„ de infttU, A. P„ diipat. xni. saet t. S 10. n. 3. p. 671. — t Bell., de Conc, auct,, 
Bb. 11. eip. 19. — i nd. Sup., cap. u; ei toc. SplcU. Aie dl. — 4 Conc. Con$t., Sesi, zxzxz. 
^»l.— * Sup. hoc. U0„ cap. n» X, a. 


166 I^EFENSIO DECLARATIÛN)S 

ifiiarunt, causam sohbmatis ad cotttiliom générale ddvoltftaiii, tMlf 
^uidem proptcAr illum singcilarein ca^utn, sed quôd ^gotarid 
«cascis noû aliâ potestate difBnleDdds esaet , qaàm ôft qnft oteMH 
tsasusdifBnirisolerent. Qûrnsi universaflcdesîaantensatiatti byiio>^ 
-dam , multô tnagls post eam , atque in Gonstandensi ootK^Ho , de^ 
daravit. 

Tùm illud constat , Constantietisein synodum , non modo de^^llfctiii- 
^endo schismate , sed etiam de exponèndft Bde ^ ac relforlMtidl 
ttisciplinà fuisse sollicitam. Id enim , etEodea» mala , et bnlbi «on- 
vocaUoois , et ipsa sacrœ synodi jam indè ab mitio prof^isiD posto^ 
tebant. Atqui expositio fidei ac reformatio d»dplinœ , non ad sdUDll 
schismatis tempus, sedadomniaEcclesiœ tempora protendKtar. Erg^ 
^bsurdam est ad solum talis schismatis tempus restringere coiieili 
BoUicitudinem. 

Postea , sacra synodus non pis! certo Papa constitnto refbrmatio- 
nem aggressura erat. Ergo cùm docuit, in reformationis causa Pa*^ 
pam concilio subesse oportere, non Papam dubium , sed certum , et 
nb ipsâ synodo constitutum cogitabat. Neque enim quis negaverR 
sacram synodum , cùm sessionum iv et v décréta conderet , qiis 
deindè actura erat animo providisse. Im6 potiùs in ipsis fnitHS cerià. 
fundamenta ponebat, quibus cssterœ synodi actiones et ordinailoiies 
suo tempore struerentur. Id autem volebat maxime, ut, Pape coq- 
stituto, reformatio Geret; utque eam nullus hominum, ac ne qiii- 
dem ipse Papa prohibere posset. Id ergo agebat , ut Papam etiam 
certum , atque ab ipsà synodo constitutum, conciliaribus decretis 
oblîgaret. 

Hic verô omnem absurditatem exsuperat illa responsio, qoam 
auctor Doctrinœ Lovaniensium prodidit ^ : nempe ut in synodo Con- 
stantiensi reformatio nihil aliud sonet , quàm ipsam extinctionem 
schismatis. Quo loco verba ilia de reformalione faciendâ in capiie et 
in men^risy intelliguntur : in capiie y se\x capitibus schismatids ^ qum 
scilicet capita schismatica à synodo in ordinem cogerentur : quo ni- 
hil excogitari possit absurdius ; sed tamen ad hsBC absurda redigun- 
tur , qui perspicuis synodi verbis atque sententiis commenta sua 
assuunt. 

Itaque postulamus ut ex ipsis consuetis synodi Constantiensis lo- 
cutionibus , synodum Constantiensem intelligant. Certë sacra syno- 
dus, sessione xy, sic decemit : « Ne quis ullo modo prohibeat ad 
Sedem apostolicam , aut romanam curiam , hoc durante condlio , 
vel ad ipsum , et quaecumque alia generalia venientes *. » En sessione 
XV easdem plané voces , quas in v legimus. Dicant boni expositores 

i Doci. Xovon., p. t4.— t Conc. Corm.^ Sess. xt. col. 14T, 


CLERl GALLICANI, LFB. X 167 

frtfeBrfttoBein eam sv MUÉiai», wm ad oames sfûoAù&j sed ad eas 
que m schismate fiant pertfoere. Itom ses^ne xtvi fit decretutii 
cnaliàc daasQià : « Salvis iis cpue in hoc pnoesenti , «t in diis qui- 
fcnpomqae geBcaradîbusiMSneilîîsfieri soterent^ : » quse eùm ad om*- 
^ajiaoâoB perttnere necesse sit , sessionis y Terba , non minas 
, nec mints patere constat Deniqtre in ipsâ bullà Inter tune- 
!|w y 9ftoro approbante condKo , iuoc jobentar : nempe interrogari 
^aHWis ITicle^snii soapectum : a Utrùm credat quod quodcumqUîe 
ifCMOflimn f;0nerale et etiam Gonsfeantiense universalem Ecclesiam 
itet *. » En iternm ac t^tiô constanlique ienore quodcumqaie 
nnà cum conoilio Constantiensi omne ooncilium compre- 
: que nihil est clarius ad ipsius Gonstantien^s concilii voces 
ftlMpretandas , constituendamque sententiam. 

CAPUT XV. 

Ex sesstone yiii concIUl Gonstantlensis , sessionis v , sensns asserltur. 

Aind argumentum exsorgit ex sessione yiii pro vero et nativo 
GoBstantiensium canonum sensu , quem tuemur. Eà sessione refe- 
itiatar ac damnantur Viclefi propositiones xlv. Ex bis Gajetanus ac 
IBooIaiis Dubois quasdam seiigunt', quarum condemnatio nobîs 
officiât : octayam : <( Si Papa sit prœscitus , vel malus , et per conse- 
queos membrum diaboli , non habet potestatem super fidèles sibi ab 
aliqno datam ; nisi forte à Gœsare : » propositionem xli , banc scili- 
eet : « Non est de necessitate salutis , credere romanam Ecclesiam esse 
supremam inter alias Ecclesias. » 

Acnequidomittamus, proferunt, item JoannisHussi proposition 

nés damnatas : septimam : <c Petrus non est nec fuit caput Ecclesise 

aaocts catbolic» \ » Inculcant etiam illud , quod Martinus V, bullà 

Inter eunctas, quemlibet de haeresi Viclefi, aut Hussi suspectum, 

aacro approbante concilie , sic interrogari jubet :* « Utrum credat 

qoôd beatus Petrus fuerit vicarius Christi , habens potestatem ligandi 

et solyendi super terram ? Utrum credat quôd Papa canonicè electus, 

qui pro tempore fuerit , ejus nomine proprio expresso , sit successor 

beati Pétri , habens supremam auctoritatem in Ecclesiâ Dei ' ? » Ex 

bis igitur taie conficiunt argumentum : Si Ecclesia romana suprema 

est \ si Papa habet supremam auctoritatem in Ecclesiâ Dei ^ ergo con- 

ciliam générale non est supra Papam ,«ut Ecclesiam romanam -, ergo 

« ConcU, Cotui., Sess. xxti. col. 307. — t BuU., iDler cunctai. post. Sess. zlw, col. 268. — 
• Ofet,, de auet. Pap. et Conc. tract, i el ii. pass, post lom. m ; Summ, S, Thom., edit, 
l^'» IWT; Di9q„ art. it. h. 61 el ieq.; Doct. Lov., pag. 68 elseq.; nd. Seês. tiu. Cône. 
Cmu,, OBl. 41, 47. .4 nd. Sas. vf. ConcU. ConfU, col. 480.— » BuU, Mer cmcias, (oc. 
Smat. 


168 DEFENSIO DECLARATIONIS 

sessionum iy et y décréta non de Papft absolatè , sed de Papa dabi^ 
ac de scbismatis tempore intelligeada sunt. 

Yaleat plané illa consecutio , nisi et à synodo pneYisa di 
et ab ipsà quoque apertè soluta est. Sed quid Constantienses Pai 
addiderint Yideamus; nempë post relatam Viclefi proposttî 
illam : a Non est de necessitate salutis credere romanam Eccl< 
esse supremam inter alias Ecclesias, » statim subjicittnt : a Error, 
per romanam Ecclesiam , intelligat uniYersalem Ecclesiam , aut 
cilium générale, autproquanto negaret primatom summi Pon 
super alias Ecclesias particulares. » En quàm diligenter Constantii 
ses Patres , et Martinus V locuti sunt : en ut Ecclenas pariicularm 
non totam ipsam Ecclesiam catholicam , uno ore aliquid dece 
tem , PontiQci submiserint. Indè nimirum nostri sua illa sumpsera 
« dandam esse supremam et plenam PontiQci potestatem , sed i 
comparatione ad fidèles singulos , et ad particulares Ecclesias. » Ii 
Gerson noster in ipsâ Constantiensi synodo prœdicabat ; ita in eod 
concilio totidem Yerbis docebat Gersonis magister Petrus de Alliai 
cardinalis ^ , quo maxime auctore YÎclefiana hseresis damnata 
H8ec profitebantur qui in synodo docebant , qui synodum d 
tem audiebant : hœc ipsa Martinus Y sua facit , cùm décrétai! h 
cunctasy concilii Yerba inscrit, et ipsâ synodo approbante conCrmat 

Instat Cajetanus, nihil obesse sibi hœc Yerba concilii à Martinol 
approbata ; cùm istud a quôd primatus Papse sit super Ecclesias pa^ 
ticulares , sit sermo afflrmatiYUs de primatu super particulares , i 
non negatiYus de primatu super uniYersalem Ecclesiam *. » QuodP. 
Tbyrsus Gonzalez, Cajetanum secutus, sic exponit, a utYiilliQS 
censura à Martino Y approbatœ, solùm sit de fîde romanum PoDti- 
ficem habere primatum supra singulas Ecclesias , et Yi illius non sit 
de fide habere primatum supra Ecclesiam uniYersalem ut congre^ga- 
tam in concilio : » addit quôd « ibi sic adstruitur primatus romani 
Pontificis super Ecclesias particulares, ut non negetur super Eccle- 
siam uniYersalem *. » Haec ille , hœc alii , non perpensft rerum série, 
res magnas Yanis distinctiunculis conficere soliti , in hune locum 
memorant. 

Sed profectô nimis scholasticâ subtilitate ludunt : quasi Yerô dece* 
ret sanctissimam synodum, dum deditft operft id agit, ut contra 
Yiclefum explicet quid sit de necessitate salutis , in Ecclesiœ romao^ 
primatu profitendo , aliquid eorum omisisse , quae de necessitate sa- 
lutis credere oporteat. Atqui ex concesso , nihil dicit de primatu ro- 
mani Pontificis super ecclesiam , ut est uniYersalis , et illud tantùm 

i Gers,, Serm, in fèit. S. AfU., ton. ii. p. 3SS ; Petr. JUlac, tract, de Bcd,, ib* <« «Ff^ 
— t Fid. Cajet,, toc. Jam cil. — s Gom,^ de infiill,, difp. xui. lect, t. S S* n. >• P* ^^' 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 169 

asserit, primatum eum agnoscendum super parliculares Ecclesîas. 
Ego hoc, npn illad, de necessitate salutis credendum esse définit; 
stalque mconcossum , quod sessionibus iv et y de concilii summa et 
abscîuta, etiam in ipsum Papam potestate , decreverat. Huie doctrinœ 
coogniit îlla Martini Y interrogatio quam diximus ; non enim quœri 
jabet : utrum credant quôd Papa habeai mpremam aucioritatem su- 
fer EeeUnam Dei ; sed , utrum habeat supremam in Ecclesiâ Dei : 
qood à nobis est aUbi luculentè explicatum^ 

lam yerô ex bis argumentum conficimus : Quod est ita positum à 
ooDcilio Ckinstantiensi , ut ex illo tota papatûs ratio exponatur , erro- 
lesque contra papalem potestatem suborti condemnentur , id non ad 
tempus schismatis , aut ad Papam dubium , sed ad ipsum papatum , 
qoaUs est à Christo institutus , et ad omne tempus pertinet : atqui id 
qood est sessionibus iv et y de Papa definitum , ita se habet , ut 
exindë tota papatûs ratio exponantur , et papatui oppositr errores 
cood^nnentur , ut patet ex prsdictis : ergo quod est de Papft in 
sessionibus iy et y definitum , non ad Papam dubium , aut ad schis- 
matis tempus ; sed ad omnia tempera , et ad ipsum papatum , qualis 
esti Christo institutus, pertinet; contra quod adYersarii interpreta- 
bantor. 

CAPUT XVI. 

Meos Msslonis v , ex caplte Frequens , et ex caplte  Si vero sessionis xxxix 

demonstratur. 

Haad minus Yalida argumenta deducuntur ex sessionis sxxix mul- 
tis capitibus , quae sigillatim pensitanda erunt. 

Primum occurrit caput Frequens*, quo capite synodus Pontifici- 
bos legem figit, eamque muItipUcem. Primùm enim decemit ut 
summus Pontifex certis temporibus , et quocumque decennio syno- 
dum generalem habeat; deindè ut in fine cujuscumque concilii Tu- 
turc coQcilio locum assignare teneatur : tùm, ne id faciat, nisi con- 
sentiente et approbante concilio : postea ut ad defectum Pontificis, ab 
ipso concilio is locus assignetur, Yaleatque couYOcatio etiam sine 
Pontifice facta à concilio : postremô, ut Pontifex tempus concilio 
pnestitutum abbreviare quidem possit , non tamen prorogare. Sic 
prsscribit rem quamdam , eamque maximam , quam quocumque 
decennio romanus Pontifex facere teneatur y adeôque ligari putat 
decreto à se facto Papae conscientiam. Ergo manifesté dat legem 
summis futuris Pontificibus : quibus ? Dubiisne , ac tempore schis- 
matis lantùm ? Absurdum ; cùm hsec certis determinatisque tempo- 
ribus, post quinquennium scilicet, exindè post septennium, ac 

1 Fid, In append,, Ub. x. cap. 3.<* a Conc CotuU, Seu, xxxu. col. 238* 

XTI. 8 


t70 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

deinceps post quodcumque decennium exequenda, dqIIo ropi 
schismatis , edicto perpétua sanciantur. Quare decretum istod M| 
nus V jatn electus, jam agnitus, jam indubitatus Pontifex eA\ 
«xecutus. Nempë sic decernit sessione xliy : « Cupientes ac ?( 
decreto hujus concilii generalis satisEacere, inter alla 
quod omDioô generalia concilia celebrentur in loco , quem 
Pontifex , per mensem ante finem hujus condiii , 

approbante concilio, deputàre et desigmare tenbatcr, 

consentiente et approbante concilio, civitatem Papiensem 
prssentium deputamus K » Ex eodem decreto , sub eodem! 
Pa[Hense concilium et inchoatum est , et Senas deindè li 
probante concilio : ex eodem decreto, Basileense Concilium 
dem Martino Y indictum , et ab Eugenio IV celebratum fuit 
alia deprompta ex capite Frequens, Martinus V et Eugenioslf' 
essent executi , ut huic decreto satisfœerefU , nisi inteUi 
non tantùm ad schismatis tempus, sed ad omnia temport; 
tantùm dubiis, sed etiam indubitatis pontificibus, legem 
tutam. 

Cur autem sessione xxxix omnibus PontiGdbus legem ponoat^ 
k futuris quibusiibet conciliis poni posse decemunt? Cur, 
nisi quia sessione v quemlibet, quàcumque dignUate, papaU 
€uilibet concilio generali subditum decreverant? Ergo omnibosl 
tificibus, neque minus certis, quàm dubiis , conciliarem pote 
ipsa synodus anteponit ; sessionis xxxix fundamento , jam 
inîtiis, sessionis scilicet v , solide providenterque jacto. 

Neque objiciant caput Frequens, de conciliis quocumquedc 
celebrandis , nullius jam esse roboris. Neque enim hic quœrimt 
Ecclesiœ usu atque consensu , hi , qui disciplinam spectant, 
aboleri possint. Id certè quaerimus : an synodus ConsteDli< 
se gesserit , ut quœ existimaret summos etiam Pontifices, ia 
schismatis, in reformationis causa, conciliis oscumenicis essej 
riores. Certè, caput Frequens ad reforma tionem pertinebat, 
Patres intelligerent tantam esse tamque inveteratam 
disciplinœ corruptelam , ut nonnisi per frequentia concilia st 
temporis reformari possit. 

Quo ex loco argumentum nostrum ita potest confirmari : 
Patres Constantienses sessione y decemebant, cuicumque 
generali à quocumque parendum , hoc certè decreto iotf 
comprehendi ea concilia , quse ipsi vel maxime imperaturi 
ideô enim usi sunt generalibus vocibus : Huic et cuicunupt^ 
€oncilio légitimé congregato : atqui ea concilia imperaturi eriatu 

i Cane. Ccmt^ Seu, xlit. coI.sst. 


CLBRI GALLICANI, LIE. V- 171 

elkm rab certis indubitatisque Pontificibus baberentur : ergo ea 
quoque concilia Pap® anteponebant. 

Hoic argamento plurimum lucis accedii ex capite Si verà ' , quod 
est positum in sessione xxxix post caput Frequens. Eo capite , Con- 
sianlienses decernunt de habendis synodis , si in fuiurum schisma 
orîrt ecniingereL Quo loco prsescribunt , quid ipsi contendentes , 
%mà verà conciliam , quid denique omnes prœstare debeant. Hinc 
exsorgit argumentum : Cùm Constantienses Patres decernere aggre- 
diontar , quid agendum in tempore schisma lis , id non generalibus 
Tcrbis, sed expresso nominatim schismatis casu , decernunt, ut le- 
geoti patuit : ergo certô constat singularem schismatis casumsingulari 
deereto consideratum ac provisum-, at quœ verbis generalibus, de 
fêoeunupie concilio légitimé congregaio , sessionibus iv et v , anteà 
dicta essent , ad omne concilium et ad omne tempus omninô per- 
tinere. 

CAPUT XVII. 

Mem demoDStratur ex aliis capitibus sessionis xxxix , SchelstraU et aliorum SDiTugia 

prscluduntar. 

Sequitur , in sessione xxxix caput Quanio romanus Pontifex ^ quo 
capîte synodus « statuit et ordinat , quôd deinceps quilibet in roma- 
nom Pontificem eligendus , antequàm sua electio publicetur, coram 
suis dectoribus , publiée confessionem et professionem fadat infra 
scriptam '. » Ergo manifesté omnibus futuris Pontificibus , etiam in- 
dubitatis , etiam in Gdei professione faciendâ , legem ponit. 

Objicit Schelstratus , id ne quidem in synodo Gonstantiensi , prœ- 
sentibus Patribus à Martino V fuisse observatum. <« Sed , inquit , is 
Pontifex , electione factft consecratus fuit , ac postea fidei professio- 
nem fecit'. » Tantus scilicet sacri concilii , facillimique decreti con- 
templus Martinum cœperat , qui aliis synodi decretis tantfl diligentià 
satisfecit ! At à Schelstrato quœrimus, cur non ejus rei aliquod mo- 
numentam proférât? An forte in bis reconditis gestis, quae toti orbi 
bactenàs ignorata, à se primùm édita jactat, fidei professionem in 
ipsfl eonsecratione factam invenit ? Atqui nihil vetabat quin fleret, 
semel quidem privatim , coram electoribus ex synodi deereto , atque 
iterùm publiée in ipsà eonsecratione , sive post consecrationem : sed 
nempë placebat Schelstrato ostentare contemptam, etiam sine causft, 
tantam synodum , tantosque fastus ad pontificiam dignitatem perti- 
nere putat. 

In eàdem sessione xxxix , duo extant canones , quibus canonibus 

t Cane, CM8L,jSeu, iut. col. S39.— a/Md.^ col. a4i.— • SchelsU, DUt. jérUuerp.^ cap. m. 


-ni DEFENSIO DECLARATIONIS 

in episcopis transferendis , inque spoliis vacantium Eodesianim » 
piendis , aliisque ejusmodi rébus , quid romano Poûtifici fiieieDdam| 
jMicrosancta synodus statuit et ordinai ^ 

Occurrit Schelstratus, et hœc quidem décréta esse confîtetur 
« etiam Pontifices indubitatos tangunt : sed , inquit , nuUàm 
injungunt-, nuUam mentionem coactionis faciunt; pront tamen 
ciunt in decreto de schismatis tempore, ubi circa Pontifices tem{ 
illo vi ventes , pœnas etiam privationis papatûs constituant '. )i 

Hsec quidem Schelstratus objicit *, tanquàm concilia non nisi 
adhibitâ jurisdictionem exerceant, jaceantque canones innum 
in corpore Juris, sacrisque conciliis editi,in quibus prohibition v 
licèt anathematis aut pœnœ cujusiibet et coactionis mentions, 
âtat. Âtprofectô ssepè sufficit simplici interdicto ligar conscien 
quod synodus Constantiensisapertè sibi tribuit in capite Fn 
decernendo scilicet , ut Papa ante finitum quodcumque condli 
probante concilio, futuri conciiii tempus designare teneatur; 
BuUa pœna tamen est , si futurum concilium designare Papa 
illud ab ipso concilio , etiam invito Papa, statim designari. 
quis ignorât, pœnas interdùm judicum prudentiœ reservari, 
minus obligare ea quae conscientiae relinquantur; ut miremor 
Schelstrato, haud indocto viro, lectorem taUbus deludi nugis? 

GAPUT XVIII. 

Idem demoDStratur ex sessione  xl, et octodecim tùm propositis refoi 

articulis. 

Atquehis quidem sessionis xxxix canonibus, synodus Coi 
tiensis reformationem aliquà ex parte delibavit : cœterùm tant 
opus ad vivum aggressura erat, postquam unus Pontifex constil 
esset. Cùm ergo res eô devenisset , ut abjectis aliis , unus si 
Pontifex crearetur, tùm verô, sessione xl, octodecim articuli 
mationis diù examinati, ac per nationes in reformcUorio * oblaii, 
ponuntur cum hoc decreto' : quôd a futurus Pontifex per Dei 
tiam de proximo assumendus (post octo scilicet dies) cum hoc 
concilio, vel deputandis per nationes, debeat reformare Ecci 
in capite et in membris, et curiam romanam, antequàm 

1 Conc. ConsL, loe, jam cit., col. 241, 242.— t Schelst., loc, eit,^ cap. n. p. M. 

* In eâ sjnodo , singui» seonlin nationes de singulis rébus qurnUonem babeliant, eli 
ni iessionibus tum legebantur, cûm ab omnibus nationibus ftieranl approbata. Bâc i 
qucstiones eô diligenliûs examinabantur, quôd nationes libenliùs inter sese coDsOia< 
liant. Quapropter in sessionibos publicis unanimes episcopi decrelts snbseribebaBl. 1^ 
Ihodus oblinuit quoque in concilio Basileensi. Beformatorium iWud , de quo didtoriMi* 
XL conciiii Consianliensis, constabat ex deputatb nationum, quibus ea cura maodafesWt] 
«iBSBrereni et proponerenl quscumque sibi refonnatione indigère Tiderentiir. (MA 

a Cmc, Comt,, Sc^$, XL. col. 243. 


CLERI GALLICANI, LIE. V. 17^ 

eooeiliaiD dissolvatur , super articulis qui sequuntur , » octodedn» 
iOis scilioet s»pë memoraodis. Hinc autem multa argumenta con- 
surgant. 

Primum , quod jam tetigimus : Reformatio in capite et in membris^ 
qaà sessionis v décréta collimabant, exciso penitùs schismate et electo 
Pontifice, prœcessura erat : ergo in eo decreto prœscripta obedientia 
tuilibei, cujuscumque skUûs vel dignikUis, etiamsi papalis existai, 
wm ad schismatis tempus, sed ad ipsum quoque, omnium consensu, 
eoDStUutum Pontificem pertinebat. 

Atqae at pateat sanctam synodum, in sessione y, nihil aliud anima 
désignasse , quàm id quod postea executura erat , stet istud argu- 
mentam : In sessione xl , sancta synodus PontiGci statim à se eli- 
gendo legem dixit : ut nempè, cum ipsft synodo, Ecclesiam et curiam 
in capite et in membris, super certis articulis à synodo praescriptis , 
reformaret : atqui Pontifex mox eligendus , f uturus erat certus et 
îndolHtatus Pontifex : ergo sancta synodus certo etiam ac indubitato 
Pontifici legem dixit. 

Qoid qoôd articuli omnes , vel ferè omnes , Ecclesiam romanam 
ac Sedem apostolicam spectabant ? Id vel tituli docent : « De numéro 
et qoalitate cardinalium ; de reservationibus ; de annatis -, de gratiis 
eipectMivis ; de confirmationibus èlectionum ; de causis in romanà 
corià tractandis ; de appellationibus ad romanam curiam ; de officiis 
cancellari» et pœnitentiarise ; de dispensationibus ; de provisione 
Pape et cardinalium % *» et ejusmodi cœteris : quœ cum absurdum 
ait ad schismatis tantùm tempora y et ad dubios tantùm Pontifices 
pertinere , omnia tempora , et indubitatum quoque Pontificem de- 
flîgnabant. 

Ifeqae obest qaôd de bis parùm in synodo actum, siye curiales 
Tefomiationem eluserint , seu Patres, negotiorum mole obruti, secu- 
turo ooncilio multa reservarint. Neqae enim hic inquirimus quid 
gestom dt, sed in sessionibos iv et y quœ mens synodi fuerit. Gertè 
constat eam fuisse mentem , ut yel maxime reformatio fieret. Ergo 
etiam constat eam fuisse mentem , ut indubitatus, et ab ipsA synoda 
constitotas Papa, quàm maxûnè synodo obediret. Nec elusa refor- 
aiatio probat synodi auctoritatem infirmam, sed forte hominum 
aoimos nimiùm fuisse perverses. 

Hidc probationi magnum robur accedit ex articule xiii octodecim 
illorom , qui sessione xl propositi sunt : Propier quœ , ei quomoda 
Papapoiiii corrigi et depani *. Atque equidem miror, quosdam Lo- 
nmeosea aliosque censores nostros', eo loco abusos, ut sessionem v 

t CMC Qmti^ Seu» XL. eoL 24S , 214. — t /(Id. — I DUquU., pag. oo et 6S; Doci. lùvmL^ 


174 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

everterent : quasi sancta synodus sessione xl , oiDiiâ)QS jam dbn 
dientiis congregatis, in integro reliquerit, an Papa in coocilii potes^ 
esset. Neque adverterunt ea, quœ sessione y generatim desigail 
essent , de Pontifice scilicet Mité punienio , sessione xl plenè 
intégré perficienda proponi, expositis specialibus causis atqne 
modis ; quse adeô non pugnant cum iis , quœ sessione v gesta 
ut alterum alteri necessariô conjunctum coiligatumque sîL 
certissimum est sessionis xl decretum ita esse conditum , ut 
extinctum scbisma , et sub indubitato Pontifice valeret. Ergo 
nis Y décréta, ex mente concilii, etiam extincto scbismate , et sobi 
dubitato Pontifice Yalitura erant. 

CAPUT XIX. 

Recapitolatio eorum qus de mente concilii dicta sunt , solutio objectomm 

Profectô bœc concilii mens , bic sensus : ac si , malis urgt 
ac prseYaientibus , tanti concilii, de reformatione ad ungoem 
ciendà , Yota frustrata sunt ; certa tamen fUndamenta , qnib« 
oiteretur , posuisse juYabat. Denique si quis diligenter antedicU 
penderit, quoYO statu res Ecclesiœ essent, quidve illa q>taret, qi 
metueret , et quo indigeret, tôt malis undecumque prementibus, 
infando scbismate ad cumulum ferè auctis, facile inteUig^, 
adsananda Ecclesiœ Yulnera pertineret , ne ad solum schismatiSyi 
dubii Pontificis tempus , proYisa remédia , ipsaque adeô condGi 
creta traberentur. Et ipsum quoque scbisma aliud postulabat, 
unicuique factioni addicti , suum Pontificem pro certo jactareat;! 
pontificii nominis auctoritate mali abuterentur , boni etiam 
turbarentur ; atque inter scbismatis mala , ac prodendœ 
majestatis metum fluctuarent. Quas inter angustias , tantaque 
sentia et mgruentia mala , si Patres Gonstantienses siln 
supremam poteslatem in dubios tantùm Pontifices , xm ilU 
morbis inane remedium attulissent. Quare dubii Pontificis, nnU^ 
tenui mentione factA , altiore et communiore ratione suboixi 
Yerunt, « quemcumque bominem, quAcumque ^ignitate, 
etiam , cuicumque concilio subjici oportere; « ut postea omnes 
stiani , quocumque tempore , et quocumque rerum statu , sif6 
scbismate , siYe extra scbisma , seu dubium Pontificem , seu 
esse crederent , supremam conciliorum agnoscerent 
eAque acquiescèrent. Quod quidem sancta synodus eo hicelenl 
firmiùs declarare ac definire teneretur , quia pars maloruiB 
indè proYenerat , quôd muiti non satis synodo Pisanœ credi( 
Jam Yerô, bis explicatiS) nibil est facilius quàm adY< 


GLERI GALLICANI, LIB. V. 175 

omiia «gomenta , atqae axiomata in eoram caput retorqaere. 
Nempe bis agebant regulis IntelligeiUia dictorum ex cousis est assu^ 
jneMb diemdi ^ Nos Torô id fecimus, atque ex causis qaibus collecta 
est sjïiodaB ; cùm ill» , non ad scbismatis tantùm, aut ad dubii Pon- 
tifie» tempus , sed ad omnia Ecclesiœ tempora referantur, ejus quo- 
que décréta ad omnia tempora patere docuimus. Ex contextu fa- 
eimia nimUrpreiaiio*. Nos verùgesta omnia ab ipsà origine repetita 
lerotTimiis^ atque bine doctrinam et Parisiensium et Ecclesiœ galli- 
cam fixam invictamque esse monstrayimus. Ubi est apparens aliqua 
amiraiiaio, eapienda interpretoHo est,quœ toUai eontradictUmem^. 
Id verô meminerint ; id enim semper agunt, ut synodi inter se décréta 
coBunittant , nec anum ex alio élucident, sed evertant. Sic ea qu» 
in Videfiam à synodo Gonstantiensi intorta sunt sessionè viii ; sic 
nformationem sessionè xl propositam, in ipsis synodi sessionibus iy 
et V décréta convwtunt. Nos ita conciliamus omnia, ut sibi cohœrere, 
et eodem ubique tenore prooessisse constet. Jam cùm ex optimis 
r^gidîs , qiias ipsi adversarii adducebant , sacrosanctœ synodi men- 
teo in sessionum iv et v decretis liquidô exposuerimus, baud minus 
luealenter earum sessionum invictam anctoritatem adstruemus. 

CAPUT XX. 

Seaikntai it et v leqaê ae rellqals conclIH œcumenlci auctoritas constat : an valeat 
fieOannioi respoosio, earum sesalonum décréta» à FlorienUnà et Latétanenai . 
tyoodis antlqaata ? 

Ac primûm auctoritas sessionum iv et v baud alio fundamento 
nilitiir,qiiim quo tota synodus ; ipso nenipè concilii titulo : *« Sancta 
syaûdus Constantiensis in Spiritu sancto légitimé oongregata, gène» 
nk coocQium faciens , Ecdesiam catbolicam militantem repriesen-- 
tu», etc. » 

Hec de se statim synodus, prorsùs synodorum generalium more. 
Qucrimos à nostris censoribus , an bunc titulum sessionibus iv et y 
detraelam velint ? Si velint , non catbolica, sed mendax est sy nodus^ 
pre onhrersali sêse vendîtans; si nolînt, aut, volentes licèt, ipsa 
mcte synodi reverentia cobibet , fateantur necesse est, sessiones iv 
etv eà auctoritate niti, quà nulla major esse possit. 

Aitqoidem Beliarminus, « Gonstantiense oonciKam , quantum ad 
primas seasiones, ubi définit concilium esse supra Papam, in concilio 
noTBalino, et Lateranensi ultimo reprobatum^. » Anne expresso 
Mnine ooncilii Gonstanttensis , ut sanè oportebat ? Sic enim et An* 
nttiienfii8,et Epbesina illa nefaria synodus expresse abrogatœ et 

JIMifii., ■• M; nd. Sup., ctp. ui.~i mtqui$„ n. si. — • IMm ii« 80. — 4 Bellt Ub, dar 


176 DEFENSIO DECLARATIONIS 

condemnatiB sunt. âd igitur Floreotlna , aut Lateranensis iUa alUma 
synodus , Gonstantiensem synodum notaviC uUo modo ? Nusquàno. 
Sed , aiuDt , contraria décréta protulit. Ergo jam non concilio abro- 
gatur auctoritas : sed ipsa concilia qus yerft auctoritate consleot, 
pessimo exemplo inter se committuntur. Nos autem condliorom Fio- 
rentini atque Lateranensis décréta Gonstantiensibus esse -contraria 
negamus et pemegamus ; falsôque et temerè assertum id esse , pro- 
latis gestis, suo loco demonstramus. Hic intérim id qaerimnr, novo 
more , atque à catholicis theologis alienissimo , concilia cecoinenica 
opponi conciliis cecumenicis in eà re , qu» ad ecdesiasticum dogma 
pertinet, negamusque unquàm in Ecclesiàfactam, ut alicujus cod- 
oilii, quod se pro œcumenico gesserit, quaie iUud faisum Ephesinum 
fuit, in alio concilio oecumenico, doctrina damnetur, nisi priAs ipsa 
synodus antiquetur, mendaci œcumenicœ titulo insignita. Jam si 
concilia inter se non concilianda , sed committenda essent ; quis Flo- 
rentinum aut eUam Lateranense ultimum concilium, tam paiMoram 
episcoporum , ac , dùm celebraretur , yix extra Urbem notum, Con- 
stantiensi anteponat , ubi teste Bellarmino , Patres fera miUe S- atque 
in his epincùpi ampliûs ireeenii adfuerunt ; tanta hominum copia, ni 
eos Gonstantia urbs tanta non caperet , quemadmodùm hujus tem- 
poris testantur historici*; qoos inter eminebant tôt ac tanti cardi- 
nales romanœ Sedis atque potentiœ studiosissimi. Quis, inquam, 
»quus]udex tam sancto conventui , ubi exitiale schisma extinctum, 
et res Ecclesi® in pace sunt composites , ex ipso statim titulo non 
asserat auctoritatem? 

At enim non omnes , sed prims tantùm sessiones abjiduntor. 
Quasi verô nihil sit, ipsa tantiesynodi fundamenta concutere, idqae 
ex proprio sensu , nullà synodo , nullo auctore Pontifice. QuM verô 
non liceat, si haec licent? Verùm omittamos certa licèt praerjudiciat 
atque adversariorum objecta diluamus. 

CAPUT XXI. 

An flesBionum iy et t dubia Bit aactorltas, qaèd do» obedIenUse delneiliUP An 
Joannis XXIII obedientla tertia pars EcclesUe fuerit? An loannes XXIU aatalii 
sessionlbas iv et ? contradixerint ? Joannis Turrecremats et Joannis Gersonis loci. 

Aiunt : Non erat tùm générale conciiium , cùm tantùm adesset 
tertia pars Ecclesiœ '. ( Qu» alibi fusé diximus , ut osteaderemus 
absurdum esse Ecclesiae tertiam partem tantùm dicere tôt populos 
tantaque régna qus Joanni XXIII obediebant, hic iterare non est 

f BeU., m, de Cmc, et Seel,, c. yii.— t rid. Cochlœ., Ilb. i. kisi. Btuê, ei ûL AKf.— t DocL 
Zw., p. J7 i BelL, Ilb. II. de Oene., cap. ux s Tëneç^ de SeeL» Ub. u. cap. xax; f^id, Diu* 
Pronf,, n. M et 41. 


CLERI GALLICANI, LIB. V. in 

WfOBosd. ) Inter iUa régna erat Hungaricmn, misso quoque legftto pro 
Mo hoc regno Lamberto de Grolià * ; qaod ideô annotamus, ut intel- 
i|Mit censores noatri , majores qooque soos cum nostris msgoribcia 
m noam seoteotiam conTenisse. Hanim Dationum regnorumqae 
aatiilites ae legatOB in eo caMogo legimes, qao descripta sont iUo* 
fom Botmoa, qui foedus Narboneose^ cum Aragonensibus pactum 
approbanlot^ 

Dt ut ait , inquiunt , du» obedienti» deeraut Cer tè ; sad omnes 
eoBfocat», olquidem auctoritate yen Pontifiois , et ex decreto Pisaui 
^coadiii genMvlis. An yerô propter Hispanos, et Scotos, aut eliam 
ifBloa ikQiiiatis Pontificibus adhérentes , perditam Ecclesiam opcH^ 
llfait; nec licdmt, tôt tantisque Ecdesiis ▼«ro Pontifie! obedientibus, 
IMnonam aga*e Ecdesi», resque ejus componere, aut earum agen- 
diniBi fondamenta coUocare ? Esto , fuerint excusabiles , aut toléra- 
Mei^qaiOegœio Benedictoque adbœrebant. An proptereà reliquam 
iRhmm , ipsft nixam veritate, auctoritate spoliabant , ac prohibere 
lltorant, quominùs veris certisque decretis, saluti animarum, atque 
Minguendo scbismati provideret? 

ted addH BeUarmini» : « Non aderat tum oertuff papa in Eoclesift : 
ém quo dobia de fide definiri non possunt '. » Gertus , quem omnes 
camÎBô reipeà agooscerent, Tateor : certus, qui meritô pro certo ba* 
teetur , et qœm multù maxiœa pars Ecclesi» reipsft. pro certo ba-« 
katetyCfleteris tante muUîtudinis comparatione perpaucis ; nec ipse 
Benannîmis infidas eat. 

. lostat : « In concilio nuUns erat Papa : Joannes enim XXIIl , qni 
«saeilhim incboayerat, jamindè recesserat, cùm quarta sessio babe- 
nlor^ : » qoaâèecmciUo turpiter aufugisse , hoc esset synodo abro- 
gve potestatem. Atqui ipse Joannes postridiè quàm abiit , missis ad 
nvirator^n et ad aynodam legatis , daiâque crediiivâ lùterà testa- 
UtQr 9e fmpUr samiaiem earpariê seeessiêêe. Hanc turpi fug» ezcu- 
Mionem obtendebat ; cseterùra cmma in^leiurum quœ synodo pro^ 

WÊÈÊÈMamé ^ 

Beilanninum secutus auctor anonymus Doeirinœ Lowmietuimm 
iNDcaddit : «Nec desunt qui asserant, quôd non omnes illius primœ 
caagregationis , consenaerint ilii decreto sessionum iv et y ; » née 
jp>a Joiues XXIU adhibuit « consensum , yel auetoritatem suam -t 

^Utareaim foiase eonquestus, poat abscessum suum aliqua esse 

• 

* tee. Comt.; Sesê. u. etA, 190. 

*9m9k RvteM ipuwiBUnn Aierat iatar sigifamiidiiiD imparaloreoi et FirdlsMidaiii An- 
^Mm regem, ni epiioopi qui Ferdinando parebanl, cer Ut oondltlonibiif tuo Benedicio obe- 
^iniiu den^prent, et tjnodo te Janserent yid. ténor. Cap. ooneord. loiii. xii. Conc. ooL 

^ TwMor^ « Cmc Omn^ S94$. vr, coL ^, t|. 


178 DEFENSIO DECLARATIONIS 

décréta errooea et falsa adversùs auetoritatem romani Pootifi» ^ «t 
H«c ille ex Joanne TurrecrematA retulit. Quo looo moltùm utootary 
qui Dostra impugnant , ac pnesertlm ille , qui de libertatiboa gdH- 
caois scripsit auctor anonymus. Atque is quidam laudat Joaamm à 
TurrecrematA cardinalem, ut « de rei yerttate optimè iustructom, ac 
gestorum ex parte oculatum testem, ac pro suo merito fide digaum *• » 
Id pnœtermisit , ab eo cardinale biec fuisse scripta post Bêmiemmd 
disstdium : quo Tempore Turrecremata Eugemarum partium ania- 
aignanus , cùm Constantiensis concilii auctoritate premeretur , nul- 
lum vidd)at effugium, nisi, quoad poterat, Constantittisîum cainmom 
et sensum obscuraret , et auetoritatem infringeret. Itaque cùm ada 
publica deessent, ipsos etiam rumores aucupatus, ea scripsit que 
Joannes XXill coram oratoribus gallicanis iratus effùdisse dicentu*. 
Jam verô quis dicat admittenda quidem ea que ab uno viro, eoque 
addicto partibus , memorantur ; contemnenda verô qu» suât in adis 
publicis expresse notata? Nempë bœc coosensum et auctorit^aa 
publicam manifesté exprimunt, non item quod ineertà taotAm 
quorumdam relatione nititur. Nec verô aliud innuit Turrecremala, 
dùm nuUo tant» rei appeUato teste , solùm ait : « Dîcitur enim fuisse 
coaquestus post abscessum suum aliqua esse décréta erronea ^ bba 
adversùs auetoritatem romani Pontificis. » Hiec anonymus repeltt« 
Atvirum gravem non decet bis moreri, quœ dioantur, et inaeia 
jactentur, dùm intérim ex actis ipsis synodi, duo bec constant^ 
Jiempè sessioni iv ducentos Patres adfuisse ; et aessioni v adscriptum, 
leetis articulis, CandUum toi unifarmUer âpprobaae , et eimekiiim. 
De Joanne verô XXIU quid dicam , quem ex actis coost^ , eiiara post 
fugam synodo adbœsisse, ac postes iteratis ?icibus ultrô confessom 
« quèd turpiter A concilio recesserat; quôd veilet stare de&nitiooi 
Gondlii ; quôd Constantiense Pisani continuativum errare non posset^ 
quôd synodi sententiam , eliamsi in se latam, cum birreti dq>oattoBe 
acdperet, conOrmaret, approbaret quantum in se esset '? • Qusergi^ 
synodus intelligeret , eo yel invito per sese valitura , quis , eo quo^ie 
assentiente , valere negaverit ? 

Neque verô nostrA interest , quid ipse JoanMS priyatlm aot ànr 
oulùm demurmttrayerit; sed quid ad syoodom apertè proftassos sit 
Neque ego dilBteor ei adfuisse , ut prindpibus soient , adolatoNS 
pessimos, cùm ab AUiacensi cardinale notatum videam qvandaiBy 
« qui inter fautores et adulatores ejus, velut angtiis in. berbA lati' 
turet, qui eum lacte erroris nuirientes, ad extemûnium dediii0- 
runt *. » 

*Doei.Lwm.,p. M.TttTt. «ffrMn*eer.-->i|>t£tt«K.,«le.»ltb.y»e.is. ».«.— «^jj- 
Conn., Seu. XI, XII. eol. st» M» etc.— 4 Fci* JIL, 4c EcàLmiti» p« iti. ot^ iii.i«i «V* ^ 


CLERI GALLIGANI, LIB. Y. 179 

Nèque etiam mcMror qaid illi Pontifids insosurraTerint aoribus foedi 
adrfatores ; sed quid ipaa synodns votis commonibos alqoe suffragiis 
definhreril ; qood unum mquirimos. Auctor anonymos \ aliiqve pas» 
slm mimm in modum se effèrant his Joannis Gersonis verbis * : Aiite 
cdebrationem sacrosanct» hujus CoBStantieDsis synodi, ne occapa* 
Terat mentes pturimoruni litleralkm , magis quàm litteratoram ista 
inditào , ut oppositorum dogmatizator f uisset de biereticà pravitate 
so^ectus Tel damnatus. Hajus ra sig&om accipe , quia post declara- 
tioB6Bi , et quod urgeotios est, post determinationem et practicatio- 
iMBi cjasdem sanct» syoodi ^ myeuiantur qui talia passim asserere 
raiftveant • 

Qm cor yiri graves tanti (toiant, non equidem bactenûs intdli*** 
géra potui. Quid eDtm novi quôd , ante raai definitam , in diversam 
seateiitiaBi muiti abierint? Aut quis nesciat post re3 etiam definitas , 
madefuiasesynodis, etiam optimè gestis , obtrectatores suos? Sanè 
<iQod Gerson memorat : « Qui Constantiensia dogmata tuerentur, 
nlàmerm synodi eelebrationem de bœreticà pravitate suspectes vd 
HMos, » ad Beuedicti XIII , oui Galli parebant, tempora pessima 
nÉMidum. Isenim superbissimus atqueambftiosissimus, qui ccnitra 
se biacere audo^ent ac synodum implorarent , diris devovebat , quod 
jtaiei actis constitit '. Atque faune pessimum morem , et ab alto im- 
lAiliim adolationis virus Gerson irridens, tradiiionem vocabat, 
quatancertèia ladmis improbavit Cbristus. Ipse cum csteris veram 
et apostoUcam traditiomm tnebator. Jam qui h»c objiciunt , vidmnt 
aa litigia judidis, ipsisque judieibus, in Eodesi» catholic» oœtu 
MdeatSMis , <dytrectatores anteponendos putent. 

CAPUT XXII. 

Wà teter tÊXboVttM eertam tit, eoncUlom ConstanUenâe jam indè ab IniUo , et 
lale «diuifttas dbedlentias falBse œcumenloiim : boUa Mer euncku à BlarUno V, 
M^oopprodanle eoncido, édita Constantlffi. 

Denique , ut uno verbo totum negotium transigamus , judîcata res 
ert^lotaque iUa de dorims obedienliis absentibus, dequesessionibus 
nditPotttifice liabitis, aiignmentatio sponte jaoet. Nemo enim negtt 
dmeta sessienum VIII , XIII , xv, cii^sa Videfum et Hussum, ti circt 
MnunioMm sub unà spede, et drea Joamûs Parvi propontionem 
^CQdendis tyrannis, aliaque de fide, {deoft cacummice synodi 

^DiUbert,, ete., lib. t. cap. is. d. t.— t Geri,, de potett. Bed,» ooof. xn. 

* Sratdo eSiM ttaaie, qiMam hae itiereff BOB Terektaliir : « Nm ab 60 (Pipi ) appdiari, 

* M^ «am Jndietalitor erocarl, née obedlentiam ab eo iatotrabi.^.. est alUiaateDite poiti- 

* Ma t Ui Mhii tjiBMiim Bdei oondero , ble aoloa eanaaa ejuadem fldei.... tracUre poteal : 
»NtaiL...refiilaf, legea et ctoonaa eondit, alioqaiD qnldquid per aHoa dUBDltiir, deeernftur, 

* *>*ikv,alalniiar, Irritâmes et liMM.»VM. loe. te lext. dut (AM. Parla.) 


38D DEFEPfSIO DECLÂRÀTIONIS 

auctoritâteesse fiicta. Atque iOas sessiones a9quèae qoartam elquio- 
lam constat esse celebratas , antequàm omnes obedientis convesis* 
fient. Ergoante conjunctionem iûam, concilii generalis 4q>ad Con^ 
fltantienses valebat auctoritas ; ac sessionum iv et v décréta pari corn 
cœteris potestate omninô constant. 

Respondent S quœ adversùs Viclefum et Hussum décréta fbcnmt, 
à Ifartino V fuisse approbata , decretali Mer eunctoê : nihil aatem 
prœtereà ab eo Pontifice confirmatum* 

Yerùm enim verô attendere ddl)uis8ent nibil bic nori decrevisse 
Martinum : sed qns à concUio œcumenico , de Videfi atque Hussi 
erroribus rectè jam et ordine gesta essent , episcopis et inquisitoribitt 
exequenda mandasse. Id ipsius diplomatis probat séries. Itoc deîndè 
Martinus V interrogata snbdit , quibiis tentari dd)eat is cugus fides 
suspecta sit * : « Utrum credat quôd quodcumque condliom géné- 
rale, et etiam Ckmstantiense , univ^rsalem Ecclesiam rq>rœseBtet? 
Item quôd illud , quod sacrum concUigm Constantiense Ëcdesiam 
tmiversalem r^rœsentans, approbavit et approbat in favorom fidë 
et ad salutem animarum ; quèd boc est ab universis CbrisU fidelibitf 
approbandum et tenendum , et qpod condenmant et condeou^» 
esse fidei vel bonis moribus contrarium. " 

En quod sancta synodus approbavit et condemnavit circa Viclefi, 
Hussique propositiones sessionibus viii et xv, nondùm lioèt aduBatb 
obedientiis ; en quod approbandum et condemnandum Martmuspn^ 
cisë proponit, ut jam approbiAum et condeomatum à eondlio (eco- 
menico , quod Ecclesiam catbolicam reprasseotaret. Porgit : « Utrom 
credat quôd dictœ condemnationes ^ per sacrum générale oonc3î(UB 
rite et juste factœ sunt : » rite, quoad ordinem ; juste, quoad rem 
ipsam : quod iterùm iterùmque inculcat et ui^et ; ut quod in eoD- 
cilio generali decretum et peractum erat , jam observandum omnibus 
credendumque relinquatur. Qui ergo concilio Gonstantiensi mte 
adunatas obedientias œcumenicam detrabit auctoritatem , non modi 
toti synodo , verùm etiam Martino V et fidei catboiic» coniradidt 

Nequeverô bis nocet, quôd HarUnus V sessionum iv ètT noBâm 
fécerit mentionem \ neque enim aut memorat prohytam de Joaimis 
Parvi hœresi sententiam ', quœ baud minus habôtur pro cecumeoid 
concilii sententift : neque aUnd quidquam pneter ea , tpuB in Vide- 
fum Hussumque gesta sunt^Quin etiam yidknm bidte inUr cmx^t 
insertam à Martino V censuram concilii in Viclefi propositionem ui , 
quà censura constet , Ecclesiam rçmanam ita st^remam nte^ qo** 

, i DUq^^g, 91.— t BuU., InUr cuncHu, eol 268. 
* Nempè Yidefl, Joaimif Hiini, oi Hieroojiiii à Pragl. 


CLERI GALLICÀNl, LIE. V. 181 

tanAs eo nomine universMs Ecclesia, aai concUium générale intelU^ 
ptor r Papam v^ ita supremum , qaatenùs primatum habet super 
^m Ecdeeias pariiculares. Hiec exscribit Martinus V : hsec ad fidem 
cathoiicain pertinere intelligit. Quœ nos ex sessionibus ivet v manasse^ 
com iiflqne apta et connexa esse, luce clarius demonstravimus ^ : 
qao liqnef Martinum Y Us sessionibus assensisse , qui connexa et 
ccmseDtsnea probaverit. 

Neqne minim. Ipse enim Martinus , unus fuit eorum cardmaltum^ 
qoi soscripsi t cum aliis ei declarationi , quft Papam œcumenicœ synodo 
sobesse testabantur *. Is eo fundamento nixus , in Pisano concilio et 
CoDStantiensi, nunquàm ab aliorum Patrum sententià discrepavit. 
Afoecùm bulTà Inter cunctas, primarnm sessionum décréta, tan- 
foèli œcumenicœ synodi acta veneratur, id tantùm Pontifex mandat 
exe^oeodum , quod prœlatus et cardinalis cum aliis jam fecerat et 
coB^uerat. 

tairatione solyitur ea objectio, quôd adsente Papft, synodi 
«mmeniae auctoritas constare nequeat : cùm iis sessionibus , quas 
MiBas V, totft synodo approbante, pro œcumenici concilii veris 
Mteibus agnoscit, haud minus quàm sessionibus iv et y roma- 
MfPontificem defuisse constet. 

Ooamobrem ruit funditus illa objectio, qus ex diversis obedientiis 
iKHidùm adunatis petebatur. Nec ullum periculum nostrorum Pari- 
amiain sententiœ imminet ab aliis obedientiis , qus primùm una- 
oiatf consensu bullam Tnter cuncta Martini V approbarint , tùm decla- 
ntiom ipsius concilii Constantiensis primis sessionibus supersti*uctœ » 
in Hem sediGcium , atque ornninô in idem corpus coaluerint ; 
Mfl&qae sacne synodi doctrinam imbiberint ; cujus quidem doctri- 
^, si quam partem suspectam babuissent, nonnisi eà expresse 
l'^baU synodo adbssissent. 

CAPUT XXIII. 

^ DOTS eoncilil convocationes, Gregorii et BenedicU obedientiis Gonstantiam 
^^i^FcoSènUbos , pacis stadio facts , antecedentium sessloniun auctoiitatem inlrin- 
giQt? Ac priœtim de suscepto Gregorio , sessione xiv. 

^ue ilia obstat ab auctore anonymo Doctrinœ Lovaniensium ' 
^^sque jactata , adunatis demùm obedientiis , nova concilii convoca- 
^^qosque ad eam mentem facta sunt. Hœc enim sunt synodi , noa 
^ sua auctoritate dubitantis , sed apostolicft cbaritate sustentantis 
'i^finiios. Jam quidem fortiores animœ, amborum contendentinm ^ 
^^^^xffàm sua quœrentium , jugum excusserant , ac maximam Eccle- 

'^o cap. xT. — t Fid, Rofn^ tom. xtuu an. I49t, n. 9. wp, hoc Ub., e. ix; Diss, prœv,. 


183 DEFEN SIO DE€LAR ATIONIS 

sue partem ad paeem addoxerant ; sed tamen infinni sopereiant, 
qui ad bœc fortk exsurgere, aut ex obortis dubiis , qam aaltem pro- 
babilia viderentur, extricare se non poterant. Quid igitor agendopm? 
Ifulti suadebant bello adigendos ab obedientiam ; atque ea erat , qoam 1 
quam viam belli vocabant ^ At Petrus de AIGaco , et academia Pari-| 
siensis , et optimus quisque ,' et sacroaancta synodus cruenta remédia 
respuebat. An igitur in fœdo schismate relînqaendi ? Alia omnia po- 
stolabat'fraterna ac materna cbaritas, et apostolicum illud, ut fir- 
miores imbecUMates infirmorum smiinereni *. Hinc novffi illaB coqyo- I 
cationes admissœ sunt , illœsâ synodi auctoritate , cùm nibil profeetô ! 
kedat ; qu» omnia potiùs sanat , chantas. | 

Quare sessione xiy, cùm accederet ad synodom jam Constanlis \ 
congregatum Gregorii XII obedientia; nova quidem facta est ipâus| 
Gregorii nomine, per ejus procuratores convocatio et coofinnatio '. 
Sed postquam ea omnia facta sont , synodus sic pronuntiat : • £am 
conyocationem , aactorizationem , approbationem , et confinnatîo- 
Bem à Gregorio nunc factas, quantum ad ipsum spectare yidetor, in 
omnibus et per omnia admitti : quia abundans at cerUtudinem pro 
bono cautela nemini nocet , sed omnibus prodest. >» Hsec docent syno- 1 
dum per se stantem , convocatam tamen à Gregorio , non quidem ; 
absolutè, sed quantum ad ipsum spectare videbaiur : neque ex neces- 
sitate, sed ex abundanti. 

Eftdem ratione sacra synodus Joannis XIII jam depositi consens 
sionem , et quantum in ipso esset, sententise synodalis confirmatio- 
nem admisit ^. Quas res Joannes Gerson prœsens , earumque pars 
maxima ad cautelam et humili quâdam candeseensione factas , et îpse 
credidit , et coram totft synodo concione babitfl prœdicavit '. Neqoe 
convocatorium Gregorii decretum in provincias pro more missam 
est ; sed tantùm in synodo lectum , ut ea convocatio ad oeconomiam 
quamdam atque indulgentiam , non ad ipsam rei, ut vocant, snb- 
stantiam pertineat. Sic synodus suœ conscia majestatis , et constan- 
tiœ retinens, inQrmis quoque ac dubiis animis consulebat. 

Eodem pacis intuitu , in eàdem sessione admissum esit Gre^ril de 
papatûs abdicatione mandatum, cum hàc professione, quôd cûm 
bunc papatûs titulum clarum certttmque haberet , permissum etiam 
ei sit , ut quibuscumque verbis papatum tueretur, quem reipsà abdi- 
caret. 

Quamobrem in eodem diplomate procuratoribus seu legatis suis 
facultalem dabat, « vice suà convocandi et auctorizandi gaDerale 
concilium , remotA tamen , inquit , omninô Baltasaris prœsidentîft et 

t Jppend., loB. zns Cône., oél. 144S.*« Rom^ tr. i.^s Ome,, ContU, Ses$. xir. coL tset^^ 
«- 4 Jbtd,, Scu. xu. col. 90. — ' Ctr9„ Cerm, de viag,, etc., direct, ir. ton. n. col. tfs* 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 183 

preaetttià * : • qu» quidem sancta synodns nuUo suo detrim^to 
eoncedeiMit ; cùm Joannes jam depositus senlentiso acquievisset ^ 
cautoinque esset, ne aut ipse, aut Gregorias, aut Benedictus digi 
posseat 

CAPUT XXIV. 

< 

Exemplum Bingiilai[is , in ejusdem schismatis casu , indulgentiœ et condescensûs* 

SciUcet Dt tuta pnestarent omnia , omnes in unam titulos congé- 
rebttit , ne ex levi quoque scropalo y tanquàm ex tenui scintilla iota 
eiosi schismatis flamma resurgeret. Quod tune usque adeô hsrebat 
animis , at Martinus V, duodedmo pontificatûs anno , cùm per tôt 
aoBoram apatium , ac totà jam EcclesiA egregius ac stabilitus Pon-- 
tifex cfderetor, fictitii démentis cessionem , Pétri cardinalis Fuxensis 
oiptrtL impetratam , magni bene^ii looo duceret. 

Hccadvertat lector diligens. Petrus de LunA in Constantiensi con- 
cflio i tribus jam obedientiis anathemate damnatus , desertusque à 
ms penè omnibus , et tamen in papatu tuendo ad mortem usque 
obstinatissimus ^ nescio quem iEgidium Munionem, canomcum 
tecinonensem, successorem habuit. Is anno 1422, Petro mortuo^ 
i tribus cardinalium larvis electus , démentis Vin nomen accepit. 
Ma iUi Ecclesia , erat paniscolensis rupes , in Catalonià castellum 
exiguum , extremum Pétri de Lunft schismatisque perfugium. Favebat 
ooeoltè rex Aragonum Alpbonsus , Martine V infensus , tan toque Pon* 
t^ inane PontiGeis spectrum opponebat ^ totft Ecclesià partim irri- 
dente , partim etiam indignante. Et tamen , ut ea larva è medio toile- 
retur , pace jam cum Alphonse rege factft , missi regii oratores ; in hisi 
MphoDsus Borgia, postea Calixtus ( III ) pontifex maximus, qui faisum 
Qesientem ad abdicationem inducerent. Missus Petrus cardinalis 
?Qxensi$'*'Tû*peream «tatem, et génère, et rerum gestarum giorift 
darus, qui reiiquias schismatis extingueret; cujus acta sic habmt 
apad Odoricum Rainaldum , ad annum 1429 * : « Dominus iEgidius in 
sessione pnblicft, indutus papalibus insigniis, in Castro Paniscolœ , pri- 
mittts et ante omnia pro serenitate conscientiœ suœ et suorum sequa- 
cimn , ut dikit publiée et solemniter, omnes processus , sententias , 
ftilminattones et censuras , depositiones , inbabilitationes, per suum 

Benedictum papam XIII in suà obedientiA nuncupa- 


< Cone. Cornu, Se$ê, zir. col. tM. 

* Peinifl Fuiemlt , è FriDcUcanonim fimiliâ, nitoi mnos xxii ad cardinaUltum eyectui eil 
• BnedleioXn] , qui eomitea Fuienaes tibi adjungi cupiebat. Petrus Benedicti partes egregld 
faviiyiisqae ad coociHuiii CoiittaiitieDse. Bis yenit in Aragoniam picis causa, aodemAin 
^AAuoà iirolatuiD ab JEgfdio de Munione omninô ezUnzil. Erat tuno Arelatensis arcbiepi» 
>tt»pas et Tice-legalus ATeDioneiiiia. Vid. GaiL 0iritt, et tom. xii Cône. col. iot et aeq. 
( Attt. /»«.«,. ) 

*ilalR.,U)iD.zTra.aii« t4S9>ii.3. ^ 


184 DEFENSIO DECLARÀTI0NI8 

tum , et ipsum in suo pnetenso pontificatu , contra omnes et angulos 
ei non obedientes , specialiter contra Odonem de Colnmnis , qoein 
secundùm eorum opinionem r^utabant antipapam et scbismatîciim, 
et omnes sibi adhérentes , factas , pronuntiatas , et falminatas , per 
saas* litteras et prsetensas ballas plumbeas expresse revocavit ; et 
omnes illos , qui prœfato domino Odoni adhœserant , et s[tedaliter 
ipsum Odonem de Columnà ad omnes dignitates et bonores, et spe- 
cialiter ad papatum babiUtayit, restituit, et redintegravit. Deiodè 
idem iEgidius proposuit solanniter coram omnibus, qualité electas 
ab ibidem pnesentibus suis fratribus , prœtensis cardinalibus , papa- 
tum recepit ; non ad alios fines , quàm ad boc principaliter, ut per 
ejus médium , Dei Ecclesiœ vera et indubitata unio seqoeretor : 
etiam à primis diebus suœ noYœ assumptionis ad apostolatum vera- 
citer in animo disposuit, pro tanto bono unionis Ecclesic Dei, 
sponte et liberaliter se velie renuntiare bonori et offido papali. » 
Quod reverè prœstitit; « confitens expresse viam renuntiatioDis 
bujusmodi, esse viam planiorem, utiiiorem, securiOTem, et bre- 
yiorem ad oonsequendam veram et indubitatam unionem Ecdesi» 
Pei. » 

Quin etiam umbraticus Pontifex bullam plumbeam super cessioDe 
SU& edidit S sub boc titulo : Clemens episeopus , servus servorum Deif 
cujus baec yerba referre placet : « Hino est quôd nos propensiûs attea- 
dentés, quôd quantô validiora, certiora et firmiora sunt in bujoa- 
modi apostolatûs ofBcio jura nostra, tantô laudabiliùs eadudmos 
pro pace ac redintegratione religionis cbristianœ relinquere. » Qao 
fundamento posito bsec subdit : « Omni juri papatûs , oneri et boncm'y 

ejusque titulo et possessioni, quam babemus non yi^dok) 

seu metu, sed simpliciter, pure, libéré, et sponte, ac ex certà 

scientift, et de plenitudine potestatis, assistentibus nobis yeneraU- 
libus fratribus nostris sanctœ roman» Ecclesiœ cardinalibus , necnon 

praesentibus Âlphonsi régis Aragon um ambas^atoribos, 

cedimus et renuntiamus ; papalia déponentes insigm'a, ad eflka' 

ciam yerœ ac desideratissim® unionis Ecdesiœ sanctœ Dei... Daton 
Paniscols Dertusensis diœcesis , 7 kal. Augusti , pontificatûs nostri 
anno quinto. » Prorsùs eo more rituque , atque etiam yerborom 
majore magnificentià , quam Angélus de Corario , seu Gr^orius XH, 
abdicayerat. 

Neque eo contenti f uere ; sed post eam abdicationem falsi Clemeih 
tis, ejus cardinales, tanquam yacante sede, ad novum Pontificem 
eligendum, locum conclayis postularunt, quo pro more coDclasi> 
« nemine discrepante , per yiam Spiritûs sancti , reyerendissimum ia 

i FId, tom. xn. Conc., coL 407. 


CLERI GALLIGANI, LIB. V. 185 

Christo patrem et dominam Odonem de Golumnft , in soà obedientit 

fiomiiiatum Martmom V, quem ipse dominas Clemens ante suant 

cessîonem, tollendo sententias et processus contra ipsum ratione 
achismatis latos et factos , habilitarat , de apostolicœ potestatis pie- 
nitodine, usque ad summum pontifidum inclusive, in romanum 

Pootificem ac beati Pétri successorem concorditer degerunt ^ » 

Atque hiqus electionis publicum instrumentum ab Alphonsi régis 
oraloribus pontificio legato statlm est traditum. 

Qoid igitur ? Nisi larva Pontificis Hartinum Y habilitasset ad ponti- 
fidam dignitatem ; nisi loco cessisset ; nisi umbratici cardinales eum- 
dfflnMartinum elegissent, non ei tota sua constabat auctoritas, ac 
décréta Gonstantiensia [fluctuabant ? Absit. Sed tamen bœc omnia facta 
sont, quàd catbolici spectarent , non solùm vera jura , titulorumque 
certam auctoritatem, sed etiam firmum et tutum consensionis effec- 
tom, ut inJBrmi nihil haberent quod jam mutire possent. 

Que quidem cùm accepisset Martinus pontifex, referente Rai- 
naldo % ingenti gaudio affeeius e$t, datisque liiieris , legato cardincUi 
plorimùm gratulatus; iEgidium Hunionem Baleari episcopatu, 
Al|A(Misum verô Borgiam , quo suadente abdicayerat , Valentino 
arcfaiqûscopatu donavit. Tantâ mercede eos honestavit, tantftque 
operft , etiam profligato schismate , tamen ad muniendam pacem y 
inanîa eUam jura, inanesque titulos conquirebant. 

Non ergo mirum , si eodem adhuc vigente schismate , Constan- 
tienses Patres GregorioXII tanta permiserint ; cùm pariter dedararent, 
hane convocaiionem et auctorizatUmem Gregorii admittendam esse, 
9iiaiiliciii ad ipmm spectare videretur ' : non quantum ad synodum , 
neque ex necessitate, sed ex abundanti esse , ut et Gregorii ej usque 
seqoadum scrupulis cayeretur, et sua intérim sacrosanctœ synodo 
constaret auctoritas. 

CAPUT XXV. 

De feMionlbas xui, xxri, xxxv, quibus Aragonenses, Navarricl et Castellani 

Buscepti sunt. 

Eodem animo actum cum Aragonensibus aliisque Hispanis , qui 
rejecto Benedicto Sigismundi imperatoris operft, ex pacto Narbo- 
nensi * sessione xxii ac sequentibus, Constantiensi se synodo con- 
jonxerant : quœ compositio Narbonensis , Constantin in sessione xx 


tDo. m. Gonc., ool. 40S.— t Aain , an. 1429, n. S.— 3 f^d, Sup, cap. prsced. 

* Sic te Ulo paeioiUtaitor, capil. i : « Qoikl coQTOcatio flat per pralatot.... in dicto concilia 
Csartaalieiitf «ziitmitfli, de reglbui al prinoipibus....6t pr0Uli8....de obedleniiA D. Benêt 
dictt, .. «1 Tioe Tena : qaôd pralkti domini reges et principes obedienti» D. Benedlcli facieo* 
littarae eoorocatorias ad prnlaios.... de ooncilio GomtanUeosi... tel per looi ambuiiatoret. •' 
Til eol. i7f . ( SdU. Paris. ) 

xvx. 8* 


186 DEFENSIO DECLARATIONIS 

lecta et approlMita est ^ ; ac postea, prassentibus legatto F( 
régis Aragonum , sessio xxn celebratur *. Et statim qaidem d( 
éditeur consueto rita : scilicet , iocrosanctœ generalis tyMii ^ 
sUmiiensis nomine : mox , uti fœdere Narbonensi pactom erat, 
sito litulo, dats sunt ad eumdem regem Aragonam, nomine 
dinalium, àliorutnque prœïatorum , Canstaniiœ in Chriiti 
congregaiorum % litterse , quibus eum ejusque prœlatos O 
convocarent. Quo facto , oratores régis Aragonum , eos i quibo^l 
convocabantar, prœlatoê et cœteros dominos Constantiam codi 
bant : qui scilicet jam pnesentes aderant, totoque orbe consdo,] 
annum integrum conciliari potestate agebant/responsumqoe 
statim à Patribus Constantiensibus : Nos dictamconvoeaiionenu 
mus^. Continué, nec dimissis in Aragoniam aliasve proyincias 
conyocationis litteris , nedum expectato responso, motua facta 
junctio est ; ac sancta synodus multa decrevit , sub titulo 
sacrosanctœ generalis synodi Cénstaniiensis in Jjpinlu saneto 
congregatœ : ut una in sessione, si spectes titulos , synodus ter i 
tem mutaverit .♦*. 

Ac ne aragonenses AntisUtes generali synodo déesse pul 
ibidem promulgatum est sacri concilii decretum : ut régis Ai 
oratores , non provinciarum delegatione , sed ipsius synodi ai 
taie sic agerent, atque in synodo sententiam ferrent, ac si 
earum partium reprœsen tarent Ecclesias; quœnon ex 
disciplina, aut rei veritate, sed atxovo/uxA«, ac pacis graGA , sumi 
indulgentiâ et condescensione facta esse , res ipsa clamât 

Eodem ritu modoque legati Navarne régis ( Caroli ), sessiooe 
ac Joannis régis Castellœ et Legionis , sessione xxxt suscqiti , oi 
sessione nova Qt convocatio *. Iterum synodus œcumenioB'til 
deponit, statimque resumit ; atque intérim interjectae sessiones< 
menicae synodi titulo celebrantur ; quœ res omnibus sessionii 
jam indè ab initio universalis synodi nomen dignitatemque 
Nam ad ipsam quidem , quae se ab initio pro universali gereret , 

« nd. Cottc, CoruU, Sets. xx. eol. I7g.— i /Wcf.. Sets. xxu. col. IW, IW. 

* Voctbalum generalis abest ab eo decreto, Mltem in ezcosif codieibus ; neqœ tf^^i 
minus estfirma Bossuit argumenUtlo. Nam sacra syDodus titulam generaiis àtçowXf^ 
coft(fe#cendffKI(v causa, ut aiebant, illum sUtim resumptiira. Pr«iareàob8enraDdBai| 
synodum, sessione xiv, procuratoris Gregorii XUadmisisse convocalionem ad concv 
nerale , assumpto consueto suo titulo. Notanda verba eucribam : « Sacroiaiicti 
synodus Constantiensis.... convocationem , auctoriiationem... Domine llUus Domisi , qo>i 
obedientiâ dicilur Gregorius XII nunc CtcUs... admitUt. » Vid. col. 107. ( BdU. Pari^ ) 

» f^id. Conc. Const.. Sets. xxu. col. 195. ^4 Ibtd., col. 198. ^ 

** Nempè initio sessionis, col. i92,aaci'osancla«yfiodia ConslofUieiwif appellalor^^ 
col. 19S, UUeras dai convocatortas ad regem Aragonum sub nom Ine cardlnaUim ttfK'^ 
rwn tn Conttantid congregaiorum : denique , col. 190 , condit décréta, rewmpttiw^ 
tacrotaneia generaUt tynodut , etc. ( BdiL Par it. ) 

f nd, Conc. Contt , if «m. uti et zzxt. coL 207 et 224U 


CLERI GÀLLICANI, LIB. Y. 187 

aociirnint,i|miiiimotastat : atque illa, sa® licèt conscia digoitatis, 
îd iofinnis tribait, ut Tenerandamnomen, terque quaterque depo- 
nere videatar; sed ut migore semper consensione recipiat âd igitur 
toties, atque etiam in unfl , ut yidimus , xxii sessione , œcumenica 
«aseetperstat, etdesinit, et incipit? Neutiquam. Sed dcxoM/uuKfi^, paci» 
alque infinnorum gratià, et nomen deponit, et rem tuetur. Et 
qaemadmodum sacra synodus , licèt ia gratiam Casteilanoruin ultime 
«heutantium , sessione xxxv, nomen œcumenic® tantisper depo- 
snerit; tamen tiaud imroeritô illud acceperat, et sessione xxvi, ia 
qoANayarrici , et xxii » in quft Aragonenses accessere. Sic, tametsi eum 
titnlom in Aragonensium gratiam tantisper dimiserit , baud minore 
jure ilium acceperat , et sessione xiy, accedentb Gregorio , et anta 
eun sessionem , ab ipso convocationis et celebrationis initio. 

CAPUT XXVI. 

Ex ipsâ rerum série antedicta conûrmantur. 

Qain ipse rerum ténor eam ceconomiam probat, quam assertum 
imus. Neque enim aut Gregorius , ejusve seu Benedicti asseclœ, cùm 
adsynodum accédèrent, id sibi vindicarunt, ut anlè gesta velut ad 
ÎDcudem revocarent , aut ab iis postulatum , ut ea , tanquam essent 
iafiimayel dubia, approbarent, rataque habere vellent; sed ea om- 
nia, non aliter quàm ipsâ rerum série et consecutione firmanlur. Id 
ipsa in Benedictum gesta manifestant. Cerlè enim ppst susceptos ^ 
sessione xxii , Aragonenses, sessione xxiii adversùs Benedictum juri- 
dica informaiio decernitur, idque sub œcumenieœ synodi titulo , nihil 
expectatis Navarricis, prope diem , sessione scilicet xxvi , adventu- 
ris : quibus advenientibus , nova licèt convocatione factft , ac deposito 
tantisper synodi œcumenicae titulo , non tamen antè gesta iterantur ; 
sed tenoresuo causa procedit. Itaque , sessione xxiv, Benedicti citaiio 
promnigatur : sessionibus xxix et xxxiu declaratur contumacia : ses- 
sione xxx, subtracta Bénédicte obedientia approbatur, aliaque muita 
fioot maximi ad causam ponderis. Quse om'nia , Castellanis adven- 
tantibtts, sessione xxxv, novaque concilii convocatione promulgatâ, 
^deo non infirmantor, ut statim, sessione xxxvii, ultima et peremp- 
toria adversùs Benedictum sententia pronuntietur : quae tamen non 
vileret y nisi et informatio ,*et citatio , et contumaciœ declaratio antea 
Tilaissent. Certnm igitur est, novis iilis synodi convocationibus, 
pacis studio ex indulgentià Factis, nihil ipsius synodi auctoritatem in* 
friogi; idque agnitum ab iis etiam qui eas fieri postulassent. 

Quôd si respondetur, valuisse ilia quidem , sed tamen ex consensu 
beito Navarricorum , aut etiam Gastellanorum , qui ultime loco ad- 


188 DEFENSIO DECLARATIONIS 

venerint ; qaamqaam id ahsardam est, tamen ad rem noetram soffi- 
cit. Sic enim omniDÔ constat quœcafnque ab initio i Joannis XXin 
obedientift gesta, ea, advenientibus reliquis obedientiis, ipsà oon* 
Junctione ac rerum prosecutione yalaisse. Neque enim retractatum 
quidquam de rébus antea, atque ab initio ipso, in synodogestis; 
oeque magls de sessione viii actum est , ubi damnatus Viclefus , ante 
susceptum Gregorium, aut de sessione xv, ubi damnatus Hussus, 
proscriptaque propositio Joannis parvi de ciede tyrannorum , ante 
Hispanos adunatos , quàm de iv et y sessionibus , ubi condiiorum 
supra Pontificem declarata est potestas. Nihil , inquam, de iis actum, 
nibil retractatum fuit ; sed ipsà conjunctione membrorum Ecclesie, 
hœc atque illa décréta sequè firmata sunt. 

Neque objicias, ideo constitisse facta adversùs Yiclefum Hussomqae 
décréta , quôd buUa Tnter cuncUu, quà hsec décréta firmantur, omni- 
bus obedientiis adunatis, sacro approbante concilio, sit édita. Hoc 
enim ipsum est , quo vel maxime vicimus cùm demonstratum f uerit * 
Videfi et Hussi propositiones ita rePerri in bullâ Inter cûnetas , non 
ut quœ tune à synodo generali damnentur ; sed ut quœ jam antea à 
synodo generali , Constantiensi scilicet, quôd universalem Ecclesiam 
reprsesentaret, damnatœ atque proscripUe sint : quod cùm approba- 
rint Gregoriani atque Hispani prœsules , nibil aliud egerunt , quàm 
ut sessiones , ipsis quoque absentibus , celebratas , ut yeri cecume- 
nici concilii sessiones et acta approbarent. 

Non ergo ab illis requirendum fuit , ut sessionum iv et v décréta 
expresse approbarent, cùm prœsertim ea essent, quibus universa 
synodiacta, étante adunatas et post adunatas obedientias niterentor. 
Hoc fundamento nixi Hispani, cum reliquà synodo Benedictum suum 
deponebant; quem usqueadeôpro vero certoquèhabebant Pontifice , 
ut synodo declararent , non posse ullum à se pro Pontifice agoosd , 
nisi Bénédicte mortuo , vel renuntiante , vel deposito canonioè *. Ergo 
eum à synodo deponi, ejus sententias , ejus anathemata solvi postu- 
labant, atque ita ex decretis sessionum iv et v ipsum Pontificem, i 
se verum habitum , synodo submittebant '. 

Neque alio ex fonte illa repetita toties de reformatione décréta 
manarunt. Neque enim eam in capite et membris fieri , una Joannis 
XXUI obedientia; yerùm id vehementissimë , et Gregoriani ses- 
sione XIV, et Hispani Benedicti assecl» sessionibus xx et xxii , posta- 
labant. Denique quoties aliqua Ecclesiœ pars Constantiensi se synodo 
adjungeret, toties inculcatum, ut in capite et membris fieret refor- 
matio ; idque sacrœ synodi auctoritate , quœ proindecaput suum sul 
potestate suisque decretis comprehensura esset. 

i m^ ênp., cun.*-! n4. Capltui. Karbon., c. m. Scu, xs. ool 1T8.— i iift«« e. it* col. tia 


CLERI GALLICANI, LIB. Y. 189 

BacÊfÊtàead ea décréta, qam omnibus obedientiis adonatis, una- 
eoBaeiiso suot promulc^. Unaoimi consensu très obedientûe 
«îte iNTOtutonint capot illud , Frequem \ aliaqoe capita , ubi faturia 
fDoqne eertia PontîQcibus logeai dictam demonstravimus. Una-* 
uaû coDseBsu ^ à PapI dig^ndo , unà cum concilio , refonnationem 
diam in capite faciendam decreverunt; neqoe, antequam fieret, 
ifoodom dissolvendam '• Unanimi consensu ccmipegerunt octodecim 
JBosreforBUdionis artieolos , quibus curiam romanam , uti pnedixi* 
Jua$, coerdtam volebant ; quœ omnia demonstravimus \ non nisi 
«lis decretis manare potuisse, qu» concilio Pontificem subjice* 
rait^ nîhil ut à tot& synodo magis stabilitum inculcatumque fuerit; 
certnmque omnino sit, Patres Constantienses, qootquot sunt, qui 
émtàs temporibus sacro se conrentoi adjunxerant , omnes in om- 
Bibos, ut ccmimunione, ita sententift et doctrine convenisse. 

Et oertè si à concilio Gonstantiensi , sessionibus iy et y, prolata 
^octrina, ferè hsretica est, .ut BeUarminus ^ ; si schismatica saltem, 
^pericolosa, ut quidam alii baud minus inconsideratë jactant; 
Mtt&t hsresi, favebant scbismati, quotquot supervenerunt , 
I fntqoot adhœserunt , quotquot communicayerunt , longé magls , 
Ifiolqaot oons^itanea decreverunt, ac tali fundaroento nixi sunt, 
I i^Qe omnes obedientiœ totaque Ecclesia eft communione et con-* 
MsioDe commaculata , banc labem eluere nullà ratione queat. Mar* 
tious qooque V ipse scbismaticorum non modo Communicator, 
sed etiam approbator, romanam eà labe conspurcavit Ecclesiam; 
<Nppe qui scbismaticos , etsuum, Petrique, si censoribus nostris 
<ireditiir, primatum evertentes, non modo consortes habuerit, cùm 
<M cardinalis, sed etiam postes ad ipsam Pétri sedem capessendam 
audores secutus, eosque jam Pontifex suà cbaritate complexus , 
ùsoper editft bullà Inter cunctas , tribus jam obedientiis adunatis , 
^Ofam oœtum tam perspicuè ac toties , ab ipsis quoque initiis, con- 
olii cecum^ci nomine celebrandum putavit. 

CAPUT XX VU. 

AntlqasB EedesIaB exemplls concilii Constantiensis œconomia asseritur. 

hm adeam, quam tuemur, concilii Constantiensis œconomiam 
^tqoe indulgentiam asserendam , ex ipsft antiquitate exempta pro- 
^t. Primùm episcopi Africani, ductore potissimùm Augustino, 
^l'^^^o iilo post apostolos cbaritatis et auctoritatis ecclesiastic» 
*S8Qtore. Hi ergo cum donatistis scbismaticis toties victis , toties ab 

J/^ Orne, Coma., Seu. xxm. col. 2ts.— t ibid., Seu, il. col. 24t.* i FU, Sitp., c zn^ 
^'^xmif^ iBiUmrm., de (kme. auei., 1U>, u. oap. IT. 


19Q DEFENSIO DEGLARATIONIS 

ficdesift et imperio condemnatis, quasi leqoo jure cUflceptant^nec 
yermtur de catholic» Ecelesi® causa , sub MaroeUino oomite ttenaa 
Utigare ' , hàc quoque ultro conditione oUat& : « Yeritate oonfisi ifiOv 
nos vinculo conditionis obstringimus, ut si nobis ii cum qoibiB agi- 
mus demonstrare potueriat.. subîtô Ecdesiam Christi, noaàù quo-. 
rum , quos isti accusant , peccatorum pmisse contagio , et in solà 
remansisse parte Donati : si boc , ut dictum est, demonstrare potoe* 
rint , nullos apud eos bonores episcopalis mnneris requiremos , sed 
eorum sequemur pro soift stemâ salute consilium , quibus tanti gnh 
tiam beneficii pro cognitft veritate debebimus. • An cunctabondi, uk 
dubii, an catbolic^B Ecclesiœ ejusque auctoritatis incerti, qui eam tôt 
tantisque documentis non modo certam , sed etiam perspicoam de* 
monstrabant ? Absit. Verùm id agunt, « ut, si Geri potest, corda 
hominum yel infirma, vel dura, pia charitas aut sanet aut edomet'. ■ 
Advertatur illud , vel infirma, vd dura ; ut nec ipsa pertinacia doros 
animos ab Ecdesiœ indulgentissimà cbaritate pc^set exdadere. Per* 
gunt : Si victores ipsi f uerint , pervicerintque adversùs donatistas, 
Ecclesiam non periisse , a sic ejus , inquiunt *, t^neant unitatem, ut 
non solùm viam salutis inveniant, sed ne bonorem episcopatûs amit* 
tant. » Hinc iila conditio , ut in qufllibet civitate catholicus acDona* 
tista episcopus , utrique pari jure, servato. episcopatu, viciênm se^ 
deant eminentiù8;9iut si populi cbristiani episcopalis dignitalis studio 
hoc réfugiant, « utrique, inquiunt, de medio secedamus ^ , et Ec- 
clesiis... in unitate pacificft constitutis,.... singuii constîtuantur epi- 
scopi. » Sic victi victoresque squè loco cedebant, potioremque Yole* 
bant esse donàtistarum conditionem , à quibus victoribus nibil sibi 
honoris reservari postulabant. An obliti Ecclesiœ majestatem ? NtiUo 
modo; sed cbaritate et humilitate vteti, reducendis schismaticis, 
contra ecclesiasticam disciplinam , taiia indulgebant. <t Quid eDim^ 
inquiunt \ dubitemus Redemptori nostro sacriQdum isti us humiiiUlis 
offerre? An verô ille de cœlis in humana membra descendit., et nos, 
ne ejus membra crudeli divisione lanientur, de cathedris descendere 
formidamus? » Cùm ergo banc œconomiam erga perditissîmos scbis- 
maticospacissludium suaserit, an vererentur Constantienses Patres, 
de sublimi veluli solio œcumenici concilii lantisper videri descendere, 

1 Tom, n. Conc , col. 13S3; GesU, primœ Coll. Carlh.; Fld. inter Jug.» ep. cxxvni.tu. 
cd. 377 et seq.— t Tom. u. Conc. in append., ool. isss : apud Aug,, col. 379.— s Ib,, col 135S; 
el ap, Jug., col. I7g. 

* Rem narrât AugusUnos bU verbis ; « In concilio penè trecentorum episcoporum lie pbçoil 
» omnibus... Duo ibi vix inventi sunt, quibus displicerel : unus annosus senei, qui boc ecîtA 
» dicere llberiûs ausus est, aller Toluniatem suam Ucilo vultu signlQcavit. Sed posteaqoàn 
» illumsenem lîberiûs boc dicentem obrult omnium ft'aterna correpiio, illo mutante leoi^' 
» tiam, Yultum etiam ille muUviU » De gest. cum Emer. n. 6. tom. ix , ooL 929. ( ^^ 
JFarU. ) 

« Tom, ii« Conc», in append,, ofA, 13S2; et op, Jug,, col. 179. 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 191 

et eoffl fntribns «quo jure disceplare , ut eos ab scbismate revoca- 
RDt, in quo pleriqae non malo animo, aed infirma conscientiœ scru- 
pol» permanere yidebantar ? 

Qmé Cyrillua Alezandrinus? Nonne ille conacripserat adveraùs 
Hflriorianaoi perfidiam duodedm iUoaanathematismoa maxime tbeo^ 
lûgioûsatqae veridlcoa, à Sedeapostolicà atque oecamenicâ Epbesin^ 
qaodo atiquatenna comprobatos? Nonne iiloa Tbeodoretna, jusaa 
imsak Antiocbeni » et omnium Orientalis diœceseos q[H8Coporum , 
ttuiesearatioDe prosecutue erat? Nonne Orientalis aynodus eoad^n 
«■Ihmatîsmoe ut bœreticos {uroacripsit, Cyrillum et Hemnonefli 
fMmgynodi duces epscopatu dejecit, totam oeoumenicam B^besir 
aamiynodum anatbemate condemnavit? Quid postea? Facla pax 
est : qoasi «quo utrinque jure , rebusque integrîs , nullà anatbemar 
fisnoram beati Gyrilii , nulla Orientalis scbismattcœ synodi , nuUi 
etiiai. Ht paria omnia esse yiderentur, synodi Epbesin» œcumenie» 
Mrtiooe factft * ; idque tantùm actum , ut iis omnibus prstermissis, 
vctt fides , et Ecclesiarum facta adunatio firmaretur. An igitur aut 
Mrialis synodus ^tit , aut anathematismi pro bœreticis babiti , 
^ifaodi Ephesioœ catbolica definitio coneussa est? Imô hâc in- 
^4geDtià y^ condesoai^ne firmata; retuUtque id in iUo dissidio 
fuBsiDior et potior, non solùm ut yerittfte, sed etiam ut cbarilate 
ticeret, 

^ae illud omittendum, quod à Uagno Gregorio papa per mirifi^ 
cuD indulgentiam regin» Longobardorum Theodelindœ concessum 
^** Ea nempe cùm quintœ synodi oceasione , se ab Ecclesià abrur 
P«et,itaeiGregoriussatis&eri yoluit, ut laudatis tantùm quatuor 
PràÀ synodis, quibus summa fidei continetur , quinta synodus ac 
Momcapitulorum damnatio, ut minus necessaria , taceretur ; neque 
P'^^Pterea quintœ synodi, à se toties comprobata, auctoritatem in- 
fregit. 

Qqo sanctorum Palrum spiritu acla sacra Constantiensis synodus^ 
Mi bmUsp^oblita, sed recordata pads, suam auctoritatem et omittit 
etfirmat; sequeyerè probat œcumenicam synodum in Spiritu sancto 
^iïé coQgregatam , dum spiritu cbaritatis animata nibil prœter- 
f^^t, quo Hispanicos fastus delinire, aut duritiem frangere, aut 
''^as cooscientias tranquiilare possit. 

^/Ti inocl. aue eipost. Syn. Bph.^ lom. m. Conc. Anath,; CyrUL, col. 40S; EJuid. ep,ad 
f^dnthch. Lœtentur eœU, col. ttos; et ira, op. CyrUL, edU. Par.; Jnain., t. t. ptri. ii. 
^^'» p. î«, 104. ^%Greg. Mag., indle. xii. Ilb. xt. tl lib. ui. epttt, u. ad Comt, ep. McdioL 


19t D£F£NSIO DEGLÀRATI0NI6 

CAPUT XX vm. ] 

Objectio ex defecta conflinutionis petita diB8olvitor. i 

At enim, inquiunt, utcamque in unam eamdemque senteotinj 
omnes obedientiœ concurrerint , non tamen valent synodi cecomd 
nicœ nomine , nisi ea qus Hartinus Y prolato decreto expresse appr6 
bavit, conQrmavitque. At sessiones iv et v llartinos V non exprasl 
probavit prolatô decreto ; neque enim in bnll& Inier cunctas , eas seÉ 
siones confirmavit , sed tantùm quœ adyersùs Yiclefam Hussomqdl 
gesta essent ; et in ultimà sessione concilii dedaravit , non i se omnl 
eomprobari , sed tantùm ea quœ in materift fidei conciUarUtr gesli 
essent' : quo nomine sessionum iv et v décréta comprehendi n 
Denique non edidit generalem confirmationcim synodi, tametsi idi 
synodus postulasset. Haec Turrecremata; hœc Bellarminos ; 
omnes alii jactant, in eoque vim maximam causœ reponunt Nospro 
latis gestis nuUo negotio dissolvimus. 

Ac primùm testamur , nihii à nobis refugi confirmationis aposto- 
lie® nomen ac vim ; neque exisUmamns romanos PontîGces , eàd 
synodos œcumenicas légitimé habitas confirmant, snperiorem in eil 
exercere polestatem. Neque enim romani Pontifices, concilions 
tantùm, sed etiam antecessorum suorum passim décréta confirmuitj 
neque tamen iis superiores se prœbent , atque ut à PontiQcibas coih 
cilia , sic à conciliis Pontificum décréta confirmari in actis ecdesias- 
ticis ubique legeris. Nec immérité : confirmare enim , ecclesiastici 
stylo , consentire est , et consentiendo firmare. Quippe ecclesiastiei 
gesta atque décréta, ipsa unitas firmat, rerumque confirmatio est, 
ipsa testificatio unitatis, quœ nos suo loco diligentiùs, ut par est , 
exeqnemur *. 

Yerùm ad testiScationem unitatis atque consensionis , adeoqi» 
confirmationis , non profectô necesse est ut expressa diplomati dt 
confirmando prodeant. Blartinum Y vidimus', cùm Otho oar&»lis 
esset , omnium quœque Pisis, quœque Constantin gesta'essent , jant 
inde ab initio fuisse participem ; et Pontificem factum , nihil eorani) 
quœ in synodo gesserat , retractasse ; imô , totft synodo approbante, 
easdem sessiones concilii œcumenici nomine honestasse. Neque ne- 
cesse erat, ut post semel assertam, primis quoque sessioniboS) 
synodi generalis auctoritatem , sessionum iv et \ décréta expresse 
approbaret. Satls approbabat , qui decemenUbus preesens commoiû- 
cabat , eorumque conventum pro œcumenico concilio agooscebat 
Satis approbabat , qui Joanni XXIU , ex bis sanë decretis , rite depo- 

« Orne. ContL, Seu.jLj.cKA, 2i%.^*lnf„ Ub. mu o. a etieq.— i Svp, pou. «< <« ** 

pitBV.» n« XL, 


CLERI GALLICANI, LIE. V. 193 

I, suffiei se patiebatur. $atis approbabat , cui caput Frequens , 

\w\m sessioDum auctoritate valiturum et exequendum putabat. 

approbabat, qui in bullâ Inter cunctas ^ et exscripserat , et exe- 

mandaverat adscriptas à sacra synodo articulo xli Viclefiano 

, qiue ad sessionum iv et v décréta necessariô referrentur. 

denique anteacta approbabat, qui eorum auctoritate omnibus 

Il Quin ipsum interesse , ipsum communicare , probare est : 

R aatiquitatem omnem , totamque vim canonum penitùs igno- 

i, romaoi PontiGcis, praesentis maxime , atque insuper collau- 

ipsa communicatio, validissima auctoritas atque approbalio 

oec verum est, quod asserunt ' , post electum Martinum, 

synodum ab eo petiisse conGrmationem decretorum suorum, 

ooDsueto. Hoc enim in gestis nusquam apparet , neque sessio- 

\vn et XV contra Viclefum et Hussum prolata décréta, peculiari 

décrétai! eguissent , nisi decuisset , quse adversùs Vicle- 

lelHussitascanonicèconstitutaessent, ad ordinarios exequenda 

litb'. Uadè damnatio propositionis : Quilibet tyrannus ^ de cse- 

if rannis , Decretali inserta non est, eo quôd non eodem ritu 

videretur; neque eo minus valet, 
autem ipse Bfartinus , sessione ultimâ,jamque dimissisPa- 
f,dechravit, in materiis fidei à se probari ea quae concUiariter 
etsent^y id neque petente synodo , neque ad cujusquam in- 
,sed occasione Polonorum , obi ter atque aliud agendo die- 
»>ge8ta ipsa testantur. Supplicabant Poloni quemdam librum, ut 
;, « rite damnatum tanquam haereticum , per députâtes fidei, 
per omnes nationes concilii, ac per collegium cardinalium 
ium,... in sessione publicâ, per sacrum concjlium damnari , 
poblicè damnatum pronuntiari. » His Papa respondet , « quôd 
^^ et singula determinata, conclusa et décréta in materiis fidei 
IProsens concilium conciliariter , tenere , et inviolabiliter ob- 
volebat;.... ipsaquesic conciliariter facta approbat etrati- 
^^ non aliter, etaliomodo. »> Quare confirmatio à nullo petita, 
quo loco res erant, necessaria videbatur; et cùm Martinus 
ivit, in materiis fidei quid probaret ^ , respondebat profectô ad 
tooram propositum , qui , de fide quserentes , responsum de fide 
^cnrnt. Câeterùm satis constat , non bine tantùm petendam esse 
Mi approbationem ; alioquin cùm hic Martinus signanter addi- 
i de materiis fidei id à se esse dictum, reliqua improbata mane- 
^suaque Joanni XXIIl , Gregorio Xll, Benedicto XIII, constaret 
toritas : quin ipse Martinus suam electionem infirmaret ; cùm 
^^tà qose circa illa gesta sunt, ad fidei materias non pertinere 

•w. IwaiL, p. 70.— « Scss, XLT. col. 258.— 3 Fld, cap. 8Cq. 

m. 9 


194 DEFENSIO DECLARATIONIS 

constet. Stat ergo concilii certa confirmatio , ipsft execotione, i[ 
consensione , imô ipsâ Papœ prsesentià ; yalerenique ea quseci 
cùncUiarUer gesta essent, tametsi Poloni ùihil rogassent, ac 
non eam vocem edidisset. 

CAPUT XXIX. 

An sesslODum iv et v décréta lis accenseri debeant , quae Martinus V, ut 

fiicta , confinnavit. , 

Ne quis tamen scrupulus superesse possit, addimus décréta < 
sionum iv et v de quibus agimus , et ad fidem pertinere, et 
riter facta esse. 

Ad fidem quidem pertinent , quae pertinent ad interprétât 
divini Juris, et ad traditam immédiate à Cbristo Pétri su< 
atque episcopis in conciiio generali sedentibus , potestatem ] 
Bellarminus aut alii diiBtentur *. 

Quôd autem concUiariter facla sint, constat, cùm in publicil 
£ione, imô in duabus] publicis sessionibus, prolata sint, ut 
mus^ 

Et quidem adversarii vocem banc, concUiariter, planis 
simplicissimam , per vim manifestam ad vana et aliéna detorqi 
Dec tamen in unum convenire potuerunt. Sic nempe Belli 
ludit^, conciliariter factum dici quod more conciliorum, 
deliberatione factum esset ; quasi Martinus V Constantiensis 
primis sessionibus, quarum ipse pars fuerat, indiligentiam 
brarevellet. Alii vanum commentum aspernati, conciliariter \ 
dicunt, adunatis obedientiis gestum; neque aliud quidquamil 
tino probatum.. Quasi verô in Videfum et Hussum et in J( 
parvum gesta reprobentur, quae ante adunatas obedientias 
sint. 

Sed profectô nos ludunt : Martinus enim conciliariter gesta 
rabat , vulgari et populari sensu , quem Poloni et omnes intelli) 
et ipsa rerum ostendit séries. Nempe ad Polonorum respondet 
positum. Illi namque petebant , quem librum « à fidei députât 
per omnes nationes , ac per cardinales condemnatum dicerent, 
in sessione publicft per sacrum concilium condemnari, vel coi 
natum pronuntiari ; » tanquam confecta res , suâ tantùm 
ut ita dicam , formula vestienda remaneret. Quae Martinus rcfut 
à se pro conclusis, decretis determinatisque haberi dicens,quff 

* Diffitetur S€bebtratiit4Vid. Diss. Jniuerp, cap. m, pag. 71 ; et Dist. m. advers. 
cap. m, p. 177 etseq. Verûm bunc non tam dtssertatorem quàm vililitigatorein, ^ ° 
«onnitari non est necesse; cûm prosertiro BosstiBT banc ila qussUonem traciet, otit 
Jiebris obscurari posait. {Edit. Paris,) 

i Sup,, cap. II. — > s Bell», lib. n. de Orne, aucL, cap. i9* 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 195 

V, et in sessione publicà décréta fuissent; non ea perinde, 

per congregationes , seu per nationes, atque députâtes, vel etiam 

linales fuissent examinata : hsec enim tractata tantùm,digesta, 

tita , et quodam modo prseparata ; non autem décréta , conclusa,, 

lioataque fuisse, aut solemniter et condliariter judicata, et 

seperspicuum est et gestis consentaneum. 

CAPUTXXX. 

sensns eiploditur : an sessionum iv et y décréta sine examine debito 

processerint. 

piget hic viri doctissimi cardinalis Bellarmini Patrum Constan** 
le?itatem et inconslderantiam incusantis memorare verba, 
sic habent ' : « Martin us V diserte dixit se confirmare ea tantùm 
de Dde, quae facta erant conciluriter, id est more aliorum 
lioram , re diligenter examinata ; constat autem hoc decretum * 
Mio examinefactum à concilio Constantiensi. » Hase Bellarminus, 
ISQomore accinunt alii * , exscriptis Bellarmini verbis, atque seu- 
ils-^ et addunt, « Patres Constantienses non commisisserem illam 
Eeiaminandam , sicut commiserunt alias materias et qusestiones, 
doctrinam Yiclefi et Hussi , priusquam ad determinationes pro- 
it » Atque hœc, si Deo placet , concilii décréta, duabus conti- 
sessionibus repetita , tam destinatô facta , tam fundamenti loco 
1 tantâque omnium consensione munita et inculcata, rébus 
lerant , quœ in concilio ohiter pertractdtœ fuerant. 
reponimus : primum illud ; post rem à synodo , expresso ca- 
ac peculiari decreto definitam , periculosissimo exemplo revo- 
in dobium, an de eâ rectè et mature sit deliberatum ; atque hipc 
riri Yiam ad omnes canones , décrétâtes omnes , omnia concilia 
rerteoda. 

im ; quôd in istâ qusestione Polonorum , nihil de examine 
ttuT; illi enim afiirmabant omnia examina prsecessisse. At Mar- 
idée tantùm approbationem negabat suam, quôd res concilia^ 
I atque in publicâ sessione conclusa non esset. 
iom, idque vel maximum; cseterse fidei qusestiones, puta 
et Hussi , quœ à concilio certis deputatis examinandae sunt 
, infinité erant. Occurrebant enim se horum hsereticorum 
et perplexœ propositiones , et omnigenum errorum monstra. 
hoe tantùm Yiclefi libri , et doctrina exitiabilis ; sed etiam auctoris 
iBoaiHla erat memoria , exhumandi cineres , scrutandi sectatores 
■gè latèque difTusi, et occulti ulceris persecandi sinus. Tum Hussus 

'^^^•/ toc, $ttp, dt. — s JDoct, Lovan., pag. 73. ex 3fald, 


-186 DEFENSIO DECLARATIONIS 

ipse pnesens confutandus , conviDcendus ,ejusque dîscipulus 
nymus Pragensis : horum artiGcum comprimeDdi lubrici Ia| 
dolique retegendi. Ât in ses^onibus iv et v simplex juris qui 
ardua illa quidem ; sed quse ubique terrarum , in Gallià prœseï 
vivum resecta, et innumeris libris, decretis, litteris, convcDl 
theoIogoruiD , canonistarum , universitatum , antistitum eli( 
elucidata y certique fundamenti loco posita erat, anteaquam 
Constantiam convenirent. Neque* vero opus erat post tôt ac 
ante Pisanum , et in ipso Pisano concilio , tractatus habites , 
disputationibus tempus terere, cùm extrema omnia imminerent^j 
explorata , et jam in Pisanâ synodo aperta remédia expedire 
tebat. Nihil ergo leviter , nihil prsecipitanter actum : tantùm 
tuna, imô verô necessaria , rébus in summum discrimen addi 
adhibita celeritas. 

Quin etiam Constantin Petrus de Alliaco Cardinalis, Eph 
Cameracensis , sancti conventûs lumen , et in dogmatibus esplu 
omnium facile princeps, in eo libro, quem vigente Concilio^ 
<tucioritate Ecclesiœ scripsit , memorat quaestionem de stabi 
Concilii  auctoritate sœpe tractatam, specialUer in hujus 
initio ' extantque eft de re Joannis Gersonis sermones coram S] 
liabiti' qui sessionibus iv et v praeluxcrunL Atque omnino ista 
liant, ut in quibus non aUqua pars, sed ipsa summa Concilii col 
esset. Neque necesse erat ad ea explicanda deputatos nominari, 
quœ per sese Patres omnes à toto decennio, maxime verô iD 
Synodo , attenti arrectique essent; nihil ut unquam fuerit vd 
trinâ elimatius, vel auctoritate Qrmius, quàm id quod hoc dei 
£Otio à sacra Synodo constitutum fuit. 

CAPUT XXXI. 

Aq iUa formula , sacro approharUe concilio , Papara concilio superiorem 

Permulti adversariorum magnam in eo vim faciunt, quod 
quam electus est Martinus V, reformationis décréta snb ejus noi 
sunt édita. Nec jam edictum, ut antea sacrosancta Synodus; 
Martinus , s(icro approbante Concilio, Non ergo jam in Concilio, 
in PontiGce « suprema potestas ; neque Concilium censuit se 
supra Papam, extra casum schismatis, quo plures se pro Pool 
^runt : aliàs non erat ratio mutandi formam decretorum derefc 
tione*. Ex quo inferunt Papam unum esse qui statuât ; vim 
nendi in eo esse totam \ Patres consiliariorum, non judicum loco 

• Pet, JUiac, de Eccles Conc, et R, P, ont, Proœm, app.. lom. u ; Gers,, col. 920 et 
^ Cers. Serm., tom. ii. col, 201 cl leq.— 3 Doct, LovQtu, pag. 71. Disq^ p. SO. 


CLERl GALLICANI, LIB. V. IffT 

A( bsc omnia vana sunt ; primùm enim mutatœ formulée ratia 

esta est, quôd ab aliquot saeculis, Papa quidem praesente, concî- 

décréta sub ejus Domine pronuDtiari solerent , sacro approhante 

, îocri approbatione Concilii, sacro approbante et consen- 

CmcUio : quse nihil oQiCere suse auctoritati Constantiensis 

os intelligebat. 

lè osteodimus * quantum illa differrent, sacro prœsente Concilio, 

mro apprcbanle et consentiente Concilio. Quid autem sit appro* 

, quantaque sit in eo auctoritas, ipsi PontiGces attestantur^ 

ipsâ approbandi Yoce confirmant décréta. Vel ipsum Martinum V 

as, de Concilii Constantiensis decretis haec edicentem; quôd 

iae(m€il%ar%ter facta approbat et ratificat*, quae profectô adversarii 

auctoritatem pertinere contendunt. Ita cùm dicitur : Mar- 

sacro approbante Concilio, Martini décréta verâ auctoritate 

tor; seseque mutuô firmant Pontifex auctor , et Synodus ap- 

*, quôd ex eâ conjunctione capitis atque membrorum , ut 

dic^nus ' illad invictum Ecclesise catbolicae robur exsurgat. 

autem quœsitum in Constantiensi synodo , an te Papse elec* 

, eo electo , quâ formula uterentur ; an illà recentiore , quam 

; an eà , quœ in antiquis passim conciliis visitur : Sancta 

, etc. Alliacensis cardinalis scripto etiam edito docuit ^, seque 

os ita existimare , antiquiorem illam formulam : Placuit 

c(mcilio ; Bancta synodus statuit , convenientiorem esse , et tkeo- 

tMgis consonam; quippe quse magls congruat formse illi apo- 

: risum est Spiritui sancto et nobis * : cœterùm secundam 

lam, sacro approbante concilio j convenientem quoque esse; 

eft sofficienter exprimatur certissima ratio , quâ judicanti decer* 

uePontifici, Patres conjudicent atque condecernant. 

fb|Qe ita intellexisse Constantienses Patres gesta déclarant. Sic 

io XLni sessione , Papft jam electo ac présidente , legimus : 

cojus sessionis introductione , reverendissimus pater dominus 

us cardinalis... nonnulla décréta sive statuta per dominum 

m Papam , ac synodum facta * publiée perlegit sub bis ver- 

'* ^ subditque décréta multa in banc formam édita : Martinus 

, servus servorum, Dei, sacro approbante concilio; quo liquida 

tur, décréta in eam formam édita , baud minus communi 

atque concilii auctoritate esse facta. 

e illa posterions œvi elBciebat formula , ut Patrum senten- 

^. lib. lY. cap. 8.— « Sess, ilj. col. 258. — » f^UL lib. mi. — 4 jélUac, loc. Jam cii.^ 
^ jm. ctp. n. cd. 9S2.— s j4ct„ xv. 28. 
b5>iB0 per dominam Papam et fToodum OicU HiiMe legimm eUam lenione xui , qui»- 
^ edCbrau m MarUno T praiidente. ( Edit. Paris. ) 
■»eif.uiii.e6Lu9»tS4. 


198 DEFENSIO DECLARATIONIS 

tiffi minus requirereatyr. Eadem enim syaodus Coostmtk 
Joanne XXIII présidente , sic incipit : « Sanctissimus dominos 
Papa , sacro approbante concilio , statuit sessionem tenendam 
Veneris 16 hojus mensis '. » Hinc ordo agendorum , sacro 
concilio, designatur, lectàque scbedulà bujiis verbi ipsa buUa< 
cationis descripta erat, aliisque decretis nominejussuquePap» 
« D. cardinalis Florentinus altà et intelligibili voce intc 
sciscitatus est, utrum omnia et singala in  supradictà sdu 
contenta, ipsi sacrse synodo placèrent? Âd cujus interrogatic 
omnes et singuli praelati... concorditer... responderunt , Placet 'i 
quà responsione factum ratumque intelligitur conôliare 
tum. 

In ipsâ etiam o^cilii Ferrariensis, postea Florentini, incb< 
solemni, lectum Eugenii papœ decretum ; quo lecto, gesta sic 
bent * : « Surrexit quidam ex parte Italorum , et interrogavit 
dinales, et arcbiepiscopos , et episcopos et clericos omnes, 
RecipiUsne bœc, quœ scripta et lecta sunt bodie coram vobis? 
responderunt : Recipimus et approbamus. Tune interrogai 
Grseci suos prœsules , similiter, et reiiquos omnes iisdem y( 
ilii responderunt : Recipimus et approbamus ; et scripta fuit 
batioutriusque partis , et indictum concilium et session um cel( 
m urbe Ferrarià. » En quid sit concilii auctoritate édita probatio| 
ut synodus non tantùm Pontificis decreto ; sed etiam sanct» s] 
approbatione formetur et constet; que ratio ad cseterà quoqod| 
cemenda spectat. 

Quantum autem ea formula cum episcoporum auqtoritate 
ex synodis etiam provincialibus discere est. Nam sœculis 
initio ducto , ni fallor, ab anqo 1314, in Senonensi concilio, 
conciliaria persœpein eam formam eduntur : Nos ( N ) metn 
sacro approbante concilio ^. Ergote coepiscopi metropolitaoo 
liarii tantùm , non judices et assessores assistunt , non decemunt i 
statuunt? Âbsurdum et inauditum*, ac profectô stare Patrum 
tiam, .etiam arcbiepiscopo reclamante, nemo negat. Nibil ergok 
est, synodine, an Pontificis nomine, approbante concilio, seol 
proferatur; cùm in utr&que formula, unà cum Pontifice P^tw 
que statuant, décernant, judiceat, stetque sententia eommt 
suffragiis. 

Vel particulares synodo3 audiamus, quœ, prsesente romano 
fice, antiquis temporibus Romse sunt babitœ. Ubique invi 
episcopos, Papa quidem auctore , sed tamen cum ipso judicare, 

t Ani, Ses$, i. col. lo. « i Seis, i. col. is, 14, is. — i Decr, Pop., «He sùss, l M^' 
tom. ziu. col. 22, 2S. —4 Ocmc Paru,, tom. u. od. I802. 


GLERI GALLICANI, LIB. Y. 19SP 

toere, deoeroere, definire -, idque in decretis, id in sabscriptionibi» 
posituiD. Cujus rei exempta plura suo loco affèremus ^ : cœtera io- 
Domerabilia lectoris diiigentiae relinquemus. Adeo episcopi abique 
sootjadîces, eiiam praesente, présidente, prœeunte Pontifice; ac si 
in pâiiicolaribus quoque synodis, quantô magls in generalibus, 
qoibiis ipsa caUiolica omnium fidelium mater reprœsentetur Ecclesia* 

CAPUT XXXIT. 

PraDdicta responsa de dobio Pontiflce etsl Taleant , non tamen adversarios expeditos 
, ac Parlsienslom ex Gonstantiensi canone vigere sententiam. 


Bscigitur, qu» bactenus de concilii Constantiensis intelligentift 
et aactoritate diximus, véra et sancta sunt ; née nisi per manifesta 
ladibria eludi potuisse claruit. Addamus tamen ad cumulum : quan- 
tamlibet ea quœ adversarii congerunt valere fingantur, née sic expe- 
dibosesseàConstantiensium canonum auctoritate summà. Uteumque 
enim adversùs indubitatos Pontifices infirma habeatur conciliorum 
gena^liam auctoritas , certè valet ( et boc adhuc superest contra ca- 
viltationes omnes) aactoritas ea, quà dubios Pontifices coercerè 
possit. AGoqui contendentium et in schismate obstinato animo per- 
sererantiam contumacia, malum esset inextricabiie,ad quod pro- 
peUendum Ecclesiœ imbecilte nuUum praesidium Christus relinquere 
potuerit; aut, quod est absurdius, nec ipse voluerit. Redit ergo 
qosstio, quft potestate instructa synodus schismaticos Pontifices 
cogat in ordinem. 

Ceriè Constantiensis synodus, quam eft potestate efBcacissimè 
sammoque Ecclesiœ bono usam esse constat , id f undamenti loco 
pomt : PoUitatem habere se immédiate à Ckrisioi quippe quse in ejus 
Spirihê légitimé congregata universalem Ecclesiam reprœsentet; alio- 
quin qui concilio obtempérassent , non Deo , sed bominibus parais- 
sent 

Atqni hoc semei posito , quod sine prœrractA audacià negari non 
potest, estera omnia convaiescunt. Cùm enim nulla sit à Gbristo 
propriè ad scbisma toltendum Ecclesiœ catbolicœ ac synode gênerait 
eam reprssenti attributa potestas, non aliunde in.scbismate con^ 
stare poterit, nisi ex eo quôd sit tradita, ubi nécessitas requisierit, 
quod UDum Parisienses nostri postulant. 

Hic ergo adTersarii oppidô eonturbantur. P. Thyrsus Gonzales e6 
fedactQs est , ut contra ducentos Patris in Gonstantiensi concilio 
iofandi scbismatis extinctores , palam negare audeat concilium gé- 
nérale eam paie$taiem habere immédiate d Christo : nec aliam videt 


200 DEFENSIO DECLAR ATIONIS 

apertam sibi januam, Disi id, quo solo schisma extinctum sit et 
extingui possit, illud Ecclesise detrahatur. Reverendissimi Patris 
verba pensanda sunt : « Concilium non babet eam potestatem immé- 
diate à Christo , in eo sensu , in qao Papa certus immédiate à Christo 
jurisdictionem in totam Ecclesiam, et sacerdos habet potestatem ad 
consecrandum , et episcopus ad confirmandum et ordinandum K « 
Non eo , inquit , sensu habet. Quo ergo babet sensu ? quo jure ? (Rhilne 
per se Chris tus contulit Ecclesiœ laboranti , quo sese restitueret in 
pristinam valetudinem ? Christo auctore sacerdotes conseerant , epi- 
scopi ordinant , Papa quse vult praecipit ; at verè , si in capite lequè ac 
in corpore , fœdo scissa scbismate laboret Ecclesia , nihil babet quod, 
auctore Christo , agat aut jubeat ? Sic enim subjungit : Non enim habet 
concilium eam potestatem ^ nisi mediante Ecclesia. Hœreo equidem ad 
insolitam et inauditam vocem. Quid enim est concilium , nisi ipsa 
Ecclesia adunata, collecta, reprsesentata , totA auctoritate pollens? 
Non ergo concilium mediante Ecclesia viget , quod ipsa Ecclesia est; 
habetque illud per sese, quod habet mediante Ecclesift , cujusaucto- 
ritatem et jus représentât et continet. Reliqua audiamus : « Non enim 
habet concilium eam potestatem nisi mediante Ecclesift , quœ in cap. 
Si duo , Dist. XXXIX , tribuit cuncilio congregato tempore schismatis 
potestatem ad deponendos Papas dubios , et certum eligendum ; et 
in cap. Si papa, Dist. xl, tribuit concilio potestatem ad judicandum 
Papam , qui deprehendatur a fide dbvius. » 

Qui sint tamen illi canones considerare oportet. Et caput quidem , 
Si duo y Honorii Augusti est decernentis, si duo electi sint romani 
Pontifices , ut neuter ordinetur ; quod est universim et indistincte 
falsum, nuUamque omnino facit synodi mentionem : canon verô, 
Si Papa, Bonifacii est Moguntini episcopi , nihil etiam de synodo disr 
sërentis. Utcumque est , nisi unus imperator aut unus episcopus , 
Ecclesiœ in scbismate , aut per sui capitis hœresim laboranti sob- 
venissênt , aut nisi Gratianus duodecimo demum sœculo in suam 
compilationem Juris hœc duo capita contulisset, manca esset Ec- 
clesia ; neque quidquam valeret adversûs Papam schismaticum aat 
haereticum. Sic miseram Ecclesiam à Christo sapientissimo , optimo , 
omnipotentissimo , constitutam volunt. 

Erubescunt ipsi , aq tandem subdunt : « Vel habet eam potestatem 
jure naturali, modo statim explicando. » Hodusautem ille sequente 
paragrapho, ex Doctore eximio , Suare * scilicet, sic proditur : « So- 
ïum ergo habet potestatem quœ ex jure divino naturali consequitur 
in quolibet corpore mystico, ut possit se gubernare et taeri per 

I Goruttl,, Dttp. xm. teet. Tt . S t. n. t. p. 683. 

* P. Goottlei Satrem Doctoftfm exlmium uMqae foett. ( Edit, Parti, ) 


CLERI GALLIGÀNI, LIB. V. SOI 

principes particulares unitos in uDum corpus , quando deest supre- 
fflom caput ^ » Maluot ergo Deum omnibus imperiis rebusque 
publids universali curft, quàm Cbristum Ecclesiae, pro quft fudit 
sangainein , singolari consilio providisse ; meliusque à Deo constituta 
sunt bamana imperia , quàm à Ghristo Ecclesia , quœ ut sibi provideat 
seseqae toeatur à jure gentium aut naturae magis , quàm ex ipso 
chiistiano jure mutuetur. Hanc illi ecclesiastici regiminis formam 
effiogant. 

Qoid quôd tam imbecillam faciunt Ecclesiam , ut ejus auctoritate 
coQctIium semel congregatum ad tollendum schisma , fidei providere, 
aut leges necessarias condere nequeat, prsater eam causam : a Quôd 
aadùm possit prœcipere et ordinare quse ad hune finem (tollendi 
^ismatis seîlicet ) necessaria sint *. » Undè taie concilium non babet 
«Qrtoritateni ad decidendas fidei controversias , et ferendas leges 
perpétuas , quantumvis necessarias. Sic concilio Gonstantiensi defuit 
aocloritas ad condemnandum Viclefum, Hussum, alios perGdos^ 
défait auctoritas ad condendas leges quœ futuris schismatibus pro- 
^riteent, qoas tamen leges tulit, quas tamen fidei controversias 
jnicavit; atque ad hœc omnia tractanda , quœcumque urgeret dira 
JMcessitas, jam admotis ad incendium facibus, Papam aliquando 
exdtQrum , nonduih tamen existentem , expectare debuit. 

Piget commemorare quœ jam confutata sunt : nempè adversùs 
VicleAim et Hussum Constantiensis concilii valere décréta , eo quàd 
Ibrthnis V ea repetierit bullà Inter cunctas; quà tamen nondum editft 
floasos exarsus est ^, Viclefus exbumari jussus , pessimi bœretici 
aaitheiDate percussi. Qu» onmia Martinus non tum cùm ea repeteret, 
^ ab origine valuisse définit , ut concilii légitimé in Spiritu sancto 
^ODgregati vera et firma décréta : quœ nunc, si Deo placet , per sese 
mvalida et contra canones attentata pnetendunt : usque adeo, bis 
iiùseris postremisque temporibus , tanti concilii totiusque adeo Ec- 
^^^ imjecta est auctoritas. 

« At enim , inqniunt , taie concilium ( causa scbismatis congrega- 
tom) neqoe hanc jurisdictionem habet ab aliquo jure divino podi- 
ti?o^ qoia neque scriptum est , neque traditione constat : neque 
^^ babet a summp Pontifice, quia supponimus illum non esse, et 
<|ui praeoesserant illam non reliquerunt : solûm ergo habet potesta- 
^9 <inc ei, jure divino naturali consequitur in quolibet corpore 
nystieo, ut possit se gubernare per principes particulares unitos in 

* GomoLf DUp. «n. led. ti. S ▼!» n* i. p. «M; Suar,, 1. it. de Legib., c. ti. n. 4.— t /«d., 
S V- >. S. p. 6ts ; et 5 Ti. n. i. p. 6SS. 

* Obtertaiidiini est diUgenter Joumem HaMam de sacerdouli grada d^eotam , et Hierony 
**>• i PrafI aoatbemate percuvum , STiiodtll leiitentiâ ; eoi yerô morte damotUM et exanoe 

Mft coneUU , aed laid judicia edicto. ÇEdU. Paru. ) 


202 DEFENSIO DEGLARÂTIONIS 

unum corpus , quando deest sapremum caput. » Ât ilios principes in 
Ecclesiœ corporequis instiluit? Nonne is qui et caput? Nonne ffle 
Ecclesiam eo jure poliere voluit, ut qui eam non audiret , omniinu 
christianis sicut $Oinicu$ etpublicaniuê essetP Nonne idem oonfestim 
addidit : Amen, amen, dico vobis, quœcumque ligaoeritis super ter^ 
ram , ligota erurU et in cœlis ; et quœcumque solveritis super terram , 
solutà erunt et m cœlis ' ? En ergo principes illos i Cbristo constitntos, 
Quid ergo? Eftne conditione, ut nunquam ipsi colligere se possent, 
quœcumque urgeret nécessitas? Quô ergo pertinebat istud qnod 
Christus subdidit : Ubi sunt duo vel très congregaU in nomme meo, 
ibi sum in medio eorum *P Quantô magis ubi non duo vel très, sed 
totus principum Ecclesiœ cœtus; imô tota Ecclesia congregatur? Aut 
non in Christi nomine colliguntur, qui ad tollendum sc^sma conre- 
niunt ; aut non sunt Ecclesia, nisi Papa adsit, qui ad PaÎMmn consii- 
tuendum confluunt ^ aut si sint Ecclesia , nnmquid non erunt etlmi- 
corum et publicanorum loco , qui eorum décréta contraipserint ? Qoid 
his clarius?yerùm illi tadtè respondent: At nos si iUa admittimns, 
admittere cogemur non tantùm ad toUendum scbisma,autad tunre- 
ticum Pontificem condemnandum , quorum blc nulla meotio est, 
sed ad quamcumque summam Ecclesiœ necessitatem. Propterea ergo 
malunt in schismatis etiam aut bœreseos teterrimo atque eiitîabili 
morbo Ecclesiam à Cbristo destitutam , neque ullum auxiliom habere 
ex Evangelio. 

Esto, inquient, verum sit de bœretico scbismaticoque Ponttfioe, 
qui nequidem est Pontifex. Quid tum , cùm non sit Pontifes , et jure 
omni Mciderit? Quà de re saqpè diximus, s«pè monuimos, qnanto 
Ecdesiffi periculo baec asserantur. Nuno tamen yaleant utcumqoe 
coUibuerit. Sit tamen aliquis oportet, qui excidisse dedaret , qui looo 
moveat contumacem , qui cbristianis omnibus , quœ tali in diBCii- 
mine agenda sunt imperet. Quo jure? quo Cbristi mandato? qui 
Evangelii lege ? nisi eà quam diximus , quœ ad onmem eqoè vakat 
necessitatem , in quà de salute periclitatur Ecclesia. 

^am ergo respondeant , non probatum illud, quod est verisrânuiDt 
quod est Ecclesiœ maxime neeessarium ; ant si pnd>atum iUud et ipsi 
fiiteantur, quid in eo decreto probetur intelUgant. 

CAPUT XXXUI. 

Emmanudifl Sobelstrati objoola, à oodfcIboB maniuoripCis peUta , folnuitor elict 

sesaionem iv. 

Emmanuel Schelstratus , cùm aliorum objecta repetit, tum eô se 
iQaximè efifert , quôd nova acta prodiderit^ quœ orbis catboUcus igoo- 

i Matth,, xTin. 17, it«— t Ibid., xo. 


GLERI GALLICANI, LIB. V. 203 

laret. Cieto*ùm unde sint eruti plerique manuscripti qaos jactat , 
codic€6 ubi delituerint, quas temporuro notas praeferant , quid sint 
deoiqoe, an simples gestorum séries , an bistoriœ , quibus acta inse* 
natilr; ac ^ historié, ut ea, qu® ipse inde protuUt, verba pr» se 
feront, quo auctore conscriptse sint , notone an ignoto , borum nulla 
meotio; omnia pratennissa , quœ auctoribus aut codicibus Qdem vel 
asserant vd detrabant. 

Et ille quîdem intégras codices edere debuisset , ut lector eruditus 
probare vera , convincere falsa , manca supplere , dubia elucidare 
posseL Tôt prafectô estant Constantiensis synodi nota monumenta , 
tût de ejus rébus virarum gravissimorum testimonia , ut nisi cum 
illisGongruant, quœ Scbelstratus hactenus ignota fuisse Gonfltetur, 
bbi ea , et partîum studio conscripta esse oporteàt. Certè ex iUis 
qooqae frostulis , qu» ille, ut voluit, edidit^ jam intelligimus acta 
qos esse meodacia. 

Primùm enim , quœ de fàlsatà concilii Constantiensis iv sessione 
potolit , ea ex metioribus gestis falsa esse constitit : quo uno Schel- 
sbitianis codicibus omnis detracta est fides. Hue accedit illud , quod 
idn Scbebtratus narrât ex actis suis ineditis , quatuor videltcet 
codicibus manuscriptis die 14 Julii, anno 1416, quando Aragonenses 
«1 ooncilium venere , legatos régis dixisse , « quôd quidem vdlent 
se noire concilio ; non tamen reputare esse générale conciiium , neque 
agi de rébus concilii generalis, donec venirent legati régis Castellœ \ » 
Apertom mendacium; nam Aragonenses quidem legati 15 octobris 
uuû 1416, sessione xxii ; legati verô régis Castell» sessione demùm 
uiT, 18 Junii anno 1417, synodo se adjunxere. At in ipsà sessione 
xui,8tatlm atque Aragonenses admissi sunt , generalis synodi Gon- 
sUotiensianomine eduntur synodica décréta, quœ vidimus ' ; eàdem- 
V^ fofmft res maxime gest» sunt per alias trededm sessiones : 
adeo lUsa vd mutila acta Scb€3stratns protulit. 

tea cfa-ea sessionem iv bec refert ', quœ ne ipse quidem reor, 
^Q§ certè oondderatis , jam tueri vdlet , si viveret Nempè cardi- 
1^08, très nationes , Germanicam , Gallicanam , Angticanam vehe- 
MitÎBsimè répugnasse circa banc quœstionem : an conciiium Papft 
^ssetsuperios, etiam in refcmnationis negotio; ac régis Frand» ora* 
^OTtt eardkialium parti accessisse : quod est falsissimum» Primàm 
^ûn, hii|oa rei nec in Schdstratianis uila est mentio: tum, ut 
^^inittainus regiis oratoribus nthil unqnam cûmips&GaHicanft natione 
'ui88e dissîdii , certum id , regîos inter oratores fuisse Gersonem y 

* StàtUu, Dia, ÂWUurp,, trt. ni. p. S7 ; ef de «ei». et auei,, eU„ inier ad, die 14 jul, i4i6. 
^ tlt.^t Sup^ cap. xxn etioq. — i JO. Schel,, pig. a, 3 ; Dise, dntuerp», cap. x. art. lu 


204 DEFENSIO DECLARATIONIS 

eumque omniam csterorum , ut pietate ac doctrine, ita auctoritate 
facile principem. Extat ejus sermo , quo jam inde ab initio , régis no- 
mine, synodo proposuerit, quœ agenda viderentur'. Dubitasse verô 
Gersonem , an concilium Papœ in reformationis negotio , anteponi 
oporteret , ne ipse quidem Schelstratus dixerit. Quod ergo iile de 
Frandcis oratoribus jactat , apertum mendacium est. 

At enim , ex actis Scbelstratianis constat aliquam in quartâ quin- 
tàque sessione extitisse dissensionem. Esto. Ergo de Papœ et concilii 
fiuperiore potestate litigabant ? Pessima consecutio ; quandoquidem 
post turpissimam Joannis XXIII fugam , alias fuisse multas dissensio- 
nis causas, ex ipsis etiam Scbelstrati actis liquet '; quippe cùm Sigis- 
mundo bella in Joannem XXIII ejusque defensorem Austriae ducem 
paranti, niulti,atque imprimis Universitas Parisiensis obsUterit; 
neque minor concertatio, cûm Joannis adulatores, illo elapso, con- 
tenderent differri oportere concilium ; alii sessionem ultra protrabi 
nollent, neque fœdis ludiQcationibus inlongum duci spem Ecclesis, 
ad extinguendum scbisma properantis. Utcumque est, certè regios 
oratores , Gersone principe , de superiore conciliorum potestate du- 
bitasse nemo sanus dixerit, pessimàque fide Schelstratus non ac& 
quse jactat, sed meris conjecturis, iisque vanissimis, rem tantam 
affirmât. 

CAPUT XXXIV. 

• Quse in Schelstrati manuscriptis sessionem v spectent. 

Piget quidem luctari diutiùs cum ignotis , falsis , mutilisque Schd- 
strati codicibus ; et tamen quœ de sessione v retulerit , prseterire non 
possum. Haec nempe sunt : quôd cardinale$ , et oraiore$ régis Fnm- 
eiœ , sessioni interf uerint , « promisse protestatione in camerà para- 
mentorum secrète factft, quôd propter scandalum evitandum ad 
sessionem ibant, non animo consentiendi bis quœ audiv^'ant in 
ipsà statui debere ; maxime quôd dominus noster Papa , et alii in 
concilio existentes in plenâsecuritate fuerant , quorum plura statuta 
non ^unt, sed ad aliam sessionem reservata '. » Yerba confusa, nul- 
liusque boni sensûs ; quœ tamen satis ostendant , quœcumque illa 
f uerit difficultas , eam pertinere ad securitatera concilii , non ad aliud 
quidquam. Utcumque est , neque enim Scbelstrato placuit bœc inté- 
gra apparere , celebrata sessio est , factaque sunt . omnia , eodem 
Scbelstrato teste, ut in vulgatis legimus. 

At eijim quasdam gestorum suorum voculas , à toto avulsas tcxta, 
aspergit ad marginem * , quibus iterum , si Deo placet , induconUir 

t yid, sup., eap. xxx.— «v#cl, SOiel., SO mort, 141S ; ibid., p. 225.— i /Wd., p. 2»i, ^  , 
* Nempo boo iUe cttet, ne in ipto tezin iniertntor m yerba, qoa à te leou dicit m 4»* 


CLERI GALLICANI, LIB, V. 205 

ontofes régis Francorum assistentes cardinalibus , nec tantùm à 
reBqoo concilio , sed etiam à gallicanâ natione dissidentes ^ Iterum 
Oii oratores atque adeo ipse Gerson eorum antesignanus inducitur , 
contra eam doctriDam protestatus, cujus et in ipsft synodo , et extra 
syoodum acerrimus defensor extiterit. Quœabsurdissima, si in actis 
Schelstralianis baberentur, meliùs vir optimus ineptos bistoricos, 
itque acta mendacia , contempta à romanis conciliorum editoribus , 
contempla à Rainaldq, in sordibus bibliotbecarum jacere sineret. Sed 
âge, sint vera, sint autbentica, sint intégra quœ Schelstratus de- 
scri{)6erit , sint recta quse concluserit : quid postea ? Nempe acta Con- 
stantieosia auctoritate carebunt ? Quid ita ? quiâne vociferati sunt 
hlres?Quà ergo abibunt Chalcedone acta, tôt inter clamores, quos 
ipsi judices compescere vix poterant ? An ergo Schelstratus putat , 
in sacris conciliis , obstina tione semper ac prœcipitantià tumaltua- 
riisqae motibus , non ipso fidei ardore , clamores editos ? At enim 
dissenserunt muiti cardinales : quid tum? An, ut Chalcedonensia 
sHaque vetera dissidia omittamus, an, inquam, infirma erant tôt 
Trideotina décréta, in quibus discrepantes Patrum sententias Palla- 
iifms refert? At enim multis repugnantibus Patres voluemnt in 
^aistinum baberi sessionem, ac prsecipitanter actum. Imô, dili- 
genter, ut obviam iretur pessimis adulatoribus dissolu turis syno- 
dum,'omnemque pacis conficiendse spem prœcisuris. At enim car-- 
dinales faciebant di/l^cuhatem interessendi. Quid ad nos?cùm ex actis 
etiam Scbelstratianis pateat interfuisse omnes*, nec, si abfuissent, 
synodi décréta infringere potuissent. At, inquies, interfuerunt, 
fr(mis$â in camerd paramentorum y sibi adjunctis régis Franci» 
oratoribus, secretd protestatiane. Tantùmne ergo licere putabimus et 
cardinalibus et regum oratoribus , ut eorum protestatione , eâque 
secretâ, conciliorum universalium décréta, in publicâ sessione 
recitata, solvantur; sitque ipsa sessio coram altaribus celebrata, 
theatralis pompsa instar , dictasque à Patribus , talique in loco pro- 
mulgatas sententias rescindât illud, quod quidam occulté, in para- 
^aUorum camerd susurrarint? Non puduisse theologum bœc orbi 
christiano proferre ludibria , bas Ecclesiœ dividende et conciliarium 
decretorum solvendorum vias ! 

Qain etiam , si Schelstrato credimus ' , tanta décréta concident, 
quôdea cardinalis Florentinus, qui ut diaconorum ultimus légère 
debuisset , quia non probabat , Posnaniensi electo legenda tradiderit. 
Tanqoam idem electus non alia multa legerit ; et décréta concilii 

^■^■xlsm tliis manuscripUs codicibus, de qnlbus evulgandis non admodam curabat. {Edit, 
^AtL Schel,, 30 mort, 141$; ibld,, p. 325. -t jbid,, p. 231. ad marg. 


S06 DEFENSIO DECLARATIONIS 

cassa sint, nisi ultimo qaoque cardinaliom diaconorum placenit! 
Quid quôd Schelstratus ex gestis etiam suis id protolerit : « à 
cardinale Florentino, cum aliquibus deputatis , aliqaaliter dîspatatum 
fuisse ^ ? » Profectô aKqualUer, non contumaciter, quâcumqoe de re 
disputasse finxeris. Quin.ipsum postea adfuisse concilio ex actte tua 
editis quàm Scbelstratianis œquè constat , additumque in gestis : 
a Constitutiones lectas à concilio uniformiter approbatas et coo- 
clusas*.: » ut profectô constet, quâcumque de.re in principiis^car- 
dinalis Florentinus aliique nonnulli, à reliquis dissenserint, in cûd- 
clusione tamen omnes consensisse. Sed qnandoqoidem Schelstratus 
cardinalis Florentihi auctoritatem tanti facit, opero pretium erit 
ejus doctrinam in memoriam revocare '. 

CAPUT XXXV. 

Francise! Zabarellae cardinalis Florentini doctrina de saperiori etiam in refonnationb 
negoUo concUii potestate. Goroilariom de disse nsionibas Gonstantiensibiis à StuA- 
strato memoratis. 

Cum sub Innocentio VII et Benedicto Xin de papatu contenden- 
tibus, infando scbismati remédia quœrerentur, ac scbismate flt- 
graret Ecclesia ; Franciscus Zabarella, tum juris pontificii ode- 
berrimus interpres *, ac postea cardinalis Florentinus , tractatu de 
scbismate edito , bsec docuit : « Si contendentes nolint congregare 
condlium; tamen quocumque modo, sive per collegium , sive per 
imperatorem convocandum. Quôd si prohibèrent, minime parai- 
dum ; quia Pap^e non est obediendum , quando ex hoc vehementer 
prffisumitur statum Ecclesiœ perturbari ^. » Subdit : « Papam non 
posse impedire , quœ ad perpetuam utilitatem instituta sunt ; radi- 
cem omnium malorum , quœ passa est Ecclesia , surrexisse ab 
omissione conciliorum , neque aliud remedium ad instans schisroa 
toUendum, aut ad Ecclesise reformationem *. *» 

Tum illud proponit objici posse, « Papam esse supra concilium, et 
concilia per Ecclesiam romanam robur accipere '. » Sed continua 
respondet, « hic non agi de Ecclesia romanfl, sed de Papa; etquod 
aliud Papa , aliud Sedes apostolica , et sedem errare non posse *,qiK)d 
intelligendum videatur, accipiendo sedem pro totâ Ecclesift, idest, 
congregatione fidelium; hic autem agi de fide, quœ periditetar in 
hoc scbismate. » Item ^ : c( Ecclesiam romanam , seu Sedem aposto- 
licam vocari , non Papam solùm, sed Papam cum cardinalibus , quo^ 

« Jet. ScheL, etc., et in act, edit. jéntuerp., p. 5. ad marg^^tCofic Comt,, Sei*. ▼. «^ 
Schel., p. 233.— s Fid Diss prcev,, n. xxiv. 

* In UniTersiute PaUfinensi. 

4 Zabarel., Tract, de SchOm.^ edit. Argent., pag. 548, (44. — $ Ibid,, p. 548, 549. -«iW*' 
p. 556, 657.— 7 Ibid., p. 558, 559. 


CLERI GALLICANI, LIE. V. 207 

ÎDter et Vfpêm si fuerit discordia , ut nànc evenit , cùm cardinales à 
conlendeatibas se subtraxenint, congregandam totam Ecclesiam, 
idest, totam congregationem catholicoram , et principales ministres 
fidei, sciKcet prœlatos, qai totam congregationem représentent; et 
ageodom apostoKco more. Atque ut in actis scribitur, concilium 
eoBTocandom; quoin condlio, licèt Petrus fuerit princeps, tamea 
pleDitadinem potestatis non fuisse in eo solo, nec responsionem 
diUm sub personA Pétri , sed congregationis ; unde illud : u4po8toK 
^ imores * ; et tnfrà : F^isum est Spiritui sancto et nobis *. » Notandum 
est id quod hic subjicit : « Hinc mos inter antiquos obtinuit , quôd 
oomia difficilia per concilium terminabantur , et crebrô fiebant. 
Posteaverô quidam summi Pontifices, qui magls admodum terre- 
Donim principum , quàm apostolorum Ecclesiam rexerunt , non eu- 
nnmt facere concilia, ex quà omissione prodierunt multa mala. Et 
«L boc apparet, quôd id quod dicitur , quôd Papa habet plenitudinem 
potestatis, débet intelligi non solus, sed tanquam apud universi- 
taten. Ita quôd ipsa potestas est in ipsfl universitate , tanquam in 
tadamento, et in Papft, tanquam in principali ministro, per quem 
te potestas explicatur. » Ac postea ' : » Ex bis infertur , quôd po- 
iRUtis plenitudo est in PapA , ita tamen quôd non erret ; sed cùm 
*nt, babet qui eum corrigat, concilium , apud quod, ut dixi , est 
;|otestatis plenitudo, tanquam in fundamento. » Quod ut probet, 
• fiuiUa ex jure citât. » Quae primùm , inquit , sunt notanda , quia malè 
màderata sunt per multos assentatores , qui voluerunt placere 
foQUecibos per multa rétro tempora , et usque ad hodierna suaserunt 
^, qnàd omnia possent, et sic quôd quidquid liberet, etiam illicita, 
^ sic plusquam Deus. Ex hoc enim inôniti secuti sunt errores , quia 
. Hpaoccapavit omnia jura inferiorum Ecclesiarum. Ita quôd infe- 
liores praelati sunt pro nihilo, et nisi Deus succurrat statui Ecclesi» 
^iversalis , Ecclesia periclitatur. Sed , Deo favente , speratur de re- 
fonnatione, si, ut dicitur constitutum, congregabitur in Ecclesia 
<^ociiiQin , in quà congregatione oportebit non solùtn schismati 
pwwenti, sed etiam futuris consulere , et ita determinare Papae po- 
•^tatcm , ut non subvertantur inferiores potestates, et ut Papa dein- 
^ possit non quod libet , sed quod licebit. 

Sic igitur, etiam in reformationis negotio, Papam non dubium, 
^ certum et indubitatum, à concilio ligari posse putat, determi- 
^^^nqoe oportere , quœ ipsi insit , ut ministro principali , plenitudinem 
P^tatis,per eam potestatis plenitudinem, quae est in concilio; 
Vïod etiam firmat bis verbis : « Universitas totius Ecclesiœ supe- 
'wrem non habet, nisi Deum , et Papam cùm administrât ; et de hoc 


-v.cm uun oaoei, nisi jueum, ei ri 

*^cl., XY. 23 «t ii,ia,, 2S.— 3 Zabar., p. S90. 


5M)8 DEFENSIO DECLARATIONIS 

anbene vel malè, habet utique ipsa universitas decernere; neqoe 
unquam ita potuit transferre ipsam potestatem in Papam , ut desineret 
esse pênes ipsam \ quia hoc esset contra jus divinum et contra exem- 
pta apostolorum '. » Quo quid est clarius? Neque necesse est no» 
omnes hujus viri excutere rationes. SuflSciat demonstrasse, quid 
ille senserit, qui unus omnium maxime concilii Constantiensis d&- 
cretis pro Papa obstitisse fingitur. 

Sanë, teste Schelstrato, in eam sententiam conveniebant omnes, 
ut in concilii Constantiensis etiam sessione iv decretum conderetar, 
quo Papam définirent, non modo in schismatis negotio, sed etiam 
in fidei causa, quod est vel maximum , concilio esse subjectum. 
Dicit enim tantùm de reformationis negotio disceptasse Patres, et 
Papae favisse cardinalem Florentinum. Sed hsec falsa esse consUtit, 
posteaquam vidimus quid Doctor eximius ex apostolicis Scripturis^ 
quid ex jure divino deprompserit, ut Papam concilio subderet, etiam' 
in reformationis, etiam in regiminis ecclesiastici negotio. J 

Videtur ille quidem initio in gratiam Joannis XXIII , à quo cardi^l 
nalis factus erat, aliquid cogitasse^ et subdubitasse tantisper, noal 
quidem , an concilium in reformatione quoque Papam antecederet, \ 
sed an ad reformationem , adbibitis pœnis , Papam posset cogère. Et| 
id fuisse suspicor, de quo Florentinus aliqualiter disputant. Sei 
postquam à Patribus communi consensu in alia omnia itum est^ 
nuUam turbam movit postea, ac Joannem XXIII , cum reliquà syaodo, 
non hœresis, sed depravatœ vitœ causa deposuit : Joannem , inquam, 
XXIII, in se beneficentissimum et sui cardinalatûs auctorem, ae 
proindetam abipso Florentino habitum pro certo Papa, quàmipso 
Florentinus pro certo cardinale se gereret. 

Hinc ergo liquidô constat nimis oppidô inflatas exaggeratasque 
dissensiones illas, quasin concilio Constantiensi viguisse Schelstrattô 
narrât. Quâin re duplex ejus erratum est : alterum , quod desummâ 
doctrinœ dissensisse Patres : alterum , quod ese dissensiones acres et 
immortales fuisse fingat. 

Quôd ad caput primum , quis non crederet cardinalem Floreoti- 
num de concilii potestate à reliquis discrepasse? Âtqui vidimus quim 
perspicuis verbis supremam et absolutam potestatis plenitudioem 
etiam supra Papam in universitatem Ecclesiœ contulerit. Non ergo 
de summâ re , sed de quibusdam explicandi modis à reliquis Patri- 
bus dissidebat. Sanë idem commémorât dissensisse qu(»dam,sed 
Joannis XXIII aliorumque assentatores pessimos : egregios ver^ 
Patres , quorum in concilio valebat auctoritas , mirum in modum 
consensisse. 

1 ZAbar., p. 567, 


CLERI GALLICANI, LIB. V. 20» 

Atqae ot aliqaœ dissensiones extiterint, eas iamen pacis amora 
facile GODSopitas et omnes bistoriœ et acta etiam Schelstratiana de- 
moDstrant. Quid enim est illud in illis actis : « Major pars cardina- 
lium faciebat difficultatem interessendi ^ omnes tamen , praeter infir- 
mos^postea venerunt ad sessionem^ : » quid, inquam, est illud, 
nisi leviculus animorum motus pacis studio statim compositus? 
Qaod, etiam si acta conticescerent , ipse tamen rerum eventus 
ostendit ; cùm omnia in concilio, nullo schismate , summà cum ani- 
morum consensione peracta sint , quintaque sessio in Schelstratianis 
etiam codicibus à vulgatis non différât, in quibus adscriptum legitur 
in eà latas constitutiones ab omnibus uniformiter approbatas : ut pro- 
fectô exasperare verbis dissensiones illas , pace Schelstrati dixerim , 
exigui malevolique sit animi , et sacri concilii totiusque adeo Ecclesiss 
laudi ac paci invidentis. 

Quin etiam si de actis tam confusis ac mutiiis datur conjiciendî 
iocuSy dicam equidem quod me moveat. Girca sessionem v, gesta 
qaippe Schelstratiana sic habent : « Die sabbati , 6 mensis aprilis ^ 
cùm p^priùs inter dominos cardinales et nationes altercatum fuisset 
super emendatione capitulorum in prœcedenti sessione statutorum^ 
tandem ordinatum et conclusum est , quôd suprà dicta capitula modo 
infràscripto corrigerentur : » quibus adjiciuntur de supremft in quem* 
iibet etiam in Papam ipsum , quocumque in negotio fideî , reforma- 
tionis,schismatis,conciliorum potestate décréta sessionisv, iisdem 
prorectô verbis quœ retulimus. Quae si sequo judicio sestimamus, es. 
Schelstrati quoque actis constabit concilii Patres, utiab initio mémo- 
nvimus, sessioni quarts addidisse quintam, ut quœcumque quarts^ 
déesse viderentur circa conciliarem potestatem, supplerent, auge- 
rent, ac luculentiùs explicarent^ adeoque abfuisse Patres ut de bis 
diasiderent, ut ea etiam majorem in modum, non solùm repetita 
roborataque, verùm etiam amplificata vellent. Hœc igitur ad acta 
Schelstratiana, quae ad ivet v sessiones pertinent, dicenda habebamus. 
Pergamus porrô ad sequentia , si qu% memoratu digna videbuntur. 

CAlPUT XXXVI. 

Alia Schelstrati ex mannscriptis codicibus objecta soItudIuf : an aliquid contra nos 
coneliidatur ex eo qaèd reformatio ad id tempus dilata sit, qao Papa electus esset. 

Cum Patres Constantienses jam in eo essent, ut Gregorio, Joanne, 
alque Benedicto redactis in ordinem , Pontifex crearetur ; tune re- 
pente subortam contentionem novam acta Schelstratiana produnt ;. 
et Sigismundum quidem cum Germanicà natione , cui se Anglica 

* ^€t, SeheL, p. 2ti. ad marg, 

XVI. 9* 


210 DEFENSIO DEGLARATI0NI8 

primùm adjanxerat , voluisse , ut reformatio fieret , aQteqom 
PontiGcis eligendi modo decerneretur quidquam ] at ItaÛs, 
Hispanis placuisseante omoia extingueodum schisma, eligendt 
Pontificem : denique à Germanis discessisse Anglos, Germanos 
cœteris assensisse ; communiqae consensu factum esse 
quod est in sessione xl , ut futurus Pontifex de proximo 
mendus, cum sacro concilio ejusque deputatis reformatiom 
videret, antequam concilium solveretur. Hœc ergo Sel 
narrât ex quatuor manuscriptis codicibus, quibus gesta 
tiensis concilii contineri dicit : qu® gesta, si causœ su», 
ipse jactat , favere intellexit , cur non ea prodidit ? Atille baec 
refert à reliquis avulsa *, primum , inter ipsa dissidia protestât 
factam à coliegio cardinalium et tribus nationibus, Italicft, Uû 
Galiicanft \ tum ex iisdem codicibus narrationem eorum sut 
quœ in hujus controversiœ compositione gesta sunt ^ : qoâ qi 
in re multa peccat-, imprimis, quôd obscuris occuitisque ac m 
roboris gestis, sessionum pubiicarum gesta subrui posse puUt 
namque protestatio , qualiscumque est, non est inserta coo< 
gestis, qu® dimissa quaquaversus per omnes Ecclesias, totique 
nota sunt. Quin eadem protestatio nuUi unquam praeterquam 
strato visa , nullà canonicà auctoritate constat, ac designata 
quàm perfecta est , sCatim dissensione composità. Neque plariii 
illa narratio privati cujusdam auctoris, cui et anonymo et i( 
quanta fides adhiberi debeat, nequidem conjicere possumos. 
que tota iila qualiscumque contentio , certè mox composità, n\ 
in actis synodi , nullum in historiis, nullum in Annalibus ecclesii 
à Rainaldo continuatis, locum habet. Hsc verô sunt, quibus 
nuel Schelstratus , sessionum iv et v auctoritatem infringi à se 
putat. 

Jam si vel maxime constet huic narrationi fides ; quÀm infii 
quàm nulla sint ejus argumenta videamus. 

Primum argumentum Schelstrati. Italica, Hispanica, Cal 
natio, imô tota synodus, sessione xl, Papam priùs elegi volt 
quàm de reformatione tractetur : ergo confitentur decretam 
sionis V , quo Papa concilio subesse dicitur , quoad reformatioi 
attinet, non esse intelligendum de concilio seorsim sumpto; sed 
concilio , cui verus et indubitatus Pontifex aiest, qui sensus nihil é 
superioritatem concilii facit *. 

Imô verô multùm , quod hune indubitatum certumque Ponti6c«^ 


^^^^., ,^,. j4nL, p. «, 13, 14; Dln.» p. «8 el seq.j Fld, eUam patt. Dl^-^ 

Maimb, et dct, et gest., p. 252 el leq -^tOiu.Jnt,, p. eo» «2; Dist. uu coni. Maimà.»c. » 

etf.. D. 2S2. 2SS. 


« det. Sehel., edit. Jnt 

faimb. et 4ct, et gest, p , 

P* 149 el leq.; Act, et gett., p. 252, 2SS. 


CLERI GALLIGANI, LIB. V. SU 

aynodo pnondentein , in synodi potestate esse crederent , eique leges 
Sgemt , ut vidiinas K 

Kces : Ergo saltem intelligebant, non posse à se qoidquam m re- 
formatîone tentari , nisi electo PoatiGce. NuUo modo : cùm enim de 
fide, ante eleetum Pontificem, tam multa décernèrent, quidni et de 
reformatione? Tum etiam multa décréta esse ostendimus % quse ad 
Rformationem maxime pertinerent, imprimis caput Frequens, alia* 
qoecapita, in seasione xxxix, adunatis omnibus obedientiis, pro- 
mulgaia. Non ergo refonnationem ideô diflèrebant , quôd fieri non 
posse, aed qoôd non ita congrue Qeri posse crederent , neque schîsma . 
oiterÎQS protrahi sinerent. 

Sbcundà objectio Schelstràti. Ëxtat ad versus Germanicam na- 
tionem, quae reformationem ante Pontificis creationem urgeret» 
Italie» , Ifispanicœ , Gallicanae , et cardinalium protestatio, in quà est 
dictom pessimam deformationem , cui primùm providendum sit, 
eam esse , quod acephala sit Ecciesia , acephalum concilium : ergo 
ante eledionem Papœ , concilium erat acephalum et mancum : ergo 
seasionum iv et y décréta , de corpore acephaio mancoque orta sunt '. 

Respondemus : Goncilium non erat acephalum et mancum ante 
coDstitutum Papam, cùm damuaret Viclefum, Hussum, proposi- 
tîonem Joannis Parvi de cœdendis tyrannis : non erat acephalum , 
cùm e&Gommunicaret eos qui dicerent communionem sub utràque 
spede esse necessariam , aut eam deinceps populo miuistrarent : 
Don erat acephalum, cùm ederet caput Frequens, aliaque capita^ : 
deoiqae non erat acephalum, cùm tanta illa faceret, qu® consti- 
taendo eapiti essent necessaria. Tum verô fuisset acephalum et 
maocam , si quemadmodum Germani volebant , cum ad eligendum 
Pootificem omnia comparata essent, rem in longum extraheret, 
foveretque schisma , neque ecclesiasticœ unitatis opus , propter quod 
laaximè congregatum erat, perGciendum putaret. 

Tertia objectio. In eàdem protestatione legitur, « quôd clerus et 
populus nonnuUorum regnorum et provinciarum nondum solide et 
clarè buic sacro concilie adhaeserint : quôd quorumdam qui concilio 
adhaeserunt, propter rumores discordiarum, et quasi impressionum, 
qoas in eodem concilio Geri audiunt, Gdes jam de eodem concilio 
dicitur vacillare^ scriptumque et relatum à pluribus magnatibus , in 
Italie plurimùm dubitari , ne in urbe Romanà aliquis pro summo 
PoQliGce assumatur, cui forsan, praemissis attentis, tota Italia obe- 
diret •. 

* Sup,, cap. XTiu. — • yid, SeêS, yiii, xf et xxxix : et Sup.» c. xn, xtii.— J Protest, in acL 
Se^U. ÀtU,, p. 10 ; Dl»*; cap. m. p. 68 ; Dist, ixz. cont. âfalmb,, c. ii ; ^ct. et gett., p. Ml 
« teq. — 4 f^id. seu, riri, xiu, x?, xxxix. — s Act, edit. Ant„ p. 7, 8; /?<*«., c. n. p. 60^ 
DUt. uu eofU, ÂtainUf., loc, cH, Ad, et gest,, p. 257. 


212 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Quid ista ad propositam ? Nempè quôd rumoret de wfifir^ 
sererentur : quôd vctcillarent quidam : quôd magnaUt multi 
scriberent : quôd dubitareiur, ne Romœ Pontifex fieret : qii( 
forsiUm Italia obediret : quôd nonnuUa régna non tam solide 
cilio adhœrerent , quàm f uturum esset electo Pontifice , 
opère consummato ; ideo tantœ synodi auctoritas fluctuabit? 

Quis autem non videat, in illft protestatione , suspiciooi 
timoris causas undique ampIiGcatas inflatasque esse, ideo ut 
mani à proposito protrahendœ eleclionis promptiùs desisterentl 
ad creandum Papam essent promptiores? Quale enim illud est,| 
bitari ne Romœ Pontifex iieret? à quo? cùm omnes cardinales 
nium partium essent Constantiae. 

QuARTA OBJECTio. Scriptum iu narratione est, inter natioi 
pace tracta tum ; legun turque hœc verba in codicibus manuscrij 
« Natio Germanise petivit assecurationem et cautionem, per 
irritans , quôd post Papse electionem fieret reformatio ante 
tionem Papae et administrationem aliquam : postea Tuerunt 
divers» formas decreti ad hoc : tandem fuit dictum , quod 
electus legari non poterat. » Certè, eo modo, quo Germani 
bant ; nempe ita ut à Papa electo, reformatio fieret, ante 
tionem et administrationem aliquam : quod erat reverà absiirdissii 
ut Papa electus, tandiu ab oflicii administratione suspensus 
retur. Adeo Schelstratus ne sua quidem acta intellexit. Tum 
quàm absurdum , quôd vir bonus credidit electum Papam legari) 
posse ; hoc est , nuUam electo imponi posse legem ; tanquam si 
non posset , quod eligendo Pontifici potuisset imponi. At si h 
maxime dictum esset, electo Pontifici legem nec à synodo cecui 
figi posse ] quœro à quo dictum? ab ipsft synodo? Ne id quidc 
Schelstrate! tua hœc gesta continent; patetque ex eo frustulo 
tu protulisti , haec in privatà quftdam congregatione esse acta. 
tu igitur explicato, à quo illud dictum sit ? Ab ignoto quopiam ] 
uno hujus dicto, satis incerto, in congregatione privatft, 
cognita, omni robore firmata décréta tantae synodi collabasc^ 
Quantô meliùs bas nugas orbis catholicus adhuc ignoraret. 

CAPUT XXXVTl. 

Alla objecUo SchelstraU circa Bes&ionem xiv concllU Gonstantiensis. 

Illud in speciem probabilius, quod Emmanuel Schelstratus 
sessionis xit decreto refert '. Post sessionem nempe xxxviii , Yi| 

Mcf. edU, Ani„ pag. 13; Ditt., cap. u. p. «3^4; ^d. et gttU, p. 3M, M9. — < tbid,, p. I 
IXm., p. 53; Act, et gest,, p. 239. 


CLERI GALLICANI, LIB. IV. 2lâ 

adboe illo, dereformationeante Pap» electionpm faciendâ , dissidio, 
cardinales protestâtes, quôd sessionis xiv decretum , « quia factum 
«rat sine prsBvifl collegii deliberatione, haberent pro invalido et' 
nolio : » oui cardinaliam protestationi , « natio Hispanica adjuaxerit; 
se illo décrète , licèt aliàs validam existeret, minime teneri; quia 
sessione xiv nondum adfuerat concilio. » Ergo concilium ante adu-^ 
natas obedientias non satis erat firmum. 

Haec Schelstratus orbi catholico pensanda proponit. Nobis ante 
omnia perpendendum , quodnam illud esset sessionis xiv decretum; 
nempe id, ne, vacante sede romanft, ad electionem futuri PontiQcis 
procedatar sine deliberatione et consensu concilii. Hic ego Schelstra- 
tum ejusque sectatores, si qui sunt , rogatos velim , an iilud decre- 
tum xi> sessionis Tuerit antiquatum , atque omninô an Papa fuerit 
èlectos sine consensu concilii ? Nulle modo ; imô communi consensu 
eardmalium et naiionum , ex décrète concilii , electionis forma prœ- 
scriptaest, adjunctique cardinalibus , hflc vice, « ad eligendum Pa- 
pam , sex praelati de quftlibet natione^ quibus eadem synodus auc- 
toritatem tribuit eligendi romanum Pontificem. » Hœc sessione xl 
décréta sunt; quœ ad executionem xiv sessionis pertinent apertè. 
Qoid ergo cardinalium , aut etiam Hispanorum verba obstant , cùm 
res ipsa valuerit ? 

Quid qu6d Schelstratus sua acta ipse corrumpit , falsoque asserit S 
cardinales protestâtes esse , « quôd decretum illud sessionis xiv ha- 
berent pro invalido ? » Id enim nulle loco in eâ , quam Schelstratus 
edidit, protestatione legitur. Neque usquam dicunt , se ad electionem 
Papas , sine consensu concilii processuros , quod sessione xiv erat 
vetitum ; sed a rogant et exhortantur tantùm , quôd ad reformatio- 
nem taliter procedatur : quôd prœtextu illius negotium electionis 
non impediatur , aut diu differatur ' ; » quod erat œquissimum , nec 
sessionis xiv décrète contrarium. Alià protestatione testantur, si 
Cermani aequa postulata respuerent , dilatœ electionis incommoda in 
eos refundenda' ; quod lohgèabestab eo, ut electionem sine sacrœ 
synodi consensu celebrarent. 

Jam ut ad Hispanos veniamus : primùm quidem tanta non est eo- 
mm protestatio , ut conciliarem auctoritatem infringat. Tum , ne id 
quidem dixerunt , se nuUis teneri decretis ante adunationem factis : 
fais enim verbiscomprehenderent etiam iidei décréta contra Viclefum 
aliosque édita ; quod estfalsissimum. Ac profectô diserte de sessionis 
tantùm xiv decretis : « His , inquiunt , nos Hispanica natio , etiamsî 
aliàs valida existèrent , non ligamur * : » quae profectô décréta ad 

• Diu, jM,, c. I. art 3. p. 53 ; Vid, Dtss. Antuerp. et Rom. loe. cU.-^t Protest, Card. JU, 
^ 9^*^» p. 3S4.— t IM^ p. 3SS; et <ii edu, AnU, p. 6 et leq.— « Bdit. JtU,, p. 8; R(m„ p. ass. 


314 DEFENSIO DEGLA.RATIONIS 

concilii œconomiam aç regimen pertindiant ; neque protestifioMii 
ultra ipsa verba protencU fas est ; ae si Hispaoi neg&al se Hgari ii$, 
quœ meri reginûms ac variabilis disciplina esseat , idée aspenantar 
ea, quœ ad dc^^a eeclesiaslicuai pertinereot; eùm immeta es» 
communiaque omnibus esseoporteat Quare Hidpani » eàmheedh 
cunt, haud magls sessiones iv et v , quàm viii et xy , aliasque cop* 
tant , in quibus ecclesiasticum dogma firmatum est« 

Quôd aotem SchelstraUis asserit , à reUqab nation&us ffispaao- 
rum dicta laudari et approbari ; quippè quœ protesMioni sub m 
nomme factœ imeri permiserint ^ , vanum est. Âliud enim est teie 
rare , aliud iaadare , et approbare. Tolerarant alte nationes Hispinoi 
à pacificft synodo abhorrentes , ac pertùuicissiino et apertè scbisiDi- 
tico Bénédicte adhérentes ; non profectô laudarunt AUjne acot 
cœtera qu» Hispanorum gratlà o2x0yo/ujefi{ , non laudando et ifpr(H 
bando, sed tolerando et indulgendo fecisse probavimua, eàdem iw 
dulgentiâ talia protestantes tolérant \ patiuntturqne G^rmanos 
quoquemetu deterreri ab incœpto protrahendœ electionis ; ne i 
ipso concilio , iater Hispanos et reliques nov» dissidiorum ca 
sererentur. Neque tanti putant esse , negasse Hispanos sessionis 
décrétas se ligari, dummodo orbis reliquus , quod Ifispaoi fatel 
lur , his ligari se intelligeret \ denique protestatio non prohibait 
minus synodica deGnitio , etiam in eft parte viguerit , Hispanis 
assentientibus ; cùm in sessione xl , comn\unibus consiiiis , ex ses* 
siottis XIV décrète , f uturi Pontificis electionem ordinarent ; nihiM 
omnino agit Schelstratus , quàm ut sue morenugas yenditet, el 
protestationes decretis ac rébus gestis antepenat ; quod est vaoissf 
mum. 

CAPUT XXXVIII. 

Postrema objectio Schelstrati , de sublato decimo-tertio reformatlonis articolo BoSi 
Martini V, de non appellando ad concillum , suum in locum remittitur. 

Postremo loco Schelstratus objicit, decimum tertium reformatioDi! 
articulum : « Propter quœ , et quomodo Papa possit corrigi , et depo- 
ni j vel à nationibus non fuisse propositum post electionem Pontifi- 
cis, velà Bfartino V, ut novum aliquid, et hucusque inaudituni 
fuisse rejectum '. » Itane inauditum , quo omnes scholae theologorufl 
et canonistarum à tôt sœcuiis perstrepebant? Sed tamen atteDdamas 
quid ex suis manuscriptis Schelstratus proférât. Contendit quippe ^ 
hune decimum tertium articulum , hoc adscriptum esse : « Non vi- 
detur , nec visum fuit in pluribus nationibus circa hoc aliquid novun| 

« DUS, 4m„ c. I, art. 3. p. 53 ; Dits. ii. cota. Maimb,, c. m. p. iï4, I2i.«i Sefs, xi- col. «*î 
VId, Diss, Ani„ c. m. p. 70; £>iw. u. conu Maimb,, c. m, p. 17«. 


CLERI GA.LLICANI, LIB. V. 215 

statai, vddecerni ' : » quœ verba, si intelligimos, non ipse Pontî- 
fex, bsc ut nova et inaudita , suà aucloritate rejecit ; sed idpltwibui 
natUmUms visum fuit. Qaid autem visum fuit ? haec omitti penitus ? 
IfiDimë; sed circa kœc nihil noûum $Utiui, vel deeemi; quippe cùm ^ 
lem diiigeoter qoepenti , sufficere intelligerent ea , quœ sacra syno- 
dus , ex sessionibus iv et v in deponendo Joanne XXIIl ac Bénédicte 
XUl gesserit : cùm Joannem deposuerit pro certo Pontifice ab ipaà 
syDodo babitum; Benedictum verô ad mentem Hispanorum, qui 
eum pro certo baberent , nunquam eorum conacientiam placaturi ^ 
Disi ex decreto seasionum iv et v Pontificem quemlibet , atque adeo 
certum, condlii œcumenici judicio subdidissent. 

Saaè dissimulare noiumus assidue inculcari à nostris censoribua 
bnllam Martini V, de non appeliando à Papft ad conciiium , quam in 
ipsàsynodo Constantiensi, si Deo placet, editam affirmare audent 
Sed nos eam buUam aliaaque in hune sensum , ubi de bis appellatio- 
Dibos agetur , commodiùs proferemus '. 

CAPUT XXXIX. 

Coaflnnatio argumentoram pro aactorltate Gonstantiensls concllU : multa in eamdem 
rem Martini y,etEugeDii IV acta usque ad Basileense conciiium. 

Jam ergo , Deo dante, expedita sunt omnia, quie adversùs sacro- 
sancti concilii Gonstantiensis session umque iv et v auctoritatem con* 
gesserunt , à Joanne Turi^ecrematà usque ad Emmanueiem Schels- 
(ratam nova gesta promentem. 

Summa dictoram est : Constantiensem synodum quàcumque ra- 
tiooe egisse ut schisma extingueretur , et ut fons schismatis corrup- 
tda morum per veram reformationem tolieretur. Animadvertit sy- 
nodus, et per eam œtatem cordatissimus quisqué, ad eas res valere 
luec duo : consensionem primùm , si obtiueri posset ; sin minus , 
coDcilii auctoritatem summam atque indeclinabilem. Quœ sanè 
auctoritas , nisi vaieret in Papam etiam certum , nec valeret in du- 
bium, qui à suis certus et indubius haberetur. Id etiam reformatio 
per eamdem statem tam necessaria postuiabat , ut à quovis , etiam 
à Papa certo , summà cum auctoritate extorqueri posset. His igitur 
procurandis , sacra synodus jam inde ab initio firma f undamenta 
jecit, constitutà concilii adversùs quemcumque , etiam Papam con- 
tumacem , summà et ineluctabiii potestate. 

Neque proptereà omnia , pro potestate egit : auctoritatem œcono- 
mià et indulgentià temperavit : quàcumque ratione consensionem 
omnium exquisivit : id sibi reservavit , ut summam potestatem ad- 

iÀct, ei geit. ScheU., éd. Rom,, p. 2T3.— * Inf., Ub. x. c. 23 etieq.; Fld. cap. zxTii. 


216 DEFENSIO DECLARATIONIS 

yersùs immedicabilem coatumaciam exereret. Quae quisquis expen- 
derit, uno filo et synodi mentem assequetur, et omnia argamenta 
8olvet,et exmirft rerum gestorumque cohœrentià divinam Proyi- 
dentiam , Christiqne pro sponsâ suft Ecclesifl curam collaudabit 

Jam ut nostras probationes concludamus ; âge verô^ omitUmofl 
concilii œcaménici auctoritatem : fac ducentos Patres , omnes fd 
episcopos , aut episcoporum (procuratores ex innumerabilibus pith 
vinciis coDVOcatos , in bis viginti cardinales magni nominis; neqai 
bostantùm, sed omnes ferë religiosos ordines, ferè omnes cbm 
tiani orbis univers! tates , ex Piâani anterioris concilii auctoritate, 
auctore romano PontiGce , praesente imperatore atque omnium 
regum legatis, de summis Ecclèsiœ rébus convenisse, exceptd 
tantùm iis, qui schismaticis et damnatis Pontificibus adbsrereQt: 
omnes in eamdem ivisse sententiam , quam edito decreto promid< 
garint ; atque illud decretum nuUà unquam Ecclesiœ censura not» 
tum fuisse *,quis non revereatur? Fac totius orbis episcopos acce» 
sisse, atque omnes unà pace conjunctos, unà fide, unà cbaritate, 
nedum ulla extiterit suspectée fidei significatio ; quis damnan 
audeat, ac non suscipere consensionem totius orbis? Fac deindi 
ab eo cœtu et ex eo cœtu electum Papam , qui , cum ceeteris bot 
decretum cardinalis condiderit , qui tanto loco positus nihil retrao 
tarit, Patresque decreti auctores complectatur ; quis non id decre- 
tum, cùm et omnibus notum sit, et à nemine improbetur, màû 
omnibus supponatur, ut rerum gerendarum optimum fundameih 
tum, intactum ac tutum manere judicet? Recurrit enim illud : Em» 
cui non resistitur approbatur ^ Et in Gdei quaestionibus maxime leod 
illa sententia; prsesertim ubi publiée error ille esset editus;ubimfr 
xima auctoritate ; ubi concilii quoque generalis et Spiritûs sancM 
Domine , iis certè qui loqui debeant , pastoribus Ecclesiarum, carè 
nalibus, doctoribus, Papae omnium capiti. Jam verô depromamofl 
concilii œcumenici sacrosanctum nomen et summi Pontificis Sedis- 
que apostolicœ comprobationem et confirmationem , tôt tantisquc 
argumentis demonstratam ; quis non indignetur , post trecëotos ferè 
annos, iilius decreti rejectam auctoritatem? 

Certè non deerant , Martini etiam V temporibus , qui synodo Con- 
stantiensi , ut aliis synodis contigerat , obtrectarent. Sed MartinusT 
apostolica eos auctoritate compressit , « qui scilicet vani capitis lodi- 
bria , totius Constantiensis synodi œcumenicee Patrum sapieotis ac 
probitati anteferrent , acuerentque linguas contra hujusmodi synodi 
décréta'.» Hicrogo, quis episcoporum, quis PontiGcum romano- 
rum , quis catbolicorum unquam , sine ullo discrfmine Patrum An- 

i Decr,^ diBl. lxxzui. cap. Error,—* Bflin,, an. 1422, n. is. 


CLERI GALLICANI, LIB. V, 217 

nÛDensioin sapientiam, probitatem, ac décréta laudarit^ ac non priora 
proba à posterioribus impiis et nullis secernenda putarit ? Itaque 
Bellanninos ^ Bioius , alji recentiores , ac privati theologi , qulconcilii 
CoDSlantiensis posteriora duntaxat acta probant, illud concilium 
partim approbatum , partlm improbatum in ipso statim titulo profi- 
te&tar. At non ita summi Pontifices , non ita Martinuç V ; sed Patres 
CoDStantienses , eorumque décréta laudat , nuUo sessionum tempo- 
nunque discrimine, quippe qui omniaintér se apta connexaque esse 
iotelligeret ; neque ignoraret , priores, quibus interfuisset, œquë ac 
posteriores, quibus electus esset , œcumenici concilii nominebones- 
Utas; neque valere concilii œcumenici auctorilate electionem sutfm, 
nisiquie huiccertam ac necessariam muniissent viam , pari auctori- 
late constarent. Ac ne id semel fecisse videatur, eodemanno 1422, 
decreyit , ut Joannes cornes Armeniaci determinatloni sacri Constan- 
tieosis generalis concilii adhasrere , illamque ut obedientise filius in-^ 
sequi cogeretur K 

Atanno 1423, cùm adesset tempus habendi, ex Constantiensis 
decreti auctoritate , Papiensis concilii , ad Olhonem archiepiscopum 
Trevirensem hœc scripsit' : <( Si forte civitas Papiensis, per sacrum 
CoDstantiense concilium pro loco hujus futuri concilii deputata, 
aliquo casa , quod Deus avertat, impediretur , non propterea à tam 
sacro opère desisteremus. » Simul academia Parisiensis, sacerque in 
eâ tbeologorum oœtus , missis oratoribus , Martinum adhortatur, ut 
illud concilium Ticini indictum celebraret. Hos ergo Constantiensis 
svBodi studiosissimos, quibus maxime auctoribus sessionum iv et v 
décréta prodierant , de eximio in romanam Ecclesiam studio commen- 
davit; atque hsc rescripsit : (c Non est dubitandum , quin plurimùm 
saluti profatura sil hœc sacra synodus , Deo auctore, de proximo 
celebranda, persanctam superiorem Constantiensem synodum in- 
stituta , ad ordinandam reformationem status ecclesiastici ^ » Sic 
laudat absolutè Constantiensem sacram synodum , nihil à prioribus 
posteriora secemens : sic probat reformationem in Constantiensi sy-* 
Qodo commendatam , quœ sacrai synodo nunquam plena visa est, 
nisi in capite et in membris fîeret. 

Itaque Martinus , ut Constantiensi pareret synodo , Ticinum legatos 
nûsit, qui suo nomine sacro generali concilio présidèrent \At, lue 
grassante, non id sibi tribuit, ut concilium solvat, aut transférât : 
sed ipsa synodus, decreto edito, Papâ deindè approbante, « civita- 
tem Papiensem mutât , et loco ipsius , civitatem Senarum pro conti- 
noalione ejusdem sacri concilii eligit, atque députât ^» Quod hic 

1 nain., an. 1422, «» 19.— a Ibid,, an. 1423, n. i.— » Ibid., n. 2.— *Ibid.j n. 3.— « TW. Uzii, 
ùmc., eoL 3M. 


^18 DEFENSIO DEGLARATI0NI8 

<dHter notari velim , ad elucidandas cootraYeisias Baritop jt^ 
salNN^taras. 

Sanè dissimulari non potest, quod ab omnibas acri 
proditum , curiales , ut reformationetn , iU etiam aynodos, 
auctoriboa fi^net , eaLOsaa baboisëe ; atque ob id ^ apud pk», 
fàmH laborasse : qoà macula Martiuus îpse non nibil 
Itaque ad synodos non satia aerid oongregatia cunetanter 
synodosque SenenaîB statim atque inchoata eat, aese ipsa 
id tamen ex Gonstantiensi disciplinA inatitutoque gesait, ai 
bruarii 1424, decretum ederei, in seasione prhnâ BaaUee» 
tum : « Quo decreto » prolooo futuri concilu, juxta fimnani et 
decreti Conatantiensia , dvitaa Baaileensia , » unanhni Patram 
tentifl , nominatur K 

Sequitur eodem anno Martini V bulla, qu« disaolQtîoûem 
afnodi ac deaignationem Baaileenaia civitatia, pro futuro 
post septennium celebrando , juxta determinatianem sacrœ C 
tiensiê iyMdi , à Senenslbua Patiibus , seu fMJort eorvm park 
apoatdicft auctoritate confirmât*. Nifail quidem promptiùa 
bant , quàm quôd ae aynodi facile dlsaolverent ; aed interîBi ipsi 
levi infamifl , nimiia corruptelis Eoclesiœ catbolicce diadpfioa 
rabant. 

Expleto aeptennio , tempua aderat , quo Bnileee decretis 
tiensîbus et Senensibua , Martino comprobante , generalia 
haberetur. Eam ergo aynodum ex capite Frequms Constaa 
concilli, et ex Senenaia decreti auctoritate, Ponttfex 
designatusque est Julianus Caeaarinus cardinalia , vir ht^os 
pietate et doctrine maximua , qui sacro conventui presiderot'. 

Hia geatia Martinus obiit , electusque est Gabrid Gond 
jam suprà nominatus , Gregorii XII sororis fiMus , 9Xq&^ 
aaaumpto nomine in Pétri catbedrA coUocatus. 

Is statlm atque creatus est Pontifex , anno scilieet 1491 , 
)tdiBnum ab antecessore legatum designatum , cjuaque joM 
Bohemia agentem , ac magna tractantem, miait ad aynodum. 
ficis mandata notanda sunt : a Ut expedito negotio 
cujua finis expeotatur in brevi , tuos greasus dirigas in 

civttatem, et ibi juxta tibi injuncta et ordinata in ooodife 

atantiensi , optimè provideaa \ » Ade6 aancta et inconcussa 
Constantiensis babebatur auctoritas , ex qufl tom omnia 

Hanc Julianus bullam accepit , Basileam venit , atqoe 

t Fid, ton. m. Orne. ool. 37t , 46S et 464. - 1 Rain., an. 1494, n. i.f^^StiU. M»t. 
Caté. JuHan.,inttr ûet. Cône. ÈmâU,, Se$$.i. tom.xn.tiA. iU.^*iàiSwg. IF.^^ 
^JmlUm., ibU., eol. 4T0; Fid. op. JBru S^v., epM. JuL ûd Mug. 


CLERI GALLICAJSI, LIB. VL 810 

|prtil0 mmdalhgyDodmp inchoavit dfe 19 JttUi ^ samo eodem 1431 ; 
i Onnwlmitimsis Eugepii nocmae aoctoritateni agnoyit , décréta 
est. Sed iiQS.res Batileœ gestas alio ex priiu^Qik) ordiemur, 
ifàdeoi QbienndHEDiis , Constaotiniflis syDodi ifriactam et flo* 
manere auetoritateBi ; ut qus profectà jyBodi, qa» tetnmi 
extiaxerit, Sedis apostolicœ majestatem éobtenate deior- 
11 ÎDtegmm reatitumt , et contra bœreticos aasemedt , todas 
pniBigarit y refQniHAio&ân eeeiesiaatic» diaciiAiiie etneoes- 
dcclararit , et ex parte deliharit , et ot posteafleret, niai mena 
im leva obsâtias^, certa fandaDMota jecerit. Qii£ eûm «d 
aynodi Constaotieiisis anetor^teiii pienè sufficiant , ta- 
nrum aubsequentinm séries, lot eam in ran acta, atqae 
adsoBsioaum iv et ^décréta Annanda OQogeret » ut ai quis de 
Ccmsiantiensis aactoritate dubitare posait, is pralectô in 
loœ eaSgare ac c«CQtireiv>elie Tîdeatiir. 


LIBER SEXTUS . 

bniERSt, AUISQUE SEGUTIS SYMODIS AC QESTIS, QUIBDS CONSTAiNTIElfSlA OJSCBETA 
' CONPimENTUR. 


CAPUT PRIMUM. 

Duo dittidhi Basneensia di^tlngaontur : rea in primo âlssidio gests. 

Ittic eoDciKi Basileensis , et Engenii IV recensenda gesta. Duo 
Uem dissiifia ^Ltitere inter Eugenium et BasUeenife concilium : 
bo ia dissidio vicit synodus , tenuere Patres, ut auotore PontiSee 
KU soa valerent : altërum immedicabile dissidium fuit : Euge- 
I» friutra rmiitrate synodo , in catbedrft Pétri man»t. Hic con- 

Èi lantis in diasidiia , tantoque animorum «stu , quid fixum 
qne steterit. Nos Constantiensia décréta et intacta et im- 
iUsse, iflràexpreasissimèconfinnata, eoque, quandîci' 
k WDta întcflecta fuisse , ex actis dooelûmus. 
Mme I, Baaîleœ habkà septimft die decembris anni 1431 , Ju- 
ppneside, lecta sont ea décréta, quibos synodus inii^tur, înpri- 
mv^ Freçumi coBoiH Constanti^Ei^ , Seoensis concilii decre- 

wv«te Mitnrla lerteuir , ofaiertaiidiMii etlpomiateiii A Papft f^ctam Mêê» cardinali, 

■»l»ilhMrilTgrffan»gptHi'diil«pcp><ieHt»pdt>fct9q«*petT<Bgt,^ 

MttCBi, ei anin élaglMe Jommem Pohnar et Joatmem de Ragutto , gui appticuenmt Bor 

K 19 JtàU, el2t ejusdem mensis concillam InclioaniDt. Jolianut autem non Tenli BasUaam 

fiMim^ciafcrtit^iH decMDkcli yrtoitm leniitimn cdcbravét BeMAuUipcrfeMl^ 


Nu «aiuamYfiiiiBdaai giMiiiiMikwwypteiit» — onoi MitiwvHieaitcrtiflMBk» 
TeaiiM. Ifid. lom. xu, Coiks col 4»9, 4ei' (^BaiU Fariê*) 


^520 DEFENSIO DECLARATIONIS 

tum de Basileensi concilio celebrando , Martini approbatio de 
liabita , synodi conyocatio , ac designatio Juliani cardinalis 
ad eumdem Eugenii IV eàdem de re datœ litterse. His lècUs , à 
tôt tantisquè firmatà prsesidiis , decretum est : sacrum générale 
cilium Basileœ stabilitum, canonicè esse fundatum, quô 
omnes accedere tenerentur ^ 

Sessione ii, 15 febmarii anno 1432, decretum est : « Sacram 
leensem synodum , sacris Constantiensi et Senensi conciliis 
bus decementibus , et auctoritate apostolicft interveoiente, 
débité legitimèque ac rite initiatam '. » Constantiensis concilii 
nis y décréta repetitaea, quse à clero gallicano laudata, atqueài 
sœpè relata sont ; nempè quôd omnes , etiam ipse Papa , coi 
subsit in cansis fidei , scbismatis , ac rfeormationis. Ea yerô de 
gestls inseruntur; cùm nullum schisma esset, cùm Pontifeil 
dubius , missis iegatis , synodo prœsideret ; qito fîxum , noo^ 
scbismatis, sed ad omne tempus ea décréta pertinere , eoque 
ab omnibus fuisse intellecta. 

Eodem anno 1 432 , 29 apriUs , sessione m , hsec legimus : perl 
ad sacrum concilium, Eugenium, «ex sinistré informationemc 
dissolutionem ipsius concilii attentasse '. » Nempè ab Eugénie 
erat buUa, quft synodum prorogabat, Basileensem dissolyebat. 
vam synodum Bononiam , elapso anno integro cum dimidio, 
iterum post decennium , ex ordinatione Constantiensis concUii, 
nionem conyocabat. Hsec autem décréta , non statim perlata saotj 
synodum -, et qui temporum notas pontiGciis bullis et concilii 
decretis adhibitas interse contulerit, statim animadyertet , 
sem synodum yix inchoatam , jam ab Eugenio fuisse diremptaiO] 
Juliani cardinalis operâ factum , ut decreti promulgatio aliquaot 
differretur. 

Àllatœ sunt dissolutionis caus» : Clerus in Atlemaniâ multii 
deformalus ^ : quà causa synodus acceleranda potiùs quàm 
Tenda erat : Clericorum in ipsà urbe Basileensi tnuMatio , exî 
Bohemorum : quod erat Basileœ ignotum : pericula ex bello U 
Burgundum et Austriacum ducem y quels Patres minime movi 
Alia edit œquè yana , quorum Eugenium pudere yidebatur; a< 
enim postea causas occultas, suam yaletudinem obtendebat;et( 
non ? Nempè yolebat ipse adesse concilio Bononise celebrando: 
scilicet unius anni cum dimidio spatium lucraretur. Sic £c 
concilium cupiebat , aperto ludibrio. Ita Patres, ita legatus Ji 

t CûHC Bas,, Se$8, 1. nuin. s, 4, 5, o, 10,11. tom. zii. col. 4$2 et leq.-^ Ibid,, Sea, B- ij 
«ol. 41T. — s Col, 480; f^ld. BuU, Eug» in app* Cfmc, BasiC, céL 934 eiioq. — 4 iSwft ** 
JSess.uilbia. 


CLERI GALLICANI, LIB. TH 

ita chriotimi omnes , atque etiam , ut videbimus j ipse Eagenios ju- 
dicavit. Ciet^in è re nostrft est intelligere Eugeoium IV nihil omnin^ 
oooquestum de GonstantieDsibus sessionis v decretis , Basiles ses- 
siooe II repelitis ; quippe cùm Constaotiensia dect*eta ab omnibus 
inviolata sanctaque haberentar. 

Et bocad elucidationem rerum pertinet , banc quoqae dissolvende 
synodi caosam fuisse allatam, quôd Grsdci Ecclesi» romanœ con- 
jQDgendi , Bononiensi synodo adfnturi essent; quasi statim Basilœ 
non posset tôt exoptata votis reformatio fierl ; ac tum , si res posc&r 
ret,noYa synodus convocari Bononiam. Sed Eugenio Grœcis qooquo 
modo opus erat, ut consiliis suis aliquem colorem obtenderet. 

Grave yisum est Patribus reformationem elusam toties , et in lon- 
gom ire spem orbis , synodumque Basileensem duorum generaiium 
coDCiliorum , duorum Pootificum , ipsiusqge adeô Eugenil IV auctoii- 
late,taQtâsolemDitate, tantA orbis Christian! expectatione inchoatam, 
in ipsisinitiisab ipso Eugenio repente dissolyi:obtendibelIa, obtendi 
periciila, quœ Basileœ agentibus tmminerent : biemem etiam, mor* 
bos , alla incommoda exagçerari Romœ , quœ ipsi Basile» nequidem 
eogitarent : tum novarum synodorum injici spem , cùm intérim jam 
coiiTocata, jam felicibns auspiciis inchoata solveretur, editum erga 
à synodo, sessione m, caput Considérons, quo decemit : « Prsfataai 
disBolutîonem contra décréta Constantiensis conciiii , » magno fidei 
periculo , magno populi christiani scandalo factam , « nullatenus fieri 
potoiflse; quinîmo ipsA minime obsistente ad persecutionem eorum^ 
qa» laodabiiiter sunt incœpta , esse cum saneti Spiritûs gratift proc^ 
dendnm '. » 

lUud diligenter annotajjdum , Basiieenses Patres conciiii dissolu* 
tionem irritam déclarasse, Conslantiensibus decretis sessionis y 
nixos : iis enim niti se profitentur, eaque décréta iterum repetunt^ 
saoque decretoinserunt ; quod quàm ad rem nostram spectet, lector 
per sese intelligit, et sequentia demonstrabunt. 

Hoc decreto edito, de dissolutione revocandA, multa Pontificem, 
multa cardinales monent; ad inchoata porrù pergunt *. 

Pridem omnes suspicabantur Martinum V et Eugenium IV abhor* 
rereà ooneiliiscelebrandis, ac reformationis opus cunctanter et dis- 
simolanter aggressos. Quare Patres œgrè ad concilia veniébant , qu» 
PonUficibus invisa , ac statim re infectA solvenda esse crederent. Et 
ipse Eogenius Juliano cardinali succensebat, quôd res conciiii citius^ 
optato processissent. Cùm verè solvendi conciiii missa est facultas^ 
JuUanus pK>eo ac debuit , ad Pontificemscripsit * : «« In concilio orbif- 

• Ckne. Bat., Seu. n. ool. 4io. — • i»id., col* 4ti. — t Fld, epUL Car^L Jid. «i f Mf m <>» 


DEFENSIO DffCCARATIONIS 

efaiiiBiiii ^)eM unicam ease repositam : fidei extrant mmàÊfm\ 
ricoli, née se fisMôlè potnisse adduci ^ at crederet , tantan remi 
tffiee Âssimiilanter aiit Hegligenter actam ; nbi qiiîdem decretu^i 
ezerœre dissimfdatoria ofBcnmi , cùm de corredioiie dcri , 
tim in Germanift, nnlla spes superesset, taturnm nt in soa 
lajd more hassttaraoi, hoc est, more feraram, ac pnqpiaotsi 
minum animos in iaamme idiqood facinas eropturoa , «itqiie; 
nerifoir putaturos , si spoliarent deiicoa prim»v« disdplin» ^ 
tatis oUitos, aut ettam tracidarent. » Jam enim cbrisUanxiBi 
dira Mj9l agélMint, îmè adreisùs efflrœnaa enpi^tales éima 
virga yigilaliat : poabremô THionim tanta coHuvies , et 
Viclei, Hussi , Bobemorum hcnreses, tetram reforaiatDrai 
éabmt, ae partnriebatit Luthenim. De Gracia libéré 
Jnlimus : « absordum fideri, nt proplerineertaiiireductioiiem 
connn , permitti debeat, qaôd GeroMnia mine et seaaiper 
iNdresim BobeaMnnn. • DeoiqiKOttmia agit, quasi jam 
ob ocalos versavetu r infanda et borrenda illa docessio ^9 quan 
Tidimos. Alterft epistolâ urgdMit Tebenwiitiùs * : Patribns TÎderi 
solutioneni ab Eugenio fiictam nvHam et irrttam fuisBO ; in 
enhn Gonstantlensi , sessione tlxxix , capite FYequens , signant 
tnm, nt tempos synodi abbretiari à Pontifice, non aalem 
posset, ac midtè minus dissolvi incœpta jam synodes; toK 
definitnm in sessione v, ewilihH eanoUio gineraie , eiSmn^ â 
morem geri oport»^ : cnjos concilii , si décréta vana eaaent et 
tràtoria , tom Pontiflcom electiones , et estera qnoqne 
totumque Ecclesiœ statum vacillare. 

Ba^c de concilio Constan^nsi dizit vir hojns wn maxfmns ; 
que doctissimus atque sanotissimos , et in synodo FlermitinA, 
catholictt adtersès Grœcos prsicipunm flmuHnentutth 
multas in bonfc ferè sensom ^ maximi cardinale profort 
quas omnes referre nihii attinet , eùm snmonun tenetnns. 

CMerèm ipseio condlioperstitit, neque, revocatos Oeèl, A( 
prœsidis destitit. Biansere in concilio alii cardinales : in his 
Gapranica yk maximos , Martino V primûm à secretts ; rati 
unà cum <»steris Pati^ms , gesta ab Eogenio ad synotan 
dim , cassa et irrita esse. 

Sessione iv, synodns cardinales rocat : deQnit « quôdin 
vacfttkmts Sedis apostolic» , hoc saero generrii dômite 
electio Pontifie^ in looo concilii , non alibi , cdd>retar ; In 
afRentata , qn&vis auctorîtate, etiam papdi, nolUus roboris ^j 

aMMrtfiÉlonm* 
If'id. eptsu Cvd. Jul. ad Bug., in Comm. SiflVi,f, tSl^^i IUM.« t XTli&aa.lOl><^ 


CLBRI 6ALLICANI, LIB. TL 

êdOBmt K » Id dficretum i»t> rei gravitate se^ooe tu rqieten- 
éam eoDBiiit '• 

EiÎBde ocmtni EugeBium proeeditur : «essioQibus vin et ix aoeu^ 
flttur, dtatar, ac demum seasioDe xii , oapîte qaod. iaoipit Samia 
oMièa , mai mira $ôaH»gmi0 iie$, bullà édita , resipiaoat, ab oiBeio 
sospenditur, ut sabversor Constantienaîniii deeretoriiiB sessionia v , 
eteapltis Frêp^ms; qu» deereta iteram atque iteriim repokuntiir , 
ioculeantar, gtttia iuaermitur \ 

Ek taia mtoUtgitiir, quo maxime fundaniQQto Patres Baailemsea 
BogeniaBa deereta solywent. Ncmpe qtiôd Eugeniua eaput Frequen$ 
coDtempsisset, quod quidem ad referraationem pertinerel, imô verè 
qoo tola, prout tUQC rea enmt, reformatio nitdbatiH*. Quo canooe 
coQtempto , Eugenius ipsa sessionia v fundamenta quatiebat. Hœo 
igitur ajnodus BasHeeusia egit. Atad^erailk^ décréta Basiteensia edit 
Euganioa bullaoi iMerutMlis, et buHam Jn areano* : atque hftc 
vllifliâ bullA exppessè reprobat Baaileease decrotuiu San€i0l eatfuh' 
iico, seasionis xii , quo ipse iutra sexagiuta dies reaipiseere jube- 
batar. 

Interea ad ayiioc)vuii Baaileenaeii Sigismuadua imperator aocesserat» 
b qiû in Constanltaaai quoqueeoneiiio tanta. gesserat. la uhî primùm 
ÎDieflexit aynodum ab Eugenio dissolutam , nibil commotus iia, qu» 
ad ipanm Eogaiiiiia eà de re seripaerat , paiam Eùgenio rignificat , se 
oihil advmaàa BofaiBBM» armis profecisae; a née jam , inquit, aliqua 
apenptnr renedia, quàni boc sacruip Banleense oondliuiii , quod 
Deas omnipotena boc tempore tribulationia ab alto ooneeasit , et in 
quo oBuiia virtiia eeatra liane pestem hœretieam , omnisque salus et 
apeaommuuvGOBsîatît ^ » Itaquei profitetur se banc syoodum omni 
epahieiidam auaeepisse; in eamque synodum seasione ix, S2 Januarii 
aflfii t4BSy magnà, ut par erat, Patrum gratulatione, exceptusest. 
Naqqe aKaaemtièbaiit alii ortbodoxi principes , prœaertim Franoorum 
rex , aacroaanctœ synodi defenaor eximius. 

86anoiieKi,deoer&itur ut « Basileeiiae coacilium pw neminem, 
etiapsipapalia taegnt dîgoitatis, aineconsenaa duarum partîum con* 
dlii^ dirâoivi , aot de loco ad Ioouba mutart posait *. » Sic concilium 
anaai m Pontificam potes(tategi , non modo explicabat decretia, sed 
etiam laîpaà exereebat. 

bnperatar ao reg^ agebast cnm Eugenio , qt diasolationem revo- 
ctreL Cùm ergo , sessione xiii, Pap» contumaciaaGcusata esset, insta- 
nlqM tarawMia ptsfixua à aynodo , atque imperator triginta dierum 

, qilijtiui^ ^PiN# ÇQntra Eugenium jure agere^ 


^4 FkL Al S€$$, xtu ooL «99 «t laq.— S Hatn., ao. I4lt. n. 9e.«^« /fian^ ir. e. f06. 


m DEFENSIO DECLARATIONIS 

tur , oisi decretissyQodi satisfàceret '; victus est Ponlifex sjnocE a 
toritate, principum precibus, Ecclesiœ periculo, graviquesoî nomii 
infamiâ. Quare ex prœscriplâ per ipsam synodum , sessirae u 
adhœsionis formulft, sessionexTi concilio se adjunxit*. 

Quœ autem séssione xit gesta sint , cùm bis maxime causa niUi 
diligeDtf ùs considerare oportet. 

Prorogatar Eugenio terminus *, eft conditioqe , ut nisi satisfaon 
« pœnœ in decretis monitorii ac prorogationis content» , eo ipsoi 
flictœ sint et esse inteliigantur *. » Tum in ipsà synodo confectalsl 
quam Eugenius ederet , et ad synodum mitteret. Hujus mittimi :ll 
dum sacrum : summa verô bœc est, 

Primùm : « Goncilium à die inchoationis légitimé coplinnatM 
fuisse et esse \ » , i 

2. Dissolutionem ab Eugenio promulgatam , irritam et inaneoL 

3. Très bullas adversùs concilium éditas, nullas et irritas 
Primam, /ftfCTtt/ofriftf : secundam, In areano, supri memoi 
tertiam , Deui noviL 

4. Quœcumqueà se contra synodum ejusque membra , atque 
in cardinales synodo adhérentes edicta essmt , œquè nuUa. 

5. An qus légitima citatio et defensio fuerit , stare se ipsins 
judicio. 

HflBC si Eugenius faceret; tum, « si quid culpœ commissma 
attentando dissolutionem , aut in confectione et publicatione 
buUarum , sacrum concilium penitus abolet '. » Quœ omnia 
ris adversùs inferiorem esse , omnes intelligunt. 

Hœc tamen décréta sessionis xiv Basileensis expresse ab 
approbata et confirmata esse, et ietpud omnes constat, et 
conGtetur , et acta ipsa demonstrant *. Nempè sessioae xti » 
bulla Eugenii Duium sacrum ; in ea yerba quœ synodus p 
rat; qu^e data 18 kalend. Jan. 1433 , Basileœ in séssione xn 
publicatur, approbatur, gestis inseritur^. 

Sic tanto molimine ab Eugenio tentata ac décréta synodi 
lutio , ab eodem Eugenio revocatur ; declaraturque sanctam 
dum non modo continuandam, sed ipso reclamante licèt, wè 
légitimé continuatam fuisse : habitœque pro nuliis tanto 
editœ , bulla InscrutabUis , ac bulla In arcano ; bulla verô Dtm 
tametsi ab Eugenio respuatur ut falsa , neque unquam à se edtti) 
cautelam tamen etiam ipsa revocatur. 

Notatu dignissima Eugenii verba , quibus eas bullas revocaL 

1 Tom. XII. 4)ol. lis et leq.— i Ibld,, éd. S3I, S2t et leq . . 

.• 90 dieram. ^. 

» rom. zti. eoL sss.— 4 /M., ooL 524.— f iMtf., eel. Stt.— « lUiii^ l^tf. ciC* B. 1, 4i S *^ 

— 7 nd, cd. S2| et Mq. ^ 


CLERI GALLICANI, LIB. VL ftSS 

fitenim revocari a se eas, « ut, inquit % mentis nostrse integritad 
«c devotio, quam ad universalem Ecclesiam, et sacram générale 
cooeilium Baaileense gerimos , omnibas constet eyidenter. » Sic Basi- 
leeose condtiain , in eoqoe repnesentatam universalem Ecclestam , 
jiOQ tantùm honore, sed etiam devotione prosequitur , sibique ante^ 
pomt: cujus quippe jussu, sua quoque décréta, totâ quantfl erant 
«letoritate prolata , antiquat et revocat. 

Sslectis, synodus banc tulit sententiam : « Sacra synodus decer- 
mit, ^ugenium per bas litteras satisfecisse {denariè monitioni , cita- 
tioni et réquisition! s^cri ooncilii , prout in decreto in xiv sessfone 
proBiulgato , et in scbedulâ in eodem decreto insertâ continetur * : » 
patetque OQinino ex actis suprçmam synodi cecumenic» auctorita^ 
tem, etiam in ipsum Papam, eumque indubitatum, non modo à 
qiodo àeclaratrâi , sed etiam à synodo exercitam ; atque ab eodem 
ihpà faiflse agnitam , edito quoque, quo nibil solemnius esse possit, 
i#l(Kiiate, in oecumenicft synodo promulgato, ac Patrum sententiis 
rÀorato. 

CAPUT IL 

Ex ante4ictia Constantiensia dogmata confirmantur. 

Ntme ex bis quœ relata sunt , pro decretis Constantiensibus argu- 
loeota ductmas invicti roboris. 

PuMUM. Eugenius noverat ë sessionibus ii, m , xii, Basileensibus , 
toteet post dissolutionem , Constanliensia décréta sessionis v repelita 
et constabilKa esse , ut quse vera certaque concilii œcumenici ubique 
approbati décréta essent : atqui concilio Basileensi ita prsedicanti ac 
deeeroenti adbœret, et légitimé continuatum esse confirmât : ergo 
Coostantiensia décréta valere mlellexit , valere voluit , nedum sus- 
pecta, aut infirma, aut revocanda putaret. 

Quôdsi cum Turrecrematâ negaveris nota Eugenio fuisse, quœ 
pQbBca essent ac publiée promulgata ; sic agimus : Décréta Constan- 
tiensia sessionis V, decretis Basileensibus advcrsùs Eugenium editis, 
«c decreto Sancta caiholica , seas\onis xii Basileensis, inserta erant 
^ Terbum ; atqui décréta illa Basileensia Eugenio nota erant. Certè 
^m norerat, quœ Judicatorio edicto damnaverat : damnaVerat* 
sutem , ut vidimus , bullâ Tmcrutabilù y et bullà In arcano , quœcum- 
^ Basile» post dissolutionem gesta essent ; et quidem speciatim ea , 
pt9itaiutade se, et contra se essent, atque expressissimè decretum 
B^oBeenae Sancta eatholica, quo nullum erat ad inculcanda , repe^ 
teada, ^equenda décréta Constantiensia validius. Igitur ea Basile» 

< ^H eoL sa». — t yid. tom. xn. col. 528. 


SM DBFJENSIO DECLARATIONIS 

ifiprobata eise noiperat, eorumque appnriMitioiiem i{M8 m: «erti 
«ctoiUà approbtbat 

GoQQrmAlur : bullâ lm$onêiabiii$ , deereta Btsâeoina Ua âama* 
v^rat, ut a qiUB QOD ad roformatioiiem, sad «d deformatiOBevi ; Bon 
ad uoitaton , sed ad setsauFam Ecclesi»; non ad bttreses toUefidas, 
sed ad lUitrieBdas apectare vîdaaptiir ^ : » ergo EDgenio bene boU 
décréta, quibus tam perspicuas notas is^veret; ac prcnnde fort 
3aiicta , ac crasurâ libéra, où» iniistas à ae notas ipae-itetersariL 

Quôd ai ea quoque ; qiœ es C<MistantMm«btt» decretia contra ipanm 
gesta casent, ab omni scbianatia ethsreaeos anspicicme Iiberavit,at 
valere j»dicavit ; quanto magis deereta Oonstantiensia , qo« Aindar 
jEBonti ioco ab ipais BaaUeeosibua poeita , et decretia iaserta essa 
vidbnns? 

SBfiuwm ARGina»TfiM. QiuBonmqne à ae in aokendo eonctto 
contra ipaiiia deoreta ooncilii gesta eaaent, ea Eugenins non modi 
revocavit, verùm etîam nulla ftiisaa déclara vit : et concilii aeta, sa 
quoque contradicente gesta , valuisse sanxtt. Prœterea quastioneai 
banc , an adversùs Pontificem ab ipsl aynodo décréta citatio , et Pon* 
tificis defensio légitima fuerit^ judicio synodi pennittit, ejoaque 
décreto se stare dedarat. Ergo îtenim atque itemm Constantiensk 
décréta , et conciliorum supremam pote^teo) , etîam iool4uiV>Bdo 
et citando , et sub pœnis judicando summo PontiGce non mode ap^ 
probando , sed etiam exequendo et obediendo ûrmat. 

Tertium argumentum. Décréta Constantienaia uaque adao ab oqf 
nibus flirma habebantur, ut nec diasidii tempore , aut ipae EuganÎMs , 
aut ejus nomine quisquam improbare sit auaos. 

Non ipse, qui, buUà Inscrutabilis , ea tantùm Basileensia irrîtaaset, 
quepost dUsolutianem facta essent ; non ergo qua$ ante dîasolutiWM 
sessione II , ubi Constantiensia décréta repetita fuere ; orgo, ipso 
quoque annuente, valebant 

Non qus (autores, yel obaequentî^simi, in bullft Deus norà^obi 
hœc verba legimus : a Si Papa , vel legatus ^usdem poUet disponere 
aliqua , et contra concilium affectaret , Papse sententia , vel ^us l«gati 
personam sununi Pontificis repraesentantis » non concilii Totohl 
. sequenda foret , cùm super omnia concilia babet pote^tmi PW*î 
nisi forte quœ statuenda forent, catbolicam fidem respic^r^t, vel| 
si- non fièrent , statum universels Ecdesi» prinoipaliter pert^d)*' 
rent ; quia tune concilii sententia esset poliùs attendeoda \ » Igitor 
qui Pontifici impenaissimè favebant » in Ecdesi» genefaUbm^ ^gmi^ 

i Sesê, xyi, cfÀ, SSO. 

* Qnam Eogenins ûdiô mb ino BOBine «ditam fùiMe dUU. 

I Ftd, Seu. iTi. eot SST. 


CLERT GALLICÀNI, LIB, VI. HSf 

qiieadm fidei negotiis, concilii potestatem prsstare fatebantur : ergo 
Cofistantiensia décréta qaœ id statueront, protata omnibus, neque 
JB raajûmis etiam controversiis , controversa unquam ftiere. 

QuARTVii hMxmKsmm. Ex bis quoque certum , Constantiensia 
demta, ncm ad scbismatis, aut ad dubii PontiQcis tempus, à quo- 
quam relata, cùm sub Bugenio IV indobitatoPontifice valere, et ob*- 
flervaBda ease, Basileenaes Patres, et Eugenius iV, voluerint etin- 
teHeserint. 

QuiKTiiif nv VLTiiiiJii ARGUimnruM. Cùm Eugenius IV, buUis quo- 
que editia, etsolemnisaimorttu, in concilio aeificet gênerai! promul* 
gatti , BasOeenâa insertaque in eis , ae aspèinnovata décréta Conslan- 
tiensia firmaret , ae supra se conettii generalis potestatem extoileret , 
vd venij vel falsa promebat. Si vera, stant plané Constantiensia 
deereta atqueiisœrtafides : stant adversùs indubitatum Pontificem : 
atat aoprema Basile» agnita et exetcita in indubitatum Pontificem 
poteatas. Sin blsa prompsit Eugenius , jam Poatif» non tantàm erra- 
ymk^ wrùm etiam errorem decrebo flrmaTit, eoque decreto, quo 
nonum ritu solemniori promuigari poasit; quippe quod fuerit in 
eBcumeaicA synodo promulgatum ^ ae sententiâ aynodi roboratum. 
Se, qoklquid dîzeris , Parisiensium nostrorum Ticit sententta , atque 
onmino ras nostr» utomque in tuto sunt 

CAPUT IIL 

Cônfinnantor argamenta capltls prscedentfs : Insigne Eugenli IV ad universos 

fiMe» dlpkMoa nfortur. 

Id Ut pateat clariùs , placet considerare quid ipse Eugenius disso- 
latione, ut quidem existimabat, yigente , quid postea edixerit. Nempe 
dissoluUone nondum revocatà hœc edixit, et id quidem univ^siê 
CkmH^ fidelOnu , ne Engenii ut privati doctoris scriptum esse res- 
pon^eas. Nempe Eugenio objiciebatur à Basileensibus caput Fr^" 
^neiu^ à Martine papft approbatum : id caput dissolution! obstare 
eontendebant. Negat Eugenius oo se teneri : « Neque enim Martinus, 
inquit % suis successoribus potuit prœjudicium generare, pari post 
ipsum , quinimo eftdem potestate Amcturis ; et infertur ( prout est 
teouadAm omnia jura ) in hào parte eoneiliofla inferioa aummo Pon- 
tifiee, Papanique ipris priorem nequeunt 8oIv«re vri ligare. Sed noa, 
ia hiaooneflia aoperiores, ipsum posaimMis pro libitu regolare* » 

Paifit : « Nm hoe de jore notisalMoat est, qoôd posaumus qua- 
emiqM stetnta, deoveta, dedarata, ai?e saoeita per foosonak- 
qoe pnedecessores nostros , vel per quœcnmque ooncUia , dummodo 

^Bwtt.Deu»no9H,lnSeu. xn. ooL 9S4, SSS. 


9S» DEFENSIO DECLARATI0NI8 

in ipsis fidei fundameota non existant , sive ex hoc unhrersalis Eo 
Glesiœ bonum principaliter non turbetur , ut vicarius ChrisU , et irre 
prehensibiliter pro nostro amovere et corripere libitu Toluntatû, e 
contra sentire non esset longœvum ab bseresi *, velle ligare manu 
vicarii Jesu Cbrîsti, et in terris Dei legati , siveipsîus gesta jodicait 
vel improbare , quod sacrilegii crimen habet. » 

Illud intérim observari velim quo loco Eugenius adv^^ùs gieaà<mk 
synodos tam magnifiée se offert, eodem confiteri non ea à seposs 
conveili, quœ soluta, non. modo fidem, sed etiam quœ onivorsali 
Ecclesiœ bonum principaliter perturbarent : quod cùm dictum esse 
inbuIlA Dms novit, quam Eug^us ut falsam abjecit» nunc presU 
in vero sinceroque diplomate promulgari. Sed .quœ in eo di[doiiiat 
consequantur videamus. 

Infert deinde multa in acephalam synodum : atque ita concludit* 
K Sacrilegum igitur à nobis postulant, et bœreticum, ut dedanr 
velimus retroactis temporibus Basileœ coùtinuô fuisse conciliam 
cùm post nostram dissolutionem sine nostris prsesidentibus , rogulan 
non facerent concilium ; quia eorum dicta , gesta et facta ooinia 
contra divina jura pariter et humana, perperam sunt confeeta..... 
quœ adeô sunt minus bene composita , ut etiamsi ab babeoliba 
potestalem promulgata fuissent, essent irritatione, annullatioiie ^ 
revocatione dignissima. » 

At hœc, Eugenio teste, annullatùme et revocatione digm$$ma 
flrmavit Eugenius : hœc ab hœre$i non longeeva Eugenius sanxit| 
hœc sacrilega eth€tretica,nempe retroaetie temporibus Bauileœ fuis^ 
concilium, Eugenius amplexus est , atque in œcumenic& syDodo 
bullâ édita, declaravit. Sic ille nos adjurât, providitque Deos, a| 
qui pontificiam potestalem supra omnem modum extoUere nite* 
batur , omnia sibi in concilia quoque licere definiens pro suœ {AiA 
voluntatis, is omnium maxime conciliari potestati se subderet 
eamque dictis et factis superiorem agnosceret. * 

CAPUT IV. 

Turrecrematœ et Ralnaldi allorumque suffagia. j 

Id argumentum, quanqoam obvinm, neque BeUanninus, 
Lupus , neque Disquitiior * , neque auetor Doctrina 
neque iUe, qui diligentissimus videri voluit, rerum quoque fi 
investigator et coUector anonymus , neque alii quiqu 
Turreereoiala videre visas est*^ sed qui ejus dicta «xsmbeie 

iBtttt. Deus novit, in Sets, zn. col. SS6. 

* Loranientit , neiape O. Dabois. 

• fTd. Twrr,, de EccUê.t llb. n. cap. c« 


CLERI GALLICANI, LIB. VI. 229 

lent, eos credo referre puduit quœ huic argumento ille responderit.' 

Primùm ei^o bullas , quibus Eugenius disaolationem suam nuUain 
esse jodicavit , vi extortas fuisse Turrecremata significat , idque à 
pluribus magnœ gravitatis vins dictum esse in curià. Esto : dictum 
abaulicis, sed nullis actis probatam, nullo scriptore proditom, et 
ab ipso Eugenio negatum , ut mox yidebimus : neque ei ration! 
Turrecremata insistit , et nos contemnimus. 

Sed enim Turrecremata Florentin haec dicenlem audiyit ipsum 
Eugenium « in disputatione publicâ : Nos quidem bene progressum 
eoncilii «pprobavimus volentes, non tamen approbamus ejus dé- 
créta. • Tune ergo ejusmodi coUoquiis dictisque, quorum pênes te 
fides , evertenda aut etiam interpretanda putas , ea quœ synodicè 
gesta , décréta , judicata et approbata sunt ? Audi tamen Pontificem : 
approbimmus volenies; non ergo extortœ bulte; atque illi viri 
graves, qui td in curift dicerent , nugabantur. 

At enim , înquiunt , urgebat synodus , urgebat imperator chris- 
tianique reges , totàque Ecclesiâ connitente , Eugenius metu scbis- 
matis synodum frustra dissolutam fatebatur. Ita , inquit pater Gon- 
zalez ' , éx Spondano docente , bullam revocatoriam ambiguis verbis 
esse conscriptam. Sic Ecclesiœ, sic romano Pontiûci consultum 
volant, qui ab eo fatentur ambiguis verbis ludiGcatam Ecclesiam : 
nec tamen verum est. Verba relegantur : clara sunt : sua omnia 
irritât : conciliaria omnia valuisse déclarât. Quidquid ergo Spondanus 
dixerit , actis conciliaribus , non posterions œvi scriptis credimus. 
Quidautem? An metu schismatis facta, ad violenliam refers? Ad- 
dere debuisses per vim extorqueri quœ metu peccandi fiant. Cogebat 
imperator, inquiunt : imô suadebat, urgebat, nihil tamen per vim. 
Qoid si synodo regiam manum secundùm canones imploranti , ne 
schisma fieret, ne hœreses atque corruptelœ gliscerent, auxilium 
praestitisset; eane vis esset , non autem œqua , legitimaque actio ad- 
vocati ac protectoris Ecclesiœ ? 

Qoid quôd Eugenius omnibus bullis fatebatur non valere à Pon- 
tifice facta , quœ totam Ecclesiam perturbarent ? Quid quod Duvallius^ 
aliiqaeconfitentur Pontifici talia attestant! , vim inferri fas esse? Erga 
qui vim comminiscuntur , omnia Ecclesiœ jura , atque etiam Eugenii 
décréta coovdlunt. 

Quôd autem Turrecremata cardinalis addità Pontifice non appro- 
bata >deereia BtmUensia , quœ nunquam vidisset , neque examinasset, 
bUit aut fallitur. An ergo hœc décréta non satis divolgata erant ? An 
FoDtifex non viderai , neque examinaverat , quœ in -se facta ipse 

ft GonzQl,^ Disp. zir. lecU ui. n. 3, S, p. 69S, 096 : ex Spond., an. tm, n. 3, 5 ; 1433, n. 2T; 
MM, n. 39. 


S80 DEFENSIO DECLABATIONIS 

damnaverat? An verô valitura ea dod iatelligebat, post ae&teDtM 
suam ab ipio revocatam? Deniqoe an damnatis à se BasUeenâns 
deoretia, GoDStantieDsia décréta ina^rta oon legerat? Yaoa hsc et 
Ittdicra à tradattoaibus thedopcis proeul abùnt» 

Ui^t : sed quod Eugenios decrerU synodain BasUeeosamiia lîcèt 
dissolutain , (amea rite et ordine eontinuatam Aiiaae , id noo eflt 
référendum ad defectum poteatatia, quasi Eugenios synodon &- 
sdvere non potuerit ; sed qii6d dissolutk) D(m yeris^ntionibiisiiîte- 
retur. Contra » asserit synodus , nec potuiase dissolTi , quôd ek àé- 
solotioDe subvertereior capiit Frequrnu, quo reformatio aitèbator. 
At Eugenius bœc décréta synodica , à se licèt oondemnata , valm 
voluit Ergo et id probaYk, synodum à se nec dissoivi potuiaae. Sed 
esto : sint vera qu» tu dicis. Ergo, te Catente, faisum iUiid jactatm 
ab fiugenio , potuisse à se dissoivi synodum pro tuœ libitu vohmMit, 
nuUis licèt veris causis. Deoique vel ex te duo babemos : prinram^ 
disadrendi causas ad examen vestre , atque illud examen pertiam 
ad synodnm ; non ipsam à pontîfice dissqlutionem Tactam , statiai ei 
se ipsft stare : alterum , utcomque sit. Tel rémittente Pontifioe eerto, 
indulHtato , nec henretico , valere et stare semel ineboatam synodum 
unirersalem. 

At enim , inquit * , alind est progressum eoneilii , aliod deerela 
probari. Sed qui décréta synodi s<Aat, nec improbet, et edUA boOt 
syaodo adba^reat, qiûd aliud quJOB aipprobat , aut Eedeakoi ludit; 
quantô maglscùm ab ipso expresse damnata décréta symKfica, if» 
quoque anctore postea convalescunt ; cumque eas ddet , qnas fm* 
presserai notas ac censuras, uti jam diximus? 

Assoit Turrecremata à condlio petitam aliam approbationem, dot 
impetratam. Gratis dioit , noiys actis probat , caus» su» Crvet. 

Denique hoc addit : « Non esset passura, inquit, Sedes apestoKes 
à PapA confirmari talia décréta , qu» ab evaagcdieA veritiie, et 
sanctorum Patrum doctrinA aliéna videbantur« » Reapondemua : Ii9^ 
Sedes apostolica Pontifid obatitisset : quanta nuigla Eodeaiaeathriitt 
adonata id Caeere potuit? Psrosetqtûtur : « Neque per illam reraot* 
tionem voloit dominus Eugenius se et sua abnegare , qme jid> 
Scripturas et sanctorum Patmm aententias apostobce. Sed divûtai^ 
sunt concessa , cùm hoc non posset facere ; inter que est ilkid de 
dependeirtift condliomm à PâpA, non è cmyerao. » Quid ao^^ 
Pa^ non id liacere prtuit, et tamen factam est : et ipse PontiCex 
judido synodi atare se dedaravit, ^ id ex prncriptojyi^ 
qum dejoandlioruin j)ote8tate9 CasalantiœpnmAm, deindè Basika, 
toties definita erant , sibi licèt nota , noA modo immota reliquit^ sed 


CLiail 6ALLICANI, LIB, VL 331 

efim ûrastas à se revocavit notas. Non ergo Scripturis, non sancUs 
Pstribos , non sanctœ Sedi divinitos concessis privilegiis adyersaii 
IKriteift 

Postremô cogitent dictum iflud Eugenii sua décréta revocantis : 
• Dtaoatna mentis mtegritâs eideroitio , qmm ad imitMvalem Eccle- 
MAI et «crum {^amrate concilium Ba^eense gerimus , omnibus 
comtet eviimter, quidquid per nos, aut nostro nomine contra 
kq» eoMifii aoetoritafeein fectum , seu attentatum , et assertom 
eit, eassamiB , «rritaimiis \ » Quid lUa âewMo erga Bac^eense gene^ 
Aie coneiiiiun , nM gestorum m eo «peiti»nia comprobatio est? 
bgOQomprobavk quneoaq^e ftasite» jhto supremft concHiorum ia 
Aqmnpotestategesta 9 décréta, et ex Constantîensî synode repeiîta 
mot : vm tottè schtsmatica hnprobata, atque exosa, ipse quoque 
boDore, imô etiam Awâùne prosequitar. 

Riimîdua lAjicit Eogemum , cura hsc flica«t , pacis studio , Jure 
SMcesrisse^ idque ab ipso ad imperatorem esse perscriptom *. Illud 
peMriptmn tiukkm epistoift privatà ^ sed bujusmodi epistolis nega* 
Bas jura ccmtnNri. Tu mthî id respiee, qirid synodicë gestum sit 
màsme xrv tonoilii BasileeDA. rf0n id à Pontifioe postulatum, ut 
jore SQO sponte deeederet ; sed ut perperam ineœi^ jussu synodi 
OBitteret , aMlue revoearet^ Sessione xti , Eogenius à sytiodo ad- 
flteas est, ut qui synodi monitimU ac tiuuimi satisfecisset, hoc 
ett, procul diriNO paraisset. IVitam ipse eaoâam in synodi potestate 
emprefeasus cet; sed jwsus , ut vidirnuB ; sed pnescriptà formulft. 
Koa ergo Juresuo sponte deeessit, qui ex lege in tpsum latft egit. 

Sic <pH88tio oostra îterum, nec tantùm Gonstantiœ, sed etiam 
IMlNsi c^ndlio eocumenico , Papa approbante , Judicata est. "Onippe 
de suporiori Piqmb vel oonc^i potestate agebatur : synodnm ceeu- 
MÉteam rite inchoatam Bapa dîssolvit : decretum de dissolvendo 
coDcitio^t PftpA ecÈtum eynodo^ antiquavit : quœsitom, cujus su- 
paierslt poteetas; at , E«genio quoqoe judice, superior est synodus, 
que ab Eogœio dissohita, Ettgenio reoilente frMtrà, ac tandem 
oMemperante, stetit et valiiit ; ^r^ ex dissc^tione fidei periculum, 
Sfiteit& soandalom , reformationis necessari» mora. Quantô ergo 
BMgis synodus pnmàemi , A , quod maxime quœrimus , de flde, de 
xiiimate, ant de reftrmatione directe ^eretiir ? 

Matent «une, damnent, improbent qme tantis in dis^iîs Sedes 
«postoUea intaeta esse voluit, imè apertterimè comprobavtt : ever* 
ttit qoiaftrodamMti lœo megnt congensiewe utrinque sinrt porita ; 
A» MPtè ponèere firmaer«ity«d^qB»iiQîsquisî»pegerft,se|K)tiùâ 
qoàm illft confringet. 


332 DEFENSIO DECLARATIONIS 

CAPUT V. 

Be secundo Basileensi dissidio : quid ab initio réconciliât» gratis, nsqoe ad lecuodi 

dissidii initium , à synodo gestura sit per biennium. 

Jam ex altero Basileensi disdidio haud miaùs valida argnment* 
promemus. Yerùm, ut intelligantur , rerum summa, ab ipso pria^ 
cipio reconciliatœ cum Eugenio gratiœ , éx actis recensenda est : qoi 
Ui re mihi certum de ipso dissidio non ferre sententiam ; quippe 
quod ad rem nostram non pertinet. Neque par est bajus dispatationis, 
satis per se gravis , cursum , accersitis difiScoltatibus , impedire. Id 
agam , ut reseratis dissensionis causis , ipsàque quœstione inter Eo- 
genium et Patres ex gestis constitutâ, canones Constantianses, quo» 
tuemur, pro certis et immotis ab utrftque parte babitos esse appa* 
reat ; quod unum ad gallicanam Declarationem pertinet. 

Poslquam igitur Eugenius, sessione xvi, synodo satisfecit , ejas 
legati , in bis ille qui nunquam à synodo aut oflScio prédis recesserat, 
Julianus cardindis, admittuntur, et synodo incorporanUir , dato 
priùs sacramento, nominibus propriis , de defendendis decretis ses* 
sionis V Constantiensis concilii sœpè memoratis ; atque ea décréta 
iterum gestis inseruntur, die sabbati 24 aprilis 1434 K 

Postea decemitur, ut legati jurisdictione coactivà careant, utqué 
ea quae à sacra synodo décréta fuerint , ipsi , aut ipsis absentibus vel 
recusantibus , primus prœlatorum synodi nomine concludat atque 
pronuntiet : quo sublalo, nulla concilii libertas, imô nullum con- 
cilium ^ sed omnis ejus actio in legatorum potestate esse videretur. 
Itaque hœc , présente iniperatore , legalis annuentibus, solemnissimo 
ritu confecta sunt, sessione xvii. Sessione xviii , sessionis v ConsUa- 
tiensis décréta innovantur ^ atque in bis omnibus , AugosUnos Pa* 
tricius , hujus sévi auctor diligens^ Eugenianarum partium , nibil bic 
turbœ refert , cùm accuratè soleat hujusmodi memprare casus \ 

Sessione xix, multa de Grœcis, et cum Grœcis aguntur, legatiqoe 
grœci imperatoris audiuntur , ejusqueac patriarch» leguntur scripti^ 
ad synodum litterse ' ; atque inita cùm ipsis , de suscipiendo itinere 
atque babendi concilii modo, pac ta Grmantur; proponuntur à Greci^ 
loca , quibus utriusque Ecclesiœ conventus babeatur ; Patres lega- 
tionem decernunt, quft Grœci inducantur, ut in citùatem Bast* 
leensem velint assentire : veriti ne, translationis specie, aliquidab 
Eugenio novaretur. Hœc gesla 7 septembris anno eodem 1434. 

Sessione XX 9 de reformatione multa, eaque egregia decemaotar; 
continuatur reformatio \ Sessione xxi , de divino oiBdo multa prs* 

« Sets, xTii. col. 539, 540.— t Col. 540, 541 ; nd. Patrie.» Bist, Bas., etc., c«p.xxxix. U m» 
Conc, col. 1535.— s Col. Hi ; Patrie», loç, cit^ cap. xju etieq.— 4 CK»^ 649 et seq. 


CLERI GALLIGANI, LIB. IV. 28? 

ckrë;^ qtto romàna caria maxime moveretur , vetite sant annaU» 
sub pœnis adversùs simaniacos infiieiis , corn hâc clausuià : t Et si , 
qood atoit, romaous Pontifex, qui prœ cœteris universalium conci* 
liorum exeqoi etcustodire canones débet, adversùs hanc sanctionem 
aliqaid fadendo Ecelesiam scandalizet, generiBkli concilio dereratur ^ : » 
9 Janii anno 1 435. Qu» postea Ecclesiarum consensione mutata, hic 
lameD necessariô memoramus ad gestorum seriem , non ad conten- 
deodi libidinem. 

Hemorat Augustinus Senensis, archiepiscopum Tarentinum, et 
episcopum Paduanum legalos apostolicos, PonUQcis nomine pro- 
testâtes ; Patres in sententift perstitisse^ decretum à Juliano cardinale 
praeside conclusum esse '. 

Anno 1436, 25 Martii, sessione xxiii, multa decernuntur ' , « de 
electione ac professione summi Pontificis, de numéro et electione 
cardinalium , de sacris electionibus celebrandis , de tollendis reser- 
Tationibus , de Clementinft litteris * ; « quœ Sedem apostolican? 
maxime concernebant. Haec Augustinus Senensis in pubticâ sessione , 
€(mmuni eansensu, rite décréta esse confirmât *• 

Sequente mense aprili , die 14 mensis, sessione xxiv , multa item 
de Grascis et cum Grœcis acta. Legati grœci imperatoris ac patriarchsa, 
toiius Orientalis Ecclesiœ desiderium exponentes, sacram synodum 
excitant, cul tam sancli operis prosecutionem ^ illud imprimis « fir- 
miter constanterque asserentes, unionem ipsam, nisi in synodo 
universali , in quâ tam Ecclesia Occidentalis , quàm Orientalis con- 
veoiat, fieri nullatenùs posse ^ : » quo vel uno capite conciliaris 
auctoritatis summa nécessitas , communi Occidentis Orientisque con- 
sensu stabilitur. 

Hinc salvus conductus Grœcorum imperatori ac patriarchœ totius 
Orientalis Ecclesiae Grsecisque, sacri concilii nomine est datus, con- 
eessaque à synodo plenissima indulgentia , in Tavorem subsidii pn> 
Cnecis reducendis , eâ plané formft , quft similis indulgentia in Se- 
neosi synodo, sub Martino V, legatis prœsidentibus atque assentien- 
tibas, Hartino nihil répugnante, data erat *. 

Eodem anno , nonis Maii , sessione xxv , decernilur de loco , quo 
in Graecorum gratiam synodus cogeretur , et designata est certis cou- 

iSetM, izi. col. &S2, 5S3.— t Pairie, loc, cU„ c. xlit. col. isso, 1531. —3 Tam. xii. Conc,, 
col. SS7 ei teq. 

* iD Iris litteris, narrabaiur allquem digttilati aut beneflcio renuniiasse, aut privation esse; 
ttiutim beneficiam alteri dalMlur. Cùm autem facile esset hujasmodi Miteras impeirari à carîA 
naanâ , hinc flebat ut nonnunquain beneflcii possessor, nihil minus oogitans, de suo beneflcio 
pellflretur. Jubet ergo sjnodus ut tiujusmodt Htterœ non prœjudleenl , nlsi per testes aut alia 
iegUàna eonstilerU doewnenla . possessorem rite dejectum fuisse , aut Juri suo renunttasse, 
Nttoc in desaetadioem abieront istœ lllters. ( Edlt. Paris. ) 

^Paif., eap. u. col. isss et seq.— « Tom, xii. col. S67 et seq.— «/Md., col. SOS, 573 et aeq.^ 
fid. Ccnc Sen., ibid., cd. 368. 

XVI. 10* 


tS4 DflFSNSIO BECLàRATIONIS 

ditknribds Aveitioneosift civit» '. Hiae nora corn Eogoiiio jofiia , d 
Oûndiii Fâmriam tiranshitio sequitar. Sic à sessiane xvi , qoA la- 
géoios y prima dissolottone reiocatt , sy&odo coqJimeCos €8t , cuti* 
niMte per btamifiBi pubitci» MtskMies, tandsqiie de mIm» deereU 
iuùt édita. Nuac qaid BngeDîua egerlt es gwtis 


;- V .' I '."^1 ♦ 


G4PUT VI. 

Qaid per idem tempus ab Eugénie IV Bit gestun. 

Dum hsec Basile» agebantar , misit Eugeoius ad syuodum peca- 
liares legatos , qui de aliquot decretis quererentur , imprimis de 
annatis, quod gravissimum videbatur; «« peterentque à synodo fieri 
provisionem Sedi apostolicœ % » boc est , pecuniaria concedi subsidia. 
Cardinalis Julianus apostolicœ Sedis legatus et concilii prsses, coq- 
cilii Domine respondit ' : de aonatis , quod à synodo decretum f uerit, 
nihil in diminutionem Sedis apostolicœ factum : providisse synodum 
juxta apostoli sententiam ^ , ut ab omni specie mcUi abstinerent : « à 
synodo faciendam provisionem apostolicœ Sedi competentem, » si 
Papa, qui omnium caput esset, ut ab ipsà synodo requisitus erat, 
canonum atque inchoatœ reformationis rationem habuerit. Quôd 
autem petebatur suspendi decretum, « nuUà ratione decere, ut tam 
salubre decretum, conformeque per omnia legi evangelicœ et sanc- 
torum Patrum institutis, suspendi aut irritari debeat^ » 

Hœc igitur synodi nomine responsa docent , invitatum Eugenium, 
ut eos canones admitteret , non eo tamen animo , quôd Patres pu- 
tarint synodica décréta ab eo potuisse dissolvi. Quare alio quoque 
synodali responso déclarant , vehemenler mirari se, quôd PonUrex 
mansuetissimë requisitus ad duo tantùm capita responderit ; nempe 
de electionibus atque annatis. Ac de annatis quidem, « decuisse magis 
suam Sanctitatem , decretum hoc libéré observare, ac servari facere, 
juxta sanctorum Patrum instituta, ac decretum sacri concilii Con- 
stantiensis, difllniens, omnem hominem, etiam papalis dignitatis, 
decretis et mandatis concilier um gênera lium parère debere in bis, 
quœ pertinent ad 6dem, extirpationem schismatis, ac reformationem 
Ecclesiœ in capite et in membris * : » quibus declarabant sibi quidem 
inesse summam potestatem^ cœterùm id agere, ut Eugenius non 
coactps, sed requisitus sponte assentiretur. 

Quare bis atque aliis commotus Eugenius , legatos misit toto orbe 
terrarum, suo sacrique collegii cardinalium nomine, de synodo con- 
questures, cum commonitorio, sive secretis mandatis, quœ Rainaldus 

t Tarn, zii. col. 5T8 et teq. — t itfppend. Cône, Bas,, cap. u.ii. col. S65. — s F'id. Aesp. Jui-, 
ià„ col. 704 el seq.— 4 1 Tàest,, y. 22.—$ Resp. Jul„ ibld., col. 70»,-* 6 /Wd„ col. 710, ïiU 


CLERI GÀLUGANI, LIB. VI; 935 

fwrqisit ad aiuMim 1436, Eugeaii 6 \ Hsec occulté .acta , quanquam 
pwcal riHùit à daoreti publid auctoritate , eonaaii taimen summa 
capita decerpere est animos, quèd moltuiii Javeot ad inteUigendas 
wna ho^u^ disaidii eauaas. 

PriniAB «1)0 Ettgeiinis qaeritur de aessioDe x^ii, admisriaqu» 
kgafis, aine {nrisdiotioae eeactivà , atqae eft eonditione, ut, iis re-* 
eosantitea, aMNone ayaodi prœlatî condaderaiit ^ : qu» Eugeoti 
qiMck eu pertinelMit , ut tota aynodoa snb legatoriun polestate 


Hic Euge&ius refcrt, totam 3yiioâttm id ausaiii, ut eoHstiiuerei 
$Ski prmiiimêim, H e^mi, piioMS oempe dissolutiomB teœpore : 
« qood, inquit, non taaa est erroneum, quàm perioalosum, et piarum 
anriaiDoflbBsiwm , Deonoo ab omni observatione et doctrinà sano- 
toraatAalffttm alienum. » 

Atque illad, trromum 4Ê4qw d doetrind Patrum alienum, ipse Eu- 
genîus oonfirmayit, dum synodiun à se dissolutam maiè, benà con- 
tinaatam esse , edito diplomate definivit. 

Peiigtl , inaoYasse Patred u duo décréta Constantieosis concUii , ad 
ëk» easus, quàm fuerat constHuentium intentio ; per hoc dene- 
giBles concilia geoeralia habere potestatem ac robur à, vicario Christi, 
et ioferentes, quôd romanus Pontifex obedire teneretur decretis 
coQctiii : quod est potestatem Chrîsti vicarii tollere , et in manibus 
noltîtudiois ponere; quod est non tam erroneum, quàm etiam ab 
émoi doctriDÀ Patrum totaliter alienum. » Quo looo concîlii Cpnstan- 
tiensis auctoritatem toto orbe coostantem sotiieitare non ausus, ejus 
décréta perperam à Basileensibus intellecta querebatur. Utcumque 
est 9 illud erroneum', et à Patrum doctrinà alienum, Patres Basileenses 
pridem ampleu erant, ab Ipsis nempe auœ congregationis initiis 
aessione ii , ut vidimus. Id etiam sœpë dissolutionis tempore innova- 
ruit,inculeafant, sciente Eugenio, qui bœc nedum reprebendei?et , 
ipsam quoque synodum rite inchoatam, rite continuatam esse défi- 
niret, edito diplomate : ut profectô pateat, quœsitas nunc ab illo 
clam cas oonquerendi causas , quas ipse antea publicè, totflque Sedis 
apostoiic» auctoritate respuisset. 

Addit, « fèciase deonetum de annatis auferendis, quœ annat» 
ÎQvalnerint à tanto tempore^, de cujus contrario non est mémo- 

I SoÊH., an. 1436, n. 2 et teq.— • /6id., n. 3. 

* Hoc €•! é tempore démentis V, qai decimo quarto ndcuIo ab Anglis , duobus vel tribu» 
aiHiti,ae poft eam Bonilkcil IX, qui ab omnibus Ecclesiis , etiam tribus aonis annatas pendt 
JuMraBL £siAde IHwtUlcef illas unquam perpetuo jure |>arlas ezegeruni. Hoc est tempos, 
qnod EuBeoius f ocat faniiim. Cerlè quadragtota annl A Bonifacio IX nondum eflluxerant. Vide 
ttbnni gaUioiuii : TruiU des Jmtates, editum an. iTift; et in tom. m , i»art. i , ootiecuneo- 
pni quibus iHoios est s àl4moire* ûe UtUraiwre et a'M*toire, iibeUum D. Govimi, cui tituiuia 
1: Bitaiion de i'asHmMie de la natUm frauçoUe à Onuiance , elc. ( EûiU Paris. ) 


236 DEFENSIO DEGLABATIONfS 

ria^ » Id verô quale sit, docti sciunt, ac nos facUé omittioiiis; 
eainque rem, ut pradiximas, non contendendi studio, aedgesta r&- 
censendi neoessitate referimus* 

Queritur Eugenius vehementissimè de concessis à synodo indol* 
gentils; et Julianum cardinalem legatum, honorificè tamen appeUa- 
tum , graviter vitupérât , quôd eft in materift concluserit*. Atqui jam 
diximus à Senensi synodo concessas indulgentias, nemine probibentey 
nemine conquerente. Neque omittit Eugenius Bullam plumbeam à 
synodo factam' : quœ profectô indicant ab Eugenio querelarom 
causas undecumque conquisitas , atque exaggeratas fuisse. 

Subdit Eugenius , legatos concilii praeaidentes adversùs condliaria 
décréta, « aliquando publicè, aliquando ad partem in concilio, ail- 
quando extra concilium , in eorum domibus , coram honestis per- 
sonis , prout meliùs et securiùs potuerunt , sœpius protestatos , sin- 
gulariter in decreto de annatis ^ : » de quibus nihii comperio in gestis 
aut in ullo pnblico monumento ; imô decretum de annatis, à Juliano 
cardinale prœside conclusum , ac vehementissimè nomine synodî 
assertum esse constitit". Quôd autem significare videtur Eugenius, 
legatos à synodo vim aliquam metuisse, nullis est gestis ; nutUs bis* 
toriis , nullo auctore proditum \ imô constat ex gestis , legatos hono- 
riQcentissimè habitos. 

Nec illud tacet Eugenius , concilium jam annis sex durare iine 
fiructu* : quôd ipsum Patres vehementissimè querebantur,ipsiqae 
Eugenio imputabant; qui synodumsine causft jam inde ab initio dis- 
solverit ; qui toto ferè triennio exagitâverit; qui nullam postea curis 
reformationem pati posset. 

Quantam autem reformationis curam gereret Eugenius, haec com- 
monitorii verba ostendunt * : « Utile prœterea foret , si ii nunUi apo- 
stolici secum portarent subbullâ aliquam cuvhje reformationem, 
quam regibus et principibus prœsentarent : hoc enim baculo ad?er- 
sarii nostri semper nos invadunt et percutiunt, quia dicunt, multa 
in roman& curià Qeri quse egent magnà reparatione , nec illa tamen 
corriguntur. Per banc reformationem , etiamsi usquequaque plena 
non foret , modo esset aliqua , eorum ora obstruerentur , qui con- 
tinué lacérant et carpunt roman» curisB famam, nec baberent quid 
ultra impingerent, redderenturque tune reges et principes meliûs 
œdiGcati, et proni magls ad condescendum petitionibus domini nostri 
Papae, et sacri collegii , deterrenturque qui auctoritatem apostolicie 

i Rain., an. 1436, n. 4. — i Fbid,, n. 6 ei 12. — > Ibid,, n. 8 ; f^id, tup. ctp. prsc.-*4 Aofff » 
an. 1436, n. 13.— s f^id. sup, loe. cit. 

* In memorlam revocei lecior Eagenittm, prfml diuidii tempore, Jallano cardinali soccen- 
suuse , quôd rei ooacilil cdidi opUto processinent. Vid. sup. hoc Ilb. oap. x. ( SdiL Parii.l 

fi Comm. Sitg, apud RaiaaL, /oc. cit,s n. IS • 


<CLBRIjGALLICANI, LIB. VI; S37 

«00 hep inrœtextu persequuptan » En quam reformationem 
^^Beot Itaque Eageoius translata synodo Ferrariam , ac deinde FIoi- 
rentiaiD , ne unom qnidem refonpatÎQnis caput attigit , ut suo loco 
Yidebioms* 

Hsc qui l^ent , ne adveraùs sacrosanctam potestatem trahant , 
neque bominiim peccata sedi imputent; sed divina Judicia contre^ 
imscuit, totque retormatianes impias, sequente sœculo ex inferis 
proditoras , negleetœ reformationis oltrices cogitent. 

Neque prœtennittradœ artes, quibus Sigisoiundam imperatorem , 
regem Francorum , aliosque principes ddinirent : multa speciatim 
adsogolos principes, baoc generatim ad omnes : a Non esset etiam 
malom, quôd nantii, qui habebunt ire, babeant aliquas particularir 
lates, etiam in foro conscientis, ut possent gratifiicari regibus et 
priodpibns. » 

Hisartibus id impetrare nitebantur , ut Papa sapra omnia concilia 
€xtollaretur, neque eorum ullis legibus teneretur ; sed leges omnes 
modârari , atque etiam toIlere pro arbitrio posset. Verùm hœc omnia 
orbero concitatura, cùm palam edicere Eugenius vereretur, occultis 
tractationibus promovebat. Nunc quid publicè sanxerit exponendum, 
postquam res in apertam erupit dissensionem. 

CAPUT VIL 

IKssidU causaux gestis : qasstio proponitur , an Constantiensla décréta revocata in 

pubiicum. 

Hactenns motus animorum varies; nunc ipsum controversiae caput 
eiponimus. De Graecis reducendis pridem , et cum Eugénie , et cum 
synodo agebatur. Et Eugenius quidem rem strenuè promovebat : 
luivesypecuniam, omnia apparabat. Et quanquam subsidia bœcin 
^ontificis potiùs, quàm in concilii manu erant ; Grœci tamen profi- 
^ntur, ad tantae rei firmitudinem, concilii auctoritatem esse ne- 
<^essariam. Locus ergo idoneus quœrebatur , quem in locum Grœci 
<^mmodè convenirent. Basilea remotior, nec sine translatione con- 
cilii res conGci posse videbatur. Hinc motus. Nam et Patres Eugenium 
Pnmà jam dissolutione suspectum , novis experimentis permoti , re- 
formationi obstare arbitrabantur; verebanturque , ne , translationis 
^^e, iterum synodus solveretur, aut in eum deduceretur locum, 
<1q6 minus libéré reforma tio processura esset. Et aliunde Grsecis 
Italia commodior erat, et Pontifex babendo convenlui, cui ipse 
Qaoque necessariô adfutùrus esset , Ferrariam , ut sibi Graecisque 
commodam destinabat. Patres in alia omnia ire ; neque si BasilejL 
<îommovere velle; sed si Gr»ci recusarent, praeter Basileam , Ave- 
QioDem quoque , aut aliquam iu Sabaudii urbem habendae synodo 


fS8 DEFENSIO O^LARATIOSITS 

dewgiMrtwittt ; obi ex proptnquo pnmdiiivi à GetS», qat ci s^pÉiê 
iswtmtj et reromatieiiem urgemnt Neque emd primàm i 8t» 
imidîA afahombaiit ; eed intérim per E«grâu Itgatos 4e lUlift m* 
niore pacti erant , resque cum eorum imperatore transacte. Cstarâm < 
legiâi apostdici, Pontifida noome, etGnBCorum faaberi nitÎQoaif 
poetolabant , et aoniptus transletioni neeesaarioa offereheot Qoèi 
aniem Patres obtendeiMnt ^ Bdieiiios BaMleam ¥oeatoa, pr^Aea 
adfuturos , iidem legati , <it BebeBMMrmn n^gotinni BtsâeiB tnotm» 
tvatj uftqoe tfai reCormalio, quoad Gned adveniroet, rite pnœedaret, 
aasentiebantur. Qum oàm mallîs Patriiois œqua viderealer, ses* 
eione xxy, in dues itum est eeotonliaa. Patnim pan maxima loeua < 
babend» syaodj Aweaiomsm deffignatant : panciores cum tegalîs da* ' 
a*etam edidore , synodi nomine , éà îpaA syiiodo FtorentMon Td Vtir i 
nam transferendà, sive in alium locum tutum, in anterioiflHii de^ 
cretis eomprehensiHn , summo Pontifici , et Grascis eoouaoèimp 
dummodo i» numu c^mcUii ponereniur ^ Hoc decretaai indpit iH^c 
êocroitmeia iynodus; staiimque ab Eugenio, ut reetè et ordiae, i 
eaniore coiieilii parte editum, confinnatur , promalgatà boUà, 40a 
kicipit : Sah)miori$\ 29 Maii 1437. 

Exinde Eugenius translatam synodttm intdlexît : Patres ebsttaati 
niti, atque inûciari decretum, ut illégitime, à paucioribus factum, 
atque in designandâ Avenione persistere, Graecis frustra clamantibQS. 
faeinus indignum'; eùm ipse imperator, ac totus Oriens patriui' 
vltrô relioqaerent, Basileenses its excipiendis, ne in vicinam quidem 
itaMam morere se v^e , Avenionem anteferre, procul à Gnaeis dis- 
fiitam , cujus nuUa mentio in pactis fiicta esset. Itec Grasconun lepti 
qaerebantur , ac palam Basile» sdieinni contestatioœ editft dedara^ 
runt , non adventuros Grœcos * , eorumque imperatorem atqoe pa- 
triarcham , nisi postquam in Itaiiam appvdissent , et ad viciaa loci 
babendœ synodo deducerentur ; totamque schisraatîs culpam iû U- 
tinos latinamque Eoclesiam conferebant. 

In bàc igitur rerum necessitudine Eugenius , de Concilie Ferrarim 
translate decretum edidit, continuato tamen Basileœ tantisper cod*- 
cilio \ ad peragendum Bobemorum negotium : caetera , qu9 Basilea 
agerentur, irrita dedaravit. Hœc conttnentur bullà Dodoris geaUwm \ 
1 octob. 1437; ac deinde concilium*ad diem octavam Jan. Ferrariaa 
indicitur bullft Pridem ex justis\ 1 Jan. cgusdem anni 1437 ^.î ^^ 
annorum initia pro more , à DominicA Conceptione numerabant ^*** 

t Fid. hoc. decr. ptrt. i. Conc, Flot,, tom. xiu. col. 8S1, 832.— t ^u//. Sug., Qai„v^'^^ 
•t leq.— 1 Ibid., ool. 8SS.— « Ibid., col. 8ST. 
*Perdieilriginta. 

« BuU Eug„ tom. un. col. 858 et leq. — • Ibid., col. 887, 888. 
** U eit 1488.—*'* OcUfo kalemUf «prUii, sou 28 Manii. 


€L£RI GALLICilNI, LIB. VL 98§ 

dnm Basile» de loeo condiii certaretar, Gnocos imperttor 
anpidit Venelîaa. Hie Iuliaiiiis cardinalis , bactenus synodo addictis- 
aionis, Baaileeiisea hortari , «t Gnacia totfea voeatis ireot obviam ^ 
kgirtosiiiitteraiit, ac perdacerent; sanè Basileam, ai poasent : sia 
penoadare non peasent, de loeo concffîi corn ipaîa oonvenirent ; p»* 
eem Ecdesiie loeo quocamque eurarent \ Nihii actum : Juliasoa 
abnt : aynodos aine legatis manait : Lndovicaa Alannmdiia eardinalis, 
Araiatanaia episeopos , conventui profait 

Sacote deiade illa omaibas nota , qim oihil «d nos spectent neque 
enim posteriora îHa Baaileensia derua galUcanus unquam tntanda 
aoacapit; aed Conalaotiensia , BafUensibus prioribos gestis, eonsen- 
tiwte PoaÉifiee , totiea repetita. Hne immota sUre, ex Ferrariensi 
qooqae et Fiorentiao conciiiis , ex ipains Eugenii et suecesaoram 
decietis, cùm maxime damnaient Basileenaia posteriora décréta ^ 
non coqjeeturis aat ratiocinatione dubiA , sed actia comprobamua. 

CAPUT VIII. 

Ex actis ab Eugenio IV adyenùs Basileenses , la Ferrariensi quoque seu Florentlno 
coicillo edHls , probatur priora BasUeensia , quibns eonstaotiensla confirmantiir , 
lat^^râ «lelorUate eeae. 

Ne quem lateat , quid ex iictis monumeatisque ordlne recensendis 
probatum velimus, hœc summa est : postremft Basileensi contentione 
qùssitum id tantùm : an Pontifex eà auctoritate fuisset , ut synodum 
renitentem allô transferre posset : cœterùm Constantiensia décréta 
aessionis v, atque bis connexa priora Basileensia valuisse; neque 
quidquam ab Eugenio ( edicto sanè publico ) commotum in iis , qui- 
bus se synodus , ex decretis Constantiensibus , in fidei , schismatis , 
refonnatîonisque negotio , Papœ anteponeret. 

Primum ergo publicum monumentum iilud sit , decretaiis Salva- 
tarit \ suprà memoratà , quà Eugeniis IV decretum Hœc sacrosancta 
synoduê^ sessionis Basileensis xxv, ut legitimi concilii verum ac 
legitimum decretum firmat, ac Florentiam, vel Utinam, ex eodem 
decreto , futurs synodo babendœ désignât. Ergo Basileensibus gestis 
ad ixT sessionem innititur , nedum ea edicto improbarit. 

Secundo loeo prodeat illud ipsum Eugenii , de concilie Basileensi 
Ferrariam transferendo, decretum , quod incipit, Doctoris gentium % 
anno 1437, quo quidem decreto commémorât decretum Hœc sacro- 
sancta , sessione xxt editum , quo ipsa translàtio ionitatur. Ad hsec 
de Basileensibus mulla con^uestus est, nihil yerè de iis, quae ad 

f fH, Patr.^ eap. lxit. tom. xa. Gmc, ooU isi9^s Tom. xiil Cone^ eoL 8SS ; Hd. cap. 
Vrac-^i ibld., col. SM. 


12» DEFENSIO DECLARATI0MI8 

GoDstantiensia décréta spectarent. Non igitur ea soUidfari toiiiif 

T^liumsit decretum sessionis prim» babifae FerrarÛB, anno 143I| 
ante adventiun Grœoorum, quo decreto statuitur, synodum Fem^ 
rieosem Basileensis continuatioDem ac prosecutionem esse K Igii 
adeo non improbat anteriora Basileensia décréta, at iis innititiir et 
€(MitiDuet 

Denique in médium adducimus Eugenii prœsentis in synode 
rarieusi decretum, sacro apprcbante concilio, editum , qao si 
déclarât, gesta concilii, à die translaiionis , nullius esse roboiv 
£rgo nec ipse Pontifex anteriora gesta rescissa esse yolult. 

Cur autem Basileensia bsc posteriorarejiceret, hanccausam affert' 
« Nos igitur attendentes excessus eorum adeo notorios, ut non 
fiint aliquA tei^versatione celari , quôdque error, cui non resisli 
approbari videtur, et latum pandit delinquentibus iter is qui 
conatibus non resistit, » etc. Atqui baud minus notoria erant, 
.pro Constantiensibus decretis Basileenses gesserant, ante dissol 
nem quidam sessione ii ; post instauratam verô synodum sessioni 
maxime xvi et xviii. Ergo si Eugenius improbanda ea esse cens 
et tamen conticesceret , veritatem prodidisset. Conticuit autem \ 
ergo improbanda censuit. Ex bis omnibus liquet Basileensibus 
detractam auctoritatem , eis quidam prœcisè , quœ post transis 
facta sint; anterioribus verô minime*, atque aa non infracta, 
Ferrarise continuata esse. Quare anteriora Basileensia décréta , qui 
Constantiansia confirmantur, répugnante namine , imo totâ 
iis decretis nixâ , plenft auctoritate constant. 

Quaeres an igitur adhuc valaant Basileensia décréta sessionum 
et XXIII, quibus de annatis, deque electionibus, atque aiiis di 
plinam spectantibus , tôt ac tanta statuta sunt. 

Respondemus , quœ ad dogma ecclesiasticum pertinent , 
discrimine distinguenda ab iis quœ ad disciplinam. Haec à coi 
quoque œcumenicis facta, variis de causis, consentiente Ecdesià 
mutari possunt : illa immota et perpétua esse constat. Cûm 
décréta , quibus Basileenses sessionis v acta Constantiensia repeli 
et inculcant, ad dogma pertineant, neque ea unquam Eugeni 
edicto edito reprehenderit, imô ut œcumenicœ verae ac legi 
synodi décréta agnoverit , non est cur de eorum auctoritate dubi- 
temus . 

Quid quôd in synodo Florentinâ , auctore Eugénie, ConstantiensiA 
décréta expresse approbata sunt, flagr^ntibus dissidiis? Id verôde- 
monstrabit sequens monumenlum. 

« Tom, xtn. Conc.^ 880, 883. — > BuU. Bxposcit debitwn : ibid,, col. 898 et leq.-) ^^ 
col. 898. 


CLERI GALLICANI, LIB. VI. 241 

CAPUT IX. 

Decnslalis Moyses^ in synodo Floreotinâ édita , priora Basileensia et Constanticnsia 

décréta flrmat. 

• 

Posteaquam Ferrariœ cum Grœcis aliquot suot habite sessiones, 
Eugenius coûcilium , ipso concilio approbante , Florentiam transtulit. 
Ibi celeberrima Eugenii decretalis, Moyses vir Dei, sacro (Floren- 
tino) opproèon^e conciHo, édita est ; quâ quidem decretali Eugenius 
iiâdem insistens vestigiîs, Basileensia posteriora convellil; ea scili- 
cet, quae post translationem facta sint, non autem antecedentia : 
tom etiam Basileensia illa posteriora sic improbat, utfirmetCon- 
stanlieDiûa K 

Prsmittendum verô est à concilio Basileensi , sessione xxxiii , tria 
hsc esse décréta : ut « veritas de potestate concilii generalis supra 
PapaiD , declarata per Constantiense et hoc Basileense generalia con- 
cilia, sit veritas fldei catholicœ : ut veritas hœc, quôd Papa conci- 
lium générale, sine ejus consensu, nullatenus auctoritativè potest 
dissolvere, aut ad aliud tempus prorogare, aut de loco ad locum 
Iransferre , sit fidei catholicae : ut veritatibus his duabus pertinaciter 
repugnans , sit censendus hœreticus \ » 

lise tresveritales concilii Basileensis ferebantur : has verô fulciebant 
CoQstântiensibus decretis sessionis v, toties Basileœ repetitis ; eaque 
décréta prima illà veritate apertissimis verbis iterum repetita. Quôd 
verô Eugenius pontifex bas propositiones negaret, sessione xxxiv, 
hsreticus declaratus.et loco motus est, anno 1439 '. 

Adversùs décréta illa Basileensia sessionis xxxiii , Eugenius in 
svDodo Florentinà edidit decretalem Moyses : ubi bis terque repetitur 
synodum Basileensem condemnandam , ejusque décréta esse irrita ; 
i»ed ea, quae à die translationis facta sint. Ërgo caetera Basileae , etiam 
post reconciliatam gratiam, per biennium acta, ut verse, ortho- 
doxe, ac légitime continuaUe synodi acta habebantur. Atqui eo 
tempore Constantiensia décréta sessionis v innovata. Ergo decretum 
de ea innovatione factum , nuliâ est auctoritate rescissum , manetque 
integrom ; ipsaque adeo Constantiensia décréta firma et inconcussa 
stant. 

Id vero clariùs apparebit , si notas et quaUFicationes , quas vocant , 
tribus veritatibus Basileensibus adhibitas consideremus. Igitur très 
illas, quœ dicebantur Basileenses veritates, ipsi decretali insertœ, 
alque his verbis damnatœ sunt * : « Ipsas propositiones superiûs 

t Conc, FlortgU post col. xiT; Bull. Decet, tom. xiii. col. i030; J7tii/. Moyses, part. m. 
ni iiM,"* Conc^JBas,, tom. xii. col. H9,^ilbid„ col. 619, 620.^4 Fid, Decr, Moyses, /oc. 

(.(.^ coi. 1190. 

XVI, Ai 


«42 MEFENSIO OECLAftATiONIS 

descriptas, juxta pravum ipsorum Basileensinm intdlectQm, 
facta demonstrant) velut sacrosanctœ Scriptune et sancionmij 
tnim, et ipsius Constanttensis conciKi ^ensm ^ontrarim....^' 
approbante concilk) ( Florentino scilicet ), damnamus, 
danmati» et r^robatas ounUanniB. Dstum Ftovento , in 
puUicft aynocbili aolfimâto' odebratâ wbbo 1439 , pridie 
tembris. » 

Ubi 6unt, qui nobis oondliuin florentinoiii objknuitf 
ÎQ concilio JPlorentino propontiones BasfteeasiuaiiiOB 
natas , sed ad pramun eorum întetteeêum. Quem autem ûil 
Nempe eum, quem faeta demanstranl ; id eàt , quèd ayiiodm,! 
causft etiam maximà, et ad pacem Ecclesiœ maxime facimile,^ 
ferri posae , idque ad fidem eatholicam pertinere dJoerait 
lantàm respectu Basileenses propositiones damnât Bi 
Terô noti afficit ? Nempe damnât , ut quie esseiit conêrmtkBi 
Patràms^ et eoncilii Consiantiensis smtm. Eki qualiicatio, 
yi$ decreti ooDStet ex iis rébus cepetita , q\m ipac in 
mm sunt auotoritatis, Scripturà, Patribus, ooncifii Goi 
dogmatibus. Qui enim Baôleensia decr^ CoDstantîeiisibas 
damnât, is profectô Constantiensium inveatigandum aenauait^ 
tocitatem verô certam et indubitatam esse définit. Quid yerà^ 
quèm id cui adversari certa damnatio est ? Vd quid magis 
cilii auctoritatem fadt, quÂm cjus décréta Scriptiiris et 
coiguncta proferri , ut certam fidei normam ? 

Etquidem Pontifex, defiasileensibussynodiun'post 
continuantibus , baec prsranis^rat ^ : « In hoc p^tiicioaissini »< 
suam malignitatem sub veritatis f uco colorant , Constanl 
cilium , in malum ac r^obum sensum , et à sanà doctrinâ 
alienum pertrahunt ; cœterorum schismaticoranpet 
sam doctrinam jequentcs , qui confictos errores , et iopia 
ex divtnis Scripturis, et sanctis Pa^ibua perverse inteUectis, 
sibi adstruere moliuntur. » Sunt ergo décréta CoostantieUi^ 
fectô ea , non de quibus cattiolici dubitent , ^ed qam 
schismatid perrertant, ut saeram Seripturam, utsMactos 
summo ergo honori ac veneralioni habenda. Quae porrô 
niai ea quibus Basileenses usi erant, hoc est, aesaionisT 
Sunt evfp ea décréta eerta et mmota , de <^orum «uetmilitfttl 
jam pontificiis et consiliaribus decretis apertë ap^tAantiktft 
iiisi temerë, ne quid dicam gravius, dubitari posait. 

At enim objiciunt * : « Hic affirmât Eugenius décréta 
sia , Tîgente jcbismate , per unam ex tribus obedienl|f|, post 

éym, Dtcr. Ma^Hi, loc. df.^ coL 1119.— ti>9cc Lopm^, pw r% 


CLER] «AcLLICAMI, LIB. VI. aM 

sam Joannis xxiu facta esse. » Verum \ et rem , ut .gestaest, nan«t 
EogeDias. An ergo propterea Constantiessibus décrétas detrabit 
auctoritatem , cùm Basileenses eorum decretorum auctoritate dam- 
Bet?£sto Constantiensia décréta sessionis y Eugenius pontifex obli- 
qoè, si itaplacet, perstricta voluerit ^ nœ tuiniquussis, q^iiguod 
narrando obliqué et obiter dictum sit , ipsi decreto auteponas. Neque 
Terèdixeris, laudari Constantiensia (kcreta, non ut cei^t» «octori- 
titis , sed ot quft à Basileensibus allegata aint -, diserte enim (Pontif ex 
proDuntint Ha penrersa fuisse à Basileensibus deeretaConstanlien* 
lia, e4 audacift, ao ritu , quo ab bcereticis et sehismaticis Scriptura 
qooqoe et Patres soiesnt : plané eo-sensu , quol^ros doceat failli 
qNStolas, ut et caeteras Scripturas, à prayis bomÎDibin fuisse per- 
Tersas \ hoc est , eo modo quo eorrunipi régula scfleat : quo 'oertè 
ad oomoiendandam Constantiensium decretorum auetorltdtem nibO 
dici potait firraius. 

km quod ad eorum sensum attinet, haud minus finita res est 
Eugenii IV auctoritate etjudicio. Iiiempe adversarii Constantiensium 
deeretorum, sensum eum esse volunt, ut adversùs dubiostantùm Pou* 
tificesvaleant. Atqui Eugenius , cùm et inprima et in secundo dissidio 
decrela Constantiensia assidue objectarentur et inctilearentur, nun- 
quam id respondit : hnà verô id responsnm in primo dissidio dictis 
fae&que confuta^ît , cùm Basileenses Constantiensium decretoràm 
aoetoritate, adversùs ipsom quoque , indubitatum <licèt Pontificem , 
U806 , edito di|domate , agnorit orthodoxos ; ilsque insuper ut supe- 
rioribos paraît. Quare nec in secundo dissidio, rébus exasperatiSj 
A illo fondamento recessit ; ac Basileenses multa in se gravissima ex 
decretis Constantiensibus molientes , definivit ille quidem ab eorum 
decretonmi sensu deOectere ; non tamen ideo quod ea décréta iu 
Pootîfiœm indubitattim verterent, sed quèd assererent et ad fidem 
calhoiicam pertinere dicerent, nullam omnino esse causam propter 
quam synodus à PapA transferri possit. Neque quidquam aliud in 
Basileensibus condemnavit , quàm qoèd , tan tA licèt Greecorum redu- 
ceodomm neoessitate translati , continuassent synodum : neque ulk 
synodica décréta irrita deciara?it , nisi ea qme post translationem 
facU esaent. Quare ille est sensus , quem Constantiensibus decretis 
OMlè afBngi definivit. Blanent caetera , Engenio quoque judice , im« 
nota; nempe ut Constantiensia décréta summft ^t indeclinabifi «no^ 
toritate eonstent , oique extra schismalis tempus subindubilato quo- 
qoe Pratifiee , soo nativoque sensu varleant , in fidei , in s^hismatis , 
in gmêralis peformatioiiis casibus, quod unum Patres gaUioani , su& 
beclaratione complexi, ab Eugenii quoque censuris ^e Immunes 


^44 DEFENSIO DECLARATIONIS 

prœstiterunt ; neque enim translàtionis à Basileensibus sprels 
âtionem ullo modo attigerunt. 

CAPUT X. 

An decretum unionis Florentin editum , Constantiensia décréta antiquarit \ 

Jam perpeadere nos oportet decretum unionis Florentin edi( 
illud scilicet , quo Latini Grœcique conjuncti sunt. Hoc enim 
Constantienses canones reprobatos Bellarminus asserit ; cujus 
alii passim exscribunt '. Decreti autem haec verba sunt : « Dil 
sanctam apostolicam Sedem in universum orbem tenere prii 
et ipsum Pontificem romanum successorem esse beati Pétri 
apostolormn , et verum Christi vicarium , totiusque Eedesis 
et omnium christianorum patrem ac doctorem existere , et i| 
l>eato Petro pascendi, regendi, ac gubemandi universaiem 
siam , à Domino nostro Jesu Christo plenam potestat^n 
esse , quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum concili 
et in sacris canonibus continetur '. » Ac paulô post : « Salvis 
legiis patriarcharum , et juribus eorum. Datum Florentiœ U 
pridie nonas ( hoc est 6 ) Julii. Hsec sunt, quibus Constantic 
creta abrogata esse volunt^ quod est falsissimum. 

V Enim si Constantiensia displicebant ; si ea ut erronea, vdi 
matica rejici oportebat, apertë agendum; recitanda décréta 
abrogarentur ; sessio v Constantiensis expresse revocanda, ne 
pliùs œcumenici concilii nomine falleremur. Quid enim verel 
An Constantiensis concili pro œcumenico habiti auctoritatem? 
autem veramne an falsam judicabant : si veram, ergo indeclini 
neque uUo alio decreto labefactandam : si falsam , eo rejidc 
apertiùs, quô tanto nomine simplices animœ , imô yerô docti 
în errorem inducerentur. 

^'^ Si doctrinam Constantiensis synodi damnatam voluisseotyj 
tem iis verbis facerent , quse plana et perspicua essent ; neque inl 
sum Constantiensi decreto congruum intelligi possent. Atqoi 
unionis verba in sensum Constantiensi decreto congruum il 
posse, et ipsum Duvallium , antiquœ licèt Sorbonse adversoDiv 
fitentem audivimus '. Ergo Florentini Patres Constantiensem 
trjnam nullatenus à se damnatam voluere. 

3*^ Verba decreti Florentini rêvera nil babent Constantiensi 
contrarium. Nerope hœc verba objiciunt : « Papœ in bealo 
pascendi, regendi, et gubernandi nniversalem Ecelesiam i 

* BelL, de Conc, lib. i. c. 7 ; Doct, Lov., p. 73; DHq, init, — « Conc. Flor., U xiat*' 
«tseq.'i f^ifL Diss.prœv,, d.ui. 


CLERi GALLJCANÏ, LIB. VL 94$. 

potestatem fuisse traditam. » Atqui hœc non indicant, eam 
(kem ita esse datam , ut adunatœ quoque Ecclesiœ consensum 
Tioceret : quod Patres Constantienses condemnabant. Ergo 
ilioi Patres Constantiensibus non répugnant. 
Sanè nemo negat archiepiscopo sqbjici totam provinciam , ab 
regiy sano quidem sensu , et certis legibus : nulla enim pro- 
pars, quœ non ipsi subsit. Quidni potiori jure summus Pon- 
universam , quàcumque patet, gubernet Ecclesiam ; cùm nulla 
Ecclesîae sit, quae non ei obediat? Patet ergo verus decreti 
i sensus Constantiensi eongruus. Eâ quippe mente Floren- 
im à Papa régi universaîem Ecclesiam, quà mente Constan- 
iVartino quoque papa approbante, dictum , Ecclesiam romanam 
supremam , quatenus primatum habet super alias Eccîesias 
'es ; non certè ita ut earum conjunctam vim et consen- 
vincat. 
[ïpsa Florentina synodus dîsertis verbîs Constantiensia décréta 
lavit, approbalâ scîlicet rite et synodicè decretali Moyses. 
in decreto unionis eadem improbata noluit : neque quidquam 
itios, quàm utprscisè et speciatim dicta, generatim dictis 
possint. 
Qusro, an à Gréais quisquam postulant, ut omnibus consiliis 
[omnibus casibus, Pontificem romanum superîorem esse néces- 
crederent, eâque conditione tantiim Ecclesiœ roman» conjun- 
ir ? Malè profectô et inique cum ipsis comparatum esset , à 
graviora et difficiliora de primatu Pontificis, quàm à Latinis 
peterentur. Erant in omnium manibus Âlliacensis, Gersonis, 
Zabarelise cardinalis atque archiepiscopi Florentin!, sui 
cmonistarum facile principis, aliorumque libri, qui romàna 
à synodum anteferrent. Nemo eos orthodoxos piosque esse 
t. Im6 hanc sententiam doctissimi quique , et omnes passim 
propugnabant. Quid autem absurdius aut îniquius quàtn 
IGrccis intérim Florentini Patres graviora postularent? Quis verA 
Grscos id fuisse laturos ? 

R ultimô , reverà longè alia mens eorum fuit. Quo loco mnlti 
lorant decreti unionis verba , quœ longè aliud prae se ferre 
lor ; nempe sic scriptum est : « Papœ in Petro datam plenam 
ïtem regendi et gubemandi universaîem Ecclesiam : » non 
^ simpliciter, ita ut Ecclesiam pro arbitrio regat ; sed quemadma- 
m eHam m gestis œcumenicorum canciliorum , et in sacrys canoni- 
P cmUnetur ; sîve , ut ex grœco de verbo ad verbum verti potest , 
'**<bbietim moclum, qui et in gestis œcumenicarum conciliorum et 
* wcrii caaonibus continetur, vel simpUciùs ac rotundiùs : sectui- 


t» BBFENSIO DBCLARATTONIS 

dBl»!' quoi^etin gtHiê œcwnenicoruim concUiorum', ei in âoerii 
duicoHtineiur. Unde etiain addrnit : salvis^ patriarcharam prr 
et jaribos : » quœ omnia Pâtre» apponi voluere, ne £eete»a 
tate magis , quàm canone regî videretar ; neve plenœ potestatli 
Jura omnia miscerentur. Neqae id lœdebat pontâfldàin 
Cùm> ab ipso Ecclesite nascentis exordio , sacris canonibus ol 
se , vet ipsa profbssa sit : quod suo loco asseremus '. 

CAPUT XI. 

De vero sensu eoriim verborum décret! unionis : Quemadmoboh etiik n 

OBCimENICORim CONCILKmVM CORtllfBTVIl. 

Neque equidem ignoro magnas moveri lites de bis interpi 
bus : prima, quae sic vertit quemadmodum eiiam : et altéra, 
secundùm quod et in gestis , etc. Neque minorem esse de ipso 
rum sensu controversiam ,  cùm iUimitat» potestatis d( 
asserant , postrema decreli Florentin! verba proferri , non ad 
dam justis legibus pontiQciam potestatem ; sed tantùm ad 
strandum poicmdi ac regmdi potesUUem plenam , à conciliis 
generalibus, sacrisque canonibus* fuisse agnitam. Quem 
finnari contendunt prima versione : quemadmodum etiam : bào^ 
vooe , etiam * hune sensum maxime comprehendi *. Nos verô 
litem facile componemus^, si cum aequioribus disceptatoribus 
liceat. 

Prlmd enim certum illud , congruere grsoco textui de 
verbum postremam interpretationem : secundùm quod, vel, 
dùm eum modum, xaâ' i» rp^tioy, qui et in geUit coneiUorum 
eorum , et in sacrie ca$ionibu3 continetur. 

Secundo et illud certum , grœca œquè ac latina , sacro ap] 
Goncilio^ Eugenii nomine esse édita ; latinaque ab Eugenio elJ 
fittbscripta , banc babere interpretationem : Quemadmodum 
Idyeràex autbentico concilii Florentini constat, qucxl 
8um olim ad Burgundiœ ducem Pbilippum II , eum qui Annu' 
batur y nunc in^noJiili bibliothecâ Golbertinâ ^^, Eugenii ac 
impenitoria signis munitum asservatur. 

TerUô, neq^ie illud. in dubium ab œquia judicibus rerocaii 
quin decrçto Florentino, quo Grseci Eoclesiœ coiyungeadi* 

t nd, paie., lib. xi. 

*'Dt UkKCh , lood oitato, ooiileiidH verbatum «tiam irteurtà amamtmUgm 
V€tài$fQvntà.ùmoii9mnvnQmniê€MciUiDvm^pn qmihoê ttUacripseriat; 
dum etUah in gesiU , etc. Sed ?ix poieit credi banc errorem ofitliiiûfl quosque 
eodicei ittf MiiM, ai entteHanriMAiMiitoaBi, de quo Bèesvvr iii(»eil4ifilBfat«( Mb 

t yui, PeL de Marc, de Concord.» ele., Ilb. m. op^ 8, S r. 

** IVane eA hi BtbHothecft Regtt. ^ *^* Ptfaologii 


(itr^^ 


CL£Rf eALLICÀNI, LIB. VI. âlT 

■ixiai& conBttiator; adeoque si interpretattoned conciliari 
it, 6iiii« maxime probari oportere , quam graeca verba 
fideaittur. Quidenim? Âa Grsecos dioemas^ fuisse delu^ 
}àM sabdoift interpretatione avocatos eos ab eo sensu , in quem 
ifÊi^femM^ Afasf t hoc àb Eoclesi» latinse candore ac majes- 
in eam potiàa iremus sententlam , quam grteca verbat 

^fKmiam cortUDi eorit roclô considerantibus , et grseca etlatina 

fadlè ecmvenire sententiam , certam inimus yiam , quA* 

téeniomtreimis^, postrema deered rerba eè fuisse prolata , ut 

tfrtttte* qoam Rorentini Patras Papœ asserdmnt , saerorum 

et oanoDum auotoritate, non tantùm probaretur , sed 

EMiqoif suisquecom^ceretur finibus. Id verô deelaraœns, non 

!; sêd, quod theolbgum maxime deceat, ipsft ver- 

eafm , 6r»e{ mmqoam intellexerunl Papœ inesse eam 

, qa» nullifl tegibus tenereCur. Ecce enim Beasarion me- 

liIo«mu9 , mim Grttoorum omnium Latinis œquissimus, 

lia jaMW» ef Hieuikte cupidissimus , et init» retfnentis* 

neque RMiœ aospectus, propter egnagia mérita repique in 

synodo bene gestam factus cardinalis , ac sede Pétri dignu» 

^ oùm nostfi in additlone vocis , FUioque, Eoclesi® roman» 

urgerent: <( Scimus^ quidem , inquit^ qnœsuntjura 

Iv» rosian« Eeeiesia; nibitominus scimus etiam' praero^ 

iJQsquos terminos habeant. » Hœc jam inde à synodi initie^ 

sbttQtor, sessione ix.Ipse etiam Eugeniua, sessionexxv, 

loquebatur* : a Gonveniamus ^mul, fîatquesyno- 

itaiKtfiim saeet^s jeâjurandum demus Latini, pariter 

1'^ profeMiCor Obéré vBtitfà per saeramentum ; et quôd piu- 

, hoc amfpleetamur , et nos et tos : jusjurandum enim 

M non faiiftur. » 

^«9» es soft miius sententiA rem decidi volebat, neque ita 

.etdocdMt universalem Ecclesiam , ut adunatœ consensum 

tw^paOïret, qui fidem quoque suam Patrum consensîone fir- 

de re, eftdem sessione, quid Grœci sentirent Bessario- 

axpetfenCem audiamus. Habuit ille ad «nos orationem 

, cujus boc f undamentum : quoties nécessitas ingruat » 

> tfqtui exorta sit , « debere Ecclesiam Dei in unum con- 

^ dertebas daUis' judicare, ac secundùm praocepta divin» 

fi saoctorum Patrum^. communi omnium consensu senten- 

(m* u. Omie,, Set9» iz. Orne, Ftor,, ool. isi. — * ibid,. Sets, zzr . col. MT. 


348 DEFENSÏO DECLARATIONIS 

tîam ferre ^)) Tum addit, «< communiter haec agi, et ({uie 
munia sunt, communi consensu terminari oportere : 9 ita 
egisse synodes oecumenicas , primam , secundam, tertiam , et 
omnes. 

Cùm verô inter se Grœci deliberarent, imperator sic înfit : t 
praesentem hanc synodum generalem nullâ ex parte inferior^D; 
aliis omnibus antehac celebratis *. » Ac postea : « Ego imperal 
qui debeo sententiam synodi, majorisque illius partis, necoo&i 
fendere quod fuit sancitum à pluribus. Propterea dico , inqiâfe,i 
bujus sacrœ synodi pluriumque.ejusPatrum sequi sententittij 
tum quia ego censeo sanctam Ecclesiam in sacris dogmatibot 
modo posse errare , communi ac synodicâ consideratîone ul 
unus quippe, vel duo, vel très, aut plures ex hominibus... fierij 
test ut errent; at universalem Dei Ecclesiam , de quà Dominus 
ad Petrum : Tu es Petrus , et super hanc petram (Bdificctbo Ei 
meam , et portœ inferi non prœvalebant adversùs eam ,- eam , il 
Ecclesiam communiter errare omnino est impossibiie : alioqi 
sermo Salvatoris evanuit, et Gdes nostra debili fundamento est 
Haec Grœci audiunt , hœc probant. Non ergo ad Papam solum , 
universam Ecclesiam provocabant , nostrisque omnino coni 
prœdicabant. 

Jam, ne quid supersit dubii , operœ pretium erit diligente 
tere quœ dixerint , cùm de privilegiis Papae speciatim agerelV^ 
postrema hëc, de quibus  nunc agimus, decreti verba ex] 
rentur. 

Grseci igitur sic loquuntur ^ : « Admisimus privilégia Pap», 
terquam duo : ne convocet synodum œcumenicam , sine ii 
et patriarchis , si conveniant ; quôd si advocentur , nec Tenîaiit, 
impedimento sint , quominus synodus liât : alterum est, at d 
putet se ab aliquo patriarcharum pati injuriam, etveniatqoi 
posuit appellationem , ne patriarchse ipsi se sistant judicandoi 
Papa mittat inquisitores ad provincias xarà x^ptt^^ et ibi in 
T07r&û« judicetur. » 

Hic Papa respondit se velle « omnia Ecclesiœ suœ privilégia f 
leque ad se fieri appellationes ; nec non regere et pascere 
sam Ecclesiam , ut ovium pastorem ; et celebrare synodm 
menicam, cùm opus fuerit; et omnes patriarchas  paroce 
voluntati. » 

Haec postulata Papse , omnia ad absoluta imperia revocantii, Gn 
respuere; gestaque synodi sic habent : a Imperator, his mÊÈ 

« Be»8., oraU dog„ cap.i; ibid,, ool 394.» i Conc, Ftor,, Sesi. ut. ool. 48t, 483.— ' ^ 
col. S03. 


CLERI GALLICANI, LIB. VI. 24» 

dBSfenmt vneo atiad respondit , nisi : Curate de nostrà profectione. » 
Âdeo abhorrebantab eo, ut Ecclesia non canone , sed voluntaie re- 
gereiur. Ërgo conventum est , « ut Papa regeret Dei Ecelesiam , salvis 
patriarcharum Orieniis privilegiis et juribus : » quo fixum , valerè 
cifiOfies , nec mero imperio régi Ecelesiam , Ecclesiisque sua jura 
esQ^icQ ordîne fundata constare. 

Cùm ÎQ eo jam essent, ut conscriberetur decretum unionis, de 
Pap» privilegiis sic erat scriptum : ut Papa illa habeat a ju:itta deter^ 
mioâtioneni sacrse Scripturse et dicta sanctorum : » obstitit his yerbis 
imperator : a An si quis , inquit ^ , sanctorum in epistolà honoret Pa^ 
pim, exdpiet hoc pro privilegio ? Ac Pap» significavit, ut aut hoc 
€orrigefet, ant de reditu ^us cogitaret ; cogebatque apponi : juxta 

7EH0REH GAIfOlfUM ; et nOU SECUNDUM DICTA SANCTORUM. » 

hm nemo negaverit, quin tunc vel maxime quaereretur, non 
Bodè de constitueodâ , sed etiam de regendà suisque coercendâ 
tfiibas pontificià potestate ; cùm Grœci vererentur , ne ambiguA for- 
aralà privilégia Papœ jn immensum tenderent. 

Qaare hic omnis unionis spes rursus penè concidit; patetque om- 

sioo ioteUexisseGrœcos, r^greiiiiam quidem à Papft universam Eccle- 

-JMwi, sed juxia canones; non mero imperio et absolutà voluntate. 

Qo» cùm diu multumque agitata fuissent -, atque Eugenius quidem 
Tooem iliam , secundùm dicta sanctorum , vehementer urgeret , Grœci 
tocis ambiguitate deterriti haud minore vehementiâ repugnarent; 
tandem conventum est , ut « Papa habeat sua privilégia juxta canones 
«t dicta sanctorum , saéramque Scripturam , et acta synodorum • : » 
<|us collecta simul veram administrandse Ecclesiae formam exhibe- 
iMmt; patebatque à synodo papalis potestatis, non solùm habendae 
firmamentum, sed etiam exercendœ regulam fuisse prœscriptam. 

Hic Eugenius, dicta sanctorum^ toties inculcata omisit, ut quse 
junipsiquoqueambiguaviderentur.; convenilque utraque Ecclesia 
ÎQ banc formam , ut Papse quidem inesset à Christo tradita regendse 
ttpascendse Ecclesiœ potestas ; sed a secundùm eum modum , qui , 
^ gestis cecumenicorum conciliorum , et sacris canonibus contine- 
tar : » qus quidem Gersoni , Alliacensi , nostrisque concinunt , m^gnâ 
^morum consensione docentibus, « in PapA agnoscèndam pleni- 
tofinem potestatis ; sed à conciliis sacrisque canonibus regulandam.» 
Kbc autem videre est , cur jam Eugenius banc vocera , dicta sanc^ 
^onim, hic omitti ipse vellet ; quippe cùm haud satls apta videretur 
f^hndse pontificiœ potestati , quae canonibus quidem et conciliis 
^^Bcamenicis , non autem dictis sanctorum generatim sumptis , parère 
soleat. 

* Oonc Ftor., Seu, nr. col. S06, S07.— « lifid., col. MV. 


9M DEFBNSIO DBCLAAàTIOUIS 

Httc tgttar èFlorsotim concilii gesUs expresia denoitBtrinfc, 
lùm ab eo abfaeriiit Grasei ut tgnoscarent suprematn iUsiir itffitiF 
tamque potestatera , qu» totam adanatam. Ecclasiam' sopergmiNei* 
liUP : quantum abfuerint Latini , ut eaoni'GmdàaBflOsol poalolMittt; 
•tqpe omuiuo eonaeDtire Flerentina* eum GonataMtieMibtta, naiM 
ea abrogarent. Sic decetà cath(dict» eondliari qiiid€n>, aottintor» 
eemmittî et ooUidi eoncîUa, Jie, qim ht Eoctaift sonm» ait) mtet 
aootûrilMu 

FkMsentinuBi: d^cretom» ab fiugenio faetum est , mct^ aiijiiirtaiin 
ayiUMfe; sifevUtiGfltBCff habdnt, 2tfy«iM«t;n«to b^ n «m^dow ta^ ffayt*' 

eety ipsà syBsdooMdeoeriMiiti»,. smtanliaiii ounii ipi» ftlP0iilr,«i' 
decretum aatm c^ua^ decrelo addenti;. Neque' aliter Graol ittMta»^ 
rcint, qaàni> ut eoa siepe pnoféaios' e«a vidiniQ9y deeeroendl ^i 
ipsà meinbroramiemiHumooiMeniioae atque-umtifla'eoMbM; ttH#! 
que Ecoiesiam errare non poaae , oommimi aoHteet^el jymidfui tmâ ' 
deratùme utentem, ut sa|n4 professait Itglinua 

CAPUT XIJ. 

An GoDflUintlAnrbus decretls, et coudltetl potestati imeeat, qabd EcdttU^ pM 
maxiioa, a^ pneierUni GalU » EnaBBlatultos dannaCoae ëepoilta ybolliwt 

Hic quaestio eioritur , si conciliis tanta inest auctorifas , cur ergp 
Basileensia postrema irrita fuere, atque Eugenius IV, à syooda de- 
positas^, pro rero Pontiflce, etiam à Gàllis est babitus? In prompta 
responsio est; facta referimus; solutio ex factis. 

Basileeoses Patres multis videbantur duro nimis et obsUnato «ûoio 
n^glexisse Grascorum salutem , et œquas couditiones respuisse. 1^ 
etiam Grœci Basileœ magnis clamoribus quœrebantur dé synodo, 
qum tant« rei gratià commovere se nollet ; in easque angustiàs Ao- 
étéx coDjici videbatur , ut omitteret Ecclësiœ conjunctionem , fxor 
tum opus , idque maguo et œterno suo et Ecx^Iesifle latinœ dëdècoiei 
Hisl synodum ipse transferret : quod tamen ne solus cootra sfOoH 
auctoritatem attentaret , memoratum îllud de Florentin et Utino de- 
cretum synodl praeteûdëbat. His causa Poutificis nitebatur : neqpe, 
ut antea, vanœ ac frustratoriœ dîrimendœ syuodi cause ferebaflbff t 
sed coDjunctio prœtendebatur Ecclésiarum, jam prsseotibos &^ 
els , et synodum cum successore Pétri celebrantîbus. Cffiterùoi cân 
eo loco res Eagenii essent , tameu tanta erat synodi revereDt& ^^ 
Ferrariam paucl convenirent : non Patres , non rçges , non i^ÂKg 
principes ortbodôxi : unus Burgundiœ dùx, sessiône demum Mm 

« Cone. Ftar., Decr, miUm., ool. M»; 


CÏKRI GALJLICAiM^ LIB: TE 951 

terè-iolQgvo posUioam Bogsnius Ferrariœ omn^ GciBcis agébat , 
legaitiesynodo secoiqaiisdt^ Et epî»opi ex Itiriiâ oonYenera 
farè ad acugiota, abbate» ad qiiadnginta , qaoS'inter eoc Galltfliai^ 
lisliite»qaînqiieadmoduiny velsax, «LprorâiGifl fort , que nondam 
fdiieano împwio'parebat, etdao HiapaniveK €eniiainâf, ex Anglift 
iDtoqiie eeptBBtrionali- tnota nfdta». Ite geiitea> cvni' GalUà et Htapat^ 
nia, onBHte Fiorentiiiis^ ipmqoe Eugenkr, Baaiteeiinbna adham^ 
banL Intérim paulatim Basilefi dilabi Patres , poetquain retormationii 
stndinra^ ac spes io' jurgta abnaw râa- : ouju» vti oulpam miiltî ia 
Patres , multi ia Eagenium , in utrosque plurimi conferebant; Bvgé 
paoctexeroeretsynodi anetorilatein:^ iiqiie;pleninii}iie'nmikepisoDt>i, 
aed doctores theoiogicaraBi œjaria faoultaUini;, ppesbyteri tantàm^ 
imèiBlerdam.vis chnei* Jamiiie virismaxiaHSsneqtteËageman», 
neqne Basileensium partes plane probabantur : c< Gardloaiit sncti 
Mri^, vin saneti et grafîssiiiit sententia plaoctists qui- neqi» bos, 
neqaie: iltos' landaresolebai. v H»e ^ùeas ^yI?iùa^ 

In hune locum redaeti BasileenseSv tameii in fiugemam cani tinBÔM 
et Armenis preelarè agentem , atqae Orientales Eoelesias à tôt sœeu- 
Sa acteaa ad> orîtërevocanCem , niiri8> anatbematifaus, oBCumenicae 
synoffiititBlbvdetonabant Ateùm eum etiam deposituii viderentur, 
npientinmiiisquisQpic ab efi aententià abhiirrere; iegati regum^ pa* 
km iotercedére, novi SGiiisniatîB>mettr: motti à synodo diseedfer4S': 
inter eoa etiam , quiBarite» reraanerent, graTcs diasensiones oriri; 
Prorsos tanto nomini , nequeoondlioram gnfntas, neqae ipsa ccstûa 
digpitas^respondebat SShiio sedns tx^es imminutaisynodus, neque 
aibi aatlaeonaentiens , Eugenium mira eonfldentiâ déposait ; dqfit 
Pelioem oHm Sabandia duœm , qui abdicato> inuperio^ quœsitoque 
aeoessn , quietam magisact suai^ent, quim siditariam Titam ** agem 
TidebatHr. 

Depooendl Bugenii caus»-, translata et eontempta synodna^ ne^ 
gateqnete», qoascathiriicaarerebant, synodi veritatios: mm ràno^ 
masMi.^ ûc Hhfidaiarem tumomm EtdakB «rgattant* , jactatom 
poli&s in spaciem, quAmpvobaAmn ; imànec qunsîtum. Hic iterum 
in âtMta^aoindi dirisUaaa respubliea; pars fanno, pars iltam 00» 

•' ùmtk gU^it Se$$t an. eti« 9qt* 

* IHBiim fnrTaptef Hii|MiDiif» Hispilensto ircbtepbooppit, obi Tidit Pipam et f ynodam div i- 
étÊÊm-. f^Htoptiitett tewtnùÊ eM. Ttd. Claeon. ( BâU, Purk, ) 

•Mik Sffit^ Sft$$> xnr. p. sis. eéU^ Ba$^ 

** I»<dîiM ThI, Sàliattdia du, ideo padHëui etiut «tI dictas Sàlômoii, quôd, dam flcinl 
«rariÉ.IÉtHnedéoMUbant, l|ae pMoni etnioaiiiiNB eolttorat» abdiotio doMia 
faoJiM eofft flIUf mil, seeearit , ant cam wi magnatlbot in tocum HipalUœ, ubl 
flntmxlt, flblque et lodalibni palatinm , cai nomen feeit Bremum, Hii eremitlt 
vi«eBaiaftaat|^eiwaetioppMt«Éa «de», tatiui afNiteY naltiiai «look ?id. 5pottd. 
M. f4M4 SSflf . OoiMi. Mb^tir. (Jttfli Parfrw) 

* OMe. Bai,, S€ê», inrr. eol. 090. 


25« DEFENSIO DECLARATïONIS 

1ère, pars neutrum ; et expectaré quid copiosior ac certior sytiedM 
declararet. Eamc sententiam Gennani maxime sequebantur, càm 
Basileensem GaUi synodumcolerent, Florentînam respaerent , €oih 
atantiensia omnia conQrmarent ; simul pontificem Eugenium agoo»- 
cebant , depositionem noa admittebant , quôd malomm Ecdesne 
recordati , schisma yererentur; neque multis satis idoiiea caasa visa 
esset , cur Eugenio tam pauoi , iique inter se divisi , potestatem abro* 
passent, reclamantibus legatis prîm^ipum t in casteris Basiteaiaii 
décréta , atque iis nixam pragmaticam-sanctionem studiosissliiièii^ 
tîDc^ant \ 

Id quidem OdorJcus Rainaldus confitetur *, ac probat ex Nkote 
Clemaogio theologo Parisiensi , hujus aevi celeberrimo , gesta pubBci 
referente; sed nos ipsa gesta, ipsamque Pragmaticam^Sanctîoaeit 
légère ac referre prœstat. 

Ea édita est, rege prsesente , et in congregatione Ecdesiie galKcantf 
apud Bituriges, y^" Julii, anno 1438, atque à magnificà synodi BasH 
leensis commendatione ducit initium ^. 

Recipiiintur ergo ex eodem Basileensi concilio , condlii C<Hi9Cai»v 
tiensis constitutiones , imprimis caput Frequms; tum egusdem ooa* 
diii Constantiensis sessionis v Basileaa toties repetita décréta, adr 
scribiturque sic : « Acceptavit et acceptât , prout jacent, jam dietortofr 
prœlatorum cseterorumque virorum ecclesiasticorum , ipsam Ecdft-' 
siam (galiicanam ) reprœsentantium , congregatio sœpè dicta. » Tàil 
Basileensia décréta meftiorantur , et acceptaniur , prssertim iliud (h 
sacris eiectionibus. Adhibitœ quidem decretis Basileensibus à6qQ(t 
modificaUanes ^ sed quàm illud fieret, iilœsà concilii auctoritate, tM 
verba demonstrant : «Oemum conclusit praelibata congregatio, tit 
décréta ipsa, de quibus vismn est, quôd debeant simplîctter aoœp* 
tari, ex nunc simpliciter acceptentur et executionem sortîantiifft 
atque ex nunc effectui reaiiter mancipentur ; et similitar ea daered 
cirea quœ factœ fuerunt praenotatœ modificationes , ex nanc CM 
îpsis modificationibus acceptentur , prout etiam acceptantur , lub^t 
seilicet quôd ipsœ modi/icaliones per sacrum etmcUiwn aâmiileiUiÊr : 
pro quo regîi oratores instabunt, vice regift, Ecdesiœ regoi etSei* 
phinatûs. » 

Cùm haec admitterent , tamen in agnoscendo Felice , BasileeoAoi 
non consentiebant , sed Eugenio obsequebantur. Id cur faoeitoti 
docet illa responsio Caroli VII , deprompta ex vetuslissimo coSce 
Victorino , quo bujus ©vi acta referuntur * : « Protestator reXyÇiW 

t nd. Conc BUur, pro Pragm,, ikid,, ool. léto.— * Aoln., an. 1440, o. 4. — » Tm^tn* 
Conc,, coL 1429 el tcq.; Kid. Pragm. in edU. PinsimU, tu. 166«.— 4 BUL UtàwtÊL, tt. 44»% 
Umd. t. p. 447. 


CLERI GALLICANI, LIB. VL 263 

more pnedecessorum suoriim parait» est audire Ëcctesiam rite ac 
légitimé congregataîn. Verùm quôd apud multps graves et probo» 
DOD modica est indubitatio , an suspensio , privatio , et subsecuta dec"^ 
tio tàxiML Basileœ sit légitima , dubium etiam est , an illa congregatia 
ULLis DiBBCS, quibus prœdi(^a agitata et facta sunt, suflicienter re- 
praeseotaret universalem Ecclesiam, ad tantos et tam arduos actus ; 
rei perstat et manet in obedientià domini Ëugenii , in quà nunc 
liât : obi verô rex plenè et suffidenter de prœdictis informatus fue- 
ritjSÎTe per œcumenicum , aut aliud générale condlium, aut m 
eoDgregatione Eedesise suœ gallicanœ extensiùs congregands , seu 
n^Qventione prindpum, rex compertâ veritate stabit cum eà, et 
À adhsrebit. » 

Ergo rex gallicanaque Ecclesia de potestate concilii generalis , ia 
IqwDendo Papa , minime ; de hoc tantùm condlio , neque in omni- 
Ims, ambigebant; quôd licet pro generali haberetur in aiiis, quibus 
eonsentiret Ecclesia ; in deponendo Papa , repugnantibus regum le-' 
giUs, ac plerisque per orbem terrarum Ecdesiis, non satis reprœ- 
Kotare videretur eam , quse maximâ ex parte hujusnM)di consiliis 
rqmgnaret, Ecclesiam. Ea causa dubitandi fuit; quae dubitatio Ger- 
Banos adduxit , utneutri faverent: nostros, quod erat œquius, ut 
in possidentis obedientià persistèrent, neque ex dubiâ condemna- 
&)oe,certâ eum dejectione mulctarent. 

CAPUT XIII. 

Nobilisslmas Universitates , propter Constantiensium canonum aactoritatem , Basi- 

leensi synodo adhœsisse. 

Intérim nobilissimœ academiœ toto orbe terrarum inclinabant in 
synodum. 

Anne 1438, cùm Bituricensis conventus haberetur, universitas 
hrisiensis iegatos misit, qui conciliorum generalium , ac praasertim 
Coostantiensis ac Basileensis auctorilatem tuerentur \ 

Anno 1439 , jam deposito Eugenio et electo Felice , in codice Vie- 
tonne optimo, h» universitates memorantur, quœ Basileensibus 
adhaeserint: Parisiensis, Viennensis, Erfordiensis, Coloniensis, et 
Cracoviensis *. 

Mita ergo est doctoris Parisiensis, pro synodo Basîleensi, contra 
^us translationem , ampla defensio, quâ senlentia sacrœ facultatis 
toUusque académie argumentis firmaretur. In hâc defensione bsec 
fegimus* : « NuHus est alius inobliquabilis , nisi Ecclesia, aut conci- 
ïwn générale , habens spedalem Christi assistentiam , ex promis- 


^Bm, Vrav€M,à loc^Cit», p, 444.— t md,, p. 449.-* s Ibid,, p» 450- 


154 DEFJSN6L0 B£CLÀfiAT10NIS 

Mlle e^;<rg»fiiiffi aMi ;iibqbiw ^ett infaUibilijter eradfloe^ nîsi fie* 
ckÉi» aat ^eoMtlio genorali. ^oneUmm générale est nfiila îmdriH 
quafaîlii, lalionejafittsteotHe Selffitloeii^ aupreamUD IteBmiial in 
lulqiiod ÎB dubiis sajatgailmmanimi ceDcenMBitfS)!» , iMbai 
reeonus4 jwc ad Cbrisium A geocraU OMidiù) ^legitûnè eoBgr^galQ 
ffipebiri iMitest, càn Spirltas sano&iis coniin , quœ oonriliaritfr 
aguntiir, piiacipaliB andtar et dafiniUir esdstat. ■• 

Tûm itfitveniUB Cotoniensis à ïlieadDtico Golonîrasi 
80opo ^reqiûiita 5 edidît reipOQskmem:; illa terè xe^ionsto ab hic 
pr^)08itiaDe inoqMt ^ : « fiodesia aynodaliler ceatgcegata habat a»- 
pfGOMm jurifldiGlioaani in tenîs , oai amne laeiiibniin Eodesig^aar 
juscumque dignitatis fuerit, etiam papalis, obedire tencitir., qnaai 
■omo 8itteipgiu8 ficclesteayaodaUaooBvcotu diiaolvero yeiiraagfgre 
poteit. pBxj bis entera mtimari poBsiiBt. 

Uoii/ierutaB ifirCordiensis, lÏMOdorioo archicpîMopoilf oguolMeoM* 
simile je^onaoB dédit, quo BaaHeeoae conoiliuiii asserit; 
Uktimn iaqnobat * ; ^qnàd oonoiliitm tit sapra Kapam , ex 
tieosii decrôlo ^ etc. 

Uaivenitas VieDoeiisia concffio AasîleeMi ac Felici ftevat,^ 
tBalitalem impagaat : quôd « aiidiio, aiit plures coatenderint de 
patu , est josiam et JâcUnun , si ée luune eonun dobttatiir , ms 
ad futurum concilium obedientiasi aubtndieFe. At in bis , quœ ûàà 
sunt, aut quœ schismatis extirpationem , aut morum refonnatioDeai 
in capite et in membris Ecelesie respiciunt, nunquam licet christiancK 
à sacre ^Mmeitio legitieiè oongpegato appollare '. » 

Cracoviensis universitas , «ditis litterîs ad Uladislaum IV Poloni» 
et Vuogariœ regem , décréta fiasileensia adversùs Eugenîum, el pre 
Felice firmat, bis maxime conclusionibus : « 1*" Quôd unam Eode* 
siam agnoscere «oporteet. 3^ Qaôd sicut unum est caput pripcipalft 
Cbristus, ita uaum est caput universale Papa. 3*" Quôd quodOQMt 
concilium generi^le in^piritu sancto légitimé congregatum repi»- 
santat universalem ficcîesiam , et habet potestatem immédiate i 
Cfaristo, idque ConstantieDsi coiuûlio fixmsi » ac probalione non eg/m%» 
4"" Potestas Ëeclesiœ universaUs, ac etiam eu^usUbet conciiii genefaBs 
légitimé congregati ipsam reprœsentantis , superior eçt potestate Sifpe 
atqttAlîbetaliàpotestatein terris \» Reyqusexbis CacilèiBtdligttgtm'. 

1 SUst. Univert^ loc cU„ p. MO. 

* Il Theodoricofl SsmircK ditceifit aliqviâ ex pnie ab mhrertitaUs ErfwwlieBiii 
«t cDBicaltrii Germante pdneipilHia, fian haBOflitaaeiilii«,qiiam foeabanti 
Patriciut, in Hittoriâ BuHeensi , cap. uxztxu et cztii, col. 1M7, 1S90, narrât. 
Mi caoraaiMe nomuiHoi Geraudi» frinolpef d episeopoi, fbiqineatatafiie à ae „ ^ 
eiae decreu Basileentia, ezeeptia iti, quibua Eagenioa ezaoctorabaiiir; et neutralitâicai 
Sageniani et FeUcem tenendam. {Bdit. PorU.) 


CLBKI CALLICANI, iAB. VL V» 

Aliiisilkpet» <|ttàdcteî id^^aUquà parte BasHeoisiuBi jgestorom 
lHBfaAriNttliim,rmtt iiroiiide^Rmcilu omtmaiin, aotGoiistMtim» 
«HMJhttetitfom jraÉtantatan in doblain tuèsse «cmcatam ; aed 
iHlM!k>at inftnnrwjitiBfi aasv» imsiotam »poiulBie ^oooatitiaae^ Id 
ciiai BeooflDtia sesta dodasafauiiL 

CiPUT XIV. 

liiiiBiBull IV : f^tdam^y mooMt : cas oomportta , iiimwtfe èeeretis Gontlaii- 
^ieBsQmft s fioncilU B«sUmi^ aiite»ig»iDi « aMVmU^ taBlàn Fdice^ uvM 4oclilii« 
retnetatlone, pro orthodoxis habltl. 

B«D bi^Agcibantui:, Graraistad unitateiii redaelia, eruditia AraMois, 
ImlîtaEiim atque jEtbiopooi^aocqprtâ l^atione, Eugeaîos Flonentiâ 
lioflMiD «racililiBfi^ 1^ tmuilio j^ptrobanU., lraii8lultt,iM deeaaet 
l&od BaaileeiisUMis (^^ponerot ^ )Uaà yd i^terà saiaioiie i^x qiiid«- 
Wa; .de ineieinnAtioiie «ertè nîbil actum^. iDteidm BasUetâaes, 
«iaaoatisacficoèiiuUis wjriboa, cuaa Feliœ aao Losasam defluxere, 
ikoam civitatem : .utnoqiie j^ucfe cimi iq^isoofMS a^nodua i^^ 
ttb^gebaUir, aut polies tanii nomiois imitas liidibrioMi)dMÉiir. 
EagOiiiiiarObiit , ufiîoiie ifaclft , aétàik : iitinam alabîU , feiix ! CMe^ 
nîin id egisse quod in ipso esset, maximœ laodi fuît Qptabaoi <rii4 
tettidit pari atôdtOMforaMilioDi animuin a4îeci88et. Aliis ocoupatus 
IvtWioiBtfii «rel «axinaai pmlerniisiL finecossit, aiino 1447 , Ni^ 
Mlaaa V, antea Tbonaas CSaÊzamis)^ sanetœ Satûnœ cardioalia , Tir 
^tenaïaUpie docliaaifnua ; ^qiiodqite îoter oidms oosatabat , paois 
imiiitiasiiaus, Itaqae anno saquente il448^poatquain à temporo'aleett 
Mm wûBM iarë Jioveai inter Papam et synodum , dubt» Ëeclesi» 
loctiiabaiit , facta pax , Caroli YII Francorum reg^s pr»cipoà operft , 
W fioadÂUonilMis , utFdix papatui reoaBlîarèt, ut eondlium Baai«- 
lBm^a»relAuaa&eBae>QnlinaF6t, « imaximè propter pacem Ëcckai», 
ficohom pro pontifica babendiim, atatuendo et ordinando quod 
btifi et adimpleat , .quœ aunuQua Pontifeu facere teDatttr , manda^ 
Mqae ^obui&us eidrâi Nieolao obedieDdum «ase * : » ut symchis 
dtMeaaipaa disaolverot : ut à Nîcolao synodus geaendia, oa^oo 
Mmoda^ oeqae prorogauda » naque impadienda , in Galtiàiatailm 
■dioeiMur; tantoiapud omaee^diaBi poat Baaileenae disaidMiny 
^MtUonim^aQn smdà Moeaailaa, aed etiaoi majeataa et aucteritas 
ferebatar : ut artrinque Caote gntm nàm : utrinque irrogatœ pœn» 
^ritis Mbareatur*. 


_j. £êiÊe.,/^jfÊtl4 uuje9nC'FUm,,mli,'iÊHtmKÈ M teq.; nd, 9M. JHtfr.,o. onmu 

aBttonmlDO, Ditl qnôd dut boBn a|iprolM?li, qoltmi Eugeniiit Eceletic gratnbbatar 
^ yifttdim Orientalibut epbcopis icbiiiMU ereplit. (SdM. Porto. ) 


^6 DEFENSIO DEGLARÂTIONIS 

t Hœc igilur inter oratores Nicolai pap» , et Caroli Vil Franconiia 
régis pacta atque conventa sunt , obsecundantibos Ângto ^ SidSm 
regibus, ac Ludovico delphino. Thomas Corcelteus , insignis pieUrtit.. 
ac doctiini theologus, et condlii Basileensis Lausaneosisque pai». 
maxima , inter oratores Caroli nominatur'. 

Elec tores principes Carolo se conformant, suaque amsamenta pro«- 
ponunt, de irritandis utrinque pœnis. Hanc causam afferebant,, 
« quôd catholica universalis Ecclesia diffusa per orbem, et com] 
nilas fidelium , ut plurimùm hujusmodi processus, sententîas, 
suras, privationes et pœnas hincindè emanatas non recepit'. » 
docent, quo loco décréta pœnalia non modo Basileensia, sed 
Eugeniana esse viderentur. Cavebant etiam ut synodi Constantiei 
ïuctoritas sacrosancta haberetur. a InstabitDominus rex Francoi 
quôd S. D. Nicolaus papa V , concilium Constantiense , decretuQi^ 
Frequensy^i aiia ejus décréta, sicut cetera concilia catholicam 
litantem Ecclesiam repraesentantia , ipsorum potestatem , honoi 
et eminentiam , sicut et cseteri antecessores sui , suscipiet , ample^V 
tetur et venerabitur *. » Sic sancta habebatur omnium ConstantieBlki 
sium decretorum auctoritas : eorum verô maxime quœ ad eoi 
em^eniiam, pertinerent. 

Ut bsec executioni darentur , primus Félix ex pacto edidit bullam,^ 
quœ incipit, Quas ob causas, à Rainaldo relatam% cujus hase 
summa. 1° Se ab universali synodo Basileensi ad apostollcum 
gimen evocatum obediisse, utconcussam tueretur generalium coi 
Uorum auctoritatem , memorem videlicet « Constantiensis conci 
nullfl unquam oblivione delendœ definitionis ; quod videlicet san< 
synodus in Spiritu sancto légitimé congregata , etc. » prout ex Con*, 
stantiensis concilii sessione v saepè recitata sunt : quam etiam vm^] 
tatem Basileensis synodus confirmasset, tota catholica sttscepisset ac^ 
practicasset Ecclesia. Exinde permotum gravi schismatis malo, 
acerrimos continuosque labores , quos solius veritatis manirestandav\ 
auctoritatisque  sacrorum  generalium  conciliorum  conservaiMto'^ 
gratiâamplecti voluerit; » eô auimum contulisse, ut pacem Eede*] 
sise , quàcumque Beri posset ratione, procuraret : eâ causa in sanedL^ 
synodo Lausanensi, universalem Ecclesiam reprâesentanle ,  ultié' 
cessisse papatui ; « sperantes, inquit, quôd in futurum reges et pr»* 
cipes , prselati , et alii , auctoritati sacrorum conciliorum assistent, 
eamque tuebuntur et défendent ; quôdque universalis Ecclesia, ^r» 
cujus dignitate, supereminmiiâ , et auctoritate totis viribus pogoa* 
Vimus , nos apud clementiam primi et œterni Pastoris , nostr^e hujos 

« Tom. xn. Conc, part. m. Conc Flor,, col. I333.- « Ibid., col. ISSO.— 3 Ihid,, coi. 
4 Rain», an. 1449, n. 3i 4. ^ 


CLERI GALLICANI, LIB. Vî. «T 

padfiete humilitatis contemplatu, suis devotis jugibasqueorationiba^ 
eommeodabit. Lausanœ? apr. 1449. » 

His conditionibus Felhc ^ hâc fide édita , in Laiisanensi concilia 
papâtum deposuit. Paueis post diebus synodus his consentaneûm 
decreCum protplit , ab eodem Rainaido relatam ^ , cujus initium : 
MuUis ab annU. Sic autem desinit : « Desiderantes , inquiont, de 
unico pastore ani sanctœ catholicœ et apostolic» Ecdesise providere, 
comploribos suadentibus et urgentibus causis , prsesertim dilectione 
dand® unionis et pacis in personam dilectissimi filii Ecclesiae Tbom^B, 
in snà obedientift Nicolai V nominati , nostra vota contulimus , spe- 
ntntes ipsam ea facturum, quae siimmus Pontifex facere tenetar : 
fidâ quoqae relatione intelligentes , eamdem credere et tenere yeri- 
tatem pro eonservandâ sacrorum auctoritate conciliorum in sacro- 
sanctâ synodo Constantiensi definitam et declaratam, ac in sacro 
Basileensi concilio renovatam , necnon à prselatis , regibus , et prin* 
cipibns , aniversitatibusque orbis susceptam , prœdicatam et dogma- 
tizatam , videlicet quôd generalis synodus in Spiritu sancto légitimé 
coQgregata , etc. » prout in duobus Constantiensibus decretis , ses- 
sione v , babentur. His positis , Nicolaum pro pontifice habendum 
décernant, ipsique obediri mandant : 19 apr. 1449. Antecesserant '*' 
décréta de irritatis pœnis , et confirmatis gratiis , prout pactum 
erat. 

Deniqueeadem synodus Lausanensis alla duo décréta, ab eodem 
Rainaido descripta', edidit 25 aprilis. Altero, Felicem créât ac no- 
minât Sabinensem episcopumy ac per varias amplasque provindas 
Sédis apostoUcœ legatum vicariumque perpetuum ,- primumque post 
rtmummn Pontificem locum eidem attribuit, servatis aliquot pontiticia? 
dignitatis insignibus. Altero , post pacem constitutam, synodus seipsa 
dissoivit , ac dissolutam esse decernit. 

Hec agentes pro decretis Constantiensibus , banc fidem professos 
NicoIausV, tribus datis diplomatis, quae incipiunt, Ut pacis; et, 
Tanto fèos ; et , >^ pacis auctore : non modo ut ab omni censura im- 
mânes, yerùm etiam in suis suscepit honoribus : Felicem verô , sive 
Amedœum , eamdem fidem toto terrarum orbe testatum , pro Sabi- 
nensî episcopo ac primo cardinali legatoque perpetuo babet et agno- 
scit,2l junii eodem anno 1449'. 

Viderat autem Nicolaus memorata Felicis et synodi Lausanensis 
de cessione et pace diplomata, quorum respectu bullam Ut pacis, 
et bollam Tanto nos, à se éditas esse testatur ; nihil ut sit clarius^ 

« AoiR . an. 1449« n. s. 

• Jlalii., an. 1449, n. e.— 1 rom. xii. Conc, col. 6S3; t. xxix. ool. 1347; Vid. Rain,, an. 144^ 
XTI. 11* 


SSff DEFENSIO DECLARATION 9 

qnàttrKëioeni et LaBsuienses , sessionis v GonsUiitieMit 
laudantes , ac supereminentem condilil potestetem h& 
Nksolao V fùis8& SQScepCos. 

Qoid hic mente fnsse Nicolao puUoit? NoUamne^ «n 
im6 aposliotio» Sedi eoDoaam habuisse arasionts y Cooi 
toritatom, qai FeKcem ae Lausaneases eam ad oœliim caque i 
tremia etîam deeretJa extoHeolea, amplexas rit? An fbrlè exi 
ab lia Gonstantieoses canonea îta laadari , ut , quod jam 
vohmt, ad soloni schîsiiiatia tempus revocarent? Atquî 
iîa oauonibns adveraùs Eugenium indubitatum Pontifloei 
dicabaBt Qoid ergo? Ntcolaoïn indulgentiâ usqoi adveraàs 
erroneam aut sehismaticam doetrinam non Biodô profil 
etiam univers» Ecdesiœ comm^idarent? Apage insana pronari 
liria. Nifaîl ergo superest , nisi ut eos pro orthodoxis habuerit, 
tribus diplomatis uno die editis confirmarit. 

Sic autem inter Papœ regisque oratores pactum erat , ut 
dipkmiata «« de cassatione processuum , de confirmatione g< 
et de restîttttione privatorum, secundùm minutas ab ipsis 
concordatas, *• à Nicolao ederentur, et Felici traderentur* 
oratoram testificatione in concilioram voluminibus édita 

Refert quidem Rainaldus ' , ex Jannutio Manetto ^, Amed»uai| 
fidiœ 8uœ errorem recognovisse , quem con/itentem ac pœni 
Nicolaus sponte cârdinalem creaverit; at nos historicis, 
studio quœ libuerescribentibus, ad versus gestorum Gdem aô: 
diplomata , non credimus. Qeterùm in gestis ac bullts nihii 
tionis aut pœnitentiœ reperimus ; imô ultima Fettcis gesta ac 
Lausanensis , omnia praedarë ab iis atque à BasileensitHisgestii 
nisi pacis studio antiquanda confirmant. Utrinqne solut» 
utrinque confirmatae gratiœ : de pœnis id notatu dignum, 
cumque à quocumque, etiam ab Eugenio in Fetioem ac Basil 
sive Lausanensem synodum emanasÈent , eas à Nicolao nullas 
ritas dedaratas ; « atque etiam de registris Eugenii , Ni 
ipsius, et locis aliis abolitas atque ddetas '. » 

Omnes ergo utrinque pro orthodoxis habiti , quîque pro 
latione , quique adversùs translationem egissent.  Reti 
fingunt^, quas nec ipsi probant, et acta respuunt. Joanoei 
biensis Hispanus, Thomas Corcellœus Gallus, alii îirai 
sanctttate ac doctrinâ conspicui , Basileensi synodo ad fineoi 
conjuttcti, in pace Ecclesiae obierunt;  famà intégra ac 

* Tom. xni. Conc.» col. ISSS.— • Rain., toc, cit., n. 6. 

* Ftorentioo in ?iU Nicol. V. 
s BuU,, Tomo no9, tom. un. ool. iS49. — 4 Rain,, loc, ciL, n, t. 


GUERi GALLCfTANI, LIB. VL 9B9t 

p», teprinio verô modestie et contemptaram dignitatum'*^ 
i* IbOdovioiis verô Alamandos cardiaaliS', Arelatenm 
, qoo duce ac prœside depoatti» Eogeoiiis , Felir 
iMtesynodua etad«xlaremiim asqae pcrdocta est ^ ille , 
[«^Mîoate tantùBksebianate, cinea doctrinam vierô rebvcta^ 
, ne gestis m Lauanensi sessioiie uUtinâ conGrmatîs^ 
^gnitati: restitutos, in suà Boetesift vixit. Obitt dams 
y pro beato colitur, Cletaente VII pontifioe, ut jam me- 
1% edioente. NulK imputatus error, Mlli scbismaticus 
«aneSibano antmo» bonft. fide ad versas translationemegtsse 
dam reforœationis stud^t , gusque promoveiylsD spem 
mvîctè stabilitate repositam potant 

CAPUT XV. 

^Ininlatione, qualis habita in Basileensi et seculis synodis de Constan- 
*n dfici«tl8 Dallum soperesse dubium : Joannis de Paradiso Garthuslani 
rebiu Basileensibns. 

îpsa qaœstio, quft pot^tate concilium tran^eratur, rectè 

mtî peodere adhac et in medio relicta videbitur. Sanè trans- 

ns tria babebat insîgnia propter quœ probaretur : pri- 

<ausa transferendi gravis ac necessaria propter Grœcos : 

Bon modo legatorum , verùm etiam prsesulom ingens dis- 

^itertiom denique, consecutum schisma, deposito Eugenio 

'decto Felice praeter optimorum virorum sententiam. Hœc 

ilares caus» translationem et faciendam suadebant, et 

i^ntur. Et tamen à Felice , à Laasanensibus nihil , prœter 

im schisma ; circa transferendi concilii potestatem , nihil 

exigiUir. Quin ipse Eugenitis translation! decretum, ut 

Bâsileense prétendit : ester ùm Ferrariensem synodum , 

'î Fionentinam , Lateranum; sed ubique, concilio appro- 

ttaistiilit ». 

Ferrari A Fiorentiam concilie memorabile illud, quod 

m actis * : eft translatione propositâ respondisse Grœcos : 

is FerrariA non excedere, quandoquidem in eA statutum 

•Mbi synodum celebrari : » dixisse imperatorem grœcum : 

'a^Latinos, synodum œcumenicam , non ita simpliciter 

Eô dimitu^ infectA re, ac sine definitione synodioA praeter- 

[Whis htsoe de causis : si pestis grassetur , si famé laboretur , 

incursio. Quapropter nos etiam justA de causA syno* 

ll^ * Felice cardinilis bctas, haoe ultrd dIgniUlem abdicavit. ( EdU. Paris. ) 
t, ^J/*^'**-. II.XUT; 91 llb. ▼. cap. 5.— « ntL tup, hoc Ub., cap. m.— » BuU. Eug,, 
♦H «n .."* ^'^-^ ^' i^îo; et Hi$U Patr,, cap. cxui. col. 1599. --^Conc, Flor,^ 
''■•H 118, 219. 


260, DEFENSIO DECLARATIONIS 

dum transferemus. Est autem causa pestis. )> <îuo âudifo ■ 
dixerunt : Justum est translationem synodi ftotam fieri. Ptacnit 
cinvenire generalem synodum ; atque ita indicta est 
Decretum translationis habetur in conciliorum volutbinilNis , 
approbanU cancilio. Quo quidem decreto duo asseruntur i 
primum , non nisi necessariis causis concilium dimitti , a 
definita sint propter quœ est congregatum : alterum , ne id 
fieri , nisi assentientibus Patribus. 

Neque aliter gestum in Tridentinft synodo. Ailatum Paaii 
cretum, de concilio Bononiam transferendo , propter 
morbos : sessione viii , quœsitum à Patribus , num placeret eè 
« decernere ac declarare concilium esse transferendum , et ei 
transferri, donec sanctissimo domino nostro, et sacro concilio 
direvidebitur, ut ad hune seu alium locum, ipsum concilium 
Ipossitac debeat : responderunt : Placet '. » En ad translation 
pontificià conjuncta sacrosancti concilii auctoritas, neque 
atque ad ipsam synodum Tridentinam, Deo ita providente, 
sententia transmittitur. 

Huic translation!, cùm CarolusV Âugustus, ejusque 
episcopi intercédèrent, Galli quidem consensere; extatquemai 
Henrici II , ut suo et Ecclesiœ gallicanse nomine , translatio 
betur ; sed cum eft clausulà : « Quôd dictum concilium , 
ibidem agentium consensu atque adctoritate , Bononiam ti 
sit *. » 

Hortuo Paulo 111 , ex Julii 111 successoris buUft , concilium 
resumptum , ita decernente atque assentiente concilio ^ , 
anno 1551 , kalendis Maii. 

Suspensa synodus per biennium sessione xvi , 28 aprilb 1 
ipsà synodo decernente*. Resumpta synodus sub Pio IV, 
XVII, sed iterum ipsius synodi accedente decrèto^ Denique 
eodem ordine sessione xxv. Quœsitum à Patribus : « Pla 
huic sacrœ œcumenicœ synodo finis imponatur? Respon 
Placet' : » 

Cœterùm hsec nihil ad nos , qui tantùm Constantiensia 
décréta tutanda suscepimus. Ea verô et per se summà au 
constare ; et à Martino V iteratis vicibus approbata esse ; et k 
Basileensi, dum légitimé canonicèque ageret, repetita ; et ab 
genio I V saepiùs , etiam in synodo Florentinà, comprobata ; ^ i 
colao V pro sanctis atque intemeratis habita fuisse demoastrtvil 

« nd. ibld., coî. 1030.^ a Conc, Trid,, Ses$, nu. tom. xif. oo!. 7BS.— a Mém,poiÊrUi 

de Trente, p. i9,— * Conc, Ttid., loc, cU„ col. 799,-5 ibid,, col. 83S, •*•.—• /W«»* 

— 7 /6<d., col. 919,920. 


ÇLERI «ALLICAIf I, LIB. VI. 261ê 

ac Lausanenses ea décréta laudantes^atqne repetentes , 
«t (pûdem quovis tempore, et adversùs quem^s Pontificem valitura , 
awfiit, sasce{Mt, amplexus est , edito etiam diplomate. 

Qoio etiam idem Nicoiaus Carolum VII , pace ecclesiaatieà confectA 
DobSem , miris moœlum laudibas efferebat ^ ; cùm Garolus intérim , 
tottqoe Ecoiesia gallieana Pragmaticam-sanctionem omoi ope tue-- 
rentur ^ in que , ut vidimus , Basitese repetiti canone» Constantienses^ 
sesmnum it et v recipiebantur , laudabantur , et pro certo ac stabili 
rerom omnium fundamento constituebantur. 

Calixtiverô III, qui Nicolao proximus sedit, tempore, cardinalis 
Avenionensis *^ anno 1456 legatus à latere, ad eumdem Carolum et 
GalKas missus, id etiam scripto confirmavit, nihil se acturum , quod 
Pr^maticsD^-sanctioni advêrsaretur ; cujus autographum in regestid 
regiis habetur ' : adeô Pragmatica in nostrorum animis haerebat , 
necdom à Romanà curià yexabatur. 

Ex bis concludimus motam quidem de translatione quœstionem 
Dondum universim decisam videri ; certè, quod bic agitur, Constan- 
tiensia sessionis v toties repetita , toties approbata , certft et indecli- 
Babili auctoritate constare. 

Hic qui scire velit , hœ translationes ac dissolutiones conciliorum^ 
quo loco à viris bonis doctisque baberentur, légat Jacobi de Paradiso 
Carthusiani, doctoris Erfordiensis, Collecttim de septem skUibus Eccle- 
^in j4pocalypsi. Ibi leget, quàm necessaria reformatio ; quàm ne- 
^ta; quàm exosa tune temporis, prœsertim Italis et curiœ : tum 
sobdit mille artes, quibus concilia dissolvantur : « Quod, inquit % 
chrë probat tragcedia nostris temporibus in Basileensi concilio prac- 
^ta; et ex boc ortum est vulnus, nescio quando curabile, contra 
sactoritatem concîliorum generalium, ut abscedenUbus Papa, aut 
sois prassidentibus à loco concilii, vel differentià exortâ inter Patres 
qosdem, censeatur concilium dissolutum, resideatque in personâ 
^pie de plenitudine potestatis auctorilas dissolvendi aut transferendi 
concilia generalia, prout Eugenius olim papa, anno 1437, fecisse 
comprobatur. Hoc venenum per eum effusum est in Ecclesiam , per 
^versarios conciiiorum : ad quod refugium habebunt, ut subterfu- 
ge Taleant correctionem et reformationem ; ita ut etiam modernis 
^poribus frontosè dogmatizare audeant : in quolibet Papâ residere 
plenitQdinem potestatis , non solùm super quolibet membro singulari 
ï^lesi», sed et super totam Ecclesiam conciliariter congregatam , 
«d libitum ipsius disponendi , decretandi , dissolvendi , transferendi , 

• yteol, F, BpUt. ▼. ad Carol, VU, lom. xiii. Conc, col. 1343 ; yid. tup., cap. xn. 
*AUiMH(i©coeU?l, 

• ^ew». iet LiberU, tom. i. ctp. 23. p. 911. — 3 Gold, HonarcK tom. u, p. iMf , lii9. 


9» DEFBNaiO DECLAjRATIOfiriS 

eorrigendiy anetorizaDdi ; ut nulhiâ^ei andettt dieere :<2ttritlbfttftoB 
H sio totaBter nttuptnr airftoore^DctortoteiPi ooDoUioraii» oimCm 
decretationem ab enfiBW ACCSFrAM in CwitMitieasi' et Itofflitwt 
gmerBltbeift eoocJKisipubKcà pitMirtigitimi» et CMiM^nnigniatiettn- 
sanctioeeift super hoo editam» atqtie (tetittii. • DeenetenemoMfc îb 
SMROiie V GoDfitantîeDâî edito^ «eBa^leid repeUtai, et tb^ ottmibaB- 
aooeptA. Haac igiliir ad.tvâfitiam ee^ ptnnimwM adulatteam rafè^ 
eoiidiiditque ita ^ : Quôd: Boclesiài QiriveraelicoocilîanlerGOiigregiità 
Papam inferiorem esse nûn dobîteiniiS'; et ((ciàd aotUnâU»* EcotaÉa 
inlegtfèiservaiida esl super ooonem^ quAdMoque pneftiignl digailrte , 
etiasi' pepali , m his q«i» ad fioeoi , et ad sehisoMtîs exIirpatioBeai^ 
el ad geaeratooi) Ecdesi» rafoiiBtiioHem ki oapîte et in. uieaAvîs. 
Secundo : concîltan puiiire polest et debei quemlibet , etiain 
qui contumactter staiufci» ejua obedire contempserit. Ex 
infertur. Si universalis Ecclesia , tàm iti capite quàm in meaihris de* 
bet reformart, opdrtet hoc fieii per tataot Beolesiam conoiliariter 
cotfgregatam , A eapiie inûSpîendO; neque enirn Sfnritua metidai 
fuisse credendus est in ore omnium itiomm virorum celebémiBonHn 
in Gonstantiensi synodo congregatorum , qui hoc sanxevunt per de* 
creti»» JPrequem , lieèt quidam ex ItalicA natione , de ocrilateraiibus 
Papae, molesté iUud tulerunt ; postea tamen <Hnnes consenserant de 
superioritate conctlii genenUis super Papam , Ucèt inimicas homo 
iterùm superseminavit zizanie. » 

Hœc viri boni ac fortes , adbuc subtectaro ooulis meii»>rabaiit, de 
conoiliari auctoritate in Gonstantiensi condlio consensioiieai om* 
nium ; aifirmabant superseminata paul6 post zizania, atqoe iiarefor* 
mationem impeditam deplorabant ; ad eam ineipiendam atque pro* 
movendam , ad Gonstantiensia décréta , tanquam ad arœm , confti- 
giebant. Hœe nos cum us dolentes ingemiscentesque referimus; 
Deumque precamur, ne fœdos iterum atque Eoclesiam vastaton» 
reformatores immittat , et EcdesîsB vulnera abalto respiciat 

CAPUT XVI. 

fîetri Meldensis episcopi ad Eugenlom IV, Gâroli VU nomlae, gesta legaUo : to 

Oddrico Rainaldo eam objicienli proslt. 

Dum in rerum Basileensium seriem ac summam intendimos , taiH 
tîsper distalimus eam, quam Odoricos Rainaldus refert % Pétri * 
Meldensis episcopi, anno 1441 gestam , ad Eugenium IV, cùm Flo- 
rentisB ageret , Garoli Vil nomine legationem. 

Hujus legationis causa erat , ut Eugenius, synodo Basileensi con- 

« Gold. Monorch., tom. u. p. 157». — i Raln, la. 1441, n. 8, 9 el seq. 
* De Yereeau, DiiUerois, poetea. 


CLERI GÀLLIGARIV LIBw VIL SBT 

àBaaÊÊlt>y¥bmtàKùA:serù absqae ultt Eôclesiie rs{bnnàtioiie factft ; 
iiOiMi«)riu)dain gsnendeniv ûlqiieiftGaUntiiidioâpet , hattdita facile 
dinoIroDdatn; atque hadeaaa^ biotnm pii omaoB iogenoiiscebont. 
4oàd ergD rir pradanUBamn» yerba> sua. seB8Mi«ie «d ddimeadum 
EagBDiiiaiiilBitm acoemmodat , ut eannoMn aitè perpeilatad syno* 
doBi^lDttaD id OdôricQS Raiaaldoft eè œftert, VLt Basiteases ragîi 
bamrttaiafie^ pooiifieta; rerà moniiRstiia super onmentcoDOîlioraiiii 
audorifealetii pvmeeta et exaltata f ukise: videatnr. 

ht lUBStUL' dicta aie tempérât , ut onm cseterisitlieoIogisgallicaBts^ 
eoDciliaFisque poèeslaliB defiensorâMis , summâ' ipsà cotiveoiantl 
Moaarehiam commendat ecclesiasticam, pacis unitatisque conciliatrb- 
eem. Nihil mirum : quippe quam catbolicî omnes , prsesertim Pari- 
sienses , laudent. Basileenses suggillat , 9m eam nunc abolere et sup^ 
prim^re contendunt \ At iHud verbulum, nunc^ à prudentissimo 
oraiore înterjectum, ad posteriora Basileensia adjicit animos : priora, 
qa» conciliarem potestatem recto ordine asserebant , sana esse signi- 
flcat. Quare oratione totà quidquid improbat in Basileensibus gestis, 
ad Eageoii depositi * ao Felicîs substituti tempera manifesté refert, 
qu»GaIlia non probabat; multîque vin praestahtes , conciliaris etiam 
potestatis rects et ordinatse strenui defensores , omnia Basileœ tum, 
ab incondità multitudine, per seditionem ac tumultum fieri quere- 
bantur. Hœc ergo nune gesta, quœ paeem unitatemque convetlant, 
orator memorat ; interini cum supremam in romano Ponlifice potes- 
tatem agnoscat , uti omnes catholieos, ac prsesertim parîsienses facere 
vidimus, hoc addit : « Patres constituisse décréta et régulas pro 
îpsius usu gubernando et regulando ; quicumque, inquit , prœter bas 
régulas bftc potestate utitur, superbit, et potestatem exercet, sicut 
principes gentium, quod prohibuit Christus. » 

Quo loco subdit duos extremitaies jam in Ecclesià esse : alteram 
quidem exacutam in eoneilio olim BasUeensi; quâ voce , oUm , iterum 
ostendit, etvîguisseoHm concilium illud, et nunc concilii 'loco non 
esse : alteram in Plorentino : atque in eoneilio quidem Basileensi 
unam extremitatem nimis exacui extinctà potestate : alteram à Plo- 
rentino eoneilio nimis exacui visam , potestate quidem agnitâ , sed 
nullà re factà pro regulando usu hujus potestatis ; quod quid est aliud , 
qoim theologorum Parisiensium more, supremam ac plenam in 
summo PontiGce revereri potestatem ; sed eam per canoues et con- 
cilia regulandam , ut etiam in gallicanà Declaratione est positum , 
2^escere. 

« aaiit.,an. lUi, n  9. 

* Qui Meldensii episeopui eu primas seniones improbtnet, qaaram ipse pars faerat , ut- 
poia incoacUio BuilMosi tflerosolimiual régis oraUM-. Vid. GaU, ClirlH, in Episc. Dînons, 
et MekL (MM. Parl«. ) 


XI DEFENSIO DECLARATI0NI9 

Âddit noster orator ^ : « Quôd ad has extremitates eydteiidif.ini 
sufficit auctoritas Papas , sine generali condlio; etsi , inqait, 
iû favoribus principuin confidas absque generali ooncUio, 
dabio arundineum baculum tenes : » quibus aliisqne patet,iB 
legatione , rejectis sine contamelift Basileensibus , sed tantèm 
rioribus gestis, pro verà conciliorum auctoritate, somma 
modestià, ne Eugenium exasperaret-, sed tamen strenuè eaa 
tum. Quàm autem rex christianissimus Basileensium Patrom 
finem usque honori consuluerit, acta eo auctore, sub Nicdae 
jam relata ' testantur. Quare hic finem eâ de legatione diceodi 
cimus. 

CAPUT XVII. 

BuUa retractationis Pii U » ad  Colooiensem academiam , Constantiensia 

coDÛrmat , Basileensia tantùm posteriora damnât. 

.Cneam Sylvium, ex gente inclytâ Picolomineâ ,' poetam eximii 
postea Pium II, pontificem maximum, coneilio Basileensi, 
post translationem adhaesisse, eique scriplo factoque (ay'issfd y pai 
sunt qui nesciant; et ipse profitetur. Jam retractationem ejus 
ducemus, ut omnes intelligant, in ipsâ retractatione , quae ille re^ 
carit, quse intacta reliquerit, quas ultrô nrmaverit. 

Anno igitur 1463, ad universatem Coloniensem bullam ediditj 
Jn minoribus ', ex quft perspicuum est, Basileensium gesta ab ij 
improbari; sed quç; Ea scilicet quae post translationem coi 
essent : posteaquàm scilicet « Eugeniusconcilium in Italiam traosti 
lit, et cùm Graecis Ferrariae convenit, et legati concilii ad Ei 
nium defecere. » Haec ille semper inculcat; haec non alia, retra< 
ac revocat. 

Sed forte anterioribus gestis non interfuerat , nec necesse bal 
ea quoque reprobare. Âtqui primo concilii anno, Christi 1431, 
concilium venisse se narrât. Quid autem ageretur, referentem ai 
mus ^ : « Aderaut legati Parisiensis scholae , cujus est fama pei 
bris ; adfuerunt aliquando vestri et aliorum studiorum Gei 
nationis oratores*, et uno ore concilii generalis auctoritatem ad coeli 
eflferebant. » An ergo ea tuum improbata dicit? Imô , « accessit, ia*^ 
quit, et ipsius Eugenii consensus , cùm dissolutionem concilii i 
factam revocavit, et progressum ejus approba vit : « quorum alterufll- 
ad anteriorum approbationem , alterum ad sequentium cursum per- 
tineret. Quis autem ille sit Eugenii consensus, à Pio H memoratus 
îpsa verba demonstrant; nempè consensus cum iis, qui ufworeco*- 

I Rain., an. i44i, n. lO, I2. — • Sup., hoc Ub., cap. xnr. — « BhU, reiract* PU 77, U». «w» 
Conc, ool. 1407 el seq.— 4 ibid., col. i4io. 


CLERI GâLLICANI, LIB. VI. 266 

eUii aueiariiaiem ad cœlum efferreni. Cum bis Eugenius, Pio teste, 
oonsensit , concilii Basileensis dissolutione revocatà , progressu appro- 
Into, ut verba tcstantur. Audis ab Eugenio approbata priera gesla 
JBasiieensia, qu» nunc approbata et confirmata nôlunt, simulque 
approbata et firmata Constahtiensia décréta, ^uœtum Basileœ toties 
repetîta et ioeulcata sunt. Géterùm approbato progressu, rem ipsam 
qo» fieret improbatam , mera ludificatio est, ut vidimus, nec ad 
isUs distînctiunculas Pii animus deflectebat. 

Quin ipse apertissimis verbis haec Constantiensia décréta confir- 
mat : posteaquàm enim summis laudibus supremam apostolicœ 
catbedrœ potestatem commendavit , hsec addit ' : « Cùm bis , et ge- 
neralis concilii auctoritatem et potestatem complectimur, quemad- 
modum etœvo nostro , Constantin, dum ibi fuit synodus universalis , 
declaratum deCuitumque est ; veneramur enim Constantiense conci- 
liam , et cuncta quae prœcesserunt à romanis pontificibus nostris 
pnedecessoribus approbata. » Ergo Constantiense inter approbata 
sumerandum; neque audiendi illi *^ qui partim approbatum, par- 
lim improbatum memorant , cùm Pius simpliciter approbatum pro- 
Dontiaverit, et reliquis simpliciter ex sequo approbatis accensitum 
Telit. Neque verô quidquam est in Constantiensi concilio, quod non 
Pius approbet. « Concilii enim, inquit, auctoritatem et potestatem 
complectimur, quemadmodum et a^vo nostro Constantin, dum ibi 
fuitsynodus universalis, declaratum deQnitumque est. » En univer- 
sim dictum , dum ibi fuit synodus universalis. At ibi fuisse universa- 
lem synodum jam inde ab initie, et in iis etiam sessionibus, quœ 
aduoatas obedientias prœcesserunt , Marlinus utique V toto appro- 
bante concilio définit. His ergo verbis Pius usus est, ne fraude agere, 
aut aliquam concilii^Constantiensis partem suspectam babuisse vide- 
retur. Quid quôd his Pii verbis sessionum iv et v Constantiensis 
décréta diserte j)robata sunt ? Repetamus enim Pontificis verba : 
• Concilii auctoritatem et potestatem complectimur, quemadmodum 
asvo nostro Constantin declaratum definitumque est. » Quo verô 
)oco declaratum definitumque est^ nisi sessionibus iv et v? aut si non 
ista suntquae Pius amplectitur, edisserequoalio loco aliquid de con- 
cilii generalis auctoritate Constantiensis synodus definitum à se decla- 
raiumque voluerit. Nihil invenies, atque adeo qun tu loca improbata 
putas, ea sanè sont, quœ hic expressissimè et significantissimè ap- 
probentur. 

At, inquies, licèt approbaverit, saltem non eo modo intellexit, 
quem nossecuti sumus \ cùm tantam Papœ inesse voluerit in synodos 


* BmU. retrad. PU II, lom. m. Conc, col. I4t5. 

* Quales foni Biniu» , BeUarminiifi et quidam alU> 

ZVI. 


13 


^966 DEFENSIO DECLARATIONIS 

etiam générales auctoritatem , tUeàê et congregare et éitfohen 
tum sit. Esto : ergo eô , te fatente, jam deducta res est , ut PoiH 
concilium congregare et dissolvere, non sanè eô asqua, ut d 
congregati nec dissoluti concilii jussa in fide , in sclûsmate, in H 
matione detrectare possit; quod unum ex Constantiensî oood 
eique conjunctâ Declaratione gallicane tuendum sùscepimus : câ 
aliis tractanda relinquirous. 

Intérim quserimus, an etiam Pius putaverR à Papa dissolTÎ p 
concilia, nallft idoneâ causa, nullà necessitate, atque, ut 
ejusque adulatores ferebant, pro suœ libUu voluniatis? A 
cùm ipse Eugenius nimia illa rejecerit. Ac si quaecumque d 
quo jure, quâ injurift , à Pontiflce facta, Pio valere TÎdereltirM 
pertinebat ille ab eodem memoralus Eugenii consensus , ctim il 
synodum , ab ipso licèt dissolutam, stare ac valere senliebast 

At enim post illam concilii Gonstantiensis tam apertani a 
nem , haec Pius subjecit : « Inter ( concilia ) nuHum invenimns ni 
fuisse ratum , quod stante romano indubitato prsesule, absqoe 
auctoritate convenerit; quia non est corpus Ecclesise sine 
omnis ex capite defluit in membra potestas : » sanè ut con 
quod verborum ténor indicat ; non autem usque adeo omnis , at 
semel congregati nuUam à Chrtsto habeant potestatem. Si enim 
lam habent nisi à Papa potestatem , unde illud Constan 
quoque probatum , quôd synodus generalis immedxaiam à 
potestatem habeat? Unde illud ab eodem Pio memoratum, q 
leensis synodus in ipsis initiis dissoluta ab Eugenio, tamen 
ipsâ dissolutione revocatâ ? Concilianda certè Pii dicta , non 
denda sunt. Habeant ergo episcopi eam à PontiGce, capite 
Christum secundo, potestatem, ut congregentur, con 
maneant, ordinarië certè ( neque enim vel ipse Htis alind 
Terit ), ut autem congregati doceant , décernant , statuant , j 
à Christo immédiate babent. 

Nœ illi falsi sunt , rerumque ecclesiasticarum imperitissiim 
quôd concilium, ordinarië quidem, nonnisi convocante 
Pontifice , vere et légitimé congregatum habeatnr, ideo ad 
nutum pendere omnia jactant, quasi nulla sit synodi ad 
accedentis auctoritas. Satis enim apparuit, atque ex 
clariùs elucescet, ita esse Ecdesiam constitntam, ut po^* 
gregata est, ex Patrum sententift omnia decemantur, m 
cœtui in fidei rébus, alîisque à synodo Constan tiens! mei 
etiam Papa obedire debeat. Atque ut is maxime dissolvere 
synodum, non tamen pro libito, non indictà causât nonlen 
-cumque objecta dilScultate ; sed magnà graviqoe, que Iota 


CLERI GÂLLICANI, LIB. VL 207 

rità eoBiBÊoren possit ; cùm ipse pitdor probibeat undîqiie con- 
lHil69 fnitres re infecta dimittere , aul Ecelesi» cathoUcse in Spi- 
ï nncto iegitîmè congregite majestaiem aspemari : quod dum 
^Bffls ÎQ Basileensibus iniliis feeit , b^so conciiio jussua satisfecit ; 
kf^jfm seméï tnitum concilium , dissolyente etiam indubitato 
Kifice, stare potuisse. 

CAPUT XVIII. 

PétMftgsl Bynodo, sob Leone X, Gon&tantiensla décréta abrogentur? qnantis 
■ItriuUkis hiec firma sint : cur Patres gallicani priora Basileensia gesta in 
untione 8uà exprimenda non putaverint. 

htera&ensem synodum sub Leone X , in eàque editam constita- 
n, Pasiar wiemus, de Pragmaticâ-saoctione abolendft K Bellar- 
m et alii passim objiciunt , quà Constantiensià toties approbata 
rescissa siot. Hic ergo, pt suprà de Florentino , ita nunc de 
coDCiiio .quœrimus : an Constantiensià décréta resdssa 
M (dim Arimineittia? Ne id quidem disLerint, cùm Léo X Con* 
isem synodum nullo decreto violarit. Cur ergo reticuit synodî 
as nomen ? an rererentiâ synodi œcumenicœ ? Ei^ pro 
habebat, cujus proinde décréta, quœ ad doctrinam 
tt, si labefaclaret , semetipsum potiùs, quàm Constanlien- 
I^Bodum ipse convelleret. Itaque hoc illad est quod sœpè quœ- 
: coUidi et committi inter se yeluti dissidentes prœliantesque 
,tanquam in conciliorum doctriuft esset illud , quod aposU>> 
U, est et non '; quo non modo Constantiensis , sed etiam 

im omnium nutet auctoritas. 
si auctoritas auctoritati comparetur, vix quisquam negaverit 
i synodo Constantiensem , ut rerum gestarum gloriâ atque 
immagnorumque virorum numéro et claritudine, sic etiam 
itaie esse potiorem : primum hoc. ÂUerum subjungimus : Late- 
decretis (irmari potiùs Constantiensià , quàm rescindi. 
de Laleranensis quidem synodi auctoritate omnibus notum , 
ptnd episcopi ; quàm ex paucis provinciis convenerint ' ; 
jastis de causis Galli se excusarint ; quàm difficiiis tum ad 
esset aditus, flagrante Italiâ atrocibus b^Iis. Itaque galli 
«Eecl^iae tum Lateranensis concilii auctoritas plané nulla, et, 
lioo etiam ipsi visa est, non admodum stabilisa quippe 
^ userendis pontiGciis gestis confidentissimus , de Lat^anensi 
hse trépidé scripserit ^ : » Concilium Lateranense non fuisse 
vix dici potest : * et alibi : « De conciiio Lateranensî non- 

Pfc. Lêter., an. 151e. Seu. xi. tom. xit. col. 909 et leq. — « î Ccr,, i. W,— 5 Swp„ Ub, T» 
^t^-4 itU,, Kb. !• (te CoRc. auçt,, c XTU^ Vi4. cap. un. 


^968 DEFENSIO DECLARATIONIS 

nulli dubitant, an fuerit verè générale; ideô usque ad banc 4 
^usestio superest etiam inter caiholicos. » Hàc igitur synod 
prœstare* contendimus nnmerosissimam ac patentem omnîbna I 
stantiensem synôdum, tantâ rerum gestarum glorifl nobflem, àti 
que à tôt synodis , totque Pontiflcibus approbatam ; id jure in 
agere videbimur. | 

Jam quod in Lateranensi synodo dicitur : Romanum Poiiâ^ 
supra amnia concilia potestatem habere *, primom quidem 
non deGniendo , sed narrando esse positum : quôd Constanl 
deditft opéra factis'deGnitionibusprœvalere non possit : iumex 
verborum eô référendum esse , ut Pontifex concilia indicere, 
ferre ac dUsolvere valeat : quod nec universim et sine causa 
nec ad questionem nostram, aut ad ea'quœ tuemur décréta- 
stantiensia pertinere sœpè ostendimûs. 

Hue accéKiit, quôd Léo Eugenil, Pii, aliorumque ani 
ÎQsistens vestigiis, Basileensia damnet ; sed ea quœ pott in 
gesta sunt : quô etiam refertur illud , quod de superiori Pa| 
testate dicit. 

Quôdautem Pragmatica antiquatasit, nihil ad quesUonem 
Etenim Constantiensia , iisque conjuncta Basileensia anteric 
conciliorum auctoritate décréta , et si inserta Pragmatic» , non 
«X Pragmatica vim obtinebant suam , ut, prostratft Pra{ 
cere necesse sit. Denique Pragmatica abolita quidem est , non 
Mi hœreticum quid , aut erroneum , aut suspectum in fide 
sed ut corruptela noxia disciplinœ. Âbierint ergo qus ad dis 
spectant , quandoquidem Romana curia ea ferre non poterat; 
non tuemur : stent verô immota, quse ante Pragmaticam 
sacrorum conciliorum dogmata , quœ neque à Leone X aut 
nensi concilio tacta sunt , neque tangi sine gravissimo fidei 
culo potuere. 

Quare Ecclesia gallicana in Tridentinft synodo antiquam de( 
liorum potestate professa est sententiam, constititque 
neque Gallos à Constantiensis concilii decretis tuendis d< 
neque Pontiticem aut synodum ut ab eis désistèrent postal 

Diximus etiam quo loco relicta sit controversia deconci&l 
ferendis ac dissolvendis ', cùm Tridento Bononiam indicta 
ac postea concilii suspensio, iterataque celebratio, ac tandems 
lutio 9 non nisi synodo approbante et condecemente facta sL 

Neque prsetermittendum id quod Pallavicinus refert : 
ssBpè multûmque questos , quôd sessione xvu, decreto de 

« Buli. Pau. œlem. in Conc, Zater,, col. 311.— • Fid. Dtss, prœv,, n. xit; «< * 
iib. 1. cip. 1. et seq.— ' Sup», hoc IW,, cap. zr» 


CLERI GALLICANI, LIB. VL 389» 

coodlio insertum illud esset : « Tractanda ea quœ proponentibus 
kgatis ac pnesidentibus apta et idonea ipsi sanctœ synodo videbun- 
tur^ »Nempè verebantur ne conciliaris auctoritas aelibertas eâ clau- 
suli Yîolaretur, totaque synodus in legatorum posita potestate esset* 
Kostros ad Hispanorum sententiam accessisse acta testantur *. Tan- 
dem ipsa synodus , sessione xxiv, « explicando déclarât mentis su» 
Don fuisse, ut ex prœdictis verbis solita ratio tractandi negotia in gène- 
ralibus conciliis ullà ex parte imroutaretur, neque novi quidquam , 
pneter id quod à sacris canonibus, vel generalium synodorum forma 
hactenus statutum est , cuiquam adderelur vel detraheretur ' : » ne 
scilicetaut Patrum imminuta majeslas, aut legatis addita auctoritas pu- 
taretur. Sic sapientissima synodus omnia inter cathoHcos controversâ 
intégra esse voluit , nedum Gonstantiensia semper immota subrueret* 

Omnino ergo constat valere Gonstantiensia sessionum iv et v dé- 
créta : primùm ex sese , suâque et Spiritûs sancti auctoritate nixa : 
tam consequentibus in ipsâ synodo gestis : valere postea Martino V 
tolies approbante , toties exsequente : tum convocatione conciliorum 
trium generalium, Papiensis, Senensis, i^c Basileensis, ex Gonstan- 
tiensibus decretis instituta : ad hœc decreUs synodi Basileensis adhuc 
fogenio adhœrentis : nec minas ex Eugenii diplomatis in utrôque 
dissidio editis, quin etiam Ferrariensis ac Florentinae synodi expressft 
auctoritate : Nicolai etiam V decretis \ atque ipsfl Pii II retractatione : 
denique Leonis X, et sub ipso babitae synodi Lateranensis constituto, 
^tque ipsâ synodi Tridentinae sententift-, ut tantam nubem testium, 
tantam auctoritatem , tamque firma munimenta , nemo sine gravis- 
simosuoac rei ecclesiasticœ detrimento labefactare possit. 

Ex bis îgitur patet , quàm verè sanctèque prœsules gallicani , in eâ, 
c|oam tuemur, Declaratione aflSrmarint, sessionem ivetv Gonstan- 
tiensium décréta , « à Sede apostolicâ apph)bata , ipsoque romanorum 
PontiGcum , ac totius Ecclesiœ usu confirmata esse. » Quo loco, cur 
Basileensia priora exprimenda non pu tarin t, nemo jam non videt, 
id causas fuisse, quod nihil aliud quàm Gonstantiensium firma- 
menta essent; atque id notari velim propter auctorem anonymum, 
cui ad Basileensis synodi auctoritatem, valere gallicanorum prœsu- 
iQm iikfUium , sufficientissima responsio est *. Ingeniosissimum suffu- 
Sium , quo nempè declinet tôt ac tanta argumenta , quœ ex Basi* 
leensibus prioribus gestis, Eugenianisque consentientibus decretis» 
^oquam ex invictissimis munitissimisque castris prodeunt. 

* 'ott^ A«l. Orne, Trtd^ lib. x?. cap. if et leq.; Cône, Trld,, tom. xif. ool. $40. •* • Hém, 
9^ U Ctme, de I>ent., p. ao9, SIS, sis.— > Coitc. Trld., Seu. zxit. c. 21. col. $94.— 4i#noii.» 
« l^tru» etc., lit». ▼. eap. 16. n. Il, 13. 


370^ DEFENSIO DECLA.RATIONI S 

CAPUT XIX. 

An GonstanOeosIbus decretis alxa sentent^ ad &d«m catholicam perttBMt? 

Quseres, cùm ea doctrina , quam tuemur, àConslantiensi 
definita sit ; illudque decretum à Sede apostolicâ , totâque 
comprobatum ^ an igitur ad fidem catholicam pertineat 
.verô sententiaan haeretica judicari debeat? 

Nostri , atque imprimis pius iile doctusque Gerson apertè 
tîavit bâerelicaai esse, quae synodi Constantiensis œcumenics 
nitioni adversetur ^ Sic enim incipit decretum sessionis v de qqlj 
mus : (( Haec sancta synodus Constantiensis, générale com 
faciens, in Spiritu sancto légitimé congregata, ordinal, deGi 
cernit , et déclarât ut sequitur. » 

Porrô dubitari nequit quin res , de quâ agilur , pertineat ad ij 
pretationem divini juris. Quseritur enim quam potestatem 
succQssoribus , quam Ecclesiae atque conciliis Christus dederilll 
nit synodus, eam conciliis potestatem à Christo immédiate 
cui etiam Pétri successorem subesse oporteat. Ergo clarè a] 
interprelatione divini juris, adeôque de fide , de doctrine cal 
Deo revelatâ^ neque Bellarminus aut ejus assecise diditentar. 

Certè quod toc verba, « quicumque, cujuscumque 
etiam papalis, hujus,et cujuscumque concilii generalis U 
coQgregati statutis obedire contempserit , • illi interpretantori 
de quocumque, sed de dubio tantùm Papà^ neque de 91 
concilio generali , sed de çoncilio m schismate habite : taD< 
certus Papa, non sit maxime Papa^ aut concilium in pace 
non sit vel maxime légitimé congregcUum^ id ostendimus essû, 
puramqu^ tergiversationem et cavillationem verbis concilS 
3imè repugoantem^ quod autem de concilii Constantieiiaii^ 
auctoritate dicunt, non minus clarè ostendimus, id non nisi çj 
catâ conciliorum generalium , romanorumque Ponlificum «1 
dici po9se : ut nihil obstare videatur, quominus ^ sent^^l 
ticasity qusç concilii œcumenici definitioni tam perspicu^ adll 

Unum illud obest, quod est ab adversariis non îndiligi 
tum ' : bis decretis pro more synodorum de Gde agentiofll» 
hujixs quoque synodi , Viclefum , Hussum ac Joannem Parvuil^ 
nantis, noa fuisse adhibitam anathemalis pœnam*, ac 
dictum , ita secundùm fidem catholicam esse tenendum. 

Addimus synodumBasileensem in anterioribiis probittisMNSI 
Conétantiensia décréta repetentem, iisdem danta^at verbb 

t Sup., Ub. ▼. cap. «; yid, Ditt, prœv.^ n. xlt. *t Doctr. Lovan,, p. 74» etc. 


CLERI GALLICÀNI, LIB. VL VT 

«ise ^ Qtiodautem très suas veritates ex Ganstantiensi synodo repe- 
tiUs ad veritakm fiiei caiholicœ ila pertinere sancit , ut qui his per- 
6mcUtr refvLjMî , siitemmdw hœreticus, factumidposttranslatum 
Ferrariam coocilium : quae posteriora gesta aDterioribus aequiparari 
non posse antedicta demonstrant. 

Respooderi potest, non propterea videri adversarios omnis con- 
deouifttîoQÎsinimunes. Nequeenim apostolos Hierosolymitani concilii 
deereto adbibuîsse anathematis pœoam , sed ita conclusisse : jé fui- 
inf cu$todiente8 vos bené ageiU * : cœterùm postquam edixeraut : 
ritumest Spiriiui sancto et nobU^ satis significatum, non sine pœnà 
pm faturos esse ees, qui saneti Spiritûs judiciutn contemprâsent : 
iA eùAimandum de Constantiensi synodo , poslquam edixit : « Hsc 
sandaSynodua, geDeralec<mciIiu0i faciens, in Spiritu sancto légitimé 
CQQgregata, ordinat, decernit, définit, et déclarât ut sequitur : •» 
IMHiam eiiiiQ, etiam minime dedaratam, ex decreti ac saneti Spîri- 
(As aoctoritate statim in contumaces sequi. 

Hiic etiam referri potest Ctementis V in conciiio gen^ali Viennensi 
àûoiiio , quœ incipit , Fidei eaêholieœ : ad hoc , CiemeaUna unica y 
4$ mmmà TrinUaie ^. Hic duœ theologorum opinioneê referuntur y 
^oorum quidam dlcarent , per iriirMem bapiismi pwnmlii eulpam 
rmiui, $ed gratiam non conferri : alii autem assererwt, guàd et 
ti^pa remiUitwr, ei virtuiss , et informons graUa infunduntur, quoad 
habilum ; etsi nofi Mo tempore ^ quoad tMum. Has in ter opiniones syno* 
dus licdecerait : a Nos opimooem secundam, tanquam probabiliorem, 
atdiclîsaanctorum ac doctorum moderoorum theologiœ magis conso* 
Bam et oonformem , sacro approbanie conciiio, duximos eligendam. • 

Haie ergo decrato nuUà licet adhibità aut hœreseos notfl, aut ana- 
thematis pœnà , catbolici omnes ex auctoritate concilii paruere. 
^toMità ergo magis parère deboerunt Constantiensi conciiio , non tan« 
tèm deelaranti , prébobiliorem opinionem, sed absolutè edicenti : « Hiec 
Sinda geoenfis synodus , in Spiritu sancto congregata , ordinal , 
définit, deoemit et déclarât ut sequitur. d 

Atqw illud quidem Constantiense decretum est ejusmodi, ut ab 
eo cetera tanti concilii acta pendeant. Hinc Viclefi de primatu romans» 
Eodesiœ error condemnatus : hinc destituti Pontifices, etiam is qui 
i synodo totoque ferè christiano orbe colebatur : hinc alter substi- 
tatus , eique creando forma prsescripta : hinc de concilits generalibus 
<^TOcandis canon conditus , ordinata reformationis structura , ac 
Amdala spes orbts ; ut cum eo deereto tota Constanttensis synodus 
prostematur. 

*GMie. Soi,, Seêt, II et seq. tom. xn. col. 4T7 et leq.; Fld. Sess, xxxiu. col. 818* — * jici.gf 
^1 >i— 1 Cl€m„ Mb, I. Ut 1. cap. uniM. 


372 DEFENSIO DECLÀRÀTIONIS 

An ergo satis constet ex omisso anathemate Constaniiense deeM 
tum non pertinere ad fidem catholicam , id nostris censoribus 
Deo arbitro dijudicandum relinquimus. A gravi certè notft îm 
esse non possent , nisi bonfl fide agentes , non satis attenta re, 
cusari viderentur. 

Ac si ilii , qui electam à Viennensi conciiio probabiliorem sea 
batiorem sententiam contempserunt , à Tridentinâ synodo 
anathemate damnati sunt '; videant contemptores decreti 
tiensis, quanta iUis immineant, qui plenam et absolutam tanti 
cilii deGnitionem abjecerint. 

Gœterùm id cogitent , à synodo Constantiensi nec pne 
pœnam. Ecce enim apertissimè decernit, « ut ipse etiam 
obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condîgn» 
tentiœ subjiciatur, ac débité puniatur ; etiam ad alia juris 
si opus fuerit, recurrendo. » Qualia verô sint juris remédia, 
fortia, quàm gravià, nemo nescit. Quœ remédia si expedits 
in Papam quoque obedire recusantem , quantô magis in eos , qui 
inobedientiœ , contempto synodi decreto, faveant ac senria^ 
clerus gallicanus huic sententiœ adversantes, neque perd 
neque contumaces reputat ; priscamque sententiam retinere et 
clarare contentus , ab omni non modo anathemate , verùm 
censura temperavit, tanlamque rem Ecclesiœ catholicae judido 
servat. 

Quin etiam nec sollicité quserendum ducimus erroneane an 
hœretica sit ea sententia, quam adversarii bonA (ide tenere 
deantur. Non enim plerique perspiciunt satis , doctrina condlii 
stantiensis quAm sit in certis casibus Ecclesi» necessaria ; qui 
cùm infrequentes sint, non omnes facile eorum cavendorum 
sitatem advertunt. Nos autem sat scimus, si quidem eveniant, 
facile , ac romanam omnium matrem prœ cœteris evigilaturam 
siam ; rerumque humanarum conscii , summœ utilitatis esse dui 
ut futuris periculis, utcumque , Deo sinente, eventura sût, 
à Patribus , Spiritu sancto auctore, remédia, suâ auctoritateae 
tate constent. 

CAPUT XX. 

An ea , quam vocant Parlsiensium sententiam , occaaione schismaUs exorla 

acta in Joannem de Montesono, anno 1387. 

Pétri Alliacensis Joannisque Gersonis atque aliorum Parisû 
potiore conciliorum potestate sententiam , quam postea synodus 
stantiensis amplexa sit, multi eo nomine suspectam habeot,qi 

t Conc, Trid., Se$s, ti. cap. T. col. TS9 ; et ctn. n. col. 78$. 


CLERI GALLICANI, LIB. VI. S73 

tsm non sponte ac veritate duce exortam , sed vi quàdam extortam 
patant ; nempè occasione schismatîs, seu litigationis ejus , quse inter 
€regorium XII acBenedictum XIII extitit. His respondemus, primùm 
qoidem remédia , quibus laboranti Ecclesi» providetur, ex ipsà tra- 
ditione, atque ex ipsft veritate esse deprompta : neque unquam Ec- 
desi» opus est, ut novam doctrinam excogitet ; malisque occurren- 
tibos id efDci potest , non ut novitales pariât , sed ut antiqua dogmata 
diligentîùs proponat atque explicet ; quod non infirmandse , sed potiùs 
asserendœ confirmandœque doctrinœ sit. Quare ex actis patuit eos , 
qui , occasione litigationis hujus, conciliarem potestatem extollen- 
dam putarunt, iliud remedium non proposuisse ut novum , sed ut 
coDSuetum , et in illà necessitate diligentiùs adhibendum ^ Multa 
quoque suo loco suppetent, quibus constet , eam sententiam, quam 
tota tune Eoclesia, et synodus Constantiensis amplexa est , ex an tiqua 
etcertà traditione manasse. Nunc ea commemoramus , quœ anno 1387 
Facultas nostra gessit atque decrevit , schismatis quidem teropore , 
sed anteqnam illa de utroque Pontiiice in ordinem cogendo dissidia 
orirentur. 

Facultas ergo theologica Parisiensis Joannis de Montesono, ordinis 
predicatornm , assertiones ( xiv ) condemnavit. De immaculatâ Dei- 
pare Virginia Conceptione imprimis agebatur '. Censura Facultatis 
episcopali judicio confirmatft, Joannes de Montesono ad Clemen- 
tem VII, Avenione agentem, quem Caliia venerabatur, appellavit : 
delecti qui causam Facultatis coram Clémente agerent : Petrus 
de Alliaco, tuoi regii et celeberrimi collegii Navarrici magister, 
legatorom princeps, in consistorio coram Pontifice, omnium no- 
mine peroravit ; atque imprimis : « Protestamur , inquit ', quôd- 
nosiro proprio aut personali nomine nihil omnino in hujus causse 
prosecutione dicemus; sed solùm ex parte, et illorum nomine qui 
nos mittunt. » In uno ergo Alliacensi Facultatem universam audie- 
mos. 

Sic autem causam ipsam aggreditur : h Joannes , inquit \ de Mon- 
tesono id ad suie appeliationis fundamentum piincipaliter assumit, 
quod solius Sedis apostolic® est, circa Gdem declarare, damnare et 
reprobare ; et iterum , quôd eorum , quœ tangunt fidem , ad solum 
summum Pontificem pertinet examinatio et decisio. » 

Adillud fundamentum Joannis de Montesono, Petrus de Alliaco 
duo respondebat; primum : « Hoc dictum continet manifestam hœ- 
resim ; » secundum : » et est dictum sibi repugnans et contrarium. » 

i ride Sëp., lib. ▼; et tnf., Ub. xi; ti CmroU.^* nd. du Boni., HitL Untv,, t. it> p. «so et 
••q.- » Petr, AIL, prop, coram Ciem. VU, In op., 1. 1 ; Cer #., col. î08.— 4 D'Argent,, Colleci, 
•^mUc., de., 1 1. pirt. n. p. M. 


S74 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Hoc postremam sic probat , « supponendo quîd sit Sedes ^^ûstolici 
nam ipsa^ vel est universalis Ecclesia , velaliquod générale oonctUttn 
universalem Ecclesiam reprœBentans, vel particularis Ecclesia romaa 
îpquà scilicet Ecclesia sedet y idest, cui pnesidet summus Poottfes 
e( ideo ipse et Sedes apostolica noa suât idem , sicut non sont vien 
sedes et sedens. Ex quibus clarè patet , si ad solam Sedem apostol 
cam pertinet ci|t^ fidem declarare et reprobare, quôd ad Mdui 
siiiomum PoQtificem hoc non pertinet; et è contra, si ad soliu 
suouBum Pontificem pertinet eorum qu» sunt fidei examinallo i 
decjsio , hoc ad solam Sedem apostolicam non pertinet ; et m appi 
ret, quomodo in UIo dicto manifesta est repugnantia. » 

Jam quœ sit iUa h^resis , qua in Joannîs de Hontasono dictis coi 
tînetur, sic exponit * ; « Quôd ad solam summum Pontificem pectî» 
eorum y quœ tangunt fid^n y examinatio et decisio , conUvet Bsaai 
lestam h^resim , imô multas hs^reses, « Très autem oommemortl 
primam : a Quia per iUam exclusionem exdttditur universalîs Eedi 
sia et générale concilium eam reprawentans , quod est hffiretîGom 
quia in causis Qdei à summo Pontifice appellari potest ad cqqcîIîiw 
sicut patet, xix dbt. cap* Anoêtasius; et manifestum est q^ùd m 
jpsum pertinet concilium de causis fidei definire, sicut fêM ^ 
«uictoritate Gregorii : xv dist. cap. Sicut. t i 

Secunda bœresis : « eo quèd per illudexcluditur Sedes apostolici 
ut dictum est 9 ( nempe quatenus sedenti opponitur, et manene caaj 
3etur, obeunte Pontifice), « et est manifesté hœreticum. » 

Tertia haaresis : « eo quôd excluduntur episcopî catholici ai) cm 
nîmodfl oognitione , examinatione et decjsîone eorum qiue sont fidsii 
quod est contra jus divinum et humanum. « 

Unde concludit condemnandum Joannem de Montesono % « i 
propter prava asserta , et propter Crivolasappellatîoaes ; qvîa mUwifà^ 
verisimiiibar formidandum erit, quod deinceps a^d judicea ordiai^ 
nos nemo compellatur erroneas suas assertiones revocare. Dubitoi 
buut enim per varias appellatioaes , per processus loogos , per gnpn 
impeofia^ veuri, vel per falsas accuaatioMs in fami aui alîte IfAi 
quod quim magnum et apertum esse in fide ac moribus pericolM 
^tis notum est. » 

Hœc nos ex regestis vetustîssimis descripsimus \ hscin bî 
babentur, nostrisque omnibus nota et confessa sunt. Sic sacra F 
tas Sedis apostolicaa et episcoporum jura défendit; et, quod in 
nostram conducit maxime , in cau$i$ fidei à Papa ad ooncUimm 
lari posse docet : tum concilii esse officium de causis fidei dejimr^ 
eft definitîone scilicet, à quA appellare non Hœat. 

*D*^rgentri, coUeeL JtuUc, ete., tom. i. pirt. u. ooL 2. — s JM.« p. ik 


CtERI GALI.IGANI, LIB. VI. J7$ 

'Hec tnio are docebant . Iheologî Parisienses; h^^ <ioceiites Clei 
mens YII soseepH ; ceasaram Facultatis contirinavît : atque hinc 
iQumis de Mootesono in Clementem odia , ac scripta permulta prQ 
Pontiiîcibua qui Urbano YI suocesais^ent : qu» 9cripta Odorieus Rai"? 
Baldus aspè laudat * ; quo fonta profecta aint tacet. 

Neque objicias nullam esse auetoritatem CiemeoUs, utpete auth 
pape pro vero enmi Papft in GalliA ac medià Eicclesise parte eolebatur, 
^eo probabili ratîone , at muUi sancUtate ac miraculia clan ei adhe»-» 
rarenL Itaque ab eo ejusque successore Bénédicte, cum ®muli3 
4Bqno jure certatum fuisse vidimus ; tum ejus sententîa plenannexei 
<tttiooeai babuit, probante Gallià, $c nemine per totam Ecclesiam 
reclamante, ne Urbano quidem VI, quique ipsi adbœrerent. ; 

Et UH quidem , quo erant in Clem^tem Clementinosque odio , ex- 
probrassent violatam Sedis apostolicœ dignitatem ; victusque Monter 
aoDQs Urbanom VI ac Bonifacium IX, quos omnî ope tuebatur, acrit 
Inis stimolis in adversarios instigasset. 

His ergo perspicuè refelluntur ii, qui Parisienaium de potiore con-? 
cîUi potestate sententiam Gonstanti« deroum emersissememorant; 
aut ad extremum Pisis inter ea certamina, quibusde œmulis Pontir 
ficibus tollendis litigabant. Ecce enim triginta annis ante Constanr 
tiense concilium, cùm necdum quidquam moveretur ad iunbos 
conlaodentes in ordtoem oonciliari auctoritate cogendos , nostri in 
eausis fidei à Papft appellari posse ad concilium, coram eo qu^n 
coldiant Papft, «jusque consistorio, nemine reclamante, asserebant. 

Qaod autem in eauais fidei synodus anteponenda crederetur, bine 
aeqoi putabant abaolutam concilii supra Papam aucicH'itatem ; quia 
iÊ^émàbiU, nempe concilium , deviabUi , nempe Pap» , anteponi hct 
'Cesse ait 

Quo argumente usos in ipso Constantiensi condlio Petrum de 
AUîaeo, ejuaque dâicipulum Jcannem Gersonem , nostrorom antiasi- 
gnanos ac sacre synodi duœs, alibi demonstravimus * ; ut profectà 
€onfltet, ad schîsma extinguendum, nihii novi à nostris; sedqu» 
prias animo basserant , adversùs ecdeaiasticie pacis ae reformationia 
Jioatea fuisse deprompta • > 

* 

CAPUT XXI. 

Faeoltatis articull adversùs Joannem Sarrazlnum prœdicatorem , paulô post Constan- 

Uense oonolUum , ac HarUno V i«dBiite. 

Jam poatqoani de ambobus contendentibus in ordinem cogendis 
finitalis est^ quid oostra universitas cum aliis irniversitatibus, im^ 

• JUAu ai|. Ail9» a. is et •aq4 «a. tlti, n. t4 «1 Mq»<^ft yi4, ta Jpp.» Mb. i. cap. 9. 


276 DEFENSIO DECLARATIÔNIS 

cam totà Ecclesiâ pro concilionim potestale egerit , decreverit, 
pserit ; ut qute Pisanœ etConslantiensi synodis proluxerit, suprà expo» 
suimus K Sed quandoquidem ea ad scbismatis tenipus, non autem 
ad omnia Ecclesiœ tempora pertinere fingunt, operae pretium ertt 
sacrœ Facultatisaudire sententiam , Constantiensi jam transacto ooo* 
cilio , compositis rébus , ac Martino V sedente. 

Anno igitur Christi 1429, Martini undecimo, Facultas, priscis ran 
dogmatibus, articuios refellebat, quibus Joannes Sarrazinos, es 
pra^icatorum ordine licentiatus, evertebat Constantin stabilîtav 
de conciiiorum auctoritate doctrinam. 

Hi articuli sœpè vulgati jam in omnium suut manibus '• En hîf 
aiiquot seligemus. 

Primus Joannis Sarrazini articulus : « Omnes potestates joris- 
dicUonis Ecclesiœ, aliœ à papali potestate, sunt à Papa ipso, quan* 
tùm ad institutionem et collationem. • Sic Turrecremata postea ;9e 
deinde Cajetanus ; sic moderni Lovanienses aliique censores noitri 
conciiiorum potestatem in ipso fonte labefactant; dum omnem 
potestatem ac jurisdictionem ecclesiasticam à Papft esse contendooL 
At sacra Facultas hœc reprobans jubebat à Sarrazino hune pn><^ 
nuntiari articulum : « Omnes potestates jurisdictionis Ecclesis^ 
aliae à papali, sunt ab ipso Christo, quantum ad institutionem et 
collationem primariam ; à Papa autem et ab Ecclesiâ , quantum id 
limitationem et dispensationem ministerialem. » 

Exquisitissimis verbis institutionem et collationem primamCbri^ 
attribuebat, à quo nempe constabat apostolatum , verbi causa , et 
esse institutum et certis hominibus coUatum : at limitaUonem ad 
certa quœdam loca, certamque dicecesim, quam à Christo imme* 
diatè non esse constabat , non Papœ quidem soli , sed PaqKB et Ec^ 
desiœ tribuebat. 

Joannis Sarrazini secundus articnius : « Hujusmodi potestates ttOtt 
sunt de jure divino, nec immédiate institut» à Christo. » 

^usdem tertius articulus : <c Non invenitur Christum taies potesU^* 
tes, scilicét aKas à papali, expresse ordinasse, sed tantùm supreraaoi, 
cui commisit Ecclesise fundationem. » At sacra Facultas contraries 
articuios à Sarrazino defendi jubet. 

Ex his tribus articulis Sarrazinus inferebat quartum ; nempè : 
quod <x totà auctoritas, dans vigorem statutis (conciliaribus) in solo 
summo Pontifice resideret. » At Facultas jubebat ab eo sic pro- 
nuntiari : « Quandocumque in aliquo concilio aliqua insUtuontur, 
tota auctoritas dans vigorem statutis , residetnon in solo PontiRee , 
sed principaliter in Spiritu sancto et Ecclesiâ catholicà. • Rectè : 

• Sup^ Hb. T. cap. 7, s eifeq.— t FM. d^jirgmU., CoUect,, etc., L i. ptru u. p. 2Sf etieq. 


CLEBI GALLICANI, LIB. VI. 277 

neqoe enim Petrua tài : Fisum est Spiriiui sancto et mihi ; sed Eo^ 
' dçrift collecta et pasitores adunati : P^imm est Spiritui sancto et 

' • Ladit stio more anonymus gallicanarum libertatum hostis ^ , dum 
[ toc ita torquet : « Potest Ecclesia sumi représentative ; hoc est pro 
lâftKuin omnium pastoribus; atque in isto sensu, verum est Eo- 
: «iesiain dare vigorèm statutis; nec enim nihil faciunt reliqui episcopi 

Ë>bur decretorum synodalium ; sed summus Pontifex, ut capût 
mystici corporis, plus cseteris confert '. » Quœ nihii prorsus 
m. Neque enim quœrebatur utrum episcopi ad robur decretorum 
' tuèrent wmnihil , ut frigide ac n^iserè dicit anonymus ; neque au 
t^Kummis Pontifex plus conferret cœteris, utique singillatim sumptis; 
l^edin quo supponendaToret vis principalis conjuncta Spiritui sancto : 
. deoeniebatque Facultas vim illam principalem , non in uno Pon- 
^ttce, sed in ipsà E^clesiae collectione ac reprœsentatione esse po- 
liim, quod negabat Sarrazinus. 

Jam articule vu, ex pessimis dogmatibus, idem Sarrazinus pessimum 

^coroUarium istud inferebat : « Sicut nuUus flos et nuUa pullulatio, 

\9tc etiam omnes flores et pullulationes possunt aliquid in arborem ; 

JAiBa haec sunt propter arborem instituta et ab arbore derivata ; sic 

«nés aliœ potestat^ nihil de jure possunt contra summum sacer- 

fdûtiuin : • quse sacra Facultas revocari jubebat bis verbis : « Aliqua 

i||otestas, scilicet potestas Ecclesiœ, dejure potest aliquid, et in certis 

■.ttsibus contra summum Pontificem. » Sic profectô docebat , summo 

AntiGce pra^tare Ecclesiam ipsâ potestate ; neque in uno schismatis 

|:Ctta,cùm nihil de schismate ageretur, nec Facultas diceret prœ- 

Vriere concilii auctoritatem in uno schismatis casu ^ sed certis iti 

; ^9Mbus, iis scilicet , qui Constantin exposili erant, in flde , in schis- 

I nale, in reformatione \ hoc est, in constituendà generali disciplina. 

iQweyanus est anonymus, dum Facultatis propositionem depo- 

testate concilii in Papam, ad schismatis restringit casum : <( quando 

Qat, inquit ', incertum apud plerosque quis esset legilimus Pon- 

I iifex; » quod effugium ipsa Facultas prœvidisse et in antecessum 

pr&clusisse videtur. 

CAPUT XXII. 

l^t Facultas Parisiensis cottiberemendicantes post Basileense dis^dlum ac pacem : 
Facultas in priscA sentenUà : décréta , vigente PragmaUcâ-sanctlone. 

Ut erant mendicantes in pontificiœ potestatis adulationem proni , 
Nicolaus Quadrigarii, ex ordine eremitarum sancti Augustini, Joan- 

^'^Af XT. 29. -^ * D. Cbtfk».— s Traçtat, de Zibert., etc., U u* c. 7. n. 8.— i I^id,, n. a* 


I 


^« DEFENSIO DECLàRàTIONIS 

n^n Sftrraziiiuâi pràdiciitorem imitatas , ïmc asio^ebti : « QuM 
bote Pape» poteslas in tolA Ecdesià est immédiate i Gbriste. » Vîgt* 
lantissima Facultas sua décréta repetebat; quœque articulo pcim» 
8arraEini opposuerat ; ut suprà memorantur , iterari totîdeai 
jubebat, annp 1432^ 

' Quid per ea tempora , ac vigente eoncilio Basileensi sacra FBcmltm 
Parisiensis, eique conjunct«e Goloniensîs , aUsque Germaaiee ihk 
tiouiâ academi» crederent, testatum Toluit Pios 11, eojas bec aA 
Cdoniensein aeademiam verba protulimus * : t Aderant tegati 
riensisscholse, cujus est fama perceiebris; adfoeront aliquando 
vestri) etaliorum studiorum Geitnaiiice nationis oraiores; ei 
ore cuncti concilii generalis auctoritatem ad cœlum effierebaot; » 
eam 3ciKcet, quâ Eugenius sua de dissolyendo B^iieeosi coaciBt 
diplomata, rescindere jubebatur. 

Retulitnus etiatn ' quid, post Iranslationem conoilii BaâleeoÀ^ 
Parisiensis Facultas, eique conjunctfi Coioniensis, Erfordiensis , a|- 
Cracoviensis egerint : nempë id assidue repetebant, mdeviahiU 
eilium, deviabili Pontifici antepoûi oportere. 

Neque verô, rébus sub Nicoiao V pacatis, sacra Facultas, at^w 
Ecdesia gallicana ab instituto deflexerunt ; cùm relatishujus fcederil^ 
actis demonstraverimus ^ , Constaûtiensem de conciliorum poteslaMk 
isententiam his esse firmatam. 

Quare, anno Domini 1460 '^^ cùm Pius II in conventu Mantuaoo* 
régi regnoque gravia interminatus esset , Joannes Dau?et proconte 
generalis ab iis appellavit ad futurum générale concilium , folM 
decretis sessionis v magni conciiii ConstanHensis ^ eamque 
Basileensis synadi, quae eadem décréta Constantiensia innoraiilf 
présidente legato Sedis apostolîcœ. Haec igitur décréta à x 
Pontificibus comprobata, in Ecclesià galIicanà vel maxime vigM. 
testatur , régis atque omnium ordinum nomine, inficiante iiemiMf ] 
laemine conquerente ; neque quisquam in Gallià aliud cogitabat 

Soli mendicantes pon tificiam potestatem solam immédiate à Chrôla». 
aliorum omnium potestatem à Petro esse dicebant : hi PontiBeeM 
supra omnia concilia extollebant. At sacra Facultas Joannem Ha* 
nerii, theologiae ex prœdicatorum ordine professorem, haec do-^ 
centem compescebat ; atque ex priscis decretis ad palinodiam adh 
gebat, anno 1470'. 

1 Fid, Dup., XT. 8«c. p. 497, 498.— t Bull, rttr, PU II; Fid, sup., c XTn.--3 Sup., hoe BK 
«. xin.— 4 Ibid., c xiT.— s Preuv, des LiberL, etc. pirt. ii. p. 40 et »e^. 

* Plus II, in cooTenlii Mtntuano, dîris devovebat PragmaUcam-MncUonem, cqji» pnxia^ 
)ti({uiebat, summa tedU opostoUcœ auctorittu lœdttur, Addebai quoacumque reges Papeii^ 
ditos este oportere; et non modo non licere, led ridictUum esse ad concilium pruvocsH, t^ 
Tid. CoDTentum Mantuanum, tpm. xiu Conc col, 1748 et seq. ( Sdit, Paris,) 

* Fïd, Dup,, XT BAC. p. 001. 


CLÉRI GALLICANl, LIB. VI. 27ë 

RepiteiKcBtoribus , ac sancti AugQdtini eremHis minores deessent^ 
ktaùt» AtigeK hujas ordims, Papam âbpra canones evehebat his 
nsASai « Qodd Papa posset totum juscanonicutn destruere et novum 
cofistniere. » At sacra Facultas, à venerabili capitulo Tomacensi 
consulta, respondebat : « HaDC propositio est scandalosa, blasphe- 
matorta, notoriè bttretica et erronea ^ r^ 

Idem Joannes AngeK asserebat hsec * : « Quicumque contradicit 
nlantatt Pap» , paganizat et sententiam èxeommunicationis incurrit 
^ facto ; et in nuilo Papa reprehendi potest , nisi in materifl 
iÊsrms, « Respondit sacra Facultas : Htec propositio est falsa , scan- 
ialosa, et sapiens hœresioi manifestam, » anno 1482. 

Anno 1497 ^ Januarii 2 , sub Alexandro VI , Facultas à Carolo VIII 
tgede habendô concilio général! consulta, respondit, « quôd sum- 
DUS Pontirex , et Pater sanctissimus tenetur de decennio in decen-^ 
ÛQDi congregare générale concilium, universalem Ëcclesiam reprœ- 
leDtans; et maxime nunc, cùm tan ta sit deordinatio in Ecclesià, 
m in capite quàm in membris, quœ cunctis notoria est '. ** Sic 
^pam ad concilii Constantiensis canones adigebant, iisque tenerî 
SQm affinnabant. 

Anno 1501 , cùm idem Alexander VI certam pecuniarum collectam 
inp^-asset; decanus et capitulum venerabile Parisiensis Ecclesise 
^oc suas appellationis ac jnstae defensionis fundamentum ponunt ' : 
»QQÔd sit omnibus notissimum per plura sacrosaneta generalia 
Concilia , prsecipuë per sâlcberrimcm et irrefràgâbile concilium 
BoKSTANTiENSE, cidem immédiate subsequens Bâsileense ORACULUit 
kcretum declaratumque fuisse , ad dubia piarum mentium extir- 
Ma, noxiasque in contrarium, et adulantes summo PontiGci 
Edsitates abolendas-, omnes cujuscumque sint status, dignitatis, et 
IKrtestatis, etiamsi prima sit et papalis , statutis et ordinationibus 
lictorotn sacrornm conciliorum teneri , ligari et adstringi ; ita ut , si 
in contrarium quisque facere audeat et attentet , etiamsi romanus 
APontifex, nullum sit et ineiBcax quod agit,.... praeter id quod 
etbm de perperam attentato , praesertim , si Ecclesiam turbet aut 
Kandalizet, etemendationi et correctioni universalis Ecclesise, cùm 
pnmum faaberi sacrum concilium poterit , deferri ac subjici potest. » 
Ris se fmidamentis gallicana libertas tuebatur -, et canones Constan- 
Penses, adrersùs certum quoque et indubitatum Pontificem, ex 
pstemâ traditione et scbolœ Parisiensis placitis , exerebat. 

Anno 1512 , sub Julio II , Cajetanus libmm edidit, de comparatione 

* Hd. ^Jrgentré , Coll., etc., lom. i. part n. p. 304 et seq. 

* Pt«fNiU Xtt.— •• M Ht 1498. 

* ''M. ap» ê*Ars„ IH, «<i.— * jPf «m. 4€9 JLibcrt,, etc., loç, ctt„ c. wu. n. 10. p. i?f    ^ 


280 DEFENSIO DEGLARÂTIONIS 

Papœ et concilii : quemiibrum Ludovicus XII ad.FacuItatem misit,| 
ut eum examinaret, ac falsa refellerel, datis lilteris, 19 fdmiaril 
anno J512. Sacra ergo Facultas, qui librum confutarent, JacoboJ 
Âlmainum ac Joannem majôrem elegit , quos testantes tegiouia t 
« Quôd ista sit conclusio , quam tenent omnes doctores parisi 
et gain ; quôd polestas Papœ subjecla est potestati. concilii; 
ista sit résolu tio scholae Parisiensis et Ecclesiœ gallican»; qoèd 
universitate Parisiensi contraria sententia non probabilis habeai 
et qui tenuerit, in campo revocare cogatur ^ » Qusé cùm sub 
Facultatis, imô ejus mandato scripserint, Facultatem eorum 
loquentem audimus. 

Hos libros Julius II nullâ censura notavit , cùm infensissîmus 
tifex in Gallos totius orbis arma concitaret ; sed antiquam probi^ 
tamque doctrinam censuris proscribere nemo cogitabat. 

CAPUT XXIII. 

Post abolitam Pragmaticam-sanctionem , eadem doctrina apud nostroe. 

Pragmaticà-sanctione , sub Leone X , régis consensu antiq 
hujus sanctionis sublatam disciplinam, in doctrina nihil esse imm 
tatum vidimus. 

Anno 1524 , 30 novembri , frater Ludovicus Combont, prœseni 
fratrum prsedicatorum , hœc asserebat in actu, qui Aulica dicitofi 
<( Licèt episcopus , qualis inter apostolos solus Petrus à Chrislo 
médiate fuit consecratus, curatus verô jure positivo institut 
quoniam nec episcopus quispiam , Petro dempto , immédiate esti 
Christo institutus, » etc. Adscriptum in regeslis Facultatis : « 
assertio magistris nostris prœsentibus displicuit , quia falsa : >• j 
que à sacrft Facultate est, ut « Ludovicus Combont in Sorbonicâ 
positam conclusionem teneret, hoc adjecto, quôd oppositum 
est probabile '. » 

Quo sensu Facultas , ut episcopos , ita etiam curatos , à Ch 
esse velit , alibi exponemus ' : hic quidem , quse sunt bujos l 
exsequimur. 

Per ea tempora jam Lutherus exsurrexerat in Sedem apostolii 
cujus cohibendus furor, sacerque ille primatus à Christo insti 
asserendus fuit. Id sacra Facultas ex priscft doctrine et Codi 
tiensibus placitis egregiè prsestitit. Itaque cùm à Francisco I Phi 
Helanchton,atquealii germanici theologi acciti essent, qui de 
theologicis cum nostris theologis tractarent; sacra Facultas 

« ytd. Diu, prcev., n. nii ; Mmain.t de potest., etc.; in jipp., t ii ; Gert,, eol. iWt ^^ 
«te tmcU, etc., ib^ col U44.«- s Fid, ^Argeni,, t. u* p. $.-• s ln[r,, Ub. tjbx. c lit 


CLERI GALLICÀNI, LIB. VI. 98f 

regem couunonoit ^ : « Interrogandos esse eos primùm , an conâterr 
vdint, Ecclesiam militantem divino jure fundatam , indeyiabilem 
esse in fide ac bonis moribus ; cajus Ecclesise , sub Cbristô Petru» 
capot esaet ejusque successores. Item : an yelint eidem Ecclests» 
parère , cgusque doctrinse et détermination! assentiri , ut veri EC'^ 
deâs Glii , eique subditi. Item : utrum admittant determinationes et 
décréta conciliorum generalium Ecclesiœ. Item : an fidem adhibeant 
eanonibosac decretis romanorum Pontiflcum ab Ecclesift receptis et 
approbatis. *• Hic anonymus aliique respondent attributam sanè Ec- 
ciesîs et conciliis illam indeviabilem potestatem ; non autem Papa^ 
oegatam. Quà cavillatione nihil est vanius. Quid enim erat nisî ne- 
gire, eam non attribuere, eùm id ageretur ut Papae quœ sua sunt 
assignarent? Neque enim immemores hujus privilegii hoc Taeiunt ; 
qaippe cùm iilud ipsum Ecclesiœ concilioque tribuant; sed plané 
memores Ecclesiœ tantùm , eamque reprœsentanti concilio esse 
tribuendum, Ecclesiae conciliisque absolutum obedientiam decer- 
nebant : Papœ ita tantùm , si ejus décréta ab Ecciesià recepta et 
approba'ta essent, et ubique obtinerent ; quo sanè supremam eccle- 
siasticae potestatis arcem in ipsà Ecciesià catholicà ejusque generalibus 
conciliis coUocabant, anno 1535, septembris 15. 

Ufs consentanea Facultas protulit , cùm eodem anno conscripsit 
illos adversùs Lutherum articulos , quos alibi retulimus '. His Ec- 
desiae et conciliorum generalium potestatem prae pontiGciâ apertè 
commendabant : in horum décréta et fidem nihil errati irrepere 
posse fatebantur : ad ea referebant determinationem eam, quà nuUa 
certior esse posset : Pontifici. tantùm obedientiam deberi docebant; 
fiOD tamen ut ei , qui errare non posset ; ex quo consequitur illa 
erga omnem legitimam potestatem solemnis exceptio , quam vidimus, 
ut ei pareatur, si nihil divino juri adversum imperet. 

Ri articuli, anno 1535, à Facultate conscripti , atque anno deinde 
1M3 toto regno vulgati ac recepti , quid omnis gailicana teneret Ec- 
desia satis docent ; neque desunt per idem tempus egregia testimo- 
nia, quibusmentem suamantiquœdoctrinsehœrentem comprobavit. 

5empè habita est Lutetise , anno 1528 , ab Antonio cardinale Pra- 
(ensî , archiepiscopo Senonensi , celeberrima ac sanctissima synodus 
proyinciae Senonensis", quibus et Lutheri errores damnarentur , et 
aancta eoclesiasticae disciplinai reformatio fieret. 

Annotata sunt Lutheri dogmata ; in his illud : « Primatus summi 
Fontificb non est à Christo. » Hœc ergo synodus ad ea confutanda 
tribus nititur* : « Quôd Ecclesia universalis errare non possit, utpote 

t if Argent,, lom. i. pt^. S84 et leq. ^i Fid, in app„ lib. i. cap. i. — s Cône. Senon,, L xir. 
nLiMHteq." « ibid., col. 4«o s Fid. Decr, gêner., col. 441. 

xTi. ir 


«a DEFENSIO DECLARATI0N1S 

quœ regatur Sphritu veritatis secam manente in œterniUQi 
que Cbristos maneat usque ad consummationon siBeuli. » 
mura odfiiitum ao validiasimum faudamentuin , qood h 
exponitar decreto primo de fide , bis yerbis ' : u Una igitari 
et ifiEAilibilis Ecctesia , quœ nec à charitate decidere potest, 
ortfaudoxà fide deviare , cujus auctoritatem qui in fide et 
secutus non fuerit, quasi Deum abnegaverit, cuighriam 
ei Christo Jesu in omnes genercUiones * , infideii deterîor htl 

Alt^um secundo decreto explicatur ; quùd Ecdesia non 
Mis. a Quisquis igitur, inquit ' , tergiversandi studio ii 
incertis sedibus errantem dixerit Ecclesiam , non hœresim 
dixisse, sed omnium bœresum puteum fodisse judicetur. » 

Tertium , decreto tertio de auctoritate scurorum concUi 
stituunt bis verbis ^ : « Proinde , cùm certa sit et infoUibilis] 
r^uia, nec alîquando invisibilitatis prœtextu tandem eludi< 
ea profectô sacris generalibus conciliis auctoritas d< 
potest, quœ proximè universalem représentant Ecclesiam. ■, 

His igitur tribus fundamentis ponunt hœc consentanea, ail 
canonicorum auctoritas, veraque interpretatioabEcclesià 
valeaiitque traditiones etiam non scriptae, quse à primis 
principiis ad nos propagatœ fuerint; ex quibus deinde 
Lutheri dogmata condemnentur '^. 

Sic ergo nostri , cùm Ecdesia auctoritatem exponereot, 
tificià infallibilitate aut superioritate nequidem cogitabant^ 
conticescere in eo exponendœ ecclesiasticse auctoritatis 
nihil est aliud , quàm eam à certis probatisque arcere d< 

Itaque, anno 1562 et 1563, ex eà doctrinft in concilio 
ambiguam fonnulam respuebant; Constantiensia; iisque 
Basileeusia décréta laudabant; ex eorum auctoritate 
potestatem unanimi consensu potiorem profitebantur; id 
testalum ad summum PontiQcem perferendum curabant, 
approbabant : quae omnia alibi relata * , hic memorata 
designata volumus. 

CAPUT XXIV. 

Acta PasiBiis apud prsdicatorea , Edmando Richerio syndico , aime 

Quibus curae erat occultis machinationibus absolutam 
tueri , ac pontiticiam auctoritatem omnibus conciliis totic 
Ëcclesiae anteferre, Galliam obstare suis consiliis sentiebani;! 

t Conc. Senon., tom. «t. col. 445. — t Bph„ nu n.— > Conc. Sen., toc. ctt. — * ^ 
gêner., col. 445.— s Ibid., col. 44T.— « r<d. Diu, prccv., n. ht. 


CLSai GALLICANI, Lia YL 9BS 

irtilHi^ agebaoty ut apud nos quoque adulatorûe sratento 
iL ùBso igitur per infandum parricidium Henrico Magno » 
principe reginA maire ac tutrica Italà atque Italifr^septâ y 
tampua mutationibus nacti, apaisera libellas curiali 
pleoisômos, doctoribus adblandiri, sacram Facultatem 
arte polerant ia partes trahere y si possent \ sin minus 
eiere motus » et intestinis agitare dissidiis. 
bmc syndicus aacrœ Facultatis Edmundus Richerius, acer 
at priacorum academiœ Parisiensis decretorum tenax. Is 
tottiamontanis conatibus vehementiasimë repugnabât. 
mu 9 capilulum générale priedicatorii ordinis Luteti» Pari* 
hababator; quibus in conventibus soient thèses proponere 
more. His inseruerunt : « Romanum Pontificem . in 
moribus errare non posse : in nullo casu concilium esse supra 
: ad Papam perlinere dubia decidenda in conciiio proponere y 
coofirmare vel infirmare, partibus silentium perpetuum im- 
K* Multœ turbs. Grave videbatur hsec publiée in Galliâ agitari ; 
lerius syndicus virum clarissimum Nicolaum CoefTeteau , 
Parisiensem et prœdicatorum priorem y in ipsis pergulis , 
in publicis disputationibus considère doctores soient, 
doctoribus compeliabat : « Rem indignissimam ac minime 
: tentari patientiam Gallorum : si praedicti articuli intacti 
tt, statim Gallos, atque exteros sibi persuasuros, Sorbonam 
io à m^orum suorum placitis desciscere : publicum errorem 
satisfactione elueudum. » Hœc grayissimè questus, jamque 
>urus9 hoc responsum à priore tulit : « Se quidem inscio 
: injunctum sibi à regiis cognitoribus , caveret diiigenter y 
io eos articulos dispularet : patrem generalem prœsidi ac 
lenti strictissimë prœcepisse, ne de illis partibus respon- 
: bas si quis attingeret , paiam declararent sibi minime esse 
de illis agere. » Gratum Richerio id publiée edi : ita enim 
lurum, non probari ut hœc in GailiA libéré propugnentur. 
ejusjussu quidam baccalaureus ^ ai^umentari cœpit^ quôd in 
iiegmiur : In nuUo casu concilium esse supra Papam-, concilie 
lico Constantiensi et legitimo thesim esse contrariam , adeo- 
^tereiicam. Quo argumente facto prœses semel et iterum pro- 
tWt, « se basconclusiones non potuisse animo ofibndendœ aca- 
!,aut Facultatis Parisiensis, quam velut academiarum omnium 
agnosceret; sed tantùm veritatis disquirendse gratiâ : nequa 
tt (Murtem velut de fide, sed velut problematicam posuisse ; siqui- 

y- oM Rich, anu libell. de Socles, voust. 
QiodiiiiBerUa. 


%4 JDEFENSIO DECLÀRATIONIS 

dem constaret, multas universitates hanc conclusionem tneri eorf 
sententiam académie Parisiensis. » 

Aderant frequentissimo cœtu viri omnium ordinum ill 
eminebant cardinalis Perronios, ac Sedis apostolicae nuntias: 
etiam academiae rector. Nuntius apostolicus jubebat dispu 
procedere : baccalaureus iterum atque iterum hœresim esse i 
bat : vocatus à Perronio Richerius , synodi Gonstantiensis a 
tem asserebat; thesim publiée propositam publicè confutari 
tere. Tandem Perronius sœpè professus quœstionem probi 
esse, disputationi finem imposuit, aiia tractari jussit ; co 
omnino coram tanto cœtu ac nuntio apostolico, etiam pro 
prsesidis thèses proponentis,  quœnam sententia Facultatis 
quàmque hœc innoxiè tueretur. Rei gestae seriem actu au 
Richerius edidit, quœ narratio publici juris facta in omnium 
nibus. Subscripsere rector academiœ , ipse Richerius syndicus, 
catique ab ipso testes , ac Bidellus seu notarius sacrae FacultitiSw' 

CAPUT XXV. * 

EdmoDdi Richerli liber de EeclesiasHcà et PolUicd Potestate : aolicae artes :l 
Facultatis : episcopaied censurse : quo fundaraento nixœ : de priscà 
motum. 

Per eam occasionem , non ita multô post, eodem scilicetaono 
defensurus Richerius antiquam scholœ Parisiensis de cood 
potiore potestate sententiam , tacitonominelibellum edidit, de 
siasticd et Potestate, cui conjunctœ prodierunt sacne Faculta 
rœque censurœ , quas memoravimus. 

Richerius undique magnis hostibus premebatur ; magn» i 
cultatis ac tolius academise nomine, cum jesuilis simultates; 
hominum concursu ac studio lites agitabantur ; perviceratque 
rius, ut jesuitœ senalûs-consulto hsec profiteri juberentur': 
ampiecti schote Sorbonicœ doctrinam , maxime in iis , quse ad 
tem auctoritatemque regum , atque ab antiquo semper cust 
observa tas Eeclesise gallicanœ libertates tuendas pertinerent ; v 
rum iibertatum vaiidissimum firmamentum majores nostri in 
ciliorum priori ac superiori potestate reponebant. Hœc , 22 d 
anno 1611 , ab amplissimo ordine jussa , 22 februarii à jesoitis 
scripta in curiae auctoritatibus continentur^ Superscripsere 
aiios viri ornalissimi atque omni laude cumulatif Fronto-Dm 
Jacobus Sirmundus , quos honoris causa appellatos vblo. 

Concitabatur intérim adversùs Richerium romana curia , aola l 

« Bxtr. des regltl. du Parlera, ai pévr, 1612; Vid. Plhces conc, rhlH, de Louit XUL ^ 
p. 3i.-t/Md.,p.M. 


CLERI GALLICANI, LIE. VI. 28S 

gia , ipsa Facaltas , ipseclerus. Cardinalis Perronius archiepiscopusr 
Senonensis, vocatiqae comprovinciales episcopi rta decreverunt : 
« LOiellum de ecclestasticà et politicà Potestate censura et damnatione 
digoum judicavîmus et declaravioius, et reips  notamus et damna- 
mus, ob multas quas continet propositiones, expositiones , et allega-» 
tîones faisas , erroneas , scandalosas , et ut sonant , hœreticas , juribus 
tamen tam régis quàm Ecclesiœ gallican®, ejusque immunitatibus 
et Ubertatibus per nos non tactis. Parisiis in congregatione provinciali 
anno 1612 , Martiî 9 '. » 

Similem censuram ediderunt Paulus Huraldus archiepiscopus 
Aquensts , et comprovinciales * ; nisi quôd de régis juribus et Eccle- 
sis gallicanas Ubertatibus tacuerunt , eodem anno , Maii 24. 

Nullœnotatœ sunt propositiones ; quod censurœ genus anceps, 
muiti querebantur sacrse doctrinal nihii afferre lucis , fraudibus lo- 
cum dare. Cseterùm nemo dixerit , antiquam de concilii potiore auc-* 
torïtate sententiam à Perronio damnatam ' -, quam , aliasque ei con- 
junctas problemaUcas esse toties in egregiis scriptis , ac nuperrimè 
apud prsedicatores in amplissimo cœtu vivft voce pronuntiaverat. 

Propositiones in Richerit iibeilo improbatas bas ad Gasaubonum 
scripsit ^ : a Quôd presbyteri cum episcopis aristocratici regiminis 
more in partem ecclesiasticœ administrationis vocentur : quôd elec- 
tioaes jure divino nitantur , ex quo consequatur à regibus , qui an- 
tistites désignent, contra jus divinum peccari : quôd regimen aris- 
tocraticum omnium sit optimum, et naturse convenientissimum; 
quo directe status monarchicus oppugnetur : quôdomnis principatus 
à subjecti populi consensu pendeat : quôd Deus influât in supposita 
analoga, hoc est, in civitates ac régna, ipsamque communitatem 
priùs et propriùs ac principaliùs, quàm in partes, qus non aliter 
agant, quàm ut instrumenta eorum suppositorum et communita- 
tum ; quo fiât, ut principes acreges non ipsi regerent, sed commu- 
nitas per ipsos tan^uàm administros. » His addebat Perronius habere 
se pne manibus ipsam Richerii thesim anno 1591 in Sorbonft pro- 
pugnatam : « Quôd ordines regni regibus potestate anteçellant : quôd 
Henricus III juste cœsus sit ut tyrannus , eique similes armis et in- 
sidiis insectandos : Jacobum Glementem ad eum csedendum disciplinœ 
ecciesiasticœ studio et amore legum ac patriœ libertatis incensum : » 
haec igilur qus nunc libelIo edito Richerius docuisset , ex horrendis 
illis , et penitus imbibitis erroribus prodiisse. 

Ex his sanë patet satis multa memorata , quae aulam , quae cle- 
rum , qu£ omnes ordines in Richerium commoverent. Gertë nemo 

• Ctmc novUt, GaU. Oéesp., p. 623; Vid. Jmbius, de du Perr., 11b. m. p. 693>— t Odetp.» 
p.n«.— I ^id, Dis$,prœv„ n. uixix.— 4 fld, Jmàati., etc., p. 99S. 


tm DEFENSIO DECLARATIONIS 

éisit fuisse damnatum , quôd antiquam FacuUatis geoteptiam tg^ 
retur ; quique e& cau^A maxime iosectabautur eum , alia onma <4l^. 
tendebant. 

Imô recordemur Duvallium , cùm adversùs Ricberiom ioE^iiinijipik 
«mmo scriberet, hâsc diligentîasimè diocui^ae : juxta sententim «on» 
domias Parisienai9 , conoilii potestatam papaU aoteferri : infaliibiUJlr 
tem ad concilium generaie aolùm referri : utramque senloQUaQ»^ 
ornni œnsurœ nota esse liberam : quas suprà descripta * , duoo 
tùm à nobis commemorari oportet. 

His igitur liquet , sacram Facultatem nihil antique dootrios 
gasse, cùm 1 septembris anno 1612, édita cenclusioDe, RicbàrîMl 
regio jussQ syndicata expulit; cùm ei « gratias agendas cen^uit, A 
res praoclarè in syndicatu gestas, libro excepto de Ecdeaiastiel «t 
Politicà Potestate * : » quA exceptione neo Ubrum censura notofit^ 
quem nec examina verat , et cetera , ac praesertim ea ^ que apodd»- 
minicanos receatissimà memorià gesserat , approbavit, 

Cœterùm ex regestis parlamenti constat, nuntii apostolicl audite- 
rem, olam conventis doctoribus id egisse omni ope , ut liber cenMvà 
notaretur , improbareturque antiquorum Facuitatis editio décrète- 
rum, tanquam Ricberius, his editis, arcana Facuitatis ejus iiuuara*; 
prœterfas, evulgaverit, aut sacra Facultas clam habere Tellet, quai 
à ducentis annis paiam décréta et gesta in acta retulerit. 

Quid postea egerit Ricberius ; quid passus sit cardinalis Bic^^ 
tempore ; quid retractaverit ; quid défendent ; quomodo retractalkh 
nem explicaverit ; quid denique scripserit *, quid testamento fada 
orbi cbristiano testatum voluerit ^ qualia sint ejus scripta post mor- 
tem publicata , nostrâ parvi refert , qui sacrsa Facuitatis atque £ocle- 
sm. gallican» , non unius privati hominis , oausam agimus. 

Hoc certè non ditBtemur, cùm plerique Richerium pessimè babe- 
rent , quôd aatiqua décréta coieret ; multos eo exemplo fuisse deta^ 
ritos, ne ea apertè tuerentur. Sed nos aulicis artiBus gesta nihil mo- 
ramur ; sacrse Facuitatis gesta referimus. 

CAPUT XXVI. 

Acta Facuitatis adversùs Marcum Antoniura de Dominis et TheophUam liill«^<>T^«fa : 

item de Ludovico GeUotio ad Francisco Guillovio. 

Anno 1617 , Facultas censura nolavit quatuor priores Ubros de Re- 
publicà Christiauâ Marci Antonii de Dominis '^. Atque iile quidem de 

t Dtss. prœv., n. xtn et seq.^t Fid, post Rick. Defens, libelL de Eccles, Potett, 

*llarcuf ànlonius de DominU, primùm jesuiu non ptrumdocUii, el, ut ipso proiteM', 

Bomanœ Sedis placMs addiciitsimus , deinde arcbiepiscopus Spalatentis, tcripitU de Repa- 

bUcà EceUsUuUcà Ubros x , ut v«riâ erudilioiie pleooi, de argunealis tobUUorUMM olipioi. 

lUe in A.ngliam profugus hos edidit libros, à qutbtu legeodis mùdliiin deterreri debem tàrwci 


CLERI GALLICANI, LIB. VI; Î87 

Matoitromanâ sic docebat : « Erat ergo , et est Ecidesit prœcipua 
BObUKate , exîstimatkme , nomiiie ^ dignitatis aaeloritate ; non rer 
SiviDis et jttràdiciionis principatu : » quà de re Facultas aie cenanit i 
m IfaBC proposîtio est bi&retica et scbismatica , quatenus apertè insw 
romanaoi Ecclesiain jure ditino aactoritalem in alias Eccleaias 
habere ^ » VigilanUssimè omnino m alias Ecaleitoi, non in ipr 
adonatam atque oollectam univeraalem Eocle»ani. Provida ac 
docta Faeultas adversùs novos hœrrticos, romanum principatum sic 
«oserit , nt anUqna doctrine , et decretorum ConsùintîMsiuDi ubiqne 
fl^eordetur. 

Qood autem ille auctor diceret * , « à Parisiensibns unum supponî 
Papun UDÎTersaleDi , qui toti preesit Eodesiœ universaU , tanquam 
«piaeopus universalis , eadem Faeultas supposiiùmem , quam Parir 
mmtHnu tribuU , /o/tam judicavit , « cujus falsitas in bœc yerba , tan* 
igCAM EMSCOPus UNIVERSALIS, cadit. qussi alii episcopi sint tantùm 
Papie vicarii. » Sic fœdam et adulatoriam ac postremis temporibus 
«irtam aententiam , ex cujus decretis Papam conciliis anteponunt^ 
prise» traditfonis memor à se amolitur. Hujus verè censurœ Duval* 
fifun ejusqne asseclas, auctores extitisse constat; neque effeoerunt , 
Qt sacra Faeultas à priscorum decretoruoT^auctoritate ac sententiA 
recederet. 

Anno 1641 , Ludovicum Cellotium * conciiionim auctoritati detra* 
hère Tisum , eoque nomîne censurA notatum , sacra Faeultas susce^ 
irilaflirmantem et profitentem illud : nempe, « conciliorum generat 
liom convocationem quandoque necessariam '. » 

Cùm Millelerius de usu pœuitentise quœstione motà librum edidis* 
set sub hoc titulo : Le Pacifique véritable ; quo libro assereret , « Sedis 
apostolicœ décréta de fide, eo solùm statu esse infallibilia , si in con- 
cîliis cecumenicis fièrent, atque in solis conciliis œcumenicis consen- 
sum unanimem Ecclesiœ declarari -, » Faeultas sic censuit : « Hœ 
propositiones in quantum infallibilitatem Ecclesi» universalis , in 
nulio alio statu quàm in solo concilto œcumenico congregatœ tri* 
bount, et ipsam aliquo tempore legitimi usus pœnitentiœ cogniti<me 
caruisse supponunt, temerariœ sunt, ipsi Ecclesiœ injuriosœ, etha^ 
relie® ^. » Sic cùm de conciifls generalibus ac Sede apostolicA agere* 

tbeologi , ne eruditionis specie plus asquo permoti , capliosâ probabiliute folUntur. CsterdiQ 
«1 yt Nbris nonnalla eicerpi poMunt uUHa. ( SdiL Paris. ) 

• yitL Cem, Factd. potl Vef. JUch., prop. xui. ap, de Dom-, 1. 1. 1. ii. c. 8. n. 13, p. 182. -- 
s Prop. XLTU. ap. de Dom., lib. it. cip. ii. n. 15. p. 484. 

* me adrenikf Petrum Aureliam tcripseral llbram, cni UtoUis est : de HUrarOUA BceU^ 
jtoiUod, io quem ad se delaium sacra FaculUs deleclos doctores Jasserat ioquirere. Censura 
jaio parabator, et multa propositiones notaban^ur, ut novœ, falsœ, pericutotœ, temerariœ, 
ridiculœ , quando cardlnalis oi Ricublibu censuram edl vetult , polUcitoi Jetoitam omolf 
foa explânataram et emendaturum. ( Edit. Paris. ) 

I f^id. apud d'jérgent., tom. m. p. 40 et seq. — 4 Ibid., p. 18 et leq. 


S88 DEFENSIO DECLARATIONIS 

tur , sacra Facultas antiquisdecretishserens , infallibilitateiii non Sedi 
apostoltcœ soli, sed Eodesiœ universali tribuit, eamqae constare 
docuil , non tantùm in conciliis generalibus , sed etiam in Ecdesil 
toto orbe diflTùsft ; prorsus ex eà fide, quam professa erat ad versus 
Sarrazinum : a Quod in conciliis tota auctoritas , dans vigorem sU- 
tutis , residet non in solo summo Pontifice , sed principaliter in Spi- 
rilu sancto et Ecciesia catbolica : » ut Spiritus sanctiis toti catholice 
tinitati primitus adhœreat , eaque sit radix , undë certitudo et infal- 
libilitas in concilium quoque oecumenicum , boc est , in ipsam chris- 
tiani nomtnis repraesentationem influât : quse mirum in modum corn 
gallican» Deciarationis articulo iv congruunt. 

Franciscus Guillovius baccalaureus , pro minore ordinaria respcHi- 
surus, multa in thesi proponebat, quibus auctoritati episcoporum i 
Christo înstitutœ , eorumque in conciliis assidentium judiciari» po- 
testati derogaret. Anno 1656, Facultas actum distulit, atque eodem 
anno, 15 Januarii, suscepit baccalaureum hsec scripto professum^: 
(( Agnosco et fateor episcoporum jurisdictionem esse juris dîvini» et 
esse immédiate à Christo , eosque in conciliis generalibus verè esse 
judices, atque in iis ex eorum judiciis summum PontiGcem pronun- 
tiare. » 

Hsecsi intelligimus , confectam esse constabit qusesUonem nostram. 
Profectô enim si quis est ex provisione Ghristi infallibilis, is non ex 
aliorum , sed ex suo judicio pronuntiat : alioqui sui dubius, neqoe 
satis conscius assistentis Spiritus, aliis se permittiU Ac si média, ot 
Yocant, humana requirere necesse sit; consilia sanè, non judida, 
consiliariosque qui doceant ac suadeant, non judices qui secum 
assideant ac décernant, exquirere oporteat. 

Ex bis dogmalibus jussu Facultatis emendata thesis atque in me- 
liorem formam reducta est; quae res inactis Facultatis sic perscripU 
est : (( Ex ultimà appendice , in quà plus inerat involutœ dilBcultatis 
circa apostolatum ipsum, et annexa apostolatui gratiarum dona et 
potestates ; necnon jura episcoporum in convocandis synodis parti- 
cularibus , et in sanciendis cum summo Pontifice conciUorum geoé* 
ralium definitionibus ; quidquid detorqueri poterat contra veritatem, 
totum illud erasum fuit *. » 

Ergo diligens lector sequentes consideret propositiones, qaas 
Facultatis acta commémorant in thesi erasas esse , intelligatque , 
quœnam illa sint, quœ deiorqueri passent contra veritatem. Prima pro- 
positio erasa : a Pelrusin primalu Ghristi consors etsodus participa- 
tione factus est : » quae profectô si starent, haud magis Pontifici, 
quàm Christo sacra concilia anteferri possent. 

* lyjérgent.; lom. lu. p. 70. -^tlbid., p. 69. 


CLERI GALLICANI, LIB. VI. 289 

Erasum quoqne illud , quod à sancto Leone depromptam videre- 
lor ; sed procul ab ejus mente deflexum : « Si quîd Cbristus cum 
Petit) caeteris volait commune esse apostolis , nunquàm nisi per Pe- 
trum dédit , quidquid illis non negavit ^ : )> ne , quod est absurdissi- 
mam , apostoli proximè à Petro , non autem à Cbristo ad apostolatum 
ordinati videantur. Neque iliud Facultas in thesi reliquit : « Solus 
Petras successores habet apostolos *, ** quo Guillovius episcopos ab 
apostdorum successione ac jure, contra omnem antiquitatis Gdem, 
positus amovebat. 

Ddetum etiam illud : « Solus Pontifex episcopos in concilium , vel 
particulare, vel générale, nonnunquam ad melius necessarium 
eoDvocat. » Hoc nempèerat quô Facultatem dicentem audivimus, 
invoivi à Guillovio jura episcoporum in convocandis synodis parUctUa- 
rikui. Nec placebat illud, ad melius necessarium, convocatas syno- 
dos;quia iWvid melius infringebat, illud necessarium, quod quan- 
doiiue agnoscendum, ad convocandas synodos etiam générales, 
Facultas decreverat adversùs Cellotium. 

Denique erasum illud': « In conciliis Pontifex , auditis episcoporum 
sententiis ac judiciis, pro suft auctoritate certoque ac infallibili cha- 
rismate, verbum Dei pronuntiat ; » quod si admitterelur , jam epi- 
scopiin conciliis consiliarii tantùm, nec nisi nomine tenus judices 
haberentur; atque in solo Pontifice auctoritas resideret; eaque eva- 
oesoeret, quam Facultas agnoverat, à Cbristo profectam auctorita- 
tem episcoporum , in sanciendis cum summo Pontifice conciliorum 
generalium definitionibus. 

Itaque deletum illud : « Pontifex , auditis episcoporum sententiis 
èc judiciis, pro suâ auctoritate pronuntiat; » cujus loco repositum 
est : » Ex illorum sententiis ac judiciis ipse pronuntiat : » sublato 
etiam eerlo Mo atque infallibili Pontificis charismate, quo quidem 
episcopi papali sententiae obnoxii, non etiam ipsi judices, verique 
assessores essent : adeô nova hœc à Facultatis sententift abhorrebant. 

Neque prsetermittendum istud , jussu Facultatis in thesi reposi- 
tum. Posteaquam nempë scriptum est : « Petrus totius Ecclesise fun- 
damentalis petra, et pastor universàlis, apostolorum princeps à 
Cbristo constitutus; » jussu etiam Facultatis adscriptum^ « jure 
etiam divino csteri episcopi singularium plébium capita ] » cùm bac- 
calaureus tantûm optimates scripsisset : tanquam unus tantùm ro- 
manus episcopus, non autem cœteri episcopi, veri à Cbristo institut! 
fcdesiarum principes et capita haberentur. 

Erat tum clerus gallicanus frequentissimo cœtu Parisiis congrega- 
tus. Scriptum ergo est in regestis Facultatis ' : «« Domini episcopi 

i L€Q. Mac,, Serm. ui in amlv, attump, €/tiid. — i J/Jrg*, loe* cU,t p. 7«. 

ZTI. 13 


990 DEFENSIO DECLARATIONIS 

gratias egenint FaeuUati, ex parte totiu&deiisaUbCimU l^sasyi fa» 
defeosione juriam bterarcbici ordiois eura et aoUiettudme, idqpeper 
oi^anum D. Pétri de Berthier , epificopi MoDJtatt>aneii«s : ».fiiiBj9tkiii 
in deri actis babeo^ur, ut dootrinam Facuttatis.ab.fi^QIHsetiaiaN^ 
gallicano comprobatam esse constet. 

Jam ergo arbitramur intellectam omnibus , saci!» Faciritatift, Uh 
tiusque adeô Ecclesiœ gallicanœ doetrinam, id primum, Eeolaw 
uniyersali egusque unitati coiquDctam vim SpirUAs , radie^ii^oe n^ 
fallibilitatis in ea unitate esse sitam , quœ in conciUura uaivenaitai 
Eccl^iam reprœsentans transf undatur ; solum illud esse, quod àfide 
deviare non possit. Ergo Ponlificem qui denaré posait , Eoelodieûh 
deviabili meritôessesubditum^in casibuscertèiUisgeiieraiibiisiiiii» 
Constantiensibus decretis continentur^ ac proinde episcoiCB joie 
divino institutos, romanoque Pontifiei, maxime in judicaadis JEldel 
quœstionibus , non consiliarios , sed [assessores et coq^ud^ocs daloi, 
ex quorum judiciis ipse pronuniiet ; adeôque interdum cmuroeati»^ 
nem conciliorum generalium esse necessariam : quœ profeetô ut- 
cant , si romanus Pontifex , vel solus , non autem cum EccIeaiaeaD- 
junctus, infallibilitate, atqueadeôsupremaetindecUaabîli potesliie 
gaudeat. 

Hinc Ecclesiœ status constitutus, atquein tbesibus praedicti Fm- 
cisci Guillovii jussu Facultatis scriptum : « Ecclesia jure divino mh 
narchia est, tametsi aristocratia temperata. » Monardûa quidam» 
quôd babeat principem Petrum ejusque suecessorem pro iempore 
sedentem; tempera ta aristocratia, quôd Pétri suœessorià QÉristo 
dati sunt episcopi , ut yen principes ac judic^, ex quorum Jodkio 
pronuntiet. 

Hinc damnatus Marcus Antonius de Dominis , ejusque propositi^ 
(XII) babita est «« scbismatica et hieretica, qua tenus vult, Ecefesiaoi 
universalem secundùm se totam esse aristoeralîcam. » 

Id qui adversari pu tant antiquœ sententiae, quœ Papun sidbdit 
concilio , hos ego afilrmavero nunquam in nostrorum libîris yersatos 
fuisse. Gerson quidem assidue Ecdesi» statum agnoacit moearebi» 
cum. Hune alii sequuntur^ atque omnia maxime conciliant, doffl 
jomano Pontifiei tribuunt , utEccIesiis quidem ^ngulis ; dod aateo 
toti Ecclesiae coilectœ et adunatse prsestet , et babeat quidem jrfeMte* 
dinem apostolicœ potesiatis ; sed concib'orum et canonum auctoritate 
lanquam aristocratie temperamento moderandam. 


GL£RI GALLICANI, LIB. VI. SU 

CAPUT xxvn. 

ArtkoU FacQltatis ad LadoTicum Hagnom aUati : ceneur» Veroai^tii et Guimenii 
Âlexandri VII buUa proposltlo Strigoniensis, ejasque censufa. 

Ex bift ergo decretis toties iteratis, ac perpétua tradiUoiie serv^is^ 
sacra Facultas Ludovico XIV Hagoo ses iUos articulos, toto.postea 
regno, edicti regii aucloritatè, yulgaloa attulit, quoa suprà necen- 
fiitos * blc prœtenniaiinus , anoo 1663. 

Metuebat rex maximus, metuebal sacra Facultas, atque optimus 
quisque^negliseens adulatio auUquorum decretorum robur et iona» 
tam Galliœ libertatem iufriugeret. 

Anno 1658, excusus est Métis, qùodam carmelUà auctore, sub 
Jaoobi VeruanUi nomiae liber , cum boc ambitioso tttulo : La défense 
de Vauiorité de notre saint pire le Pafe^ de nosseigneurs lescardi* 
nâsêXp les archevêques et évêques, etc., quem librum sacra Facultas, à 
Pictavieusibus parocbis consulta , multis , babitis , per duos fera 
meoses, publids ac privatis cougregationibus, censura notavit '^, ac 
eeosuram conGraiavit 26 Maii anno 1664. 

Quôd igîtur Vernantius soli summo PontiGci , inEallibiUtatein actt«- 
Yam , passivam Ecclesiœ et conciliis tnbueret * , sacra Facultas sic 
eeosuU : « Hœ propositiones , quatenùs excluduntab Ecclesià infal- 
UbiUtatem aclivam seu auctoritatem emergentia circa lidem dubia , 
infallibilis veritatis oraculo tollendi et explicandi, fakœ sunt, terne- 
rari» , scandalosœ et hœreticœ. » 

Quod statuebat Vernantius, « Papam soli Deo subjici, nec niai 
dÎTÎnft pottôtate papalem posse restrlngi potestatem , eique nullis 
legibus modum poni * ; » Facultas proscribit his verbis : « Hatc pro* 
positio, intellecta de usu et exercitio potestatis papalis, falsa est, 
Ecclesie et conciliorum auctoritati derogans : » diligentissimè om- 
DiBÔ , atque ex majorum non modo decretis , sed etiam verbis , 
papalem potestatem, utpote divinitus institutam, Deo soli quoad 
se ; quoad usum et eœercitium ^ , sacris canonibus conciliisque sub- 
jicUittt. 

Yernantius, nisi Papa infallibilis baberetur, aiebat mutandam pro- 
fesfiionem eam, quà credimus sanctam Ecclesiam catholicam et ro- 
xnanam ' ; quod abominala Facultas sic censuit : « Hœc propositlo est 
falaa , temeraria , scandalosa et in fide periculosa ^ » quippe quœ, ut 
jam diximus, catbolicam fidem pendere vellet à dubiâ, nequid dicam 
gravius de pontifieià infallibilitate , sententiâ. 

a fld. Sup„ lib. I. feet. z. cip. iietin Àyp*, lib. ni. cil; Svp,, lib. l seet. i. c. ï%. 

•94llltt. 

• ff^p. 1 61 11 «p. Vtm,^ ptg. 3S4. — I Prop. xu. Vern,, p. ne.— 4 Gtfi,^ ^^ PoteU, SeA^ 
--^-î. X.— • Pfop. iT. Fcm,, p. 2i7. 


^2 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Âsserebat Vernantius , a à solis hœrelicis ac schismatids peti con* 
cilia y ut perturbandse Ecclesiœ locus esset K » At sacra Facultas : 
« Hœc propositio universim sumpta, est scandalosa, Eccle^ con- 
ciliis generalibus, ac sublimioribus potestatibus contumelioaa ; » 
quippe quœ sœpë oDCumenicis conciliis congregandisoperam dedorint,^ 
atque ad ea etiam provocarint. 

Cùm Vernantius conciiiaris potestatis ac jurisdicUonis font^n io 
uno Pontifice collocaret * , Facultas sit statuit : « Hœ sex proposi- 
tiones , in quantum asserunt , Ecclesiam in cçncilio generali congre- 
gatam non habere à Deo immédiate jurisdictionem ac au(^ritatem, 
falsse sunt , verbo Dei et concilii Constantiensis definitioni anitrans, 
et olim à sacrâ Facultate reprobatœ. » 

Negabat Vernantius, unquam examinatum , aut uUi appellatioiii 
fuisse subjectum id quod romani PontiBces decrevissent ' ; FacoIUs 
è contra : « Hae quatuor propositiones falsœ sunt , quatenùs qusdant 
asserunt, et aliœ inuunt, in nullo casu à summo Pontifice appdlaii 
posse \ sacrse conciliorum auctoritati detrahunt, ac germanis Ecdesiej 
gallican® liber tatibus sunt contrariée. » Gallicanam libertatem, contn 
quod Petrus de Marca non satls consulté dixerat , in supremà conci- 
liorum potestate nixam profitentur. 

Quôd Vernantius diceret, cujusdam doctoris de pontiGcîi infalli* 
bilitate sententiam à Facultate esse laudatam^ id à se Facultas amo- 
litur bis verbis : • Hsec propositio imponit sacrœ Facultatif quœ meo- 
iem suam aperuit in articulis contra Lutherum , et in déclarations 
factâ apud regem cbristianissimum , » anno 1636. 

Vernantius dixerat, eamdem, quam Christus à Pâtre HCcepNtt 
potestatem , totam in romano Pontifice esse collatam ' : quœ doca- 
mento sunt, quàm bujusmodi homines cœco et interdum impie fe- 
rantur impetu. At quœ in eam sententiam congesserat, Facultas, > ot 
âcandalosa, piarum aurium offensiva, et ut verba prse se ferunt, hbs- 
phema » rejecit. 

De fidei régula , quod Vernantius scripserat ^ , Facultas condan- 
navit bis verbis : « Hœc propositio , quà parte asserit summum Poo- 
tificem esse veram regulam fidei , temeraria est , et in error^n iodu- 
cens ; • quod neropè in errorem inducal, is qui pro régula fidei pooit 
Pontificem , quem inrallibilem esse non constet. 

Quœ Vernantius de jurisdictione episcoporum à romano Pontifice 
profectâ dixerat ^ , Facultas sic rejicit : « Hœ propositiones , quamm 
duœ priores asserunt apostolos non fuisse constitutos episcopos a 

49»Sff,StI, 


GLERI 6ALLICANI, LIB. VI. ^ST 

Cbristo; GflBter» verô, potestatem jurisdictionis episcoporum non ' 
2SBe immédiate à Christo ; fais» sunt , verbo Dei contrarie , et olim à 
sacrft Facaltate reprobatœ. » Hactenus Vemantii censuram referre 
phcoit : estera ad alium locum pertinent. 

Âmadsos Guimenius * omni recentiorum casuistarum fsece col- 
lectft , id etiam de pontificift infalUbilitate scripserat , de fide eam esse, 
itque ita inferebat : « Ecclesia errare non potest , et consequenter 
Dec capat ejus : » quem sacra Facultas, damnatis opinionum por- 
teotis , hâc eUam in parte notandum ceosuit bis verbis * : « Doctrina 
bis propositionibus contenta et illatayfalsa est, temeraria, scanda- 
iosa , gallieanœ Ecclesiœ libertatibus contraria , universitatibus , 
theologicis Facultalibus ac orthodoxis doctoribus cbntumeliosa , •» 
UDO 1665. ^ du» censurse adversùs Vernantium et Guimenium 
processemnt. Confutati acriter , quôd nostra damnabant : quôd au- 
tem ocmtraria sequerentur , coerciti tantùm, sed pro innatâ Gallis , 
ae nostrae Facultati modestie, nullâ hsreseos aut etiam erroris nota 
iousti sunt. 

Bas igitur censuras nostrft memorià accuratissimas atque élabora- 
tissimas , summâque moderatione libratas esse constat ^ nec tamen 
defua^, qui Alexandrum VII adversùs modestissimam FacuUatem, 
antiqua et probata tuentem , instigarent. 

lUe igitur ad regem adversùs Sorbonicas censuras gravem expo- 
slulationem habuit, datis litteris 6 aprilis anno 1665*. At rex pruden- 
(isshnus , nibil se commovit , gnarus sciiicet impositum fuisse Ponti- 
fici, ac Sorbonicos prise» sententiœ institisse. 

Anne 1665^,bulla Rom» prodiit, quft censuras adversùs Vernan- 
tiam ^ Guimenium , « uti prœsumptuosas, temerarias, atque scanda- 
losas, cassas et irritas declarabat , defendique et allegari sub ex- 
eommuoicationis pœnâ apostolicâ auctoritate prohibebat; uiterius 
judidum de pnedictis censuris , deque opinionibus in libris Jacobi 
Vemantii et Amad»i Guimenii sibi et Sedi apostolic» reservabat. » 
CfiTis ea resenratio videbatur quà ferre cogeremur intérim , qu» 
adversùs hierarebiam ac mores dudum invalescerent portenta opinio^ 


rCafaMttiai , tlve pollAs Maubeoi ob Mota , Jentlla Andooiareiitif , banc impium 
jntà M lapudicam librum Lugdunl edidit, ctan approbationibus HUronynU La CMana, ^ 
Mdetole Jesu , Ltqf$U à FalenUA provindaUê eapucinorum, el duorum ctrmelitarain ; quem 
ttnni cm tuit eeoflarit conflgcretncra Facultas. s Tebr. lees, verita exscribcre , impudicii- 
<iB« proposltiooea, fie oeniebat: « H0 propoiitionef , quai ucra Facallas Tcrbft tantdia 
» iiMtfbot dcrigaandag de îDdiiBlriâiadiearit, ul modeaU» et pudori cutarum auriam ae 
• liwnhia coDfoleret, tant turpet, scandalof», propudiouD, neCindA piarum aurlum offen» 
*iiTa, aiqoe ab Eecleaiâ et ab omni hominam memorii pronos abolend». » Colleet. Jud. etc.. 
•'ÀtGirrai , tom. m , p. 1 1 4. ( Sdil, Paris, ) 
I CoM. GtOu, ^Jrg.» etc.; el ap, Guin,,deBapi., prop. 11. n. 4. pag. 177.— « F'UL Dup,, 

KTO.iM. 

*' n Joail. 


DEFENSIO DECLARATIONtS 

Dwn, neque mioùs perioalum quôd theoiogic® Facnltatai, 
adea episcopi tanto in Ecctesiœ discriinine eiingues fièrent. 

Grave item illud, quod erat in bulli de Vernanlii et Gaimenii opt- 
nionibus dictum , prsesertim lis qum ad octiomun mùraKum reg^km 
pertinereût; « neaq^ eas opini(»ies et graviasîBiornm serii^Jiin 
tiietoritpte et perpétua oatfaolteoram usa nixia; » quod Ecdeaie 
eatboiice maximo debonesUmento verleret 

Hoc pontifiduiB diploma , tametsi non emt ad nos solemni more 
HBÔBsnm ; Romà tamen in priwtarum qnatolarum fasoiealis p^i^aait 
înGaUiam. 

Depntatî à Facultirfie qui rem examiDareat , eoostitit apud omna, 
diploma Pontificium inquisitienia ease opos; edltom q«iippe» non de 
iratnuD ooocilio in publiée coosistorio, sed •« audîtia sttffragite cardi- 
naUiHn in totà republiei cbristîanà geoerdium inquisitoram : - 
quafia nemo.tinqoam in Galliâ admmit , praesertim enm ilià ciMsaià, 
maimprûprio, quàm novam et prisoo jure inoognitam , nMoimèiQ 
fidei qoflestionibus gallicana Ecclesia non admittit. 

Getttnn erat elillud, ut etiam optimft formula conataret, neqtâdem 
ad nos pertinere bullam , qn» more acriemni misaa non eaaet ; naqoe 
îpsî Pontifiei eam mentem inesae ut Galles obUgaret, iis ritAos 
pnetermissis , qui antique Galloram , imè totiùs Eeclesi» jore m- 
tairtiD*. 

Itaqoe Facoltas quieaeaidum rata : reotor acadèmi» admoiiîtai, 
aaime Paooltati spopondit suam et uttitenilatia operam minime do* 
futuram, more majorum,ai quid grarias ooatiogeret ; aaaalaa taoUtffi 
dhrti^^ari vetoit'^ ; neque uKeriùs prooessit negoUum. Itaque omsêxw 
soo apud nos looo ateteront : buUa aasumerata iis^ que igiiota » nihil 
ad nos pertînermit 

Qui beee perpenderit facile intelliget , sacrs Facottati onm ekre 
grilieano maiimà conveoâre ; oterique Dedaratiooem , amii IMft^ es 
inttaaà ipsins EaeuHatis , imô Eeelesiœ totins galBoane doetarioA^M 
i^roraptam; aoai qiûd difitoiltats obortum est^^, id non esiptt 
dogonte pffyreake^ sed eraiaa rabua^ qn» oâhiladrMitBoalrtB 
pertinent. 

QHareaaefiaFacoltaa) prisoia, insîaleas vcatigiis oondemna^it de- 
ductam ad examen suum jussu senatûs banc censune Hongnte 

* EdtctO 79 lut. 16«S. 

** Curift piiisîeiifis, postquftm dlpToma reghtm de De^tâfattùne fn inoi oommitirtorraii- 
lèrai, edtctû J^ssent, ut ea Deelaraito in tcrinla sacr» Ficalutlf referretar, <|aodqiWM 
ftotam est i Hâti len. S«l quando relectam est decretorm , quidam dixeront deleyBdan»» 
xiT doctorei , qui in Declaraiioneoi inquirerent. Quanquam enim ea ex tiutmà ipàut Fted- 
mih éocMikà eteet deffùmpim, Ftenlias verebatur, ne reUiaolkoU exlraonHtaarfi BwdejM* 
«aria, quid detrimenii ipsiusJurilNis afferret. Facile oomposila est b«o oontroTersia.eidete* 
«eps baccalaurei Declarattonis capiu palAicis thetlbus defenderimt. ( BâiL Parie, ) 


€LERI GALLIGANI, LIB. VI. 29S 

fNfirfUuitm : « Ad solam Sectem apostolicam (fiyino et immtttabiii 
privfl6gio q^eetit de cootroyersiis fidei judicare^ » quà de re sic 
eesMlt^ : « BtedftttspoBiCio, quatenàs exoluditab epiacopis etconciliis 
^hlii fQtiei<aHb«fi, de fidei controversris aacloritatem , quam habent 
irandtatè à OMisto, Maaeat^temepaiia^ erronea^ praxi Ecdesiœ 
4Ktm>aa^ tortxy M cont^ria, doetrinam reBorans alîàs à Facultate 
v^nbÊtam. » I9«aii aiino 168S. 

HM doetriM FaeuUâtia quàm necessariô ctim uiriversà Dedara- 
iairi» gaflloaii»i doctrinâ ait oon^uncta^ ex rdatis sacr^ FaciAtatis 
decretis manifestum reor. Sed antequam ad alia me conrertam , 
«Aiaffl opertet eoBEi, qui qiioraradam ammis beeret serupulus. 

GIPUT XXVHL 

Aniéflt^tttla ûe pôtlore concItH potestate , regum Jcnibus ac potestatl noceat : Thoms 
ConAei raspoanni : yropoMU» AmoibIs Hmsi la GoaetantlenBl oonet^ o»n- 

Neoipè obJidoM, pegiiié'aeTeg{biia pericoliosam esae nostram smi- 
teotiam. Si enim spiritualis prinoeps Pootifex , Ecdeaî» et eoncilio 
«rtnit ; Mftette moltA oiagte regno ac generaBbua regnorum coq- 
^wUiMs teitt|»omtaa regos : qtio maxime argumento in antiquam 
MtMMIaiii MgeslaeUiM conati ^simt Sed Tbomaa Oorodheus id ab 
EmedH' legaftia objeMciin , respeoso «dite ^ ooram regni prindpibDs , 
JpMIW^eni^ Tn regè sie selvR^ : « Née uttatenus aimt audiendi , 
ipd «d aMdeodmi regea et principes, in cmtiwtom aoetoritatia 
tmuXkMum dioimt qnàd si eoAdlia generalia possent corrigere et 
depouif d summo» NintiiceB , pari ratiom qoôdpopuii bafcereat cor- 
^Sm%ét49fmMt% prtiieipesaaBCUlaiw» Qui enim tatiadiouiit, mani- 
fartè> aMtoritMeni coodliCMPum , et deoiarationem fidei super hoc 
fcBfw ifciitwmat , non pIusCvibuentssauctorftatisipsîeoQgregatioDi 
têdÊttàm^ t|OÉin uni communitati ssBeulari. Glarè qooqm neg^t, 
MMHuai MMBre auetairitateBi A Christo immafiate, câm tpsom ne 
M^Miaut oemmimitati sQctilari, qu» non habet aoetorilalem à 
OÂio oorrigrodi a«t pwuen^ pnBeq)em aairai. Sed benè mqHdant 
MMUodus-coDOiMi Gonstantiensis, reperient in hoc magnam diffid* 
Mlfm ; nan Ipaura eonoilium Gonstantiense peprobavit ittuan arti- 
tolum XYii , inter articulos Joannis Hussi contentum^ quèdprine^s 
M^reni puniri ad arbitrium populi , et tamen alterum probavit ; 
^féi ^omiliumgêiurMh kabei pQêe$taUm imimdiaté d Chrisio, tte. 
et hoc etiam apparet ex sacris Scripturis , cùm Gbristus ipse assignans 

tQaii. ■ffacBir. Porlff. aào, eau. Jreh, SMg. m. varia script. Find. Mal. ScM. Partt. 

* Ohurlgllms. 

*Pr€mf. de$ JUberi^ «te.» put. n. cap. xn. n. 4, p. as. 


296 DEF'ENSIO DECLARATIONIS 

differentiam inter hoc et îllud , dicat : Reges geniium dominùHâmr 
eorum , vos autem non sic ^ : et beatus Petrus in caDODic& dicit de 
pastoribus : non ut dominantes in cleris , sed forma facii grefiê \ 
Doctores quoque lucide déclarant, quomodo Papa non est domiau». 
rerum Ecclesiœ, sed minister. Vaide quoque extraneum est, et 4 
yeritate alienum dicere , quôd non plus spiritualitatis reperiatiir ia 
congregatione légitima Ecclesiœ, quàm in unàcommunitatesieciilari, 
aut non specialior assistentia Spiritûs sancti , de quo Christos ad 
ipsam dixit : Mittam vobis spiritum veritatis , ut montai vobiscum m 
œiemum*, » 

Quin ipse Richerius in suà defensione sic ait ^ : « Ut quid ergo 
imponere Ricberio , quôd sustineat conciiium générale esse supra 
Papam , quia , yel , sicut comitia generalia regni sunt supra regem? 
Nunquam boc venit in mentem Ricberio. Adulatores curiœ romans, 
quorum etiam in Sorbonà non exigu us est numerus, boc ^finxe- 
runt, ut non solàm Richerium, sed fidelissimos regum servosot 
subditos odiosos redderent ipsismet regibus , quamvis illorum juia 
contra romanam curiam tueantur. » 

Quôd autem quidam etiam Parisienses aliud docuerint nihil nuth' 
ror ; suoque loco ostendemus fuisse profectô tempus, quo totus teté. 
orbis in summà juris pubHci ignoratione yersaretur ; quam 
tiam postera œlas superioris sévi traditione meritô emendavit : 
mirum Parisienses quosdam in re extra fidem unà cum aliis 
Nego tamen omnes : nego boc fiilcimento nixos tribuisse oodcUbuI 
poliorem potestatem : nego facultatem : nego Constantiense coim»- 
lium pessimo argumento usum : nego hoc detracto, sententûe veri- 
tati ac firmitudini detractum esse quidquam. Alia suppetebant, qo» « 
Thomas Corcellœus optimè enarravit. Imô , ut idem Corcelbeus de- 
monstravit, sacrum illud conciiium , à quo maxime supra Pontificen 
conciliorum evecta est auctoritas , dampavit insanam sentenUam 
qu» reges regnis subjiceret , non régna regibus : adeô constal)at 
tione diversissimà constitutas bumanam ac divinam civitatem. Ila^pM 
hœc, quœ creand«& invidiœ objiciuntur, omittamus. Ecdesi» à jDoft 
constitutœ et gubematœ regimen , non ex mundani regni ralkme^ 
sed ex Dei revelatione , atque ipsius Ecclesiœ decretis , ex 
traditione œstimemus. 

t Lue,, XXII. 2S, 26. —B 1 Pet,, t. S. — * Joan,, xit. 16. 

* H0C verba, qam nonnulUm' obtcuriUteoi htbeot, nmqaam reperimos in Ridierii 
fenilODe. {Bdit.ParU,) 
** Joannif HuMi. 


CLERI GALLIGANI, LIB. VII. 297 


PARS TERTIA. 

DE PÀRISIETCSIUM  SENTENTIA AB IPSA CHRISTIAMITATIS ORIGIME 

REPETENDA. 


UBER SEPTIMUS . 

CONCILIORVM GENERALIUM TRADITIO. 


CAPUT PRIMUM. 

Infolllblliias qulbus verbis ab antlqals explicetar , ubi sita sit quœritur *. 

• In fidei quoque quœsUonibQs 9 prœcipaas summi Pootificis esse 
partes, ejusque décréta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, 
Dec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecdesiœ consensus ac- 
cesserit ^ » 

Qaosdam antiquitatis ignares movil iila vox irreformabUis. Hanc 
sciant ab antiqaitate depromptam. Notum illud Tertulliani : « Régula 
fidei immobilis et irreformabilis *, » Ergo judicium illud irreformabile 
essedidmus, qnôd immobile, irretrackûMe , irrefragabile , ab anti- 
quis; postremo denique œvo, infaUibile appellatum est. Quœrimus 
igitur ubi sit collocatum illud irreformabile judicium. 

CAPUT IL 

^teotla Pariaienflium rea inter Judlcatas reponenda ex dlctls de condUo Con- 

stantlensl. 

Ac nostri quidem censores Parisiensium sententiam et inter scbis- 
tnata esse ortam dicunt , et variis dissidiis ultro citroque jactatam , 
CoDstantiensis quoque synodi temporibus fluctuasse. Nos verô procul 
i schismatibus , ab ipsA christianitatis origine repetendam ostensuri, 
priùs praestruimus , res inter judicatas pridem , ex dictis de Constan- 
(iensi ooncUio esse repositam, Gertè Constantiense concilium , duni 
eas memorat causas , quibus Papa concilio subsit , primam ponit 
fidem : ergo Papa concilio subest , vel maxime in fide : at infallibi- 
lem, quA quidem in re taiis est , cuiquam subesse nefas : imô infal- 

*lBMlMdalâqiiidara D.Lboibu, capillt primi Ululai i le reprasentatur : Religul operi» 
i»tlUwtKm; ki^u» Ubrl icopu» ; quod ideo obterragrat , ne quki pralennifiite Tideamiir, pir^ 
vasHeM, in BoitvR eonferendU codidbas. Caterûm ille Ululoa malè hic iDiroderetor, et 
mUéi prafldarelar eaplll ▼, In qvo Bottutr, pMtqaam qimdaiii addidit à nobis dlUgenier 
denripu, In parles hune llbram divldlt. {Sdit. ParU, ) 

I Cif, ir. Gofttc. Oeelaf.^t TerUM», de Firg, vetami,, eap. i. 


BEFENSIO DECLABATIONIS 

libili, baud magisquàm ipsi veritati totam Eocleaiain sobease 
non ergo uHus hominum , staote quidem Constantiensi coodS»| 
in &de infallibilis. Atqui demonstravimus Coistantiense coi 
nullo unquàm Ecciesise décrète labefactatum , imô tantâ Sedâ 
stolicœ, tantfl Ecclesiœ univers» yeneratione soscepUim, 
auctoritate stare oportere : ergo certà et inyictA auctoritate 
unius Ecclesiœ, sive collecte , sive dispersœ, sed tamen 
sententiam esse infallibflem. 

Dices : consecutionem istam quidem esseànobis dedactam,; 
autem rem ipsam à sacro concilio definitam. Reponimus : inà 
non consecutionem , sed rem ipsam ; neque enim aliud est 
potestatem alteri esse subjectam , quàm eam quœ subjecta 
recto veroque deOectere, et ab altéra emendari ac reformaiî 

Qaare quotquot hactenus pro pontiGcià potestate scripseniiit,j 
stantieosi décrète aîhii oppomint aikid, pnater quàm illiid 
nobis oonfutatum , de Papa dubio , et fluxft coneilii 
auctoritate , responaum : cui immorari , ae dkia repeterei 
neum est. 

Non tamen omîtiemus , qu» noafaro »vo raulti 
ex ipsis conciiii GonstantîansiQ confiotanda veiMs. 

Primùm , illud toties decantaUim ; ex eo oonoiiio Papam 
in fidei negotiis subease concUio, sed ut privatom bomiiMB'r 
Papam, vanum ludibrium est \ oùm GonstaniieDae coocHian, 
etiam PontiGcià potestate , eam in fidei negotiis conciUiri 
subesse décernât '. 

CAPUT IlL 

Alla modernorum quorumdam caYiUath) confdtatur; 06tenditurqiie,ex ipeis 
Gonstaotieosis verbis ac gestls , Papam non mode teneri conciliaiÂv 
deereUs Jam tketh, sed eUam In qasrendo et tractando , in concllfi 

His ergo conciiii Coostantieoais verbis statlmruit illud, 
dam intelligunt : nempè ut Papa quidem in formanda ciroa 
conciliari décrète superior babeatur : c»terùm ubl rasatoMUi 
cilio definita est, non mirum esse quôd prolatœ aeatenti» 
teneatur ; cùm iila sententia , non tam à concilio quàm i 
cilil capite prolata sit: ut Papa non taoLConcilio subaaae, 
ipsi cottsentire videatur. 

Ruit , inquam , illud. Neque enim ConstanUense concilium 
consentire ipsumaibi, sed plané eoocilio subaaae dacacaii; 
SQbjmigit, âebttê ptmiendum, si obedientiam den^arit Itao 
înt^git Papam à seipao puniendum , sed à co 


ft Fêd, decr, Seu, it et t. 


CL£ftI GALLICÀNI, LtB. Yll. 909 

mMtnriAem exeroente potastatem ; ergo etitm intelligit Paprnn 
mm ipsom sibi ipsi, sed omnioo coodUo^afle rabditum. 

Jmd terba illa perpendant CanstanUensHim Fatrum ^ ; Papam « ia 
fidei , in scbismatis , in reformationis negotiis , omnibusque ad aa 
pertineotibus TacUs , vel fadendis , » oonciliari potestati subjici : 
ergD non tanlùm «n factis de fide decretis , sed etiam m fadendU 
alqae rcnnandia, ioque ipsA re querendà ac traobuadà c(»eilio fl4ib- 
€sse intelligebant. 

Nempè aaneta aynodua in ipsis principiia professa est se quidem 
eaagri^tnm , non modo ut de schisniate ae de reformatione^ sed 
etian ut de Gde qocreret * ad veraus Videfi et Hussi grasamtes b«ro- 
ses : eu jus rei gratiâ, vel maxime à Joanne XXIII convooatam esse 
«OBitâbat. Quare omnino tractatura erat adversàs illos biefeticos 
Yarîaa ac maximas Qdei quœsUones, ao apeciatim adversùa Vielefum 
expositura erat ipsum piyialeœ primatum , quem iUe impugnaverat , 
ut s«pè TÎdimus : ergo iuteUexit , atque decrevit Papam in bis quœ- 
aUoDibua ay nodo pariturum. 

Qoid j qpôd |am iade ab initie deere¥it synodua ipsam aynodum 
talia (nMBlâturam , « née Pap» reeesau disaolutum irj , sed remanere 
in snà potestaie et integritate ooncilium ' : » eH seilicet potestaie, c.ui 
Papa ipse subjicitur? Intellexit ergo , atque decrevit aynodua, etiam 
laaedwte Papa, de fide traotaUum, ipsam ae eA polestateesse» ut 
décréta conderet , cui Papa ipse obedire leneretur, nedum in trac* 
laAdo etquorendo superiorem eum agnosoereL 

Id ▼erè demoastrant, uti praodiximus S non modo ipsius synodi 
^eereU, verùm etiam geste. Rêvera enim tractata suntsessione vui, 
post raocnaum Papie , adveraua Vielefum et Huaaum , ea quœ mémo- 
savimua^exposîtaque est, ciroa prioMtum romauum, Eoclesua fides. 
QoiB eliam , PapA ipso , sassione xii , rite depoaito , tractatœ sunt 
mults adversùs Joannem Hussum, Hieronymum de Pragâ , etJoan- 
MM Palitam , fidei quMtiones^ oempe sessione xni, xiv, et deindè 
^«leiis : eigo synodua non mode deerevit i ae posée fieri » sed etiam 
Csciiyidiii]ia disente Papft , imô etiam deposito, décréta de fide^ qui* 
bnipM'Papa parère teneretur. 

Neîmfr inteUifabat Pgpam abaentem eorpore, vwtute tamen fuisse 
pwssulam^ aynodoque eonjuneUim., qui aynodom congressaset , 
qui pœt recessum quoque toties deolsrafliet, se Meedenteoa lieit, in 
afmii potesiate Ctoturum » qui sanotam aynodum erraro non posse 
profiieretur* 

QwaeyDOdiiMiifl^oonaaia potestatta* intelligebataeipssiiD, quippe 

« CMC CoatU, Sest. y. t itt.ool,92^'^%iM„Seti,iy etV.^i Ibid,, SeiS, iw^^Sup.s 
Ml T. 


300 IXEFENSIO DEGLARATIONIS 

qase Ecclesiam universalem reprsesentaret , etiam papatom 
virtute complexam, summo et indeclinabîli judicio, nullftqne 
bitâ morft definire posse ea, quœ Ecclesiœ nécessitas evidens 
laret. 

CAPUT IV. 

Alise caviUationes, Papam subjicl quidem concilio in fldei qusstionilms , sed 
postquam se ilU sponte submisit : tum esse quidem illum per sese ii 
non adsit conciliiun , sed pnesente concilio, jam iUi subesse. 

Hune nodum alii sic exsolvunt : Pontificem quidem per sese 
libilem in edendis fidei decretis ; neque eo secius etiaro in qui 
de fide subjectum esse concilio , postquam rem Patribus coi 
quœrendam decernendamque permisit. 

At hœc à Gonstantiensibus diserte refutata sunt, cùm 
potestatem eam , cui Papa in fidei quoque negotiis subdilur, 
generali immédiate à Christo, non à Papa esse. 

Sunt qui sic sentiunt, inesse utrique, sciiicet et synode et! 
infaliibilitatem à sancto Spiritu , ita quidem ut Papa in d^ 
fidei quœstionibus concilio semel congregato subsit -, ac nihilo 
si desit synodus, seorsim ac per sese sit infallibilis , et semd A\ 
dicta sententia, synodi quoque norma sit, nedum synodi 
ac judicio subsit. 

Hœc opinio neque cum Constantiensi decreto , neque ciim 
auctoritatis ratione , neque secum ipsa convenit. 

Non quidem illa opinio convenit cum Constantiensi decreto. 
ponit enim illa diverso respectu, in fidei qusestionibas , ut 
Papam, ita Papœ concilium subjici oportere : at non ita Coi 
decretum ; imô absolutè , Papam concilio in fidei quœstionîbus, 
vicissim concilium Papœ subjicit, nullAque exceptione, omnem{ 
tificiœ potestatis usum conciliari potestati, ut supremœ, 
eluctabili , subdit 

Neque etiam adversarii hftc opinione consulunt satîs papaK 
tati , quam in synodo exuunt innatA ipsi, ut quidam fingunt, 
nempe ut infaliibiliter de fide vel sola décernât. Atqui hoc 
simum -, cùm profectô concilium nihil aliud sit, quAm ipsa 
Ecclesiœ reprœsentatio, integris omnibus, quœ cuique à Chrialai 
dotibus, non profectô sublatis, ne non rq[>r»sentatio, sed es! 
ecclesiasticœ unitatis esse videatur. 

Denique h»c opinio nec secum ipsa convenit; cùm infiallil 
à Christo datam , vel perpetuam oporteat esse, vel noUaai. 

Ex bis intdligitur id , quod Gerson , et alii noBtri doent 
vel maxime papalem potestatem conciliari subesse, qnôd f$ 
bilem , atque ut vocant detiabUem , inieviabUi et tnfaUibili 


CLERI GÀLLICÂNl, LIB. VIL 301 

oporteat : id, inquam , non ex ipsorum peculiari sententià, sed ex 
ialimo totius concilii Constanliensis sensu esse depromptum. 

Neque minus liquet vanos esse eos quos commemoravimus quique 
non eodem loco habent nostram de superioritate , ac nostram de 
infallibilitate sententiam ; cùm profecto constet atrasque sententias 
ono fundamento nixas, unft ratione connexas, unoque decreto 
concflti Constantiensis esse decisas. 

Neque immerito sacrosancta synodus inter eas causas, quibua 
Papa eoncilio subsil, primam ponit fidem , cùm certo dogmate Pela- 
gii II , ex sancti Leonis auctoritate deprompto , habendorum conci- 
Ûorum speciaKs causa sit fides * ] valereque oporteat concîliorum 
potestatem in eft maxime causa , quœ propria ipsis specialisque sit. 

Nostra ergo sententià Gonstantiensibus canonibus stabilitur iis y 
qoos tantA sequentis œvi consensione Grmavimus. Yerùm , ut veritas 
clariùs elucescat, lubet recurrere ad fontes, et Constantiensem 
docUrinam ex anteactis sœculis alBrmare. 

CAPUT V. 

An concilii GonstanUensis jadicium antlquft traditione nitatar : prœmittimus 
qoedam , ex Vincentio Lirinensl , de Ecclesis cathoiicœ toto orbe dlffuss auctoritate 
hine ?aiere conciiia œcumenlca : dupiex ratio agnoscendœ ecciesiasticse consen- 
«oDis, ac fioiendaram fidei qusstionuin; aitera per concilia œcumenlca ; altéra 
aine conciliis .œcumeniclfi : utraque suo ordine tractanda susclpitur : à prima 
ordimar, atque octo primoram concîliorum generalium traditionem ac praxim 
expUcare inclpimus. 

Praestruimus illud immotum, quod est ab omnibus catholicis, Vin- 
centio Lirinensi exponente, susceptum ; valere omnino id quod ubi- 
que, quod semper, quod ab omnibus creditum est *. Cujus rei radix 
est apostolicum illud \ fidem annuntiari in universo mundo ' : et de 
apostolis dictum : In omnem ierram exivU sonus eorum, et in fines 
orbii terrœ verba eorum ^; atque iterum ad Colossenses : Tn verbo 
teritatis Evangelii, quodpervenii ad vos, sicui in universo mundo 
est, et fructificat et crescit '. Neque hœc tantùm apostolicis tempori- 
bus incboata, sed in œvum duralura, dicente Domino : Ecce ego 
tobiscum sum usque ad consummationem sœculi^ ; et : Portœ inferi 
non prœwdébunt adversùs eam '', utique Ecclesiam ; quo factum est 
Qt Ecclesia , non hœc aut illa , sed tota et uni versa ab apostolo appelle- 
tur, columna et firmamentum veritatis *. 

Hec igitur non ab hoc aut ab illo doctore, sed ab omnibus catho- 
licis uno ore sic intelliguntur, ut sit certissima, invictissima ^ emi- 
nenlissima Ecclesiœ .catholicœ consentientis auctoritas. Eâ consen- 

< Bpiii, Pei. II, tom. ? Orne, post Conc, t. od. oi7 et seq. - 1 FincenU ZMn,, CommoniU u 
cq»- ni. loiD. Tii ; Sibl, Patr., p. 950.— > Bom,, j% s.— < IM(L, x. IS; Pê, XTIU. 5.— « Colou,, 
2* »> 1^ • MoUh., ZXTUX. 30.— 7 IM,, XTX. 11^ • i Tim,, m. iS 


3» DiEFESSIO DECLÂRJlTIOnJ» 

flione, ut fimintiiie ac ditionsimo biwtamenta, niti chi 
oportet; à quibos, BOA alkKl quid, scd ilhié in Syvibolo 
pêsUilaUir, ut in ^^inium immtmn cfoieotescrcdaat oiiMi 
Ecctêiiam omUkoliam ; «iqiieviiidiceirtcarUsstroum, qao i 
tiamcaptivaDtar, SpirifellB aaocti magiatertuiii et judîdani* 

Quœ onatoo elBeitii^, ut in ipsA conseatU^ie vis Ua 
et sit et esse credatur, existitque omniiio , ex Eccdafliamiii 
flione, Clara et manifesta vox , quà mm parles eeekaîMtieatr^ 
ipsam  universaUtatem audiri, eodem Yinceutio Lirineoai 
peropieimus : « Sequemur^iteoi, înqutt % univernlatân hoc^ 
si haoe uaam fidem veram esse fateamur^ quant tota per 
terraruin^oonitetur Eceleaa. » Etpaulô post ' : » Quîd fadel 
nus cathoUcus , si se aliqua Eedems particula ab imiTi 
eommuBÎone pnociderit ? quid uUque , oisi ut pestifero 
membra sauitatein universi oorpons. anteponal ? » 

Hinc illa in concilia generalia Hianat , qoam io eisagoosciiBvat^ 
et ineluctabilis auctorilas. Neque enim alià ratione in condiiis, 
in Ecdesià congregatA valet unitas atque consensus, quàm qi 
Ecclesià toto orbe diffosA eequè valeat. Ipsa enim aynodas eo 
quôd universalem reprœsentet Ecelesiam : neque idée Ecdesia 
gregatur, ut valeat unilas atque consensio ; sed idée codj 
utquas in EccIesiA ubique diflfùsA per se valet, in eAdem 
gatft , ab episcopis Ecclesiarum doctoribus , tanquam idooeis 
clariùs demonstretur. 

Ex his igitur duplex intelligitur ratio agnoscendae catbolics 
tatis : prima ex consensione Ecclesiœ ubique diffusas ; secuada^ 
consensione Ëcclesiœ in synodis œcumenicis, sivegeneralibus^ 
natœ : quam utramque rationem à nobis sigiUatim exponi o| 
ut vim iilam infallibilem et ineluctabilem in toto Ecclesiae 
repositam esse clariùs demonstremus. 

Inchoamus autem à synodis œcumenicis, in quibus com 
luculentiùs expressam agnovimus : quft in tractatione statim 
memorabhnus octo ilias primas novem primis sœculis ceh 
non modo quôd cseteris ipsà antiquitate prœluxerint, sed 
eorum gesta dtligentiùs descripta habeamus. 

Id ergo primùm probare aggredimur, ex eorum con< 
gestis , illatas à romanis Pontificibus etiam de 6de sententiaS| 
omnem quidem Ecelesiam pertinere; at nihilo secius à 
œcumenicis examinatas , retractatas , interdum rejectas , nuni 
nisi facto examine et quœstione habita comprobatas ; atque 
nihil babitum esse pro infaUibili atque irrefragabiU , ai^ id 

i Fine Lirin,, locjam cUL— t/Mtf.^cip.tf. 


CLEJU GÀLLICANI, LIB. VIL M$ 

wivcBaliB Eedeate conseDsione oonfirmaftum easet. Id càm pro- 
btverimua, toimiqvb detiide ad seeota sscola, nibilqae pwtermit- 
tflBW qisfft wtfqiiatmdilio eifplicari posait. 

CiiPUT VI. 

CêmÊksatsfùHUAHam HlefOiolsFiiils habitom de legaiRbi», ut omnium e(mc]lit>nim 
geiMSCTlUutt fi>rma propooitur : psipeudllur Ulad; visdm est Shritvi sàifcro bt 
N0BI9 : Tis SpirHûs In ipsâ consenslone poslta : !n eam rem egreglse concUil V , ac 
sancU GœlesUnl paps in concllio III , auctoritates. 

Sacris Ecclesùs catbolicœ œcumeaicis , sive generalibus coocUiis, 
ooncilii apostolici Hierosolymis babiti, de legalibus \ prœlueet auo- 
toritas. Prima ea quesUo tarbavit Ecclesiaoï. £rgo ibi quàm maxime 
faturis gaaesUonibus decidendîs^ formam dari oportebat. Quœcum^ 
que îgitur ad futura concilia pertinerent, jam ibi perspicuè pne*- 
struaotaf , quas nos ordiue receoseoîus. 

Primàm, ac statim occurrit habendi concilii causa, magna vide<- 
licet dissensio , ut babemus ex Actîs apostolorum : Factà aukm sedi- 
tione non minimâ. Levior oontentio non tantum remedium postu- 
lasset. Âtque id in secuta concOia manaturum diligentissimè iiotari 
volamus. ExortA ergo hftc contentione tam gravi , subdit Lucas ia 
iictis : Siatuerunt ut ascenderent Paulus et Bamahas... ad apûBiolos 
et presbùeroe in Jerusaletn > super hàc quœstiane * -, nempe ut corn- 
muni sententià finiretur. 

2^ Erat tum in Jérusalem Ecclesia principalis , in quft sedebat Petrus 
apostolorum princeps ^. Hinc proditum in sequentia sœcula, ne sine 
Petro et successoribus , atque Ecclesia principali , in quà ipse sederet, 
concilia regulariter haberentur. 

S"" Facta est quanta fieri potuit, illis quidem temporibus, cùm adhuc 

Ecdesiae formarentur, apostolorum et pastorum Ecclesiœ congregatio, 

ac perfectissima, pro statu Ecclesiae, nominis cbrisliani repraesentatio. 

4'' Fit conventus omnium in unum locum : Canveneruntque apostoli 

et seniores videre de verbo hoc '. 

5<» In ipso conventu tria hœc habentur : tractatus primùm , sive 
conquisitio *, deindè deliberatio sive uniuscujusque prolata sententià ; 
postremo ex communi sententià, concilii decisio : atque ea omniaia 
sequentia concilia deinde manarunt. 

è"" Et quidem tractatus bis verbis Actuum designatur : cùm magna 
eonquiiitto fieret ^. 

« Ait, zv.^ t Bêi., vr. 9. 

*8edebit Petrua Hieroioljniii non ut in proprift lede, naro Jérusalem aedea erat Jacobl. 
Ssiiitteal Haque BosauxT Petrum, qui tune tiulli Eccletio peculiari prsiidebat, poluiase dict 
aliqoo Bodo Hieroaotymia sedisse ; quia ibi ordiniîrië eommoralMturi et eam EccleaiaiD pasee- 
hn verto doeiriM. (Sëit. Part».) 


304 DEFENSIO DECLARATIONIS 

. /<" Ddiberatio à Petro inchoatar : qai mos ddnde iimli 
sacri cœtûs principes prinii sentenliam dicerent , iisque ai 
decretum sanciretur. Petras ergo ubique recUe pnedicationis 
agendarum auctor, primus sententîam dicit : Dei arcana pandH^i 
sibi primo de vocandis gentibus revelata essent fundameafii 
ponit ; ex bis quœstionem solvit : Deu$ in nobi$ elegitper o» 
audire génies verhum : et cœtera qusa ad Corneli ejusque fi 
cationem pertÎDerent. 

8"" Quœ deinde ex illA vocatione seeuta sint/quantaque posti 
nelium geniium multitudo confluxerit, Paulus et Barnabas 
runt : quœ firmandae Pétri seDtentiœ essent ^ Tum Jacobus 
sententiam expresse à Pétri diclis incipit : f^iri fratre$ , itmoftj 
ravit *. etc. Quo ritu in secutis conciliis, dicente coetûs 
cœteri deinde placere demonstrant. 

9° Nec tamen sic agunt quasi usquequaque primœ sententii6j 
toritate constricti; sed ipsi judicant; et Jacobus : Ego^ ii 
judico. Tum ad ipsam qusestionem principalem , quse addendt^ 
rentur, proponit, et de iis quoque judicat ; nempe ot frai 
gentibus conversi, abstineant à cantaminationibiis simulacn 
fomicatione , et suffoccUis y et sanguine ^. 

10^ Decretum deinde conditum communi nomine, ac Spiritûsi 
auctoritate adscitft : Placuit nobis coUecds in unum * ; et : ^û 
Spiritui sancto et nobis ". Ibi ergo vis : Spiritui sancto et ncbisy 
quôd Petro praecisè , sed quôd nobis ; et à Spiritu acti , non 
Petrus , sed ipsa sacri cœtûs unitas. Unde et Christus de 
quem erat missurus, id dixit : Ciitn autem venerit ille Spiritus 
tatis, docebit vos omnem veritatem "^ : Vos, inquit, scilicet 
rum pastores , ac cœterorum magistros. Hinc semper additus 
sacrœque congregationi Spiritus. Credo in Spiritum sanctum, 
Ecclesiam catholicam. Et meritô proinde diligenterque à noslml 
toribus quondam dictum id quod memoraviinus ', vim con< 
non in solo Pontifice romano, sed maxime in Spiriiu sancto, 
Ecclesià catholicâ esse positam. 

11'' Re judicatà per commune judicium, nihil postea 
tum y aut nova cuique relicta discussio est : sed perlatum 
tum ad Ecclesias , docenturque plèbes custodire dogmcUa, fua\ 
décréta ( grœcè judicata ) ab apostolis et senioribus qui erant 
solymis *. 

Hœc nos catholicis urgemus, communi consensu, adv^^ùsl 
ticos conciliorum jussa et auctoritatem detrectantes : qiue sanèi 


t-^cl., XT. 13.— B/6<d., 13,14. — 9 /(Id., 19. — 4/Md., 30. — s/Mtf., 9S.- 
7 Joan., XTX* 18."- s Fid, Diss, prœv, et in J^,,]ih, i.— »^cl./ xri. 4. 


ijM^l 


GLERI GALLICANI, LIB. VIL 30$ 

Takint, nia cam aactoritate, etiam formam probamus; vimqae 
ipsBm décret! , non in Petro solo , sed in unitate , et in apostol(H*um 
ac paatorum ficdesis oonsensione ponimus. 

Ait quidem Bellarminus, id nulIA necessitate factum, cùm non 
dknIô Petrus, verùm etiam apostoli , ex sese ac singulares quoque 
qncstionein detenninare potuissent ^ Quod quidem aliis è Bellàr- 
mini societate, imprimis Joanni Bagotio, non probatur : nec piacet 
ac lusiêse apostohi, aut simidatê ab iis institutam quœstionem de re, 
fiÊom eaq^oratisrimam habebant *. Utcumque est , in eo vis erit ma- 
xima, si nuUo concilie ac deliberatione indigentes, tamen ut for- 
mam darent sœculis secuturis , banc inierint viam , et communi sen- 
Uniiâ rem definierint j ut idem Bellarminus contitetur'. 

Et qaidem omnia, quœ in hAc apostolicft synodo acta sunt, in 
seqaentes manasse gesta prodent. Ërgo id vel maxime manarit opor- 
tel, qnod maxime agebatur, et in quo apostoli robur esse positum 
voloerunt : nempe ut Spiriiûs sancti eflScacia et vis conjungeretur 
cum iilo , nobis , inque ipsà unitate se exereret. 

Neque banc interpretationem à nobismetipsis promimus, sed à 
sanctis Patribus, totoque adeo universali concilio quiillo, à Pontlii* 
cibus romanis toties comprobato. 

Nempe Vigilins papa Constantinopoli agens, ubi concilium habe- 
batar, sacro cœtui certis de causis suam preesentiam denegabat; 
pollicitns per seipsum se daturum sententiam. At Patres , iisque auc- 
toribus et probantibus, Justinianus imperator sic hortatur : « In 1er 
nos placuit , tam ipsum ( Vigilium scillcet papam ) quàm nos com- 
muniter convenire, eo quôd sacerdotes decetcommunibus qusestio* 
nibus finem commonem imponere ^. » Et paulô post : (( Pro bis ad 
memoriam ejus ( Vigilii ) produximus magna illa aposlolorum exempla 
et Patrum traditiones. Licèt enim sancti Spiritùs gratia et circa sin- 
gulos apostolos abundaret , ut non indigerint alieno consilio ad ea 
qus agenda erant; non tamen aliter voluerunt, de eo quod move- 
batur, si oporteret gentes circumcidi , definire , priusquam commu- 
niter congregati divinarum Scripturarum testimoniis unusquisque 
sua dicta conQrmaverunt. Unde communiter de eo sententiam pro- 
lokrunt : F%$um eut Spiritui sanclo et nobis, » 

Ut autem pateat eam formam futuris saecuHs praeluxisse, addunt : 
« Sed et sancti Patres, qui per tempera in sanctis quatuor conci- 
liis convenerunt , antiquis exemplis utentes, communiter de exortis 
baeresibus et quœstionibus dîsposuerunt. » Rationem hujus rei affe* 
rant doplicem : alteram , quôd ex discussione et collatione veritas 

« BtU^âê A. P„ 1. ir. c 7. ^tBagnî., Apol. fidei, I. if . difp. in. c. a. sect. m. — i Bcli.^ 
é€ CmÊc mta„ I. u. e. $.— 4 Conc. C. P., u. gea. f . coll. f ui. I. t. col. Ma, S6S 

XYI. 45* 


DEPENSIO DBCLARÀTI0NI6 

ciiMrrtmf ; altertm , eaœqae vel maximam , quôd 
Hnti$i profêi'mida , scUieèt aancti SpirKûs lunnine : 
bus , concilia generalia maxime valeni : vmtatis elnei 
oaUatioaem , ac SpirKûs sanoti Judicio per eommunem 

Idem aotea , in eoaeilio generali tertîe ( Bpliesino aoiUoet)^! 
Coriestintt8 papa profesaus erat, càm suam ad synodom 
bis Yerbis incipit : « Sptritûs aaocU testatur proaentiam 
saoerdotiim : • et paulô post : « Sadctaa igîtor est peo 
YeoeratiQne conoilium ia qoa utique nuac , Areqneal 
quam legiama (Aotorum xy scilieet) apottolonim 
aspîcieada reverentia est ^ « 

Ex fais confùtaDtur que quidam , ac tmprimis noviasiaiiisi 
anonymus, objidunt : eam, qu« synodo WerosolymitaiM» 
Spiritûs saucti assistentiam , « apostolorum gratiœ , noa 
neralitati tribueadam , càm concilium illud geoerale noa 
Quo9 miramur detracta velie catboUcis ea prœsidia, quibos 
pro conciliis œcumeoicts adversùs hsreticos , certanl ; tum 
pendere , sancU Ckelestini , terlisque et quiatœ synodorum 
tatem. Nos verô eam secntî , rectè k nobis putamua iatdligi 
rum generalium auctoritatem et formam , si primam îllamio! 
veneremur, et ad ejus normamomata exigimus. Jam hocfooi 
apostolico posîto , quid secuts synodi gesserint audiamus. 

CAPUT VU. 

Goocilii Nicsni primi décréta adversùs arianos , ipsà Patrom consensione 
nullo ante gestain , nullo post gestam synodum Sedis apostoUcao speeiili 
in eo concilio Ipsius consensionLs auctoritate très prsocipuss finits qoi 
Sedem apostolicam commuais decreti execatio pertlnet. 

De primis duobus conciliis universalibus , Nicœno primo, A\ 
stantinopolitano primo , pauca dicemus. 

Alque in Nicœnoquidem concilio definilionem communiter 
et sancta quinta synodus mox exposuit nobis , et ipsa Nicaeoff 
décréta clamant: «Qui dicunt, erat , quando non erat, 
taies anathematizat catbolica et apostolica Ecclesia '. » En iai 
licœ et apostolicœ Ecclesiœ consçnsione robur. 

Adorant sanè sacro conventui presbyteri roman® Ecclesia, < 
prae cœteris patriarchis, uti decebat, loco; etOsiom Coi 
Sylvestri nomine adfuisse*, Gelasio Cyziceno auctori grcco 

t BpUt. CceUst. X, ad Cône. Bphes,, int, aa, Conc, act. ii. kHn. m. coL •i4*-'* 
Ubert. BecL GaU., 1. f . c. lo. n. 4.— > Cône. NHœn,, SpnboL tom. ii. Orne», cak: 

• Osium Sjlf estri nomine admisse concilio Niosno flrmis rsUonibos probaot firi 
iiaii JotBoes Morinias, el Petnu de Mires. Nam qood fuidam, ex Ensebio, Msli 
•eoo negabantSylTeMmai par suos legatos fjnodo prasedive docei.Moriooi ■■!>"* 


CliBfil 6ALLICAM1, LIB. TIL 307 

dtUat nAmnfi S flMiid asseniinior ; cùm et nemo cootradicfllt , et 
f8oaliftC(0MiUî6 eoDgruat etsexta synoduâ io NicœnâsfoodoSylves- 
tnua pmeiiMOi Gonstantino adjongat \ ni Cœleatiouin Theodosio , 
HaraMo^UDoem» Cfiteràm naque ante neque post conciliiim Nicse- 
mun , adif«raùa^ariaM8 qoidqttam decretum esse legimas à Syivestro 
jÊfkj quodaynodi scnteiitîain yA pracederet, vd Gnnaret ^ coDstat- 
que fUneaseï qii» de Njcaeroo çoDcilio OMiOnnato aota referuntur, 
lUavo dieemoa loea : afaitte^oamiao in ipeà oonsensione yim onutem 
foiaae vepaaitam^hiatoriiB damant Notum ittud Rufini ' : « Defertur 
adCaBatantiiHiœ sacerdotalia coadlii senletitia : ille tanquam à Deo 
profaiiam venaratur, oui si quia tentasset obniti ^ veluti contra dîTina 
atatata Yenientem » in exilium ae pi>otest«tur actorum. » Attestator 
Eaaalmia * : eongruant ipsiua Gonatantini rerba hœc ad Alezandrinam 
fiedaaiam aeripta, atatim abaointft aynodo : « Quod treeentis epi- 
soop» viaum eat, non eat aliod pntandum quàm Dei senteotia :... 
quapropter nemo vestrûm hœsitet , nemo jnoram interponat '. » En 
in qno reponerent divinam illam vim , et indeclinabilem. Noster 
Solpîtîoa pauds et perspicuè , uUsolet : « Synodus apud NicsDem loto 
orbe oonirabitor : treeentis et duodeviginti epiacopis congregatis , 
fides plena conacribitur : hœresis ariana damnatur : iolperator de- 
cretom episcopale compleetitur : ariani nihil contra sanam fidem 
retractare ausi,se quoque tanquam acquiescentes, neealiud sen- 
Ijentes , ecclesiis miscuerunt ^ » Ita decreti robur in episcopalis col- 
legii consensione est positum. Sequens adstipulatur œtas : etsanctus 
Léo ubique Nicœnorum canonum décréta collaudat : a quae sint à 
iotios mundi sacerdotibus constituta ''. >• £o nomine tantam auc- 
toritalem iila obtinuisse certum est. 

In primo îllo concilio très maximœ quœstiones , quœ Ecclesiam 
coQturbarent , communi decreto terminât^. Prima arianorum de 
consubstantiali Filio : seconda paschatis : tertia rebaptizationis : quœ 
du» postremae jam à romanis Pontificibus , Victore et Stéphane , 

nue habeolor, Eosebil codices, et eot eliam quibui ofeebântûr Socratet et Sotomentu , aique 
ipMTbeodoreliu; ted Gelasium CyElcenum naclum oodieem integrum ea verba ex Euiebio , 
M f|iM praatetur, deacripaisse : Oshu obtinuit loeum magnœ Romœ episcopi SylvestrL Et 
ravorâ planan erit oonferesti EasebH tezium oum terbia qu« Gelasiua dicit i se ei Eutebio 
«teteripla, ooiiaiain esse in Tulgaiis Eusebii editionibus, sUe boc sit ex amanaensium Incuriâ, 
sire tx qotilbet aUâ caïuâ , integram pericopam. Certè id quod legimua in Athanasio (<!« Fug, 
saA, et Bp, ad SoUi. ) lecUonem A Gelaaio prolatam veram esse coofirmaL Ipse Photiua, quaa- 
tnmrls amaro eaiet in romanos Pontiflces animo, Cyziceno adsiipulatar, câm dicit, « legatio- 
» Mm èSjlfeiiro injmieuin faiaie Corda bensi Osio, et duobtis preabyteris rottanls. » VId. 
Joan. lior. lib. i , exere. xx. De Marc, de Concord. etc., lib y. cap. m, n. 4. Hic observan- 
4SMBé oobiaeat n. da Plessis Prasiin , aliqaâ ambiguiut^ deceptam epIslolA lynodl NIcsiia ad 
Eedesiam Alexandrioam, dicere in luâ ad cœlum gallicaDttm an. ]6«2 relatione , Alexandrum 
ASexandrlnam baie synode prosedisse. ( Edit. Paris, ) 

< Mm. GeUu, Cytie,, 1. ii. c. Silbid.^ col. 19S. — i fid. Att, Cùne, Tt, ad. xriif. tom. ti. 
««i. 1490 — s Ruf, But. Sede»^ 1. 1. c. s. — < Buseb., de ntd Contumt^» 1. m- c. 14. '^s Bp, 
Conuau. ad AUx, ap, Soer , 1. 1. c. 9 ; et C. ii. Conc., col. 61.— • Sulp» Sev., 1. il t. ?i Bib, 
'«<•> p. S4S. - 7 Léo Âfag , epM, lxiz, edit. QuemeL, al. un. 


308 DEFENSIO DECLARATIONIS 

judicate, non tamen obtinebant plenam auctoritatem , 
Nicœnft synodo penitus finireutar. Et quidem in exeqaandis 
sus arianos Nicœnœ synodi decretis , Sedis apostolieœ pi 
singularis auctoritas enituit. Id Athanasias alîique fida def< 
sancto Julio papA restituti , et Ariminensis synodi A sando 
soiula décréta, et episcoporum orthodoxoruni, maxime OrieDl 
ad Ecclesiam romanam scripta clamant. Atque hœc in exeqi 
valuerunt : in decernendo verô consensio Ecclesiarum obtinuii^i 
toque Patrum decreto, adeo res transacta putabatur, ut nullâ 
interpositA , nuUoexpectato Sedis apostolicœ speciali decreto « 
ubique terrarum episcopi , christiani omnes , atque ipse ini| 
ipsi etiam ariani, tanquam divino judicio cédèrent. ExquibaS' 
hffic babemus : et fidei décréta communiUr fieri, et ad exeqw 
commune decretum, Sedis apostolics sufflcere auctoritatem* 
haecde primft generali synodo. Jam ad secundam ordine y< 

CAPUT vm. 

ConstanUnopoUtana prima synodus , secunda generalis , la mediam adduciti 

eà demonstratur qusstlones fldei solà Ecclesiarum consenaione flnitas.   # 

Certum quidem est apud omnes ad GonstantinopoIitaDam pi 
synodum, quœ secunda generalis est , proSpiritûs sancti tueodâ 
vinitate , centum quinquaginta Patres , ex Orientalibus tantùm 
vinciis confluxisse. Certum item est, Orientalem synodum, non 
consensu Occidentis, et maxime apostolic® Sedis, pro cbcui 
haberi potuisse. Jam quae ex eâ synodo in rem nostram condw 
haec sunt : primùm apertè faisum , quod nonnulli , illi quidem 
tatores immodici , jactant : haberi synodum ad PontiScis anii 
consilio tantùm , et rei elucidatione adjuvandum ; cùm Orii 
synodus nec ipsi prœstô fuerit, et Constantinopoli in altéra 
parte sederit. Quare omnino constat Patres eo maxime in sjm 
oecumenicam congregari, quôd in consensione et unitate robur 
toritatis invictum sit positum. 

Id conHrmant Conslantinopolitani Patres in eà epistolà, 
Theodoretus refert, ac Bellarminus laudat * : cùm relatis iis 
circa fidem de Spiritu sancto , quseque circa disciplinam à se 
essent, id tantùm postulant, ut Damasuset qui cum ipso erant 
scopi, « secum coltetentur, intercedente spirituali charitate; 
itafuturum aiunt , ut , •> cùm verbum Dei communi sensu stabil 
et christiana inter nos charitas conQrmata fuerit, dicere d^inamot! 
Ego quidem sum Apollo , ego autem Cephœ *. » Videt eruditos 

I Bp, Cône. C, P. I, apud Theod., 1. t. e. 9 ; et t. u. Cône,, col. 9M ; ntf« BeU,, L l 
Orne., e. t.^i Fid. md,, ap. Theod,; et tom. u. Conc., ool. 99%. 


CLERI GALLIGANI, LIB. VIL 309 

«t m eommum amêemu y«i)i interpretationem ac fldei stabîlitatem 
t. Neqoe tamen arbitremur omnia ex œquo Sedem inter apo- 
atqae Orientales episcopos esse comparata : nam cùm pri- 
exorta illa est de Spiritûs sancti divinitate contentio , vexati 
ni * ad Liberium papam , ut catholic® communionis prin- 
, très ex suo cœtu episcopos destinarunt, ac rectam de Spiritu 
professi sunt Odem : quo facto , à Liberio cum litteris commu- 
lis dimissi, à synodo Tyranensi stathn sascepti sunt, Valente 
itore. Refert Sozomenus, atque Basiiius boc tantùm \ Sed 
raotâ de Spiritu sancto quiestione , an ejusdem cum Pâtre 
FiUo substantiœ esset , et crescente contentione , episcopus urbis 
(Uberius) scripsit, re compertA, ad Orientis episcopos, ut 
Frimtttem consubstantialem, et coeequalis glori® unà cum Occi- 
lafibns confiterentur : quo facto, utpote controversiA judicio 
WB EcclesiflB terminatâ , quievere , et quiestio finem accepisse 
Itidebitar '. n Videbatur illud quidem ; verùm ubi quies illa non fuit 
sUbilis, eôque res devenere, ut synodi generalis auctoritate, orbis- 
^tdonaUconsensioneopus esset; in eft consensione finis quœstio- 
iBisponitnri Constantinopolitanis Patribus, utl mox vidimus, atque 
kb ooigibus Ecclesiis. 

CAPUT IX. 

|A4 Ephflsinam synodum deyenlmas : referuntur ea qus 8>nodum prscesserunt , 
<lanonstratarque à sancto CoelesUno papa totà Sedis apostollcs auctoritate in 
IVestorii hseresim ac personam pronuntiatum fuisse : an taie judicium pro inre- 
fi^nnabUi sit habltum : qusstio ex actls postea dissolvenda. 

\ la Ephesinà generali tertift, ac secutis synodis, omnia clariùs 
tlocescent : cùm gesta sint prse manibus, extentque plurima circa 
ifidem romanorum* PontiGcum, totft cathedrœ auctoritate prolata 
iodicia, in synodis postea generalibus relractata, nec nisi facto exa- 
mine comprobata : quo nihil est ab infaliibilitatis optnione magis 
«lienam. 

Ac de Epheslnft quidem synodo manifesta res est. Notum quid 
ttestorius Ck)nstantinopolitanus episcopus innovant, utque Christi 
^rsooam unam divisent in duas. Sanctus Cœlestinus papa , pro suo 
^cio Ecclesiœ rébus intentus , beato Cyrillo Alexandrino episcopo 
Prsceperat, ut de Nestorii, jam malè audientisdoctrinft, certa nun- 
fiwt. Gyrillus id testatur epistolà ad Nestorium •. Itaque ad Cœles- 
tioum omnia scribit , Nestorii dogmata suaque exponit ; binas à se 
^ Nestorium datas litteras mittit : Nestorius quoque dalis litteris, 

' In OriMiie ab Eudoxio et puris ariâDit . ( Bdit. Paris, ) 

« J<ttow., i. Yi. c. 10, ii',Soer„ I. it. c. i2; Bat,, Sp cclit. al. lxizii. — • Sozom., I6l<f. , 
(.» -1 A^. I C^m. Alis, ai Nest,, part. i. Conc, Bplui., e. fi. t. m Conc , ool Sis. 


3tO DEFENSIO DEGLARATI0NI8 

6t misés apotitioDibus suis CœleaCinuoi in partes sam teilMii 
ooa«b«tur« Sic sanctus Pontifes , «ooeptts utriôsque paitis mteb, 
plenisaimè iDstruotus, à€yriUo interrogiUir in haocfonMOi': «Hon 
friùs ob illiiia (Nestorii) eooimttaicalioQe confidMter abslMUiiaN», 
quàm bsdc tibi indicaremos* Dignare proÛMlè aperire qold acatîM, 
quo liquida nobîa constat , an oomomBicare orna illoopportoaty q« 
c)«Baiodi erroneam doetrinàm fo¥6t \ » Addit cjos aantamtiMi ad 
•lioa quoque epiaeopos pnescribendam; « ut omnaa^ ioqviit mo 
animo, in eftdem aententift persistant *. » En olarè à tnto viro, se- 
eundtt vel certè tertiae Sedis pi^iarchalis an tistite , consista apostoliet 
SedeSt ejusqne judieii»! expeetatun : nîhilqne saperenit, nîsi ut 
Cœlestinus rite oonsultus aposiolioum exequareiur ofiickw. kl yerà 
ut prffistitarit, acta alibi relata docueruat \ 

[In iis aotis] CyriUi litteras et doctrinam non modo pootet^sed 
Qtiam Nestorii dogma perversum impnAat; et quidam disUootè, 
qu6d beatam Virginem Deiparmm dki noUet * ; deoernitqite eom 
episcopatûs et communionis exsortem, nisi iatra deeem dies, è die 
cbNiuntiatfle sententûe nuœerandos , apertè rejiciat «i hanc per§daai 
noYitateai , quœ boc quod Scriptura coojungit, nitiUnr sepnrare,» 
personam Ghristi sciiicet. En Nestorii dogma pnaoisè improbaUna, 
etelarè omninô romani PontiCcis, sub depositionis et excommui 
nicationis interminatione, de fide pronuntiata sententia. Tum, ne 
quid destt , sanctus Papa Cy rillo vieet cammittU suas , ut eam seoto- 
tiam exequatur : « Nostrœ, inquit, Sedis auctoritate adscità , nostrâ- 
que vice et loco, cum potestate usus ^ • Id ad Cyriilum ; id ad ipsuia 
Nestorium; id ad cierum Constantinopolitanum ; id ad Joannem 
Antiochenum, terliae seu quartœ tum patriarchalis sedis episcopom; 
id ad Juvenalem sanctœ civitatis episcopum, quem pra^ipuè hono- 
rari synodus Nicsna prœceperat^ id ad alios quoque episcopos 
scribit *, ut data sententia rite et ordine omnibus innotescat. 

Jam suas partes Cyrillus exequitur, atqueomnia, uti jussaerant) 
peragit. Cœlestini décréta promulgat, exequitur, Nestorio denuotiat, 
post decem iilos dies à Cœleslino « praescriptos deGnitosque , nulhm 
ei cum sacerdotibus sortem , nullum sermonem, nullum locum fuhh 
rum. H Nihil plané deest, quo aposlolica auctoritas plenissimè exe- 
ratur. An verô sententia, tantà auctoritate prolata, postquam ingeos 
dissensio exorta est, ac synodi œcumenic» injecta meotio, pro 
irreformabili sit habita, gesta sequentia demonstrabunt. 

t Sp, CyrilL ad Cœlest., ibid,, c. 14. col. S44. — t ibid,, col. S4S. — s Diss. prœv., o. lu. " 
4 Rp, CœietL ad Nett., c. xvni. col. S5S.— f Ibêd., ad CffrilL, c. xf . col. %4» «« Cp. otMea^ 
ibid., c. ZTU1. ool. 864 : ad Cler. C, P., c xiz. col. 373 : ai Joan, AnHêck,, ctp. xx. col. ITT ; 
Fid, nov, ooUecl. Baba , p. 489; Bp, QfriU. ad NcU^ c. zxn. p. 997. 


COiSBI GMXICAIfl, LIS. TH. Slt 

CAPUT X. 

Mctt à (kelesUno psip  deûde, totà Sedis apostollcs auctorîtate, sententla concIlU 
Mtenalls mentlone et conTocatiane suspenditar : Id canonicè et ordine fectum 
«Moii^tM^ et P^ft I)Mft eonttatiir. 

Ste^ diximus , ssepè dicemus, ita esse Ecclesiam consUtatam , ut 
ad «eomenicam synodum necessaiiô , non nisî extraordinariis c«»i- 
ïosacdlssensionibus recurratur : cœterùm consueto ordine ita flniri 
iobortas etiam grayissitnas de flde qnœstiones ^ si romano Pontifici 
deeeraentî, Ecclesiœ consensus accesserit. Id in Nestorii causa mani- 
iatisa^è Hquet. 

Pbniè confitemur CkBiestini seîitentiam , ita ut CyriHus spemyo-at, 
Tifitoram fuisse ad novam hœresim comprimendam , nisî graves 
soborti motus, resque ea visa esset, quœ ad universalem synodum 
Afierretur. 

VËnEted Nestorius , regiœ civitatis episcopus , eft auctoritate polle- 
Iktt, ei specie pielatis hominum animis illuserat , eos stbi conciliaverat 
«piseopos , eft denique gratift apud Theodosium Juniorem imperato- 
lem et proceres erat, ut facile omnia commoveret. Itaque opus erat 
OBemnenicft synodo , quôd de re maximà ac de personà in maximam 
^gfritatem evectfl ageretur : quôd muiti episcopi, in bis Orientales 
feri omnes , hoc est Antiocheni tractûs , atque ipse patriarcha 
J(»nmes , à Cy rillo abhorrebant , et Nestorio favere videbantur : 
qudd scissa- hominum studia , totumque Orientis imperium, Cyril- 
lum inter atque Nestorium fluctuare videbatur. Haec universalem 
synodum postulabant. 

Accedebant piorum atque orthodoxorum preces. Ecce enim reli- 
giosissiml monachi , pro flde orthodoxâ ac Deiparœ voce à Nestorio 
multa perpessi -, imperatori supplicabant « ut sacra et odcumenica 
synodus coeat, quà présente Christus sanctissimam Ecclesiam uniat, 
populum in unum reducat, acsacerdotes sincerae fidei prsedicatores, 
prioaquam impia iUa doctrina (Nestorii) latiùs serpat^ loco suo resti- 
tuai '. » Et iterum : « Nos enim vos de œcumenicà synodo cogendi 
rogavimus , quœ àptissimè posset constabilire et erigere tilubantia , 
Ave etiam fracta '. • En post romani PontiGcis judicium , expetita à 
plis, pér universalem synodum, rerum titubantium invictaet ullima 
finuitudo. 

Hisaliisque motus imperator, hsec ad Cyrillum scripsit : « Pietatis 
doctrinam in sacrÀ synodo discuti et examinari volumus, et ratum 
esse quod rectae fidei consonum videbitur : sive illi , qui victi disce- 
dent, veniam impetraturi essent à Patribus , sive non '. » 

* StfPi* BûtU. et Bionac Imp,; ria. Conc. Sphes., ptrt. i. o. 2S. n. 4. eol i3$, — * Ibid,^ 
^•eotm — iBp. Th€od,(Ui (^m,t /^M., c. st. col. 430. 


312 DEFENSIO DECLARATIONIS 

Hic tria videmus : primùm illud ; post sancti GœlesUni jadiciaiii, 
aliud adhuc requin , synodale scilicet : alteram, hsec duo in Patmm 
potestate futura , ut de doctrinà, deque personis judicent : tertium, 
ratum id futurum , neque ampliùs retractandum , quod synodns 
judicarit. 

Addit : « Judices hujus rei esseoportere eos , qui sacerdotiis ubique 
prffisunt, et per quos ipsi in veritatis sententiâ sumus et erimos.» 
En quorum fide nitimur. En in quorum judicio ultima et indeclinabib 
sit auctorilas. 

Id secundùm ecelesiasUcos canones Geri et imperator affirmabat, 
et episcopi fatebantur. Itaque omnes et ipse Cœlestinus ad synodam 
se accingunt. Nihil ultra Cyrillus egit, pontificii licèt decreti exeeutor. 
à Cœiestino dictus. Nestorius pristinoloco mansit ; universalis syno(fi 
sententiâ expectatur ; et diserte rescripserat imperator , « ut ante 
sanctissimam coactam synodum, cummunemque ejus sententiam, nitiS 
quidquam à quoquam , in ulià prorsùs re , privatim innovetur \ » 
Rectë et ordine : id enim universalis synodi majestas postulabat. 
Quare et CyriUus paruit, et episcopi quievere : Gxumque id, diclâ 
licèt ac promulgatà romani PontiQcis sententiâ , de fide ac personis 
viola tœ Gdei causa judicatis y omnia in suspenso esse , postquam uni- 
versalis synodi expectatur auctoritas. Id ab imperatore actum; id 
episcopis, ac Papse ipsi placitum vidimus; id jam in ipsà synodo 
œcumenicâ comprobatum gesta seqaentia declarabunt 

CAPUT XI. 

Acta gyaodi Ephesinœ recenseotur : ejus actlo prima probat synodus omnia qus 1 
Cœiestino décréta easent In suspenso manere , usque ad synodi sententiam : qaa 
de fide gesta sunt referuntur, ostendlturque prolatum à Papa judicium ad exameo' 
legitimum fuisse revocatum. 

Lectis iis, quse synodum prœcessere, ipsius synodi gesta receo^e- 
mus, atque incipimus ab actione prima. 

Postea quàm ergo episcopi , atque ipse Nestorius Ephesum conve- 
nere , inchoata est synodus universalis , Cyrillo prasside , ac Cœlestini , 
vices gerente ; quippë qui pontiGciae sententise ab ipso Pontifice oon- 
stitutus exeeutor esset. In primft actione hsec gesta sunt. 

Primùm lectœ imperatoris litterœ eœ quas memoravimus , nempé 
ut œcumenicâ synodus haberetur, utqae omnia intérim in suspenso 
essent * : lectœ, inquam, hse litterae, atque in gesta relatse ,* proba- 
tumque à Patribus, omnia circa Nestorium à Cœiestino décréta, sus- 
pensa fuisse , donec sacra synodus ferret sententiam. 

« Sp. II Theod, ad CyriU, Conc. Bphes,, part. i. c. sxxii. eol. 437. ^t Conc. Bphe4^ uLl 

COl4i2,4S3et8«q. 


CLERI GALLICANI, LIB. VII. 313 

Qocres an synodus tantùm Imperatm^i licere vcriueril, ut Sedis 
•poitoliGfl» seDteDiiam ad effectuai dedoci ioterim prohiberet. mon 
ila ex gestis : sed potiùs interpositfl synodi generalis auctoritate, 
ciyos qaidem oonvocatio , pro eorum temporom disdplinft , impera- 
tori permitt^etur : ipsa syoodus intellexit» omnia ipso jure in sus- 
poiao eaae^ atque à synodi peodere senteDtift. Quare pontifido decreto 
promulgato ac denuntiato, deoemque iJiis diebus jamdiù evolutis, 
Nestorise ab ipsà synodo pro episcopo est habitua, et religiosissimi 
cpiseopi noioine appdiatus , et eo quoque Domine ter vocatus et clta- 
tôs at in sacrft synodo cum aliis episcopis consederet * : id enim 
diserte sciiptum, 9W9iptùmi; addituoi, ut ad objecta respondwet. 
Oomiiiè enim volebant , ut quoeumque modo agnosceret universa- 
km synodum , in ejus postea procul dubio potestate fatums. Sed 
veoire renuit, et ne ipse adiri posset, fores suas armato milite obm- 
deri voloit. 

U. Hinc de 6de quœsitum, quôd et id imperator jussisset, et 
canoMS postularent : lectaque Nicena fides, ad quam omnia exige- 
reotor , ac postea de epistolis Cyrilli ac Nestorii ordine inquisitum« 

III. Epistola Cyrilli prima deducta est ad synodi judidum : ilia, 
ioquam , de fide ad Nestor! um epistola, à papiSi Gœlestino tam ex- 
presse probata , de qoft id edixerat ad CyriUum : a Omnia quœcum- 
queseotimus ac tenemus , te itidemsentire ac tenere perspicimus* : » 
quam decreto in Nestorium per omnes Ecclesias promulgato , com- 
probaverat, atque adversùs Nestorium canonicœ manUionis instar 
haberi voluerat. De illft , inquam , epistola quœsitum , Cyrillo auctore 
ac preeunte , in hœc verba : « Persuasum'habeo, nihil me ab ortho- 
doxe fldeaut symbolo Nicœno discessisse; quare vestram Sanctitatem 
rogo, ut coram exponat, rectène, et inculpatè, sanctoque illi con- 
ciUo convenienter hœc scripserim , an secus *. » 

Et erunt , qui dicant quœstiones de fide semel à romano PontiGce 
aoctoritate apostolicft judicatas, in synodis generalibus examinari ad 
dictorum intelligentiam , non ad rei, quasi adhuc in quœstione 
posits, definitionem. Audiant CyriUum synodi principem : quid 
synodo qoœrendum proponat attendant. Et quidem nulfius errati 
sibi conscius ; ne tamen sibi crederet , synodi , sententiam rogabat , 
in b«c verba : « Rectène et inculpatè, an secus scripserim. » Hœc 
Cyrillos synodi princeps proponit in médium. 

Quis vel fando audiit , post ultimum et irreformabile Ecclesiœ de 
fide judicium, ità unquam quflpsitum interrogatumque esse? Nun- 
quam factum : id enim esset de ipsft fide declaratâ et exploratft du- 

I Orne, Spkeê., aci. i. col. 4sa, 4S9 et teq.^t Bp, CœL ad Cyrill, part. i. Conc, Ephei., 
cap. ST. €01. us.— I Conc, Sph€i; tct i. col. itu 

XYI. 14 


S14 DffFERSIX) ly&CLARATIOMS 

litere. At ii:poflt>8|N» IksItÊMÊAjùiMinm iteUMMUtrimapCpÉ 
mal qimqottn «liMl eogitabtot : noti mfgp Oiu^epifr'vMtoMiv^l 
iiMTonn Aile jndMiim. 

Ex eâ intemfMKtt Itarnit Patwi 4ivSlm ^mmot , «niMMni 
lioiom^ «t ei^ttolam Gyrilli pur onmto ownenttniei'^ 
«8se ^ » En quasdio; en anmm ; «b Moéto JikIMivii% 
loqaesttir : iio^hlc'ne veribviB fvMmi. 

Pvodtieta deindi est Itoslofiî «pMoI» Ma, qoattiieQB 
phemm Jttqoe împiani prontintiîiverat. Bfr têrô Iteltm. 
iimeritur, atetore^Cyrillo : « lUmiqaid bne IpnqooqwnMflli 
BietfDOiiiiii Pfttnim sTnodo rapositoMBsestmaa 
Bon*?^ Eâdem plmè fbnnft qoft de episMà CyriBi- qowHiai 
M^66 ordine oeBsent « à Symbolo Nicmia diiMnimeM») 
f mpKdittmi '. » Quo rftu , qoft regutt , pmMft Gy^i «cM*; 
eà régula, Nestorii epistola improbatur. En bis eAdem 
synodt aetkme , poniMi PonttGoîs'dietuiii ec proimUgalmit^te* 
Keâ fide jwKciom retraetater. Qam apprdbaremt , qonqw 
tararat, «qoè in examen revooantor, nec niai qnaaMotte 
«ofnfimiMilor. 

CAPUT XJI. 

Couttanoatto  «eUMis pHmse coadDl Ei^hMiiil ; qu» dm SoMMtt . 

GœlestUiû ptpA décréta easent, ad synodale examen et ipsa revoeaiUar, 
quaesHone habita comprobantur. 

Hoc qutdwi de fide geata suot aotione primA agroodi 
jaoi qfm ad Nestorii peniomm eAdem in acMone portiDeant 
aamiiff. 

PidiDàia CoelesUni ad Nestorium eyîalola l^tiir, et -în att 
fertur, ea scilicet quft de Nestorio ferebat senteettam * : 4a qai 
senteaUi cùm postea , perpensia cMnntbua, PatnaajHdioatQri 
ÎQlerim laniàm in aeia referri oporlebat in Ccdeatkai qpataM 
erat peculiaris doctrine : tanlàm in eo versabatar, ut C 
baret doetrioam et epiabolam v Neatorii ioiprobareLi.da ^gSbm 
ae Nestorii epiatolis jam prolatum ersJL aancte ^n^odi j 
aliquid iis add^re supervaeaBeuHi eaaet. 

II. Eâdem verô cauaft, aùm CyriUi epistola leeta eseei, aa mM 
qoâ Cœlestini exequebatur aentenliam , de eft ^istolA nibil efÊm 
aetum » sed jUBSmn diniaiat, ut in acte referretus. 

lU. His gestis, de Nestorii personâ pronuntiaodum ML M 
eitum, eequid ea qu» Codestinus ad Nestorium seripserat, qoN 

« Orne. Bph., acu i. col. 46i cl seq. — t /Wd., col. 4W, 4»5. — s /Wrf., et cd. seq, -*^ 
«d. SOI. 


CLBIH 6ilLLICANI, LIBv Vtl. «tS 

pmê^UfttÈm e^iMt^ «â NêMortaia periâl» esMAl *. PenrMà 
eompttiam est , et eum usque adbuc in sententià |NMtilJéêi6 , ât 
m dkaliÉ» OliB^ suiMo GortoKifio prtmûmy tu» )^UMhab 
MiM^fOodani «onrooMiCe pMfiMs. tfidc ad pMialkitite ctf^ 
MivtlÉflasi^Qttinéata eui» NestorH otegMito} éomponuntn* * : 
Mb SÊÊem^ÊttUa^ praiC NMorfiMn Mtfttorem ^ adiBÀqtie' hmte* 

I : ft dMMlom io b«« tefi»a * k ^aocMi 9j«^dtti.di«it : C>taA 
Mn* MitavtoB , neque metra dtationi p^terè ^ tiecfiie epi^ 

II ànobii'dMtteatos «dmitlere votaerit \ ne^^essaff^veniâici^ad 
Riiiationem eorum quœ im[riè docuisset. Deprebendentes îtMfM 
ÉD ex Uiteris commeolacasque ipaius, partlm è sermonibus, 
I impie .senlire et prœdicare» coacti per sacros canones^ et lit*- 
^ awntignimi Pains naatri et cemimaiatri. Cœleatim sonuiii» 
Me e|rf9copi ad banc senteittiam venimus : Dominns noiitor 
iChrisii, per banc sanctissimam synodum Nestorium episcopali 
fÊê^ tmv»M99mBmE. BWiNit. « Vidât canoMs conjMotoa cum 
WarJiMflris \ ouBuficè^saBè^ «t ad ooUMnendamlMn Sedis^pCK 
teibajeiÉfiiai VUtsâfoodiimeKecutaiiiqcMfrGttleatiiicii^de^ 
^y atqufi Ub oDaotain ^ cri tftktem 6eni»li«m devetfise ; aed 
i etsuft deGnitione edîtft in Obriati aorniRe : sed poatquâm legi • 
k topitkiBe ocmsiitit onniareelè et ordine gesia ease. 

t BenéqHB aentMln 6;oii£ proDtnitiata ad imfiiasiinMn Nea<* 
SB MâUttir : N Saaela sy^edos Naatorio novo liidio : selBaite é 
tt ifMHlo^fse depontum \ » Sic qui ante sacrai aynodi di«}iif« 
bm^fvitfMaûtîmtii ifâ^cgM» vocabatur, eft diaquiaîliiMe tactft^ 
^pîînèniM, jam naim$ Judas, tt ab episcopali mdt dijeetua 
rocabiliter , et senlentia proroulgatur. 

b QtoxiiDÉ rea , na&iinà eoosenaione perfoeta est , qaft imnpé 
il ia Eetieaià âtar^ dbiimos ; et ordo judioii ex se perapicuoa : 
IpiiCœlealino sentenlia profeitar ^, oondlii generaOs conyo-* 
^e s«ptBiiitiir , oognitione esaminatur, novo et irretmctabili 
kb raiioralsr , toiioa fietleâse auotorttale conjunotâ* 
'Mns froitoolur relafione ad imperatorem : « Nestoriaoi ft 
Mrè aiikn»vitnus , et canonkè exauoto»ayimus ; Cœlestinuin 
^ Roms episcopum piwooniis extoUenles , qui ante noatram 
^ittim V MealorH bsretica deigmata condemnaverat , noaqiie in 
^contra emn senieotià antev^erat*. » H«c iila unitaSi baio 

^' Spk., ML I. col. 504.^ 1 fbid,, col. 508 Cl icq.— 9 Ibid., col. 533.— 4 Ibtd., col. 549. 
^'^ailt Alfa. MoiMnrtliis S. Goeleftinwn cdDctdere volutaie Nestorio indacicé pcsnf- 
McorraelioBis 1d prosimo coocilio : ideoque eioi jenlenUaro adTeriùs NMlorium dqii 
^itaRffttttn, Rfd condllicmiutii. Vide èjus opui poslhumum , quod Gandavi prodiit, anno 
'^netoritau Hom. Pontiftcit in conciliis generalibus ; loin. ii. pag. 42 etfcq. (£d/l. 


316 DEFENSIO DEGLARATIONIS 

iUa oonsensio , quœ invictum jam et iReloctabile rchwr 
judiciis prsstat. 

Ità coDgruunt omnia , ae nostra seotantia 8tid>ilîtar : dan 
Sedis apostoHcse de fide , deque personA judkiom , aancte 
comprobat et exequitur, ejusdem saiiè Sedis legilimam 
privatum agnoscit. Dum autem illius judicittin non fN^obat, 
l^itimam Qognitionem et iteratum examen , romanum 
omnibus quidem episcopis superiorem ; uno tamen ooficifio! 
etiam in causa fidei , inferiorem esse docet : quod erat 
dum. 

CAPUT XIIL 

Cesta actionis seconds , quibns prscedentla comprobantor : qold sit 
décréta , stylb ecclesiastieo , ex gesUs demonatratnr : in synodi etamiMij 
judicio qusstionis flnem non modo sacra synodas , sed eUam Mf^ 
atque ipse etiam papa Cœlestinus agnoscunt. 

Dum hœc agebantur, Arcadius et Projectus e|râoopi , et 
presbyter, delecti à Cœlestino erant, qui speciali mandato 
aposLolicœ totiusque Ocddentalis synodi , Ephesîne synode 
essenl. Hi ergo Epbesum ab Urbe adveniunt , ac sacro 
adsunt, atque hic actio secunda inchoatur ^ 

Lupus Lovaniensis , inter aliaantiquitatis acta, Cœtestinl adi 
commonitorium instructionesque, ut ipse Cœlestinns vocat, 
His prœcipiebatur , « ut Sedis apostolics tuerentur digoil 
se epîscoporum dissidiis immiscèrent, quoitmi quippè judtœs 
synodo utique) esse deberent'; » cum Cyrillo, utpote fido, 
conferrent. Jam quid his mandatis nixi prsstiterint, ordkiei 
mus ; atque his nostra firmari facile ostendimus. 

Primùm quidem proferunt sancti Cœlestini epistolam «1 
dum ' , quà legatis injunctum oflScium explicatnr his verbis : t 
mus sanctos fratres et consacerdotes nostros>«.. qui ils qu» 
inlersint, et quœ à nobis anteà statuta sunt exequantur \ 
constat synodi Ëphesinœ actionem in apostolici judidi ei< 
versari. Cujusmodi autem sit illa executio,an merâ, ataioatf 
dientiâ , an verô ipsius synodi cogoitione légitima, certoqu6 
indedinabili judicio , sequentia demonstrabunt. 

II. Lectis Cœlestini litteris, legati conséquente ad 
aut quœ Cœlestinus anteà definire, et nunc in memoriam 
dignatus est, juxta communis fldei regulam , ad fihem 

OM?^IBUS  ABSOLUTLM  deduci jubeatiS; Ç«^9rff^<nr)i9fMaT«r«y,Ai 

TLENissiMUM : » quiconciliî fructus est, post cujus senteDlitf& 

« Conc, Eph., acl. i. col. eto,—* Christ., Lup. var. Pair, epiit., cap. ccixn; fd^i 
jwvam cott, Baluz,, pag. SS2.* 9 Conc. Bph,, tel. u. col. 011.» 4 /M^ eoL «II* 


CIERI GALLIGANI, LIB. VU.' 315^ 

Éovt diseoMo , noyamque judiciom, sed mera executio. Atque id. 
legati pustalant juberi à synodo , ia quà summam illam auctoritatem. 
recognoscaiit 

m. flrmas, epiacopus CœaareiB Cappadoci®, pro synodo respon- 
det : « Apostolica et sancta Sedes Cœlestioi epiacopi prosenti ùegotio 
aententinn regulamque praescripsit ^ » Gneca habent : sentenHam 
frimfoêMii ae regulam, sea nm^y, quam vocem paulô post fartnam 
Tertit iQt0rpres. Nos de vocibus non Htigamus : quid autem ipsa res 
fit aadiamiia eumdem Firmom accuratè explicantem : « Nos , înquit, 
de Neatorio banc formam execotioni mandavimus, canonicum apo* 
stoKeamqiie jadicium in illum proferentes : » actione prima sciiicet y 
qui, facto examine, et qoœsUone habltA , Cœlestini decretum fir- 
matoiii yidtmus. Sic exequitar synodus generalis primœ Sedis 
seateotiani , legitimA eognitîone et inquisitione, nec simpHcis 
maDdatarii vice, $ed canonieo et apostolieo âaio judido. Papale sanè 
deeretom pro taiitie Sedis auctoritate ait forma , sit régula ; sed quas 
syacdo eonvocatâ , non nisi ex commoni jndieio , plenam aactorita- 
tem ofetteeat. 

lY. Legatos qooqae ad synodom mandato speciidi missos , qu» 
adrersàs Nestorîom gesta essent, an satia ex canonum prœscripto , 
€t SediB «pOBtolic» reverentift intelligere oportebat : id sœpè jam 
diximas. Qaare meritô pétant acta communicari , ut nos quoque , 
ioqaîant *, eonfitmemus. illud canfirmare qoid sit , ipsa gesta elo* 
quentor. 

T. Postquam , legatis petentiboa, data sont quœ in Nestorium acta 
esBent , de iis actione tertiA sic referont : « Intelleximus omnia cano- 
ftieè et ex eodeaiaalicA disciplina jndicata esse '. » Ergo canonicè et 
ex eodesiaaticft disciplina Sedis apostolicaf judicia in synodo gène- 
nii , qtuMtiooe habitfl , retractantur, ac de iis judicatur. 

VI. Càm legati probassent acta in Nestoriom sibi comrounicata y 
jim rdegi petuot in poblico concessn ctetera , quœcomque Epfaesi 
ab initie lecta gestaqne essent : nempè, inquianl, •« nt obtempe-^ 
nntes formolae sanctissimi papœ Cœlestini , qui hanc curam nobis 
commiait , Testne etiam Sanctitatis judicia oonfirmare possimus K » 

Portet qnàm ergo relecla sunt omnia , ac legati assensere , pro^ 
ponit Cyrillus sacne synodo , ut legati obsignatione , ut moris est , 
iteiaiii ac manifeatam faciant canonicam cum synodo assensiooeo» 
nam '. » Ad eam GyriUi interrogationem , synodus aie respoqdet » 
decemib|iie : ut legati $ub$cribenda acta confirment : quo loco per<- 
spicae ipsum confirmare k synodo dictum , nihii aliud est quant 

I Came, Bph^ act n. eol. SU.^t ibid., col. 6i>. — t Ibid,, act. in. col. 633, 633. — « iàid, — > 


Hune verum, genuinumque coofirmationis sensum Mpà 

YIL im^ ¥erà qoftfiUi iwael , amtâ^rim^ hfoUmm ^p0Molimi 
ut Mt Pr(û9Q(u9 S legitorvi» «inuadcMitAt Eptwaîn» c^mpI 
inteiMeJêtiAr ; què4 «tsî Cyi^l»! ptf aU^ awtogtw «MMitar 
em^iffsyavdo w^cmtw «0set; mu Ijimh» a4 ijpddwi 

THmoomimttAi^ mm. Al AitMHHn^ P»<9C0tiw «l miiiMP«i^< 

Mi» gi^ firmflbMt, £QQliiiiin»ai«w omBÂumi con 
e«iij^, i^mwli 3«itiMi, fjjjrai» oiwlhwi modi» wt totii 

d^ imMi, QM inQdèiipQBtebwSedî^, Md ^m letHift 

ferebant sententiam. Undè Philippus presbyter, unos 
BQ9t(^ ^pite» rfAeete emim «At^ommwt^oMeiiM'Sr»! 
QQMl¥4U; « gmwwft ^rB# «it> iwtn ommi» SoetoiiitiiM 
( mm QfîeiHiil^ «( Oe^y^ntofe Ecolesi» mm>doto9^ KAiftBi 
ciitÀ per tegttos, saMP^wM» hiiio omaeasiii lAtarsust X 

IX. Hinc elucet utsese mutuô ipsa Ecclesiarum décréta ooi 
«a wim qmm nim telKMt^ooiifirniMdiT q/m Gttriramwi' 
oa^aopmMoi u»ita(fmqP9 dealacwl ; cib» v^ uoîtete al 
liPM wita& , dflccetdmMft «MtamatmiMm firmilidi owntal 
ia e^udA Mei esxpo^îffne, Otkm et Oeoidlena) 
et synodici aoRV9Dta& ae sHitu^ finsMUMb. Unteaft JHad 
EpbÂatoA ^imào CcokatiB^an^hmitaïQc : « C<ai0atiaM«aÉidi 

UMride» 8]podi^ uoa 6des oriM&leroifiH» '• » 

SÎA Qiiia auditif» cutboliiB» witalia aarifiBMltiiiiMh*tf > 
tua 9M vmwM : «1 GMtiifi asHBM flftMte veaAramtoqMei 
tyaod «Moti. «lenihm» aanctîa voatcîa ^foeîbm^ «awto 
«dtiiwmlia: Am (MM» jg^^ 
^oalQloraaà ^iput isael>ealim Potrtinif V » Hfio «iga 
tflritea^ail«UM^: qjtfôdmiabift 9t mk^ »^ et aiawio 
tt( eapUi ceai^QgMtof : quoé ex OMtenateaiwictom 
JMdkîi mbtir. 

X. Postrem6 Gœlestious ipse , re totft peractA , ad sanctam 

1 Conc, Bph., act. m. ool. 627.— «/»id.« ool. 6M.— > Ibid., act n. col. 6is.-»4jlJAr«i^^ 


eftBM (UkflXJGAm, LIS. T1L S» 

Bi^gliMi dîttit ^pflMftBi, «MM sic AmpiMtar :^ 'BaoUMik 
^WMi(fiiagWMlnadnin 6Bt ^ » lA)i fkmmt agnoscat lœter «mfilM» 
JBtUifiMaMitua sctlioet.^ ceeittimittiioDaeUîi , hoc usitùHoêr 
pÉ^MtkDlM» iidecliaabilî M^rilate, Ncrtariom. Bergil : 
IpjwiieittiM fkUàitm pinrt», w^aamtMpmirifciiMt i^fciwom 

rotttitt omoea firipuMitar» date adUsetoom*^ 

r^uHB 4iddit Cœlailîiiii» : «imecÉiMemâiistam eteni^ 

^HÉmrm : « di^oeliomfli: Mdatori» à ioomo* 

Me MWhealam., aedjijiioft seoteoiîft ad AMHk osqiiv për«' 

taMT»^ ob sMpiA. vidiatus ^ iiarttiÉiiiiiait llasi^ 
ouBiM^ ^damioft deareta.ooBlîMièinfaaMtttiw 
hmii imiiïi inii jn hkh, omI Jn a]fQodt<uaÉiw«^ 
•fctWfiHliMi, ip9« otitiB CœlaitkMK agnosott. 
id gestuin in illà synodo, in quà postCtamUntuatuiftSeito 
^liM aiMlriiilMhMlaeiilMtiMiPfeirnme^    Mit oonaUt; 

Em mOMy aadttâm bofifli Oetièr sanela^nodiit Philips 
\UhOkr dmM i*^tm capito^^fefilK «obunofl , et Ëocfea» 
imJBi (liiiiitoiwtfi,. et Chârtî auotatitste cfamiun adodAistM ^ 
ptwniMIiiBttimpiMiMipfrigflafl^ etjodih 

BM■BmiÉ^•)liMr4iMt^ misiiimii^oQaQUtt JBtis aanûlWyXim^ 
«fcpmiBelè hrtrtiganiiwr lisr eMoiai Betri SeÔffiiie 
, €fm jyaiidii<iefaftf8.etitegat0ùi«iiciDy el ba^ 
Nbiittpaafcgytani npMlnliiH gutiwie:, egrogiè «MaenUre. 

I GA.PUT XIV. 

fcmaujiaiit futh qtOf dMtmd^ nMatitr : epiioeporaiit aoetartiarla ai^estoU» 
HUftiHti^ ltaionMita».â4M dffirtilwro ia c^nnima tmdltuaif» «t coMmal «Urà 
Moteidam : apostolici in Blerosolymis conclIU auctorltas io secutls concilUs : 
b)grm>eiriirt-^tetom Bt^esi BKtft , tfak confUfftntnr Itd , qui docendT aactonrV 
ii«ltifti«&. Iv ijtw ma I— ire cQDtiiiént 


•    •! 


hrtgrtla relata, nostramqae sententiam ex iîlîs afflrmatam,juvat 
unexponere sanctîCoelestinf Papœ doctrinam egregiam, undè ista 
tttrihti nempe ea epîstoTa, quam ad sacram Synodum Legatf attu- 
bit|,ftsc ante omnià prœferebaf : « Spîrilûs sancti testaturprœ- 
ttQlmcongregatîo Sàcerdotum. » Ac paulô post : «Sanclum namque 
ipre débita sîbî veneratibne Concîlîum, in quo utîque nunc Apo- 
ptoram frcquentisaimœ illius, quam tegîânus, congregationis, aspi- 
Wà feverentîa est. ITunquam defiiît Bis Magîster, quem receperant 
Wlctodum : adruît hîs semper Dominns et Magîster ; sed nec do- 
utes i suo Doctore deserti sunt unquam. Bocebat iHe qui mlserat ^ 

* One. Efh^ pirt in. cap. xz. col. 1069. - 1 làid,, act. m. col. 6M . 


SVr DEFENSIO DECLÀRATIONIS> 

dooebat qui dixerat quid dooerent ; docdMit qui in Apclolfe 
confirmabat audiri K » H»c de Apostol», ae primo îHo 
Coneilio dicta : mox ad omnes Episoopos, atqm ad aecatas 
conf^aotur. « liœc, iciquit , ad omnea in commuoe DoBûui 
dotes maodatse prsedicatioBis cura pervenit : hœreditario in 
licitudinem jure constringimur, quicumqoe per di¥er8a 
eorum vice nomen Domini prœdk^amos. Dum iûis dieitar : iU , 
omnei gerUes ' : adverlere dd)et vestra Fratemitas , qoia m 
générale mandatum : omnes etiam nos id agere voiuit, qoi 
omnibus commune mandavit offidum : necesse est ut 
nostros sequamur auctores ^ subeamus omnes eorum lid>orea, q 
omnes successimus in honore. » Hœc deaiqoe sic concladit : t 
dum est labore communi ut crédita , et per apostolorum 
detenta , servemus '. » 

Ex bâc sancti GœlesUni doctrinA multa dednekaos ^ primèm i 
episoopos in apostoliois doctores conatitalm ab ipso Ghrislo, 
utîque à Petro, mi Pétri succeasoribos. Nec indignam pvM 
loco positus Pontifex admiaoere se rdiquis epiacc^ : « OBom, 
quit, apostolorum vice nomen Domini prœdieamns :... oones 
successimus .in honore. » Quà magls oonstat doeendi 
tam in ipsum Codestinum , quàm in caeteros episeopos i Cfarisb^ 
transfùsam. Hinc omnibus traditum sacr» docfarhne deposHm^ 
custodia pênes omnes sit , communique adeo cufA et 
constituendam fidem : neqae defutunim Eedesiariisi 
Christi veri magistri praesidium. Hœc Gœlestinus in commune 
de se et omnibus Episcopis Apostolorum successoribus : ton 
consectaneum, ut quœstione de legalibus odlecti ApostoUsimel 
tulerint eamdem Spiritûs sancti , suamqoe sententiam, ita perrft 
turum in aliis summis controversiis, Apostolorumque Ck)nctliifll 
Episcoporum Conciliis revicturum. Qu» proTeoto dooeat, non io 
solius aut successorum Pétri sententiA, sed in omnium 
Conciliorum vim , et quaestionis finem esse repositam. 

Neque propterea Gœlestinus primatum infringit suum , doo 
annumerat reliquis apostolorum successoribus. Ut enim rdiqû 
scopi reliquis apostoUs , ita ipse Petro principi successor i 
datus, ubique omnes prœit Pétri auctoritate, ut in eàdem 
prœdicatum gestumque l^imus. 

Sic in sanctA sy nodo generali tertio, ac primis illis sœculis, et M^ 
hœreticos evincimus ubique praeeuntem^alque omnium ducemSeii 
apostolicae potestatem ; quodque est maximum, Pétri nomioe,ab|^ 

t Spiêt. Cœlest, ad Synod. BplL^ act n. col. 614. — t MaUh,, ixrtXL t9. —> s ^A »* ^^ 
Eph„ eol. 87S. 


CLERl GALLICANI, LIB. Vif. 321 

«de6 à Ghristo institatam : nec minus catholicis ostendimus in eo 
'tolloeatam otthnam et irrefragabilem ecclesiastici judicii yim , cùm 
ad Pétri, id est, ad Pap» auctoritatem ^piscoporum quoque toto orbef 
iemurum, apostoloroin vice, accedit aaetoritas atque consensio; 
<qood>ODam Ecclesia gallîcana postulat* 

CAPUT XV. 

Chaleedonenflis concilll quart! gênera lis acta proponuntur : referantur ea quse 
aofteccflserlnt : ex his demonstratur , etiam In fldei causis , post romani Poniiflel^ 
judiciam.à totà Eccleslà ipeoque romano Pontiflee pleniQS ae majus, jamque 
irrefragabile jadiciam expectari. 

« ■ 

Jam acta ooneilii Chatoedonenais geomilîs penrolvantar. Hœc an- 
tjdoumre* Duas in Chriato naturas confundebat Eatyches, archi-». 
maodrita Conatantîaopolitaiius , ac monachonim pater, haod minas 
pemcax qoàm delirus senex. Is ergo damnatns à sancto Flaviand 
aaoetCoDstantinopoIitanœ sedis antîstite, patriarchas quidem omnes^ 
aed ramamiiD maxime Pohtîficem appellavit. Léo scribit ad Flavia- 
Dum^ ac jubet ad $e cwÊda dêferriK Flavianus respondet, atque à 
LeoiM) petit, ut nempè « propriam faciens communem causam , et 
aanetaram Ecdesiarum disciiriinam, simul decemeret damnationem 
adveraàs eiim ( Eotychem ) r^ulariter factam esse , et per propria 
dicta confortaret imperatoris Gdem \ » Addebat : « Causa enim eget 
aolommodo veslro solatio atque drfensione , quA debeatis consensu 
proprio ad pacem cuncta perducere : » boc est, aperta causa et plana 
est; paiiei adlme sectatores, iique obscori, nec magni nominis. Con- 

dadebat : « Sic enim hœresis qu« surrexit fàciUimè destruetur, 

Deo coopérante, per veatras litteras; removebttur autem et concî-> 
lium, qood fteri divulgatur , quatenùs nusquam sanctœ turbentur 
Eedeafae'. » Et id ex dîsciplinA, ut statim bereses comprimantar, 
episoopali primùm , tum deindè Sedis apoatoltcœ providentiA : neque 
slatira neeesse ait, synodo universali convocatA, sollititari omnium 
Ecdesiarum paemi. 

Ut» ad Lecmem acta perlata sont , ad Flavianum scribit ^ : sacra* 
meatOBi Dominic» incarnationis expooit pleniirimê, lucidisiiinê, ut 
et ipae didt ' , et omnes Ecclesiœ attestantur ; Flaviani fidem et acta 
landat \ Eutycliem ita damnât , ut ei indulgeri possit , si satisfecerit. 

Itoc illa est nobilis ac plané cœlestis epistola , qoœ per totam Ec* 
desiam tanlo postea studio cdebratur ; quAm nos ideo intellectam 

« Orne. Ckale,, part. i. Sp. u. Léon, Mag, aâ Fiav,^ t it Cône,, col. ii ; f^U, itU, ép. Léon, 
«rfif. QneêH., ep. ix. al. ^tf. -*• Ep» Fia», od Léon., tom. it. col. iS; /tifer Léon,, ep. post 
epêêL m.» I IM., col. i$ ; iMd, — 4 BpM. Léon, ad Flav., Mer aet. Cône. Oude.» act.iT. 
eol. 144 01 wq.; hd» Xeon. epM, zut. al. s. — « FU. Bp. Léon, ad Sjfnôd. Oudc., part. i. 
Came., Bp, xl, col. 71 ; /m. Léon. ep. tmi, al. zith. 


323 9EFGMSI0 DËCLAAA^Ti««ia 

YoloBius qiiotiea s'uEplicitev Lmaiê 

His (luidem qu«sUo finici poluâft.^ niai ca iaâdiM9Btik.^|i»i 
ATûodum Enberi ^onYnfîjffîdnp imotnitwwMi ThrtffTiJhTTWtn f Twâttii 
irnpulrrnnt ' riim mii Pnhfiffii inniniriflMini ilhiîitMhflMlflittnortffBil 
îndixerat. j 

De hàc synodo sanctus Léo ad Theodoûum hœc scripsit , 
qaidem « tam evidentan oiiiBani enaer, at rationabilibus eauos 
indicendft synodo fuisset absUnendiUm ^ : » quod etiam 
ça?i8sai Yîdebatttr *. 

liMervni , cim inptirMor iiom MrfniQr ^ijvotfoiii coirYocsWBi, 
assentitur, atque eas ad sytiodum dat litteras, quîbus împen 
kradat^ qnèé babora vQfeMvît tpâMopito wecillmii , »iK 
jttdkio oeum «rror poawt abtleri. » Moiafat lepilM 4 st 
a (pli vfa», iofflil^ , ■né ando mqimébI f«rti« I^BtMBlttMg 
taiiiBâ, el'CMHQWtt imlùBMn 8Mtflntift,fMB BwiwfoswH 
CMuÉituanlL »' 

Bs hià triai hafaPBnift ^ pitkntai qwteœ iir 
ienger neecm eaae aynâdom iPWHWPieBi-ooiiyDoari : tu» 
pest nm à 8e|iidkatMi»MBifalugi i (Mte^t 
judknun ^ m <aam UHea «t : éBMfw ai 
«mna jMéno erranan afaolari , atîfMM^aaM^ft JMe' apailatt<i 
«sut enm apisEopis «wiémi*l finirr opovtwe : qoo qaiifcwtt 
ilfaidi imUasDpë ■maoratan oeii86ii8iaiii»irthiay'ig>aijnit 

ai posIquAm fiMMoani» Alexandiwna cpiacipug^ amipiail 
Catttor, onmia par Tin et mIbb agU^ faatooMpM «I SplMiK 
coneilhiiii^8eéapei<uailataooniHini;îa»anao apiaiiipali 
toUbitie Eodeatà partariMtà, gynadr ae&mdg^ ogcmnoiii laa 
Bomim, ^ h» agncMPit, iiQii«»af ftaduoi gmevalc» tuMai 
terci^qM» « cmnea crffcaaionaa, ito aulTepallat aat nitfget, n 
Bltaè sH vd iD idetluM»», wl Sa ohariteOa 4Nfeufli^ • 
yèatjriiiapgta^taalatu é»îpaà^Me ftecliwiltittefli aatowwirj 
satls tollî posse per suum judicium ; et plenius , 
HMvuftsynodi ganab^aHaîoiiictea, iqwoaBiliwtJuilcjfci'WBtjaB»* 

pantulakal. 

Cvteàtt, TbaMtaaiuatepcmtoniuMBdto exiatMMVft I^M^^ 
eidiiw^ loisaMraoiirtas^ 4a Q014I Bffltod<HMAmdà nMI amlM ^^A 
«ftan raim «raasaoteoi BfAasvdvpeaMone eorom qfiti'naieMOT 

et nihil ulteriùs post hœc definiri possibile est , cùm ista jam flO^ 

77^o(f y ifr.« ep. XX. col. 46; /nf. Xeo. muuaWmwi 


mtlÊÊàmm «MiiraliMi ^léck ictai jwKmik qiétaii ronuM^ 

Mtaufc IphiaîM^MaiMta^) pw^Hw wir ti «tta cmrtntcaneMi 
pâê^ Hpeii «^oimnmi ftoiM» atqBfr «actaôtatMt i phfvvae 
^iwilin I iwTiiirti vtrà^ à «Moane PtinUin iliimiri; nom BfMkM 
DOOTocationem petenti Leoni negare non potuit. lÉoltni tut igftftr 

iQdoritate definiii inrint 

G4PUT XVI. 


kl liiiitoiiuiiil e«i|9lll0 iM a« «m 1M«ii«, i9leittm<, m^teoti pMrktrtfli» 
4hT>rt(rinis «tt«uM»K eiftwwv gitetiOw Uooto : Jb)4 â«.9iMQ9m : àfimominàjm 

I i^^£/S^ UDiveraitlem Ecclesiam spectant , in i^ consenslone vim summam 
^IMiUkiMleni aese TcposRïnn. 

I NQtmQ est oauUhua Chutcedooero sexcooU^Si at^ue amQliùa ei^- 
PWWL coMeoiaae* Çasçhaainua ot Luceotiua epûeopi» Leonia vice , 
Mctf» loroo^Q proaldfiban t : datiab imperatore ^dicM qfû acïionsm 
iVorant, tarbaa cocmieaceceut ,. quaoationein de fidû^et ecclesiaatica 
nuûat»JA aynodi polestote 9C j«dlcia leluiqaeceBt 

la «A v^ asQodo , q^a^ ad cem iu)atram fa^ 
»»ûm, Dioacori depositio ; aUqroni^ seoteoUft fi^yjDOdî jie Leonia^- 
ItoliixuQBrcâiajB^ 

Q^Aio^rQ^cûm YoeaUia j^dklQ se noaaiatorel^eiijasqpeaaelera 
Mulm ûwoteacereDUaia txansactujnuPa8cbaamii& Sedia i«K)stoIic» 
kplm Patres rogat ' : « Quid placet vestra S^nctitali volumus 
iM»« Saocta ajpdQdua dûût : Quod placet GaAOiiU>ua. Lueianus 
WÎmpQa dijuA^i A ImUmaj^ paJtre^xoatna C](riUaia aaocUL EphesinA 
ffOûl^ qna^axaact&auQt :.ifl8aiQ igapirieiUfi» CoiaBoam q\m plaeuerit 
«tekJNscbaaioiia eigiwapa^ dixiiL : 4i4)etPietaa veatca , ut uUîqm 
''"iyitMttici uitanaur ? Canaentitia? SaootaayoïDdaft dixit ; Qmnes con- 
•enthmis.... Paschasinus episcopus dixit. Iterùm dico, quid placet 
^JfflWfctf^ teitmZ]|»lRiga. episeoQw Bwgwffi.lniiQcbea» cuata.tia 
Wt? ^oe*yidi^r SaiietifaUf fwt^^a^ ^H PMWiirfertpea dBehmir. n 
^Wmmm aaûteatiam à Se^ apaatoBoA» et ftwiiM quai». «Mbaat^ 
*f ôportaMit. llaqae legatî , Dioacori scèleribua euarralb, ilapro- 
* 3 ftUMÉk^analiia 4eftfer moê^ ftWÊOÊteÊà. saMtom 


; ^ «' n*i. Orne, Ckale,, epUL un, m, im.— i Cwicu^flMf j >nl >»i. t